Uvod

2.C (Helena Patáková)

Leden:

ČJ
    souhlásky - měkké a tvrdé, samohlásky
           grafické znázornění samohlásek a souhlásek
           lidové pranostiky
čtení -  Pejsek a Kočička, hlasité čtení výrazné, vyprávění, verš
sloh  - dopis, vzkaz,

M -  sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes desítku
       Násobilka -  vyvození
       slovní úlohy
geometrie - úsečka, rýsování, rovina, prostor
                  modelování

Prv -  Zima
         Člověk

AJ -  I´m hungry

Ředitelské volno 12.1. a 26.1.2018 z důvodů voleb prezidenta republiky. Družina pro přihlášené.
Následující pondělí je výuka od 8.55. Družina je od 6,30 do 7,45.

18.1.2018 odevzdání objednávek Albatros

31.1.2017 Kino (zatím nepotrvrzené - plánované)

pololetní práce : 16.1. český jazyk
                        17.1. prvouka
                        18.1. matematika vč. geometrie
                        22.1. angličtina 

Pololetní prázdniny 2.2.2018


Vítejte v roce 2018 !!________________________________________________________________
Týden do 22.12.2017


ČJ   
Osvojujeme psaní slov s tvrdým Y. (Tvrdé souhlásky musí znát všichni nazpaměť.)
       Opakujeme psaní ú,ů ve slově,  krátké a dlouhé slabiky, psaní velkých písmen a abecedu.
       Seznamujeme se se slovy s měkkým I.
       Sloh - zásady psaní dopisu.   
       Čtenářský deník je k odevzdání do 5.1.2018 (pátek)

M    
Numerace do 100. Rozklady dvojciferných čísel. Počty bez přechodu do 100.

      Geo: práce s pravítkem, rýsování čar - prosím o správné pomůcky, tvrdé pravítko a tužku č. 3

Prv  
Sváteční čas - svátky, tradice

       Všichni už musí znát dny v týdnu, měsíce v roce a hodiny.


Do čtvrtka 21.12. nebudu přítomna ve škole. Děti mají zadanou práci - opakování.

22.12.  - třídní besídka Všichni obdrželi informace ke škole v přírodě. Pokud se Vaše dítě nebude účastnit ŠVP, prosím o navrácení letáčku, s informací Vámi napsanou, do 22.12.2017. Děkuji 


Děkuji Všem za pomoc při Vánočním koncertu, ale i během celého roku.
Přeji Vám klidné, pohodové svátky vánoční a vstup do roku 2018 pravou nohou ! :o)

____________________________________________________________________
11.12. (pondělí)
Vánoční koncert v KD Barikádníků
  -  odchod od školy (společný) je v 16.00 hod.

Děti které nebudou v 16.00 hod ve družině, musít být v 16,45 před KD Barikádníků (metro Strašnická)

Samotný koncert začíná v 19,00 hod.
                                                                                                     Těšíme se na Vás :o)


____________________________________________________________________
Týden 4.12. - 8.12.2017

ČJ - 
měkké a tvrdé i/y, (při znázorňování - měkké modré a tvrdé červené)
        samohlásky a souhlásky
Čtenářský deník je do 6.12.2017

M -  
Sčítání dvojciferných čísel
        geo: úsečka

Prv-
čas, roční období

Aj - 
Hry na opakování, soutěže mezi skupinama

Info:
5.12. Prevence
"Vztahy ve třídě"
         Zkouška na vánoční koncert  -
Od 14.00 do 15.00h. budou všechny děti ve své třídě 2.C.  Moc prosím při vyzvedávání o prozvonění na můj mobil, děkuji :o)

6.12. Vánoční jarmark
v jídelně školy od 16.00 h.


______________________________________________________________________
Fotky  -
250,- Kč (kdo nemá zájem, může foto vrátit)

Sbírka pro opuštěné pejsky:

Od 20.11. do čtvrtka 23.11. 2017 u parkoviště školy (za šk. jídelnou).
Prosíme, konzervy, granule, deky, čistící prostředky apod.  Moc děkujeme !!

