Uvod

3.C (Mgr. Jiří Ulrych)

23.10.
Dobrý den,

dnes jsme si v matice společně zkontrolovali domácí přípravu a poté se učili písemné odčítání dvojciferných čísel na str. 47, cv. 2 jsme vypočítali společně a sami si do školního sešitu vyřešíme slovní úlohy 3 a 4 na str. 47. Dále jsme si zadali úkol spočítat, kolik bude stát nákup holčičích (kluci), klučičích (holky) a společných hraček. Kdo nebyl dnes na TEAMS, zjistěte si od spolužáků, kolik která hračka stojí.

V ČJ jsme dnes pěkně četli nahlas článek v čítance, který jsme měli výborně natrénovaný. Všichni, kteří dnes četli, zaslouží pochvalu. V učebnici na str. 36 jsme si vysvětlili, co jsou to slova příbuzná a co je to kořen slova. Učili jsme se poznávat, kde je předpona  a přípona slova ve cv. 1 na str. 26 v pracovním sešitě. Sami si doděláme cv. 2 a 3. O prázdninách si všichni odpočineme a při tom odpočívání budeme každý den číst rodičům nahlas nějaký úryvek z knihy nebo článek z časopisu. Zapoměl jsem vám ještě zadat psaní do písanky. Dopište si, prosím, v písance str. 16 a 17.

Dětičky, nezapomeňte na slušné chování a hlavně na svoji bezpečnost během podzimních prázdnin.
Užijte si je podle svých představ, totéž přeji i vašim rodičům a těším se na vás první pondělí měsíce padajícího listí :-)  J.U.


22.10.

Zdravím rodiče i dětičky,

dnes jsme si zopakovali v ČJ, co jsou slova souznačná a slova protikladná, parádně to už ovládáte. Trošku nám stále u některých pokulhává hlasité čtení, ale musím uznat, že u mnohých z vás pozoruji pokrok, a to je velmi povzbuzující nejen pro mě, ale i pro vás, takže uvidíte, že to do pololetí zvládneme všichni jako opravdoví a hrdí třeťáci !  Na odpoledne přečtěte několikrát rodičům článek "Otcovská rada" v čítance na str. 35 a dopíšte si písanky po str. 15.
V matice jsme si zkontrolovali příklady z domácí přípravy na str. 44 a přezkoušeli si násobilku. Doma si sami vypočítáte cv. 17 do učebnice a slovní úlohu 20 do školního sešitu ( zápis, výpočet, odpověď)
I za matematiku dnes chválím všechny, kteří dnes netápali v násobilce ! Vzkaz pro ty tápající :  TRÉNUJTE, TRÉNUJTE, TRÉNUJTE !!!

Mějte hezké odpoledne a zítra v 8:30  na viděnoslyšenou !  J.U.

21.10.

Dobrý den

M: dnes jsme počítali v učebnici společně příklady na str. 44.     
Cv. 18 a 21 si vypočítáme sami.

ČJ:  V uč. na str. 35 jsme ve cvičeních společně hledali slova protikladná, totéž v pracovním sešitě na str. 25 u cv. 1, 2 a 3, sami si doděláme cv. 4, 5 a 6.  Doma nahlas rodičům přečteme v čítance na str. 32 článek "Půjdeme společně do cirkusu". Na zítra si připravíme písanky.

Za dnešní vyučování všechny opět chválím jak za matematiku, tak i český jazyk. Jsem rád, že můžu pracovat se šikovnými dětičkami ze 3.C  :-)  , užijte si hezké odpoledne. J.U.20.10.

Dobrý den, zde je dnešní rekapitulace:

Matika: str.43 - písemné sčítání s přechodem přes desítku. Podle vzorového cvičení 7 jsme si společně vypočítali cv. 8 a 10. Sami si do učebnice vypočítáme  cv. 11 a 13 a do školního sešitu slovní úlohy 9, 12 a 14 ( zápis, výpočet a odpovědi )

ČJ: V učebnici na str. 34 jsme si přečetli, co to jsou slova souznačná (SYNONYMA) a společně hledali dvojice slov ve cv. 2. V pracovním sešitě jsme společně hledali slova, která do skupiny souznačných nepatří ve cv. 1 na str. 24 a ve cv. 5 jsme nahrazovali slova podobnými. Cv. 2, 3 a 4 vypracujeme jako domácí přípravu.

Všechny děti dnes chválím hlavně z matematiky !!!  

Připomínám jen :   Mějte při výuce vypnuté mikrofony!  Děkuji a přeji hezké odpoledne. J.U.


