Uvod

3.A (Mgr. Jaroslava Peltanová)

8.června
Vážení rodiče,
jsou již hotové fotografie : skupinka á 35,-Kč
                                       společná á 45,-Kč
žáci je dostanou po zaplacení.

Srdečně zdravím,
Mgr.Jaroslava Peltanová, TU31.května
Vážení rodiče,
od 1.června změna rozvrhu.
Z důvodu neobnovení plavání se mění rozvrh - ve středu končí vyučování ve 12.35. Děti odchází do ŠD nebo domů.
Zdravím vás,
Mgr.Jaroslava Peltanová, TU24.května
Vážení rodiče,
fotografování žáků ( třídních kolektivů) ve čtvrtek 27.5.
Zdravím,
Mgr.Jaroslava Peltanová

15.května
Vážení rodiče,
od 17.5. konečně zpět do školy.Jistě se těšíme všichni!!!
Žáci si přinesou vše potřebné (přezůvky, ručník..).
Přečtěte, prosím, informace ŘŠ.
Srdečně vás zdravím,
Mgr.Jaroslava Peltanová, TU9.května
Vážení rodiče,
srdečně vás zdravím.
Distanční výuka pokračuje v příštím týdnu 10.-14.5.
Tema pro předměty:
Čj - slovesa, časování, kategorie: osoba, číslo, čas
      procvičování pravopisu
      hlasité čtení, psaní
M - dělení a násobení mimo obor násobilek
     jednotky a převádění - délky, hmotnosti, objemu, času
Aj- 9.lekce - části lidského těla, sporty
Pč- samostatně skládání  papíru, stavebnice

Přeji vám spokojený jarní čas.
Mgr.Jaroslava Peltanová,TU


30.dubna
Vážení rodiče,
v týdnu 3.-7.5. prezenční výuka, těším se na všechny žáky ve škole!
Další informace - ŘŠ - web školy.
Přeji vám krásný májový víkend, mějte se fajn!

Mgr.Jaroslava Peltanová,TU25.dubna
Vážení rodiče,
srdečně vás zdravím
Zde nástin temat předmětů na distanční výuku pro týden 26.-30.4.:
Čj- podstatná jména -kategorie rod, číslo, pád
     procvičování pravopisu
     hlasité čtení, psaní
M - násobení trojciferných čísel
    G - kruh , jednotky času
Aj - 8.lekce- oblečení
      přivlastňování
      čtení, psaní
Pč - práce s papírem - origami (byla zadána- off line)

Přeji všem hezký jarní čas

Mgr.Jaroslava Peltanová, TU


16.dubna
Vážení rodiče,
stručně (více sdělení ŘŠ na webu + na třídní schůzce) :
od 19.4. návrat do školy k prezenční výuce(střídavé po týdnech s distanční).
V pondělí a čtvrtek při první hodině samotestování na covid  s instrukcemi a pod dohledem + vyhodnocení (v případě pozitivního testu vás budu ihned informovat - vyzvednutí žáka nutné!)
Pokud máte podezření na nemoc, neposílejte dítě do školy.
Dále probíhá výuka dle rozuvrhu. Je nutné přinést do školy všechny pomůcky, ručník, přezůvky...
Žáci i nadále dodržují nařízená hygienická opatření: dezinfekce, respirátor, rozestupy.
Věřím, že vše proběhne bezproblémově.
Zdravím,
Mgr.Jaroslava Peltanová, TU


11.dubna
Vážení rodiče,
distanční výuka 12.-16.4.:
Čj- procvičování pravopisu, vyjmenovaná slova, druhy slov -podstatná jména
     čtení denně nahlas
     psaní str.11
     Sl - vyprávění
M- násobení a dělení deseti, stem
    G - kruh, kružnice - opakování
Aj- 8.lekce - oblečení
     čtení, psaní
Pč- vytvoření "karty"- přehled učiva

Srdečně zdravím,
Mgr.Jaroslava Peltanová, TU8.dubna
Vážení rodiče,
třídní schůzka on line 13.4. v 18 hodin  - v Teams pozvánka.
Protože vás jistě zajímá hlavně prospěch žáků, nabízím možnost individuální konzultace, v úterý 13.4. během odpoledne budu ve třídě. Také budete mít možnost vyzvednutí materiálů k procvičování.
Je nutné dodržet všechna hygienická nařízení.
Zdravím,
Mgr.Jaroslava Peltanová, TU

5.dubna
Vážení rodiče,
srdečně vás zdravím.
Distanční výuka ještě (snad už jen krátce) pokračuje, tema předmětů 6.-9.4.:
Čj - vyjmenovaná slova - shrnutí a procvičování
      druhy slov - procvičování
      hlasité čtení denně
      psaní str.10 v písance
M - Násobení a dělení mimo obor násovilek
    G - jednotky délky, hmotnosti, objemu - opakování
Aj - opakování 7.lekce
      8.lekce - slovní zásoba
Pč = třídnická hodina

Přeji všem krásný jarní čas, pevné zdraví a brzké shledání ve škole.

Mgr.Jaroslava Peltanová, TU28.března
Vážení rodiče,
srdečně vás zdravím.
Tema distanční výuky 29.-31.3.:
Čj- vyjmenovaná slova po Z
     pravopis , druhy slov
     denně hlasité čtení
     psaní str.9
M - dělení se zbytkem, slovní úlohy
Aj- 7.lekce - čtení, slovní zásoba, a game
      Looking at art

Následují velikonoční prázdniny a svátky, výuka opět od 6.4.
Přeji vám spokojený a radostný čas!

