Uvod

2.C (Helena Patáková)


Týden 18. - 22.9. 2017

ČJ -  Vlastní jména, velká písmena, slabiky
M -   rozklady, desítky a jednotky, stovková tabulka
Prv - orientace v prostoru, cesta do školy - dopravní výchova


18.9. začíná nepovinná AJ :)

____________________________________________________________________

Týden 11. - 15. 9. 2017


Opakujeme
ČJ -          Abecedu, psaní písmen a číslic, mezer - PS str. 4,5
                                                                         písanka str. 4
M -           počítání do 20 - PS 4,5,7
Prvouka -  škola, cesta do školy a světové strany

Ukázky kroužků  florbalu a mažoretek ve školní tělocvičně.___________________________________________________________________

Týden 4.9 - 8.9.
2017

 
Od čtvrtka bude výuka probíhat podle rozvrhu - nezapomeňte na tělocviky :o)
 Zatím opakujeme  1. ročník.

Připomínám třídní schůzky v úterý 12.9. 2017 od 18.00 hod.
          Vítejte v novém školním roce 2017/2018!!!!! :o)________________________________________________________________________
29.5. - 2.6.

ČJ -    Velká písmena (P,B)
          čteme  Co jíme a Méďu Pusíka
Básnička str. 60

M -     věnujeme se opakování do 20, a především geometrii

Prv -  nemoci a nácvik divadla

AJ -    soutěže

V pátek prosím aby všechny děti byly ve družině, nebo se vrátily zpět do 14.00 oblečené a učesané.
Vystupujeme jako první !!____________________________________________________________________

22.5. -  26.5.

ČJ
- Čteme s porozuměním
       Velká písmena v písance 3, do str. 5
       Zdrobněliny slov (bota - botička....) v písance 2 a dopsání celé písanky

M -  Sčítání, odčítání do 20 s přechodem, autobus, pyramidy, hadi, sudoku
       G: pravítko

Prv - člověk, nemoci
 
AJ -  Big Muzzy - závěr

Až do 2.6. se budeme snažit co nejvíce nacvičovat na vystoupení.

____________________________________________________________________
ŠVP

ČJ -  pohádka o veliké řepě, abecední říkanka
       písanka str. 22, 23, 25, 26, 27,  víc toho bohužel nestihneme

M -  Sčítání a odčítání do 20 s přechodem, pracovní listy
       Jednotky 

Prv - Příroda na živo
AJ -  hry

Projekt - Afrika, Grónsko

_________________________________________________________________
24.4. - 28.4.

ČJ        U nás dětí, čtení s porozuměním, čtenářský list, skládání slov, vět, slabika
            písanka -  g, f, I,
            opisy, přepisy textů
            sloh - smysl textu

M         přechod přes desítku +, -
            dopočítávání do deseti, numerace, rozklady
trénujte dopočítávání do 10!

Prv       čas, hodiny, režim dne

Aj         Summertime - oblečení


28.4. čarodejnice ve družině (kostým klidně už od rána).

Projekt " U nás dětí " :

středa   3.5.  -  Austrálie (modré kalhoty, sukně, bílé triko, dívky culík)
čtvrtek  4.5.  -  Rusko (kluci košile, dívky šaty a dva copánky)
pátek    5.5.  -  Čína (bílé triko, tepláky modré, černé,)
Výuka je zcela beze změn.

na ŠVP -           Gronsko (čepice, rukavice, šála)
                       Afrika (červené triko a zelené kalhoty nebo sukně)
____________________________________________________________________

3.4. - 7.4.

