Uvod

4.C (Mgr. Vlasta Štěpánová)
Í E   N A   Š  L N Í M   W E B U  IV.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Školní rok 2020/2021

21. června - 25. června

Anglický jazyk (moje skupina)

učebnice i PS jsme dokončili

Vlastivěda Z

Cestujeme po ČR

učebnice do str. 55, PS do str. 35


Vybírám v pátek ke kontrole, kdo chybí, přinese do úterý.


Vlastivěda D

Novověk

učebnice do str. 45, PS do str. 28

Vybírám v pátek ke kontrole, kdo chybí, přinese do úterý.

Přírodověda

Závěrečné opakování

učebnice do str. 94, PS do str. 53


Vybírám v pátek ke kontrole, kdo chybí, přinese do úterý.


Český jazyk

Nepřímá řeč

učebnice do str. 135, PS do str. 71

Závěrečné opakování si ponecháme na září, PS si nechám ve škole.

Matematika

Opakování

učebnice do str. 62


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

14. června - 18. června

Anglický jazyk (moje skupina)

učebnice do str. 69, PS do str. 86

Vlastivěda Z

Cestujeme po ČR

učebnice do str. 53, PS do str. 33

Vlastivěda D

Jagellonci českými králi

učebnice do str. 39, PS do str. 24

Přírodověda

Stojaté vody

učebnice do str. 91, PS do str. 48

Český jazyk

Přímá řeč

učebnice do str. 132, PS do str. 71

Matematika

Opakování geometrie

učebnice do str. 53xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 7. června - 11. června

Anglický jazyk (moje skupina)

učebnice do str. 67, PS do str. 81

Vlastivěda Z

Cestujeme po ČR

učebnice do str. 53, PS do str. 33

Vlastivěda D

Jiří z Poděbrad

učebnice do str. 39, PS do str. 24/ cv. 1

Přírodověda

Ptáci a savci u tekoucích vod

učebnice do str. 87, PS do str. 46

Český jazyk

Stavba souvětí

učebnice do str. 127, PS do str. 69

Matematika

Grafický rozdíl úseček

učebnice do str. 42


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

31. května - 4. června

Anglický jazyk (moje skupina)

učebnice do str. 62, PS do str. 75

Vlastivěda Z

Ochrana přírody

učebnice do str. 43, PS do str. 30

Vlastivěda D

Konec vlády Lucemburků

učebnice do str. 39, PS do str. 24/ cv. 1

Přírodověda

Opakování Louka, léto, pole,

učebnice do str. 83, PS do str. 43

Český jazyk

Shoda přísudku s podmětem,

učebnice do str. 122, PS do str. 68

Matematika

Jednotky obsahu,

učebnice do str. 37


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

24. - 28. května

Anglický jazyk (moje skupina)

učebnice do str. 58, PS do str. 73

Vlastivěda Z

Služby a doprava

učebnice do str. 41, PS do str. 29

Vlastivěda D

V době husitských válek

učebnice do str. 37, PS do str. 23

Přírodověda

Opakování Louka, léto, pole,

učebnice do str. 83, PS do str. 43

Český jazyk

Podmět, podmět nevyjádřený, základní skladební dvojice

učebnice str. 113 - 116, PS do str. 66

Matematika

Vztahy mezi čísly,

učebnice do str. 30


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

18. - 21. května

Vlastivěda Z

Průmysl

učebnice do str. 38, PS do str. 29

Vlastivěda D

Husité

učebnice do str. 37, PS do str. 23

Přírodověda

Živočichové na poli,

učebnice do str. 82, PS do str. 34

Český jazyk

Mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves,

přísudek

učebnice str. 113 - 116, PS do str. 66

Matematika

Obvod a obsah čtverce a obdélníku

učebnice do str. 31

17. května

Přírodověda

Živočichové na poli

učebnice str. 78-79,

PS str. 40, pracovat podle učebnice str. 75

Mandelinka bramborová

Ropucha obecná

Ropucha obecná a pohodová večeře

Ještěrka obecná

Živočichové, lesy a pole

Český jazyk

Slovní druhy, procvičování

Přehled slovních druhů

Procvičování on-line

Matematika

Abaku

Pravidla hry Abaku

Anglický jazyk

vyučovací hodina bude spojena

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

14. května

Anglický jazyk (moje skupina)

Clive the caveman

učebnice str. 53, PS str. 67


Poslechy

Čtení

Hortensie Malinová

Vlastivěda Z

Průmysl

učebnice str. 35 - 38

Příští pátek písemné opakování!

Český jazyk

Slovní druhy a mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves

Matematika

Abakulab (tablety)

Každý žák se doma naučí, přihlásit se sám do

www.abakulab.com

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

13. května

Čtení

Hortensie Malinová

Přírodověda

Olejniny, pícniny, textilní plodiny a plevele

učebnice str. 77 - 78

Olejniny a obiloviny

Okopaniny, luskoviny...

Matematika

učebnice str. 26/ cv. 12, 18

Český jazyk

Slovní druhy, opakování

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

12. května

Český jazyk

Opakování Slovesa

Matematika

Obsah obdélníku

učebnice str. 23/ cv. 5, 6, 7, 8 písemně do učebnice

Vlastivěda D

Husité, kžížové výpravy

O Žižkovi

učebnice str. 36-37, PS do str. 22,

písemný test Jan Hus

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

11. května

Český jazyk

Věta jednoduchá

učebnice str. 112 ústně, PS str. 65/ cv. 1, 2 písemně

Matematika

Obsah obdélníku

učebnice str. 22/ cv. 1, 3 a vzoreček


Přírodověda

Písemný test Léto,

Luskoviny

učebnice str. 77

Anglický jazyk (moje skupina)

The solar systém

učebnice str. 52, písemně 4 věty do sešitu English,

 PS str. 65

Poslechy

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

10. května

Český jazyk

PS str. 64/ cv. 1, 2

Matematika

str. 14/ cv. 5, 6 rýsuj do velkého sešitu


Anglický jazyk (moje skupina)

kontrola d. ú. učebnice str. 51/ cv. 2 písemně do English,

PS str. 64/ cv. 1, 2 písemně

Poslechy

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

7. května

Český jazyk

učebnice str. 110/ cv. 1, 2 písemně do Von-line

Vlastivěda

Průmysl

učebnice str. 36 - 38, 

Sklárna Moser

Škoda Auto Mladá Boleslav

ArcelorMittal Ostrava

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

6. května

Přírodověda

Pole, rostliny na poli

učebnice str. 74-76, PS str. 41/ cv. 12

Obilniny

Jetel

Okopaniny

Český jazyk

učebnice str. 108/ cv. 2, a, b písemně do Von-line,

str. 109/ cv. 4, 5, 6 ústně

Matematika

Slovní úlohy

 učebnice str. 25/ cv. 6, 8, 9, 10, 11 písemně do učebnice


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

5. května

Vlastivěda D

V době husitských válek

učebnice str. 36, PS str. 22/ cv. 1, 2, 3

Mistr Jan Hus

Matematika

učebnice str. 21/ cv. 5, 6 do učebnice,

cv. 7 do Von-line

Český jazyk

učebnice str. 108/ cv. 1a, PS str. 63/ cv. 1, 2, 4

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

4. května

Čtení

Hortensie Malinová,

str. 59 - 65

Matematika

Přímá úměrnost

učebnice str. 20/ cv. 1, 2, 3 písemně do učebnice,

cv. 4 písemně do Von-line

Český jazyk

Rozkazovací způsob

učebnice str. 107/ cv. 1, 2, 3 ústně,

cv. 4 písemně do Von-line

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

3. května

(AJ výuka on-line, ostatní předměty VÝUKA OFF-LINE)

Přírodověda

Léto, Živočichové v létě

učebnice str. 72-73,

Přečti si Živočichové v létě na str. 73.

Písemně odpovídej na otázky v oranžových rámečcích

na stranách 72-73 do velkého sešitu na přírodovědu!

Kontrola ve čtvrtek, sešity si vyberu v pondělí 10. května!

Matematika

Řešíme slovní úlohy

učebnice str. 24/ cv. 1, 2, 3, 5 písemně do učebnice

(d. ú.: cv. 4 písemně do sešitu Von-line)

Český jazyk

Slovesný způsob

učebnice str. 106/ cv. 1a, b písemně do Von-line,

cv. 4 a, b písemně do Von-line

PS do str. 62 (cv. 3 d. ú.- zadala slečna praktikantka)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1. neděle v květnu

Mezinárodní den ptačího zpěvuPtačí zpěv

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

30. dubna

Český jazyk

Slovesný způsob

PS str. 62 (písemně)

Matematika

učebnice str. 19, písemně do sešitu Výuka on-line

všechny výpočty

https://cs.wikipedia.org/wiki/Bed%C5%99ich_Smetana

Bedřich Smetana Vltava

https://cs.wikipedia.org/wiki/Anton%C3%ADn_Dvo%C5%99%C3%A1k

Antonín Dvořák Rusalka

https://cs.wikipedia.org/wiki/Leo%C5%A1_Jan%C3%A1%C4%8Dek

Příhody lišky Bystroušky

Josef Lada

Ondřej Sekora

Jiří Trnka

Bohumil Říha Honzíkova cesta

Václav Čtvrtek

Vlastivěda

Příprava na písemný test 

33-5-slep-mapa-vodstvo-r-l.jpg (1024×576) (slideserve.com)

Písemný test Vodstvo

Kontrola d. ú. (Výroba elektrické energie, učebnice str. 35)

PS str. 24 - 25 písemně

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

29. dubna

Čtení

Hlasité čtení s porozuměním,

Hortensie Malinová, str. 26 - 36

Matematika

učebnice str. 14/ cv. 1, 2 do učebnice i do velkého sešitu

Popisování čtyřúhelníku

Čtyřúhelníky

Český jazyk

Časování sloves v minulém čase

učebnice str. 105/ cv. 3, 4, 5 ústně

Přírodověda

Léto, Rostliny v létě

učebnice str. 72 - 73, PS str. 39/ cv. 9

Žádný neví jako já

Senoseč

Chrostíci

Larvy chrostíků

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

28. dubna

Vlastivěda D

Písemný test Lucemburkové a gotika


V době husitských válek

učebnice str. 36 - 37, PS do str. 21

Jan Hus

Husité v boji za pravdu

Husité proti všem

Matematika

učebnice str. 9/ cv. 17, 

str. 18/ cv. 18, 24, 22

Český jazyk

Sloh Zdál se mi sen...

(dokončení slohové práce)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

27. dubna

Anglický jazyk (moje skupina)

Unit 7 People at work

PS str. 54/ cv. 1, 

d. ú.: cv. 2 (vysvětlili jsme si)

Matematika

učebnice str. 17/ cv. 14, 16, 17

Český jazyk

Sloh Zdál se mi sen...

