Uvod

4.C (Mgr. Vlasta Štěpánová)
Í E   N A   Š  L N Í M   W E B U  IV.C 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Školní rok 2020/2021

22. ledna

NEZkreslená věda VODA

21. ledna

Pracovní činnosti

připravte si tyto pomůcky:

bílý papír A4, obyčejnou tužku, pravítko, nůžky - malé

Sněhová vločka z papíru jako pavoučí síť

19. ledna

Vlastivěda D

Rozdělte si práci!

Každý nakreslí formou komiksu jeden výjev z historie Velké Moravy.

1. Velká Morava 9. století n. l.

2. Kníže Mojmír - 1. historicky známý vládce

3. Ve Velkomoravské říši se šířilo nové náboženství- křesťanství
(zjisti, jak se křtilo)

4. Příchod Konstantina a Metoděje roku 863

5. Konstantin sestavil nové písmo - hlaholici

6. Konstantin před svojí smrtí vstoupil do kláštera, dal se pokřtít

7. Archeologické nálezy na Velké Moravě

8. Hradiště chráněná hradbami

9. Řemesla, která obyvatelé Velké Moravy ovládali

10. Kupci z cizích zemí a jejich zboží

11. Poslední vládce Velkomoravské říše byl kníže Svatopluk

Po jeho smrti se Velkomoravská říše v 10. století rozpadla
na malá knížectví

12. Nájezdy kočovných kmenů z Maďarska

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

18. ledna

Přírodověda

Zimní přikrmování ptáků

Zvěř v zimním lese

Ptáci a život v jarním lese

Zvířátka z lesa

Živočichové v lese

15. ledna

Vlastivěda zeměpis

Hory východu a západu

Povrch ČR hory

Pohoří ČR


14. ledna

Přírodověda

Jak to chodí v lese

Poznávačka Rostliny a houby

Další rostliny v lese

11. ledna

Přírodověda

Les - listnaté a smíšené lesy

Pražské pamětné stromy

Paměť stromu

Inteligentní stromy

Poznávání jehličnatých stromů

Stromy a keře v lese a u lesa

Listnaté stromy pro děti

Listnaté stromy

8. ledna

Český jazyk

Shrnutí  - podstatná jména

učebnice str. 62 - 66,

práce v MS Teams, v 8. 35 se otevře test

Matematika

učebnice str. 10/ cv. 2, 3, str. 11/ cv. 4, 11,

v 9. 30 hodin se otevře test v MS Teams

Vlastivěda

Zemský povrch, učebnice str. 18,

zápis do velkého sešitu,

nákres a popis obrázků (kopec,

zemský povrch podle nadmořské výšky a

zemský povrch podle výškových rozdílů)

Povrch České republiky

Anglický jazyk (moje skupina)

A day at the ZOO

učebnice str. 24/ poslech 1- 35

str. 25/ poslech 1-37

str. 26/ poslech 1- 39


Happy Street 2 poslechy

(Happy Street Level 2 New Edition Class CD 1(ZIP, 72MB))

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

7. ledna

Přírodověda

Podzimní stromy a keře

Poznáváme jehličnaté stromy

Jehličnaté stromy

Jehličnaté stromy

Poznávačka Rostliny a houby


Poznáváme houby

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

6. ledna

Vlastivěda

Velkomoravská říše

Staré pověsti české O králi Svatoplukovi

Cyril a Metoděj


Cyril a Metoděj na Velké Moravě

Velká Morava

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tři králové

Chaloupka na vršku

Zpívánky

Tři králové - jejich původ a tradice

My tři králové jdeme k vám


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Milé děti!

Vítám Vás v novém roce 2021!

V pondělí 4. ledna začínáme s distanční on-line výukou

v 8. 55 hodin (pozvánku máte v kalendáři v MS Teams).Těším se na Vás!

Vaše paní učitelka

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

16. prosince

Český jazyk

Slovní druhy, příslovce

učebnice do str. 55, PS do str. 38

Matematika

Čísla větší než 10 000,

učebnice do str. 5

Přírodověda 

Les

učebnice do str. 29, výpis ze str. 29, d. ú. Lesní patra,

PS do str. 18/ cv. 5

Vlastivěda D

První sjednocení Slovanů 

učebnice str. 17, PS do str. 11

Sámova říše

Slované a Sámova říše

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

11. prosince

Vlastivěda Z

Orientace podle mapy, digitální mapy

učebnice do str. 16, PS do str. 12

Orientace podle mapy

Vlastivěda D

Slované se stěhují

učebnice do str. 16, PS do str. 10

Stěhování národů

Praotec Čech

Přírodověda

učebnice do str. 25, PS do str. 16/ cv. 1, 2, 3

Kdo nám létá na krmítko

Ptáci ČR pěvci

Ptáci ČR dravci a sovy

Matematika

1. díl - do str. 55

začínáme 2. díl

Čtení

Čítanka str. 52, str. 64 - zápis Jmelí

Český jazyk

Slovní druhy

Zájmena

učebnice do str. 51, PS do str. 37

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1. prosince

Angličtina (moje skupina)

