Uvod

6.A (Mgr. Ludmila Nevařilová)

VÍTÁME VÁS NA STRÁNKÁCH NAŠÍ TŘÍDY 6. A!

Dobrý den, posílám kontakt na naši třídní důvěrnici Janu Hrdliczkovou
e-mail: janicka.hrdlizcka@seznam.cz
mobil: 727 909 404
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bobřík informatiky
Dne 6. listopadu 2017 se třída 6. A v rámci hodiny ICT zúčastnila informatické soutěže pro žáky základních a středních školy Bobříka informatiky. Jedná se o předmětovou soutěž podporovanou ministerstvem školství. Žáci během testu odpovídali na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti. Cílem této soutěže je seznámení žáků s tím, co to jsou informatické otázky a problémy, a že informatika není totéž co ovládání počítače.Planeta 3000

Dne 25. října se třída 6. A, společně s ostatními žáky 2. stupně, účastnila v rámci vzdělávacího projektu Planeta 3000 vzdělávacího programu s názvem "Brazílie - vášnivé srdce Jižní Ameriky". Společně s cestovatelem a fotografem Adamem Lelkem jsme se podívali do největší země Jižní Ameriky, Brazílie. Prozkoumali jsem mj. některá brazilká města jako Rio de Janerio nebo hlavní město Brasília, Amazónii a život indiánů od řeky Xingú.


Preventivní program HZS ČR
Dne 29. září 2017 se žáci z třídy 6. A zúčastnili preventivního programu Hasičského záchraného sboru ČR. Během přednášky se žáci dozvěděli co znamená integrovaný záchranný systém a co obnáší práce hasiče. Dále si hasič s žáky povídal o tom, jak se zachovat v případě vypuknutí požáru, a jak podat první pomoc. V závěru přednášky byl prostor pro dotazy.
(na základě informací od Romany Zikové zpracovala Ludmila Nevařilová)


Preventivní program Policie ČR
Dne 21. září 2017 se žáci z třídy 6. A zúčastnili preventivního programu Policie ČR s názvem "Bezpečné chování v elektronickém světě". Zástupci z řad Policie ČR upozornili žáky na nástrahy týkající se sociálních sítí, především na to, s kým si žáci píší. Během prevence byly také udělovány rady, jak si správně vytvořit heslo - kombinace malých a velkých písmen, číslice, tečky,...
(na základě informací od Romany Zikové zpracovala Ludmila Nevařilová)
Rychlý kontakt

Základní škola, Praha 10,
Břečťanová 6/2919
106 00 Praha 10

IČO: 47611871
č.ú.: 2000742329/0800

tel.: +420 272 651 133
e-mail: skola@zsbrectanova.cz

Zobrazit na mapě

 

Základní informace

                  

Kalendář akcí

21. 11. Divadlo Pod čepicí - 1., 2., př.tř.

22. 11. 18 h "Škola pro všechny"

22. 11. Prevence – 5., 6., 7. tř.
23. 11. Divadlo Pod čepicí - 3. tř.
23. 11. Strašnické divadlo - 2.A, 2.B, př.tř.
23. 11. Prevence – 8., 9. tř.
24. 11. Schola Pragensis - 8., 9. tř.

Školní jídelna

Kontakt
Placení, odhlášení stravného
Jídelníček

--------------------------------------------------------

Webmail (přihlášení)

O škole
Charakteristika
Školská rada
Prezentace tříd
Archiv
Školní rok
2017/2018

Organizace roku
Rozvrhy
Výuka
Zvonění
Kroužky
Knihovna
Rodiče
Konzultační hodiny
Třídní schůzky
Pravidla pro omlouvání absence
Poradenství
Zápis do 1. třídy
Přijímací zkoušky na SŠ
Zajímavosti
Dokumenty
Formuláře, žádosti
Školní řád
ŠVP
Plán výchovného poradce
Program prevence
Úmluva o právech dítěte
Výroční zprávy
Rozpočet
Fotogalerie
Škola
Školní družina
Výtvarná galerie
Školní družina
Denní režim
Vnitřní řád ŠD
Platba
Zápisní lístek
Prezentace oddělení
Prezentace kroužků
Kontakty
Škola
Vedení
Učitelé 1. stupeň
Učitelé 2. stupeň
Školní družina
Provoz
Školní jídelna
Pedagogicko - psychologická poradna
Škola v přírodě
ZŠ Břečťanová | skola@zsbrectanova.cz (c) 2017 Jan Slabý - IT Market  All right reserved