Výchova k občanství (L. Nevařilová)

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH PŘEDMĚTU 
VÝCHOVA K OBČANSTVÍ

        Výchova k občanství | Občankáři


MATERIÁLY PRO VÝUKU PRO 9. TŘÍDY

19. 10. 2020
- písemka: Právo - teorie 12. 10. 20205. 10. 2020
- právní vztahy

28. 9. 2020 - státní svátek - DEN ČESKÉ STÁTNOSTI (sv. Václav)
odkaz na video: 
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/svatek-svateho-vaclava-den-ceske-statnosti-28-zari-150662

21. 9. 2020
- základní právní pojmy, dělení práva
- zápis: dělení práva

14. 9. - hodina proběhla distanční formou

7. 9. 2020
- úvodní hodina

- zápis: Právo x morálka, právní řád ČR