Uvod

3.C (Mgr. Jiří Ulrych)

21.1.
Na zítřek se připravíme v ČJ na zkoušení z vyjmenovaných slov po B,L,M,P a S, Budu hodnotit přísně, bu,bu,bu!!! Zkontrolujeme si písanky do str. 13. A každý mi přečte úryvek z čítanky.
Do matiky vypočítáme na str. 46 cv. 24 do učebnice a slovní úlohy 29 a 30 do sešitu.
Zatím mi děláte radost, vypadá to, že budu příští týden psát docela pěkná vysvědčení :-)
Přeji hezký den. J.U.


19.1.
Dobrý den, 
dnes nám to odsýpalo o dost plynuleji než v pondělí, tak doufejme, že se to bude do konce týdne jen zlepšovat, aby si každý ze třídy zasloužil pochvalu.
Do matiky si sami vypočítáme na str. 45 cv. 15 v uč. a do sešitu ověříme zkouškou. Dále do sešitu slovní úlohy 19 a 20.
Z češtiny: Najdi v tomto zadání v první větě dvě vyjmenovaná slova. Dále napiš do sešitu třetí a páté vyjmenované slovo po B,L,M,P a S. Dopiš str. 11 v písance. Trénuj čtení.
Přeji hezké odpoledne. J.U.


 

18.1.
DÚ z češtiny: cv. 4 na str. 44 do PS, opakovat vyjmenovaná slova a dopsat písanku po str. 10, kdo tak doposud neučinil.
DÚ z matiky: cv 12, 13 do sešitu, slovní úlohu se zápisem, výpočtem a odpovědí, příklady písemně pod sebe.
Nezapomeňte na úkol z hudebky !!!

Mějte fajn odpoledne. J.U.

15.1.
Naučili jsme se v ČJ (téměř všichni) vyjmenovaná slova po S, umíme určovat jejich slova příbuzná a odvozená. Zopakovali jsme si druhy vět a poznáme v textu, zda se jedná o větu jednoduchou nebo souvětí. Umíme rozdělit slovo na kořen, předponu a příponovou část. Trochu nám dělá problém najít v textu sloveso, zejména, když jde o složený tvar se zájmenem nebo infinitivem, ale i to společně doladíme.  Ve druhém pololetí se budeme učit poznávat další slovní druhy.
Prvouka nás stále baví, víme, co jsou přírodniny a co suroviny, poznáme , co je výrobek a co zboží. Budeme podrobněji zkoumat živou i neživou přírodu.
V matematice stále procvičujeme sčítání a odčítání, násobení a dělení, ať už pamětné nebo písemné a umíme zaokrouhlovat trojciferná čísla na desítky i na stovky.

Na víkend máme domácí úkol z pracovních činností: POMÁHAT S DOMÁCÍMI PRACEMI RODIČůM !!!
Z ČJ: cv. 1, 2, 3, 4 na str. 44 nahoře v PS. Každý den, číst nahlas a dopsat písanku po str. 10.
Z matiky: změříme, kolik vloček sněhu napadá na jeden list papíru za jednu minutu (chce to tmavší papír, nebo krabičku od potravin). A když nebude sněžit, tak si užijeme zimní radovánky podle sebe a nebudeme počítat vůbec čas  :-)  Hezký víkend !!!   J.U.


14.1.
DÚ: Matika - str. 43, cv. 5,6 do učebnice,(dobrovolně do sešitu)
       ČJ - str. 71, cv. 3 a do sešitu, cv. 3b dobrovolně popis jednoho zvířete do sešitu

 Za dnešní výuku zasloužíte pochvalu, děláte mi radost. Užijte si dnes venku sníh, buďte hodní a pomáhejte doma rodičům.     J.U.

13.1.

DÚ: Matika - str. 39 cv. 14 a 18
       ČJ  - pracovní sešit str. 43, cv. 3 dole 

12.1.
Dobrý den, v ČJ se do konce týdne máme naučit vyjmenovaná slova po S ( uč. str. 68, samostatně vymyslet věty ve cv. 3 nahoře na str. 43 v PS)
V matice opakujeme písemné sčítání a odčítání. Do učebnice vypočítáme cv. 2 a 5 na str. 37 a kdo nestihl, dokončí cv. 7 na str. 38.

Odpoledne se vyřádíme na sněhu :-)


11.1.
Tento týden nás v češtině čekají vyjmenovaná slova po S a samozřejmě neustálé opakování ostatních naučených (B,L,M,P) Trénujeme hlasité čtení !!!
Samostatně do matiky cv. 7 na str. 32 do sešitu a cv. 5 a 8 na str. 34 do učebnice. Procvičujeme násobilku !!!

PS: Nezapomeňte do zítřka na cvičení do hudebky v kolonce "soubory".

Pořádně se venku proběhněte :-)                  J.U.

8.1.

Do ČJ: cv. 2a str. 64 - opsat do sešitu, podtrhnout slovesa, zakroužkovat vyjmenovaná slova
Do prvouky - zjistit, jaké druhy zboží rodiče nakupují v internetových obchodech.

