Uvod

Pracovní vyučování 6. ročník(Tématický plán   zde  )

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Plánované prověrky:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

listopad 2020 právě probírané učivoZáklady technického kreslení - kótování

   - základní pojmy: kótovací čára, kóta; popisové pole, měřítko t.v.

   - k procvičení:
Co je to kóta? V jakých je jednotkách?
Popiš postup kótování.
Jmenuj 2 zásady psaní kót.
Čemu říkáme popisové pole? Co z něho vyčteme?
Co udává měřítko technického výkresu?


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

září, říjen, listopad 2020 právě probírané učivo: Základy technického kreslení.
                                                                              Práce s papírem - vlaštovka


   - základní pojmy: technický výkres, plná čára, čárkovaná č., čerchovaná č., prostorové x pravoúhlé                                      zobrazování, nárys, půdorys, bokorys 
   - k procvičení:
Co je to technický výkres? Kde všude se s ním můžeme setkat?
Jaké rozeznáváme 3 základní druhy čar?
Kde se používá čára plná? čárkovaná? čerchovaná?
Jaké používáme 2 základní druhy zobrazování?
Jaké 3 základní pohledy máme v pravoúhlém zobrazení?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
září 2020
 právě probírané učivoÚvodní hodina. Práce s papírem - šipka 

   - základní pojmy: obsah předmětu Pracovní vyučování 6, bezpečnost práce ve školní dílně,
                               základní materiály a nástroje pro práci s nimi 

   - k procvičení:
Jmenuj zásady bezpečného chování ve školní dílně.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rychlý kontakt

Základní škola, Praha 10,
Břečťanová 6/2919
106 00 Praha 10

IČO: 47611871
č.ú.: 2000742329/0800

tel.: +420 272 651 133
e-mail: skola@zsbrectanova.cz
datová schránka: is6xmbd

Zobrazit na mapě

 

Základní informace

                  

Kalendář akcí

30. 11. návrat všech žáků do ZŠ
(kromě 7.A, 7.C a 8. tř. - návrat 7. 12.)

Školní jídelna

Kontakt
Placení, odhlášení stravného
Jídelníček

--------------------------------------------------------

Webmail (přihlášení)

O škole
Charakteristika
Školská rada
Prezentace tříd
Archiv
Školní rok
2020/2021

Organizace roku
Rozvrhy
Výuka
Zvonění
Kroužky
Knihovna
Rodiče
Konzultační hodiny
Třídní schůzky
Pravidla pro omlouvání absence
Poradenství
Zápis do 1. třídy
Zajímavosti
Dokumenty
Formuláře, žádosti
Školní řád
ŠVP
Plán výchovného poradce
Program prevence
Úmluva o právech dítěte
Výroční zprávy
Zásady zpracování osobních údajů
Fotogalerie
Škola
Školní družina
Výtvarná galerie
Školní družina
Denní režim
Vnitřní řád
Platba
Přihláška
Prezentace oddělení
Kontakty
Škola
Vedení
Učitelé 1. stupeň
Učitelé 2. stupeň
Poradenství
Školní družina
Provoz
Školní jídelna
Pedagogicko - psychologická poradna
Pověřenec (GDPR)
Škola v přírodě
ZŠ Břečťanová | skola@zsbrectanova.cz (c) 2020 Jan Slabý - IT Market  All right reserved