Uvod

Osobní přítomnost žáků 1. stupně (M. Buchar)


Všichni zájemci (přihlášení) o osobní přítomnost v ZŠ od 25. 5. 2020 byli přijati
, všichni zájemci o stravování jsou v ŠJ přihlášeni od 25. 5. 2020
(v případě nepřítomnosti nutno individuálně v ŠJ odhlašovat).

(Paralelně probíhá výuka na dálku.)

Organizace vzdělávacích aktivit skupin žáků bude následující

• maximální počet žáků ve skupině je 15 – podařilo se zachovat (až na 2.A a 3.C) třídní kolektivy, v několika případech jsou 2 třídy spojeny (složení skupin je neměnné po celou dobu)
každý pracovní den 8.00 - 16.00 (8.00 - 11.40 vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku, 11.40 - 16.00 zájmové vzdělávání žáků)
• vzdělávací aktivity zajišťují pedagogičtí pracovníci (3 dny v týdnu třídní učitelky)
• (škola vede evidenci o docházce žáků do skupin, v případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet)
rozvrh hodin kopíruje výuku na dálku
• s sebou: psací potřeby, žákovská knížka (a dále dle pokynů vyučujících)

vstup do pavilonů kmenových tříd (hlavním, resp. bočním vchodem – budou umístěny orientační tabule) je umožněn od 7.45 h pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám
• za vstupními dveřmi bude umístěn stojan s dezinfekcí s dávkovačem
• všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky
každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky
• žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny

odchod po ukončení vzdělávání (11.40), resp. po obědě, dále v průběhu zájmového vzdělávání (nejpozději v 16.00)

(Rozpis - obědy: 11.40 – 5.ABC, 12.00 – 4.ABC, 12.20 – 3.ABC, 12.40 – 1.AB, 13.00 – př.tř., 1.C, 2.A, 13.20 – 2.BC;
celá „obědová skupina", včetně nahlášených v režimu 8.00 – 12.00, bude pokračovat v práci ve skupině a následně ve stanovený čas přichází na oběd.)
Rychlý kontakt

Základní škola, Praha 10,
Břečťanová 6/2919
106 00 Praha 10

IČO: 47611871
č.ú.: 2000742329/0800

tel.: +420 272 651 133
e-mail: skola@zsbrectanova.cz
datová schránka: is6xmbd

Zobrazit na mapě

 

Základní informace

                  

Kalendář akcí

ZŠ do odvolání UZAVŘENA


28. 5. PR Chuchelský háj, ŠD

29. 5. Zahradní slavnost

1. – 5. 6. ŠVP, 5. A 
2. 6. Dopravní hřiště, 4. A, 4. B

2. 6. 17 h, třídní schůzky nové přípr. třídy
        18 h, třídní schůzky nových 1. tříd

9. 6. Třídní schůzky 1. a 2. stupně
        (formou konzultací)

11. 6. Polytechnická hnízda, 8. B
16. 6. Polytechnická hnízda, 8. A

22. – 25. 6. Výlet - jižní Čechy, 9. A + 9. B

29., 30. 6. Ředitelské volno

Školní jídelna

Kontakt
Placení, odhlášení stravného
Jídelníček

--------------------------------------------------------

Webmail (přihlášení)

O škole
Charakteristika
Školská rada
Prezentace tříd
Archiv
Školní rok
2019/2020

Organizace roku
Rozvrhy
Výuka
Zvonění
Kroužky
Knihovna
Rodiče
Konzultační hodiny
Třídní schůzky
Pravidla pro omlouvání absence
Poradenství
Zápis do 1. třídy
Přijímací zkoušky na SŠ
Zajímavosti
Dokumenty
Formuláře, žádosti
Školní řád
ŠVP
Plán výchovného poradce
Program prevence
Úmluva o právech dítěte
Výroční zprávy
Rozpočet
Zásady zpracování osobních údajů
Fotogalerie
Škola
Školní družina
Výtvarná galerie
Školní družina
Denní režim
Vnitřní řád
Platba
Přihláška
Prezentace oddělení
Prezentace kroužků
Kontakty
Škola
Vedení
Učitelé 1. stupeň
Učitelé 2. stupeň
Poradenství
Školní družina
Provoz
Školní jídelna
Pedagogicko - psychologická poradna
Pověřenec (GDPR)
Škola v přírodě
ZŠ Břečťanová | skola@zsbrectanova.cz (c) 2020 Jan Slabý - IT Market  All right reserved