2.B (Mgr. Jiřina Knotková)

Vítáme Vás na stránkách      2 . B   2021 / 2022

Informace z 2. B

Učivo do 16.5.

ČJ PS do str. 29

Matematika Matýsek PS do str. 45

Matýsek malý do str. 37

Prvouka PS do str. 68 /společenstva

K. J.


11. 5. 

Čj uč. str. 97, 97/4 nakresli...

Mat. Matýsek malý do str. 35

Pětiminutovka / násobilka 3, 4, 5, 6  - už zpaměti výsledky DO SEŠITU

Prvouka PS str. 66  - léto

Knotková J. 


10. 5.

ČJ UČ. STR. 95, PS str. 27 dopsat

ČTEME společně -  DĚTI Z BULLERBYNU

Do konce května si zapíší děti do ČTENÁŘSKÉHO DENÍKU - DĚTI Z BULLERBYNU, Astrid Lindgrenová, Helena Zmatlíková, alespoň 5 vět a obrázek.

12.5. ČT-  jedeme objednaným  AUTOBUSEM na výlet do Sklárny Sázava.   8h odjezd  - návrat kolem 13h...kapesné možno. Raději pláštěnku, pevné  boty, svačinu.   

K. J.

9. 5.

Matematika Matýsek malý - do str. 33 ....

ČJ UČ. str. 95 Spojky

PS Čj str. 27 / část

PRVOUKA - BESEDA O BEZPEČNOSTI, dramatizace

K. J.


5.5.

MATEM. Matýsek malý do str. 31

Počítáme zpaměti dopsat do 6.5.

ČJ uč. str. 94 - předložky

PS ČJ STR. 26

K. J.

Učivo do 4. 5.

Čj uč. do str. 94 / předložky

ČJ ps DO STR. 26

PRVOUKA UČ.do str. 57

PS str. 67

Matematika Poč. zpaměti dopsat celé...

Matem. Matýsek malý do str. 30

Matematika 4 B opakovat, procvičovat také...

Knotková J.

29. 4.

ČJ SLOVNÍ DRUHY - učebnice DO STR. 93/ 5

PS ČJ STR. 24

Matem. Matýsek PS do str. 42

Matýsek malý do str. 29

K. J.


28. 4.

Čj Ps do str. 23 /1

Mat. Poč. ZPAMĚTI DO STR. 20

Matýsek malý do str. 28

Prvouka opakujeme zvířata na farmě, pouštíme si CD se zvířátky

K. J.

25. 4.

Matematika Matýsek PS do str. 37

Opakujeme násobky čísla 4 - 6 / podle tabulky násobení i zpaměti...

Čj PS do str. 22/1, slovní druhy...úvod do slovních druhů

Prvouka uč. str. 52 - 55 opakujeme si hospodářská zvířata, pouštíme si o nich film na interaktivní tabuli.

K. J.

22. 4.

Čj uč. str. 90, 91 

- do 26. 4. naučit se ze str. 90/1 slovní druhy zpaměti i s číslem pořadí...

PS str. 20 - dopsat si

Matematika Matýsek PS do str. 36

Čteme Děti z Bullerbynu a vymýšlíme vlastní básně...

K. J.

20. 4.

ČÍTANKA DO STR. 113

ČJ PS STR. 20/1, 2

a ÚVOD DO SLOVNÍCH DRUHŮ / PODSTATNÁ JMÉNA, SLOVESA...

MATEMATIKA - MATÝSEK MALÝ DO STR. 28

Počítáme zpaměti do str. 19, 20....postupně podle individuální rychlosti

Zítra exkurze do Toulcova dvora / Program - Mláďata v Toulcově dvoře. 

K. J.

13. 4.

Český jazyk uč. str. 88/ 3 - doplňování napsat část a diktát str. 86, 89 některé věty...

Poč. zpaměti do str. 18

Hezké Velikonoce    

TU

12. 4.