Třídní schůzky 14.11. 2017


ISIC Karty - 250,- Kč  do 20.11.

17.11. státní svátek :)

Akce:

21.11.
Divadlo (Evelínka) 50,- Kč do 20.11.
28.11.
Takonín – 280,- Kč do 24.11. ( odjezd v 8.00h. návrat cca v 13.00h. , oběd ve škole)
29.11.
projektový den na vánoční jarmark
6.12.  
Jarmark – šk. Jídelna 16.00 – 18.00h.
11.12.
vánoční koncert ZŠ v KD Barikádníků od 19.00h. (odchod ze školy v 16.30 nebo sraz před KD v 17.00h.)
            Na kostýmy prosím 20,- Kč

ŠVP
bude v ČR v květnu 2018. Cena do 3500,- Kč. Vše bude upřesněno do konce listopadu 2017.

 
Info
Úkoly jsou zapisovány do notýsku z tabule.

Český jazyk

Zelené značení je pro domácí dobrovolnou přípravu a červené je zameškané povinné učivo. Na český jazyk pro domácí přípravu je vhodný sešit na opis a přepis.
Čtení každý den!
Písanka - dobrovolné psaní na stránkách s opakování písmen. Druhá strana je určena pro školní práci
Čtenářský deník - sešit A5 - tvrdé desky. Pokud bude nelinkovaný s podložkou na psaní.  Nejlépe do 24. 11. abychom si mohli ukázat jak do něj zapisovat.

 Matematika

 Zelené značení je opět dobrovolná domácí příprava.
 Geometrie - tužka č. 3, ořezaná a pravítko. Geometrie je vždy v pátek.
  
Učivo do 16.11.2017

 
ČJ      Druhy vět, význam slova a začali jsme u,ú,ů
M       Počty do 20 s přechodem, sčítání desítek do 100, Slovní úlohy s více/méně
          G – tělesa, obrazce, bod, přímka, druhy čar, rýsování s pravítkem
Prv    Media, sdělovací prostředky, informace. (Žáci mají  referát  k tomuto tématu do 22.11.)
AJ      School time -  fráze  „This is my…….“
 
 
 
Prosba:  
Pokud jsou děti nachlazené, dejte jim do školy jednotlivé balíčky s kapesníky. Vstávání  několikrát během práce smrkat je odvádí od soustředěnosti a zbytečně chybují.  Děkuji


_____________________________________________________________________
Týden 23.10 - 3.11. 2017
prázdniny 26-27.10.


ČJ -
abeceda, řazení slov, druhy vět
       slova nadřazená, podřadná
Druhy vět učte podle obsahu věty, ne podle znaménka na konci věty !
Čtenářský list bude do 10.11.M - slovní úlohy více, méně
         sčítání odčítání desítek,

      závorky, rozklady
geom : bod, přímka, druhy čar a rýsování
Dbejte na správný zápis slovní úlohy, děti se učí šipky ve SU o kolik více/méně.

Prv - Svět se mění (před 100 lety a nyní)
         Rodina - předkové, rodokmen

AJ - Safari, abeceda podle CD z prac. sešitu.


V pátek 3.11. bude vánoční focení.
Albatros je do čtvrtka 9.11.
Týden 16.10 .  - 20.10. 2017


ČJ - druhy vět, abeceda
       čtenářské dovednosti, porozumění, sloh,

Doma číst každý den !!

Do pondělí naučit abecedu :o) • M -   rozklady dvouciferných čísel
         geometrie - druhy čar, bod leží x neleží na přímce

  Prv - ovoce, zelenina


  19.10. PVA Letňany 

  20.10. Ředitelské volno (družina je v provozu pouze pro přihlášené žáky)

 • V pondělí 23.10. začíná výuka až v 8.55. do té doby je v provozu ranní družina.


