Uvod

Fyzika 9. ročník

(Tématický plán   zde  )

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Plánované prověrky: úterý 3. 10. Elektrický náboj, elektrické pole

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22. 9. 2017 právě probírané učivo: Vodič a izolant v elektrickém poli

    - základní pojmy: elektrický vodič x elektrický nevodič (izolant), elektrostatická indukce,
                                polarizace izolantu                           
    - k procvičení:
Charakterizuj elektrický vodič x nevodič. Uveď 3 příklady.
Co je to elektrické pole? Jaká síla zde působí?
Popiš (nakresli) jev, který nastane při přiblížení nabité tyče k vodiči.
Jak se tento jev nazývá?
Popiš (nakresli) jev, který nastane při přiblížení nabité tyče k izolantu.
Jak se tento jev nazývá?
Co je důsledkem obou jevů?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19. 9. 2017 právě probírané učivo: Siločáry elektrického pole

    - základní pojmy: elektrické pole, siločáry elektrického pole, orientace siločar

    - k procvičení:
Co je to elektrické pole? Jaká síla zde působí?
Charakterizuj siločáry elektrického pole.
Jaká je orientace siločar elektrického pole?
Nakresli siločáry elektrického pole kladně (záporně) nabitého tělesa.
Nakresli siločáry elektrického pole mezi dvěma nesouhlasně nabitými tělesy.
Nakresli siločáry stejnorodého el. pole (mezi 2 nesouhlasně nabitými deskami).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15. 9. 2017 právě probírané učivo: Elektrická síla. Elektroskop
 
   - základní pojmy: kladně x záporně nabité těleso, elektrický náboj, coulomb, elektrické pole,
                                   elektrická síla (přitažlivá x odpudivá), Ch. Coulomb, elektroskop, elektrický
                                   vodič x elektrický nevodič (izolant)
    - k procvičení:
Jak značíme elektrický náboj? Jakou má jednotku?
Jak nazýváme prostor kolem elektricky nabitého tělesa?
Jaká síla zde působí?
Kdy má přitažlivý a kdy odpudivý charakter?
Jmenuj fyzika, který se zabýval velikostí elektrické síly mezi 2 nabitými tělesy.
Co zjistil? Na jakých dvou parametrech závisí velikost el. síly mezi 2 nabitými tělesy?
Doplň větu: Čím je vzdálenost mezi 2 nabitými tělesy větší, tím je el. síla ......... .
K čemu slouží elektroskop?
Vysvětli, jak funguje.
Lze ho použít pro určení přítomnosti kladného či záporného či obou nábojů?
Charakterizuj elektrický vodič. Uveď 3 příklady.
Charakterizuj elektrický nevodič. Uveď 3 příklady.
Co je to izolant?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12. 9. 2017 právě probírané učivo: Elektrický náboj
   - základní pojmy: atom, jádro, obal, proton, neutron, elektron, elektricky neutrální těleso
                                   (atom), zelektrování těles, kladně x záporně nabité těleso

   - k procvičení:
Jaké 2 hlavní části má atom?
Jaké částice tvoří jádro? Jaký mají elektrický náboj?
Jaké částice tvoří obal? Jaký mají elektrický náboj?
Vysvětli pojem elektricky neutrální atom (těleso).
Jmenuj 2 způsoby nabití tělesa.
Jak vznikne záporně nabité těleso? (Přesunem jakých částic?)
Jak vznikne kladně nabité těleso? (Přesunem jakých částic?)
Co rozhoduje o tom, zda se těleso nabije kladně či záporně?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. 9. 2017 právě probírané učivo: Úvodní hodina
    - základní pojmy: fyzika, elektřina, magnetizmus, bezpečnost práce v pracovně fyziky
    - k procvičení:
Čím se zabývá fyzika?
Jaké její obory jste doposud v hodinách fyziky prošli?
Jmenuj 5 základních pravidel chování v pracovně fyziky.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Rychlý kontakt

Základní škola, Praha 10,
Břečťanová 6/2919
106 00 Praha 10

IČO: 47611871
č.ú.: 2000742329/0800

tel.: +420 272 651 133
e-mail: skola@zsbrectanova.cz

Zobrazit na mapě

 

Základní informace

                  
Kalendář akcí

25. 9. prevence, 9.tř.
27. 9. Šestajovice, 2.A, 4.A
9. 10. Divadlo Pod čepicí,př.tř.,1.tř.,2.tř.

 

Školní jídelna

Kontakt
Placení, odhlášení stravného
Jídelníček

--------------------------------------------------------

Webmail (přihlášení)

O škole
Charakteristika
Školská rada
Prezentace tříd
Archiv
Školní rok
2017/2018

Organizace roku
Rozvrhy
Výuka
Zvonění
Kroužky
Knihovna
Rodiče
Konzultační hodiny
Třídní schůzky
Pravidla pro omlouvání absence
Poradenství
Zápis do 1. třídy
Přijímací zkoušky na SŠ
Zajímavosti
Dokumenty
Formuláře, žádosti
Školní řád
ŠVP
Plán výchovného poradce
Program prevence
Úmluva o právech dítěte
Výroční zprávy
Rozpočet
Fotogalerie
Škola
Školní družina
Výtvarná galerie
Školní
družina

Denní režim ŠD
Vnitřní řád ŠD
Platba ŠD
Zápisní lístek ŠD
Turistický kroužek
Kontakty
Škola
Vedení
Učitelé 1. stupeň
Učitelé 2. stupeň
Školní družina
Provoz
Školní jídelna
Pedagogicko - psychologická poradna
Škola v přírodě
ZŠ Břečťanová | skola@zsbrectanova.cz (c) 2017 Jan Slabý - IT Market  All right reserved