Komu dochází sešit, může si na "Háčku" u vchodu vyzvednout nové, jsou připraveny pro každého dva sešity, prosím jen, abyste se odškrtli v seznamu, kdo si je odebral.

Užijte si víkend na čerstvém vzduchu a snad i sněhu .  J.U.

7.1.

Samostatná práce M: slovní úlohy 11 a 12 na str. 30 do sešitu (zápis, výpočet, odpověď)
                           ČJ: ústně cv. 4a na str. 65 (zítra budu zkoušet)

Dnes na vás už padala únava, tak si jděte odpoledne okysličit "hedky" na čerstvý vzduch, ale netrefujte se do nich sněhovými koulemi, ať si nevytřepete všechny znalosti :-)              J.U.


6.1. Dobrý den,

chválím malé školáky, jak ochotně a rádi se vrhli po prázdninách do vyučování na dálku. V češtině tento týden opakujeme především vyjmenovaná slova po B, L, M a P. Nezapomínáme doma denně číst nahlas. V matice počítáme s trojcifernými čísly, procvičujeme násobilku a učíme se převádět jednotky délky a hmotnosti. Mám radost, když nám opakovací cvičení jdou jako po másle a všichni se soustředí a vědí, kde právě pracujeme. Dnes mám tu čest pochválit chlapíky, kteŕí obvykle pozor nedávají a to Štěpána a Kukyho. Samozřejmě o pochvalu nepřijdou ani ostatní, kteří jsou pozorní každý den. Takže třído 3. C    -     BRAVÓÓÓÓ !!!! a ať vás učení baví i nadále.

Samostatně ČJ: napsat větu, souvětí, článek, kde bude vždy alespoň po jednom vyjmenovaném slovu po B, L, M, P.

Do matiky: cv. 4,5 na str. 29.

Hezké odpoledne. J.U.

PS: Důležité !!!  V Teams máte zadanou práci do hudebky, najdete ji v kolonce "soubory".  1.1.2021

Zdravím všechny rodiče i dítka v novém roce a těším se v pondělí na společné setkání alespoň přes monitory kompjůtrů. Během úvodního připojení si budeme povídat o tom, jak jsme si užili prázdnin a rozvrhneme si učivo, které bychom měli zvládnout do pololetí. A samozřejmě, že si i trošku procvičíme paměť, abychom probudili naše mozkové závity ze zimního spánku.

Užijte si ještě volný víkend a ať jsme všichni v tomto roce zdraví !!!                    J.U.

22.12.
Vážení rodiče a milé dětičky!
Blíží se nám konec tak trochu podivného roku, nad kterým bych se raději nějak nezamýšlel. Ale o to více v tomto případě platí staré dobré pravidlo, že "všechno zlé je pro něco dobré". Především jsme si všichni uvědomili, jak důležití jsou pro každého naši blízcí - rodina a přátelé.
Během kombinované výuky v tomto pololetí jsme společně zvládli vše podstatné, přestože to nebylo lehké pro vás s dětmi, ale ani pro děti s vámi :-)  Proto mě těší, že rodiče i žáčci vnímají, jak důležité je základní vzdělávání v prvních letech školní docházky. Děkuji dětem a děkuji rodičům i prarodičům, kteří doma pomáhali.
Přeji Vám i Vašim dítkům prožití konce roku v pohodičce a klídku a do roku následujícího zdraví jako křen!!!

PS: Moje milá čtyřiadvacaterčata ze třetí cééé. Já i Ježíšek vám oba slibujeme, že budeme pod stromečkem i na vysvědčení vnímaví, spravedliví a důslední.  Váš třídní J.U.         UČTE SE !

16.12.
Dobrý den,
do konce týdne vybíráme 300,- na fotky. V pátek bude vyučování do 3. hodiny, pak budeme mít besídku. Děti si mohou donést větvičku na ozdobení, cukroví a dárečky pro kamarády. Občerstvení zajistím z třídního fondu. Jakékoliv další otázky ohledně učiva, prázdnin, apod. rád zodpovím, vždy po 16:00 jsem na drátě.

Hezký podvečer, J.U.

7.12.
Dobrý den,
jsem rád, že détem vydrželo nadšení ze získávání dovedností i ve školních lavicích a jsem asi jeden z mála pedagogů, kteří mohou tvrdit, že výuka na dálku naší třídě vážně prospěla. Velmi jsme pokročili v dohánění manka v učivu ČJ (rezervy ve čtení a psaní nám sice zaberou celý zbytek školního roku, ale zlepšení u obého je vidět u všech dětí, bez vyjímky). V matematice jsem děti chválil mnohokrát, protože jsou v počtech opravdu šikovné, jen mne mrzí, že se stále ješté pár dětí potýká s neznalostí násobilky. A tady, bohužel, začíná cesta k horšim známkám, než jsou jedničky a dvojky...
Ale ten nejvétší a nejdůležitější pokrok se nám podařil v disciplíně a chování !!!  Samozřejmě ještě vychytáváme "pár drobných mušek", ale zde jsem opravdu spokojen. A za to ještě jednou patří  VELKÝ DÍK Vám, rodičům.

