Uvod

2.C (Helena Patáková)


Červen

27.6. Výměna učebnic

Botanicus Ostrá - jedeme ve středu 27.6.2018  
a sraz je opravdu v 6.45 :o)


1.6.   Zahradní slavnost  Změna času vystoupení!! Sraz je v 15.00 ve družině, vystupovat budeme v 16.00 !
         
4.6.   Prodloužené plavání - návrat 12.35 - odpadá AJ
5.6.   Fotografování__________________________________________________________________________________________________

Květen

Škola v přírodě 5 - 11.5.2018 Jizbice pod Blaníkem

Veškerou dokumentaci prosím vrátit v pátek.  
Nezapomeňte na : bílé triko, špendlíky, novinový papír atd. dle seznamu

Dále prosím přibalit něco, co přesně Vaše dítě charakterizuje a vystihuje.
Učení:
M - pracovní sešit a malý sešit 
ČJ - učebnice, malý sešit, vlastní kniha na čtení
Prv - sešit s podložkou na psaní připnutou svorkou

___________________________________________
Duben

17. 4. třídní schůzky v 18.00 hod (téma ŠVP)

ČJ      slovní druhy
         sloh - prosba, omluva
šešit na ČJ - 512 nebo 513 (kdo dopíše, nebo kdo má ještě pomocné linky) 

M      násobilka 0,1,2,3,4,5,10, slovní úlohy, písemné sčítání/odčítání
sešit na M - 523 všichni (zůstane do 3. třídy)       
       geometrie  - polopřímky

Prv    Jaro - rostliny, hospodářská zvířata
Už budeme potřebovat podložku na psaní se širšíma linkama(papírovou).

AJ     My house,_________________________________________________________________
Týden 19.3. - 30.3.2018

23.3
.       Noc s Andersenem od pátku 19.00 do soboty 9.00.
29,30.3.  Prázdniny
2.4.         Velikonoční pondělí - volno

ČJ - Prosím o podepisování hlasitého čtení (sešítek Čtení).

       Párové souhlásky 
       Literatura - zajímavosti, autoři LDM, 
      

M -  Násobilka 5 a 10, více - méně 
       Geometrie - polopřímky

Prv - Minulost, přítomnost, budoucnost, Země 
AJ -   MY HOUSE__________________________________________________________________________________
Týden 12.3 - 16.3.2018
14.3. Den otevřených dveří  - po domluvě
16.3. Klokánek

__________________________________________________________________________________
Týden 5.3. -9.3.2018

ČJ -
pracovní list na VJ, PS do str.14,  str.15 cv.1, UČ str.82, písanka
do str.19 
sloh: popis osoby podle osnovy  - věty (postava, vzhled, oblečení)

dobrovolné: PS str.16 cv.4, UČ str.83 cv.4

M -
PZP sloupeček 1,2, pracovní list na +/- do 100, PS str.21 cv.11,
geometrie - PS str.44, UČ str.80 cv.2 do sešitu
dobrovolné: str.20 cv.7, str.21 cv.12, str.23 
                                     


9.3.2018 - 
Koncert skupiny Réva pro celý 1. st. ( 50,- Kč )

Čtenářské deníky a Albatros  -  do pátku 9.3.2018.

______________________________________________________________________
26.2. - 2.3. 2018

ČJ      
Vlastní jména

M       Násobení a dělení 4
           +, - dvojciferných čísel s přechodem přes desítku
Prv    Nemoc, úraz
AJ      Face,    --   Náhrada hodiny z 26.2., pouze pro skupinu A, je 28.2 - stejný čas :o)


Akce:

28.2. 
Kurz znakové řeči - vybírám 85,- Kč

16.3.  
Matematický Klokánek - testování

           Výslekdy zkušebního testu posílám domů. Max. počet získaných bodů je 90. Za špatnou odpověď je odečten 1 bod, za prázdnou odpověď je 0 bodů. Všichni dostanou do začátku 18 bodů.

____________________________________________________________________________________

Týden 19.2. - 23.2.2018
Vzhledem k nemocnosti mé i dětí, jsme v minulém týdnu neudělali nic mimořádného :o|

______________________________________________________________________
Jarní prázdniny - 12 - 16.2.2018

V pondělí 19.2. - 2.lekce plavání

Protože se vracíme z plavání později, musíme posunout výuku AJ o půl hodiny. Pokud mají děti nějaké kroužky a nestíháte, dejte mi včas vědět. Děkuji :o)
sk. B - 12.00 - 12.45 
sk. A - 13.15 - 14.00

Pro nemocné a na jarní prázdniny :