Mgr.Jaroslava Peltanová, TU21.března
Vážení rodiče,
srdečně vás zdravím.
Distanční výuka pokračuje, zde tema předmětů 22.-26.3.:
Čj- vyjmenovaná slova po V
     procvičování druhů slov
     hlasité čtení
     psaní str.8
M - dělení se zbytkem, slovní úlohy
    G - trojúhelník, čtyřúhelníky
Aj- 7.lekce - slovní zásoba, čtení, psaní
     slovesa is/has got
Pč- práce s materiálem (stavebnicí)

Zdravím,
Mgr.Jaroslava Peltanová,TU

  14.března
Vážení rodiče,
tema předmětů na týden 14.-19.3.:
Čj - neohebné druhy slov
      pravopis, souvětí a věta jednoduchá
      psaní str.7
      hlasité čtení
M  - dělení se zbytkem, slovní úlohy
    G - střed úsečky
Aj - 7.lekce - přídavná jména
                   čtení, psaní
Pč - jarní výzdoba

Děkuji za spolupráci při distanční výuce.
Srdečně vás zdravím a přeji vše dobré!

Mgr.Jaroslava Peltanová,TU7.března
Vážení rodiče,
srdečně vás zdravím, doufám jste vy i žáci po jarních prázdninách odpočinutí a hlavně zdraví!
Pokračuje distanční výuka, zde nástin pro jednotlivé předměty v týdnu 8.-12.3.:
Čj - neohebné druhy slov
      procvičování pravopisu po obojetných souhláskách
      psaní - str.6 v písance
      čtení
M - dělení se zbytkem
    G - porovnávání úseček
Aj - 7.lekce -In the street
      slovní zásoba, čtení, psaní
Pč - jarní výzdoba

Připomínám, že  účast v online hodinách je povinná a také aktivní sledování a zapojování do naší práce. Téměř všichni žáci pracují velmi dobře, za to je chválím. Někteří mají ale rezervy a dokonce nedostatky, takže tato připomínka je pro ně!!(Na tomto místě je nebudu vyjmenovávat, pokud nedojde ke zlepšení, budu kontaktovat rodiče a informovat vedení školy.)

Zdravím,
Mgr.Jaroslava Peltanová,TU


21.února
Vážení rodiče,
zdravím vás srdečně, děkuji za spolupráci při distanční výuce.
Distanční výuka 22.-26.2.- nástin:
Čj - vyjmenovaná slova po S - procvičování + opakovaní předchozích
      psaní
      čtení
M  - dělení se zbytkem
     G - přenášení úsečky
Aj - 6.lekce - shrnutí
      čtení, psaní - "můj pokoj"
Pč - úklid, jak pomáhat

Následující týden jsou jarní prázdniny 1.-5.3. - přeji vám všem spokojený čas!!!!

Zdravím,
Mgr.Jaroslava Peltanová,TU
14.února
Vážení rodiče,
srdečně vás zdravím.
Nástin temat pro distanční výuka 15.-19.2.:
Čj- procvičování ohebných druhů slov a pravopisu
     vyjmenovaná slova po S
     čtení + čtenářské deníky
     psaní str.3-4 v písance
M - 3.díl - opakování násobilky, slovní úlohy
    G - opakování str.6
Aj-6.lekce - shrnutí
    slovní zásoba
Pč- pěstování, pokojové rostliny

Děkuji vám všem za spolupráci.
Konzultace ve škole - v úterý 16.2. - po předchozí domluvě.

Zdravím,
Mgr.Jaroslava Peltanová, TU7.února
Vážení rodiče,
srdečně vás zdravím.
Distanční výuka v týdnu 8.-12.2.:
Čj - procvičování pravopisu - vyjmenovaná slova
      druhy slov - slovesa
      čtení s porozuměním
      psaní
M  - procvičování početních výkonů - slovní úlohy
      část z celku - zlomek - jeho výpočet
    G - opakování rovinných útvarů
Aj - slovní zásoba 6.lekce
      Where is it? - předložky
      There is/are
Pč - pěstujeme

Vzkaz od vyučující HV : posílejte vypracované úkoly!!!

Děkuji za spolupráci a přeji hezký čas.

Mgr.Jaroslava Peltanová,TU31.ledna
Vážení rodiče,
zdravím vás srdečně.
Týden 1.-5.2. - tema distanční výuky jednotlivých předmětů:
Čj - druhy slov - zájmena, číslovky
      procvičování pravopisu
      čtení, psaní
M - procvičování početních výkonů zpaměti a písemně
      jednotky délky, hmotnosti, objemu - opakování
    G -kruh, kružnice
Aj - předložky + vazba there is/are
      slovní zásoba - procvičování
      přítomný čas průběhový
Pč - pěstujeme - instrukce při online hodině

V pátek 7.30-odpoledne mohou žáci  a případně rodiče vyzvednout své pomůcky(písanky, PS, další) a také přijít na konzultaci, pokud potřebují - nejlépe po předchozí telef.domluvě - ve třídě. Také jsem připravila materiály k dalšímu procvičování, pro ty, kteří mají zájem.

Přeji vám vše dobré a doufám, že se brzy dočkáme otevření školy.

Mgr. Jaroslava Peltanová, TU

24.ledna
Vážení rodiče,
srdečně vás zdravím.
Tema distanční výuky na týden 25.-28.1.
Čj - druhy slov - podstatná jména, přídavná jména
      procvičování pravopisu
      čtení, psaní
M - procvičování písemného sčítání, odčítání - slovní úlohy
     zaokrouhlování
    G - kružnice, kruh ...kružítko !!
Aj- 6.lekce -slovní zásoba: nábytek
                  přítomný čas průběhový
Pč- práce s kružítkem, stříhání - sněhulák

Děkuji za spolupráci při výuce na dálku, chválím většinu žáků!!
29.ledna - pololetní prázdniny - přeji všem hezký společný čas!!!