  Týden 9.10. - 13.10. 2017

  ČJ - Druhy vět, slabiky - dělení slov na řádku
         Prosím čtěte každý den a dbejte na úpravu psaní, především v písankách. Děkuji.

  M -  Počty a slovní úlohy do 20 s přechodem přes desítku
         o kolik více/méně
         čísla do 100
  geometrie: tělěsa/obrazce, bod

  Prv - Podzim, dělení stromů


 • Prosím o úhradu učebnic 230,- Kč a kdo si objednal Prvouku ještě 81,- Kč navíc.
  Děti mají vyhrazené místo kam si odkládají  sešity a učebnice, které není třeba nosit domů.
  Brzy budou také potřebovat nové sešity na český jazyk s jednou pomocnou linkou. Zjistíte-li, že píší na poslední stránky, obstarejte je. Ve škole mají připravené sešity již bez pomocných linek, ale ještě nejsou připravené. Počkáme :o)


  Potřebujeme:
  Roličky od toaletního papíru, ručníků, krabičky různých tvarů. 
  Každý krabici od pizzy (běžný rozměr) BÍLOU. 

  Příští týden 19.10. plánujeme návštěvu Tvořivého světa v PVA Letňany. Vstupné je 50,- Kč. Na oběd se vrátíme do školy (kolem 13.00).   ____________________________________________________________________

  Týden 2.10. - 6.10. 2017  4.10. Jdeme do Zoo -
  vybírám 120,- Kč (zbytek doplácím z TF)

  Pro chybějící dne 29.9
  Vzhledem k vysoké absenci jsme měli volnější den, o nic jste nepřišli :o))


  _____________________________________________________________________

  Týden 25. - 29.9. 2017


  V pondělí 25.9. nebude AJ z důvodu nemoci.  - Od úterý vybírám 212,- Kč za pracovní sešit na AJ.

  - Učebnice ČJ, M jsou již objednány a čekáme :o)

  - Ve středu 27.9. proběhne sociometrie třídy.
  - Ve čtvrtek 28.9. je VOLNO - státní svátek.


  ____________________________________________________________________


  Týden 18. - 22.9. 2017

  ČJ -  Vlastní jména, velká písmena, slabiky
  M -   rozklady, desítky a jednotky, stovková tabulka
  Prv - orientace v prostoru, cesta do školy - dopravní výchova


  18.9. začíná nepovinná AJ :)

  ____________________________________________________________________

  Týden 11. - 15. 9. 2017


  Opakujeme
  ČJ -          Abecedu, psaní písmen a číslic, mezer - PS str. 4,5
                                                                           písanka str. 4
  M -           počítání do 20 - PS 4,5,7
  Prvouka -  škola, cesta do školy a světové strany

  Ukázky kroužků  florbalu a mažoretek ve školní tělocvičně.


  ___________________________________________________________________

  Týden 4.9 - 8.9. 2017

   
  Od čtvrtka bude výuka probíhat podle rozvrhu - nezapomeňte na tělocviky :o)
   Zatím opakujeme  1. ročník.


  Připomínám třídní schůzky v úterý 12.9. 2017 od 18.00 hod.
            Vítejte v novém školním roce 2017/2018!!!!! :o)  ________________________________________________________________________
  29.5. - 2.6.

  ČJ -    Velká písmena (P,B)
            čteme  Co jíme a Méďu Pusíka
  Básnička str. 60

  M -     věnujeme se opakování do 20, a především geometrii

  Prv -  nemoci a nácvik divadla

  AJ -    soutěže

  V pátek prosím aby všechny děti byly ve družině, nebo se vrátily zpět do 14.00 oblečené a učesané.
  Vystupujeme jako první !!  ____________________________________________________________________

  22.5. -  26.5.