V matice do 22.prosince opakujeme příklady na začátku nové učebnice a probereme JEDNOTKY DÉLKY (po str. 26)
V ČJ procvičujeme slova (kořen,předpona,přípona), věty, souvětí, psaní I,Y po měkých a tvrdých souhláskách a vyjmenovaná slova po B,L,M,P po str. 66.
V prvouce se učíme o přírodninách, surovinách a výrobcích.
Hezký den. J.U.


27.11.
ČJ - včera a dnes jsme v PS kontrolovali a doplňovali chybějící cvičení na str. 36 - 39, doma sami dopíšeme cv. 6 a 7 na str. 39. Kdo ještě neumí vyjmenovaná slova po B,L a hlavně po M, do pondělí se doučí !!!
M - dopočítali jsme si příklady v učebnici na str. 6,7,10 a 11, doma sami dopočítáme cv. 13,14 a 15 na str. 11 a sečteme nákup hraček na str. 9
Prvouka -  učebnice str. 24, 25 - co jsou přírodniny a co jsou výrobky.

Hezký víkend a na shledanou v pondělí ve školních lavicích. Hurááááá !!!

25.11.
M - v nové učebnici jsme pracovali s číselnou osou na str. 6 a porovnávali čísla na str. 7. Doma si doplníme cv. 14 na str. 6 a cv. 3 na str. 7. Dobrovolně cv. 4 a 5 (sečíst počet návštěvníků za celý týden a kolik kg jablek nasbírali česáči od pondělí do pátku).
ČJ - pokračujeme s vyjmenovanými slovy po M v učebnici na str. 58. Samostatně doplníme v PS na str. 38 cv. 1 - 4 nahoře. Stále doma čteme nahlas a do pátku dopíšeme písanku po str. 30.
Hezký den J.U.

24.11.
V ČJ se učíme vyjmenovaná slova po M (po str. 57), velmi dobře všichni zvládají po B a po L, (Viktorka se doučí). Důležité je správně si zdůvodnit, proč se píše i nebo y. Samostatně si doplníme v PS cv. 3,4,5,6 na str. 37 
Začínáme počítat v 2. díle matematiky, doma si doplníme cv. 5,6 a 8 na str. 4-5.
Od pondělí 30.11. budu mít děti i v družině, po vyučování půjdeme na oběd a pravděpodobně se budeme vracet do naší kmenové třídy, protože se děti nemají "míchat" s ostatními třídami. Jak budu znát podrobnější info, dám všem na vědomí.
Přeji příjemný den J.U.

23.11.
Dnes jsme  v ČJ procvičovali vyjmenovaná slova  po B a L ve cvičeních na str. 50 - 53 v učebnici, doma si doplníme zbylá cvičení v PS na str. 36 a budeme se učit vyjmenovaná slova po M.
V prvouce jsme si povídali o České republice, krajích, městech a přírodě. Připomněli si, se kterými státy sousedíme a jaké známe světové strany.
Ve škole na pavilonu H (hlavním) budete mít přichystaný 2. díl učebnice matematiky se seznamem jmen, prosím o odškrtnutí jména, kdo si už matiku vyzvedl. Děkuji. J.U.


19.11.
Dnes v ČJ procvičování vyjmenovaných slov po L, samostatně si doplníme cv. 1 - 6 na str. 35 v PS a dopíšeme písanku na str. 28. Nezapomínáme denně číst nahlas!
V matice počítání příkladů, kde je kombinace sčítání, odčítání s násobením, dělením. CO MÁ PŘEDNOST ?! Pomůžeme si závorkami.
Prvouka čtení v mapách. DÚ: nakreslit mapu oblíbeného místa a jeho okolí. (možná si dětičky už oblíbili školu)    :-)

Na shledanou zítra, J.U.


18.11.
Dobrý den, dětičky a rodičové,
po pár dnech odpočinku jsme se opět pustili do dalšího vzdělávání na dálku s optimistickou vyhlídkou, že se již brzy sejdeme ve školních lavicích tváří v tvář. Těším se na hodné a šikovné žáky a pevně věřím, že si všichni zachováte píli a pozornost, s jakou jste se věnovali výuce na dálku. Proto ještě jednou  VELKÁ POCHVALA !!!
Dnes jsme v ČJ opakovali vyjmenovaná slova po B a učili se po L, do zítřka bychom je měli umět zpaměti (učebnice str. 49 - 50). Sami si doplníme cv. 2,3,4 na str. 34 a 1-5 na str. 35 v pracovním sešitě.
V matice jsme si zopakovali pojmy sčítanec, menšenec, menšitel, dělenec, dělitel, činitel ... a doma budeme procvičovat násobilku zpaměti.