Zdravím,
Mgr.Jaroslava Peltanová, TU


17.ledna
Vážení rodiče,
srdečně vás zdravím.
Distanční výuka 18.-22.1. - nástin temat pro předměty:
Čj - slovní druhy
      procvičování pravopisu
      popis děje
      čtení, psaní
M - písemné sčítání a odčítání
     G - čtyřúhelníky
Aj- 5.lekce - čtení, psaní, čísla 1-20
Pč- stříhání, lepení - obrázek z vystříhaných tvarů

Zdravím,
Mgr. Jaroslava Peltanová, TU10.ledna
Vážení rodiče,
pokračuje distanční výuka.
Zde nástin témat jednotlivých předmětů pro týden 11.-15.1.:
Čj - vyjmenovaná slova po P, pravopis a procvičování - učebnice + PS
    - čtení s porozuměním
    - popis děje podle obrázkové osnovy
M  - zaokrouhlování trojciferných čísel na desítky a stovky
    - jednotky objemu
    - procvičování sčítání a odčítání zpaměti
    - G - obdélník
Aj - lekce 5 + reading + writing
Pč - práce s papírem - připravit si list A4

Další předměty zadají jednotliví vyučující do MS Teams.

Srdečně vás zdravím,
Mgr.Jaroslava Peltanová, TU
3.ledna
Vážení rodiče,
srdečně vás zdravím a přeji vše jen dobré v novém roce 2021.

Pokračuje distanční výuka, přehled on line hodin jsem zadala. Předpokládám, že se se všemi žáky uvidíme a uslyšíme.
Stručně tema v předmětech v týdnu 4.-8.1.
Čj - vyjmenovaná slova po M - učebnice + PS, hlasité čtení, psaní - např.část textu, cvičení
M - početní výkony sčítání a odčítání do tisíce, jednotky délky a hmotnosti
   G - čtverec       ......vše podle učebnice
Aj - lekce 5  - At the park
Pč - list papíru - skládání

Další předměty - vyučující sdělí v Teams.

Mgr.Jaroslava Peltanová,TU18. prosince
Vážení rodiče,
srdečně vám všem přeji spokojený vánoční čas a jen vše dobré do nového roku 2021.

Mgr.Jaroslava Peltanová, TU14.prosince
Vážení rodiče,
pokud máte zájem zakoupit kolekci fotografií svých dětí, cena je 300.-Kč ....už vybírám.
Zdravím, 


Mgr.Jaroslava Peltanová, TU7. prosince
Vážení rodiče,
zapsala jsem do ŽK nástin klasifikace Čj, Aj, M.
Pokud máte zájem o konzultaci k prospěchu, napište nebo zavolejte, domluvíme termín.
(denně jsem ve škole asi v 7.15 , v konzultačních hodinách, případně jiný ).

Srdečně zdravím a přeji pohodový předvánoční čas,
Mgr.Jaroslava Peltanová, TU
27.listopadu

Vážení rodiče,
srdečně vás zdravím.
Od pondělí již prezenční výuka s přísným dodržováním hygienických opatření!!!!
Žáci si přinesou veškeré učivo i sešity + čtenářský deník, čistý ručník, přezůvky(pokud si je odnesli).
Výuka plavání zatím nebude, Tv = pohyb venku.

Mgr.Jaroslava Peltanová, TU


25.listopadu
Dnes jsem dostala info od pana učitele a předávám:

Zasílám přehled probíraného učiva pro 3.A z 25.11.2020 – Prvouka : Téma – Svět kolem nás

1/ Pojem živá a neživá příroda, co je přírodnina

2/ Pojem surovina a výrobek, příklady

3/ Suroviny z živé a neživé přírody, příklady

4/ Kvíz č.5 – Svět kolem nás

Tělesná výchova – cviky na protažení, správné držení těla

S pozdravem M.Šmída.


Mgr.Jaroslava Peltanová, TU

Předávám od vyučující Vv:

Milé děti,

k dnešnímu úkolu budete potřebovat pouze čtvrtku A4 (máte ji připravenou za prvními dveřmi budovy H) - můžete použít i papír do tiskárny + pastelky/pastely/či vodové barvy a knoflíky (pokud je nemáte, nakreslíte si je). 

Začnete tím, že si nakreslíte/namalujete pozadí. Kdybyste začali obrysem stromu (tmavá barva), mohli byste si tmavou barvu rozmazat do světlejšího pozadí. Pokračujete tak, že nakreslíte strom - nemusíte se přesně držet toho stromu na obrázku, nakreslete si svůj strom. Třeba se vám líbí ten při pohledu z okna. Pozor u vodových barev. Když je nakreslený /namalovaný strom (a zaschlý), můžete pokračovat přišíváním knoflíků. Čím pestřejší výběr, tím lépe. 

Obrázek dám do přílohy.

 

Všechny práce včetně stromu s knoflíky (celkem 3) mi budete ukazovat na kameru na konci druhé hodiny, a to v úterý ve 12.00 hod.

 

Děkuji.

 

S pozdravem

 

Květuše Procházková


22.listopadu
Vážení rodiče,
srdečně vás zdravím, děkuji za spolupráci při distanční výuce.
Nástup do školy 30.11. již potvrzen.
Zadávám učivo na týden 23.-27.listopadu:

Čj Vyjmenovaná slova B - procvičování
 Po str.47 - kobyla, býk, Přibyslav
     47/2 spole čně
     vlastní jména
     PS str.23
Út PS 24/5 - příbuzná slova - společně
         24/6 společně
         24/7,8 samostatně
St PS str.25/9,11,12 (NVS) společně
             25/10 napsat do ŠS
Čt PS str.26/12,13 společně
              26/15,16 samostatně (učivo Prv)
Pá PS str.27/17 společně
   +  naučit se celou řadu vyjm.slov zpaměti!!!
Denně nahlas číst + zapsat čtenářský deník.
Psaní denně 1/2 stránky z písanky.

