Uvod

4.B (Mgr. Jana Nehasilová)

Školní rok 2018/2019

Týden 26. 11. - 30. 11.

Český jazyk -
Slovní druhy, učebnice do str. 52, PS do str. 35
Matematika
- učebnice 2. díl, počítání nad 10 000 do str. 5
Vlastivěda -
Počasí, podnebí, učebnice do str. 27, PS do str. 19
Přírodověda -
Rostliny v lese, učebnice do 35 (jehličnaté a listnaté stromy)

Informace - Vánoční dílny 5. 12. od 9.00 h, první hodina VLASTIVĚDA.
S sebou si děti přinesou:
                     zavařovací sklenice - menší (330 ml), vykrajovátko na cukroví, balící papír (velikost obalené sklenice)
                     froté ponožka, písek v pevnějším sáčku (větší sáček), jehla a niť v barvě ponožky
                     Do 7. 12. prosím o 340,- kč (výlet Přerov)

Týden 19. 11. - 23. 11.

Český jazyk -
dokončení opakování vyjmenovaných slov (nutné, aby děti uměly vyjmenovaná slova zpaměti!),
                      
učebnice do str. 47, PS str. 32/cv.13, 14, 15, str. 34
Matematika -
str. 51, 52, 55 a str. 60/A (bez str.47 a 50), opakování geometrie str. 29, 35, 39 a 44
                       V pondělí 26. 11. přinést do školy 2. díl!
Vlastivěda -
učebnice do str. 26 Počasí (bez zápisu). V příštím týdnu opakovací test Vodstvo
Přírodověda -
učebnice do str. 31 - Houby rostoucí v lese, PS str. 16, 17

Týden 12. 11. - 16. 11.

Český jazyk -
vyjmenovaná slova po P, učebnice do str. 43, PS str. 31/cv. 11, 12
Matematika
- učebnice str. 45 - 46, str. 48/cv. 9, 8
Vlastivěda -
učebnice do str. 24 (řeky ČR + povodí) - důležité zápisky v sešitě
Přírodověda -
učebnice do str. 22, PS str. 15, teplo a světlo ze Slunce, střídání 4 ročních období


Týden 31. 10. - 2. 11.

Český jazyk
- začali jsme opakovat vyjmenovaná slova, tento týden po B, učebnice do str. 38, PS str. 29/cv. 1,2Připomínám úkol ze slohu na pondělí (5. 11.) - učebnice str. 36/cv.5 
V příštím týdnu v úterý bude čtvrtletní práce.
Matematika -
začali jsme sčítání a odčítání do 10 000 zpaměti, učebnice str. 36. Chválím děti za zvládnutí písemného dělení jednociferným dělitelem, kromě 4 žáků to nikomu nečiní problém, přesto je potřeba stále procvičovat všechny matematické operace.
Přírodověda - Neživá příroda - půda, učebnice str. 22, PS str. 11
Vlastivěda - Povrch ve vnitrozemí, roviny - učebnice str. 20, PS do str. 14. Při domácí přípravě je potřeba, aby děti pracovaly s mapou.
                    Každý žák má přidělený kraj na který udělá referát. Mohou si vytvořit mezi stejnými kraji dvojice či pracovat samostatně.
                    Žáci vědí den na který si musí referát připravit.

Informace
Blíží se třídní schůzky - 13. listopadu 2018 od 18 h


Týden 15. 10. - 19. 10.

Český jazyk -
Stavba slova (kořen, předpona, příponová část), předložky a předpony - učebnice str. 26 - 30, PS str. 21 - 23, str. 25 cv.2, 5
Matematika -
Písemné dělení jednociferným dělitelem - učebnice str. 23 - 27
Přírodověda -
Neživá příroda (voda) - učebnice str. 18 - 19, PS do str. 10
Vlastivěda -
Zemský povrch - učebnice str. 18, Povrch České republiky - učebnice str. 19 - 20, PS do str. 13

Informace
Prosím, procvičujte doma s dětmi písemné dělení, hodně jim to pomůže. Děkuji
23. 10. opakovací test Živočichové (učebnice str. 15 - 17)
26. 10. návštěva PVA Letňany - Veletrh pro tvořivý svět, cena 50,- Kč, návrat do 13.30 h

Týden od 8. 10. - 12. 10.

