Uvod

4.C (Mgr. Vlasta Štěpánová)




Í E   N A   Š  L N Í M   W E B U  IV.C 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Školní rok 2020/2021

23. října

Anglický jazyk

Unit 2 Happy families

učebnice str. 12, PS str. 15/ cv. 1,

str. 15/ cv. 2 (d. ú.)

Matematika

učebnice str. 26/ cv. 24, str. 27/ cv. 31, 32

Vlastivěda Z

Obecní samospráva a kraje ČR

učebnice str. 8, 9

PS str. 7/cv. 10

Český jazyk

učebnice str. 29/ cv. 2a (ústně)

učebnice str. 30/ cv. 1a, b (ústně)

velký PS str. 25/ cv. 2, 3, 4 (společná práce)

cv. 1a, b (d. ú.)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

22. října

Pracovní činnosti

Podzimní stromy

Přírodověda

Plod se semeny

učebnice str. 13

Český jazyk

Předložky a předpony,

učebnice str. 29,

str. 28/cv. 4 (písemně do Čj-školní)

PS str. 24/ cv. 2, 3 (společná práce v on-line hodině)

str. 24/ cv. 1 (d. ú.)

Matematika

SP str. 26/ cv. 30 (do učebnice)

SP cv. 22, 23 (do učebnice)

SP cv. 24 (písemně do sešitu)

str. 26/ cv. 29 (d. ú.)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

21. října

Vlastivěda D

Starší doba kamenná 

Začátky umění

Paleolit, čas lovců

učebnice str. 7 - 9,

PS str. 5/ cv. 4, 5

Ze života pravěké osady...

Brněnský pravěk


Nástroje ve Starší době kamenné

Lovci mamutů

Archeopark Pavlov


Matematika

učebnice str. 24/ cv. 14 (písemně do učebnice),

str. 25/cv. 15 (přečti)

cv. 16 (písemně do sešitu M - školní)

Český jazyk

Předložky a předpony

učebnice str. 28/ cv. 1 (vypiš z textu do sešitu: 2 sloupečky,

vlevo předložky, vpravo předpony)

velký PS str. 23/ cv. 1 (samostatná školní práce)

cv. 2, 3 (společná práce)

cv. 4 (d. ú.)


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

20. října

Výtvarná výchova

Libovolnou výtvarnou technikou nakresli/ namaluj  a pojmenuj

vílu/ skřítka z lesních plodů... na čtvrtku A4

Anglický jazyk

Opakování slov, frází a příběhů Unit 1 a Unit 2

Český jazyk

Opakování vyjmenovaných slov,

velký PS str. 22/ cv. 6, 7c, e, f

Matematika

Písemné dělení jednociferným dělitelem

učebnice str. 24/ cv. 9, 10,11


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

19. října

Český jazyk

Stavba slova,

učebnice str. 27, procvičování, 

cv. 7 písemně do Čj - školní,

velký PS str. 22/ cv. 4, 5,

d. ú. cv. 6a, do sešitu Čj - domácí

Matematika

Písemné dělení jednociferným dělitelem,

učebnice str. 23, cv. 1, 2 společná práce, 

str. 24/ cv. 11 písemně do učebnice

Matýskova matematika


Angličtina

Unit 2 Happy families

Přírodověda

učebnice str. 12, zápis do sešitu (zvýrazněný text), 

plus obrázky a jejich popis:

části květu, schéma opylení a schéma oplození v pestíku

Opylovači zahrady


Orgány rostlin

Výtrusné rostliny

Rozmnožování rostlin

Fotosyntéza

Jak rostliny vytváří kyslík?

Co je fotosyntéza?

Dýchání rostlin a fotosyntéza


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

16. října

Český jazyk

Stavba slova,

učebnice str. 26, procvičování,

PS str. 21

Matematika

učebnice str. 24/ cv. 14 (písemně do učebnice),

str. 25/ cv. 21 (1. a 2. sloupec písemně do sešitu)

Vlastivěda

Státní členění ČR

učebnice str. 8, PS str. 6/ cv. 7, 8, 9

Angličtina

Unit 2 Happy families

učebnice do str. 10, PS str. 13/ cv. 3, 4

Čítanka 

str. 22 - 23


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

15. října

Pracovní činnosti

Origami

Český jazyk

Stavba slova, kořen, předpona, příponová část

učebnice str. 26, ústně

PS str. 21/ cv. 1a, b, 2, 3a

Úča z Podškolí

Matematika

Učebnice str. 20/ cv. 32, 4. - 6. sloupec

písemně do sešitu plus zkouška,

str. 23/ cv. 6, 7 do učebnice

Přírodověda

Dřeviny, učebnice str. 11,

List, květ, učebnice str. 12

Čtení 

hlasité čtení s porozuměním

Čítanka str. 20 - 21,

Přísloví a lidová rčení

Přepiš do sešitu ČJ - čtení:


Přísloví a lidová rčení o zvířatech,

rozhodni, co je přísloví, co je rčení. 