Ma Písemné odčítání
  Po str.47/1 společně..."A kolik?"...zkouška sčítáním
           47/3,4,5 společně
           47/2 samostatně + Opakování str.57 - částečně
  Út str.48/7,8 společně
           48/9,10,11 společně
           48/13 samostatně - psát do ŠS
           48/16 samostatně do učebnice
 St  str.49/17,18,19,20 slovní úlohy - společně
           49/21,22 samostatně do ŠS
           49/23 samostatně v učebnici
 Čt - G Geometrické útvary
       str.53/1,3 společně
            53/4 samostatně
 Pá Písemné sčítání, odčítání, přednost početních výkonů - shrnutí
     str.50/24 společně
          51/33 společně
          50/12 + 51/35 samostatně do učebnice
          51/31 samostatně do ŠS

Aj At the shop
   Út učeb. 25/1
       PS str.29
       PS str.30 samostatně
   St  mít rád
        str.26
        PS str.90 slovíčka
        PS str.31
   Pá  nemít rád
        str.27
        PS str.32
        PS str.32/4 samostatně

Pč Práce s přírodním materiálem - vyrob podzimní dekoraci (listí, plody)
    instrukce při on line hodině

Mějte se pohodově jak to jen jde!!
Mgr.Jaroslava Peltanová, TU


18.listopade
Dobrý den,
přeposílám od vyučujícího Prv+Tv:

Posílám přehled probíraného učiva a úkoly z Prvouky pro 3.A:        

Téma : Lidé kolem nás , učebnice str.19 až 22

Úkoly : Vyjmenuj 3 příklady fyzické a 3 příklady duševní práce, jaké právo a jakou povinnost znáš , pozoruj chování lidí v okolí a                               řekni jejich dobrou a špatnou vlastnost   

Opakování : Rodina a rodokmen, pojem neteř a synovec

Tělěsná výchova : zacvičit si v průběhu on-line výuky cviky na protažení, „Arnoldky“ a trénovat chůzí do schodů, omezit výtahy,

                                Napsat mi o případném  výletu venku a děkuji za krásné fotky z výletů.

  Zdravím a přeji krásný den, pan učitel M.Šmída.

Mgr.Jaroslava Peltanová, TU

15.listopadu
Vážení rodiče,
srdečně vás všechny zdravím.
Děkuji za spolupráci při distanční výuce.
Zadávám učivo na příští týden. Doufám, že snad naposledy,možný návrat do školy 23.11.

Čj Vyjmenovaná slova B
    Po - Být - str.43/1,2 společně
                        43/3 samostatně napsat do ŠS
    St - Bydlet, obyvatel, byt - str.44/1,3 společně + odůvodňování : VS + PVS= y/ý
                                                                                                   NVS        = i/í
                                            str.44/2 samostatně napsat + odůvodňovat
    Čt - Příbytek, nábytek, dobytek - str.45/1,3 společně + odůvodňování VS, PVS, NVS
                                                          45/2 napsat samostatně
    Pá- Obyčej, bystrý, bylina - str.46/1 společně
                                                  46/3 společně připravíme....napsat samostatně
Denně číst nahlas + 1/2 stránky v písance napsat.

Ma Písemné sčítání
     Po - str.43/7,8 - společně
                 43/9,12 - slovní úlohy společně
                 43/10,11 - samostatně
     St - str.43/13 1.,2. sloupeček společně
                43/14 společně
                43/13 3.,4.,5. sloupeček samostatně - rozepisovat podle vzoru!!!
     Čt - G Opakování
           str.59/1,2,5 společně
                59/3,4  samostatně
     Pá Písemné sčítání - zopakování + procvičování
         str.44/15,16,19,22 společně
              44/17,18,21 samostatně

Aj St - Čtení + psaní: My favourite toy
           str.21
           PS str.26
    Pá  4.lekce At the shop
          str.24 - nová slovíčka+říkanka
          PS str.29

Pč  Práce s papírem+ nůžkami: nastříhej si ze čtvrtky kartičky a na každou napiš jedno vyjmenované slovo B
                                              (budeme je používat ve škole)

Prv + Tv + Vv : od kolegů jsem vám přeposlala zadání minulý týden.

Mějte se pohodově a zdravě!
Mgr. Jaroslava Peltanová,TU
    


12.listopadu

Přeposílám od vyučující VV podle naší domluvy z tř.schůzky
Mgr.Jaroslava Peltanová, TU

: posílám zadání úkolu (publikováno na MS Teams), který již měl být vypracován. 12 dětí již úkol odevzdalo -a práce se jim moc povedly.  Zadání ponechávám v původním znění:

 

Milí žáčci,

jmenuji se Květuše Procházková a budeme mít spolu výtvarnou výchovu, nyní bohužel na dálku. Ráda bych vám dnes zadala nový úkol. Až půjdete ven na vycházku, zajděte do parku a snažte se najít nějaké kaštany - sbírejte i ty úplně malinké, budou se hodit na hlavičky zvířátek. Přineste i různé suché trávy a malé klacíky.  Dále budete potřebovat špejle, sirky nebo párátka. Lepidlo, ruční vrtáček na dřevo (může být i vývrtka na víno), kartónovou krabici (prázdná krabice z obchodu od jakéhokoliv zboží). A podle toho, jaká zvířátka se vám líbí, budete je tvořit. Králíček bude mít krátké pacičky, u žirafy samozřejmě musíte pamatovat na dlouhé špejle na nohy a krk. Koník bude mít nožky kratší než žirafa, ale zase ne tak krátké jako králíček nebo pejsek. Z kartonové krabice utrhnete kus jako podstavec pro zvířátko -na karton můžete nalepit trávu a klacíky. Může to být kraličí pelíšek nebo hnízdo ptáčků.  Do kaštanů budete vrtáčkem vrtat otvory na špejle (nohy, krky či uši) zvířátek. Přilepit na kaštánek můžete i malá očička (například malý pepř nebo hořčičné semínko). Zvířátka i pelíšky mi posílejte vyfocená sem jako odpověď na zadání do úterý 10. listopadu. Přeji vám krásné tvoření a těším se na vaše zvířátka.

