Uvod

Výuka na dálku (M. Buchar)


V současné době uzavření škol je situace pro všechny složitá, někteří rodiče museli zůstat s dětmi doma, starší děti jsou samy doma, některé děti jsou u prarodičů; ne všichni mají k dispozici počítač s připojením k internetu, někde je internet slabý, navíc byla většinou uzavřena místa s veřejným internetem.
Naší snahou je, aby „výuka“ (i bez výkladu) pokračovala v určitém režimu dále a žáci dále pracovali ve „školním režimu“ – s úkoly.
Z výše popsaných důvodů jsou tyto úkoly ze strany školy nevymahatelné. Naší snahou není zaměstnat rodiče (i když žáci 1. – 3., 4. třídy jejich vedení potřebují), úkoly jsou pro děti, aby měly denní „školní“ program a udržovaly se ve „školní“ kondici.
 
                Od pondělí 16. 3. 2020 budeme úkoly zadávat
  • v pondělí na týden dopředu, přiměřeně tomu, že jsou bez předchozího výkladu učitele, přiměřeně věku a pracovní hygieně, přiměřeně v této době daným možnostem dětí,
  • s cílem procvičit a utužit již probrané učivo, s návazností na učivo nové,
  • pokud bude potřeba, s předcházejícím krátkým výkladem (vzorovým řešením apod.),
  • s podporou školních výukových programů (které byly pro tuto mimořádnou situace uvolněny),
  • na 1. stupni třídními učiteli e-mailem rodičům, případně přes webové stránky či mobilní aplikace,
  • na 2. stupni vyučujícími jednotlivých předmětů přes Školu on Line přímo žákům (na jejich účet) souhrnně v pondělí nebo v den výuky předmětu; info o zadání úkolu vyučujícím v daném předmětu rodiče uvidí na svém účtu v ŠOL pod záložkou Výuka – Úkoly – Domácí úkoly, nahlédnout do zadání mohou přes účet žáka,
  • s e-mailovou a telefonickou podporou vyučujících (třídních učitelů) žákům i rodičům, 
  • s možností předání v tištěné podobě v pracovní dny 8.00 – 12.00 .
Helplinka podpory výuky na dálku vyučujícími je k dispozici žákům, případně rodičům
v pracovní dny 8.00 – 12.00 na telefonním čísle 272 651 063,
v pondělí, středu a pátek 8.00 – 12.00 na e-mailové adrese vyučujícího
(jmeno.prijmeni@zsbrectanova.cz).

S přáním pevného zdraví
Mgr. Miroslav Buchar
ředitel školy
Rychlý kontakt

Základní škola, Praha 10,
Břečťanová 6/2919
106 00 Praha 10

IČO: 47611871
č.ú.: 2000742329/0800

tel.: +420 272 651 133
e-mail: skola@zsbrectanova.cz
datová schránka: is6xmbd

Zobrazit na mapě

 

Základní informace

                  

Kalendář akcí

ZŠ do odvolání UZAVŘENA

31. 3. OVOV - pětiboj, 7. - 8. třída

1. - 8. 4. Zápis do 1. tříd
              (viz aktuality)

2. 4.   Farma Netluky, 3. A
          Máchalka a Podvinní, ŠD
          Polytechnická hnízda, 8. B
7. 4.   Divadlo U Hasičů - přípravná třída
          Polytechnická hnízda, 8. A

9. 4.   Velikonoční prázdniny

Školní jídelna

Kontakt
Placení, odhlášení stravného
Jídelníček

--------------------------------------------------------

Webmail (přihlášení)

O škole
Charakteristika
Školská rada
Prezentace tříd
Archiv
Školní rok
2019/2020

Organizace roku
Rozvrhy
Výuka
Zvonění
Kroužky
Knihovna
Rodiče
Konzultační hodiny
Třídní schůzky
Pravidla pro omlouvání absence
Poradenství
Zápis do 1. třídy
Přijímací zkoušky na SŠ
Zajímavosti
Dokumenty
Formuláře, žádosti
Školní řád
ŠVP
Plán výchovného poradce
Program prevence
Úmluva o právech dítěte
Výroční zprávy
Rozpočet
Zásady zpracování osobních údajů
Fotogalerie
Škola
Školní družina
Výtvarná galerie
Školní družina
Denní režim
Vnitřní řád
Platba
Přihláška
Prezentace oddělení
Prezentace kroužků
Kontakty
Škola
Vedení
Učitelé 1. stupeň
Učitelé 2. stupeň
Poradenství
Školní družina
Provoz
Školní jídelna
Pedagogicko - psychologická poradna
Pověřenec (GDPR)
Škola v přírodě
ZŠ Břečťanová | skola@zsbrectanova.cz (c) 2020 Jan Slabý - IT Market  All right reserved