  ČJ
  - Čteme s porozuměním
         Velká písmena v písance 3, do str. 5
         Zdrobněliny slov (bota - botička....) v písance 2 a dopsání celé písanky

  M -  Sčítání, odčítání do 20 s přechodem, autobus, pyramidy, hadi, sudoku
         G: pravítko

  Prv - člověk, nemoci
   
  AJ -  Big Muzzy - závěr

  Až do 2.6. se budeme snažit co nejvíce nacvičovat na vystoupení.

  ____________________________________________________________________
  ŠVP

  ČJ -  pohádka o veliké řepě, abecední říkanka
         písanka str. 22, 23, 25, 26, 27,  víc toho bohužel nestihneme

  M -  Sčítání a odčítání do 20 s přechodem, pracovní listy
         Jednotky 

  Prv - Příroda na živo
  AJ -  hry

  Projekt - Afrika, Grónsko

  _________________________________________________________________
  24.4. - 28.4.

  ČJ        U nás dětí, čtení s porozuměním, čtenářský list, skládání slov, vět, slabika
              písanka -  g, f, I,
              opisy, přepisy textů
              sloh - smysl textu

  M         přechod přes desítku +, -
              dopočítávání do deseti, numerace, rozklady
  trénujte dopočítávání do 10!

  Prv       čas, hodiny, režim dne

  Aj         Summertime - oblečení


  28.4. čarodejnice ve družině (kostým klidně už od rána).

  Projekt " U nás dětí " :

  středa   3.5.  -  Austrálie (modré kalhoty, sukně, bílé triko, dívky culík)
  čtvrtek  4.5.  -  Rusko (kluci košile, dívky šaty a dva copánky)
  pátek    5.5.  -  Čína (bílé triko, tepláky modré, černé,)
  Výuka je zcela beze změn.

  na ŠVP -           Gronsko (čepice, rukavice, šála)
                         Afrika (červené triko a zelené kalhoty nebo sukně)
  ____________________________________________________________________

  3.4. - 7.4.

  ČJ -      O dětech, soustředíme se na čtení s porozuměním
              písanka - C, Č, diktáty vět, Velká a malá písmena ve větě

              Sloh - co je sloh

  Prosím, čtěte i pište každý den. :o))

  M         Přechod přes desítku, práce s počítadlem
              Numerace do 20

  Prv     
  Čas, myšlenkové mapy
  AJ        Big Muzzy

  4.4. a 5.4. probíhají zápisy do prvních tříd. :o))


  __________________________________________________________________
  20.3. - 31.3.

  ČJ          1. díl - písmenka CH, W, X
               písanka 1 díl - celá, možná stihneme začít 2 díl
               Tvorba vlastního textu, volné psaní. 
               2. díl - plazi a asi pokročíme na nové téma, jde nám to


  M          O kolik více, méně - barevné znázorňování
               ( převážně budeme pracovat do modrého sešitu )
               numerace do 20 bez přechodu
              
              
  Prv       Roční období, Země,
              Les na jaře, dřevo


  AJ        Opakujeme slovíčka


  Připomínám do pátku 31. malý květník, 4 vyfouklá vajíčka a dva ubrousky s velikonoční tématikou.  ____________________________________________________________________
  10.3. - 17.3.

  ČJ         písmenko G, obojživelníci, měkké a tvrdé slabiky
               písanka v, V , opis, přepis textu
               nácvik psaní perem

  M          rozklady do 20, desítky, jednotky - vše barevně znázorňujeme
               o kolik více, méně
               čtvercová síť
  Prv        mláďata, domácí zvířátko
  AJ         Vypracováváme pracovní sešit od začátku, a tím si opakujeme to co už umíme.

  Připomínám platbu ŠVP :)
  15.3. školní kolo recitační a pěvecké soutěže

  Čtenářský list je do pondělí 20.3. pokud děti ještě nečtou žádnou knihu, vyberte pohádku z pracovního sešitu.