 

Další úkol se týkal návrhu CD - opět jej zkopíruji z MS Teams:

Návrh obalu na CD (libovolná technika)

Termín: 16. listopad 2020 23:59

Pokyny

Milí žáci, ještě máte do zítřka čas na to, abyste odevzdali úkol z minulého týdne, a to zvířátka z kaštanů. Ty, co mi zatím přišly, se mi moc líbí. Udělalo mi to nesmírnou radost. Je na nich vidět, že i vy jste tvořili s radostí, když jste vyrazili ven sbírat kaštany, žaludy a jiné přírodniny (větve, trávu). Nicméně dnes máme novou dvojhodinu a já vám zadám novou práci: tentokrát budete mít volnější ruku v tom, že můžete použít pastelky, fixy, vodovky, nebo tempery, případně tuše. Chtěla bych, abyste mi nakreslili/namalovali návrh obalu na vaše oblíbené CD. Může to být CD pohádek, oblíbené hudby, filmu. Je to na vás. Vaše práce očekávám do pondělí 16. listopadu jako odpověď na zadání do MS Teams. Práce budu opět známkovat. Po termínu odevzdání již nebudete moci nahlédnout do zadání. Navíc každý týden zpoždění bude znamenat snížení známky o jeden stupeň. Byla by to škoda. K. Procházková

Práce studenta

Žádné

 

Většina žáků zadání četla, práce zatím nepřišla ani jedna (ale je dost času - termín je do pondělí).

 

Příští týden v úterý je státní svátek, tedy hodina padá. Do příští soboty bych se Vám tedy ozvala s novým úkolem a s termínem on-line hodiny.

 

 

S pozdravem

 

 

Mgr. Květuše Procházková
11.listopadu
Předávám od p.učitele Šmídy:

Posílám přehled probíraného učiva a úkoly z Prvouky pro 3.A :

Téma : Lidé kolem nás , učebnice str. 18,19

Úkoly : Nakresli rodokmen vaší rodiny i se jmény jako na str. 18

             Napiš si vlastnoti, které se ti na lidech líbí. Zkus udělat něco dobrého pro někoho z tvého okolí a povíš mi , jak se ti to povedlo.

Opakování : Zeptám se , jaké jsou nejznámější památky v Praze ( uč.str.16.), jakou znáš památku, která v učebnici není  (kostel, pomník…)

 

Tělesná výchova : výzva – pokus se za doprovodu někoho staršího (rodičů, sourozenců…) dojet na Hostivařskou přehradu a vlastními silami ji pěšky , na kole obejít nebo  

                                objet, a řekneš mi, jakou barvu má železné zábradlí na hrázi.   

Zdravím,
Mgr.Jaroslava Peltnová,TU                                 8.listopadu
Vážení rodiče,
srdečně vás zdravím.
Děkuji za spolupráci při distanční výuce.
Většinou děti pracují při on line hodinách velmi dobře, chválím!!
Pokud se on line hodiny neúčastní, omluvte je, prosím.
Třídní schůzka proběhne 10.listopadu od 18 hodin on line -přihlašte se do Teamu přes žákovské heslo.
Učivo 9.-13.listopadu:
Čj -Po  Slova příbuzná + opakování nauky o slově
           37/4 společně
           37/5 společně
                  + vypsat samostatně
     Út  Opakování
          38/1 společně
          38/1 b,c,d,e samostatně
     St Opakování
         39/2,3,4 společně připravíme - pak samostatně do ŠS
     Čt Vyjmenovaná slova
         41/1,2 společně
          samostatně NAUČIT :po měkkých souhláskách píšeme i/í
                                         po tvrdých souhláskách píšeme y/ý
                                         po obojetných souhláskách píšeme většinou i/í
                                                              ALE po vyjmenovaných a s nimi příbuzných slovech
                                                                    píšeme y/ý
     Pá Vyjmenovaná slova B
         společně - vysvětlení významu slov
         samostatně - napsat do sešitu + obrázek
Ma-Po Procvičování počítání zpaměti
          str.39/22 1.+2.+3. sloupec společně - 4.+5.+6.sloupec samostatně
               39/24 1.+2. sloupec společně  - 3.+4. sloupec samostatně
               39 slovní úlohy společně
      Út Porovnávání - větší, menší, rovno
           str.40- slovní úlohy společně
                40/30,31  samostatně
            DÚ 40/32
      St Příklady se závorkou
          str.41 slovní úlohy společně
               41/36 samostatně
      Čt - G Opakování str.45
      Pá  Písemné sčítání
           42/1,2,3 společně
            42/5,6  samostatně
Aj  Út Otázka + odpověď
          str.17
          str.19 - hra
     St Čtení Colin in Computerland 1
          str.14 + slovníšek str.89
     Pá Čtení Colin in Computerland 2
          str.22
          PS str.18
Pč Práce s drobným materiálem
    Navlékni na nit nebo tenkou gumičku korálkynebo(s jehlou)jádra z jablek apod.
    Vytvoř náramek nebo náhrdelník. (Ukážeš mi v pátek!!!)

Přeji vám všem pohodu(dle možností) a hlavně zdraví!

Mgr.Jaroslava Peltanová,TU       
1.listopadu
Vážení rodiče,
nadále pokračuje distanční výuka.
Děkuji vám všem za spolupráci a prosím, veďte své děti k samostatnosti při plnění školních povinností.
Předpokládám, že se on line výuky budou účastnit všichni žáci aktivně. Ti, co doposud měli nějaké technické omezení, si mohli zapůjčit techniku u ŘŠ - jak bylo oznámeno.
Učivo 2.-6.11.
Čj - Nauka o slově
     Po str.32/1  ...zápis: Význam slova=
                                    slova významem - nadřazená
                                                               souřadná
                                                               podřaźená
           písemně 32/2    + podtrhat vlnovkou slovesa
     Út  str.33 - slova významem nadřazená, souřadná, podřazená
               33/2 společně
               33/3 samostatně
     St  Slova souznačná
          34/1  společně
          34/2  společně  + písemně
          34/3  samostatně  (značka ||)
     Čt  Slova protikladná
          35/1  společně
          35/3  společně  + písemně
          35/4  samostatně  (značka X)
     Pá  Slova příbuzná
          str.36 - tabulka
          str.36/1 společně - vypsat + kořen slova
                                     slova s kořenem -rod-
                                                              -let-
          str.37/3 samostatně
Psaní - denně půl stránky v písance
Čtení - denně nahlas + čtenářský deník(vhodná kniha autora pro děti nejlépe českého)