(vyprávění v čase přítomném)

učebnice str. 101/ cv. 5

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

26. dubna

Anglický jazyk (moje skupina)

Unit 7 People at work

PS str. 58/ Quizzy´s Questions

str. 59/ cv. 1, 2

 str. 57/ cv. 1, 2, 3

d. ú.: PS str. 55/ cv. 1, 2

Přírodověda

Písemné opakování Louka

Matematika

Rýsujeme rovnoběžník

učebnice str. 14

Český jazyk

Diktát z PS str. 53/ cv. 5

Časování sloves v přítomném čase

učebnice str. 100

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

23. dubna

Čtení off-line 45 minut

četba vlastní knihy, hlasité čtení s porozuměním

Anglický jazyk (moje skupina)

Unit 7 People at work

učebnice str. 48, 50

CD1 Poslechy 2/ 31, 2/34

Vlastivěda Z

Nerostné suroviny

učebnice str. 33 - 35, PS str.  23

Vápenka

Těžba ropy na Moravě

Těžba kaolinu

Jak se vyrábí sklo

Tavení skla

Tajemství skla

Co se skrývá za prací sklářů

Sklárna Moser

Cesta uhlí

Hnědé uhlí těžba

Černé uhlí těžba

Žula


Horniny a nerosty

Matematika

učebnice str. 9/ cv. 18 písemně do Von-line,

str. 17/ cv. 12, 13, 15 písemně do učebnice

Český jazyk

učebnice str. 102/ cv. 2 ústně,

str. 103/ cv. 4, 7 ústně,

samostatná práce:

str. 103/ cv. 6a, b, písemně do sešitu Von-line,

vyznač žlutě jednoduché a zeleně složené tvary slovesné

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

22. dubna

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Byla jednou jedna planeta

Den Země a my

Den Země


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Český jazyk

Časování sloves v budoucím čase

učebnice str. 102/ cv. 1a písemně do sešitu Von-line

samostatná práce:

str. 101/ cv. 4 písemně do Von-line

Matematika

Slovní úloha str. 9/ cv. 16, písemně do Von-line

str. 13/ cv. 8 (5. a 6. příklad, písemně do Von-line)

Samostatná práce:

str. 13/ cv. 7, 8 (poslední 2 příklady)

str. 15/ cv. 7 (poslední 2 příklady)

Přírodověda

Živočichové na louce

učebnice str. 71 (73), PS do str. 39/ cv. 7

V pondělí kontrola PS a písemné opakování:

poznávačka Louka učebnice str. 66 - 71, PS str. 36 - 39.

Krutý krtek JOY

Krtek obecný

Krtek na lovu

Čáp bílý

Vrabec polní

Slunéčko sedmitečné

Berušky

Bělásek zelný

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

21. dubna

Vlastivěda D

Jak se žilo ve středověku

učebnice str. 33-34, PS do str. 21

Tajemství středověku Vesnice

Tajemství středověku Města

Příští středu písemný test

učebnice str. 30-35, PS str. 18-21!

Matematika

učebnice str. 16/ cv. 8, 9, 10 písemně do učebnice,

samostatná práce do sešitu Von-line:

str. 13/ cv. 7, 8 (3. a 4. příklad),

str. 15/ cv. 7 (3. a 4. příklad)

Český jazyk

Časování sloves v přítomném čase

str. 100/ cv. 1, 101/ cv. 2,

str. 99/ cv. 3 do sešitu Von-line,

str. 100/ cv. 1c, jen 1. věta do sešitu Von-line

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

20. dubna

Výtvarná výchova

Na čtvrtku A4 namaluj rozkvetlou louku vodovými barvami


Malujeme vodovkami lístečky

Malujeme vodovkami květiny

Marie Brožová Obhajoba pastelky

Tulipány jednoduše...

Matematika

Zlomky

učebnice str. 13/ cv. 9, str. 15/ cv. 1, 2, 3, 4, 5, 6

str. 8/ cv. 13 (do sešitu V on-line)

samostatná práce:

str. 13/ cv. 7, 8 (2 příklady) str. 15/ cv. 7 (2 příklady)

(žáci s IVP jen 1 příklad z každého cvičení)

Český jazyk

Tvar určitý a neurčitý

učebnice str. 99/ cv. 1a, 2 

(písemně do sešitu V on-line)


Anglický jazyk (moje skupina)

Our world

učebnice str. 47

CD1 poslech 2/27

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

19. dubna (DISTANČNÍ VÝUKA)

Anglický jazyk (moje skupina)

Looking at books


učebnice str. 44

Rozklikni CD1, poslech CD2/ 25

Přírodověda

Jedovaté byliny

Živočichové na louce

učebnice str. 69 - 71, PS do str. 39/ cv. 7

Živočichové na louce

Byliny na louce

Louka, pastvina, step

Matematika

Zlomky

učebnice str. 12, 13

cv. 2, 4, 5, 6 písemně do učebnice,

str. 12/ cv. 3 (písemně do sešitu výuka on-line)

Český jazyk

Slovesa

učebnice str. 97 - 98,

97/ cv. 3 ústně, str. 98/ cv. 1b,  c,

str. 98/ cv. 2a, b, c (písemně do sešitu výuka on-line)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

16. dubna

Anglický jazyk (moje skupina)

Unit 1 - 6, opakování slov a frází z písniček,

učebnice do str. 43, plus str. 46


Vlastivěda Z

Co se z čeho vyrábí?

učebnice str. 31, PS do str. 23

Příští pátek písemná práce z učiva učebnice str. 21 - 32, PS str. 17 - 23.

Jak pěstovat slunečnici

Olej ze slunečnice

Sterilovaná kukuřice

Výroba bioplynu z kukuřice

Historie výroby cukru

Sklizeň chmele

Pěstování a sklizeň chmele

Výsadba vinohradu

Matematika

učebnice str. 6/ cv. 2, 4

(náčrt, konstrukce a zápis do sešitu M geometrie),

učebnice str. 10/ cv. 2, 3, 4 do učebnice

Český jazyk

Časování sloves

učebnice str. 97 - 105, PS do str. 61

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

15. dubna

Pracovní činnosti

Rozkvetlá louka

Květiny z papíru

Čtení

Čteme společně Hortensii Malinovou

Matematika

Obdélník a čtverec

učebnice str. 6/ cv. 1, 3 do velkého sešitu

Přírodověda

Rostliny na louce

učebnice str. 69

Český jazyk

Slovesný způsob

učebnice str. 106 - 107


PS str. 61/ cv. 4

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

14. dubna

Český jazyk

Časování sloves v čase minulém

PS str. 61/ cv. 1, 2, 3

Matematika

Rovnoběžníky

učebnice str. 10

Vlastivěda D

Gotika

Jak žili lidé ve středověku

učebnice str. 33, PS do str. 20/ cv. 4

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

13. dubna

Matematika

učebnice str. 9/ cv. 14, 15 do učebnice

Anglický jazyk (moje skupina)

Příběhy 1. - 6. lekce,

opakování slov a frází

Český jazyk

Časování sloves v budoucím čase

PS str. 60

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

12. dubna (PREZENČNÍ VÝUKA)

Přírodověda

Kontrola úloh v PS.

Děti, které nevypracovaly zadaná cvičení, 

předloží PS ke kontrole 3. května.

PS budu nyní vybírat pravidelně, vždy ve čtvrtek, v týdnu prezenční výuky.

Český jazyk

Časování sloves v přítomném čase

PS str. 59/ cv. 1, 2, 3, 4 společná práce

Anglický jazyk (moje skupina)

učebnice str. 46, Colin in Computerland

Poslech CD 1, CD2/ poslech 26


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Děti, v pondělí se na Vás všechny těším ve školních lavicích!

Nezapomeňte si přinést přezůvky (kdo je nemá ve škole), vybavený školní penál,

rýsovací potřeby, výtvarné potřeby (na úterý), věci na TV!


Příchod do školy v 7:40 - 7:55 hodin.


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


9. dubna

Dnes bude probíhat výuka off-line, děti budou pracovat samy.

Čtení

Čítanka str. 144 - 146,

hlasité čtení s porozuměním,

příští týden čteme společně Hortensii Malinovou!

Anglický jazyk

hodina bude spojena, pozvánka bude v MS Teams

Vlastivěda Z

Využití půdy a zemědělství v ČR

učebnice str. 30 - 31

Půda a zemědělství

Zápis do velkého sešitu:

odpověz na otázky z učebnice str. 30/ cv. 2,

str. 31/ cv. u vinné révy

Matematika

Procvičování probraného učiva

učebnice str. 8/ cv. 8, 9, 12

str. 9/ cv. 19

Český jazyk

Jednoduché a složené tvary slovesné

Opakovací výukové video

učebnice str. 98 (již jsme procvičili) 

PS str. 58/ cv. 1, 2, 3, 4

čti důkladně celá zadání, děti s IVP vždy pouze polovinu cvičení

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

8. dubna

Pracovní činnosti

Jarní louka z barevného papíru

Jarní louka jinak

Přírodověda

Louka

učebnice str. 66- 68 (Rostliny na louce, trávy)

Trávy

Na louce

Trávy

Seník

Zápis do velkého sešitu,

nakresli a popiš stavbu těla trávy (podle obrázku v učebnici str. 68)

Matematika

učebnice str. 7/ cv. 1, 3, 6 písemně do učebnice

Český jazyk

Slovesa, osoba a číslo

Výukové video pro ty, kteří nerozumí učivu

PS str. 57/ 1, 2 (čti pozorně zadání a, b, c d) vypracuj písemně

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

7. dubna

Vlastivěda D

učebnice str. 31- 32, PS do str. 20


Václav IV.

Václav IV.

Gotika

Gotika znaky

Gotická móda

Letem světem středověkem

Románské a gotické památky

Gotika hrady

Matematika

učebnice str. 4/ cv. 9, 10, 11 písemně do učebnice,

rychlejší žáci str. 5/ cv. 13, 14, 15, 16, 17

Český jazyk Sloh

Telefonický rozhovor

učebnice str. 87/ cv. 5,

cv. 4 (vyber si kamaráda a připravte si spolu telefonát)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

6. dubna

Dnes  jsem opětovně poslala dětem nesplněné testy

(otevřené jsou do pátku 9. dubna do 23:59 hodin).

Čtení

Čítanka str. 140 - 143,

hlasité čtení s porozuměním

Jazykolamy

Matematika

3. díl červená učebnice matematika

str. 3/ cv. 1, 2,

str. 4/ cv. 4, 5, 6, 7

Český jazyk

Jednoduché a složené tvary sloves

učebnice str. 98/ cv. 1b ústně, cv. 2 ústně

Písemný test v MS TEAMS dnes do 23:59 odeslat

Anglický jazyk (moje skupina)

Unit 6

učebnice str. 43, PS str. 53/ cv. 3, 4,

zapiš do sešitu English:

učebnice str. 43/ opiš dvě otázky z bublin dole

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

5. dubna

Krásné Velikonoce!Velikonoční pondělí

4. dubna

Velikonoční neděle

3. dubna

Bílá sobota

2. dubna

Velký pátek

1. dubna

Zelený čtvrtek

31. března

Dnes je škaredá středa, tak se nemračte 

Škaredá středa

Matematika

učebnice str. 59,

píšeme test opakování geometrie,

plus kdo nemá splněno, tak cv. 33, 35 na str. 56

Český jazyk SLOH

učebnice str. 72/ cv. 1, 2 dole,

písemně do velkého slohového sešitu

Výtvarná výchova

Výtvarná výchova

Přáníčka

Přáníčka 3D

Velikonoční tvoření

Přáníčko (vytáhni a odhal)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

30. března

Dnes je Šedivé úterý nebo Žluté úterý

Žluté úterý

Šedivé úterý

Výtvarná výchova

Jarní osení

Velikonoční zajíček


Velikonoční zajíček

Velikonoční tvoření

Velikonoční zajíček

Matematika

učebnice str. 58,

píšeme test (2. část)

(pokud dopíšeš dříve, pracuj samostatně na cv. 33, 35 na str. 56)

Český jazyk SLOH

Těšíme se na Velikonoce

(dopis)


učebnice str. 61/ cv. 1 využij osnovu 

(pozor, píšeme dopis kamarádce nebo kamarádovi

z jiné planety, a to o tom, jak u nás slavíme Velikonoce)


Anglický jazyk (moje skupina)