Mějte hezké odpoledne a pomáhejte rodičům. J.U.13.11.
Dnes jsme měli "povídací" prvouku. Připomněli jsme si, co znamenají značky a barvy na mapách, co jsou hranice a se kterými státy sousedíme na jednotlivých světových stranách. Zopakovali jsme si učivo o obyvatelstvu a povídali jsme si o historických, kulturních a přírodních památkách ČR.
Přes víkend si doplníme písanku do str. 25, potrénujeme násobilku a vyjmenovaná slova. Rodičům přečteme několik stran libovolného textu.
Pro zábavu přidávám pár testíků, které můžete zadat rodičům i prarodičům a oznámkovat je :-)

 1.  Jaké skupenství mají zmrzlina, med a citrónová vůně? 

 2.  Patří pavouk mezi hmyz?

 3.  Vyjmenuj součásti neživé přírody.

 4. Jakou barvu kůže má lední medvěd, když ho oholíme strojkem?

 5. Kolik párů nohou má stošestinožka?

 6. O kolik kilogramů budu těžší, když vypiju šest litrů mléka?


Testík mat 1:

 

 1. Vyjmenuj pohádky i dětské filmy, v jejichž názvu je jednociferné číslo.
 2. Zjisti z internetu nebo od rodičů, kolik má člověk přibližně vlasů.
 3. Ve třídě je vás 23. Jakub zasadí 10 stromků, David o jeden více, Terezka o jeden více než David a každý další z vás vysadí vždy o jeden stromek více než žák před ním. Kolik stromků bude růst v lese, který vysázela vaše třída?

 

 

Testík mat 2:

 

 1. Napiš názvy pohádek i dětských filmů, v jejichž názvu se vyskytuje číslo vyšší než jednociferné.
 2. Kolik kostí má novorozenec a kolik dospělý? Které číslo z těchto dvou je větší?
 3. Ve třídě je vás 23. Každý z vás zasadí dvě řady jabloní po pěti sazenicích. Kolik jabloní bude růst v sadu, který vysadila 3.C ?12.11.

Dobrý den,
v matice jsme ve středu opakovali zaokrouhlování na str. 54, doma samostatně spočítáme cv. 1 a 2 na str. 58. Dnes jsme procvičovali násobilku a pamétné sčítání a odčítání dvojciferných čísel bez učebnice. Stále doma trénujeme násobilku!!!
V ČJ jsme včera a dnes procvičovali vyjmenovaná slova po B v učebnici na str. 45 - 47. Do školního sešitu si napíšeme cv. 4 na str. 47, v něm podtrhneme všechna slovesa a zakroužkujeme vyjmenovaná slova a jim slova příbuzná. V pracovním sešitě jsme doplnili cv. na str. 3O - 32 a doma doplníme na str. 33 cv. 1 nahoře a cv. 3,4,5 dole. Dvakrát nahlas přečteme článek "Jak byl Vítek v Praze". Písanku doplníme o víkendu. 
Zítra nás čeká zábavná prvouka s kvízy a v pondělí se sejdeme bez sešitů a učebnic, máme třídnické hodiny. Dětíčky, připravte si dotazy, budeme si povídat o všem, co vás baví i nebaví nejen ve škole, probereme také pravidla slušného chování a můžete se pochlubit svými domácími výrobky. Některé zajímavé jsem už viděl.

Mějte hezké odpoledne. J.U.
  


10.11.

Dobrý den, jelikož již máme on-line připojení se všemi dětmi a úkoly si sami označují a zapisují, budu vám dodávat informace o výuce stručněji. Děti již zvládají učivo matematiky, dokonce mohu říct, že je předmět velmi baví, proto budu klást větší důraz na ČJ, kde máme resty z minula podstatně markantnější.  Dnes tedy mají dětičky z matiky pouze dobrovolné opakování na str. 57.
V ČJ  si dnes doplníme v pracovním sešitě cv. 7 - 11 na str. 31. Zde si procvičíme poznávání příbuznosti k vyjmenovaným slovům.

Důležité !!!  dnes v 18:00 proběhnou on-line třídní schůzky.  Propojení proběhne přes účty vašich ratolestí. Program zhruba následující:


 •   Požádejte rodiče o zpětnou vazbu na distanční vzdělávání ve vaší třídě (klady, zápory, co je potřeba zlepšit …, udělejte si poznámky pro       případné připomínky na pedagogickou radu).
 •   Požádejte rodiče o omlouvání absencí žáků při online výuce.
 •   Poproste rodiče o spolupráci při vysvětlování dětem etických zásad při online výuce (zákaz posílání nevhodného obsahu, narušování vyučování, kyberšikana – lze trestat kázeňskými opatřeními, pokud toto probíhá při samotné výuce)
 •   Lyžařský výcvik na 2. stupni zatím není zrušen,  organizační záležitosti zajišťuje Mgr. Vít Kunc
 •   Nad vánočními trhy stále visí otazník, zřejmě se ale tento rok neuskuteční. Vánoční koncert je zrušen.
 •   Hodnocení a klasifikace –  způsob hodnocení je obdobný jako jsme zažili na jaře. Čtvrtletní testy lze napsat i pomocí kvízů – mnoho jiných možností nyní nemáme. Zda budeme hodnotit známkou v pololetí zatím není jisté, MŠMT pokyny nevydalo. 
Přeji hezké odpoledne a budu se těšit na viděnou v 18:00 J.U.


