Uvod

3.A (Mgr. Jaroslava Peltanová)

Omlouvám menší přehlednost v programu schůzek - chybné očíslování jednotlivých bodů.

14.září
Vážení rodiče,
moje pracovní neschopnost pokračuje. Test na covid 19 z 10.9.mám negativní!!!
Přikládám informace, které měly být na programu třídních schůzek:

PROGRAM TŘÍDNÍCH   SCHůZEK    8. 9. 2020

 

      1.Nábor dětí do kroužků (max. 10 min)………..žáci dostávali letáky
      2.Seznámení rodičů s organizací školního roku…….v ŽK

      3.Seznámení rodičů se školním a klasifikačním řádem a školním řádem), předat školní a klasifikační řád rodičům/cizincům…..ve třídě
      4.Žáci jsou pojištěni na úraz a při krádeži (! pozor, pokud dítě prokazatelně věc zapomene ve škole a ta se následně ztratí, pojišťovna nic    nevyplatí).
      5.Při úrazu, po ukončení léčby, vyplní lékař formulář o bolestném (dítě formulář dostane u zástupkyně ředitele školy), dítě předá formulář p. zástupkyni J. Gregořicové a ta zajistí vše s pojišťovnou.
      6.Záznam o úrazu je podepisován zraněným, svědky události (spolužáky) a vyučujícím – pak je odeslán zákonným zástupcům zraněného a pojišťovně
      7.Úraz ve školní jídelně musí žák nahlásit vedoucí školní jídelny.    
      8.Při krádeži, kdy hodnota odcizené věci přesáhne 500 Kč, musí rodiče sami bez jakéhokoliv podnětu a potvrzení školy co nejdříve nahlásit krádež Policii ČR. Na základě protokolu škola žádá pojišťovnu o náhradu škody. Třídní učitelé, pokud jim dítě ztrátu nahlásí, musí ale rodiče ihned telefonicky informovat. Pokud žák nahlásí ztrátu vedení školy, informuje rodiče vedení školy.
      9.Třídní učitelé připomenout, že pojištění se nevztahuje na věci, které nejsou potřebné na vyučování (zlaté a stříbrné věci, hodinky, mobilní telefony) - viz školní řád.
     10.Děti mají mít v ŽK kopii kartičky pojištěnce pro případ ošetření u lékaře.
     11.Informace o aktualitách, akcích, aktivitách školy (kroužky, ŠD, ŠVP) jsou na webových stránkách školy. (www.zsbrectanova.cz) + webových stránkách třídy
     12.Seznámit rodiče s funkcí výchovného poradce, metodika prevence a školního psychologa.

 výchovný poradce – práce se speciálně vzdělávacími potřebami (rodiče těchto žáků musí hlídat termín platnosti zpráv z PPP) – Ludmila NevařilováMetodik prevence – řeší šikanu a problémy ve třídě – Miroslava Preclíková

 Školní psycholog – viz. „Generální souhlas“ – Lucie Novotná

Speciální pedagog – řeší nápravy se žáky speciálně vzdělávacími potřebami – Jana Honsová (čtvrtek dopoledne)

 Kariérní poradce – průzkum volby povolání, individuální poradenství pro žáky a rodiče – Ludmila Nevařilová

 13.Rodiče musí podepsat souhlas s nákupem pracovních sešitů, paní učitelky předávají dětem příjmový lístek za odevzdané peníze.
 14.Kartička ISIC
 15.Podepsat tzv. generální souhlas (GDPR) …..již z předchozího ročníku
 16.Podepsat souhlas spolupráce s psychologem……již z předchozího ročníku
 17.Upozornit rodiče, že nejsou dovoleny návštěvy kamarádů našich žáků v areálu školy během vyučování.
 18.Děti budou chodit ve třídách v přezůvkách (zdravotní a hygienické důvody) rodiče zkontrolují, zajistí (problém hlavně II. stupně)
 19.Telefonické omlouvání dětí od 7.30 (272 651 133)
 20.Vstup do školy je brankou od hřbitova, brána je určena POUZE pro zásobování a zaměstnance školy.
 21.Pozdní příchody žáků – lékař apod. – v případě, že se nedostane do pavilonu, na pavilon H (p. hospodářka), zamykání pavilonu v 7.55 – poté pozdní příchod

10.Seznámit rodiče s termíny:    Vánoční trhy - 2. 12, Vánoční koncert - 14. 12. 2020,

11.Zahradní slavnost 28. 5. 2021

12.9. TŘÍDY – ODJEZD DO NĚMECKA (1. – 7. 11.) – viz tiskopis

13.P ozor na změny termínu třídních schůzek

14. Prosíme zákonné zástupce o pravidelnou kontrolu žákovských knížek a notýsků

15. Žákovské knížky na 2. stupni budou v elektronické podobě – přihlášení je možné v aplikaci Škola online - viz tiskopisy

16. Pokud by to bylo možné, prosíme rodiče žáků, aby neuvolňovali své děti ze školy v prvních 14 dnech měsíce června, kdy   probíhá uzavírání klasifikace.