Happy Easter

WOW English

Easter Vocabulary

The Easter Holiday

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

29. března

Modré pondělí

Přírodověda

Živočichové v parku

učebnice str. 63 - 64, PS do str. 34

Výukové video (od 6:30)

Matematika

učebnice str. 57, píšeme TEST

Anglický jazyk (moje skupina)

Unit 6 The days of the week

učebnice str. 42, PS str. 52, 

zapiš dalších 5 slovíček

Český jazyk SLOH

učebnice str. 72,

Zvířata a jejich povyražení (vyprávění)

cv. 1, vypiš podstatná jména z 1. až 3. věty,

urči pád, číslo, rod a vzor (společná práce)

Najdi 5 jiných podstatných jmen a urči u nich mluvnické kategorie

(samostatná práce)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Květná neděle

Velikonoční týden

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

26. března


Vlastivěda Z

Zemědělství

učebnice str. 29, PS str. 22

Práce v zemědělství

Zemědělec

Rostlinná výroba

Krmení skotu

Výukové video

Vzdělávací farma

Matematika

učebnice str. 55/ cv. 30 a, b, c, d do Ma domácí

str. 55/ cv. 28 (kontrola)

str. 54/ cv. 13 do sešitu geometrie

str. 56/ cv. 38 písemně do Ma domácí

(samostatná školní práce, co stačíš za 10 minut)

Český jazyk

Slovní druhy - opakování

Slovesa

učebnice str. 97/ cv. 1a, b, c písemně do Čj domácí

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

25. března

Čtení

čítanka str. 137 - 139,

hlasité čtení s porozuměním

Přírodověda

Rostliny v parku

učebnice str. 62, PS str. 34/ cv. 16

Ekosystém PARK

Test Hospodářská zvířata v MS Teams

Matematika

učebnice str. 54/ cv. 17 do sešitu geometrie i do učebnice

str. 55/ cv. 28, str. 56/ cv. 35

ABAKU LAB

Český jazyk

test Podstatná jména v MS Teams

(otevřený do 23:59 hodin )

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

24. března

Matematika

Obvod čtverce

učebnice str. 52,

cv. 1, 4 písemně do učebnice,

cv. 5 ústně,

cv. 2, 3 do velkého sešitu M geometrie

Vlastivěda D

učebnice str. 30, 31

PS str. 19/ cv. 4, 5 jenom Jan Lucemburský a Karel IV.

Karel IV.


Noc na Karlštejně

+ další videa na webu 10. března a 17. března

Český jazyk

učebnice str. 94/ cv. 3 ústně,

cv. 4 písemně do Čj domácí

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

23. března

Výtvarná výchova

Voda štětcem a básní

Jak malovat vodu

solený akvarel

Matematika

Matematika (Svěrák, Uhlíř)

učebnice str. 54/ cv. 22 písemně do Ma domácí

str. 55/ cv. 24 písemně do Ma domácí

cv. 28 písemně do učebnice

Český jazyk

Zažij radost s češtinou


Jaro dělá pokusy (Z. Svěrák, J. Uhlíř)

učebnice str. 94/ cv. 1 a, b, d ústně

PS str. 56/ cv. 4

Vzory podstatných jmen PÍSNIČKA

Vzory podstatných jmen

Anglický jazyk

Unit 6 Just for fun!

učebnice str. 40, PS str. 49,

CD1 Poslech 2/16, 2/17

zapsat 5 nových slovíček PS str. 91

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

22. března

Přírodověda

Park (město)

učebnice str. 60 - 62,

PS do str. 33

Matematika

Obvod obdélníku

učebnice str. 51/ cv. 2, 4, 5 do velkého sešitu

Anglický jazyk (moje skupina)

Unit 5 In the town

učebnice str. 38,

Poslech Colin...CD1, poslech 2/11

PS str. 48,

zapsaná všechna slovíčka 1. - 5. lekce (PS str. 89 - 91)

Český jazyk

PS str. 56/ cv. 1a, b, 2, 3

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

19. března

Vlastivěda Z

Počasí a podnebí

učebnice str. 26, 27

PS do str. 21

Výukové video

Počasí a podnebí

Matematika

Dnes píšeme soutěž

Matematický klokan 2021

Info o soutěži

Český jazyk

hodina není z důvodu délky trvání matematické soutěže

60 minut + 15 minut vysvětlení pravidel

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

18. března

Pracovní činnosti

Malování houbičkou (strom)

Malování houbičkou

Květiny

Motýl

Přírodověda

Živočichové volně žijící v okolí lidských sídel

učebnice str. 57 - 58,

PS do str. 32

Výukové video

Ptáci

Potkan obecný

Netopýr

Matematika

Obvod trojúhelníku

Obvod trojúhelníku

Matýskova matematika

učebnice str. 46/ cv. 2, 3, 4 do velkého sešitu

Český jazyk

Vzory předseda a soudce

učebnice str. 92, 93

PS str. 55/ cv. 1a, b, 2, 3a

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

17. března

Český jazyk

učebnice do str. 91

Matematika

učebnice str. 54/ cv. 19 do učebnice,

str. 55/ cv. 23 do učebnice,

str. 54/ cv. 21 do Ma domácí

Vlastivěda D

Karel IV.

učebnice str. 30 - 31

PS do str. 19 (vyluštěte tajenku)

Kronika Karla IV.

Kronika česká Karel IV.

Legenda o Karlu IV.

Náš Karel IV.

další výuková videa na webu z 10. března

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


16. března

 

Výtvarná výchova

samostatná práce (dokončení práce do výtvarné soutěže)

Čtení

čítanka str. 130 - 136,

hlasité čtení s porozuměním

Matematika

učebnice str. 43/ cv. 1, 2, 4

náčrt a konstrukce do velkého sešitu M geometrie

Konstrukce obdélníku

Konstrukce čtverce

Český jazyk

učebnice str. 91/ cv. 5, 7 ústně,

cv. 8 písemně do ČJ domácí

Anglický jazyk (moje skupina)

Unit 5 In the Town

učebnice str. 39/ Our world

London

Poslech London CD 1, poslech 2/12

Písemně do malého sešitu:

odpověz na otázky 1, 2, 3, 4

+ zapsat zbytek slovíček z 5. lekce PS str. 91


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

15. března

Anglický jazyk (moje skupina)

Unit 5 In the Town

učebnice str. 39/ Our world

London

Poslech London CD 1, poslech 2/12

Písemně do malého sešitu:

odpověz na otázky 1, 2, 3, 4

+ zapsat zbytek slovíček z 5. lekce PS str. 91

Přírodověda

Zvířata chovaná pro radost (domácí mazlíčci)

učebnice str. 56, PS str. 32/ cv. 12

Matematika

učebnice str. 53/ cv. 7, 10, 11 písemně do Ma domácí,

str. 54/ cv. 12 písemně do Ma domácí

Český jazyk

učebnice str. 89/ cv. 7, písemně do Čj domácí,

str. 90/ cv. 3a, písemně do Čj domácí,

str. 91/ cv. 6, písemně do Čj domácí

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

12. března

Český jazyk

učebnice str. 89/ cv. 3, 5a, b, 6 písemně do Čj domácí

Matematika

učebnice str. 53/ cv. 9 písemně do učebnice,

cv. 5, 6 písemně do Ma domácí

Vlastivěda

Počasí

učebnice str. 26, 27

 PS str. 20/ cv. 1, 2, 3, 4

Anglický jazyk

Unit 5

Colin in Computerland Part 4,

učebnice str. 38,

PS str. 46/ cv. 1, 2

CD 1, poslech CD 2/ 11

Čtení

Čítanka str. 126 - 129,

hlasité čtení s porozuměním

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

11. března

Pracovní činnosti

Jak udělat přání s tulipánem

Čtení

čítanka str. 122 - 125,

hlasité čtení s porozuměním

Přírodověda

Živočichové v okolí lidských sídel

Hospodářská zvířata

učebnice str. 54 - 55,

PS str. 31/ cv. 10, 11a, b

Hospodářská zvířata

Život zvířat na statku

Hospodářská zvířata a my

Matematika

Osa úsečky a střed úsečky

učebnice str. 38/ cv. 1, 2, 3 do velkého sešitu geometrie

Popis konstrukce

Český jazyk

učebnice str. 88/ cv. 1a, b, 2a ústně,

str. 89/cv. 4 ústně,

str. 88/ cv. 2b písemně do Čj domácí

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

10. března

Matematika

učebnice str. 53/ cv. 1, 2 do Ma domácí,

cv. 3, 8 do učebnice

Český jazyk

učebnice str. 86/ cv. 1a, 2, 3 ústně,

str. 85/ cv. 4 písemně do ČJ domácí

Vlastivěda D

Lucemburkové na českém trůnu

učebnice str. 30 - 31

PS str. 18

Kronika česká Jan Lucemburský

Jan Lucemburský

Prezentace Jan Lucemburský

Karel IV. (1. část)

Karel IV. (2. část)

Karel IV. (3. část)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

9. března

Matematika

Pravý úhel, pravoúhlý trojúhelník

učebnice str. 34,

cv. 1, 3, 5, 6 do velkého sešitu,

cv. 2 vložit do sešitu,

cv. 3, 4 do učebnice

Konstrukce pravoúhlého trojúhelníku

Úhel (velikost)

Úhel

Pravý úhel

Český jazyk

učebnice str. 85, cv. 6, 5 ústně,

cv. 7 písemně do ČJ domácí

Anglický jazyk

Unit 5

Reading to writing

Legrační písnička

What day is it?

Nauč se dny v týdnu

Days of the week for kids

Seven days

UK

A song

The United Kingdom

učebnice str. 37

Great Britain


Poslech AJ

Rikša

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

8. března

Matematika

Jednotky času

učebnice str. 48, cv. 2, 3, 4 písemně do učebnice,

cv. 9 písemně do Ma domácí

Přírodověda

Rostliny a živočichové v okolí lidských sídel

učebnice str. 50 - 55

Rostliny dokážou myslet a vnímat

Tajuplný život zahrady

Nasloucháme přírodě


Živočichové...