Nakresli jeden malý obrázek k přísloví nebo rčení.

Zobrazit zdrojový obrázek

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

14. října

Vlastivěda dějepis

Jak se žilo ve starší době kamenné

Starší doba kamenná

učebnice str. 7, PS str. 4/ cv. 1, 2, 3

Lovci mamutů

Zdeněk Burian

Pravěk očima Zdeňka Buriana

Kdo byl kdo? Zdeněk Burian

Mistři pravěku

Matematika

učebnice str. 20, písemně do sešitu M - školní:

cv. 32, 3 sloupečky plus zkouška,

cv. 31,

kdo nemá, tak v učebnici doplní cv. 25

Český jazyk

učebnice str. 21, písemně cv. 3,

přepiš předposlední větu do sešitu Čj - školní,

vlnovkou podtrhni sloveso,

rovnou čarou 3 podstatná jména,

nad slova napiš číslicí, o který slovní druh se jedná,

u sloves a podstatných jmen urči mluvnické kategorie...

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

12. října

Český jazyk

Shrnutí - Nauka o slově

učebnice str. 24, cv. 1 a, b, c, d (písemně)

PS do str. 20

Angličtina

Unit 2 Happy families

učebnice str. 8 - 10, PS str. 10 - 11

Matematika

Písemné násobení, 

učebnice str. 18

Přírodověda

Kořen, stonek, byliny, dřeviny

učebnice str. 10 - 11

Kořen, stonek, list, květ

Houby 1

Houby 2

Houby 3


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

11. října

Český jazyk

Slova spisovná a nespisovná, slova citově zabarvená,

opakování nauka o slově,

učebnice str. 22 - 24, PS do str.  20

Čítanka

hlasité čtení s porozuměním,

str. 12 - 19

Matematika

Vzájemná poloha přímek v rovině, rovnoběžky, různoběžky,

učebnice str. 17,

d. ú. : str. 17/cv. 4, a, b (do sešitu geometrie)

Vzájemná poloha přímek

Přírodověda

Dělení rostlin,

učebnice str. 10, PS str. 9/ cv. 7 , 9

Zápis do velkého sešitu (zjisti si od spolužáků)

Vlastivěda Z

Pan prezident, dodržujeme zákony,

učebnice str. 7

Zápis do velkého sešitu (zjisti si od spolužáků)

Angličtina

Unit 2 Happy families

učebnice str. 8 - 10,

Str. 8: Naučit se přečíst příběh, znát překlad

Str. 9: Čti otázky a odpovídej

Str. 10: Počítej do 100 po desítkách,

čti texty ve fialovém rámečku, překládej


Slovníček, PS str. 89:

zapiš si 5 slovíček z 2. lekce


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

7. října

Český jazyk

Nauka o slově

Slova mnohoznačná a jednoznačná, učebnice str. 21, PS do str. 18/ cv. 1, 2.


Matematika 

Opakování učiva 3. ročníku,

převody jednotek,

učebnice str. 16.


Vlastivěda

Naše země v pravěku

Pravěk, učebnice str. 6,

vypiš si zvýrazněný text z části 1. Co je pravěk, do velkého sešitu.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

6. října

Český jazyk

Nauka o slově

Slova souznačná a protikladná, učebnice do str. 19, PS do str. 17/ cv. 1, 2.

Čítanka 

doma přečti nahlas str. 10 a 11. 

Matematika 

Opakování učiva 3. ročníku,

písemné sčítání a odčítání,

d. ú. str. 15/ cv. 95, do ČJ - domácí, první dva sloupce.

učebnice str. 14/ cv. 89.

Angličtina

Unit 2 

Flashcards To be (být)

učebnice do str. 8, PS do str. 8,

zapsat 5 slovíček z 2. lekce, PS str. 89

Make a Calendar October 2020

The Presents

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



2. října

Český jazyk

Nauka o slově

Zvuková a psaná podoba slov, učebnice do str. 18, PS do str. 16.

Čítanka

doma přečti nahlas str. 10 a 11.

Matematika 

Opakování učiva 3. ročníku,

dělení se zbytkem,

učebnice str. 13.

Angličtina

Unit 1 Welcome back!

učebnice do str. 7, PS do str. 8,

zapsat všechna slovíčka 1. lekce, PS str. 89

Flashcards Unit 1

Vlastivěda Z

ČR - demokratický stát, učebnice str. 7,

PS do str. 5.