Matematika Matýsek malý do str. 24

Počítáme zpaměti do str. 18 část

ČJ PS STR. 18 dopsat si...

ČÍTANKA STR. 107, 108 /úkoly pod článkem ústně

PÍSANKA - DOPSAT už 2. DÍL....

opakovali jsme si psaní adresy na pohled nebo dopis - str. 39

K. J.

11. 4.

DÚ M. - MATÝSEK malý str. 22, /23.

K. J.

8. 4.

ČJ PS do str. 18 - opakování slov s dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě...

Matýsek malý do str. 20

Počítáme zpaměti do str. 17

Čítanka str. 106, 107 / úkoly pod článkem...

TU

7. 4. učivo

matematika Matýsek malý do str. 19

Matem. Matýsek PS do str. 33, zítra do str. 35...

Počítáme zpaměti do str. 15, 16 část

Písanka do str. 40 bez 39, str. 39 zítra...

Čítanka STR. 104 -  čtení a opis 1. sloky básně, str. 105 hlasité čtení, úkoly pod článkem ústně

K. J.    

6. 4. učivo

ČJ OPAKOVÁNÍ -   STR. 110/4. ÚKOL

MATEMATIKA MATÝSEK PS do STR. 31

Prvouka PS str. 58 naučit se 1 báseň do 13. 4.

Knotková J. tř. uč. 

5. 4. UČIVO

ČJ uč. diktát str. 86

PS ČJ do STR.17/1

Matematika Matýsek malý - do str. 18 část / opakování násobilky

Práce se čtvercovou sítí - násobilka / procvičování 

Počítáme zpaměti do str. 17 

Knotková J. tř. uč.     

4. 4.

Matematika Matýsek malý str. 14, 15

Počítáme zpaměti do str.15 /část

Matýsek PS str. 29/4 a str. 30 - opakování

Prvouka - JARO, PS dopsat str. 62, 64 

ČJ UČ. STR. 87- VYPRÁVĚNÍ, SLOHOVÝ VÝCVIK...

PS Čj STR. 16 -   BĚ, PĚ, VĚ, MĚ ve slovech...

Knotková Jiřina

1. 4 učivo

Čj uč. - psaní bě, pě, vě, mě/ do str. 86/ 5, 6, 7

PS do str. 16/ 4

Matem. Matýsek PS do str.29/ 1, 2, 3

Písanka do str. 38

TU

Učivo do 30.3.

ČJ UČ. DO STR. 85

Ps čj do str. 15

Matematika Matýsek PS str. 23/1, 2 do seš. geometrie

Poč. zpaměti do str. 11 a do 3. 4. až str. 14...

Prvouka PS dopsat do str. 64, 65...

TU    

Učivo do 28.3.

ČJ UČ. DO STR. 83

PS ČJ DO STR. 14 a 15/ 5

M - POČÍTÁME ZPAMĚTI DO STR. 10

Matem. Matýsek PS do str. 26/1, 2

Prvouka uč. str. 52, 53 - hospodářská zvířata

a PS str. 64/2 a 65

Knotková J. tř. uč. 

Učivo do 24.3.

Matematika Matýsek PS do str. 21

Počítáme zpaměti do str. 6 a dále postupně do 8.4. až do str. 14...

ČJ UČ. STR. 82 , 82/5 NAPIŠ 3 ŘÁDKY

Ps čj str. 14/1, 2, 3

Knotková J.

22.3.

čj učebnice do str. 80 část, diktát 80/8a

ČJ PS str. 13

Matematika Poč. zpaměti do str. 6 část

Matýsek malý - geometrie str. 13, 26/1

Písanka str. 36 a 38/1

TU


21.3. učivo

Matematika - příklady násobení a dělení ve čtvercové síti

Počítáme zpaměti do str. 5 - část

ČJ UČ. STR. 78 ÚSTNĚ a 78/3 napiš 3 věty

Prvouka - Jaro u potoka a v lese, uč. str. 48 - 50. Vyprávíme si a poznáváme druhy rostlin a živočichů.