Živočichové u lidských sídel

Anglický jazyk

Unit 5 In the town

učebnice str. 36, PS str. 45

zapiš nová slova PS str. 90 - 91 (park - horská dráha)

Český jazyk

Podstatná jména

učebnice str. 83/ cv. 4 (ústně)

str. 84/ cv. 2 (písemně do ČJ domácí)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

26. února

Anglický jazyk (moje skupina)

Unit 5 In the town

učebnice str. 36, PS str. 45/ cv. 1, 2

zapsat nová slova

PS str. 90/ left - mountains

PS str. 42/ cv. 2, str. 44/ cv. 1

Poslech CD 1, cd2- poslech 8, 9, 10

V
lastivěda Z

Povodí ČR, povodně

učebnice str. 24, 25 

PS do str. 19

Test v MS Teams (Vodstvo str. 21)

Matematika

Jednotky objemu

učebnice str. 47

Český jazyk

Podstatná jména rodu mužského,

učebnice str. 82 - 91,

str. 91/ cv. 8 (písemně do ČJ domácí)

PS str. 54/ cv. 2, 3

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

25. února

Český jazyk

PS str. 54/ cv. 1a, b, 4

Matematika

učebnice str. 45/ cv. 6, 8 do učebnice,

cv. 7 do Ma domácí

Přírodověda

Lidská sídla (venkov)

Rostliny a živočichové u lidských sídel

Test v MS Teams (Jaro)

Pracovní činnosti

Jarní květina z papíru

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

24. února

Vlastivěda D

Přemyslovci (webové stránky), přehled všech knížat a králů

Přemyslovci králové


Poslední Přemyslovci

Přemysl Otakar II. Moravské pole

Přemysl Otakar II.

učebnice str. 28, PS str. 16, 17

Český jazyk

PS str. 53/ cv. 1c, 2, 3, 4, 5b

Matematika

učebnice str. 45/ cv. 2a, b, 4 (písemně)

str. 44/ cv. 4, 6 (písemně)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

23. února

Výtvarná výchova 

pokračujeme s výkresy do výtvarných soutěží

Svět očima dětí (web 16. února)

Děti kreslí pro Klokánek (web 11. února)

Čtení 

Čítanka str. 118 - 121

Anglický jazyk (moje skupina)

Unit 5, In the town

učebnice str. 32 - 35, PS str. 41, 44/ cv. 2

Matematika

Jednotky délky

učebnice str. 44/ cv. 1 (ústně)

cv. 2, 3 (písemně do Ma domácí), cv. 5 do učebnice

Český jazyk

Podstatná jména rodu mužského (vzor muž)

učebnice do str. 88,

PS str. 52/ cv. 4b, c, str. 53/ cv. 1a, b

Test v MS Teams 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

22. února

Matematika

rýsování podle zadání v chatu MS Teams

Přírodověda

Jak se zúčastnit Ptačí hodinky

Dvě veverky na krmítku


Makovské krmítko v zimě

Ptáci na krmítku

Jak správně přikrmovat ptáky

Záchranná stanice živočichů ŽIVĚ

Kdo nám létá na krmítko

Dutinoví ptáci

Ptáci a život v jarním lese

Jaro

Anglický jazyk

Unit 5 In the town

CD 1, poslech 2- 5, 6

zapsat nová slova PS str. 90 (ferry - lake)

učebnice str. 34,

PS str. 42/ cv. 1, 2, str. 42/ cv. 3, 4

do sešitu English zapiš frázi:

Let me introduce myself...

Dovolte mi, abych se představil/a...

Český jazyk

učebnice str. 82, 83, 88

str. 85/ cv. 6a do ČJ domácí 

PS str. 52/ cv. 3, 4a

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

19. února

Anglický jazyk (moje skupina)

Unit 5 In the town

učebnice str. 33, 34

PS str. 40/ cv. 1, 2

Poslech CD 1, 2 - 2-3, 4

Český jazyk

Podstatná jména rodu mužského (pán, hrad)

učebnice str. 82, 83

PS str. 50/ cv. 4, str. 51/ cv. 4, 5,

str. 52/ cv. 1, 2

Vlastivěda

Úmoří a rozvodí

Králický Sněžník (hora) – Wikipedie (wikipedia.org)

Úhlava – Wikipedie (wikipedia.org)

Opava (řeka) – Wikipedie (wikipedia.org)

https://cs.wikipedia.org/wiki/Jizera_(%C5%99eka)

Odra – Wikipedie (wikipedia.org)

Dyje – Wikipedie (wikipedia.org)

Morava (řeka) – Wikipedie (wikipedia.org)

Bečva – Wikipedie (wikipedia.org)

Matematika

Narýsuj do velkého sešitu M geometrie podle zadání na videu


Konstrukce pravoúhlého trojúhelníku

Konstrukce pravoúhlého trojúhelníku

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

18. února

Pracovní činnosti off-line

Vyber si a slož 

How to Make a Paper Bird - Origami Bird - YouTube

Origami small bird easy - bird tutorial - YouTube

How to make a bird out of paper Origami bird - YouTube

折り紙で小鳥を折ってみた - YouTube

Čtení

V přírodě na jaře

Čítanka str. 113 - 117

Přírodověda

Atlas ptáků | Tematický archiv Českého rozhlasu

Sýkora koňadra | Témata (rozhlas.cz)

První jarní květy pro včely

Ptačí krmítko živě - Česká společnost ornitologická - YouTube


Jak kvetou lesní stromy?

Buk lesní – Wikipedie (wikipedia.org)

Javor mléč – Wikipedie (wikipedia.org)

Jasan – Wikipedie (wikipedia.org)

Dub velkoplodý – Wikipedie (wikipedia.org)

Kaštan - Jírovec maďal (Aesculus Hippocastanum L.) (topvet.cz)

Rostliny na jaře

Jaterník podléška – Wikipedie (wikipedia.org)

Orsej jarní – Wikipedie (wikipedia.org)

orsej jarní - YouTube

Jaterník podléška - YouTube

Jaterník podléška na Kutnohorsku - YouTube

Živočichové na jaře

učebnice str. 48, 49

PS str. 28/ cv. 1, 3

Matematika

učebnice str. 42/ cv. 7, 8 do učebnice,

str. 41/ cv. 5 ústně,

str. 37/ cv. 15, 16, 18, 19 do MA domácí

Český jazyk

Podstatná jména rodu mužského, vzor pán

Učebnice str. 82, 83

PS str. 51/ cv. 1, 2, 3

učebnice str. 81/ cv. 4 písemně do ČJ domácí

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

17. února

Český jazyk

Podstatná jména rodu mužského

učebnice str. 82, PS str. 50/ cv. 1a, c, d, 2a, b, 3

...zbytek jsme nestačili...

(píšeme diktát )

Matematika

učebnice str. 41/ cv. 5, 6

str. 42/ cv. 9, 10

cv. 8, 11 (samostatná práce)

Vlastivěda D

Opakování, příprava na test

První Přemyslovci


Přemyslovci s dědičným titulem

učebnice str. 27

PS str. 16

(píšeme test učebnice str. 22 - 25)

Přemysl I.

Václav I.

Svatá Anežka

Přemyslovci 2/4

Přemyslovci 3/4

Poslední Přemyslovci

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

16. února

Výtvarná výchova

Svět očima dětí

výtvarná soutěž Ministerstva vnitra 2021

Téma: Svět v době pandemie a hrdinové v první linii

Výhody a nevýhody mobilních telefonů

Matematika

Závislosti a vztahy mezi čísly

učebnice str. 41, cv. 1, 2, 3, 4 písemně do učebnice

str. 37/ cv. 20 (2 příklady písemně do Ma domácí)

Český jazyk

Sloh Popis prostředí

učebnice str. 54/ cv. 5, písemně do velkého sešitu

Nadpis Čarodějný ostrov nebo Kouzelná planeta

(popis prostředí)

Osnova, napiš podle učebnice, uprav,

4 odstavce, každý odstavec 5- 6 vět rozvitých

Anglický jazyk

Unit 5 In the town

učebnice str. 32, PS str. 39/ cv. 1, 2

Poslech CD 1 (2-1)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

15. února

Přírodověda

Jaro

učebnice str. 47, 48

PS str. 23/ cv. 8 kontrola samostatné práce

str. 26/ cv. 15, 18

Březen v zahradě

Jarní květiny

Zahrada s proměnlivými záhony

Zahrada s proměnlivými záhony

První jarní květy

Matematika

učebnice str. 40/ cv. 1, 2, 3 písemně do učebnice,

samostatná práce str. 36/ cv. 14

Anglický jazyk (moje skupina)

Unit 5 In the town

učebnice str. 32, PS str. 39


Poslech CD 2 (číslo 1)

Český jazyk

PS str. 49/ celá strana,

v 9:30 hodin se otevře test

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

12. února

Anglický jazyk

Rhyme Time

Opakování podle PS str. 17, 27, 37,

napiš si do slovníčku říkanku str. 17/ cv. 3

(překlad vždy pod jeden verš)

Poslech CD 1 ( 21, 34, 51)

Matematika

učebnice str. 37/ cv. 17, 21

(písemně počítej do Ma domácí,

napiš dnešní datum a označ cvičení, výsledky zapiš do učebnice)

Český jazyk

PS do str. 48/ dnes cv. 3, 4, 5a, b

Vlastivěda Z

Řeky v ČR

učebnice str. 23, PS str. 19/ cv. 11, 12

Vltavská kaskáda

Vltava

Labe

řeka Morava

Odra

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

11. února

Výtvarná výchova

Kalendář 2022

Děti kreslí pro Klokánek


Výtvarná soutěž Fond ohrožených dětí

Nakresli nebo namaluj obrázek

libovolnou výtvarnou technikou

na čtvrtku velikosti A3 nebo A4

na téma:

moje hračka, oblíbená pohádka, u nás doma, prázdniny, zima a Vánoce

Přírodověda

Měření a pokusy, Čas a teplota

učebnice do str. 46, PS  str. 24/cv. 7, 8,  

str. 25/ cv. 11, 12

v pondělí test v MS Teams (uč. str. 44 - 46)

Teplota

Matýskova matematika Teplota

Jednotky teploty

Jednotky času

Hodiny (jednotky času)

Převody jednotek času

Atomové hodiny

Matematika

str. 36/ cv. 10, 14 do učebnice,

cv. 13 do sešitu M domácí

Český jazyk

učebnice do str. 81,

PS do str. 48/cv. 1, 2

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Milé děti!

Něco pro radost  jako odměna za Vaši práci v hodinách distanční výuky

Malý princxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

10. února

Vlastivěda D

O Libuši

O Přemyslovi

Staré pověsti české O Přemyslovi

Kazi, Teta a Libuše


Románský stavební sloh

učebnice str. 25, PS do str. 15

Románské umění

Románský sloh

Zmizelá rotunda

Románská rotunda

Svatováclavská rotunda

Románský sloh

Matematika Geometrie

Rýsujeme trojúhelník

učebnice str. 25/ cv. 1, 2, 3, 4, 5 do velkého sešitu M Geometrie,

cv. 6 do učebnice

Trojúhelník rovnostranný a rovnoramenný

Konstrukce trojúhelníku

Český jazyk SLOH

Vyprávění podle obrázkové osnovy

učebnice str. 25

písemně do velkého sešitu ČJ sloh:

napiš vyprávění podle obrázkové osnovy,

začni na nové straně a narýsuj si okraje 1 cm,

napiš datum 10. února

nadpis uprostřed strany Jak pejsek s kočičkou dělali dort

pod nadpis napiš (vyprávění podle obrázkové osnovy)

budeš mít 6 odstavců,

v každém odstavci budeš vyprávět podle obrázku

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

9. února

Anglický jazyk (moje skupina)

Unit 4 (ukončení lekce)

PS str. 37/ cv. 1, 2

Poslechy CD 1 (49, 50)

Poslech CD 1 Rhyme Time 51

str. 38/ Quizzy´s Questions (samostatná práce)

Čtení

Čítanka str. 112

Brouci na jaře

Český jazyk

Podstatná jména rodu ženského

učebnice str. 81, písemně do sešitu cv. 3,

ústně cv. 1a, b

Matematika

Písemné násobení dvojciferným činitelem

učebnice str. 36, písemně cv. 8, 9 do učebnice

Matýskova matematika

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

8. února

Přírodověda

Hmotnost, objem, čas

učebnice str. 45

Objem úvod

Procvičování Jednotky objemu

Základní převody jednotek objemu

Jednotky objemu

Převody jednotky hmotnosti

Základní převody jednotek hmotnosti

Jednotky hmotnosti

Jednotky hmotnosti

Matematika

učebnice str. 35

Procvičování

Písemné násobení dvojciferným činitelem končícím nulou

Český jazyk

Podstatná jména rodu ženského

učebnice str. 80/ cv. 2, 3 ústně

cv. 4 písemně do ČJ domácí

Anglický jazyk (moje skupina)