Písanka str. 10/11  
Dobrovolné - dopsat do této strany

ČJPS str 5, str.7 cv. 8                      ČJUČ str. 63 cv. 14
Dobrovolné - str. 6                                   str. 65 cv. 21
                   str. 7 cv. 9,10
Úkol na JP str.11 cv 6
MPS str. 6, 8 cv 1                            MUČ  str. 45 -47,49
       str. 9 cv.  5,6
       str. 10 cv. 7,8
Dobrovolné - str.10 cv. 10, 11
                   str.12 cv. 17
Úkol na JP - str. 12 cv. 19

PRV - naučit člověka, tělo, soustavy
Prosím, nechte děti prostudovat kost od kuřete nebo morkovou kost. Budeme o tomto tématu diskutovat ve středu. Děti si mohou připravit menší prezentaci s obrázky.
Mohou si také připravit referát na nějakou část těla.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Naučit násobilku 2 (do čtvrtka 8.2.)

5.2.2018    První lekce plavání
(omluvenky po nemoci do ŽK)

 
1.2.2018   Odevzdání čtenářských deníků31.1.2018   Vysvědčení (4. vyučovací hodinu)

 2.2.2018    Pololetní prázdniny

 
Od 5.2.2018 bude změna rozvrhu. Žáci mají zapsáno v ŽK.

Únor

ČJ        dě, tě, ně, bě, pě, vě
           i/y, význam stavby věty
           Opis z tabule
Čtení  -Tiché čtení, prezentace vlastní četby
Sloh   -Ústní rozbor textu, poslechu

M          +/- do 100, násobilka 1, 2, 
Mg        Úsečka

Prv       Člověk a zdraví

AJ         I´m hungry - dokončení


_________________________________________________________________
Leden

ČJ
-     Souhlásky - měkké a tvrdé, samohlásky
           Grafické znázornění samohlásek a souhlásek

           Lidové pranostiky
Čtení - Pejsek a Kočička, hlasité čtení  - výrazné, vyprávění, verš
Sloh  - Dopis, vzkaz 

M -  Sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes desítku
       Sčítání dvojciferných čísel bez přechodu přes desítku
       Násobilka -  vyvození
       Slovní úlohy
Geometrie - úsečka, rýsování, rovina, prostor
             
Prv -  Zima
         Člověk

AJ - I´m hungry

Ředitelské volno 12.1. a 26.1.2018 z důvodů voleb prezidenta republiky. Družina pro přihlášené.
Následující pondělí je výuka od 8.55. Družina je od 6,30 do 7,45.

18.1.2018  - odevzdání objednávek Albatros

________________________________________________________________
Týden do 22.12.2017


ČJ   
Osvojujeme psaní slov s tvrdým Y. (Tvrdé souhlásky musí znát všichni nazpaměť.)
       Opakujeme psaní ú,ů ve slově,  krátké a dlouhé slabiky, psaní velkých písmen a abecedu.
       Seznamujeme se se slovy s měkkým I.
       Sloh - zásady psaní dopisu.   
       Čtenářský deník je k odevzdání do 5.1.2018 (pátek)

M    
Numerace do 100. Rozklady dvojciferných čísel. Počty bez přechodu do 100.

      Geo: práce s pravítkem, rýsování čar - prosím o správné pomůcky, tvrdé pravítko a tužku č. 3

Prv  
Sváteční čas - svátky, tradice

       Všichni už musí znát dny v týdnu, měsíce v roce a hodiny.


Do čtvrtka 21.12. nebudu přítomna ve škole. Děti mají zadanou práci - opakování.

22.12.  bude třídní besídka. Všichni obdrželi informace ke škole v přírodě. Pokud se Vaše dítě nebude účastnit ŠVP, prosím o navrácení letáčkun s informací Vámi napsanou, do 22.12.2017. Děkuji 


Děkuji Všem za pomoc při Vánočním koncertu, ale i během celého roku.
Přeji Vám klidné, pohodové svátky vánoční a vstup do roku 2018 pravou nohou ! :o)

____________________________________________________________________
11.12. (pondělí)
Vánoční koncert v KD Barikádníků
  -  odchod od školy (společný) je v 16.00 hod.

Děti které nebudou v 16.00 hod ve družině, musít být v 16,45 před KD Barikádníků (metro Strašnická)

Samotný koncert začíná v 19,00 hod.
                                                                                                     Těšíme se na Vás :o)


____________________________________________________________________
Týden 4.12. - 8.12.2017

ČJ - 
Měkké a tvrdé i/y, (při znázorňování - měkké modré a tvrdé červené)
        Samohlásky a souhlásky
Čtenářský deník je do 6.12.2017

M -  
Sčítání dvojciferných čísel
        Geo: úsečka

Prv- Č
as a roční období

Aj - 
Hry na opakování, soutěže

Info:
5.12. Prevence
"Vztahy ve třídě"
         Zkouška na vánoční koncert  -
Od 14.00 do 15.00h. budou všechny děti ve své třídě 2.C.  Moc prosím při vyzvedávání o prozvonění na můj mobil, děkuji :o)

6.12. Vánoční jarmark
v jídelně školy od 16.00 h.


______________________________________________________________________
Fotky  -
250,- Kč (kdo nemá zájem, může foto vrátit)

Sbírka pro opuštěné pejsky:

Od 20.11. do čtvrtka 23.11. 2017 u parkoviště školy (za šk. jídelnou).
Prosíme, konzervy, granule, deky, čistící prostředky apod.  Moc děkujeme !!