TU


9.3. učivo

Čj uč. str. 78 a 79/3

PS ČJ str. 13/5

Matematika Počítáme zpaměti do str. 3

Matematika Matýsek PS do str. 17

Prvouka PS str. 60, 61

Společná četba D. z B.

Písanka str. 35

K. J.8.3.

ČJ UČ. DO STR. 78 ČÁST

PS ČJ str. 12/4 jenom část

Matematika Poč. zpaměti do str. 2

Matýsek PS do str. 15

Matýsek malý do str. 12

Knotková J.     4.3.

ČJ UČ. STR. 77

PS ČJ STR. 11/3

MATEMATIKA MATÝSEK PS do str. 13

Matýsek malý str. 9

Společná četba Děti z Bullerbynu

TU 

 

3.3.

Matematika Matýsek malý do str. 8

Čj uč. str. 77 párové souhlásky, některá cvičení si napiš...

PS ČJ DO STR. 11/1

K. J. 


2.3.

Matematika Matýsek PS str. 12/1, 2 opakování, str. 10 - 11 zítra

Matematika malý Matýsek str. 7, 8/1

ČJ UČ. DO STR.  76, PS  STR. 10/1,2  Psaní párových souhlásek...

Prvouka PS str. 58

Společná četba Děti z Bullerbynu

TU


1.3.

Matematika Matýsek PS do str. 9/3

Matýsek malý str. 7/1

Počítáme zpaměti č. 3  /str. 1 dopsat

Opakujeme násobky čísla 2, 3 zpaměti

ČJ UČEBNICE STR. 75, ÚSTNĚ A CV. 5, 6 NAPIŠ do sešitu

PS ČJ DO STR. 9

KNOTKOVÁ J.

ČÍTANKA STR. 102 - ČTENÍ a přepis 1 básně do sešitu

Společná četba Děti z Bullerbynu


28.2.

Prvouka PS str. 56

Matematika Matýsek PS do str. 8/1

Společná četba Děti z Bullerbynu

Počítáme zpaměti 2. díl - dopisovat už samostatně, k  procvičování doma...

Počítáme zpaměti díl 3. str. 1/ 2 sloupečky

K. J.


25.2.

ČJ PS DO STR. 9/1,2

Matematika Poč. zpaměti str. 23 část

Matýsek malý str. 6/1,2

Matýsek velký PS do str. 6

Společná četba Děti z Bullerbynu

Hezký víkend

Knotková J.24.2.

ČJ - PS DO STR. 8,

UČEBNICE DO STR. 74,

DIKTÁT STR. 66/7.

Matematika Matýsek PS do str. 13 - část

Počítáme zpaměti do str. 22

K. J.


21.2. učivo

ČJ ps DO STR. 6

Matem. Poč. zpaměti do str. 21, 22 část

Matem. Matýsek malý fialový str.3

Matýsek PS fialový do str.  3

Prvouka uč. str. 44

PS str. 55 - Náš svět

K. J.


18.2. učivo

M - zpaměti násobky č. 2

Matýsek malý fialový do str. 2

Matýsek velký PS str. 3

Čj uč. str. 72, psaní párových souhlásek na konci slov

PS str. 6 / 1, 2

Společná četba : Děti z Bullerbynu

Knotková J.


17. 2. učivo

Matematika Matýsek fialový PS do str. 3/1, 2

Práce s tabulkou násobení, kterou mají děti ve třídě

Matematika opakování - Matýsek malý, fialový str. 25/1 a 47/1

ČJ UČ. STR. 70  SLOVA PŘÍBUZNÁ

PS str. 5

Knotková J.