ČJ -      O dětech, soustředíme se na čtení s porozuměním
            písanka - C, Č, diktáty vět, Velká a malá písmena ve větě

            Sloh - co je sloh

Prosím, čtěte i pište každý den. :o))

M         Přechod přes desítku, práce s počítadlem
            Numerace do 20

Prv     
Čas, myšlenkové mapy
AJ        Big Muzzy

4.4. a 5.4. probíhají zápisy do prvních tříd. :o))


__________________________________________________________________
20.3. - 31.3.

ČJ          1. díl - písmenka CH, W, X
             písanka 1 díl - celá, možná stihneme začít 2 díl
             Tvorba vlastního textu, volné psaní. 
             2. díl - plazi a asi pokročíme na nové téma, jde nám to


M          O kolik více, méně - barevné znázorňování
             ( převážně budeme pracovat do modrého sešitu )
             numerace do 20 bez přechodu
            
            
Prv       Roční období, Země,
            Les na jaře, dřevo


AJ        Opakujeme slovíčka


Připomínám do pátku 31. malý květník, 4 vyfouklá vajíčka a dva ubrousky s velikonoční tématikou.____________________________________________________________________
10.3. - 17.3.

ČJ         písmenko G, obojživelníci, měkké a tvrdé slabiky
             písanka v, V , opis, přepis textu
             nácvik psaní perem

M          rozklady do 20, desítky, jednotky - vše barevně znázorňujeme
             o kolik více, méně
             čtvercová síť
Prv        mláďata, domácí zvířátko
AJ         Vypracováváme pracovní sešit od začátku, a tím si opakujeme to co už umíme.

Připomínám platbu ŠVP :)
15.3. školní kolo recitační a pěvecké soutěže

Čtenářský list je do pondělí 20.3. pokud děti ještě nečtou žádnou knihu, vyberte pohádku z pracovního sešitu.


________________________________________________________________________________
20.2. - 3.3.

ČJ         říše zvířat -  PTÁCI, písanka M,m,N,n,p,j - opravy diktátů ve cvičebníčku
             di, ti, ni, dě, tě, ně
             velká písmena, (pracujeme s písmenky v penále)

Prosím, čtěte každý den :o)

M          Numerace do 20, do str. 35/36
Prv        Ekologie, Jaro - info o projektu se objeví na hlavních webových stránkách školy
Aj          Opakování v PS

Velmi děkujeme pani Hříbalové, která Vašim dětem obstarala pracovní sešity do AJ.

Připomínám, že v březnu se bude doplácet ŠVP, částku i údaje opět vlepím do ŽK.


____________________________________________________________________

13.2. - 17. 2. 


Probráno: ČJ     písmenko d, m v písance, vysvětlili jsme si velká písmena ve větě 
                         PS ČJ - říše zvířat - savci
                 M      pořadí, pořadová čísla, rozklad čísel 11 - 20, desítky jednotky
                 Prv    laboratoř, pokusy
                 Aj     opakovaní 1. pololetí

Probíhá projekt "Věda, vědec, objev"

________________________________________________________
Žáci (rodiče) kteří do 30.1. nezaplatili školu v přírodě, nejedou :o(


30.1. - 3.2.

Vysvědčení bude rozdáno v úterý poslední vyučovací hodinu. Družina i výuka bude beze změny.
3.2. jsou pololetní prázdniny, na které navazují jarní prázdniny. Škola tedy končí ve čtvrtek a začíná až za týden 13.2. !!


ČJ -   V říši pohádek  
         písanka - písmeno o,O 
         čtenářská gramotnost, Mistr E

M -    numerace do 10, slovní úlohy
Prv -  věda nás baví
AJ -   Bathtime

15.2. ve středu po jarních prázdninách jdeme do divadla na pohádku :o)

Byla zaplacena záloha na ŠVP do Horního Bradla 5. -12.5.2017. Přihlášení je tedy závazné a lze jej zrušit pouze ze zdravotních důvodu (doložené). Děkuji Všem.

Od druhého pololetí, tedy od 13.2. Bude výměna skupin na angličtinu a především půlený český jazyk. Skupina A bude chodit na 9.00 a skupina B už ráno. V angličtině bude skupina A chodit až od 13.00 hod. 
23.1 - 27.1.