Unit 4 Our world

Učebnice str. 31

Poslech CD 1 Our world 48

Vyber si 2 otázky a napiš je i s odpovědí do malého sešitu

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

5. února

Čtení

Čítanka

Rozhledna pana Semtamťuka, str. 106 - 111

hlasité čtení s porozuměním, VŠICHNI 

Máme doma papouška

Anglický jazyk (moje skupina)

Unit 4 Colin in Computerland

učebnice str. 30

Poslech CD 1 číslo 47

Matematika

Slovní úlohy, učebnice str. 32,

cv. 12 (první 4 příklady do učebnice),

cv. 2, 3 písemně do MA domácí,

cv. 16, 17, 19 do učebnice

Český jazyk

Podstatná jména rodu ženského

učebnice str. 79, ústně cv. 2, 3,

písemně cv. 5 do ČJ domácí

Vlastivěda

Vodní toky 

učebnice str. 22, PS str. 18/ cv. 6

Punkevní jeskyně

S batůžkem do Punkevní jeskyně

Punkevní jeskyně

Vodní toky

Proč řeky netečou rovně

Povodí ČR

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

4. února

Pracovní činnosti

Výtvarná soutěž Prvosenky

16. února
Přírodověda

Pokusy a měření

učebnice str. 44

Jednotky délky

Základní převody Jednotky délky

Jednotky délky

Délka a její měření

Český jazyk

Podstatná jména rodu ženského

učebnice str. 77, 78

písemně do sešitu str. 77/ cv. 3

Matematika

učebnice str. 31/ cv. 6, 7, 8, 9

test MS Team 9:30 hodin

Čtení

Čítanka str. 96 - 101

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

3. února

Vlastivěda D

Přemyslovci a Slavníkovci 

učebnice str. 23 - 24

První Přemyslovci

Přemyslovci 1/4

ČT Slavníkovci

Slavníkovci

Svatý Vojtěch

Matematika

Geometrie

Obdélník a čtverec

Matýskova matematika

učebnice str. 12, vše písemně do učebnice

Český jazyk SLOH

učebnice str. 20, cv. 2

Přečti si příběh o Lucince. Tvým úkolem bude napsat vyprávění.  

Budeš psát podobné vyprávění, ale o tom, že Lucinka měla krásný den

a přihodily se jí samé pěkné události.

Do velkého sešitu si zapiš:

Dnešní datum: 3. února

Magikovy čáry

(vyprávění)

Osnova: 1. úvod, 2. stať, 3. závěr

Narýsuj si okraje a dodržuj odstavce. Odstavce budeš mít 3.

V každém odstavci bude 6 vět

(děti s IVP 3 věty v každém odstavci).

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2. února

Výtvarná výchova

Výtvarná soutěž Prvosenky

Prvosenka jarní

Anglický jazyk

Unit 4

Smile, Poetry Competition

učebnice str. 29, PS str. 37

Matematika

Slovní úlohy

učebnice str. 30/ cv. 1, 2, 3, 4, 5

Český jazyk

Podstatná jména rodu ženského

učebnice str. 76 - 77, PS str. 47/ cv. 1, 2, 3, 4

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Na pavilonu H mají děti sešity ČJ sloh, ČJ diktát a M geometrie.

Prosím, vyzvedněte si během zítřka.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1. února

Anglický jazyk (moje skupina)

Unit 4 The Carnival of the Animals

učebnice str. 28, PS str. 35/ cv. 1,

Poslech CD 1, číslo 43

poslech str. 35/ cv. 2

Poslech CD 1, číslo 46

Carnival of the Animals

Camille Saint-SaensČeský jazyk

Podstatná jména rodu ženského

PS str. 47/ cv. 1, 2, 4

Matematika

učebnice str. 28/ cv. 19, 20 (do učebnice)

cv. 21 (písemně do M domácí)

Přírodověda

Živočichové v zimě

učebnice str. 42 - 43, PS str. 22/ cv. 3, str. 23/ cv. 5, 6

Pokusy str. 22/ cv. 2 a str. 23/ cv. 4 (můžeš vyzkoušet )

Stopy zvířat :-) Nauč se!

Stopy zvířat (pracovní list)

Učíme se venku

Poznávačka Stopy zvířat

Bons points | Poisson Jaune Vzdělávací Činnost, Vzdělávání, Rané Vzdělávání, Nápady, Divoká Zvířata

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Milé děti, užijte si zítra (29. ledna) krásné pololetní prázdniny!xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

28. ledna

Čtení

čítanka str. 95, nadpis, autor, 1 sloka a obrázek do ČJ čtení

Kolik je na světě věcí

Pracovní činnosti

Můžeš si vybrat, kterou slunečnici si vyrobíš.

Slunečnice

Slunečnice

Matematika

Samostatná práce navíc


učebnice str. 18

Kružnice a kruh

Český jazyk

učebnice do str. 75, velký PS do str. 46

Přírodověda

Rok v přírodě - prosinec

Rok v přírodě - únor

Zimní les

Rostliny a jarní mráz

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

27. ledna

Český jazyk

Podstatná jména rodu středního

učebnice str. 74, PS str. 46/ cv. 1, 2, 3, 4

Matematika

Procvičování

učebnice str. 27/ cv. 18, str. 28/ cv. 22, 23, 24, str. 29/ cv. 25 

Vlastivěda D

Český stát za Přemyslovců

učebnice str. 22- 23, PS do str. 14/ cv. 1, 2, 3, 4

velký sešit: udělat zápis (rodokmen Přemyslovců, které jsme poznali)


První Přemyslovci

Boleslav II. Pobožný

Vzestupy a pády Přemyslovců

Oldřich a Božena

Břetislav a Jitka

Svatý Vojtěch

Svatý Václav

Pomník svatého Václava

První Přemyslovci 1/4

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

26. ledna

Angličtina (moje skupina)

Unit 4 

A day at the ZOO

učebnice do str. 27, PS str. 34/ cv. 1, 2, str. 35/ cv. 1

CD 1 poslech 42

Matematika

Procvičování

učebnice str. 26/ cv. 4,

str. 27/ cv. 14 (4 příklady do M domácí, se zkouškou),

str. 28/ cv.22 do učebnice (samostatná práce)

Český jazyk

Podstatná jména rodu středního

učebnice str. 73, ústně cv. 1, 2, 3

písemně do Čj domácí str. 73/ cv. 5a

Vlastivěda

Vodstvo

učebnice do str. 21, PS str. 17/ cv. 3, 4

řeka Labe

řeka Vltava

soutok Svratky a Svitavy

rybník Rožmberk

vodní nádrž Lipno

přehrada Nové Mlýny

Černé jezero

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

25. ledna

Anglický jazyk (moje skupina)

Unit 4 A day at the ZOO

učebnice do str. 27, PS do str. 33

Happy Street MultiROM downloads

Poslechy CD 1

Přírodověda

Zima, příroda v zimě, rostliny v zimě

učebnice do str. 41 (podle roku vydání učebnice),

PS do str. 22/cv. 1

V lese je krmelec

Matematika

Počítáme s velkými čísly,

učebnice do str. 24/ cv. 5, 6, 7, 9, str. 26/ cv. 8 (4 příklady),

str. 27/ cv. 13 (6 příkladů)

Český jazyk

Podstatná jména rodu středního (město, moře)

učebnice do str. 71, PS do str. 45/5 včetně

Vzory středního rodu

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

22. ledna

NEZkreslená věda VODA

21. ledna

Pracovní činnosti

připravte si tyto pomůcky:

bílý papír A4, obyčejnou tužku, pravítko, nůžky - malé

Sněhová vločka z papíru jako pavoučí síť

19. ledna

Vlastivěda D

Rozdělte si práci!

Každý nakreslí formou komiksu jeden výjev z historie Velké Moravy.

1. Velká Morava 9. století n. l.

2. Kníže Mojmír - 1. historicky známý vládce

3. Ve Velkomoravské říši se šířilo nové náboženství- křesťanství
(zjisti, jak se křtilo)

4. Příchod Konstantina a Metoděje roku 863

5. Konstantin sestavil nové písmo - hlaholici

6. Konstantin před svojí smrtí vstoupil do kláštera, dal se pokřtít

7. Archeologické nálezy na Velké Moravě

8. Hradiště chráněná hradbami

9. Řemesla, která obyvatelé Velké Moravy ovládali

10. Kupci z cizích zemí a jejich zboží

11. Poslední vládce Velkomoravské říše byl kníže Svatopluk

Po jeho smrti se Velkomoravská říše v 10. století rozpadla
na malá knížectví

12. Nájezdy kočovných kmenů z Maďarska

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

18. ledna

Přírodověda

Zimní přikrmování ptáků

Zvěř v zimním lese

Ptáci a život v jarním lese

Zvířátka z lesa

Živočichové v lese

15. ledna

Vlastivěda zeměpis

Hory východu a západu

Povrch ČR hory

Pohoří ČR


14. ledna

Přírodověda

Jak to chodí v lese

Poznávačka Rostliny a houby

Další rostliny v lese

11. ledna

Přírodověda

Les - listnaté a smíšené lesy

Pražské pamětné stromy

Paměť stromu

Inteligentní stromy

Poznávání jehličnatých stromů

Stromy a keře v lese a u lesa

Listnaté stromy pro děti

Listnaté stromy

8. ledna

Český jazyk

Shrnutí  - podstatná jména

učebnice str. 62 - 66,

práce v MS Teams, v 8. 35 se otevře test

Matematika

učebnice str. 10/ cv. 2, 3, str. 11/ cv. 4, 11,

v 9. 30 hodin se otevře test v MS Teams

Vlastivěda

Zemský povrch, učebnice str. 18,

zápis do velkého sešitu,

nákres a popis obrázků (kopec,

zemský povrch podle nadmořské výšky a

zemský povrch podle výškových rozdílů)

Povrch České republiky

Anglický jazyk (moje skupina)

A day at the ZOO

učebnice str. 24/ poslech 1- 35

str. 25/ poslech 1-37

str. 26/ poslech 1- 39


Happy Street 2 poslechy

(Happy Street Level 2 New Edition Class CD 1(ZIP, 72MB))

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

7. ledna

Přírodověda

Podzimní stromy a keře

Poznáváme jehličnaté stromy

Jehličnaté stromy

Jehličnaté stromy

Poznávačka Rostliny a houby


Poznáváme houby

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

6. ledna

Vlastivěda

Velkomoravská říše

Staré pověsti české O králi Svatoplukovi

Cyril a Metoděj


Cyril a Metoděj na Velké Moravě

Velká Morava

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tři králové

Chaloupka na vršku

Zpívánky

Tři králové - jejich původ a tradice

My tři králové jdeme k vám


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Milé děti!

Vítám Vás v novém roce 2021!

V pondělí 4. ledna začínáme s distanční on-line výukou

v 8. 55 hodin (pozvánku máte v kalendáři v MS Teams).Těším se na Vás!