Přírodověda

Rostliny,  učebnice str. 8, PS  do str. 8.
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1. října

Český jazyk

Opakování učiva 3. ročníku,


Slovní druhy, učebnice do str. 17, PS do str. 15.

Matematika 

Opakování učiva 3. ročníku,

učebnice str. 13.

Angličtina

Unit 1 Welcome back!

učebnice do str. 6, PS do str. 7,

zapsat všechna slovíčka 1. lekce, PS str. 89

Good Morning Song for Kids

Vlastivěda D

Letopočet, století, tisíciletí, učebnice str. 5,

PS str. 3/ cv. 3, 4, 5.

Přírodověda

Rostliny,  učebnice str. 8, PS  do str. 8.
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


28. září

Státní svátek

Den české státnosti

Svatý Václav

SVATOVÁCLAVSKÝ CHORÁL

Smrt Svatého Václava

Svatý Václav a ochrana země české

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


25. září

Český jazyk

Opakování učiva 3. ročníku,


Slova příbuzná, řady vyjmenovaných slov

učebnice do str. 15, PS do str. 13.

Čítanka

Báseň Září, str. 4, naučit se zpaměti všichni,

kteří nerecitovali nebo nezvládli

Matematika

Opakování učiva 3. ročníku,

učebnice str. 11


Angličtina

Unit 1 Welcome back!

učebnice do str. 6, PS do str. 7/ cv. 3

zapsat všechna slovíčka 1. lekce, PS str. 89

Vlastivěda Z

Státní svátky,

učebnice str. 6, PS do str. 5

V pátek test z učiva učebnice str. 4, 5, 6

Naučit se slova státní hymny, zkoušíme ústně

Přírodověda

Rostliny,  učebnice str. 8, PS  do str. 8

Ve čtvrtek test Rostliny, co jsou, co obsahují, společné znaky

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

23. září

Český jazyk

Opakování učiva 3. ročníku,

Spodoba znělosti, učebnice str. 12 - 13, PS str. 10 - 11

Matematika

Opakování učiva 3. ročníku,

učebnice str. 11

Vlastivěda D

Čas, kalendář, učebnice str. 4 - 5,

zápis do velkého sešitu: učebnice str. 4, hodiny, vypiš a nakresli druhy hodin.

Čas a jeho měření

Angličtina

Unit 1 Welcome back!

PS str. 6, D. ú. str. 5,

zapsat slovíčka 1. lekce PS str. 89

ABC song

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

21. září

Český jazyk

Opakování učiva 3. ročníku,

rod a číslo podstatných jmen, učebnice str. 7 - 10,

PS str. 4 - 9

Matematika

Opakování učiva 3. ročníku,

učebnice str. 3 - 10

Angličtina

Make a Calendar


Unit 1 Welcome back!

Songs

Picture dictionary

Where´s Flossy?

Games

Hláskování, učebnice str. 5 a 6, PS do str. 4

ABC alphabet


Přírodověda

Houby,  učebnice str. 7, PS  str. 8/ cv. 3,

d. ú.: do velkého sešitu nakresli a popiš obrázek (str. 7, výtrusy hub)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


18. září

Vlastivěda Z

Státní symboly České republiky,

učebnice str. 5, PS str. 4/ cv. 2, 3, 4

Český jazyk SLOH

Jak se jmenujeme

učebnice str. 11


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

17. září

Český jazyk

Psaní vlastních jmen, učebnice str. 10, písemně cv. 2a, 3
PS do str. 9

Matematika

str. 8, písemně cv. 39, 44 do učebnice, cv. 43 do sešitu

Přírodověda

Živá příroda, učebnice str. 6, PS do str. 7

Pracovní činnosti

https://www.youtube.com/watch?v=rV85jR32d04

Čtení

Čítanka str. 4, báseň Září, přepis básně do Čj - čtení,

naučit se celou báseň zpaměti do čtvrtka 24. září

Angličtina

UNIT 1 Welcome back!

Učebnice str. 3 - 5, PS str. 3

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

16. září

Český jazyk

Opakování učiva 3. ročníku

do str. 10, velký PS do str. 9

Čítanka

do str. 7

Matematika

učebnice do str. 7

Přírodověda

učebnice do str. 5, PS do str. 5

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

9. září

Učivo

Český jazyk

Opakování učiva 3. ročníku, učebnice str. 7,

velký PS str. 4/ cv. 1, 2, 3

Matematika

Opakování, učebnice str. 3, cv. 1 (ústně)

cv. 3, 6 (písemně do PS) a cv. 5a, 2 (písemně do sešitu)

Vlastivěda (dějepis)

Jak se měří čas

učebnice str. 4, 5, PS str. 3/ cv. 1, 2

Přírodověda

Opakování učiva 3. ročníku

učebnice str. 4, PS str. 5/ cv. 1, 2, 3, 4

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1. září 2020

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Milé děti!