16.2. učivo

ČJ UČ. STR. 69,70

čj PS 2. díl do str. 4

Matem. - násobení

Matýsek fialový PS do str. 2

Počítáme zpaměti - opakování do str. 21/ část

Prvouka - Náš svět - uč. str. 43, 44

PS str. 52, 53, 57

Písanka str. 30 část

K. J.


15.2.

Učivo

Matematika Matýsek PS 6. - nový díl fialový str. 1

ČJ UČ. STR. 109/b, c dole / napiš

Písanka do str. 29

K. J.


14.2.

Matematika - začínáme násobení, dělení graficky a i s příklady - zatím jen do čtvercové sítě do nového malého sešitu. Obal...

Opakujeme - sčít. a odčítání dvojciferných čísel/ POČ. zpaměti str. 19, 20 část

ČJ UČ. STR. 68 - ÚSTNĚ 

čj uč. diktát str. 60/14 b

ČÍTANKA str. 100, 101 / odpovědi na otázky ústně, orientace v textu...

Prvouka opak. uč. str. 40 - 42

PS str. 49, 51

Knotková J. tř. uč.


11. 2.

čj uč. str. 67, 68 / popis

Dostali jsme nový PS ČJ Č. 2

MATEMATIKA 4 b - procvičování, opakování učiva...

Poč. zpaměti str. 19

ČTEME SPOLEČNOU četbu...

K. J.


10.2.

Český jazyk uč. ústně str. 67/1, 2. Cvičení 3 napiš.

PS ČJ DOPISUJEME STR. 54

PÍSANKA  vše do STR. 28

Matematika Matýsek PS dopsat do 13. 2. Je třeba zastavit se pro další díl  M...

Knotková J.

tř. uč.


9.2.

ČESKÝ JAZYK PS  STR. 54 - dopisujeme...

čj uč. str. 60/14a - diktát vět

Prvouka PS str. 50

Matematika Poč. zpaměti str. 19 - část

PS Matýsek dopisujeme do str. 59...a dále

Knotková J. tř. uč.


8. 2. 

M - dopisujeme do konce tohoto týdne Matýsek velký PS

Procvičujeme sčítání a odčítání dvojciferných čísel zpaměti,

 např. 38 + 60 , 95 - 40

ČJ PS - DOPISUJEME CELÝ

Čj uč. str. 66 ústně a 66/10 napiš

Společná četba : Děti z Bullerbynu / knihy pro děti mám

Knotková J.


7.2. učivo

Matematika Matýsek PS str. 38/4,5 a 

41/2,5 a 54/2,3 a 56, 57. Budeme dopisovat i zítra...

PS Prvouka str. 45, 46 / nemoc, úraz

Čítanka str. 100 , 101

Knotková J. tř. uč.


3. 2. učivo

M - opakování Matýsek PS str. 53/4,5 a str. 52

Dopisujeme malého Matýska ale bez násobení...

Čj uč. str. 66 ústně, zkoušíme psát text inzerátu...

Prodám, koupím - nadpis

Knotková J.

Hezké mini prázdniny všem dětem 


2. 2. učivo

Prvouka PS Zdraví - str. 44, 48

Matem. Matýsek malý dopisujeme, procvičujeme...

Matýsek PS str. 48/1, 52

Čj uč. str. 65 - ústně

PS ČJ 52 /5

K. J.


1. 2. učivo

Matýsek PS str. 42, 62 část

ČJ UČEBNICE STR. 65/ 2, 4 NAPIŠ

Čj - PS str. 51 dopsat

Písanka str. 26 část

Knotková J. tř. uč.


31.1.

Prv - PS poslední list vzadu. Otázky a odpovědi/ opakování...

Matematika - Matýsek malý / dopsat celé do 7. 2.

K. J. tř. uč.


27.1. - 28. 1.

ČJ - PS DO STR. 50 a 51/3

Čj uč. str. 56 diktát vět, str. 64 ústně

Čítanka str. 98, 99

Matematika Matýsek malý - dopisujeme...

