Charakteristika


Právní forma: příspěvková organizace
Zřizovatel školy:
Městská část Praha 10 se sídlem Vršovická 68/1429, 101 38 Praha 10
Organizační struktura: viz Organizační řád školy (ředitel jako statutární orgán právnické osoby)

Základní škola Břečťanová je úplná škola s devíti postupnými ročníky, škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy, škola s přípravnou třídou (ve školním roce 2023/2024 z kapacitních důvodů neotevřena).
Škola je spádovou školou pro oblast Zahradního Města a Záběhlic, je umístěna v klidné části sídliště, mimo komunikace a je dobře dostupná MHD.
ZŠ Břečťanová je pavilonová škola (plán areálu  zde  ) s několika zatravněnými a osázenými zelenými pásy mezi pavilony, se sportovním areálem, hřištěm a zahradou pro školní družinu. Škola se skládá ze šesti dvoupodlažních pavilonů a jednoho přízemního. V něm bylo, po celkové rekonstrukci, k 1. 12. 2014 otevřeno odloučené pracoviště MŠ Mládežnická. Dalším samostatným pavilonem je tělocvična. Podél pavilonů jsou zastřešené pergoly.
Na prvním stupni (1. až 5. ročník) je od 1. 9. 2023  třináct tříd, v 1. a 3. ročníku dvě třídy, ve 2., 4. a 5. ročníku tři třídy, na druhém stupni je dvanáct tříd – 6., 7., 8. a 9. ročník po třech třídách.
Budovy a prostory školy jsou dimenzovány pro 638 žáků, od 1. září 2023 má škola 608 žáků
Součástí školy je školní družina pro žáky 1. – 3. ročníku. Školní družina má možnost využívat v areálu školy zahradu s herními prvky, víceúčelové hřiště, tělocvičnu.
Při výuce je využívána pracovna informatiky, infocentrum a odborné pracovny. Pro další studium žáků i pedagogů je k dispozici žákovská a učitelská knihovna. Pro žáky 1. a 2. stupně je nainstalováno 27 interaktivních tabulí a třídy jsou vybaveny keramickými tabulemi.