Výtvarná výchova 8. ročník


Umění začíná okamžikem, kdy člověk již netvoří s utilitárním - užitkovým záměrem, ale proto, aby něco zobrazil nebo vyjádřil. Umění je po staletí poselstvím, vyjadřovacím prostředkem, způsobem lidského dorozumíváním, který snad vznikl dříve než řeč.
V 8. ročníku se žáci učí číst s porozumět vzkazům, jež jsou skryty v jednotlivých uměleckých dílech. I proto mají k dispozici i virtuální sešit doplněný o obrázky a další odkazy na následujícím odkazu  shorturl.at/gmAG0  .