Matematika 4 B do str. 17

V pondělí 31. 1. si děti vezmou desky na výpis z vysvědčení. Rozdáváme posl. vyuč. hodinu... Vyučování jinak normálně do 11, 40 h / ale pustíme si i pohádku.   Volno je potom až 4. 2. - pololetní prázdniny.

Knotková J. tř. uč.


Učivo do 26. 1.

Prvouka uč. str. 36, 37 - zdraví

Matematika Matýsek malý pomalu vše dopisovat, ale  zatím bez příkladů násobení

ČJ UČ. STR. 63 - ÚSTNĚ , 63/5 napiš

Čj PS do str. 49

Písanka do str. 25 už vše...

Knotková J.


Učivo 24.1. 

ČJ PS STR. 48 MĚKKÉ SOUHLÁSKY, SLABIKY

Matem. 4 B opakování, procvičování str. 14 dopsat a str. 15, geometrie str. 16/3,

20/3.

Prvouka - PS opak. vzadu str. 75 -  s otázkami a odpověďmi/ část

K. J. tř. uč.


Učivo do 21.1. 

ČJ PS STR. 47, UČ. STR. 62/1,2

M - PS 4 B do str. 14 část

Čítanka str. 92, 93

Knotková J. tř. uč.


do 20. 1. učivo

Čj uč. str. 60/13, 16 a 61/ 2, 3, 4

Matematika Matýsek PS str. 43, 44

a PS 4B procvičujeme, opakujeme str. 12/1, 3, 4. Zítra str. 13, 14 část...

Děti které byly nemocné, mají u mě.

K. J.


18. 1. učivo

ČJ UČ. STR. 59 A 60 /12

Čítanka str. 86, 87 a zítra máme už program  3. h  při PRV -

- Dentální hygiena...kartáček, prosím s sebou.

Matematika Poč. zpaměti str. 17, někteří už i 18

Slovní úlohy - práce ve dvojicích

Matematika Matýsek PS str. 44 část

Knotková J.


17.1. učivo

Matematika Poč. zpaměti str. 17 dopsat...pokračovat do pátku 21.1. až do str. 18

Slovní úlohy v oboru čísel do 100 - práce ve dvojicích 

Matem. geometrie - opak. body, přímky, které procházejí bodem/ např. K...

PRV PS dopsat str. 43, potom vzadu otázky opakování str. 74, nastříhat, zopakovat podle uč., odpovědět

ČJ UČ. STR. 58/2, 4

ZÍTRA DIKTÁT STR. 53/4

Děti si přinesou novou houbičku na Vv, kdo zničil atd... 

Knotková J. tř. uč.


14.1. učivo

ČJ UČ. opakování u, ú, ů str. 109/b

PS str. 46 / procvičování - tvrdé souhlásky, slabiky

Mat. Poč. zpaměti do str. 17 -  část

Mat. Matýsek str. 50, 51/ opakování 

ČÍTANKA STR. 85

19. 1. - Program ve třídě / dentální hygiena, děti si přinesou kartáček na zuby...

Hezký víkend přeje

 Knotková Jiřina TU


13. 1. učivo

Matematika - Poč. zpaměti do str. 16

M - geometrie - opakujeme rýsování přímek, úseček

ČJ PS STR. 45 - DOPSAT

Čítanka str. 83, 84

TU   


12. 1. učivo

Prvouka PS do str. 43

Čítanka str. 79/2 přepis, str. 82 - hlasité čtení

Matem. - Poč. zp. str. 16 část

ČJ PS STR. 45

Knotková J. tř. uč.


11.1. učivo

ČJ - PROCVIČUJEME SOUHLÁSKY PS STR. 43 - dopsat

Čítanka str. 81

Písanka str. 24 část, vynechat zatím str. 22, 23

Matematika POČ. ZPAMĚTI DO STR. 15, někteří už str. 16 -  ČÁST

Matýsek malý str. 39

TU


10. 1. učivo

ČJ uč. STR. 57 naučit se zpaměti druhy souhlásek / tabulku

Matematika Matýsek malý str. 37, 34/3, 35/1,2

20/1 a opakujeme rýsování úsečky, měříme ji na celé  cm i  mm.