Vaše paní učitelka

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

16. prosince

Český jazyk

Slovní druhy, příslovce

učebnice do str. 55, PS do str. 38

Matematika

Čísla větší než 10 000,

učebnice do str. 5

Přírodověda 

Les

učebnice do str. 29, výpis ze str. 29, d. ú. Lesní patra,

PS do str. 18/ cv. 5

Vlastivěda D

První sjednocení Slovanů 

učebnice str. 17, PS do str. 11

Sámova říše

Slované a Sámova říše

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

11. prosince

Vlastivěda Z

Orientace podle mapy, digitální mapy

učebnice do str. 16, PS do str. 12

Orientace podle mapy

Vlastivěda D

Slované se stěhují

učebnice do str. 16, PS do str. 10

Stěhování národů

Praotec Čech

Přírodověda

učebnice do str. 25, PS do str. 16/ cv. 1, 2, 3

Kdo nám létá na krmítko

Ptáci ČR pěvci

Ptáci ČR dravci a sovy

Matematika

1. díl - do str. 55

začínáme 2. díl

Čtení

Čítanka str. 52, str. 64 - zápis Jmelí

Český jazyk

Slovní druhy

Zájmena

učebnice do str. 51, PS do str. 37

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1. prosince

Angličtina (moje skupina)

PS str. 17/ Sound Machine

Říkanka Rhyme Time, naučit se do pátku zpaměti

Matematika

Písemné násobení a dělení,

učebnice str. 48/ cv. 2, 8, 9 písemně

Český jazyk

Slovní druhy - podstatná jména

učebnice str. 49/ písemně cv. 3a, b

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

30. listopadu

Přírodověda

Ekosystém

Ekosystémy naší přírody

učebnice str. 23/ zápis do velkého sešitu

Matematika

Rýsujeme kolmé a rovnoběžné přímky

učebnice str. 47/ 1, 2, 3

Kolmice

Rovnoběžky

Český jazyk

Opakování vyjmenovaných slov

učebnice str. 47/ cv. 1, 2, 3

PS str.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

27. listopadu

Anglický jazyk (moje skupina)

Unit 3 Food, food, food!

Unit 3 poslech písně, příběhu, nová slova...

Can I have... ?

učebnice str. 19, PS str. 23, 24

zapsat nová slovíčka (celke 30 slovíček z 3. lekce)

Webovky na Happy street 2

English 4 kids

Český jazyk

Vyjmenovaná slova po Z

učebnice str. 46,

přečti žlutý rámeček,

cv. 28a, 29, 30, 31, 32 (společná práce ústně)

d. ú. PS str. 32/cv. 15, str. 33/cv. 18a

Matematika

Dělení zpaměti číslem 100

učebnice str. 46

Vlastivěda Z

Obsah mapy

učebnice str. 14

Měřítko mapy

Měřítko mapy pro 4. ročník

Mapové značky

Kdo nezná mapy...

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

26. listopadu

Pracovní činnosti

budete potřebovat bílý (barevný papír), obyčejnou tužku, pravítko, nůžky, lepidlo


Andělíček (ozdoba z papíru)

Příprava na 1. adventní neděli

Anděl z papíru

Matematika

Násobení a dělení zpaměti

Násobení číslem 100, dělení číslem 100

učebnice str. 45,

opakovat násobky čísel 2 - 9,

cv. 2, 4, 7 společná práce (písemně do učebnice)

cv. 6 (písemně do M-školní)

Český
jazyk

Vyjmenovaná slova po V

Král atlet (V. S. po V)

Vy (Dáda Patrasová)

V. S. po V

učebnice str. 45,

přečti žlutý rámeček

cv. 24, 26 (společná práce ústně)

učebnice str. 45/ cv. 25 (samostatná práce)

d. ú.  str. 45/ cv. 27 (do Čj-domácí)

PS str. 32/cv. 16, str. 33/cv. 17 (společná práce)


Přírodověda

Půda, světlo a teplo ze Slunce

učebnice str. 22

Střídání ročních období

Proč na půdě záleží?

Pojďme si povídat o půdě...

Z čeho se skládá půda?

Živý plášť planety Země

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

25. listopadu

Vlastivěda D

Germáni, opakování období pravěku

Germáni

dokument Germáni 1. část

Germáni - Co jsem zjistil?

Výstava Germáni a doba římská

Mýty a fakta historie. Germáni

Matematika

Rýsování rovnoběžek

učebnice str. 44/ cv. 1, 2, 3, 4

Rýsování rovnoběžek

Český jazyk

Vyjmenovaná slova po S

učebnice str. 44,

cv. 20, 22 (společná práce ústně)

učebnice str. 44/ cv. 23 (samostatná práce)

PS str. 32/ cv. 13

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


24. listopadu

Čtení

čítanka str. 46 - 51,

zápis do sešitu, vyber si jeden z textů

Matematika

Písemné odčítání,

učebnice str. 42,

společná práce cv. 2, 8 do učebnice

cv. 3 do M- školní

cv. 7 ústně 

Český
jazyk

Vyjmenovaná slova po P

učebnice str. 43,

cv. 16, 17 (společná práce ústně)

PS str. 31/ cv. 12

učebnice str. 43/ cv. 14 (samostatná práce)

PS str. 31/ cv. 11


Anglický jazyk

Unit 3

Příběh, píseň, poslechy
,
učebnice str. 16 -  19

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

23. listopadu

Přírodověda

Horniny a minerály

Když kameny vyprávějí...

Co je to diamant?

Minerály pod mikroskopem

Vznik hornin

učebnice str. 21,

d. ú. str. 13/ cv. 21, 23

Matematika

Písemné sčítání

učebnice str. 41/ růžový rámeček, pak zelený rámeček)

cv. 1, 2, 5 (společná práce)Anglický jazyk (moje skupina)

Unit 3 Food, food, food!

Unit 3

učebnice str. 16 - 18

zápis do sešitu English:

učebnice str. 17, 2 věty dole v bublinách,

PS str. 19/cv. 1, str. 20/ cv. 1,

PS str. 21/cv. 3


Český
jazyk

Vyjmenovaná slova po P

učebnice str. 42,

přečíst žlutý rámeček,

cv. 12, 13 (společná práce ústně)

PS str. 31/ cv. 10

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


20. listopadu

Čítanka

str. 44 - 45, zápis do sešitu Čj-čtení

Anglický jazyk (moje skupina)

Unit 3 Food, food, food!

Unit 3

učebnice str. 16 - 18

zápis a nákres do sešitu English:

učebnice str. 18, cv. 1/25,

PS str. 20/cv. 2

Český jazyk SLOH

Psaní dopisu

učebnice str. 41,

d. ú. str. 41/ cv. 7 písemně

Vlastivěda

Mapy

učebnice str. 13

Měřítko mapy

Kdo nezná mapy, nepřežije

Matematika

učebnice str. 38/ cv. 30 ústně

str. 39/ 1, 2 do učebnice

d. ú. str. 40/ cv. 3, 6

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


19.
listopadu

Přírodověda

Vzduch, minerály a horniny

VZDUCH

Kouzelná věda VZDUCH

Kameny a voda

Horniny a nerosty

Když kameny vyprávějí

Minerály Českého středohoří

Geopark Spořilov

učebnice str. 19, 20

PS str. 11/ cv. 13, 15


Matematika

Rýsování rovnoběžek

učebnice str. 39,

1. část rýsování

d. ú. rýsování ve velkém sešitu


Český jazyk

Vyjmenovaná slova po M

učebnice str. 40,

přečíst žlutý rámeček,

cv. 9, 10 (společná práce ústně)

PS str. 30/ cv. 8a,b, 9a,b

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


18. listopadu

Český jazyk

Vyjmenovaná slova po L

učebnice str. 39,

přečíst žlutý rámeček,

cv. 6, 7 (společná práce ústně)


d. ú. PS str. 30/ cv. 6, 7 

Matematika

Sčítání a odčítání do 10 000 zpaměti

učebnice str. 38/ cv. 23, 29 (společná práce písemně do učebnice)

cv. 28 (samostatná práce)


Vlastivěda

V době železné, Keltové

učebnice str. 12, PS  str. 6/cv. 11, str. 7/ cv. 12

Doba železná

Keltové

Keltská kultura

Keltské oppidum

Keltský archeopark

Keltská řemesla

Keltská osadaxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

16. listopadu

Český jazyk

Vyjmenovaná slova

učebnice str. 38,

přečíst žlutý rámeček,

cv. 3a, 5 (společná práce ústně)

cv. 4 (samostatná práce písemně do Čj-školní)

d. ú. PS str. 29/ cv. 4, 5 

Anglický jazyk

Unit 3

Unit 3

Food, food, food!

učebnice str. 16,

příběh

PS str. 89 zapsat 5 nových slovíček

PS str. 19/ cv. 2

Shopping for Mum

Matematika

Sčítání a odčítání do 10 000 zpaměti

učebnice str. 37/ cv. 10, 17 (společná práce písemně do učebnice)

cv. 13 (samostatná práce)

d. ú. učebnice str. 37/ cv. 18, str. 38/ cv. 20, 24, 26 (do M- domácí)

Přírodověda

Neživá příroda

učebnice str. 18

Voda

Koloběh vody, písemně do sešitu, obrázek a popis

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


13. listopadu

Český jazyk

Vyjmenovaná slova

učebnice str. 37,

PS str. 29/ cv. 1, 2, 3 (společná práce)

d. ú. učebnice str. 37/cv. 2 (do sešitu Čj-domácí)

čítanka str. 32 - 34, hlasité čtení

Matematika

Sčítání a odčítání do 10 000 zpaměti

učebnice str. 36/ cv. 1, 2, 3, 4, 5, 6 (společná práce písemně do učebnice)

cv. 9 (samostatná práce)

Vlastivěda Z

Národopisné oblasti

učebnice str. 11,

PS str. 8/ cv. 14, 15, 16 (samostatná práce)

Chodsko

Slovácko

Slovácko

Haná

Valašsko

Beskyde, Beskyde

Frgál

Anglický jazyk

Unit 2 Happy families

Opakování lekce

učebnice str. 15

Čtení

hlasité čtení s porozuměním

čítanka str. 35 - 37,

zápis do sešitu Čj-čtení

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

12. listopadu

Český jazyk Sloh

V pravěku (vyprávění)

učebnice str. 36

d. ú. str. 36/ cv. 5

Matematika

Rýsování kolmic

učebnice str. 35 (celá strana)

d. ú. str. 35/ cv. 5

Konstrukce kolmice

Přírodověda

Společné znaky


Dělení živočichů

učebnice str. 16, 17

PS str. 10

d. ú. PS str. 10/ cv. 12

Živočichové

Pracovní činnosti

Připravte si:

černý tlustý fix nebo obyčejný fix, nůžky, lepidlo,

barevné papíry, případně bílý papír a čtvrtku A5

Deštivý podzim

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

11. listopadu

Český jazyk

Procvičování probraného učiva,

učebnice str. 34/ cv. 1 ústně,

cv. 2 (písemně do Čj-školní),

cv. 4 (samostatná práce)

Matematika

str. 34/ cv. 8 (ústně),

cv. 10 (písemně do M-školní, samostatná práce),

cv. 12, 13, 14 (písemně, společná práce v učebnici),

d. ú. cv. 9

Nastává doba bronzová

učebnice str. 11

Doba kovů

Doba bronzová a železná

V lesku bronzu

Bronzové sochy

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

10. listopadu

Český jazyk

Procvičování probraného učiva,

učebnice str. 32 - 33,

společná práce str. 32/ cv. 1a, b (ústně)

str. 33/ cv. 6a, 7, 9 (ústně),

str. 33/ cv. 9 (písemně)

d. ú. str. 33/ cv. 6b

Matematika

Porovnávání čísel

učebnice str. 33/ cv. 1 - 4 (písemně do učebnice),

cv. 5, první 3 sloupečky - společná práce,

4. - 6. sloupec (samostatná práce)


d. ú. str. 33/ cv. 6

Společná kontrola d. ú. převody jednotek

Anglický jazyk (moje skupina)

Unit 2 Happy families

Our world


učebnice str. 15, čtení textu, odpovědi na otázky

procvičování slovíček a frází

Kontrola d. ú.

Halloween Trick or Treat Steve and Maggie Stories for Kids

Happy Halloween Songs with Steve and Maggie

November 2020

Pick a Pumpkin


Výtvarná výchova

Připrav si bílou čtvrtku A4, fixy.


