Uvod

Matematika

školní rok 2018/19

9. třída

videa k podpoře výuky:

KOMENTOVANÉ PŘÍKLADY Z PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

Slovní úlohy o společné práci

Slovní úlohy o společné práci 2 - soustavy rovnic

Rozdělení úsečky v daném poměru

Změna úsečky v daném poměru

Povrchy a objemy těles - povrch čtyřbokého jehlanu

Soustavy dvou lineárních rovnic - metoda dosazovací

Soustavy dvou lineárních rovnic - metoda sčítací


--------------------------------------------------------------------------    
Žáci, kteří se vrátí 14. 1. z LVK odevzdají vypracované všechny pracovní listy, které dostali před prázdninami a předloží dopočítané Přijímačky v pohodě CELÁ KAPITOLA - Celá čísla, zlomky, mocniny, odmocniny + str. 49/50 + 36/4, 35/1, 56/5, 64/12, 68/8, 76/8, 84/12.
 
na 16.1. Přijímačky str. 14/1-5

na 23. 1. Přijímačky 15/6-9

na 30. 1. Přijímačky 16/10-12              

3. 1. - 4. 1.

Přijímačky v pohodě spočítaná CELÁ KAPITOLA - Celá čísla, zlomky, mocniny, odmocniny + str. 49/50 + 36/4, 35/1, 56/5, 64/12, 68/8, 76/8, 84/12.

16. 1. TEST - slovní úlohy na soustavy rovnic

18. 1. pololetní práce:
zápis početních operací, celá čísla, mocniny, odmocniny, zlomky, výrazy, algebraické vzorce, rovnice se zkouškou, dopočítávání úhlů, slovní úloha na soustavy rovnic, rovinné útvary - obvody, obsahy, Pythagorova věta, konstrukce - Thaletova kružnice, jehlan - síť, povrch, objem


--------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. třída

jednoduché rovnice

7. třída

zlomky - odkazy na výukové materiály

 
sčítání a odčítání

  sčítání zlomku a celého čísla

  převod zlomku na desetinné číslo

 násobení a dělení zlomků

Geometrie - odkazy na výukové materiály

kružnice vepsaná trojúhelníku

 kružnice opsaná trojúhelníku5. třída - odkazy na výukové materiály

dělení jednociferným dělitelem

písemné dělení dvojciferným dělitelem př. 1

písemné dělení dvojciferným dělitelem př. 2

písemné dělení dvojciferným dělitelem př.3

písemné dělení dvojciferným dělitelem př. 4

písemné dělení dvojciferným dělitelem př. 5

písemné dělení dvojcifernýn dělitelem př. 6

písemné dělení dvojciferným dělitelem př. 7
Rychlý kontakt

Základní škola, Praha 10,
Břečťanová 6/2919
106 00 Praha 10

IČO: 47611871
č.ú.: 2000742329/0800

tel.: +420 272 651 133
e-mail: skola@zsbrectanova.cz
datová schránka: is6xmbd

Zobrazit na mapě

 

Základní informace

                  

Kalendář akcí

17. - 18. 6. Sv. Jan pod Skalou 1. C, 4. B
18. 6. Bezpečně na kole, 3. - 5. třídy
18. 6. Botanicus, 1. A, přípravná tř.
18. 6. MS - Softball
19. 6. Olympijský běh
20. 6. Farma Bláto, 1. A, přípravná třída
20. 6. Kino Hostivař, 2. C
20. 6. Kalokaghátiada, 2. B
21. 6. Výlet parníkem, 2. A, 2. B
21. 6. Galerie hl. m. Prahy, 8. A
21. 6. Dopravní hřiště, 5. B
21. 6. Botanická zahrada, 7. A

Školní jídelna

Kontakt
Placení, odhlášení stravného
Jídelníček

--------------------------------------------------------

Webmail (přihlášení)

O škole
Charakteristika
Školská rada
Prezentace tříd
Archiv
Školní rok
2018/2019

Organizace roku
Rozvrhy
Výuka
Zvonění
Kroužky
Knihovna
Rodiče
Konzultační hodiny
Třídní schůzky
Pravidla pro omlouvání absence
Poradenství
Zápis do 1. třídy
Přijímací zkoušky na SŠ
Zajímavosti
Dokumenty
Formuláře, žádosti
Školní řád
ŠVP
Plán výchovného poradce
Program prevence
Úmluva o právech dítěte
Výroční zprávy
Rozpočet
Zásady zpracování osobních údajů
Fotogalerie
Škola
Školní družina
Výtvarná galerie
Školní družina
Denní režim
Vnitřní řád
Platba
Přihláška
Prezentace oddělení
Prezentace kroužků
Kontakty
Škola
Vedení
Učitelé 1. stupeň
Učitelé 2. stupeň
Poradenství
Školní družina
Provoz
Školní jídelna
Pedagogicko - psychologická poradna
Pověřenec (GDPR)
Škola v přírodě
ZŠ Břečťanová | skola@zsbrectanova.cz (c) 2019 Jan Slabý - IT Market  All right reserved