PS str. 17/ Sound Machine

Říkanka Rhyme Time, naučit se do pátku zpaměti

Matematika

Písemné násobení a dělení,

učebnice str. 48/ cv. 2, 8, 9 písemně

Český jazyk

Slovní druhy - podstatná jména

učebnice str. 49/ písemně cv. 3a, b

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

30. listopadu

Přírodověda

Ekosystém

Ekosystémy naší přírody

učebnice str. 23/ zápis do velkého sešitu

Matematika

Rýsujeme kolmé a rovnoběžné přímky

učebnice str. 47/ 1, 2, 3

Kolmice

Rovnoběžky

Český jazyk

Opakování vyjmenovaných slov

učebnice str. 47/ cv. 1, 2, 3

PS str.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

27. listopadu

Anglický jazyk (moje skupina)

Unit 3 Food, food, food!

Unit 3 poslech písně, příběhu, nová slova...

Can I have... ?

učebnice str. 19, PS str. 23, 24

zapsat nová slovíčka (celke 30 slovíček z 3. lekce)

Webovky na Happy street 2

English 4 kids

Český jazyk

Vyjmenovaná slova po Z

učebnice str. 46,

přečti žlutý rámeček,

cv. 28a, 29, 30, 31, 32 (společná práce ústně)

d. ú. PS str. 32/cv. 15, str. 33/cv. 18a

Matematika

Dělení zpaměti číslem 100

učebnice str. 46

Vlastivěda Z

Obsah mapy

učebnice str. 14

Měřítko mapy

Měřítko mapy pro 4. ročník

Mapové značky

Kdo nezná mapy...

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

26. listopadu

Pracovní činnosti

budete potřebovat bílý (barevný papír), obyčejnou tužku, pravítko, nůžky, lepidlo


Andělíček (ozdoba z papíru)

Příprava na 1. adventní neděli

Anděl z papíru

Matematika

Násobení a dělení zpaměti

Násobení číslem 100, dělení číslem 100

učebnice str. 45,

opakovat násobky čísel 2 - 9,

cv. 2, 4, 7 společná práce (písemně do učebnice)

cv. 6 (písemně do M-školní)

Český jazyk

Vyjmenovaná slova po V

Král atlet (V. S. po V)

Vy (Dáda Patrasová)

V. S. po V

učebnice str. 45,

přečti žlutý rámeček

cv. 24, 26 (společná práce ústně)

učebnice str. 45/ cv. 25 (samostatná práce)

d. ú.  str. 45/ cv. 27 (do Čj-domácí)

PS str. 32/cv. 16, str. 33/cv. 17 (společná práce)


Přírodověda

Půda, světlo a teplo ze Slunce

učebnice str. 22

Střídání ročních období

Proč na půdě záleží?

Pojďme si povídat o půdě...

Z čeho se skládá půda?

Živý plášť planety Země

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

25. listopadu

Vlastivěda D

Germáni, opakování období pravěku

Germáni

dokument Germáni 1. část

Germáni - Co jsem zjistil?

Výstava Germáni a doba římská

Mýty a fakta historie. Germáni

Matematika

Rýsování rovnoběžek

učebnice str. 44/ cv. 1, 2, 3, 4

Rýsování rovnoběžek

Český jazyk

Vyjmenovaná slova po S

učebnice str. 44,

cv. 20, 22 (společná práce ústně)

učebnice str. 44/ cv. 23 (samostatná práce)

PS str. 32/ cv. 13

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


24. listopadu

Čtení

čítanka str. 46 - 51,

zápis do sešitu, vyber si jeden z textů

Matematika

Písemné odčítání,

učebnice str. 42,

společná práce cv. 2, 8 do učebnice

cv. 3 do M- školní

cv. 7 ústně 

Český jazyk

Vyjmenovaná slova po P

učebnice str. 43,

cv. 16, 17 (společná práce ústně)

PS str. 31/ cv. 12

učebnice str. 43/ cv. 14 (samostatná práce)

PS str. 31/ cv. 11


Anglický jazyk

Unit 3

Příběh, píseň, poslechy
,
učebnice str. 16 -  19

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

23. listopadu

Přírodověda

Horniny a minerály

Když kameny vyprávějí...

Co je to diamant?

Minerály pod mikroskopem

Vznik hornin

učebnice str. 21,

d. ú. str. 13/ cv. 21, 23

Matematika

Písemné sčítání

učebnice str. 41/ růžový rámeček, pak zelený rámeček)

cv. 1, 2, 5 (společná práce)Anglický jazyk (moje skupina)

Unit 3 Food, food, food!

Unit 3

učebnice str. 16 - 18

zápis do sešitu English:

učebnice str. 17, 2 věty dole v bublinách,

PS str. 19/cv. 1, str. 20/ cv. 1,

PS str. 21/cv. 3


Český jazyk

Vyjmenovaná slova po P

učebnice str. 42,

přečíst žlutý rámeček,

cv. 12, 13 (společná práce ústně)

PS str. 31/ cv. 10

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


20. listopadu

Čítanka

str. 44 - 45, zápis do sešitu Čj-čtení

Anglický jazyk (moje skupina)

Unit 3 Food, food, food!

