Uvod

Matematika

školní rok 2018/19

9.
třída 

42. týden        15. - 19. 10.

15. 10. zopakovat vzorce pro výpočet obvodu, obsahu rovinných útvarů

16. 10. pracovní list obvody, obsahy, úhly, TEST - Thaletova kružnice, přinést zelenou geometrii!

17. 10. přinést Přijímačky,
pracovní list rovnice

18. 10. pracovní list rovnice

19. 10. pracovní list rovnice

--------------------------------------------------------------------------                   


41. týden       8. - 12. 10.

8. 10. v sešitě narýsovaný obdélník ABCD: a = 8 cm, b = 5 cm, narýsované jeho úhlopříčky a opsaná kružnice

9. 10. M-G uč. str. 51/1 do M-G-Š

10. 10. M-A uč. 15/2

11. 10. M-A uč. 15/3

12. 10. M- A uč. 15/4 TEST - Vzorce

----------------------------------------------------------------------------------------------


40. týden 1.- 4. 10.

!!! M-A doučit vytýkání kapitola 1, rozkládání podle vzorců uč. str. 10-12 !!!
!!! M- G doučit rýsování trojúhelníků - těžnice, výšky, kružnice opsaná!!! 1. 10. dopisování testu

2. 10. M-G uč. 40/3 a) - ústně rozbor

3. 10. M-A uč. 15/1, PS 9/3,5

4. 10. M-A PS 13/29,30
4. 10. TEST - VYTÝKÁNÍ
-------------------------------------------------------------------------------------
čt
27. 9. A uč. 9/1 až 4 vytýkání

 
st 26. 9. ALGEBRA PS 9/1 - vytýkání

út 25. 9. G - uč. 30/2 a), b,) c) TEST konstrukce trojúhelníku (výšky, těžnice) - náčrtek, rozbor,   konstrukce. počet řešení
út 25. 9.  7:10 třída - doučování pro ty, kterým se nepovedl test výrazy

po 24. 9. geometrie rýsování !!!
--------------------------------------

pá 21. 9. PS výrazy2  3/14   TEST počítání s výrazy kromě vytýkání

st 19. 9. ALGEBRA - vypracovaný pracovní list

út 18. 9. geometrie rýsování - 30/1 a), b) - umět vysvětlit postup konstrukce

po 17. 9. geometrie rýsování - dorýsovaný trojúhelník z minulé hodiny
---------------------------------------

pá 14. 9.  PS výrazy2  3/13

čt 13. 9.   PS výrazy 2  2/8

st 12. 9. geometrie - rýsování !!!

út 11. 9. doplněné rýsování ve škoním sešitě list 1, list 2, list 3, list 4

po 10. 9. všechny pomůcky na rýsování, sešit velký nelinkovaný

pá 7. 9. domácí příprava PS výrazy, rovnice 2 1/4 a 2/8

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. třída

jednoduché rovnice

7. třída

zlomky - odkazy na výukové materiály

 
sčítání a odčítání

  sčítání zlomku a celého čísla

  převod zlomku na desetinné číslo

 násobení a dělení zlomků

Geometrie - odkazy na výukové materiály

kružnice vepsaná trojúhelníku

 kružnice opsaná trojúhelníku5. třída - odkazy na výukové materiály

dělení jednociferným dělitelem

písemné dělení dvojciferným dělitelem př. 1

písemné dělení dvojciferným dělitelem př. 2

písemné dělení dvojciferným dělitelem př.3

písemné dělení dvojciferným dělitelem př. 4

písemné dělení dvojciferným dělitelem př. 5

písemné dělení dvojcifernýn dělitelem př. 6

písemné dělení dvojciferným dělitelem př. 7

Rychlý kontakt

Základní škola, Praha 10,
Břečťanová 6/2919
106 00 Praha 10

IČO: 47611871
č.ú.: 2000742329/0800

tel.: +420 272 651 133
e-mail: skola@zsbrectanova.cz

Zobrazit na mapě

 

Základní informace

                  
Kalendář akcí

18. 10. Matematický proud, I. st.
18. 10. ŠD - Poštovní muzeum
18. 10. ŠD - Loutkové představení
19. 10. Výlet do Tábora, 2. třídy
19. 10. Šikana, agresivita, 4. A, 4. B
19. 10. Prevence 6. A, 6. B
19. 10. Knihovna v Ruské, 1. B
22. 10. Šikana, agresivita, 4. C
22. 10. Digitální gramotnost, 5. C

22. 10. 18.00 – „Škola pro všechny“

23. 10. Já a my spolu ve světě, 3. B, 3. C
23. 10. Výtvarné dílny; 2. třídy
23. 10. Přednáška J. Smetany, 7. A, 7. B
24. 10. Ohrožující látky kolem nás, 2. A
24. 10. Digitální gramotnost, 5. A
25. 10. Ohrožující látky kolem nás, 2. C
25. 10. Ohrožující látky kolem nás, 2. B
25. 10. „Český lev se probouzí.", 6. B
25. 10. „Hudbajky", 3. B, 3. C
26. 10. Digitální gramotnost, 5. B
26. 10. Já a my spolu ve světě, 3. A
26. 10. Muzeum smyslů, 2. B
26. 10. Veletr kreativity, 4. B

29., 30. 10. Podzimní prázdniny

Školní jídelna

Kontakt
Placení, odhlášení stravného
Jídelníček

--------------------------------------------------------

Webmail (přihlášení)

O škole
Charakteristika
Školská rada
Prezentace tříd
Archiv
Školní rok
2018/2019

Organizace roku
Rozvrhy
Výuka
Zvonění
Kroužky
Knihovna
Rodiče
Konzultační hodiny
Třídní schůzky
Pravidla pro omlouvání absence
Poradenství
Zápis do 1. třídy
Zajímavosti
Dokumenty
Formuláře, žádosti
Školní řád
ŠVP
Plán výchovného poradce
Program prevence
Úmluva o právech dítěte
Výroční zprávy
Rozpočet
Zásady zpracování osobních údajů
Fotogalerie
Škola
Školní družina
Výtvarná galerie
Školní družina
Denní režim
Vnitřní řád
Platba
Zápisní lístek
Prezentace oddělení
Prezentace kroužků
Kontakty
Škola
Vedení
Učitelé 1. stupeň
Učitelé 2. stupeň
Poradenství
Školní družina
Provoz
Školní jídelna
Pedagogicko - psychologická poradna
Škola v přírodě
ZŠ Břečťanová | skola@zsbrectanova.cz (c) 2018 Jan Slabý - IT Market  All right reserved