  ________________________________________________________________________________
  20.2. - 3.3.

  ČJ         říše zvířat -  PTÁCI, písanka M,m,N,n,p,j - opravy diktátů ve cvičebníčku
               di, ti, ni, dě, tě, ně
               velká písmena, (pracujeme s písmenky v penále)

  Prosím, čtěte každý den :o)

  M          Numerace do 20, do str. 35/36
  Prv        Ekologie, Jaro - info o projektu se objeví na hlavních webových stránkách školy
  Aj          Opakování v PS

  Velmi děkujeme pani Hříbalové, která Vašim dětem obstarala pracovní sešity do AJ.

  Připomínám, že v březnu se bude doplácet ŠVP, částku i údaje opět vlepím do ŽK.


  ____________________________________________________________________

  13.2. - 17. 2. 


  Probráno: ČJ     písmenko d, m v písance, vysvětlili jsme si velká písmena ve větě 
                           PS ČJ - říše zvířat - savci
                   M      pořadí, pořadová čísla, rozklad čísel 11 - 20, desítky jednotky
                   Prv    laboratoř, pokusy
                   Aj     opakovaní 1. pololetí

  Probíhá projekt "Věda, vědec, objev"

  ________________________________________________________
  Žáci (rodiče) kteří do 30.1. nezaplatili školu v přírodě, nejedou :o(


  30.1. - 3.2.

  Vysvědčení bude rozdáno v úterý poslední vyučovací hodinu. Družina i výuka bude beze změny.
  3.2. jsou pololetní prázdniny, na které navazují jarní prázdniny. Škola tedy končí ve čtvrtek a začíná až za týden 13.2. !!


  ČJ -   V říši pohádek  
           písanka - písmeno o,O 
           čtenářská gramotnost, Mistr E

  M -    numerace do 10, slovní úlohy
  Prv -  věda nás baví
  AJ -   Bathtime

  15.2. ve středu po jarních prázdninách jdeme do divadla na pohádku :o)

  Byla zaplacena záloha na ŠVP do Horního Bradla 5. -12.5.2017. Přihlášení je tedy závazné a lze jej zrušit pouze ze zdravotních důvodu (doložené). Děkuji Všem.

  Od druhého pololetí, tedy od 13.2. Bude výměna skupin na angličtinu a především půlený český jazyk. Skupina A bude chodit na 9.00 a skupina B už ráno. V angličtině bude skupina A chodit až od 13.00 hod. 
  23.1 - 27.1.

  Vzhledem k velké nemocnosti, posílám podrobnější rozpis plánovaného učiva.
  - pracujeme v PS 2 díl -

  ČJ - PS  str. 14, 15,
         písanka - str. 9,10
  naučit básničku: Eskymácké děti mají školu z ledu, 
                               učí se tam eskymáckou abecedu.
                               Eskymácká abeceda, to je krásná věda, sáňkování,
                               koulování a lov na medvěda.             ( do pátku )

  M - PS str. 14 cv. 1, str. 15 - 17,18 cv. 1

  Prv - Zuby, člověk
  AJ -  Bathtime

  Někteří z Vás ještě neuhradili zálohu na ŠVP, učiňte tak prosím co nejdříve !!! 


  __________________________________________________________
  20. týden 2017

  ČJ -  čtení malých písmen v PS 2. díl, str. 8,9,10
          písmenko Š, C, Č,
          psaní a, A v písance
  První čtenářský list


  M -   PS 2 díl, psaní 8, 9, rozklady, numerace, sudoku
  Prv - zuby
  Aj -  Birthday

  Pro nemocné - ČJ PS 1 díl, dočetli jsme text o Šimonovi, PS 2 díl - vybarvili malá písmena do Š, vysvětlili jsme si rozdíl tiskacího b, d., písanka - a začneme tento týden.
  V matematice jsme začali PS 2 díl.
  V prvouce jsme si vysvětlili zdravý životní styl.
  ________________________________________________________________
  18- 19 týden 2017