Unit 3

učebnice str. 16 - 18

zápis a nákres do sešitu English:

učebnice str. 18, cv. 1/25,

PS str. 20/cv. 2

Český jazyk SLOH

Psaní dopisu

učebnice str. 41,

d. ú. str. 41/ cv. 7 písemně

Vlastivěda

Mapy

učebnice str. 13

Měřítko mapy

Kdo nezná mapy, nepřežije

Matematika

učebnice str. 38/ cv. 30 ústně

str. 39/ 1, 2 do učebnice

d. ú. str. 40/ cv. 3, 6

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


19.
listopadu

Přírodověda

Vzduch, minerály a horniny

VZDUCH

Kouzelná věda VZDUCH

Kameny a voda

Horniny a nerosty

Když kameny vyprávějí

Minerály Českého středohoří

Geopark Spořilov

učebnice str. 19, 20

PS str. 11/ cv. 13, 15


Matematika

Rýsování rovnoběžek

učebnice str. 39,

1. část rýsování

d. ú. rýsování ve velkém sešitu


Český jazyk

Vyjmenovaná slova po M

učebnice str. 40,

přečíst žlutý rámeček,

cv. 9, 10 (společná práce ústně)

PS str. 30/ cv. 8a,b, 9a,b

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


18. listopadu

Český jazyk

Vyjmenovaná slova po L

učebnice str. 39,

přečíst žlutý rámeček,

cv. 6, 7 (společná práce ústně)


d. ú. PS str. 30/ cv. 6, 7 

Matematika

Sčítání a odčítání do 10 000 zpaměti

učebnice str. 38/ cv. 23, 29 (společná práce písemně do učebnice)

cv. 28 (samostatná práce)


Vlastivěda

V době železné, Keltové

učebnice str. 12, PS  str. 6/cv. 11, str. 7/ cv. 12

Doba železná

Keltové

Keltská kultura

Keltské oppidum

Keltský archeopark

Keltská řemesla

Keltská osadaxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

16. listopadu

Český jazyk

Vyjmenovaná slova

učebnice str. 38,

přečíst žlutý rámeček,

cv. 3a, 5 (společná práce ústně)

cv. 4 (samostatná práce písemně do Čj-školní)

d. ú. PS str. 29/ cv. 4, 5 

Anglický jazyk

Unit 3

Unit 3

Food, food, food!

učebnice str. 16,

příběh

PS str. 89 zapsat 5 nových slovíček

PS str. 19/ cv. 2

Shopping for Mum

Matematika

Sčítání a odčítání do 10 000 zpaměti

učebnice str. 37/ cv. 10, 17 (společná práce písemně do učebnice)

cv. 13 (samostatná práce)

d. ú. učebnice str. 37/ cv. 18, str. 38/ cv. 20, 24, 26 (do M- domácí)

Přírodověda

Neživá příroda

učebnice str. 18

Voda

Koloběh vody, písemně do sešitu, obrázek a popis

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


13. listopadu

Český jazyk

Vyjmenovaná slova

učebnice str. 37,

PS str. 29/ cv. 1, 2, 3 (společná práce)

d. ú. učebnice str. 37/cv. 2 (do sešitu Čj-domácí)

čítanka str. 32 - 34, hlasité čtení

Matematika

Sčítání a odčítání do 10 000 zpaměti

učebnice str. 36/ cv. 1, 2, 3, 4, 5, 6 (společná práce písemně do učebnice)

cv. 9 (samostatná práce)

Vlastivěda Z

Národopisné oblasti

učebnice str. 11,

PS str. 8/ cv. 14, 15, 16 (samostatná práce)

Chodsko

Slovácko

Slovácko

Haná

Valašsko

Beskyde, Beskyde

Frgál

Anglický jazyk

Unit 2 Happy families

Opakování lekce

učebnice str. 15

Čtení

hlasité čtení s porozuměním

čítanka str. 35 - 37,

zápis do sešitu Čj-čtení

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

12. listopadu

Český jazyk Sloh

V pravěku (vyprávění)

učebnice str. 36

d. ú. str. 36/ cv. 5

Matematika

Rýsování kolmic

učebnice str. 35 (celá strana)

d. ú. str. 35/ cv. 5

Konstrukce kolmice

Přírodověda

Společné znaky


Dělení živočichů

učebnice str. 16, 17

PS str. 10

d. ú. PS str. 10/ cv. 12

Živočichové

Pracovní činnosti

Připravte si:

černý tlustý fix nebo obyčejný fix, nůžky, lepidlo,

barevné papíry, případně bílý papír a čtvrtku A5

Deštivý podzim

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

11. listopadu

Český jazyk

Procvičování probraného učiva,

učebnice str. 34/ cv. 1 ústně,

cv. 2 (písemně do Čj-školní),

cv. 4 (samostatná práce)