19.10.
Dnes nebyli na příjmu, David Guo, Bety a Viky. Ajťáci nám dnes opravili a nastavili mikrofony, takže zítra bychom měli fungovat  "eňo-ňůňo" :-)

V matice jsme se učili písemně sčítat dvojciferná čísla a společně si vypočítali cv. 2 na str. 40 a zopakovali jsme si, co je to úsečka a co je to přímka. Sami si vypočítáte cv. 36 na str. 41.

V češtině jsme společně četli cv. 5 na str. 29, doplňovali jsme i,í, y,ý , určovali jsme zda se jedná o souvětí nebo větu jednoduchou a hledali jsme slovesa. Do školních sešitů si napíšeme zbylé věty od  Soutěžíme s chlapci....

A zítra se na všechny opět těším. J.U.


16.10.
Dobrý den, zde máme zadání pro nepřipojené děti:

V matice jsme si zkontrolovali tabulku 32 na str. 40, společně jsme spočítali cv. 30, samostatně si každý vypočítá cv. 28 - ( pozor, násobení a dělení má přednost před sčítáním a odčítáním !!! ) pomůžeme si doplněním závorek. Na str. 41 cv. 34 a 35.

V ČJ jsme si zopakovali párové souhlásky p-b. t-d, ť-ď, f-v, s-z, š-ž, ch-h. V čítance jsme četli článek  "Koloušek na výletě" a po větách jsme určovali, zda se jedná o souvětí nebo větu jednoduchou. Pouze první tři odstavce (po slovo MRAVENCI).

Do prvouky si na pondělí připomeňte státní symboly.

Užijte si víkend. J.U.


15.10.
Zdravím děti šikovné, ale dnes z nějakého důvodu nepřipojené. 
Pracovali jsme s učebnicí matematiky na str. 39, cv. 24 (příklady se závorkami) a samostatně každý doplní tabulku 32 na str. 40.
V ČJ jsme opakovali slova nadřazená a podřazená, doplnili cv. 1,2,3 na str. 23 v pracovním sešitě. Ti z vás, kteří ješté nemají tajenku (cv. 3) na str. 22, prosím o vyluštění. Děkuji a těším se na vás zítra. Za dnešní spojení chválím vás i rodiče a za dnešní odpovědi chválím celou 3.C !!!    J.U.14.10.
Dobrý den, 
tak dnes se nám to ještě trochu na "teams" sekalo, ale na zkoušku "docela dobrý" , zítra už bychom se měli vidět všichni vzájemně, měl jsem ve škole zvolené špatné nastavení. Chyběly jenom tři dětičky, to zkusíme doladit během zítřka. Máme setkání na "teams" v 8:15.

Pro toho, kdo nepostřehl v konverzaci zadání domácí přípravy, tak činím zde:  

ČJ : vypracujte si do školního sešitu cv. 5 na str. 23 v učebnici. Do matiky: vypočítejte do školního sešitu ze str. 33, kolik stál nákup všeho pečiva a kolik stály zbylé potraviny. A vypočítejte cv. 22 na str. 39.

Tak ať se nás sejde zítra co nejvíce. J.U.13.10.
Tak jsem to včera zakřikl a je to tady - distanční výuka !

Vážení rodiče, na vebových stránkách školy v sekci "školní rok 2020/2021" a podsekci "výuka" zadejte:"distanční výuka" a zde najdete návod, jak se přihlásíte s dětmi do "teams", abychom se mohli na dálku vidět a s některými aspoň slyšet. (Kdo nemá kameru na PC, jde to i přes mobil). Děti mají v žákovských knížkách vlepená hesla pro přihlášení. První den bude asi trošku složitější, ale snad to společně zvládneme, aby se pak děti uměly připojit sami. Pro ty, kteří se nemohou připojit, budu zadávat domácí výuku na portále ŠKOLAONLINE. Zítra budu od 8:00 ve třídě a snad se budeme postupně napojovat i s pomocí instrukcí po telefonu. Společně se také dohodneme na rozvrhu, aby se zapojili i kolegové z dalších předmětů.

Předem děkuji za spolupráci a Vaši trpělivost. J.U.

12.10.
Přeji všem další hezký podzimní týden, snad ještě celý pracovní...

Na základě dotazů o domácích úkolech, budou mít děti v ČJ a M zakroužkovaná zadání přímo v pracovních sešitech a zároveň toto zapsané v úkolníčku. Na specialisty, kteří si to nepíší, dohlédnu, jsou totiž jenom dva!!!  :-)

V ČJ pokračujeme v určování vět v souvětích, spojování vět a stavbě souvětí. Učíme se určovat slovesa ve větách a souvětích v textech, které hlasitě čteme v hodinách čtení. Rozlišujeme druhy vět ( oznamovací, rozkazovací, tázací a přací ). Doma, prosím číst nahlas.

V matice stále sčítáme a odčítáme dvojciferná čísla, vracíme se k násobilce a řešíme slovní úlohy. 