ČÍTANKA STR. 80

Písanka str. 21 dopsat

TU


7.1. UČIVO

ČJ UČ. STR. 55

PS čj str. 43/1, 4

Poč. zpaměti str. 15

Matýsek malý str. 36/1, 2, 3

38/1, 2

Příští týden 11. 1. píšeme ČJ - opakování/ list. A 12.1. -  Matematika /opak. list.

Hezký víkend přeje TU    


Mat. PS str. 42/5

6.1. učivo

Matematika Matýsek 27/ 1, 2, 3

Čj PS str. 42

TU


5. 1. učivo

Prvouka PS - vzpomínáme na Vánoce str. 39, 41/1

Matematika Poč. zpaměti do str. 15/1, 2

Matýsek malý opakování a procvičování str. 32, 30/2

ČJ PS do str. 41

ČJ učebnice str. 52 / 4, 5

Diktát str. 53/4

ČÍTANKA STR. 73,74

Písanka str. 20, 21 - část dole

TU


4. 1.

Čj učebnice do str. 53

PS do str. 40

Matematika POČ. ZPAMĚTI do str. 14

Matýsek malý opakování str. 25/1, 36/1,3

48/3, 35/3

ČÍTANKA str. 72

Písanka do str. 20/1

K. J.


21. 12.

Český jazyk uč. str. 50

PS str. 39

Matematika Matýsek PS str.  39/1, 46/1, 53/1, 54/1...dopisovat, už jsme část psali..

Procvičování písemného sčítání a odčítání i s přechodem přes desítku.

Čítanka str. 68,69

Krásné Vánoce všem 

přeje tř. učitelka20.12. učivo pro nepřítomné žáky

ČJ PS do str. 38, psaní u, ú, ů

Matematika sovy - dopsat celé, kdo ještě nedopsal...

Procvičujeme písemné odčítání i s přechodem přes 10, s kontrolou sčítáním... příklady typu - 

69 - 17, 58 - 39, 87 - 39

Prvouka - Má vlast, uč. str. 31, PS do str. 37

Knotková J.


17. 12. učivo

ČJ PS str. 37

ČJ uč. str. 109/a

Písanka str. 19 - jen část dole/ tužka

Matematika - písemné sčítání s přechodem přes desítku. 

Příklady typu 64 + 28, 49 + 37...s kontrolou / záměnou sčítanců.

Čítanka str. 65 - 67

Knotková J. tř. uč.


16.12. učivo

Matematika PS Matýsek - do str. 36, 37 část

Čj PS str. 36, 37/1 dole

Písanka str. 18 - část

Zítra je zelený pátek.....soutěž

K. J. 


10. 12.

Český jazyk uč. do str. 48

Diktát - uč. věty str. 31/6c

Matematika sovy do str. 29

Matematika PS Matýsek str. 31 - zatím bez tabulek, ale můžete vypracovat jako spec. úkol

Hezký víkend všem

K. J. tř. uč. 


8. 12. učivo

Čj PS do str. 33, začínáme se učit pojmy -  písmena, hlásky, samohlásky.

Písanka str. 15

Čítanka str. 61, 62

Matematika sovy do str. 28

K. J.  tř. uč.    


7. 12. učivo

ČJ PS DO STR. 33 ČÁST

Čítanka str. 59, 60

Matematika Matýsek PS str. 34, 35

Písanka do str. 14

Knotková J.


6. 12. učivo

Matematika Matýsek malý do str. 18 a potom opak. str. 23

ČÍTANKA STR. 56, 58

Písanka do str. 13

Prvouka uč. str. 30 

PS str. 32, 33 - domov

K. J.  Hezký den všem...