Matematika

str. 34/ cv. 8 (ústně),

cv. 10 (písemně do M-školní, samostatná práce),

cv. 12, 13, 14 (písemně, společná práce v učebnici),

d. ú. cv. 9

Nastává doba bronzová

učebnice str. 11

Doba kovů

Doba bronzová a železná

V lesku bronzu

Bronzové sochy

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

10. listopadu

Český jazyk

Procvičování probraného učiva,

učebnice str. 32 - 33,

společná práce str. 32/ cv. 1a, b (ústně)

str. 33/ cv. 6a, 7, 9 (ústně),

str. 33/ cv. 9 (písemně)

d. ú. str. 33/ cv. 6b

Matematika

Porovnávání čísel

učebnice str. 33/ cv. 1 - 4 (písemně do učebnice),

cv. 5, první 3 sloupečky - společná práce,

4. - 6. sloupec (samostatná práce)


d. ú. str. 33/ cv. 6

Společná kontrola d. ú. převody jednotek

Anglický jazyk (moje skupina)

Unit 2 Happy families

Our world


učebnice str. 15, čtení textu, odpovědi na otázky

procvičování slovíček a frází

Kontrola d. ú.

Halloween Trick or Treat Steve and Maggie Stories for Kids

Happy Halloween Songs with Steve and Maggie

November 2020

Pick a Pumpkin


Výtvarná výchova

Připrav si bílou čtvrtku A4, fixy.


Kubismus Podzim

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


9. listopadu

Český jazyk

Opakování učiva,

žluté rámečky od strany 7 do str. 35,

str. 32/ cv. 4 (písemně do Čj-školní)

Anglický jazyk (moje skupina)

učebnice str. 13, do sešitu English vypiš věty (a přelož věty):

na který nástroj, kdo hraje, kdo zpívá...

(Flora is a singer...)

Matematika

str. 32, ústně cv. 15, 18,


písemně cv. 16, 17 společná práce,

cv. 20 samostatná práce,

d. ú. cv. 19 písemně do učebnice

Přírodověda

Živočichové

učebnice str. 15 a 16, vypiš Vlastnosti živočichů


a společné znaky živočichů


Společné znaky živočichů


Živočichové 1


Živočichové 2

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


6. listopadu

Český jazyk

přečíst oranžový rámeček

Shrnutí Stavba slova

učebnice str. 35, cv.1 b, c, d,e do Čj-školní,

velký PS str. 28/ cv. 1, 2, 3, 4, 5

d. ú.do Čj-domácí, učebnice str. 35/ cv. 2

Matematika

učebnice str. 31/ cv. 11, 13, 14 písemně do učebnice,

cv. 12, písemně do M-školní

Vlastivěda Z

Obyvatelstvo naší vlasti

Národopisné oblasti

učebnice str. 10, PS str. 7/ cv. 11, 12, 13

Anglický jazyk

Unit 2 Happy families

učebnice str. 15, přečti a odpověz ústně na otázky 1, 2, 3, 4

PS str. 18

Čtení

Čítanka str. 30 – 31, hlasité čtení s porozuměním, ústně odpověz na otázky 1-5, str. 31

zápis do sešitu Čj-čtení, nadpis, autor, 1 věta, malý obrázek

Nezapomeňte na zápis knihy za měsíc říjen do čtenářského deníku.

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx5. listopadu

Český jazyk

Předpona vy-, vý-

učebnice str. 34, žlutý rámeček,

cv. 1, 2, 4 ústně, cv. 3 písemně do Čj-školní

velký PS str. 27/ cv. 1, 2, 3

Matematika

Čísla do 10 000

učebnice str. 30/ cv. 1- 6 ústně,

str. 31/ cv. 7-8 ústně, cv. 9 písemně do učebnice,

d. ú. cv. 10 do sešitu M-domácí

Přírodověda

Živočichové

učebnice str. 15, přečti,

velký PS str. 10/ cv. 11 a, b

zelený rámeček, ústně otázky pod textem 1, 2, 3, 4

Pracovní činnosti

Halloween

https://www.youtube.com/watch?v=60Yo90NQfYQ

Origami witch (čarodějnice)

Čtení

Čítanka str. 28 – 29, hlasité čtení s porozuměním, ústně odpověz na otázky 1-6, str. 29