Kubismus Podzim

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


9. listopadu

Český jazyk

Opakování učiva,

žluté rámečky od strany 7 do str. 35,

str. 32/ cv. 4 (písemně do Čj-školní)

Anglický jazyk (moje skupina)

učebnice str. 13, do sešitu English vypiš věty (a přelož věty):

na který nástroj, kdo hraje, kdo zpívá...

(Flora is a singer...)

Matematika

str. 32, ústně cv. 15, 18,


písemně cv. 16, 17 společná práce,

cv. 20 samostatná práce,

d. ú. cv. 19 písemně do učebnice

Přírodověda

Živočichové

učebnice str. 15 a 16, vypiš Vlastnosti živočichů


a společné znaky živočichů


Společné znaky živočichů


Živočichové 1


Živočichové 2

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


6. listopadu

Český jazyk

přečíst oranžový rámeček

Shrnutí Stavba slova

učebnice str. 35, cv.1 b, c, d,e do Čj-školní,

velký PS str. 28/ cv. 1, 2, 3, 4, 5

d. ú.do Čj-domácí, učebnice str. 35/ cv. 2

Matematika

učebnice str. 31/ cv. 11, 13, 14 písemně do učebnice,

cv. 12, písemně do M-školní

Vlastivěda Z

Obyvatelstvo naší vlasti

Národopisné oblasti

učebnice str. 10, PS str. 7/ cv. 11, 12, 13

Anglický jazyk

Unit 2 Happy families

učebnice str. 15, přečti a odpověz ústně na otázky 1, 2, 3, 4

PS str. 18

Čtení

Čítanka str. 30 – 31, hlasité čtení s porozuměním, ústně odpověz na otázky 1-5, str. 31

zápis do sešitu Čj-čtení, nadpis, autor, 1 věta, malý obrázek

Nezapomeňte na zápis knihy za měsíc říjen do čtenářského deníku.

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx5. listopadu

Český jazyk

Předpona vy-, vý-

učebnice str. 34, žlutý rámeček,

cv. 1, 2, 4 ústně, cv. 3 písemně do Čj-školní

velký PS str. 27/ cv. 1, 2, 3

Matematika

Čísla do 10 000

učebnice str. 30/ cv. 1- 6 ústně,

str. 31/ cv. 7-8 ústně, cv. 9 písemně do učebnice,

d. ú. cv. 10 do sešitu M-domácí

Přírodověda

Živočichové

učebnice str. 15, přečti,

velký PS str. 10/ cv. 11 a, b

zelený rámeček, ústně otázky pod textem 1, 2, 3, 4

Pracovní činnosti

Halloween

https://www.youtube.com/watch?v=60Yo90NQfYQ

Origami witch (čarodějnice)

Čtení

Čítanka str. 28 – 29, hlasité čtení s porozuměním, ústně odpověz na otázky 1-6, str. 29

zápis do sešitu Čj-čtení, nadpis, autor, 1 věta, malý obrázek

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

4. listopadu

Český jazyk

Předpony ob-, v-, skupiny bě/bje, vě/vje

učebnice str. 33, přečti žlutý rámeček,

str. 33/ cv. 6, 9 ústně

cv. 7 písemně do Čj-školní

velký PS str. 26/ cv. 3, 4

Matematika

Rýsování kolmic

https://www.youtube.com/watch?v=opnDuKfSPgQ

https://www.youtube.com/watch?v=7IovmIvaRIE

https://www.youtube.com/watch?v=iQ7hrLXRM1w

učebnice str. 29/ cv. 1, 2, 3, 4, 5 do velkého sešitu M-geometrie

Vlastivěda

Jak se žilo v mladší době kamenné

učebnice str. 10-11, PS str. 5/ cv. 6, 7

do velkého sešitu zápis z učebnice, tučně vytištěná slova

 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 


3. listopadu

Anglický jazyk

Unit 2 Happy families

učebnice str. 14, přečíst text, přeložit,

do sešitu English napiš číslovky z dveří z učebnice str. 10, nahoře

Český jazyk

Předpony ob-, v-, skupiny bě/bje, vě/vje

učebnice str. 32, přečti žlutý rámeček,

cv. 2, 3 písemně do Čj-školní,

velký PS str. 26/ cv. 1, 2

Matematika

učebnice str. 28/ cv. 46, 49, 52, 54

d. ú. do M-domácí str. 28/cv. 55

Výtvarná výchova

papírová dýně, www. krokotak.com (paper pumpkin)

https://www.youtube.com/watch?v=Xyg0dyqd7Yg

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2. listopadu

Český jazyk

učebnice str. 30/ cv. 3 písemně do Čj-školní,

str 31/ cv. 5, 7, 8 ústně (společná práce)

d. ú. cv. 9a

Matematika

učebnice str. 27/ cv. 33 do sešitu M-školní,

cv. 37, 40 písemně do učebnice

Anglický jazyk

Unit 2 Happy families

učebnice str. 13, PS str. 16/cv. 1

Přírodověda

učebnice str. 14, do velkého sešitu napiš datum a Dělení rostlin podle místa růstu a užitku

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

23. října

Anglický jazyk

Unit 2 Happy families

učebnice str. 12, PS str. 15/ cv. 1,

str. 15/ cv. 2 (d. ú.)

Matematika

učebnice str. 26/ cv. 24, str. 27/ cv. 31, 32

Vlastivěda Z

Obecní samospráva a kraje ČR

učebnice str. 8, 9

PS str. 7/cv. 10

Český jazyk

učebnice str. 29/ cv. 2a (ústně)

učebnice str. 30/ cv. 1a, b (ústně)

velký PS str. 25/ cv. 2, 3, 4 (společná práce)

cv. 1a, b (d. ú.)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

22. října

Pracovní činnosti

Podzimní stromy

Přírodověda

Plod se semeny

učebnice str. 13

Český jazyk

Předložky a předpony,

učebnice str. 29,

str. 28/cv. 4 (písemně do Čj-školní)

PS str. 24/ cv. 2, 3 (společná práce v on-line hodině)

str. 24/ cv. 1 (d. ú.)

Matematika

SP str. 26/ cv. 30 (do učebnice)

SP cv. 22, 23 (do učebnice)

SP cv. 24 (písemně do sešitu)

str. 26/ cv. 29 (d. ú.)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

21. října

Vlastivěda D

Starší doba kamenná 

Začátky umění

Paleolit, čas lovců

učebnice str. 7 - 9,

PS str. 5/ cv. 4, 5

Ze života pravěké osady...

Brněnský pravěk


Nástroje ve Starší době kamenné

Lovci mamutů

Archeopark Pavlov


Matematika

učebnice str. 24/ cv. 14 (písemně do učebnice),

str. 25/cv. 15 (přečti)

cv. 16 (písemně do sešitu M - školní)

Český jazyk

Předložky a předpony

učebnice str. 28/ cv. 1 (vypiš z textu do sešitu: 2 sloupečky,

vlevo předložky, vpravo předpony)

velký PS str. 23/ cv. 1 (samostatná školní práce)

cv. 2, 3 (společná práce)

cv. 4 (d. ú.)


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

20. října

Výtvarná výchova

Libovolnou výtvarnou technikou nakresli/ namaluj  a pojmenuj

vílu/ skřítka z lesních plodů... na čtvrtku A4

Anglický jazyk

Opakování slov, frází a příběhů Unit 1 a Unit 2

Český jazyk

Opakování vyjmenovaných slov,

velký PS str. 22/ cv. 6, 7c, e, f

Matematika

Písemné dělení jednociferným dělitelem

učebnice str. 24/ cv. 9, 10,11


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

19. října

Český jazyk

Stavba slova,

učebnice str. 27, procvičování, 

cv. 7 písemně do Čj - školní,

velký PS str. 22/ cv. 4, 5,

d. ú. cv. 6a, do sešitu Čj - domácí

Matematika

Písemné dělení jednociferným dělitelem,

učebnice str. 23, cv. 1, 2 společná práce, 

str. 24/ cv. 11 písemně do učebnice

Matýskova matematika


Angličtina

Unit 2 Happy families

Přírodověda

učebnice str. 12, zápis do sešitu (zvýrazněný text), 

plus obrázky a jejich popis:

části květu, schéma opylení a schéma oplození v pestíku

Opylovači zahrady


Orgány rostlin

Výtrusné rostliny

Rozmnožování rostlin

Fotosyntéza

Jak rostliny vytváří kyslík?

Co je fotosyntéza?

Dýchání rostlin a fotosyntéza


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

16. října

Český jazyk

Stavba slova,

učebnice str. 26, procvičování,

PS str. 21

Matematika

učebnice str. 24/ cv. 14 (písemně do učebnice),

str. 25/ cv. 21 (1. a 2. sloupec písemně do sešitu)

Vlastivěda

Státní členění ČR

učebnice str. 8, PS str. 6/ cv. 7, 8, 9

Angličtina

Unit 2 Happy families

učebnice do str. 10, PS str. 13/ cv. 3, 4

Čítanka 

str. 22 - 23


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

15. října

Pracovní činnosti

Origami

Český jazyk

Stavba slova, kořen, předpona, příponová část

učebnice str. 26, ústně

PS str. 21/ cv. 1a, b, 2, 3a

Úča z Podškolí

Matematika

Učebnice str. 20/ cv. 32, 4. - 6. sloupec

písemně do sešitu plus zkouška,

str. 23/ cv. 6, 7 do učebnice

Přírodověda

Dřeviny, učebnice str. 11,

List, květ, učebnice str. 12

Čtení 

hlasité čtení s porozuměním

Čítanka str. 20 - 21,

Přísloví a lidová rčení

Přepiš do sešitu ČJ - čtení:


Přísloví a lidová rčení o zvířatech,

rozhodni, co je přísloví, co je rčení. 

Nakresli jeden malý obrázek k přísloví nebo rčení.

Zobrazit zdrojový obrázek

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

14. října

Vlastivěda dějepis

Jak se žilo ve starší době kamenné

Starší doba kamenná

učebnice str. 7, PS str. 4/ cv. 1, 2, 3

Lovci mamutů

Zdeněk Burian

Pravěk očima Zdeňka Buriana

Kdo byl kdo? Zdeněk Burian

Mistři pravěku

Matematika

učebnice str. 20, písemně do sešitu M - školní:

cv. 32, 3 sloupečky plus zkouška,

cv. 31,

kdo nemá, tak v učebnici doplní cv. 25

Český jazyk

učebnice str. 21, písemně cv. 3,

přepiš předposlední větu do sešitu Čj - školní,

vlnovkou podtrhni sloveso,

rovnou čarou 3 podstatná jména,

nad slova napiš číslicí, o který slovní druh se jedná,

u sloves a podstatných jmen urči mluvnické kategorie...