Třídní schůzky 14.11. 2017


ISIC Karty - 250,- Kč  do 20.11.

17.11. státní svátek :)

Akce:

21.11.
Divadlo (Evelínka) 50,- Kč do 20.11.
28.11.
Takonín – 280,- Kč do 24.11. ( odjezd v 8.00h. návrat cca v 13.00h. , oběd ve škole)
29.11. P
rojektový den na vánoční jarmark
6.12.  
Jarmark – šk. Jídelna 16.00 – 18.00h.
11.12.
vánoční koncert ZŠ v KD Barikádníků od 19.00h. (odchod ze školy v 16.30 nebo sraz před KD v 17.00h.)
            Na kostýmy prosím 20,- Kč

ŠVP
bude v ČR v květnu 2018. Cena do 3500,- Kč. Vše bude upřesněno do konce listopadu 2017.

 
Info
Úkoly jsou zapisovány do notýsku z tabule.

Český jazyk

Zelené značení je pro domácí dobrovolnou přípravu a červené je zameškané povinné učivo. Na český jazyk pro domácí přípravu je vhodný sešit na opis a přepis.
Čtení každý den!
Písanka - dobrovolné psaní na stránkách s opakování písmen. Druhá strana je určena pro školní práci
Čtenářský deník - sešit A5 - tvrdé desky. Pokud bude nelinkovaný s podložkou na psaní.  Nejlépe do 24. 11. abychom si mohli ukázat jak do něj zapisovat.

 Matematika

 Zelené značení je opět dobrovolná domácí příprava.
 Geometrie - tužka č. 3, ořezaná a pravítko. Geometrie je vždy v pátek.
  
Učivo do 16.11.2017

 
ČJ      Druhy vět, význam slova a začali jsme u,ú,ů
M       Počty do 20 s přechodem, sčítání desítek do 100, Slovní úlohy s více/méně
          G – tělesa, obrazce, bod, přímka, druhy čar, rýsování s pravítkem
Prv    Media, sdělovací prostředky, informace. (Žáci mají  referát  k tomuto tématu do 22.11.)
AJ      School time -  fráze  „This is my…….“
 
 
 
Prosba:  
Pokud jsou děti nachlazené, dejte jim do školy jednotlivé balíčky s kapesníky. Vstávání  několikrát během práce smrkat je odvádí od soustředěnosti a zbytečně chybují.  Děkuji


_____________________________________________________________________
Týden 23.10 - 3.11. 2017
prázdniny 26-27.10.


ČJ -
 Abeceda, řazení slov, druhy vět, slova nadřazená, podřadná
Druhy vět učte podle obsahu věty, ne podle znaménka na konci věty !
Čtenářský list bude do 10.11.M -   Slovní úlohy více, méně
        Sčítání odčítání desítek,

        Závorky, rozklady
Geom : bod, přímka, druhy čar a rýsování
Dbejte na správný zápis slovní úlohy, děti se učí šipky ve SU o kolik více/méně.

Prv - Svět se mění (před 100 lety a nyní)
         Rodina - předkové, rodokmen

AJ - Safari, abeceda podle CD z prac. sešitu.


V pátek 3.11. bude vánoční focení.
Albatros je do čtvrtka 9.11.
Týden 16.10 .  - 20.10. 2017


ČJ - Druhy vět, abeceda
       Čtenářské dovednosti, porozumění, sloh 

Doma číst každý den !!

Do pondělí naučit abecedu :o) • M - Rozklady dvouciferných čísel
        Geometrie - druhy čar, bod leží x neleží na přímce

  Prv - Ovoce, zelenina


  19.10. PVA Letňany 

  20.10. Ředitelské volno (družina je v provozu pouze pro přihlášené žáky)

 • V pondělí 23.10. začíná výuka až v 8.55. Do té doby je v provozu ranní družina.


  Týden 9.10. - 13.10. 2017

  ČJ - Druhy vět, slabiky - dělení slov na řádku
         Prosím čtěte každý den a dbejte na úpravu psaní - především v písankách. Děkuji.