  ČJ -  písmena B, R, Ř, Š
          čtení malých písmen z PS II. str. 8 a 9
  písanka u, a

  M -   numerace do 8, slovní úlohy, orientace vpravo, vlevo.....
          geometrie - obdelník

  Prv - hospodaření, nakupování, zdraví

  AJ -   Birthday
  Prosím o úhradu zálohy na ŠVP :o)   Albatros do pátku 20.1.  17.týden 2016

  ČJ -   písmeno D, deníček, tvoření vět
           písanka, t,s

  M -    Numerace do 7, rozklady, slovní úlohy

  Prv - vánoční tradice, rodina

  AJ -   Christmas

  Dú na vánoční prázdniny:
  ČJ -  Psaní  v cvičebníčku a písance str. 4
  M -   str. 61
  Prv - str. 34


  Z důvodu nemoci bylo zrušeno plánované divadelní představení v prostorách školy dne 21.12.
  Všem rodičům a především dětem děkuji.


  Přeji Vám klidné, spokojené vánoční svátky a úspěšný rok 2017 !

  (škola začíná 3.1.2017)  _________________________________________________________
  16. týden 2016

  CJ - písmeno H, druhy vět
         písanka le , spojení písmen


  M -    číslo 7, numerace do 7, slovní úlohy

  Prv - Vánoce

  AJ - zrušena z důvodu nemoci


  !!! Srdečně Vás zveme na divadelní představení žáků 1.C a 5.B - "Vánoční příběh"  v kostele Narození Panny Marie v Záběhlicích ( na Hamru)!!!
                                
              čtvrtek 15.12.2016 v 16.45

  ___________________________________________________________
  14. - 15. týden 2016

  ČJ - písmena V, P +  malá písmena
         čtení s porozuměním, doplňování chybějících slov v textu, čtení pohádek
         písanka , e, é, ě (do písnaky píšeme pouze psací písmena - předtištěná tiskací píšeme na řádek psace)

  M - čísla 6, 7
        sčítání a odčítání do 6
        znázorňování příkladů do čteverčků

  Prv - Vánoce, zima

  AJ - Horray, Dressing up

   naučíme se nějakou básničku pro Mikuláše :o)


  V pondělí 5.12. nás navštíví Mikuláš !

  Celý týden budeme poctivě zkoušet divadlo, prosím o kostýmy, abychom mohly doladit detaily. Trénujte výslovnost a hlavně hlastitost přednesu. 

  Přišel ALBATROS - rodiče, které nemají zaplaceno, prosím o peníze do úterý 6.12.

  7.12. Vás srdečně zveme na Vánoční jarmark v jídelně školy od 16.00 hod.


  ____________________________________________________________________________

  13. týden 2016

  ČJ -  písmeno K - seznámení se s malými písmeny, první pohádka - OSEL
         příprava na psaní psacího E a L.

  M -  píšeme 6, přiřazujeme geometrické tvary.
         Odčítání do 5
         5-minutovky

  Prv - Moji spolužáci, pravidla třídy a slušného chování

  AJ -  barvy, hračky, MOVE YOUR BODY

  Dú -   čtěte pohádku OSEL po částech a průběžně
            Názorné odčítání
            Psaní do cvičebníčku - vlaštovky  -přesně podle vzoru, negumovat prosím!
            Opravy


  Náhradní hodina AJ pro skupinu B - čtvrtek 5 vyuč. hodina :O))


  V pátek pošlu domů dětem diktátové papíry. Někteří mají opravu, slovo je předepsané a oni ho jen správně opíší jednou nebo dvakrát na řádek.
  Tím se připravují na opravy v sešitech.
    
     _______________________________________________________________   

  11. - 12. týden 2016

  ČJ - Písmeno L, K , diktáty jednoduchých slov, sluchová analýza, slabika,
         tahy psacího písma.
         Učíme se psát do sešitu.