6.11.
Dobrý den, včerejší článek se mi neuložil, tak jen stručně:
M: str. 48 - 49, spočítali jsme zbylé slovní úlohy a příklady, doma dopočítáme cv. 21 a 23 na str. 49
ČJ: začali jsme se učit vyjmenovaná slova po B. Na str. 42 v učebnici v tabulce jsme si ke každému vyjmenovanému slovu řekli několik slov příbuzných, a proto se v nich píše tvrdé y. Doma jsme se učili zpaměti vyjmenovaná slova po B.   

A za to vás dnes chválím, protože se mi dlouho nestalo, aby se celá třída dokázala naučit za jeden den něco nazpaměť. Velmi jste mě překvapily, dětičky!!!   :-)    :-)    :-)

ČJ  -  dnes jsme si společně doplnili v PS na str. 28 cv. 1 - 4 a doma doplníme cv. 5.  V učebnici na str. 43 jsme se společně učili rozlišovat ve slovech, která zní stejně, kdy píšeme tvrdé y, protože se jedná o slovo odvozené od vyjmenovaného slova, a kdy píšeme měkké i, protože tomu tak není. Dokončili jsme str. 43 a cv. 1 a 2 na str. 44 a sami si napíšeme cv. 3 do školních sešitů. 
Vím, že máte před sebou víkend, přesto vám musím ještě zadat písanku, kterou si doplníte po str. 22.

Pěji vám hezký víkend a hlavně zdravíčko .  J.U.4.11.
Zdravím  dětičky i rodiče,
dnes jsme si v ČJ dokončili nauku o slově do str. 39 v učebnici a v čítance na str. 36 jsme v článku "Česká republika" určovali, pomocí vyhledaných sloves, zda se jedná o větu jednoduchou nebo souvětí. Od zítřka nás čekají VYJMENOVANÁ SLOVA, se kterými budeme společně zápolit až do konce školního roku. A vlastně i v dalších ročnících. Nezapomeňte číst nahlas denně rodičům nějaký zajímavý článek nebo pohádku:-)

V matice jsme si zkontrolovali domácí slovní úlohy 9 - 12 ze str. 48 a dobrovolně si vypočítáme cv. 16 na str. 49.

Výuka na dálku bude zatím probíhat vždy od 9:00, jen v úterý a v pátek od 8:30.

Přeji hezký den. J.U.


3.11.
Dobrý den,
dnes jsme si v matice společně vypočítali na str. 48 cv. 13 a slovní úlohy 14 a 15, doma si vyřešíme slovní úlohy 9 - 12, které si zítra spolu zkontrolujeme. Za odčítání dvojciferných čísel s přechodem přes desítku vás dnes všechny připojené dětičky chválím a zapisuji vám jedničky s hvězdičkou.

V ČJ jsme si zopakovali ve cv. 1 na str. 38 v učebnici, co jsou to slova protikladná, co je kořen slova a sami doma doplníme slova příbuzná ve cv. 2 na str. 39. V pracovním sešitě máme za úkol vyplnit cv.   1 - 4 na str. 27. A když už jsem rozdal jedničky z matiky, tak je máte i z češtiny, akorát budou místo s hvězdičkou podtržené. Ať máte za vaši píli taky nějakou odměnu! 
Mějte hezké odpoledne. J.U.


2.11.
Zdravím všechny rodiče i dětičky po prázdninách, bohužel zatím stále v režimu televizních přímých přenosů na dálku. Po pár dnech volna nám opět nastanou pravidelné povinnosti a já doufám, že je budeme společně zvládat jako před prázdninami. Na dětech je vidět odhodlání, což mě velmi těší, a co je neméně důležité - zvládají dálkovou výuku již s minimální pomocí rodičů. Za píli chválím děti a za pomoc a kontrolu zaslouží pochvalu i rodiče. 

Dnes jsme v ČJ opakovali nauku o slově, v pracovním sešitě zkontrolovali společně cv. 2 a 3 na str. 26, vypracovali cv. 4 a 5 -  POZOR - kořen slova se může někdy lišit  !!! ( RUKa, RUČní ) . V učebnici jsme společně dokončili cv. 2 a 3 na str. 37. Sami si doma doplníme cv. 1 - 4 na str. 27 v PS.