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

12. října

Český jazyk

Shrnutí - Nauka o slově

učebnice str. 24, cv. 1 a, b, c, d (písemně)

PS do str. 20

Angličtina

Unit 2 Happy families

učebnice str. 8 - 10, PS str. 10 - 11

Matematika

Písemné násobení, 

učebnice str. 18

Přírodověda

Kořen, stonek, byliny, dřeviny

učebnice str. 10 - 11

Kořen, stonek, list, květ

Houby 1

Houby 2

Houby 3


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

11. října

Český jazyk

Slova spisovná a nespisovná, slova citově zabarvená,

opakování nauka o slově,

učebnice str. 22 - 24, PS do str.  20

Čítanka

hlasité čtení s porozuměním,

str. 12 - 19

Matematika

Vzájemná poloha přímek v rovině, rovnoběžky, různoběžky,

učebnice str. 17,

d. ú. : str. 17/cv. 4, a, b (do sešitu geometrie)

Vzájemná poloha přímek

Přírodověda

Dělení rostlin,

učebnice str. 10, PS str. 9/ cv. 7 , 9

Zápis do velkého sešitu (zjisti si od spolužáků)

Vlastivěda Z

Pan prezident, dodržujeme zákony,

učebnice str. 7

Zápis do velkého sešitu (zjisti si od spolužáků)

Angličtina

Unit 2 Happy families

učebnice str. 8 - 10,

Str. 8: Naučit se přečíst příběh, znát překlad

Str. 9: Čti otázky a odpovídej

Str. 10: Počítej do 100 po desítkách,

čti texty ve fialovém rámečku, překládej


Slovníček, PS str. 89:

zapiš si 5 slovíček z 2. lekce


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

7. října

Český jazyk

Nauka o slově

Slova mnohoznačná a jednoznačná, učebnice str. 21, PS do str. 18/ cv. 1, 2.


Matematika 

Opakování učiva 3. ročníku,

převody jednotek,

učebnice str. 16.


Vlastivěda

Naše země v pravěku

Pravěk, učebnice str. 6,

vypiš si zvýrazněný text z části 1. Co je pravěk, do velkého sešitu.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

6. října

Český jazyk

Nauka o slově

Slova souznačná a protikladná, učebnice do str. 19, PS do str. 17/ cv. 1, 2.

Čítanka 

doma přečti nahlas str. 10 a 11. 

Matematika 

Opakování učiva 3. ročníku,

písemné sčítání a odčítání,

d. ú. str. 15/ cv. 95, do ČJ - domácí, první dva sloupce.

učebnice str. 14/ cv. 89.

Angličtina

Unit 2 

Flashcards To be (být)

učebnice do str. 8, PS do str. 8,

zapsat 5 slovíček z 2. lekce, PS str. 89

Make a Calendar October 2020

The Presents

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx2. října

Český jazyk

Nauka o slově

Zvuková a psaná podoba slov, učebnice do str. 18, PS do str. 16.

Čítanka

doma přečti nahlas str. 10 a 11.

Matematika 

Opakování učiva 3. ročníku,

dělení se zbytkem,

učebnice str. 13.

Angličtina

Unit 1 Welcome back!

učebnice do str. 7, PS do str. 8,

zapsat všechna slovíčka 1. lekce, PS str. 89

Flashcards Unit 1

Vlastivěda Z

ČR - demokratický stát, učebnice str. 7,

PS do str. 5.

Přírodověda

Rostliny,  učebnice str. 8, PS  do str. 8.
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1. října

Český jazyk

Opakování učiva 3. ročníku,


Slovní druhy, učebnice do str. 17, PS do str. 15.

Matematika 

Opakování učiva 3. ročníku,

učebnice str. 13.

Angličtina

Unit 1 Welcome back!

učebnice do str. 6, PS do str. 7,

zapsat všechna slovíčka 1. lekce, PS str. 89

Good Morning Song for Kids

Vlastivěda D

Letopočet, století, tisíciletí, učebnice str. 5,

PS str. 3/ cv. 3, 4, 5.

Přírodověda

Rostliny,  učebnice str. 8, PS  do str. 8.
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


28. září

Státní svátek

Den české státnosti

Svatý Václav

SVATOVÁCLAVSKÝ CHORÁL

Smrt Svatého Václava

Svatý Václav a ochrana země české

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


25. září

Český jazyk

Opakování učiva 3. ročníku,


Slova příbuzná, řady vyjmenovaných slov

učebnice do str. 15, PS do str. 13.

Čítanka

Báseň Září, str. 4, naučit se zpaměti všichni,

kteří nerecitovali nebo nezvládli

Matematika

Opakování učiva 3. ročníku,

učebnice str. 11


Angličtina

Unit 1 Welcome back!

učebnice do str. 6, PS do str. 7/ cv. 3

zapsat všechna slovíčka 1. lekce, PS str. 89

Vlastivěda Z

Státní svátky,

učebnice str. 6, PS do str. 5

V pátek test z učiva učebnice str. 4, 5, 6

Naučit se slova státní hymny, zkoušíme ústně

Přírodověda

Rostliny,  učebnice str. 8, PS  do str. 8

Ve čtvrtek test Rostliny, co jsou, co obsahují, společné znaky

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

23. září

Český jazyk

Opakování učiva 3. ročníku,

Spodoba znělosti, učebnice str. 12 - 13, PS str. 10 - 11

Matematika

Opakování učiva 3. ročníku,

učebnice str. 11

Vlastivěda D

Čas, kalendář, učebnice str. 4 - 5,

zápis do velkého sešitu: učebnice str. 4, hodiny, vypiš a nakresli druhy hodin.

Čas a jeho měření

Angličtina

Unit 1 Welcome back!

PS str. 6, D. ú. str. 5,

zapsat slovíčka 1. lekce PS str. 89

ABC song

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

21. září

Český jazyk

Opakování učiva 3. ročníku,

rod a číslo podstatných jmen, učebnice str. 7 - 10,

PS str. 4 - 9

Matematika

Opakování učiva 3. ročníku,

učebnice str. 3 - 10

Angličtina

Make a Calendar


Unit 1 Welcome back!

Songs

Picture dictionary

Where´s Flossy?

Games

Hláskování, učebnice str. 5 a 6, PS do str. 4

ABC alphabet


Přírodověda

Houby,  učebnice str. 7, PS  str. 8/ cv. 3,

d. ú.: do velkého sešitu nakresli a popiš obrázek (str. 7, výtrusy hub)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


18. září

Vlastivěda Z

Státní symboly České republiky,

učebnice str. 5, PS str. 4/ cv. 2, 3, 4

Český jazyk SLOH

Jak se jmenujeme

učebnice str. 11


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

17. září

Český jazyk

Psaní vlastních jmen, učebnice str. 10, písemně cv. 2a, 3
PS do str. 9

Matematika

str. 8, písemně cv. 39, 44 do učebnice, cv. 43 do sešitu

Přírodověda

Živá příroda, učebnice str. 6, PS do str. 7

Pracovní činnosti

https://www.youtube.com/watch?v=rV85jR32d04

Čtení

Čítanka str. 4, báseň Září, přepis básně do Čj - čtení,

naučit se celou báseň zpaměti do čtvrtka 24. září

Angličtina

UNIT 1 Welcome back!

Učebnice str. 3 - 5, PS str. 3

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

16. září

Český jazyk

Opakování učiva 3. ročníku

do str. 10, velký PS do str. 9

Čítanka

do str. 7

Matematika

učebnice do str. 7

Přírodověda

učebnice do str. 5, PS do str. 5

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

9. září

Učivo

Český jazyk

Opakování učiva 3. ročníku, učebnice str. 7,

velký PS str. 4/ cv. 1, 2, 3

Matematika

Opakování, učebnice str. 3, cv. 1 (ústně)

cv. 3, 6 (písemně do PS) a cv. 5a, 2 (písemně do sešitu)

Vlastivěda (dějepis)

Jak se měří čas

učebnice str. 4, 5, PS str. 3/ cv. 1, 2

Přírodověda

Opakování učiva 3. ročníku

učebnice str. 4, PS str. 5/ cv. 1, 2, 3, 4

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1. září 2020

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Milé děti!

Vítám Vás ve 4. C :-)

Ve středu 2. září budeme vybírat učebnice z 3. ročníku.

 


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxZobrazit zdrojový obrázek

Milé děti!

Užívejte si krásné prázdniny!

Těším se na Vás 1. září!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vážení a milí rodiče,

v úterý 1. září 2020 se těšíme,

společně s Veronikou Hlízovou (asistentka pedagoga),

na vaše děti.

Sejdeme se před pavilonem H v 7. 50 hodin,

poznávacím znamením bude cedule s nápisem:

IV. C 

...vyučování končí první školní den v 8. 45 hodin :-) 

(výdej obědů v úterý od 11. 00 do 12. 30 hodin)

...2. - 4. září končí vyučování v 11. 40 hodin :-)

( oběd 2. - 4. září ve 12. 00 hodin)


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Moje e - mailová adresa je:

vlasta.stepanova@zsbrectanova.cz

Těším se na vaše děti a na spolupráci s vámi!

Mgr. Vlasta Štěpánová, třídní učitelka 4. C


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


 
 
 
 
 
 
 
 

Seznam školních pomůcek a potřeb

4. C

Penál

 • 2 pera (nebo 1 pero a náhradní bombičky)

 • 4 ořezané tužky (č. 3 a 4)

 • nůžky, lepidlo (tyčkové)

 • sada barevných pastelek (dostatek barev)

 • ořezávátko, guma, malé pravítko

 • razítko se jménem (kdo má)

  Sešity

 • 7x 523 s okrajem

 • 3x 524 s okrajem

 • 3x 440 nelinkovaný (plus 3x lenoch)

 • úkolníček

 • malý notýsek A6

 • trhací blok s linkami

  Na geometrii

 • 2 trojúhelníky s ryskou

 • kružítko (náhradní tuhy)

 • mikrotužka s náplněmi

   

  Pomůcky pro výtvarnou výchovu

 • Temperové barvy – větší balení s odstíny

 • Kelímek na vodu

 • Paleta na míchání barev

 • Sada štětců různých velikostí – ploché i kulaté vlasové

 • Zástěru přes oděv

 • Sada fixů (12 barev a více)

 • Voskové pastely nebo voskovky

 • Suché pastely

 • Vodovky nebo anilinky

 • Tuš

 • Tyčkové lepidlo (velké)

 • Nůžky

 • Tenký a silný černý centropen

 • Hadřík

 • Ubrus na lavici

 • Kancelářské papíry do kopírky (1 balík)

 • Barevné papíry

 • Čtvrtky A3 20 kusů, A4 30 kusů

 •  

  Zobrazit zdrojový obrázek

   

   

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rychlý kontakt

Základní škola, Praha 10,
Břečťanová 6/2919
106 00 Praha 10

IČO: 47611871
DIČ: neplátce
č.ú.: 2000742329/0800

tel.: +420 272 651 133
e-mail: skola@zsbrectanova.cz
datová schránka: is6xmbd

Zobrazit na mapě

 

Základní informace

                  

Kalendář akcí

1. 7. - 31. 8. hlavní prázdniny

Školní jídelna

Kontakt
Placení, odhlášení stravného
Jídelníček

--------------------------------------------------------

Webmail (přihlášení)

O škole
Charakteristika
Školská rada
Prezentace tříd
Archiv
Školní rok
2020/2021

Organizace roku
Rozvrhy
Výuka
Zvonění
Kroužky
Knihovna
Rodiče
Konzultační hodiny
Třídní schůzky
Pravidla pro omlouvání absence
Poradenství
Zápis do 1. třídy
Zajímavosti
Dokumenty
Formuláře, žádosti
Školní řád
ŠVP
Plán výchovného poradce
Program prevence
Úmluva o právech dítěte
Výroční zprávy
Rozpočet
Zásady zpracování osobních údajů
Fotogalerie
Škola
Školní družina
Výtvarná galerie
Školní družina
Denní režim
Vnitřní řád
Platba
Přihláška
Prezentace oddělení
Kontakty
Škola
Vedení
Učitelé 1. stupeň
Učitelé 2. stupeň
Poradenství
Školní družina
Provoz
Školní jídelna
Pedagogicko - psychologická poradna
Pověřenec (GDPR)
Škola v přírodě
ZŠ Břečťanová | skola@zsbrectanova.cz (c) 2021 Jan Slabý - IT Market  All right reserved