Matematika (J. Lišková)

VÍTEJTE VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/23

INFORMACE PRO ŽÁKY OSMÝCH TŘÍD (8.A, 8.B, 8.C)

Pomůcky: sešity 440 /460 + podložka (po dopsání další), možnost na algebru používat velký sešit nejlépe s tečkami( kdo nechce mít jeden nelinkovaný sešit), pomůcky na rýsování (pravítko s ryskou, druhé pravítko, kružítko, úhloměr - nula na obou stranách, tužka na rýsování - číslo 3 nebo H, guma, propiska se zelenou náplní, lepidlo, nůžky), kalkulačka(ne mobil)

Co se budeme učit:

1. Opakování ze sedmé třídy

2. Druhá mocnina a odmocnina

3. Pythagorova věta

4. Mocniny s přirozeným mocnitelem

5. Kružnice, kruh

6. Válec

7. Výrazy

8. Rovnice


9. Konstrukční úlohy

10. Slovní úlohy řešené rovnicemi


Materiály k výuce nahrávám do SOUBORŮ v MS Teams, heslo do Teamsů žáci dostanou na začátku roku ke vlepení do Jiných sdělení.