Český jazyk
- Souhrnné opakování Nauka o slově, učebnice do str. 24, PS do str. 20
Matematika
- Seznámení s diagramy (výsečový, spojnicový, sloupcový, pruhový), G - vzájemná poloha přímek v rovině (rovnoběžky, různoběžky), učebnice do str. 21
Vlastivěda - Opakování tématu Mapy, učebnice do str. 17, PS str. 10
Přírodověda - Učebnice do str. 17 Dělení živočichů. Test 16. 10. (učebnice str.8 - 14)

Informace
Vlativěda, přírodověda - na začátku každé hodiny ústní zkoušení, opakování z minulé hodiny.
V pátek 19. 10. - Prevence - agresivita, šikana (žáci mají lísteček v ŽK účast/neúčast).


Týden od 1. 10. - 4. 10.

Matematika - učebnice do strany 19, kdo nemá stranu 19 dokončenou ze školy, dokončí doma za DÚ
Český jazyk - učebnice do str. 19 - znát pojmy synonyma, homonyma, antonyma a slova jednoznačná - viz. sešit PAMATUJ SI PS - str. 16
Vlastivěda - Souhrnné opakování Naše vlast Česká republika + test, nové téma: Mapy - učebnice str. 13 - 14, PS str. 7/cv.11,12
                  str. 8/celá, str. 9/ celá
Přírodověda - učebnice do str. 14

Odevzdávání čtenářského deníku, poslední možnost v pondělí 8. 10.
Na školu v přírodě jsou přihlášeni všichni žáci. Je skvělé, že pojedeme celá třída :-)

Užijte si s dětmi o jeden den navíc - 5. 10. Ředitelské volno a mějte hezký víkend.
JN


Týden od 24. 9. - 27. 9.

Matematika - učebnice do str. 14, cv. 79 a 82. U cvičení 72 rozkládáme dělence na dva vhodné sčítance, které jsou dělitelné dělitelem.
                    U cvičení 82 počítání pouze prvních 5 příkladů - dochází k nepozornosti, kdy žáci přehlédnou, že další příklad je na sčítání.
Český jazyk - vzhledem k tomu, že tento týden chybělo dost dětí, jsme spíše opakovali než postupovali dál. Učebnice do strany 15
                     a v PS do str. 13
Vlastivěda - učebnice do str. 11 - Obyvatelstvo naší vlasti a Národopisné oblasti
Přírodověda - učebnice do str. 12 - Rozdělení listů

Přeji Vám hezký prodloužený víkend a oslavu sv. Václava. JN

Týden od 17. 9. do 21. 9.

Matematika - do str. 11 (procvičovat násobení, dělení)
Český jazyk - učebnice str. 12 - 13, PS str. 10 - 11
Přírodověda  - učebnice str. 8 - 9
Vlastivěda - učebnice str. 7, PS do str. 5

Ve Sdělení mají žáci zapsaný dotaz ohledně účasti na sázení "SROMU SVOBODY" v pondělí 24. 9. od 14.00 h do cca 14.30 - 14.45h.
Posílám formulář "Přihláška na školu v přírodě."Týden od 10. 9. - 14. 9.