Vítám Vás ve 4. C :-)

Ve středu 2. září budeme vybírat učebnice z 3. ročníku.









 














xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxZobrazit zdrojový obrázek

Milé děti!

Užívejte si krásné prázdniny!

Těším se na Vás 1. září!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vážení a milí rodiče,

v úterý 1. září 2020 se těšíme,

společně s Veronikou Hlízovou (asistentka pedagoga),

na vaše děti.

Sejdeme se před pavilonem H v 7. 50 hodin,

poznávacím znamením bude cedule s nápisem:

IV. C 

...vyučování končí první školní den v 8. 45 hodin :-) 

(výdej obědů v úterý od 11. 00 do 12. 30 hodin)

...2. - 4. září končí vyučování v 11. 40 hodin :-)

( oběd 2. - 4. září ve 12. 00 hodin)


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Moje e - mailová adresa je:

vlasta.stepanova@zsbrectanova.cz

Těším se na vaše děti a na spolupráci s vámi!

Mgr. Vlasta Štěpánová, třídní učitelka 4. C


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


 
 
 
 
 
 
 
 

Seznam školních pomůcek a potřeb

4. C

Penál

 • 2 pera (nebo 1 pero a náhradní bombičky)

 • 4 ořezané tužky (č. 3 a 4)

 • nůžky, lepidlo (tyčkové)

 • sada barevných pastelek (dostatek barev)

 • ořezávátko, guma, malé pravítko

 • razítko se jménem (kdo má)

  Sešity

 • 7x 523 s okrajem

 • 3x 524 s okrajem

 • 3x 440 nelinkovaný (plus 3x lenoch)

 • úkolníček

 • malý notýsek A6

 • trhací blok s linkami

  Na geometrii

 • 2 trojúhelníky s ryskou

 • kružítko (náhradní tuhy)

 • mikrotužka s náplněmi

   

  Pomůcky pro výtvarnou výchovu

 • Temperové barvy – větší balení s odstíny

 • Kelímek na vodu

 • Paleta na míchání barev

 • Sada štětců různých velikostí – ploché i kulaté vlasové

 • Zástěru přes oděv

 • Sada fixů (12 barev a více)

 • Voskové pastely nebo voskovky

 • Suché pastely

 • Vodovky nebo anilinky

 • Tuš

 • Tyčkové lepidlo (velké)

 • Nůžky

 • Tenký a silný černý centropen

 • Hadřík

 • Ubrus na lavici

 • Kancelářské papíry do kopírky (1 balík)

 • Barevné papíry

 • Čtvrtky A3 20 kusů, A4 30 kusů

 •  

  Zobrazit zdrojový obrázek

   

   

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rychlý kontakt

Základní škola, Praha 10,
Břečťanová 6/2919
106 00 Praha 10

IČO: 47611871
č.ú.: 2000742329/0800

tel.: +420 272 651 133
e-mail: skola@zsbrectanova.cz
datová schránka: is6xmbd

Zobrazit na mapě

 

Základní informace

                  

Kalendář akcí

26. 10. - 1. 11. podzimní prázdniny

od 2. 11. do odvolání ZŠ uzavřena

Školní jídelna

Kontakt
Placení, odhlášení stravného
Jídelníček

--------------------------------------------------------

Webmail (přihlášení)

O škole
Charakteristika
Školská rada
Prezentace tříd
Archiv
Školní rok
2020/2021

Organizace roku
Rozvrhy
Výuka
Zvonění
Kroužky
Knihovna
Rodiče
Konzultační hodiny
Třídní schůzky
Pravidla pro omlouvání absence
Poradenství
Zápis do 1. třídy
Zajímavosti
Dokumenty
Formuláře, žádosti
Školní řád
ŠVP
Plán výchovného poradce
Program prevence
Úmluva o právech dítěte
Výroční zprávy
Zásady zpracování osobních údajů
Fotogalerie
Škola
Školní družina
Výtvarná galerie
Školní družina
Denní režim
Vnitřní řád
Platba
Přihláška
Prezentace oddělení
Kontakty
Škola
Vedení
Učitelé 1. stupeň
Učitelé 2. stupeň
Poradenství
Školní družina
Provoz
Školní jídelna
Pedagogicko - psychologická poradna
Pověřenec (GDPR)
Škola v přírodě
ZŠ Břečťanová | skola@zsbrectanova.cz (c) 2020 Jan Slabý - IT Market  All right reserved