Vzhledem k velké nemocnosti, posílám podrobnější rozpis plánovaného učiva.
- pracujeme v PS 2 díl -

ČJ - PS  str. 14, 15,
       písanka - str. 9,10
naučit básničku: Eskymácké děti mají školu z ledu, 
                             učí se tam eskymáckou abecedu.
                             Eskymácká abeceda, to je krásná věda, sáňkování,
                             koulování a lov na medvěda.             ( do pátku )

M - PS str. 14 cv. 1, str. 15 - 17,18 cv. 1

Prv - Zuby, člověk
AJ -  Bathtime

Někteří z Vás ještě neuhradili zálohu na ŠVP, učiňte tak prosím co nejdříve !!! 


__________________________________________________________
20. týden 2017

ČJ -  čtení malých písmen v PS 2. díl, str. 8,9,10
        písmenko Š, C, Č,
        psaní a, A v písance
První čtenářský list


M -   PS 2 díl, psaní 8, 9, rozklady, numerace, sudoku
Prv - zuby
Aj -  Birthday

Pro nemocné - ČJ PS 1 díl, dočetli jsme text o Šimonovi, PS 2 díl - vybarvili malá písmena do Š, vysvětlili jsme si rozdíl tiskacího b, d., písanka - a začneme tento týden.
V matematice jsme začali PS 2 díl.
V prvouce jsme si vysvětlili zdravý životní styl.
________________________________________________________________
18- 19 týden 2017

ČJ -  písmena B, R, Ř, Š
        čtení malých písmen z PS II. str. 8 a 9
písanka u, a

M -   numerace do 8, slovní úlohy, orientace vpravo, vlevo.....
        geometrie - obdelník

Prv - hospodaření, nakupování, zdraví

AJ -   Birthday
Prosím o úhradu zálohy na ŠVP :o)   Albatros do pátku 20.1.17.týden 2016

ČJ -   písmeno D, deníček, tvoření vět
         písanka, t,s

M -    Numerace do 7, rozklady, slovní úlohy

Prv - vánoční tradice, rodina

AJ -   Christmas

Dú na vánoční prázdniny:
ČJ -  Psaní  v cvičebníčku a písance str. 4
M -   str. 61
Prv - str. 34


Z důvodu nemoci bylo zrušeno plánované divadelní představení v prostorách školy dne 21.12.
Všem rodičům a především dětem děkuji.


Přeji Vám klidné, spokojené vánoční svátky a úspěšný rok 2017 !

(škola začíná 3.1.2017)_________________________________________________________
16. týden 2016

CJ - písmeno H, druhy vět
       písanka le , spojení písmen


M -    číslo 7, numerace do 7, slovní úlohy

Prv - Vánoce

AJ - zrušena z důvodu nemoci


!!! Srdečně Vás zveme na divadelní představení žáků 1.C a 5.B - "Vánoční příběh"  v kostele Narození Panny Marie v Záběhlicích ( na Hamru)!!!
                              
            čtvrtek 15.12.2016 v 16.45

___________________________________________________________
14. - 15. týden 2016

ČJ - písmena V, P +  malá písmena
       čtení s porozuměním, doplňování chybějících slov v textu, čtení pohádek
       písanka , e, é, ě (do písnaky píšeme pouze psací písmena - předtištěná tiskací píšeme na řádek psace)

M - čísla 6, 7
      sčítání a odčítání do 6
      znázorňování příkladů do čteverčků

Prv - Vánoce, zima

AJ - Horray, Dressing up

 naučíme se nějakou básničku pro Mikuláše :o)


V pondělí 5.12. nás navštíví Mikuláš !

Celý týden budeme poctivě zkoušet divadlo, prosím o kostýmy, abychom mohly doladit detaily. Trénujte výslovnost a hlavně hlastitost přednesu. 

Přišel ALBATROS - rodiče, které nemají zaplaceno, prosím o peníze do úterý 6.12.

7.12. Vás srdečně zveme na Vánoční jarmark v jídelně školy od 16.00 hod.


____________________________________________________________________________

13. týden 2016

ČJ -  písmeno K - seznámení se s malými písmeny, první pohádka - OSEL
       příprava na psaní psacího E a L.

