Uvod

Zápis do 1. tříd (M. Buchar)


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 a rozhodnutím vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu vydalo opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 (č. j. MSMT-12639/2020-1).
Zápisy k povinné školní docházce proběhnou bez osobní přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců ve škole.

Žádosti ke vzdělávání v 1. ročníku budou přijímány elektronicky (ve zcela výjimečném případě osobně po telefonické nebo e-mailové dohodě) od 1. do 8. 4. 2020, přičemž poslední den pro zahájení správního řízení je 8. 4. 2020. 
Rozhodnutí ve správním řízení bude učiněno bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od zahájení řízení, k nimž se připočítává doba až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření, je-li třeba někoho předvolat apod. nebo jde-li o zvlášť složitý případ.
 
Potřebné dokumenty
a) žádost o přijetí k povinné školní docházce ( zde )
   (žádáte-li pro své dítě o odklad školní docházky, přijetí do přípravné třídy nebo předčasné přijetí,
    stáhněte si ( zde ) také tyto dokumenty, vyplňte je a zajistěte potřebné přílohy - jsou v žádostech
    uvedeny; můžete je poslat později, až je budete mít. Ve zcela výjimečných případech vám
    žádost(i)  k vyplnění předáme po dohodě s vedením školy.),
b) prostá kopie rodného listu dítěte .

(V případě, že uvedete adresu ve spádové oblasti naší školy, budeme místo trvalého pobytu dítěte ověřovat z výpisu evidence obyvatel.)

Podání žádosti
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.
Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:
1. do datové schránky školy (ID: is6xmbd),
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email)
                    na adresu   zapis@zsbrectanova.cz  ,
3. poštou nebo do poštovní schránky v ZŠ (v pavilonu H za vstupními dveřmi vlevo),
4. ve výjimečných případech osobní podání (nutná telefonická rezervace)
(pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků, např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů).

Každé žádosti přidělíme kód, o kterém vás budeme informovat na e-mailovou adresu, kterou uvedete v žádosti o přijetí. Podle tohoto kódu se budete dále orientovat. Pokud zjistíme, že je žádost neúplná či je třeba něco upřesnit, budeme vás kontaktovat.
O tom, zda jsme Vaše dítě do naší školy přijali či nepřijali, se dozvíte z rozhodnutí ředitele školy. Toto rozhodnutí bude zveřejněno na webových stránkách školy koncem měsíce dubna. V případě nepřijetí obdržíte rozhodnutí se zdůvodněním také poštou.
Po ukončení mimořádných opatření uspořádáme setkání se zapsanými dětmi, jejich zákonnými zástupci, paní učitelkami a vedením školy – termín bude upřesněn.

S přáním pevného zdraví
vedení ZŠ Břečťanová
Rychlý kontakt

Základní škola, Praha 10,
Břečťanová 6/2919
106 00 Praha 10

IČO: 47611871
č.ú.: 2000742329/0800

tel.: +420 272 651 133
e-mail: skola@zsbrectanova.cz
datová schránka: is6xmbd

Zobrazit na mapě

 

Základní informace

                  

Kalendář akcí

ZŠ do odvolání UZAVŘENA

31. 3. OVOV - pětiboj, 7. - 8. třída

1. - 8. 4. Zápis do 1. tříd
              (viz aktuality)

2. 4.   Farma Netluky, 3. A
          Máchalka a Podvinní, ŠD
          Polytechnická hnízda, 8. B
7. 4.   Divadlo U Hasičů - přípravná třída
          Polytechnická hnízda, 8. A

9. 4.   Velikonoční prázdniny

Školní jídelna

Kontakt
Placení, odhlášení stravného
Jídelníček

--------------------------------------------------------

Webmail (přihlášení)

O škole
Charakteristika
Školská rada
Prezentace tříd
Archiv
Školní rok
2019/2020

Organizace roku
Rozvrhy
Výuka
Zvonění
Kroužky
Knihovna
Rodiče
Konzultační hodiny
Třídní schůzky
Pravidla pro omlouvání absence
Poradenství
Zápis do 1. třídy
Přijímací zkoušky na SŠ
Zajímavosti
Dokumenty
Formuláře, žádosti
Školní řád
ŠVP
Plán výchovného poradce
Program prevence
Úmluva o právech dítěte
Výroční zprávy
Rozpočet
Zásady zpracování osobních údajů
Fotogalerie
Škola
Školní družina
Výtvarná galerie
Školní družina
Denní režim
Vnitřní řád
Platba
Přihláška
Prezentace oddělení
Prezentace kroužků
Kontakty
Škola
Vedení
Učitelé 1. stupeň
Učitelé 2. stupeň
Poradenství
Školní družina
Provoz
Školní jídelna
Pedagogicko - psychologická poradna
Pověřenec (GDPR)
Škola v přírodě
ZŠ Břečťanová | skola@zsbrectanova.cz (c) 2020 Jan Slabý - IT Market  All right reserved