Uvod

2.B (Mgr. Jiřina Knotková)

Exkurze ve svíčkárně a na minifarmě v Šestajovicích

Exkurze v Šestajovicích 
ŠKOLNÍ ROK 2017/ 2018

Vítáme Vás na stránkách  2. B16. 1. 2018

Prvouka prac. seš. do str. 44

Český jazyk uč. do str.59

Matematika do str. 17/ část

Knotková J. tř. uč.


17. 10. Učivo

Matematika prac. sešit str. 21, 22/1
Poč. zpaměti do str. 5

Prvouka  prac. seš. do str. 19, učebnice do str. 12

Český jazyk prac. sešit str. 19

Knotková Jiřina  třídní učitelka3. 11 Učivo

Matematika do str. 29/část

Český jazyk uč. str. 31 / opakujeme druhy vět

Čítanka str. 30, 31 / výrazné čtení, melodie vět

Knotková Jiřina6. 11. Učivo

Český jazyk uč. do str. 33/2
Věty, slova...

Matematika prac. sešit do str. 29 / část

Hudební výchova / nácvik písně str. 6
Rytmus       

Hezký den   Knotková J.Učivo v týdnu od 14. 11. do 16. 11.

Český jazyk uč. do str. 41
prac. seš. do str. 27

Čítanka do str. 46

Matematika - už dopsat prac. sešit 5
Počítáme zpaměti do str. 5, 10,11,12

Prvouka uč. do str. 25
Prac. seš. do str. 26

Hezký den

Knotková J.  tř. uč.  
Učivo 22. 11. - 23. 11.

Matematika prac. seš. do str. 3, 4
Počítáme zpaměti do str. 12

ČESKÝ JAZYK UČ. DO STR. 39, 40
Slova nadřazená a podřazená významem
Prac. seš. do str. 29

Písanka do str. 28

Knotková J.  tř. uč.Učivo 28.11. a 29. 11. /vánoční dílničky - projektový den


Český jazyk uč. do str. 44

Prvouka prac. seš. do str. 28

Písanka do str. 30, 31

M - počítáme zpaměti do str. 12

Knotková J.Učivo 1. 12.

ČESKÝ JAZYK PRAC. SEŠ. STR. 31
uč. str. 45

Matematika prac. seš. do str. 6/4

Čítanka str. 50, 51, 53

Knotková J. tř. uč.

Jen ještě připomínám, že vybíráme na divadlo 60 Kč / Kocour Modroočko. Jdeme  7. 12.
A dále na ISIC kartu 250 Kč / přihlášené děti.
Prosím, přinést co nejdříve !Učivo 8. 12.

Matematika dopsat str. 7, 8 /1,2

Český jazyk uč. str. 48/1,2
Naučit se zpaměti vyjmenovat samohlásky krátké, dlouhé
prac. seš. do  str. 34/ 1

Písanka  další 1 str. za Dú

Hezký víkend
Knotková J. tř. uč.   11.12. Učivo

Matematika str. 8, 9 /2
Český jazyk uč. str. 49/9
Hv - opakujeme koledy

Knotková J.12. 12. a 13. 12. učivo

ČJ  PRAC. SEŠ. DO STR. 36 /1, 3, 5
UČEBNICE STR. 50

Mat. dopsat str. 9 bez cv. 3,4
opakujeme slovní úlohy


Čtení - naučit se báseň v Čítankce str. 54 / Koleda

Knotková J. tř. uč.18. 12. učivo

ČESKÝ JAZYK UČ. DO STR. 51
diktát - slova s u, ú, ů

Matematika prac. seš. str. 9 / písemné sčítání s přechodem přes desítku
a prac. sešit str. 11/1 opak. úsečky
/zítra str. doděláme/

Knotková J.  tř. uč.19. - 20. 12.

Učivo

ČESKÝ JAZYK
Abeceda
Opak.samohlásky, dvojhlásky....
Tvrdé, měkké, obojetné souhlásky - úvod / jen rozdělení hlásek

Matematika opak., procvičování

Prvouka prac. seš. do str. 39

Knotková J.
2018 / 1. týden

Matematika str. 13,14

Český jazyk prac. seš. str. 42, 43
Vyjmenovat tvrdé, měkké, obojetné souhlásky zpaměti

Prvouka uč. do str. 35
Prac. seš. str. 40


Knotková J. tř. učitelka  

Učivo 8. 1. až 11. 1. 2018

Český jazyk uč. do str. 58, prac. seš. do str. 47
V pondělí 15. 1. opak. práce na známku

Matem. do str. 16/1 - 5
Poč. zpaměti do str. 16

Prvouka uč. str. 33,32
Prac. seš. do str.41

Písanka 2. díl do str. 2

Knotková J.


Učivo je už na str. nahoře, abychom nemuseli déle hledat......
K. J.Rychlý kontakt

Základní škola, Praha 10,
Břečťanová 6/2919
106 00 Praha 10

IČO: 47611871
č.ú.: 2000742329/0800

tel.: +420 272 651 133
e-mail: skola@zsbrectanova.cz

Zobrazit na mapě

 

Základní informace

                  
Kalendář akcí

18. 1.  ŠD - Trilopark
22. 1.  KMD
23. 1.  Workshop, SPŠE V Úžlabině 8. tř.
25. 1.  ŠD – Galerie Scarabeus


pátek    26. 1.   Ředitelské volno (volby)
pondělí 29. 1.   Začátek výuky od 8.55

31. 1.  Předávání výpisu z vysvědčení
2. 2.    Pololetní prázdniny

Školní jídelna

Kontakt
Placení, odhlášení stravného
Jídelníček

--------------------------------------------------------

Webmail (přihlášení)

O škole
Charakteristika
Školská rada
Prezentace tříd
Archiv
Školní rok
2017/2018

Organizace roku
Rozvrhy
Výuka
Zvonění
Kroužky
Knihovna
Rodiče
Konzultační hodiny
Třídní schůzky
Pravidla pro omlouvání absence
Poradenství
Zápis do 1. třídy
Přijímací zkoušky na SŠ
Zajímavosti
Dokumenty
Formuláře, žádosti
Školní řád
ŠVP
Plán výchovného poradce
Program prevence
Úmluva o právech dítěte
Výroční zprávy
Rozpočet
Fotogalerie
Škola
Školní družina
Výtvarná galerie
Školní družina
Denní režim
Vnitřní řád ŠD
Platba
Zápisní lístek
Prezentace oddělení
Prezentace kroužků
Kontakty
Škola
Vedení
Učitelé 1. stupeň
Učitelé 2. stupeň
Školní družina
Provoz
Školní jídelna
Pedagogicko - psychologická poradna
Škola v přírodě
ZŠ Břečťanová | skola@zsbrectanova.cz (c) 2018 Jan Slabý - IT Market  All right reserved