  M -  Sčítání do 5, záměna sčítanců, stran příkladů, doplňování neznámé,  
         a zkusíme princip odčítání.
         Geometrie -  obrazce, tvary
         Učíme se psát do čtverečkovaného sešitu.

  Prv - Každý jsme jiný a rozdíly mezi námi.

  V příštím týdnu bude náhradní hodina AJ pro skupinu B.
  Každý den prosím čtěte z učebnice. Úkoly budou nyní náhodné, podle toho co ten den bude třeba procvičit.

  Děkuji za příjemné setkání na třídních schůzkách :o)  _____________________________________________________________________
  9.-10. týden 2016

  ČJ  - písmeno J, N, AaI jako spojka ve větě, odpověď ANO/NE
  M   - rozklad čísel, sčítání do 5, 
          Trojúhelník
  PK  - podzimní tradice, plody (ovoce, zelenina)   pondělí ČJ
  úterý    básnička v notýsku
  středa  M
  čtvrtek Prv

  V pátek 4.11. je vánoční fotografování !!

  Děkujeme Všem rodičům za samolepky, papíry a jiné dary :o))))))))  _________________________________________________________
  8. týden 2016

  ČJ    - psaní jednoduchých vět - (Máma má Otu. Táta umí .....), mezery mezi slovy, hlásky ve slově ( mezera mezi slovy je na jeden prstíček ) Ve větě už nemáme pomlčku, místo ní píšeme má/umí!!
  Uvolňovací cviky - příprava na vázací písmo
  M     - porovnávání čísel do 5, správné psaní číslic
  Prv  - hygienické návyky ve škole, třídní kolektiv a jak se v něm chovat


  pondělí   M
  úterý     ČJ 
  středa    M 
  čtvrtek   ČJ  _____________________________________________________
  7.týden
  2016

  ČJ   -písmeno T, čtení písmen, slov a vět. Trénujte rozlišení dlouhých a krátkých samohlásek. Slova čtěte pouze pomocí hláskování, aby si to děti zažily.
  M -   číslo 5, uspořádání, řady, numerace do 5
  Prv - příroda na podzim

  DÚ:
  středa  M
  čtvrtek ČJ 
  Dostanou pracovní list na čtení písmen a vět přes víkend.

  V pátek 14.10. jdeme do kina, s sebou batůžek a nějaké korunky na dobroty. Upravte k tomu svačinu, určitě si koupí popcorn :o)

  V pátek si také kupte Mladou Frontu :o))

  V pondělí 17.10. začíná výuka v 8.55 a družina funguje pouze do 7.45

  _______________________________________________________
  6. týden 2016

  ČJ -   písmeno M, MÁ, věta, dlouhé samohlásky
  M -    číslice 4, sčítání do 4
  Prv - podzim, stromy

  Dú :
  úterý   M 
  Středa ČJ

  Čtvrtek 6.10. Výlet do Svíčkárny v Šestajovicích - s sebou jen batůžek, pláštěnku, svačinu, pití        a přezůvky do družiny.
  Pátek 7.10.    Ředitelské volno (volby) - pro přihlášené děti je družina.  ________________________________________________________________________________________________________ 
  5. týden 2016

  ČJ  -  písmeno E, I, Y  - děti už dovedou hláskovat a spojovat hlásky do celých slov
   - psaní číslic, čtverec , kruh
  Prv - cesta do školy, doprava-

  DÚ :
  pondělí  M
  úterý    ČJ
  čtvrtek  ČJ

  Středa 28.9. státní svátek


  __________________________________________________________
  4.týden 2016:

  ČJ -   
  písmeno U, A
  M -    psaní číslic
  Prv - V obci, co je blízko a co daleko 

  - pondělí M
          úterý    ČJ
          středa  psaní
          čtvrtek čtení


  pátek 23.9. jdeme na sportovní dopoledne na ČAFC -  s sebou pláštěnku kdyby sprchlo :o)