Ma Sčítání a  odčítání dvojciferného čísla zpaměti
     Po  Sčítání  str.34/1,2,3,5  společně
                      str.34/4  samostatně
     Út  Odčítání str.35/6,7,8 společně
                       str.35/9  samostatně
                       str.35/10 = DÚ
     St  Počítání zpaměti s přechodem přes desítku  
          str.36/11,12
          slovní př. do ŠS 36/13,14 + zápis, výpočet, odpověď
          36/15  samostatně
     Čt G  Vzájemná poloha dvou přímek v rovině
             připravit si 2 špejle(nebo jehlice apod.)
             str.38  rovnoběžky
                       různoběžky, kolmice
     Pá  Počítání zpaměti - odčítání s přechodem přes desítku
           str.37
           str.37/19 samostatně
Aj Út  Angličtina ve světě
         uč. str.12 + PS str.15  + zapis do sešitu :státy s Aj
    St  Od čtení k psaní
         uč. str.13 + PS str.16 + Rhyme
    Pá Mezipředmětové vztahy
         str.20 + PS 24-25
Pč Úklid svého místa a pomoc rodičům v domácnosti!!!

Tento nástin učiva je informativní.
Žáci pracují společně + podle zadání samostatně (NE dopředu a vypracované v sešitech nemusíte posílat, to zkontroluji příležitostně v on line hodině, nebo ve škole). Pouze ti, kteří se z nějakého důvodu neúčastní společné práce, pak vypracují sami.
Případné dotazy ráda zodpovím i telefonicky.

Srdečně vás zdravím a přeji vše jen dobré,
Mgr.Jaroslava Peltanová, TU23.října
Důrazně žádám nás všechny o dodržování zásadních opatření proti šíření covid19 a tím ochrany sebe, našich blízkých a všech ostatních.
Děkuji.


23.října
Vážení rodiče,
děkuji všem za spolupráci při distanční výuce.
Přeji vám hezký a pohodový čas podzimních prázdnin s vašimi dětmi.
Podle situace a instrukcí vás budu informovat 1.11. o další výuce.

Srdečně zdravím,
Mgr.Jaroslava Peltanová, TU16.října
Srdečně vás všechny zdravím a zadávám učivo na příští týden:
Čj 
Po  - Spojování vět - učebnice pročíst str.26 + napsat 26/1 
Út -   str.27/2a - ústně (kdo se neúčastní on line - napíše) + počet vět
             27/3a - napsat všichni + podtrhat slovesa
St - Stavba souvětí - 28/1 - spojit věty do souvětí vhodnou spojkou - ústně(kdo se nepřipojí on line -                                              napíše so sešitu) 
                               28/3a napsat souvětí + vzorec souvětí
Čt - Souvětí    - 29/4 - podle vzorců tvoř souvětí a napiš
                        29/5 napiš doplněné
Pá - Opakování 30-31  : 30/1napsat se správnou spojkou + vzorec
                                    31/4,5,6  ústně
Psaní - každý den půl stránky do písanky, kdo ji má ve škole, opisuje jakýkoliv text
Čtení - nahlas denně + zapsat čtenářský deník
M - Procvičování
Po -  str.26 - online (kdo se nepřipojí - vypracuje samostatně)
Út - str.27
St - str.28
Čt - str.29 + G -31/3
Pá - str.30
Aj  3 At Happy House
Út  - nová slovíčka 
     - nová slovíčka zapsat do sešitu + obrázek(na lince vedle)
     - What is this? This is....(trénujeme!!)
St - PS 19/2 + 20/2 + 21/3
Pá - učebnice str.19  + PS 24/1,2

Mějte se hezky a zdravě!!!
Mgr.Jaroslava Peltanová,TU

15. října

Dobrý den vám všem!
Přidávám ještě zadání pro pracovní  činnosti:skládání z papíru (origami) - vyzkoušejte znovu to, co jsme skládali minulou hodinu a podle návodu( např na Google - origami) zkuste i další. Uschovejte a přineste do školy - až se opět sejdeme.

Zdravím,
Mgr.Jaroslava Peltanová, TU14.října
Vážení rodiče,

(po technických problémech) už snad dostanete tyto informace.

Distanční výuka bude probíhat podle informací a v rozsahu uvedeném zde - na webu třídy, některé hodiny on line - předem oznámené. Jsem si vědoma technických nevýhod některých žáků, proto základem bude práce samostatná, on line budeme procvičovat, kontrolovat, vysvětlovat.
Pro případnou nutnou potřebu moje tel.č. 775 25 75 00

Aj - numbers, colours
     - několikrát zopakovat čísla a barvy podle učebnice, číst i napřezkáčku - nahlas !!
     - vypracovat v PS str.12/2 + 13/3  podle instrukcí
Čj - věta jednoduchá a souvětí
    - zopakovat podle zápisu v ŠS
    -str.25/2a - přečíst, napsat  - společně projdeme zítra on line od 9.00
    - číst nahlas !!!
M - počítání zpaměti - násobení a dělení
    str.22 - doplnit př. 41, 46 v učebnici + slovní př. přečíst a zapsat příklad, zakroužkovat výsledek
    str.23 - obdobně  jako předchozí stránka - práce na čtvrtek
    str.24 - společně on line v pátek od 10.00hodin

Srdečně vás všechny zdravím a držme si palce!!
Mgr.Jaroslava Peltanová, TU


9.října
Vážení rodiče,
srdečně vás zdravím.
Několik informací: žáci mají v ŽK své "adresy + hesla " pro vstup do Microsoft Teams - pro případnou                                       distanční výuku
                           od 12.10. se pozastavuje plavecký výcvik, bude Tv

Mgr.Jaroslava Peltanová, TU
24.září
Vážení rodiče,
dnes nesou žáci domů dozník pro vás ohledně PC a internet.možností - prosím vyplnit a vrátit do školy nejpozději v úterý. Děkuji.
A ještě pro rodiče listy s info ohledně případné distanční výuky ve Škole online s PIN kódem k připojení - toto si ponechte. Budeme společně doufat, že toto nenastane!