Prvouka: Státní symboly

Mějte se fajn. J.U.
Zdravím Vás v dalším týdnu,

třída se opět začíná scházet v plném počtu, což je velmi dobře a doufejme, že nám to vydrží co nejdéle, abychom mohli dohnat vše zameškané a důležité a popoplout hlavně v učivu novém.

V matice máme někteří stále problémy s násobilkou, Snažíme se ji učit i pozpátku a dobrá polovina dětí ji už zvládá. A to se pak jinak počítají složitějśí příklady! Takže prosím stále doma procvičovat. Menší problémy máme v řešení slovních úloh typu "o 3 méně, o 4 více, třikrát méně, pětkrát více". Ale i zde pozoruji zlepšování. Začínáme sčítání a odčítání dvojciferných čísel a pracujeme s pojmy sčítanec, součet, činitel, součin, dělenec, dělitel, podíl, menšenec, menšitel, rozdíl. Dětem to kupodivu jde, jsou śikovné, takže to nebude pro mě složité, jen bude nějakou dobu trvat, dostat se na úroveň souběžných tříd. 

V ČJ to však bude náročnější nejen časově, zde je manko obrovské. Základní návyky při psaní = horor  ( úprava, styl, tempo... některé děti neumí psací písmo, píší pouze tiskacím). U čtení takový strach nemám, i když to zpočátku také nebylo na medaili, tam se posuneme pravidelným trénovaním jak ve škole, tak i doma. Zde Vás prosím o součinnost a také důslednost. Musíme zapracovat také na psaní i,í a y,ý. Začínáme stavbu vět a souvětí, to už bude hlavně na mně.

V prvouce se učíme pracovat s plánkem, mapou a začali jsme učivo o České republice.

Přeji Vám příjemný týden a hlevně zdraví.

J.U.
Zdravím všechny rodiče žáků 3.C,

na základě dotazů a také vzhledem k delší nepřítomnosti některých dětí Vás budu pravidelně každý týden informovat o probíraném učivu.

Čj - opakujeme učivo 2.ročníku podle učebnice a pracovního sešitu + opakování psaní v písance) + čtení - je potřeba trénovat doma nahlas a pravidelně !!!
M - opakování učiva 2.ročníku - základní početní operace - sčítání, odčítání, násobení, dělení do 100, příklady se závorkami, slovní úlohy - dle učebnice. Pozor, některé dětí neovládají násobilku !
Prvouka - místo, kde žijeme, dopravní značky, jsme cyklisté

Od října budu dětem zadávat domácí přípravu část povinnou, část dobrovolnou.

Prosím rodiče, kterým ode mne ještě nepřišel žádný e-mail, aby poslaly mailovou adresu po dětech, doplním si do adresáře, děkuji.

Kdo potřebuje řešit svého potomka, jsem na telefonu 737 769 073 nebo na   jiri.ulrych@centrum.cz

Přeji Vám i dětem pěkný prodloužený víkend.   Jiří Ulrych


 


 

Rychlý kontakt

Základní škola, Praha 10,
Břečťanová 6/2919
106 00 Praha 10

IČO: 47611871
č.ú.: 2000742329/0800

tel.: +420 272 651 133
e-mail: skola@zsbrectanova.cz
datová schránka: is6xmbd

Zobrazit na mapě

 

Základní informace

                  

Kalendář akcí

26. 10. - 1. 11. podzimní prázdniny

od 2. 11. do odvolání ZŠ uzavřena

Školní jídelna

Kontakt
Placení, odhlášení stravného
Jídelníček

--------------------------------------------------------

Webmail (přihlášení)

O škole
Charakteristika
Školská rada
Prezentace tříd
Archiv
Školní rok
2020/2021

Organizace roku
Rozvrhy
Výuka
Zvonění
Kroužky
Knihovna
Rodiče
Konzultační hodiny
Třídní schůzky
Pravidla pro omlouvání absence
Poradenství
Zápis do 1. třídy
Zajímavosti
Dokumenty
Formuláře, žádosti
Školní řád
ŠVP
Plán výchovného poradce
Program prevence
Úmluva o právech dítěte
Výroční zprávy
Zásady zpracování osobních údajů
Fotogalerie
Škola
Školní družina
Výtvarná galerie
Školní družina
Denní režim
Vnitřní řád
Platba
Přihláška
Prezentace oddělení
Kontakty
Škola
Vedení
Učitelé 1. stupeň
Učitelé 2. stupeň
Poradenství
Školní družina
Provoz
Školní jídelna
Pedagogicko - psychologická poradna
Pověřenec (GDPR)
Škola v přírodě
ZŠ Břečťanová | skola@zsbrectanova.cz (c) 2020 Jan Slabý - IT Market  All right reserved