M -  píšeme 6, přiřazujeme geometrické tvary.
       Odčítání do 5
       5-minutovky

Prv - Moji spolužáci, pravidla třídy a slušného chování

AJ -  barvy, hračky, MOVE YOUR BODY

Dú -   čtěte pohádku OSEL po částech a průběžně
          Názorné odčítání
          Psaní do cvičebníčku - vlaštovky  -přesně podle vzoru, negumovat prosím!
          Opravy


Náhradní hodina AJ pro skupinu B - čtvrtek 5 vyuč. hodina :O))


V pátek pošlu domů dětem diktátové papíry. Někteří mají opravu, slovo je předepsané a oni ho jen správně opíší jednou nebo dvakrát na řádek.
Tím se připravují na opravy v sešitech.
  
   _______________________________________________________________   

11. - 12. týden 2016

ČJ - Písmeno L, K , diktáty jednoduchých slov, sluchová analýza, slabika,
       tahy psacího písma.
       Učíme se psát do sešitu.

M -  Sčítání do 5, záměna sčítanců, stran příkladů, doplňování neznámé,  
       a zkusíme princip odčítání.
       Geometrie -  obrazce, tvary
       Učíme se psát do čtverečkovaného sešitu.

Prv - Každý jsme jiný a rozdíly mezi námi.

V příštím týdnu bude náhradní hodina AJ pro skupinu B.
Každý den prosím čtěte z učebnice. Úkoly budou nyní náhodné, podle toho co ten den bude třeba procvičit.

Děkuji za příjemné setkání na třídních schůzkách :o)_____________________________________________________________________
9.-10. týden 2016

ČJ  - písmeno J, N, AaI jako spojka ve větě, odpověď ANO/NE
M   - rozklad čísel, sčítání do 5, 
        Trojúhelník
PK  - podzimní tradice, plody (ovoce, zelenina) pondělí ČJ
úterý    básnička v notýsku
středa  M
čtvrtek Prv

V pátek 4.11. je vánoční fotografování !!

Děkujeme Všem rodičům za samolepky, papíry a jiné dary :o))))))))_________________________________________________________
8. týden 2016

ČJ    - psaní jednoduchých vět - (Máma má Otu. Táta umí .....), mezery mezi slovy, hlásky ve slově ( mezera mezi slovy je na jeden prstíček ) Ve větě už nemáme pomlčku, místo ní píšeme má/umí!!
Uvolňovací cviky - příprava na vázací písmo
M     - porovnávání čísel do 5, správné psaní číslic
Prv  - hygienické návyky ve škole, třídní kolektiv a jak se v něm chovat


pondělí   M
úterý     ČJ 
středa    M 
čtvrtek   ČJ_____________________________________________________
7.týden
2016

ČJ   -písmeno T, čtení písmen, slov a vět. Trénujte rozlišení dlouhých a krátkých samohlásek. Slova čtěte pouze pomocí hláskování, aby si to děti zažily.
M -   číslo 5, uspořádání, řady, numerace do 5
Prv - příroda na podzim

DÚ:
středa  M
čtvrtek ČJ 
Dostanou pracovní list na čtení písmen a vět přes víkend.

V pátek 14.10. jdeme do kina, s sebou batůžek a nějaké korunky na dobroty. Upravte k tomu svačinu, určitě si koupí popcorn :o)

V pátek si také kupte Mladou Frontu :o))

V pondělí 17.10. začíná výuka v 8.55 a družina funguje pouze do 7.45

_______________________________________________________
6. týden 2016

ČJ -   písmeno M, MÁ, věta, dlouhé samohlásky
M -    číslice 4, sčítání do 4
Prv - podzim, stromy

Dú :
úterý   M 
Středa ČJ

Čtvrtek 6.10. Výlet do Svíčkárny v Šestajovicích - s sebou jen batůžek, pláštěnku, svačinu, pití        a přezůvky do družiny.
Pátek 7.10.    Ředitelské volno (volby) - pro přihlášené děti je družina.________________________________________________________________________________________________________ 
5. týden 2016

ČJ  -  písmeno E, I, Y  - děti už dovedou hláskovat a spojovat hlásky do celých slov
 - psaní číslic, čtverec , kruh
Prv - cesta do školy, doprava-