Srdečně zdravím,
Mgr.Jaroslava Peltanová,TU Omlouvám menší přehlednost v programu schůzek - chybné očíslování jednotlivých bodů.

14.září
Vážení rodiče,
moje pracovní neschopnost pokračuje. Test na covid 19 z 10.9.mám negativní!!!
Přikládám informace, které měly být na programu třídních schůzek:

PROGRAM TŘÍDNÍCH   SCHůZEK    8. 9. 2020

 

      1.Nábor dětí do kroužků (max. 10 min)………..žáci dostávali letáky
      2.Seznámení rodičů s organizací školního roku…….v ŽK

      3.Seznámení rodičů se školním a klasifikačním řádem a školním řádem), předat školní a klasifikační řád rodičům/cizincům…..ve třídě
      4.Žáci jsou pojištěni na úraz a při krádeži (! pozor, pokud dítě prokazatelně věc zapomene ve škole a ta se následně ztratí, pojišťovna nic    nevyplatí).
      5.Při úrazu, po ukončení léčby, vyplní lékař formulář o bolestném (dítě formulář dostane u zástupkyně ředitele školy), dítě předá formulář p. zástupkyni J. Gregořicové a ta zajistí vše s pojišťovnou.
      6.Záznam o úrazu je podepisován zraněným, svědky události (spolužáky) a vyučujícím – pak je odeslán zákonným zástupcům zraněného a pojišťovně
      7.Úraz ve školní jídelně musí žák nahlásit vedoucí školní jídelny.    
      8.Při krádeži, kdy hodnota odcizené věci přesáhne 500 Kč, musí rodiče sami bez jakéhokoliv podnětu a potvrzení školy co nejdříve nahlásit krádež Policii ČR. Na základě protokolu škola žádá pojišťovnu o náhradu škody. Třídní učitelé, pokud jim dítě ztrátu nahlásí, musí ale rodiče ihned telefonicky informovat. Pokud žák nahlásí ztrátu vedení školy, informuje rodiče vedení školy.
      9.Třídní učitelé připomenout, že pojištění se nevztahuje na věci, které nejsou potřebné na vyučování (zlaté a stříbrné věci, hodinky, mobilní telefony) - viz školní řád.
     10.Děti mají mít v ŽK kopii kartičky pojištěnce pro případ ošetření u lékaře.
     11.Informace o aktualitách, akcích, aktivitách školy (kroužky, ŠD, ŠVP) jsou na webových stránkách školy. (www.zsbrectanova.cz) + webových stránkách třídy
     12.Seznámit rodiče s funkcí výchovného poradce, metodika prevence a školního psychologa.

 výchovný poradce – práce se speciálně vzdělávacími potřebami (rodiče těchto žáků musí hlídat termín platnosti zpráv z PPP) – Ludmila NevařilováMetodik prevence – řeší šikanu a problémy ve třídě – Miroslava Preclíková

 Školní psycholog – viz. „Generální souhlas“ – Lucie Novotná

Speciální pedagog – řeší nápravy se žáky speciálně vzdělávacími potřebami – Jana Honsová (čtvrtek dopoledne)

 Kariérní poradce – průzkum volby povolání, individuální poradenství pro žáky a rodiče – Ludmila Nevařilová

 13.Rodiče musí podepsat souhlas s nákupem pracovních sešitů, paní učitelky předávají dětem příjmový lístek za odevzdané peníze.
 14.Kartička ISIC
 15.Podepsat tzv. generální souhlas (GDPR) …..již z předchozího ročníku
 16.Podepsat souhlas spolupráce s psychologem……již z předchozího ročníku
 17.Upozornit rodiče, že nejsou dovoleny návštěvy kamarádů našich žáků v areálu školy během vyučování.
 18.Děti budou chodit ve třídách v přezůvkách (zdravotní a hygienické důvody) rodiče zkontrolují, zajistí (problém hlavně II. stupně)
 19.Telefonické omlouvání dětí od 7.30 (272 651 133)
 20.Vstup do školy je brankou od hřbitova, brána je určena POUZE pro zásobování a zaměstnance školy.
 21.Pozdní příchody žáků – lékař apod. – v případě, že se nedostane do pavilonu, na pavilon H (p. hospodářka), zamykání pavilonu v 7.55 – poté pozdní příchod

10.Seznámit rodiče s termíny:    Vánoční trhy - 2. 12, Vánoční koncert - 14. 12. 2020,

11.Zahradní slavnost 28. 5. 2021

12.9. TŘÍDY – ODJEZD DO NĚMECKA (1. – 7. 11.) – viz tiskopis

13.P ozor na změny termínu třídních schůzek

14. Prosíme zákonné zástupce o pravidelnou kontrolu žákovských knížek a notýsků

15. Žákovské knížky na 2. stupni budou v elektronické podobě – přihlášení je možné v aplikaci Škola online - viz tiskopisy

16. Pokud by to bylo možné, prosíme rodiče žáků, aby neuvolňovali své děti ze školy v prvních 14 dnech měsíce června, kdy   probíhá uzavírání klasifikace.