  M -  Počty a slovní úlohy do 20 s přechodem přes desítku
         o kolik více/méně
         čísla do 100
  geometrie: tělěsa/obrazce, bod

  Prv - Podzim, dělení stromů


 • Prosím o úhradu učebnic 230,- Kč a kdo si objednal Prvouku ještě 81,- Kč navíc.
  Děti mají vyhrazené místo kam si odkládají  sešity a učebnice, které není třeba nosit domů.
  Brzy budou také potřebovat nové sešity na český jazyk s jednou pomocnou linkou. Zjistíte-li, že píší na poslední stránky, obstarejte je. Ve škole mají připravené sešity již bez pomocných linek, ale ještě nejsou připravené. Počkáme :o)


  Potřebujeme:
  Roličky od toaletního papíru, ručníků, krabičky různých tvarů. 
  Každý krabici od pizzy (běžný rozměr) BÍLOU. 

  Příští týden 19.10. plánujeme návštěvu Tvořivého světa v PVA Letňany. Vstupné je 50,- Kč. Na oběd se vrátíme do školy (kolem 13.00).   ____________________________________________________________________

  Týden 2.10. - 6.10. 2017  4.10. Jdeme do Zoo -
  vybírám 120,- Kč (zbytek doplácím z TF)

  Pro chybějící dne 29.9
  Vzhledem k vysoké absenci jsme měli volnější den, o nic jste nepřišli :o))


  _____________________________________________________________________

  Týden 25. - 29.9. 2017


  V pondělí 25.9. nebude AJ z důvodu nemoci.  - Od úterý vybírám 212,- Kč za pracovní sešit na AJ.

  - Učebnice ČJ, M jsou již objednány a čekáme :o)

  - Ve středu 27.9. proběhne sociometrie třídy.
  - Ve čtvrtek 28.9. je VOLNO - státní svátek.  ____________________________________________________________________


  Týden 18. - 22.9. 2017

  ČJ -  Vlastní jména, velká písmena, slabiky
  M -   Rozklady, desítky a jednotky, stovková tabulka
  Prv - Orientace v prostoru, cesta do školy - dopravní výchova


  18.9. začíná nepovinná AJ :)

  ____________________________________________________________________

  Týden 11. - 15. 9. 2017


  Opakujeme
  ČJ -          Abeceda, psaní písmen a číslic, mezer - PS str. 4,5
                                                                           písanka str. 4
  M -           počítání do 20 - PS 4,5,7
  Prvouka -  škola, cesta do školy a světové strany

  Ukázky kroužků  florbalu a mažoretek ve školní tělocvičně.


  ___________________________________________________________________

  Týden 4.9 - 8.9. 2017

   
  Od čtvrtka bude výuka probíhat podle rozvrhu - nezapomeňte na tělocviky :o)
   Zatím opakujeme  1. ročník.


  Připomínám třídní schůzky v úterý 12.9. 2017 od 18.00 hod.


   

Rychlý kontakt

Základní škola, Praha 10,
Břečťanová 6/2919
106 00 Praha 10

IČO: 47611871
č.ú.: 2000742329/0800

tel.: +420 272 651 133
e-mail: skola@zsbrectanova.cz

Zobrazit na mapě

 

Základní informace

                  
Kalendář akcí

2. 7. - 31. 8. Letní prázdniny

3. 9. 17.00 - třídní schůzky př.tř., pav. H
3. 9. 18.00 - třídní schůzky 1. tříd, pav. E

11. 9. 18.00 - třídní schůzky I. a II. st.
Školní jídelna

Kontakt
Placení, odhlášení stravného
Jídelníček

--------------------------------------------------------

Webmail (přihlášení)

O škole
Charakteristika
Školská rada
Prezentace tříd
Archiv
Školní rok
2018/2019

Organizace roku
Rozvrhy
Výuka
Zvonění
Kroužky
Knihovna
Rodiče
Konzultační hodiny
Třídní schůzky
Pravidla pro omlouvání absence
Poradenství
Zápis do 1. třídy
Přijímací zkoušky na SŠ
Zajímavosti
Dokumenty
Formuláře, žádosti
Školní řád
ŠVP
Plán výchovného poradce
Program prevence
Úmluva o právech dítěte
Výroční zprávy
Rozpočet
Informace o zpracování osobních údajů
Fotogalerie
Škola
Školní družina
Výtvarná galerie
Školní družina
Denní režim
Vnitřní řád ŠD
Platba
Zápisní lístek
Prezentace oddělení
Prezentace kroužků
Kontakty
Škola
Vedení
Učitelé 1. stupeň
Učitelé 2. stupeň
Školní družina
Provoz
Školní jídelna
Pedagogicko - psychologická poradna
Škola v přírodě
ZŠ Břečťanová | skola@zsbrectanova.cz (c) 2018 Jan Slabý - IT Market  All right reserved