zápis do sešitu Čj-čtení, nadpis, autor, 1 věta, malý obrázek

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

4. listopadu

Český jazyk

Předpony ob-, v-, skupiny bě/bje, vě/vje

učebnice str. 33, přečti žlutý rámeček,

str. 33/ cv. 6, 9 ústně

cv. 7 písemně do Čj-školní

velký PS str. 26/ cv. 3, 4

Matematika

Rýsování kolmic

https://www.youtube.com/watch?v=opnDuKfSPgQ

https://www.youtube.com/watch?v=7IovmIvaRIE

https://www.youtube.com/watch?v=iQ7hrLXRM1w

učebnice str. 29/ cv. 1, 2, 3, 4, 5 do velkého sešitu M-geometrie

Vlastivěda

Jak se žilo v mladší době kamenné

učebnice str. 10-11, PS str. 5/ cv. 6, 7

do velkého sešitu zápis z učebnice, tučně vytištěná slova

 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 


3. listopadu

Anglický jazyk

Unit 2 Happy families

učebnice str. 14, přečíst text, přeložit,

do sešitu English napiš číslovky z dveří z učebnice str. 10, nahoře

Český jazyk

Předpony ob-, v-, skupiny bě/bje, vě/vje

učebnice str. 32, přečti žlutý rámeček,

cv. 2, 3 písemně do Čj-školní,

velký PS str. 26/ cv. 1, 2

Matematika

učebnice str. 28/ cv. 46, 49, 52, 54

d. ú. do M-domácí str. 28/cv. 55

Výtvarná výchova

papírová dýně, www. krokotak.com (paper pumpkin)

https://www.youtube.com/watch?v=Xyg0dyqd7Yg

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2. listopadu

Český jazyk

učebnice str. 30/ cv. 3 písemně do Čj-školní,

str 31/ cv. 5, 7, 8 ústně (společná práce)

d. ú. cv. 9a

Matematika

učebnice str. 27/ cv. 33 do sešitu M-školní,

cv. 37, 40 písemně do učebnice

Anglický jazyk

Unit 2 Happy families

učebnice str. 13, PS str. 16/cv. 1

Přírodověda

učebnice str. 14, do velkého sešitu napiš datum a Dělení rostlin podle místa růstu a užitku

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

23. října

Anglický jazyk

Unit 2 Happy families

učebnice str. 12, PS str. 15/ cv. 1,

str. 15/ cv. 2 (d. ú.)

Matematika

učebnice str. 26/ cv. 24, str. 27/ cv. 31, 32

Vlastivěda Z

Obecní samospráva a kraje ČR

učebnice str. 8, 9

PS str. 7/cv. 10

Český jazyk

učebnice str. 29/ cv. 2a (ústně)

učebnice str. 30/ cv. 1a, b (ústně)

velký PS str. 25/ cv. 2, 3, 4 (společná práce)

cv. 1a, b (d. ú.)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

22. října

Pracovní činnosti

Podzimní stromy

Přírodověda

Plod se semeny

učebnice str. 13

Český jazyk

Předložky a předpony,

učebnice str. 29,

str. 28/cv. 4 (písemně do Čj-školní)

PS str. 24/ cv. 2, 3 (společná práce v on-line hodině)

str. 24/ cv. 1 (d. ú.)

Matematika

SP str. 26/ cv. 30 (do učebnice)

SP cv. 22, 23 (do učebnice)

SP cv. 24 (písemně do sešitu)

str. 26/ cv. 29 (d. ú.)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

21. října

Vlastivěda D

Starší doba kamenná 

Začátky umění

Paleolit, čas lovců

učebnice str. 7 - 9,

PS str. 5/ cv. 4, 5

Ze života pravěké osady...

Brněnský pravěk


Nástroje ve Starší době kamenné

Lovci mamutů

Archeopark Pavlov


Matematika

učebnice str. 24/ cv. 14 (písemně do učebnice),

str. 25/cv. 15 (přečti)

cv. 16 (písemně do sešitu M - školní)

Český jazyk

Předložky a předpony

učebnice str. 28/ cv. 1 (vypiš z textu do sešitu: 2 sloupečky,

vlevo předložky, vpravo předpony)

velký PS str. 23/ cv. 1 (samostatná školní práce)

cv. 2, 3 (společná práce)

cv. 4 (d. ú.)


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

20. října

Výtvarná výchova

Libovolnou výtvarnou technikou nakresli/ namaluj  a pojmenuj

vílu/ skřítka z lesních plodů... na čtvrtku A4

Anglický jazyk

Opakování slov, frází a příběhů Unit 1 a Unit 2

Český jazyk

Opakování vyjmenovaných slov,

velký PS str. 22/ cv. 6, 7c, e, f

Matematika

Písemné dělení jednociferným dělitelem

učebnice str. 24/ cv. 9, 10,11


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

19. října

Český jazyk

Stavba slova,

učebnice str. 27, procvičování, 

cv. 7 písemně do Čj - školní,

velký PS str. 22/ cv. 4, 5,

d. ú. cv. 6a, do sešitu Čj - domácí

Matematika

Písemné dělení jednociferným dělitelem,

učebnice str. 23, cv. 1, 2 společná práce, 

str. 24/ cv. 11 písemně do učebnice

Matýskova matematika


Angličtina

Unit 2 Happy families

Přírodověda

učebnice str. 12, zápis do sešitu (zvýrazněný text), 

plus obrázky a jejich popis:

části květu, schéma opylení a schéma oplození v pestíku

Opylovači zahrady


Orgány rostlin

Výtrusné rostliny

Rozmnožování rostlin

Fotosyntéza

Jak rostliny vytváří kyslík?

Co je fotosyntéza?