V matematice jsme zkontrolovali slovní úlohy z domácí přípravy na str. 47 a společně počítali cv. 8 na str. 48. dobrovolně si můžete toto cvičení vypočítat ještě jednou. Jiný úkol na zítra nemáte :-)

Snažím se vás vyvolávat spravedlivě, ale někdy se může stát, že se na někoho nedostane. Napište mi do CHATU nebo na e-mail, kdo by chtěl být častěji vyvoláván a já se polepším :-) Nejdůležitější je, že vím, že učím šikovné dětičky, které se dokáží soustředit a vnímají to důležité z každého dne. Tak ať nám to vydrží - nechci psát co nejdéle - , protože se určitě těšíte, stejně jako já, až se co nejdříve sejdeme zase ve školních lavicích. 

Hezké odpoledne. J.U.

 
23.10.
Dobrý den,

dnes jsme si v matice společně zkontrolovali domácí přípravu a poté se učili písemné odčítání dvojciferných čísel na str. 47, cv. 2 jsme vypočítali společně a sami si do školního sešitu vyřešíme slovní úlohy 3 a 4 na str. 47. Dále jsme si zadali úkol spočítat, kolik bude stát nákup holčičích (kluci), klučičích (holky) a společných hraček. Kdo nebyl dnes na TEAMS, zjistěte si od spolužáků, kolik která hračka stojí.

V ČJ jsme dnes pěkně četli nahlas článek v čítance, který jsme měli výborně natrénovaný. Všichni, kteří dnes četli, zaslouží pochvalu. V učebnici na str. 36 jsme si vysvětlili, co jsou to slova příbuzná a co je to kořen slova. Učili jsme se poznávat, kde je předpona  a přípona slova ve cv. 1 na str. 26 v pracovním sešitě. Sami si doděláme cv. 2 a 3. O prázdninách si všichni odpočineme a při tom odpočívání budeme každý den číst rodičům nahlas nějaký úryvek z knihy nebo článek z časopisu. Zapoměl jsem vám ještě zadat psaní do písanky. Dopište si, prosím, v písance str. 16 a 17.

Dětičky, nezapomeňte na slušné chování a hlavně na svoji bezpečnost během podzimních prázdnin.
Užijte si je podle svých představ, totéž přeji i vašim rodičům a těším se na vás první pondělí měsíce padajícího listí :-)  J.U.


22.10.

Zdravím rodiče i dětičky,

dnes jsme si zopakovali v ČJ, co jsou slova souznačná a slova protikladná, parádně to už ovládáte. Trošku nám stále u některých pokulhává hlasité čtení, ale musím uznat, že u mnohých z vás pozoruji pokrok, a to je velmi povzbuzující nejen pro mě, ale i pro vás, takže uvidíte, že to do pololetí zvládneme všichni jako opravdoví a hrdí třeťáci !  Na odpoledne přečtěte několikrát rodičům článek "Otcovská rada" v čítance na str. 35 a dopíšte si písanky po str. 15.
V matice jsme si zkontrolovali příklady z domácí přípravy na str. 44 a přezkoušeli si násobilku. Doma si sami vypočítáte cv. 17 do učebnice a slovní úlohu 20 do školního sešitu ( zápis, výpočet, odpověď)
I za matematiku dnes chválím všechny, kteří dnes netápali v násobilce ! Vzkaz pro ty tápající :  TRÉNUJTE, TRÉNUJTE, TRÉNUJTE !!!

Mějte hezké odpoledne a zítra v 8:30  na viděnoslyšenou !  J.U.

21.10.

Dobrý den

M: dnes jsme počítali v učebnici společně příklady na str. 44.     
Cv. 18 a 21 si vypočítáme sami.

ČJ:  V uč. na str. 35 jsme ve cvičeních společně hledali slova protikladná, totéž v pracovním sešitě na str. 25 u cv. 1, 2 a 3, sami si doděláme cv. 4, 5 a 6.  Doma nahlas rodičům přečteme v čítance na str. 32 článek "Půjdeme společně do cirkusu". Na zítra si připravíme písanky.

Za dnešní vyučování všechny opět chválím jak za matematiku, tak i český jazyk. Jsem rád, že můžu pracovat se šikovnými dětičkami ze 3.C  :-)  , užijte si hezké odpoledne. J.U.20.10.

Dobrý den, zde je dnešní rekapitulace:

Matika: str.43 - písemné sčítání s přechodem přes desítku. Podle vzorového cvičení 7 jsme si společně vypočítali cv. 8 a 10. Sami si do učebnice vypočítáme  cv. 11 a 13 a do školního sešitu slovní úlohy 9, 12 a 14 ( zápis, výpočet a odpovědi )

ČJ: V učebnici na str. 34 jsme si přečetli, co to jsou slova souznačná (SYNONYMA) a společně hledali dvojice slov ve cv. 2. V pracovním sešitě jsme společně hledali slova, která do skupiny souznačných nepatří ve cv. 1 na str. 24 a ve cv. 5 jsme nahrazovali slova podobnými. Cv. 2, 3 a 4 vypracujeme jako domácí přípravu.

Všechny děti dnes chválím hlavně z matematiky !!!  

