Uvod

Matematika (J. Lišková)

školní rok 2020/21

VII. B

IX. třída

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

školní rok 2019/20  J.
Lišková

MATERIÁLY K DOMÁCÍ VÝUCE - MIMOŘÁDNÝ REŽIM

M - 32 Rozklad mnohočlenu na součin pomocí vzorců

M - 31 PS 43/4 - dokončit, 43/5 a-d

M - 30 Rozklad mnohočlenu na součin - složitější vytýkání

M - 29 PS 42/3

M -28 PS 42/1,2

M-27 Rozklad mnohočlenu na součin - vytýkáním

M-26 Algebraické vzorce - 2. procvičování 

M-25 Algebraické vzorce procvičování

M-24 Součin součtu a rozdílu

M-23 Využití algebraických vzorců

M - 22 Druhá mocnina dvojčlenu PS 41/8

M-21 Druhá mocnina dvojčlenu PS 41/7

M - 20 Mnohočleny - algebraické výrazy, algebraické výrazy - příklady

M-19 PS str. 37/2

M-18 PS str. 36/1

M-17 Mnohočleny - násobení

M - 16 Mnohočleny - opakování - MS Forms

M - 15 Opakování sčítání a odčítání mnohočlenů

M - 14 Násobení mnohočlenu mnohočlenem

M - 13 Počítání s mnohočleny - procvičování PS 35/4

M - 12 Násobení mnohočlenu jednočlenem a úprava výrazu

M - 11 Násobení mnohočlenu jednočlenem

M - 10  Násobení jednočlenů PS 35/1, 2 a-d

M - 9 Sčítání a odčítání mnohočlenů

M - 8 Odčítání mnohočlenů PS 32/2

M - 7 Odčítání mnohočlenů

M - 6 Zapiš  k daným mnohočlenům mnohočlen opačný PS 32/1

M - 5 Opačný výraz/mnohočlen

M - 4  Sečti mnohočleny PS 30/5

M - 3 Sečti mnohočleny PS 30/4

M - 2   Sčítání mnohočlenů

M-1 Výrazy PL 1

M-1 Výrazy PL 2

pomocná videa při výuce během mimořádného režimu:

Sčítání a odčítání mnohočlenů - úvod

Sčítání a odčítání mnohočlenů - se závorkami

Násobení mnohočlenu jednočlenem

Násobení mnohočlenu mnohočlenem

Algebraické vzorce druhá mocnina součtu neno rozdílu2. pololetí

6. 3.- T - A - Hodnota výrazu - ZMĚNA

7. 2. - T-A - Číselné výrazy 

29. 1. Co si mají doplnit nemocní žáci: PS - A  Číselné výrazy str. 22/1-5

Číselné výrazy - poučky

23. 1. T-G - Válec (síť, povrch, objem, slovní úloha) 
PS str. 22-28

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

16. 1. 2. čtvrtletní práce (kružnice a přímka, obvod a obsah kruhu, kružnice, konstrukce tečny ke kružnici, Pythagorova věta, kružnice, kruh ve slovních úlohách z praxe)

 

Domácí příprava, zkoušení leden:

Kruh, kružnice I.

Kruh, kružnice II.

Přehled - válec vzorce

Síť válce - prezentace ke stažení

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Materiály k procvičování září - prosinec:

Tečna ke kružnici daným bodem

Sestroj pravoúhlý trojúhelník s využitím Thaletovy kružnice

Shrnutí mocnin

Shrnutí druhé odmocniny

Shrnutí druhé mocniny

Shrnutí Pythagorovy věty

Video na Pythagorovu větu v rovině (rovnoramenný trojúhelník, kosočtverec)

Procvičování druhé mocniny a odmocniny www.prikladyzmatematiky.cz

Shrnutí druhé odmocniny

Shrnutí druhé odmocniny

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. A + 8. B pomůcky:

M-Algebra: sešit velký linkovaný A4

M- Geometrie: sešit velký nelinkovaný + podložka
další pomůcky: pravítko s ryskou, dlouhé pravítko, úhloměr, kvalitní kovové kružítko, tužka číslo 3, guma, velená propiska, pastelka, kalkulačka s odmocninou.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOUČOVÁNÍ

Vážení rodiče a milí žáci,

ve školním roce 2019/20 bude pro žáky ohrožené školním neúspěchem pravidelně 1x týdně doučování z matematiky (maximálně pro 8 žáků), které je hrazeno ze Šablon, tudíž pro vás ZDARMA. Doučování by se konalo pravidelně od 16. 9. každé pondělí od 14 – 15 hodin ve třídě VIII. A, bude vedené paní uč. Liškovou. Pro přihlášené je účast povinná (nepřítomnost, např. kvůli nemoci, lékaři atd., omlouvá zákonný zástupce).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
VÝUKOVÁ VIDEA

8. třída

jednoduché rovnice

7. třída

zlomky - odkazy na výukové materiály

 
sčítání a odčítání

  sčítání zlomku a celého čísla

  převod zlomku na desetinné číslo

 násobení a dělení zlomků

Geometrie - odkazy na výukové materiály

kružnice vepsaná trojúhelníku

 kružnice opsaná trojúhelníku5. třída - odkazy na výukové materiály

dělení jednociferným dělitelem

písemné dělení dvojciferným dělitelem př. 1

písemné dělení dvojciferným dělitelem př. 2

písemné dělení dvojciferným dělitelem př.3

písemné dělení dvojciferným dělitelem př. 4

písemné dělení dvojciferným dělitelem př. 5

písemné dělení dvojcifernýn dělitelem př. 6

písemné dělení dvojciferným dělitelem př. 7
Rychlý kontakt

Základní škola, Praha 10,
Břečťanová 6/2919
106 00 Praha 10

IČO: 47611871
DIČ: neplátce
č.ú.: 2000742329/0800

tel.: +420 272 651 133
e-mail: skola@zsbrectanova.cz
datová schránka: is6xmbd

Zobrazit na mapě

 

Základní informace

                  

Kalendář akcí

16. 6. Ježek bez jablíčka - naučný program, ŠD
17. 6. Zdravý životní styl, 9.tř.
17. 6. Vystoupení pro rodiče 16.30, 1.ŠD
22. 6. Pražský hrad, 7.A
25. 6. ZOO Zdiby, 1.A
25. 6. Hostivařský lesopark, 1.B

Školní jídelna

Kontakt
Placení, odhlášení stravného
Jídelníček

--------------------------------------------------------

Webmail (přihlášení)

O škole
Charakteristika
Školská rada
Prezentace tříd
Archiv
Školní rok
2020/2021

Organizace roku
Rozvrhy
Výuka
Zvonění
Kroužky
Knihovna
Rodiče
Konzultační hodiny
Třídní schůzky
Pravidla pro omlouvání absence
Poradenství
Zápis do 1. třídy
Zajímavosti
Dokumenty
Formuláře, žádosti
Školní řád
ŠVP
Plán výchovného poradce
Program prevence
Úmluva o právech dítěte
Výroční zprávy
Rozpočet
Zásady zpracování osobních údajů
Fotogalerie
Škola
Školní družina
Výtvarná galerie
Školní družina
Denní režim
Vnitřní řád
Platba
Přihláška
Prezentace oddělení
Kontakty
Škola
Vedení
Učitelé 1. stupeň
Učitelé 2. stupeň
Poradenství
Školní družina
Provoz
Školní jídelna
Pedagogicko - psychologická poradna
Pověřenec (GDPR)
Škola v přírodě
ZŠ Břečťanová | skola@zsbrectanova.cz (c) 2021 Jan Slabý - IT Market  All right reserved