Uvod

Matematika

školní rok 2018/19

9. třída

videa k podpoře výuky:

KOMENTOVANÉ PŘÍKLADY Z PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

Slovní úlohy o společné práci

Slovní úlohy o společné práci 2 - soustavy rovnic

Rozdělení úsečky v daném poměru

Změna úsečky v daném poměru

Povrchy a objemy těles - povrch čtyřbokého jehlanu

Soustavy dvou lineárních rovnic - metoda dosazovací

Soustavy dvou lineárních rovnic - metoda sčítací


--------------------------------------------------------------------------    
Žáci, kteří se vrátí 14. 1. z LVK odevzdají vypracované všechny pracovní listy, které dostali před prázdninami a předloží dopočítané Přijímačky v pohodě CELÁ KAPITOLA - Celá čísla, zlomky, mocniny, odmocniny + str. 49/50 + 36/4, 35/1, 56/5, 64/12, 68/8, 76/8, 84/12.
 
na 16.1. Přijímačky str. 14/1-5

na 23. 1. Přijímačky 15/6-9

na 30. 1. Přijímačky 16/10-12              

3. 1. - 4. 1.

Přijímačky v pohodě spočítaná CELÁ KAPITOLA - Celá čísla, zlomky, mocniny, odmocniny + str. 49/50 + 36/4, 35/1, 56/5, 64/12, 68/8, 76/8, 84/12.

16. 1. TEST - slovní úlohy na soustavy rovnic

18. 1. pololetní práce:
zápis početních operací, celá čísla, mocniny, odmocniny, zlomky, výrazy, algebraické vzorce, rovnice se zkouškou, dopočítávání úhlů, slovní úloha na soustavy rovnic, rovinné útvary - obvody, obsahy, Pythagorova věta, konstrukce - Thaletova kružnice, jehlan - síť, povrch, objem


--------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. třída

jednoduché rovnice

7. třída

zlomky - odkazy na výukové materiály

 
sčítání a odčítání

  sčítání zlomku a celého čísla

  převod zlomku na desetinné číslo

 násobení a dělení zlomků

Geometrie - odkazy na výukové materiály

kružnice vepsaná trojúhelníku

 kružnice opsaná trojúhelníku5. třída - odkazy na výukové materiály

dělení jednociferným dělitelem

písemné dělení dvojciferným dělitelem př. 1

písemné dělení dvojciferným dělitelem př. 2

písemné dělení dvojciferným dělitelem př.3

písemné dělení dvojciferným dělitelem př. 4

písemné dělení dvojciferným dělitelem př. 5

písemné dělení dvojcifernýn dělitelem př. 6

písemné dělení dvojciferným dělitelem př. 7
Rychlý kontakt

Základní škola, Praha 10,
Břečťanová 6/2919
106 00 Praha 10

IČO: 47611871
č.ú.: 2000742329/0800

tel.: +420 272 651 133
e-mail: skola@zsbrectanova.cz
datová schránka: is6xmbd

Zobrazit na mapě

 

Základní informace

                  

Kalendář akcí

29. 6. - 1. 9. Letní prázdniny
 

2. 9. 17 h, třídní schůzky přípravné třídy

2. 9. 18 h, třídní schůzky 1. tříd
4. 9. 18 h, třídní schůzky I. a II. stupně

Školní jídelna

Kontakt
Placení, odhlášení stravného
Jídelníček

--------------------------------------------------------

Webmail (přihlášení)

O škole
Charakteristika
Školská rada
Archiv
Školní rok
2019/2020

Organizace roku
Zvonění
Knihovna
Rodiče
Třídní schůzky
Pravidla pro omlouvání absence
Zajímavosti
Dokumenty
Formuláře, žádosti
Školní řád
ŠVP
Úmluva o právech dítěte
Výroční zprávy
Rozpočet
Zásady zpracování osobních údajů
Fotogalerie
Škola
Školní družina
Výtvarná galerie
Školní družina
Denní režim
Vnitřní řád
Platba
Přihláška
Kontakty
Škola
Vedení
Provoz
Školní jídelna
Pedagogicko - psychologická poradna
Pověřenec (GDPR)
Škola v přírodě
ZŠ Břečťanová | skola@zsbrectanova.cz (c) 2019 Jan Slabý - IT Market  All right reserved