Poradenství


školní psycholog 

Mgr. Lucie Novotná, pavilon S - přízemí
tlf.: 272 651 133 nebo 601 537 121 (730 562 482) 

lucie.novotna@zsbrectanova.cz


výchovný poradce 

Mgr. Ludmila Nevařilová, pavilon S - přízemí
tlf.: 272 651 133

ludmila.nevarilova@zsbrectanova.cz


kariérový poradce 

Mgr. Ludmila Nevařilová, pavilon S - přízemí
tlf.: 272 651 133
ludmila.nevarilova@zsbrectanova.czmetodik prevence

Mgr. Jana Kůstka, pavilon H - 1. patro
tlf.: 272 651 133

jana.kustka@zsbrectanova.cz