Připomínám jen :   Mějte při výuce vypnuté mikrofony!  Děkuji a přeji hezké odpoledne. J.U.


19.10.
Dnes nebyli na příjmu, David Guo, Bety a Viky. Ajťáci nám dnes opravili a nastavili mikrofony, takže zítra bychom měli fungovat  "eňo-ňůňo" :-)

V matice jsme se učili písemně sčítat dvojciferná čísla a společně si vypočítali cv. 2 na str. 40 a zopakovali jsme si, co je to úsečka a co je to přímka. Sami si vypočítáte cv. 36 na str. 41.

V češtině jsme společně četli cv. 5 na str. 29, doplňovali jsme i,í, y,ý , určovali jsme zda se jedná o souvětí nebo větu jednoduchou a hledali jsme slovesa. Do školních sešitů si napíšeme zbylé věty od  Soutěžíme s chlapci....

A zítra se na všechny opět těším. J.U.


16.10.
Dobrý den, zde máme zadání pro nepřipojené děti:

V matice jsme si zkontrolovali tabulku 32 na str. 40, společně jsme spočítali cv. 30, samostatně si každý vypočítá cv. 28 - ( pozor, násobení a dělení má přednost před sčítáním a odčítáním !!! ) pomůžeme si doplněním závorek. Na str. 41 cv. 34 a 35.

V ČJ jsme si zopakovali párové souhlásky p-b. t-d, ť-ď, f-v, s-z, š-ž, ch-h. V čítance jsme četli článek  "Koloušek na výletě" a po větách jsme určovali, zda se jedná o souvětí nebo větu jednoduchou. Pouze první tři odstavce (po slovo MRAVENCI).

Do prvouky si na pondělí připomeňte státní symboly.

Užijte si víkend. J.U.


15.10.
Zdravím děti šikovné, ale dnes z nějakého důvodu nepřipojené. 
Pracovali jsme s učebnicí matematiky na str. 39, cv. 24 (příklady se závorkami) a samostatně každý doplní tabulku 32 na str. 40.
V ČJ jsme opakovali slova nadřazená a podřazená, doplnili cv. 1,2,3 na str. 23 v pracovním sešitě. Ti z vás, kteří ješté nemají tajenku (cv. 3) na str. 22, prosím o vyluštění. Děkuji a těším se na vás zítra. Za dnešní spojení chválím vás i rodiče a za dnešní odpovědi chválím celou 3.C !!!    J.U.14.10.
Dobrý den, 
tak dnes se nám to ještě trochu na "teams" sekalo, ale na zkoušku "docela dobrý" , zítra už bychom se měli vidět všichni vzájemně, měl jsem ve škole zvolené špatné nastavení. Chyběly jenom tři dětičky, to zkusíme doladit během zítřka. Máme setkání na "teams" v 8:15.

Pro toho, kdo nepostřehl v konverzaci zadání domácí přípravy, tak činím zde:  

ČJ : vypracujte si do školního sešitu cv. 5 na str. 23 v učebnici. Do matiky: vypočítejte do školního sešitu ze str. 33, kolik stál nákup všeho pečiva a kolik stály zbylé potraviny. A vypočítejte cv. 22 na str. 39.

Tak ať se nás sejde zítra co nejvíce. J.U.13.10.
Tak jsem to včera zakřikl a je to tady - distanční výuka !

Vážení rodiče, na vebových stránkách školy v sekci "školní rok 2020/2021" a podsekci "výuka" zadejte:"distanční výuka" a zde najdete návod, jak se přihlásíte s dětmi do "teams", abychom se mohli na dálku vidět a s některými aspoň slyšet. (Kdo nemá kameru na PC, jde to i přes mobil). Děti mají v žákovských knížkách vlepená hesla pro přihlášení. První den bude asi trošku složitější, ale snad to společně zvládneme, aby se pak děti uměly připojit sami. Pro ty, kteří se nemohou připojit, budu zadávat domácí výuku na portále ŠKOLAONLINE. Zítra budu od 8:00 ve třídě a snad se budeme postupně napojovat i s pomocí instrukcí po telefonu. Společně se také dohodneme na rozvrhu, aby se zapojili i kolegové z dalších předmětů.

Předem děkuji za spolupráci a Vaši trpělivost. J.U.

12.10.
Přeji všem další hezký podzimní týden, snad ještě celý pracovní...

Na základě dotazů o domácích úkolech, budou mít děti v ČJ a M zakroužkovaná zadání přímo v pracovních sešitech a zároveň toto zapsané v úkolníčku. Na specialisty, kteří si to nepíší, dohlédnu, jsou totiž jenom dva!!!  :-)

V ČJ pokračujeme v určování vět v souvětích, spojování vět a stavbě souvětí. Učíme se určovat slovesa ve větách a souvětích v textech, které hlasitě čteme v hodinách čtení. Rozlišujeme druhy vět ( oznamovací, rozkazovací, tázací a přací ). Doma, prosím číst nahlas.