17.Seznámit rodiče se způsobem hodnocení ve svých hodinách…

18.   Seznámit rodiče s konzultačními hodinami…….středa 11.00-11.45

19. Informace od ostatních vyučujících


Další informace vám předám na schůzce v náhradním termínu.
Pro nutnou potřebu jsem emailové adrese: jaroslava.peltanová@zsbrectanova.cz

Srdečně zdravím,
Mgr.Jaroslava Peltanová,TU

 

 
11.září
Vážení rodiče,
srdečně vás zdravím.
V současné době - dle informací ŘŠ na webu školy, probíhá výuka na 1.stupni prezenčně. Pokud necháte své dítě doma, je to vaše rozhodnutí.
Sama jsem v pracovní neschopnosti, ne v karanténě!! Na covid jsem byla testována na urgentním příjmu rychlotestem 8.9. - negativně a ještě  10.9.- výsledem ještě nevím.(Léčím se s jinou nemocí!!!)
Nevím, kdo a jak mne ve škole zastupuje a zastoupí, tedy zadám základní info o učivu i pro ty, kteří zůstali doma:
Čj - opakování učiva 2.ročníku podle učebnice + opakování psaní(i v písance) + čtení - nahlas, pravidelně!!
M - opakování učiva 2.ročníku - základní početní operace - sčítání, odčítání, násobení, dělení do 100 - dle učebnice.
Aj - zatím nezadávám, je to nový předmět, není na co navázat.
Další předměty - příslušní vyučující.

Informace budu sdělovat zde na webu třídy, emaily neposílám! (informace, které měly být na tř.schůzce ještě dodám)

Zdravím,
Mgr.Jaroslava Peltanová,TU


9.září
Vážení rodiče,
v současnosti jsem nemocná, info z plánovaných tř.schůzek i další sdělím později.
Srdečně zdravím,
Mgr.Jaroslava Peltanová,TU
4.září


Vážení rodiče,
srdečně vás zdravím a několik informací :

žáci dostali učebnice (bohužel ne všichni a ne všechny -                                                             zatím) mají za úkol je obalit, PS vydám průběžně
od pondělí 7.9. plavání
třídní schůzka 8.9. od 18 hodin

Hezkýčas!!
Mgr. Jaroslava Peltanová, TU27.srpna 2020

Vážení rodiče,
srdečně vás zdravím.
Informace k začátku školního roku 2020/21: 1.9. v 8.00 slavnostní zahájení na hříšti, odchod do tříd, ukončení v 8.45 , odchod do ŠD nebo domů
                                                                 2.-4.9.  třídnické práce, výměna učebnic   - ukončení v 11.45

Děkuji za zpětnou vazbu ke ŠJ v prvním týdnu, evidenci jsem předala. Upozorňuji, že jsem pouze evidovala, samotné přihlášení vyřizuje vedoucí ŠJ.

Mgr.Jaroslava Peltanová,TU
1.září

Vážení rodiče,

několik organizačních záležitostí:
- do konce týdne po 4 vyučovacích hodinách, pak odchází žáci do ŠD nebo domů(prosím zapsat do         poznámky v ŽK pokud odchází sami)
v ŽK prosím vyplnit "údaje o žákovi", příp. informaci o změně adresy, tel.č....
- vyplnit lístek "čestné prohlášení"
přezůvky - od 2.9. všichni 
- učebnice z 2.ročníku připravit na odevzdání
individuální pomůcky (sešity, kufřík..) uloží žáci v lavici, skříni ve třídě
placené PS (Aj, Čj + písanky, Prv, M) celkem 592,-Kč vyberu nejlépe na tř. schůzce
- od 7.září vždy v pondělí v 1. pololetí mají žáci plavecký výcvik (povinná součást Tv), potřeby v     samostatném batůžku (plavky, gumové pantofle, sprchový šampon, osuška, koupací čepice na dlouhé   vlasy, hřeben, svačina ). Žáci, kteří ze zdravotních důvodů neplavou, mají s sebou sportovní oblečení
- 3.9. ukázka florbalu
- 8.září třídní schůzka od 18 hodin
- konzultační hodina : středa 11-11.45 

Srdečně vás zdravím,
Mgr. Jaroslava Peltanová, TU

Rychlý kontakt

Základní škola, Praha 10,
Břečťanová 6/2919
106 00 Praha 10

IČO: 47611871
č.ú.: 2000742329/0800

tel.: +420 272 651 133
e-mail: skola@zsbrectanova.cz
datová schránka: is6xmbd

Zobrazit na mapě

 

Základní informace

                  

Kalendář akcí

22. 9. Sportovní den, 2.B
24. 9. Sportovní den, 2.C
24. 9. Koncert lidových písní, 1. třídy

Školní jídelna

Kontakt
Placení, odhlášení stravného
Jídelníček

--------------------------------------------------------

Webmail (přihlášení)

O škole
Charakteristika
Školská rada
Prezentace tříd
Archiv
Školní rok
2020/2021

Organizace roku
Rozvrhy
Výuka
Zvonění
Knihovna
Rodiče
Konzultační hodiny
Třídní schůzky
Pravidla pro omlouvání absence
Poradenství
Zápis do 1. třídy
Zajímavosti
Dokumenty
Formuláře, žádosti
Školní řád
ŠVP
Plán výchovného poradce
Program prevence
Úmluva o právech dítěte
Výroční zprávy
Zásady zpracování osobních údajů
Fotogalerie
Škola
Školní družina
Výtvarná galerie
Školní družina
Denní režim
Vnitřní řád
Platba
Přihláška
Prezentace oddělení
Kontakty
Škola
Vedení
Učitelé 1. stupeň
Učitelé 2. stupeň
Poradenství
Školní družina
Provoz
Školní jídelna
Pedagogicko - psychologická poradna
Pověřenec (GDPR)
Škola v přírodě
ZŠ Břečťanová | skola@zsbrectanova.cz (c) 2020 Jan Slabý - IT Market  All right reserved