Dýchání rostlin a fotosyntéza


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

16. října

Český jazyk

Stavba slova,

učebnice str. 26, procvičování,

PS str. 21

Matematika

učebnice str. 24/ cv. 14 (písemně do učebnice),

str. 25/ cv. 21 (1. a 2. sloupec písemně do sešitu)

Vlastivěda

Státní členění ČR

učebnice str. 8, PS str. 6/ cv. 7, 8, 9

Angličtina

Unit 2 Happy families

učebnice do str. 10, PS str. 13/ cv. 3, 4

Čítanka 

str. 22 - 23


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

15. října

Pracovní činnosti

Origami

Český jazyk

Stavba slova, kořen, předpona, příponová část

učebnice str. 26, ústně

PS str. 21/ cv. 1a, b, 2, 3a

Úča z Podškolí

Matematika

Učebnice str. 20/ cv. 32, 4. - 6. sloupec

písemně do sešitu plus zkouška,

str. 23/ cv. 6, 7 do učebnice

Přírodověda

Dřeviny, učebnice str. 11,

List, květ, učebnice str. 12

Čtení 

hlasité čtení s porozuměním

Čítanka str. 20 - 21,

Přísloví a lidová rčení

Přepiš do sešitu ČJ - čtení:


Přísloví a lidová rčení o zvířatech,

rozhodni, co je přísloví, co je rčení. 

Nakresli jeden malý obrázek k přísloví nebo rčení.

Zobrazit zdrojový obrázek

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

14. října

Vlastivěda dějepis

Jak se žilo ve starší době kamenné

Starší doba kamenná

učebnice str. 7, PS str. 4/ cv. 1, 2, 3

Lovci mamutů

Zdeněk Burian

Pravěk očima Zdeňka Buriana

Kdo byl kdo? Zdeněk Burian

Mistři pravěku

Matematika

učebnice str. 20, písemně do sešitu M - školní:

cv. 32, 3 sloupečky plus zkouška,

cv. 31,

kdo nemá, tak v učebnici doplní cv. 25

Český jazyk

učebnice str. 21, písemně cv. 3,

přepiš předposlední větu do sešitu Čj - školní,

vlnovkou podtrhni sloveso,

rovnou čarou 3 podstatná jména,

nad slova napiš číslicí, o který slovní druh se jedná,

u sloves a podstatných jmen urči mluvnické kategorie...

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

12. října

Český jazyk

Shrnutí - Nauka o slově

učebnice str. 24, cv. 1 a, b, c, d (písemně)

PS do str. 20

Angličtina

Unit 2 Happy families

učebnice str. 8 - 10, PS str. 10 - 11

Matematika

Písemné násobení, 

učebnice str. 18

Přírodověda

Kořen, stonek, byliny, dřeviny

učebnice str. 10 - 11

Kořen, stonek, list, květ

Houby 1

Houby 2

Houby 3


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

11. října

Český jazyk

Slova spisovná a nespisovná, slova citově zabarvená,

opakování nauka o slově,

učebnice str. 22 - 24, PS do str.  20

Čítanka

hlasité čtení s porozuměním,

str. 12 - 19

Matematika

Vzájemná poloha přímek v rovině, rovnoběžky, různoběžky,

učebnice str. 17,

d. ú. : str. 17/cv. 4, a, b (do sešitu geometrie)

Vzájemná poloha přímek

Přírodověda

Dělení rostlin,

učebnice str. 10, PS str. 9/ cv. 7 , 9

Zápis do velkého sešitu (zjisti si od spolužáků)

Vlastivěda Z

Pan prezident, dodržujeme zákony,

učebnice str. 7

Zápis do velkého sešitu (zjisti si od spolužáků)

Angličtina

Unit 2 Happy families

učebnice str. 8 - 10,

Str. 8: Naučit se přečíst příběh, znát překlad

Str. 9: Čti otázky a odpovídej

Str. 10: Počítej do 100 po desítkách,

čti texty ve fialovém rámečku, překládej


Slovníček, PS str. 89:

zapiš si 5 slovíček z 2. lekce


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

7. října

Český jazyk

Nauka o slově

Slova mnohoznačná a jednoznačná, učebnice str. 21, PS do str. 18/ cv. 1, 2.


Matematika 

Opakování učiva 3. ročníku,

převody jednotek,

učebnice str. 16.


Vlastivěda

Naše země v pravěku

Pravěk, učebnice str. 6,

vypiš si zvýrazněný text z části 1. Co je pravěk, do velkého sešitu.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

6. října

Český jazyk

Nauka o slově

Slova souznačná a protikladná, učebnice do str. 19, PS do str. 17/ cv. 1, 2.

Čítanka 

doma přečti nahlas str. 10 a 11. 

Matematika 

Opakování učiva 3. ročníku,

písemné sčítání a odčítání,

d. ú. str. 15/ cv. 95, do ČJ - domácí, první dva sloupce.

učebnice str. 14/ cv. 89.