V matice stále sčítáme a odčítáme dvojciferná čísla, vracíme se k násobilce a řešíme slovní úlohy. 

Prvouka: Státní symboly

Mějte se fajn. J.U.
Zdravím Vás v dalším týdnu,

třída se opět začíná scházet v plném počtu, což je velmi dobře a doufejme, že nám to vydrží co nejdéle, abychom mohli dohnat vše zameškané a důležité a popoplout hlavně v učivu novém.

V matice máme někteří stále problémy s násobilkou, Snažíme se ji učit i pozpátku a dobrá polovina dětí ji už zvládá. A to se pak jinak počítají složitějśí příklady! Takže prosím stále doma procvičovat. Menší problémy máme v řešení slovních úloh typu "o 3 méně, o 4 více, třikrát méně, pětkrát více". Ale i zde pozoruji zlepšování. Začínáme sčítání a odčítání dvojciferných čísel a pracujeme s pojmy sčítanec, součet, činitel, součin, dělenec, dělitel, podíl, menšenec, menšitel, rozdíl. Dětem to kupodivu jde, jsou śikovné, takže to nebude pro mě složité, jen bude nějakou dobu trvat, dostat se na úroveň souběžných tříd. 

V ČJ to však bude náročnější nejen časově, zde je manko obrovské. Základní návyky při psaní = horor  ( úprava, styl, tempo... některé děti neumí psací písmo, píší pouze tiskacím). U čtení takový strach nemám, i když to zpočátku také nebylo na medaili, tam se posuneme pravidelným trénovaním jak ve škole, tak i doma. Zde Vás prosím o součinnost a také důslednost. Musíme zapracovat také na psaní i,í a y,ý. Začínáme stavbu vět a souvětí, to už bude hlavně na mně.

V prvouce se učíme pracovat s plánkem, mapou a začali jsme učivo o České republice.

Přeji Vám příjemný týden a hlevně zdraví.

J.U.
Zdravím všechny rodiče žáků 3.C,

na základě dotazů a také vzhledem k delší nepřítomnosti některých dětí Vás budu pravidelně každý týden informovat o probíraném učivu.

Čj - opakujeme učivo 2.ročníku podle učebnice a pracovního sešitu + opakování psaní v písance) + čtení - je potřeba trénovat doma nahlas a pravidelně !!!
M - opakování učiva 2.ročníku - základní početní operace - sčítání, odčítání, násobení, dělení do 100, příklady se závorkami, slovní úlohy - dle učebnice. Pozor, některé dětí neovládají násobilku !
Prvouka - místo, kde žijeme, dopravní značky, jsme cyklisté

Od října budu dětem zadávat domácí přípravu část povinnou, část dobrovolnou.

Prosím rodiče, kterým ode mne ještě nepřišel žádný e-mail, aby poslaly mailovou adresu po dětech, doplním si do adresáře, děkuji.

Kdo potřebuje řešit svého potomka, jsem na telefonu 737 769 073 nebo na   jiri.ulrych@centrum.cz

Přeji Vám i dětem pěkný prodloužený víkend.   Jiří Ulrych


 


 

Rychlý kontakt

Základní škola, Praha 10,
Břečťanová 6/2919
106 00 Praha 10

IČO: 47611871
DIČ: neplátce
č.ú.: 2000742329/0800

tel.: +420 272 651 133
e-mail: skola@zsbrectanova.cz
datová schránka: is6xmbd

Zobrazit na mapě

 

Základní informace

                  

Kalendář akcí

4. 1. - 28. 1. prezenční výuka 1., 2. tříd
                    distanční výuka 3. - 9. tříd

29. 1. pololetní prázdniny

Školní jídelna

Kontakt
Placení, odhlášení stravného
Jídelníček

--------------------------------------------------------

Webmail (přihlášení)

O škole
Charakteristika
Školská rada
Prezentace tříd
Archiv
Školní rok
2020/2021

Organizace roku
Rozvrhy
Výuka
Zvonění
Kroužky
Knihovna
Rodiče
Konzultační hodiny
Třídní schůzky
Pravidla pro omlouvání absence
Poradenství
Zápis do 1. třídy
Zajímavosti
Dokumenty
Formuláře, žádosti
Školní řád
ŠVP
Plán výchovného poradce
Program prevence
Úmluva o právech dítěte
Výroční zprávy
Rozpočet
Zásady zpracování osobních údajů
Fotogalerie
Škola
Školní družina
Výtvarná galerie
Školní družina
Denní režim
Vnitřní řád
Platba
Přihláška
Prezentace oddělení
Kontakty
Škola
Vedení
Učitelé 1. stupeň
Učitelé 2. stupeň
Poradenství
Školní družina
Provoz
Školní jídelna
Pedagogicko - psychologická poradna
Pověřenec (GDPR)
Škola v přírodě
ZŠ Břečťanová | skola@zsbrectanova.cz (c) 2021 Jan Slabý - IT Market  All right reserved