DÚ :
pondělí  M
úterý    ČJ
čtvrtek  ČJ

Středa 28.9. státní svátek


__________________________________________________________
4.týden 2016:

ČJ -   
písmeno U, A
M -    psaní číslic
Prv - V obci, co je blízko a co daleko 

- pondělí M
        úterý    ČJ
        středa  psaní
        čtvrtek čtení


pátek 23.9. jdeme na sportovní dopoledne na ČAFC -  s sebou pláštěnku kdyby sprchlo :o)

____________________________________________________________

3. týden 2016:

ČJ -  písmenko O,  zápis věty:
O_ obrázek, čteme: Ota, přidáme sloveso a přečteme nakreslený obrázek. Opačně říkáme větu Ota jede na kole a zapíšeme O_ a obrázek kola, nezapomínáme na tečku za větou.
M - čteme čísla do 4 a přiřazujeme počty, poznáváme více, méně, připravujeme se na rozklad čísel.
Prv -  škola a třída, seznamujeme se s okolím.
Procvičujeme prostorovou orientaci - vpřed, vzad, vlevo....... .
- pondělí - M
        úterý    - Prv
        čtvrtek - ČJ
        pátek -   říkanka v notýsku - naučit (děti už ji skoro umí)


14.9. nebude dělená hodina ČJ, všichni přijdou ráno v 8.00 ve sportovním, s sebou svačinu a pití.

Nepovinná AJ začíná 12.9.   5.  vyučovací hodinu sk. A 
                                         6.  vyučovací hodinu sk. B

Prosím o kontrolu velkých notýsků - podepsat sdělení rodičům, nalepit kartičku pojištovny, doplnit rodná čísla.
14.9. jdeme na miniházenou do TJ Astra
16.9. hudební program ve škole (á 55,-)


___________________________________________________________

2. týden 2016:

Dělená hodina českého jazyka každou středu:

skupina A od 8.00
skupina B od 8.45
(Skupiny jsou zapsány v malém notýskku. Skupina B bude první vyučovací hodinu ve družině a hodinu českého jazyka bude mít 5. vyučovací hodinu - 11.50 / 12.35)

- pondělí  ČJ
        středa   M
        čtvrtek  Prv - NEBYL :O)
Úkoly jsou zakroužkované červeně☺️Rychlý kontakt

Základní škola, Praha 10,
Břečťanová 6/2919
106 00 Praha 10

IČO: 47611871
č.ú.: 2000742329/0800

tel.: +420 272 651 133
e-mail: skola@zsbrectanova.cz

Zobrazit na mapě

 

Základní informace

                  
Kalendář akcí

25. 9. prevence, 9.tř.
27. 9. Šestajovice, 2.A, 4.A
9. 10. Divadlo Pod čepicí,př.tř.,1.tř.,2.tř.

 

Školní jídelna

Kontakt
Placení, odhlášení stravného
Jídelníček

--------------------------------------------------------

Webmail (přihlášení)

O škole
Charakteristika
Školská rada
Prezentace tříd
Archiv
Školní rok
2017/2018

Organizace roku
Rozvrhy
Výuka
Zvonění
Kroužky
Knihovna
Rodiče
Konzultační hodiny
Třídní schůzky
Pravidla pro omlouvání absence
Poradenství
Zápis do 1. třídy
Přijímací zkoušky na SŠ
Zajímavosti
Dokumenty
Formuláře, žádosti
Školní řád
ŠVP
Plán výchovného poradce
Program prevence
Úmluva o právech dítěte
Výroční zprávy
Rozpočet
Fotogalerie
Škola
Školní družina
Výtvarná galerie
Školní
družina

Denní režim ŠD
Vnitřní řád ŠD
Platba ŠD
Zápisní lístek ŠD
Turistický kroužek
Kontakty
Škola
Vedení
Učitelé 1. stupeň
Učitelé 2. stupeň
Školní družina
Provoz
Školní jídelna
Pedagogicko - psychologická poradna
Škola v přírodě
ZŠ Břečťanová | skola@zsbrectanova.cz (c) 2017 Jan Slabý - IT Market  All right reserved