  ____________________________________________________________

  3. týden 2016:

  ČJ -  písmenko O,  zápis věty:
  O_ obrázek, čteme: Ota, přidáme sloveso a přečteme nakreslený obrázek. Opačně říkáme větu Ota jede na kole a zapíšeme O_ a obrázek kola, nezapomínáme na tečku za větou.
  M - čteme čísla do 4 a přiřazujeme počty, poznáváme více, méně, připravujeme se na rozklad čísel.
  Prv -  škola a třída, seznamujeme se s okolím.
  Procvičujeme prostorovou orientaci - vpřed, vzad, vlevo....... .
  - pondělí - M
          úterý    - Prv
          čtvrtek - ČJ
          pátek -   říkanka v notýsku - naučit (děti už ji skoro umí)


  14.9. nebude dělená hodina ČJ, všichni přijdou ráno v 8.00 ve sportovním, s sebou svačinu a pití.

  Nepovinná AJ začíná 12.9.   5.  vyučovací hodinu sk. A 
                                           6.  vyučovací hodinu sk. B

  Prosím o kontrolu velkých notýsků - podepsat sdělení rodičům, nalepit kartičku pojištovny, doplnit rodná čísla.
  14.9. jdeme na miniházenou do TJ Astra
  16.9. hudební program ve škole (á 55,-)


  ___________________________________________________________

  2. týden 2016:

  Dělená hodina českého jazyka každou středu:

  skupina A od 8.00
  skupina B od 8.45
  (Skupiny jsou zapsány v malém notýskku. Skupina B bude první vyučovací hodinu ve družině a hodinu českého jazyka bude mít 5. vyučovací hodinu - 11.50 / 12.35)

  - pondělí  ČJ
          středa   M
          čtvrtek  Prv - NEBYL :O)
  Úkoly jsou zakroužkované červeně☺️Rychlý kontakt

Základní škola, Praha 10,
Břečťanová 6/2919
106 00 Praha 10

IČO: 47611871
č.ú.: 2000742329/0800

tel.: +420 272 651 133
e-mail: skola@zsbrectanova.cz

Zobrazit na mapě

 

Základní informace

                  
Kalendář akcí

18. 1.  ŠD - Trilopark
22. 1.  KMD
23. 1.  Workshop, SPŠE V Úžlabině 8. tř.
25. 1.  ŠD – Galerie Scarabeus


pátek    26. 1.   Ředitelské volno (volby)
pondělí 29. 1.   Začátek výuky od 8.55

31. 1.  Předávání výpisu z vysvědčení
2. 2.    Pololetní prázdniny

Školní jídelna

Kontakt
Placení, odhlášení stravného
Jídelníček

--------------------------------------------------------

Webmail (přihlášení)

O škole
Charakteristika
Školská rada
Prezentace tříd
Archiv
Školní rok
2017/2018

Organizace roku
Rozvrhy
Výuka
Zvonění
Kroužky
Knihovna
Rodiče
Konzultační hodiny
Třídní schůzky
Pravidla pro omlouvání absence
Poradenství
Zápis do 1. třídy
Přijímací zkoušky na SŠ
Zajímavosti
Dokumenty
Formuláře, žádosti
Školní řád
ŠVP
Plán výchovného poradce
Program prevence
Úmluva o právech dítěte
Výroční zprávy
Rozpočet
Fotogalerie
Škola
Školní družina
Výtvarná galerie
Školní družina
Denní režim
Vnitřní řád ŠD
Platba
Zápisní lístek
Prezentace oddělení
Prezentace kroužků
Kontakty
Škola
Vedení
Učitelé 1. stupeň
Učitelé 2. stupeň
Školní družina
Provoz
Školní jídelna
Pedagogicko - psychologická poradna
Škola v přírodě
ZŠ Břečťanová | skola@zsbrectanova.cz (c) 2018 Jan Slabý - IT Market  All right reserved