Angličtina

Unit 2 

Flashcards To be (být)

učebnice do str. 8, PS do str. 8,

zapsat 5 slovíček z 2. lekce, PS str. 89

Make a Calendar October 2020

The Presents

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx2. října

Český jazyk

Nauka o slově

Zvuková a psaná podoba slov, učebnice do str. 18, PS do str. 16.

Čítanka

doma přečti nahlas str. 10 a 11.

Matematika 

Opakování učiva 3. ročníku,

dělení se zbytkem,

učebnice str. 13.

Angličtina

Unit 1 Welcome back!

učebnice do str. 7, PS do str. 8,

zapsat všechna slovíčka 1. lekce, PS str. 89

Flashcards Unit 1

Vlastivěda Z

ČR - demokratický stát, učebnice str. 7,

PS do str. 5.

Přírodověda

Rostliny,  učebnice str. 8, PS  do str. 8.
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1. října

Český jazyk

Opakování učiva 3. ročníku,


Slovní druhy, učebnice do str. 17, PS do str. 15.

Matematika 

Opakování učiva 3. ročníku,

učebnice str. 13.

Angličtina

Unit 1 Welcome back!

učebnice do str. 6, PS do str. 7,

zapsat všechna slovíčka 1. lekce, PS str. 89

Good Morning Song for Kids

Vlastivěda D

Letopočet, století, tisíciletí, učebnice str. 5,

PS str. 3/ cv. 3, 4, 5.

Přírodověda

Rostliny,  učebnice str. 8, PS  do str. 8.
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


28. září

Státní svátek

Den české státnosti

Svatý Václav

SVATOVÁCLAVSKÝ CHORÁL

Smrt Svatého Václava

Svatý Václav a ochrana země české

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


25. září

Český jazyk

Opakování učiva 3. ročníku,


Slova příbuzná, řady vyjmenovaných slov

učebnice do str. 15, PS do str. 13.

Čítanka

Báseň Září, str. 4, naučit se zpaměti všichni,

kteří nerecitovali nebo nezvládli

Matematika

Opakování učiva 3. ročníku,

učebnice str. 11


Angličtina

Unit 1 Welcome back!

učebnice do str. 6, PS do str. 7/ cv. 3

zapsat všechna slovíčka 1. lekce, PS str. 89

Vlastivěda Z

Státní svátky,

učebnice str. 6, PS do str. 5

V pátek test z učiva učebnice str. 4, 5, 6

Naučit se slova státní hymny, zkoušíme ústně

Přírodověda

Rostliny,  učebnice str. 8, PS  do str. 8

Ve čtvrtek test Rostliny, co jsou, co obsahují, společné znaky

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

23. září

Český jazyk

Opakování učiva 3. ročníku,

Spodoba znělosti, učebnice str. 12 - 13, PS str. 10 - 11

Matematika

Opakování učiva 3. ročníku,

učebnice str. 11

Vlastivěda D

Čas, kalendář, učebnice str. 4 - 5,

zápis do velkého sešitu: učebnice str. 4, hodiny, vypiš a nakresli druhy hodin.

Čas a jeho měření

Angličtina

Unit 1 Welcome back!

PS str. 6, D. ú. str. 5,

zapsat slovíčka 1. lekce PS str. 89

ABC song

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

21. září

Český jazyk

Opakování učiva 3. ročníku,

rod a číslo podstatných jmen, učebnice str. 7 - 10,

PS str. 4 - 9

Matematika

Opakování učiva 3. ročníku,

učebnice str. 3 - 10

Angličtina

Make a Calendar


Unit 1 Welcome back!

Songs

Picture dictionary

Where´s Flossy?

Games

Hláskování, učebnice str. 5 a 6, PS do str. 4

ABC alphabet


Přírodověda

Houby,  učebnice str. 7, PS  str. 8/ cv. 3,

d. ú.: do velkého sešitu nakresli a popiš obrázek (str. 7, výtrusy hub)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


18. září

Vlastivěda Z

Státní symboly České republiky,

učebnice str. 5, PS str. 4/ cv. 2, 3, 4

Český jazyk SLOH

Jak se jmenujeme

učebnice str. 11


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

17. září

Český jazyk

Psaní vlastních jmen, učebnice str. 10, písemně cv. 2a, 3
PS do str. 9

Matematika

str. 8, písemně cv. 39, 44 do učebnice, cv. 43 do sešitu

Přírodověda

Živá příroda, učebnice str. 6, PS do str. 7

Pracovní činnosti

https://www.youtube.com/watch?v=rV85jR32d04

Čtení

Čítanka str. 4, báseň Září, přepis básně do Čj - čtení,

naučit se celou báseň zpaměti do čtvrtka 24. září

Angličtina

UNIT 1 Welcome back!