Matematika - prosím o procvičování písemného odčítání, někteří žáci nemají ještě ve škole pomůcky na geometrii
                    Učebnice do strany 7
Český jazyk - opakujeme z minulého roku - slova s dě, tě, ně, pě, pě, vě, mě, souhlasky tvrdé a měkké a opakujeme abecedu
                     Učebnice do strany 10 + sloh na str. 11, PS do str. 7
Přírodověda - dělení přírody, co je součástí živé a neživé přírody, společné vlastnosti živé přírody. Skupina houby na str. 7
                     (do sešitu obrázek hřibu hnědého a muchomůrky červené)
Vl - zeměpis - Poloha Čr - přirozená a umělá hranice, naši sousedi. Státní symboly Čr - mají mít vypsané v sešitě 7 symbolů

 
Vážení rodiče,
vítám vás po prázdninách a tak, jak jste byli zvyklí v minulém školním roce, najdete zde důležitá sdělení

Pondělí 3. 9. - sejdeme se před 8 hodinou s dětmi a doufám i s vámi rodiči před hlavním pavilonem. Po zahájení půjdeme do 9 hodin do třídy.     
                       Poté budou žáci odcházet domů. Tento den nemusí s sebou nic nosit, budeme si užívat, že se zase vidíme.
                       Výdej obědů - 11.00 - 12.30 h
Úterý 4. 9. - třídnické práce, tzn., že si děti přinesou do školy všechny sešity a psací potřeby, budou dostávat pracovní sešity k učebnicím.
                    Na oběd budeme odcházet v 11.35 h, ti žáci, kteří na oběd nepůjdou, odchází sami domů.
Středa 5. 9. - třídnické práce 1. vyučovací hodinu, pak už se učíme podle rozvrhu.
                      Děti budou každý den končit ve 12.35 h.

Prosím, pokud u vás došlo k nějaké změně, zapište to dětem do SDĚLENÍ (změna bydliště, telefonu, zdravotní pojišťovny...)

Třídní schůzky: 11. 9. v 18.00 h

                          
Rychlý kontakt

Základní škola, Praha 10,
Břečťanová 6/2919
106 00 Praha 10

IČO: 47611871
č.ú.: 2000742329/0800

tel.: +420 272 651 133
e-mail: skola@zsbrectanova.cz

Zobrazit na mapě

 

Základní informace

                  
Kalendář akcí

10. 12. Salesiánské divadlo, 9. tř.
11. 12. 18h. - Třídní schůzky 9. tř. (SŠ)
12. 12. Divadlo Mana, př. tř., 1. tř., 2. tř.
12. 12. 16.00 - Vánoční trhy
13. 12. NP na Vítkově, 8. A
14. 12. Přerov nad Labem, 4. B, 4. C
14. 12. Badminton, II. st., 

17. 12. 19.00 - Vánoční koncert
17. 12. Klub mladého diváka
18. 12. Solná jeskyně, přípravná třída
18. 12. Tábor, 6. B, 9. třída
20. 12. Loučeň, 1. A, př. tř.

22. 12. - 2. 1., vánoční prázdniny

Školní jídelna

Kontakt
Placení, odhlášení stravného
Jídelníček

--------------------------------------------------------

Webmail (přihlášení)

O škole
Charakteristika
Školská rada
Prezentace tříd
Archiv
Školní rok
2018/2019

Organizace roku
Rozvrhy
Výuka
Zvonění
Kroužky
Knihovna
Rodiče
Konzultační hodiny
Třídní schůzky
Pravidla pro omlouvání absence
Poradenství
Zápis do 1. třídy
Přijímací zkoušky na SŠ
Zajímavosti
Dokumenty
Formuláře, žádosti
Školní řád
ŠVP
Plán výchovného poradce
Program prevence
Úmluva o právech dítěte
Výroční zprávy
Rozpočet
Zásady zpracování osobních údajů
Fotogalerie
Škola
Školní družina
Výtvarná galerie
Školní družina
Denní režim
Vnitřní řád
Platba
Zápisní lístek
Prezentace oddělení
Prezentace kroužků
Kontakty
Škola
Vedení
Učitelé 1. stupeň
Učitelé 2. stupeň
Poradenství
Školní družina
Provoz
Školní jídelna
Pedagogicko - psychologická poradna
Pověřenec (GDPR)
Škola v přírodě
ZŠ Břečťanová | skola@zsbrectanova.cz (c) 2018 Jan Slabý - IT Market  All right reserved