17.Seznámit rodiče se způsobem hodnocení ve svých hodinách…

18.   Seznámit rodiče s konzultačními hodinami…….středa 11.00-11.45

19. Informace od ostatních vyučujících


Další informace vám předám na schůzce v náhradním termínu.
Pro nutnou potřebu jsem emailové adrese: jaroslava.peltanová@zsbrectanova.cz

Srdečně zdravím,
Mgr.Jaroslava Peltanová,TU

 

 
11.září
Vážení rodiče,
srdečně vás zdravím.
V současné době - dle informací ŘŠ na webu školy, probíhá výuka na 1.stupni prezenčně. Pokud necháte své dítě doma, je to vaše rozhodnutí.
Sama jsem v pracovní neschopnosti, ne v karanténě!! Na covid jsem byla testována na urgentním příjmu rychlotestem 8.9. - negativně a ještě  10.9.- výsledem ještě nevím.(Léčím se s jinou nemocí!!!)
Nevím, kdo a jak mne ve škole zastupuje a zastoupí, tedy zadám základní info o učivu i pro ty, kteří zůstali doma:
Čj - opakování učiva 2.ročníku podle učebnice + opakování psaní(i v písance) + čtení - nahlas, pravidelně!!
M - opakování učiva 2.ročníku - základní početní operace - sčítání, odčítání, násobení, dělení do 100 - dle učebnice.
Aj - zatím nezadávám, je to nový předmět, není na co navázat.
Další předměty - příslušní vyučující.

Informace budu sdělovat zde na webu třídy, emaily neposílám! (informace, které měly být na tř.schůzce ještě dodám)

Zdravím,
Mgr.Jaroslava Peltanová,TU


9.září
Vážení rodiče,
v současnosti jsem nemocná, info z plánovaných tř.schůzek i další sdělím později.
Srdečně zdravím,
Mgr.Jaroslava Peltanová,TU
4.září


Vážení rodiče,
srdečně vás zdravím a několik informací :

žáci dostali učebnice (bohužel ne všichni a ne všechny -                                                             zatím) mají za úkol je obalit, PS vydám průběžně
od pondělí 7.9. plavání
třídní schůzka 8.9. od 18 hodin

Hezkýčas!!
Mgr. Jaroslava Peltanová, TU27.srpna 2020

Vážení rodiče,
srdečně vás zdravím.
Informace k začátku školního roku 2020/21: 1.9. v 8.00 slavnostní zahájení na hříšti, odchod do tříd, ukončení v 8.45 , odchod do ŠD nebo domů
                                                                 2.-4.9.  třídnické práce, výměna učebnic   - ukončení v 11.45

Děkuji za zpětnou vazbu ke ŠJ v prvním týdnu, evidenci jsem předala. Upozorňuji, že jsem pouze evidovala, samotné přihlášení vyřizuje vedoucí ŠJ.

Mgr.Jaroslava Peltanová,TU
1.září

Vážení rodiče,

několik organizačních záležitostí:
- do konce týdne po 4 vyučovacích hodinách, pak odchází žáci do ŠD nebo domů(prosím zapsat do         poznámky v ŽK pokud odchází sami)
v ŽK prosím vyplnit "údaje o žákovi", příp. informaci o změně adresy, tel.č....
- vyplnit lístek "čestné prohlášení"
přezůvky - od 2.9. všichni 
- učebnice z 2.ročníku připravit na odevzdání
individuální pomůcky (sešity, kufřík..) uloží žáci v lavici, skříni ve třídě
placené PS (Aj, Čj + písanky, Prv, M) celkem 592,-Kč vyberu nejlépe na tř. schůzce
- od 7.září vždy v pondělí v 1. pololetí mají žáci plavecký výcvik (povinná součást Tv), potřeby v     samostatném batůžku (plavky, gumové pantofle, sprchový šampon, osuška, koupací čepice na dlouhé   vlasy, hřeben, svačina ). Žáci, kteří ze zdravotních důvodů neplavou, mají s sebou sportovní oblečení
- 3.9. ukázka florbalu
- 8.září třídní schůzka od 18 hodin
- konzultační hodina : středa 11-11.45 

Srdečně vás zdravím,
Mgr. Jaroslava Peltanová, TU

Rychlý kontakt

Základní škola, Praha 10,
Břečťanová 6/2919
106 00 Praha 10

IČO: 47611871
DIČ: neplátce
č.ú.: 2000742329/0800

tel.: +420 272 651 133
e-mail: skola@zsbrectanova.cz
datová schránka: is6xmbd

Zobrazit na mapě

 

Základní informace

                  

Kalendář akcí

16. 6. Ježek bez jablíčka - naučný program, ŠD
17. 6. Zdravý životní styl, 9.tř.
17. 6. Vystoupení pro rodiče 16.30, 1.ŠD
22. 6. Pražský hrad, 7.A
25. 6. ZOO Zdiby, 1.A
25. 6. Hostivařský lesopark, 1.B

Školní jídelna

Kontakt
Placení, odhlášení stravného
Jídelníček

--------------------------------------------------------

Webmail (přihlášení)

O škole
Charakteristika
Školská rada
Prezentace tříd
Archiv
Školní rok
2020/2021

Organizace roku
Rozvrhy
Výuka
Zvonění
Kroužky
Knihovna
Rodiče
Konzultační hodiny
Třídní schůzky
Pravidla pro omlouvání absence
Poradenství
Zápis do 1. třídy
Zajímavosti
Dokumenty
Formuláře, žádosti
Školní řád
ŠVP
Plán výchovného poradce
Program prevence
Úmluva o právech dítěte
Výroční zprávy
Rozpočet
Zásady zpracování osobních údajů
Fotogalerie
Škola
Školní družina
Výtvarná galerie
Školní družina
Denní režim
Vnitřní řád
Platba
Přihláška
Prezentace oddělení
Kontakty
Škola
Vedení
Učitelé 1. stupeň
Učitelé 2. stupeň
Poradenství
Školní družina
Provoz
Školní jídelna
Pedagogicko - psychologická poradna
Pověřenec (GDPR)
Škola v přírodě
ZŠ Břečťanová | skola@zsbrectanova.cz (c) 2021 Jan Slabý - IT Market  All right reserved