Učebnice str. 3 - 5, PS str. 3

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

16. září

Český jazyk

Opakování učiva 3. ročníku

do str. 10, velký PS do str. 9

Čítanka

do str. 7

Matematika

učebnice do str. 7

Přírodověda

učebnice do str. 5, PS do str. 5

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

9. září

Učivo

Český jazyk

Opakování učiva 3. ročníku, učebnice str. 7,

velký PS str. 4/ cv. 1, 2, 3

Matematika

Opakování, učebnice str. 3, cv. 1 (ústně)

cv. 3, 6 (písemně do PS) a cv. 5a, 2 (písemně do sešitu)

Vlastivěda (dějepis)

Jak se měří čas

učebnice str. 4, 5, PS str. 3/ cv. 1, 2

Přírodověda

Opakování učiva 3. ročníku

učebnice str. 4, PS str. 5/ cv. 1, 2, 3, 4

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1. září 2020

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Milé děti!

Vítám Vás ve 4. C :-)

Ve středu 2. září budeme vybírat učebnice z 3. ročníku.

 


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxZobrazit zdrojový obrázek

Milé děti!

Užívejte si krásné prázdniny!

Těším se na Vás 1. září!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vážení a milí rodiče,

v úterý 1. září 2020 se těšíme,

společně s Veronikou Hlízovou (asistentka pedagoga),

na vaše děti.

Sejdeme se před pavilonem H v 7. 50 hodin,

poznávacím znamením bude cedule s nápisem:

IV. C 

...vyučování končí první školní den v 8. 45 hodin :-) 

(výdej obědů v úterý od 11. 00 do 12. 30 hodin)

...2. - 4. září končí vyučování v 11. 40 hodin :-)

( oběd 2. - 4. září ve 12. 00 hodin)


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Moje e - mailová adresa je:

vlasta.stepanova@zsbrectanova.cz

Těším se na vaše děti a na spolupráci s vámi!

Mgr. Vlasta Štěpánová, třídní učitelka 4. C


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


 
 
 
 
 
 
 
 

Seznam školních pomůcek a potřeb

4. C

Penál

 • 2 pera (nebo 1 pero a náhradní bombičky)

 • 4 ořezané tužky (č. 3 a 4)

 • nůžky, lepidlo (tyčkové)

 • sada barevných pastelek (dostatek barev)

 • ořezávátko, guma, malé pravítko

 • razítko se jménem (kdo má)

  Sešity

 • 7x 523 s okrajem

 • 3x 524 s okrajem

 • 3x 440 nelinkovaný (plus 3x lenoch)

 • úkolníček

 • malý notýsek A6

 • trhací blok s linkami

  Na geometrii

 • 2 trojúhelníky s ryskou

 • kružítko (náhradní tuhy)

 • mikrotužka s náplněmi

   

  Pomůcky pro výtvarnou výchovu

 • Temperové barvy – větší balení s odstíny

 • Kelímek na vodu

 • Paleta na míchání barev

 • Sada štětců různých velikostí – ploché i kulaté vlasové

 • Zástěru přes oděv

 • Sada fixů (12 barev a více)

 • Voskové pastely nebo voskovky

 • Suché pastely

 • Vodovky nebo anilinky

 • Tuš

 • Tyčkové lepidlo (velké)

 • Nůžky

 • Tenký a silný černý centropen

 • Hadřík

 • Ubrus na lavici

 • Kancelářské papíry do kopírky (1 balík)

 • Barevné papíry

 • Čtvrtky A3 20 kusů, A4 30 kusů

 •  

  Zobrazit zdrojový obrázek

   

   

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rychlý kontakt

Základní škola, Praha 10,
Břečťanová 6/2919
106 00 Praha 10

IČO: 47611871
DIČ: neplátce
č.ú.: 2000742329/0800

tel.: +420 272 651 133
e-mail: skola@zsbrectanova.cz
datová schránka: is6xmbd

Zobrazit na mapě

 

Základní informace

                  

Kalendář akcí

4. 1. - 28. 1. prezenční výuka 1., 2. tříd
                    distanční výuka 3. - 9. tříd

29. 1. pololetní prázdniny

Školní jídelna

Kontakt
Placení, odhlášení stravného
Jídelníček

--------------------------------------------------------

Webmail (přihlášení)

O škole
Charakteristika
Školská rada
Prezentace tříd
Archiv
Školní rok
2020/2021

Organizace roku
Rozvrhy
Výuka
Zvonění
Kroužky
Knihovna
Rodiče
Konzultační hodiny
Třídní schůzky
Pravidla pro omlouvání absence
Poradenství
Zápis do 1. třídy
Zajímavosti
Dokumenty
Formuláře, žádosti
Školní řád
ŠVP
Plán výchovného poradce
Program prevence
Úmluva o právech dítěte
Výroční zprávy
Rozpočet
Zásady zpracování osobních údajů
Fotogalerie
Škola
Školní družina
Výtvarná galerie
Školní družina
Denní režim
Vnitřní řád
Platba
Přihláška
Prezentace oddělení
Kontakty
Škola
Vedení
Učitelé 1. stupeň
Učitelé 2. stupeň
Poradenství
Školní družina
Provoz
Školní jídelna
Pedagogicko - psychologická poradna
Pověřenec (GDPR)
Škola v přírodě
ZŠ Břečťanová | skola@zsbrectanova.cz (c) 2021 Jan Slabý - IT Market  All right reserved