2.B (Mgr. Jiřina Knotková)

Vítáme Vás na stránkách      2 . B   2021 / 2022

Informace z 2. B

15. 10. učivo pro nepřítomné žáky

Čj uč. do str. 18 

ČJ prac. seš. do str. 16 

Písanka str. 24

Čítanka str. 32

Matematika malý Matýsek str. 10/ zatím vynechat str. 8, 9 

Matematika PS do str. 14

Dú na Vv 

 příští týden na  21. 10. - přinést si asi 8 vylisovaných různých listů

Knotková J. 

A přeji všem hezký víkend...


13. 10. učivo

Český jazyk uč. str. 16, 18. Diktát slov

PS ČJ str. 15 / 1, 2, 3

Čítanka str. 30 / úkoly pod článkem ústně, jména píšeme podle abeced. pořadí...

Písanka do str. 23, i str. 10

Prvouka uč. str. 13 / v lese

Prvouka PS str. 20

Mat. 5 - malý notýsek M. str. 6, 7 část

Počítáme i se stovkovou tabulkou, práce ve dvojicích

Knotková J.12. 10. učivo

Čj uč. str. 16, 16/8 napiš

Čj PS str. 14 / abeceda - opakování

M 5 - prac. seš. str. 5, 12, 13 dopsat

M - malý sešitek Matýsek / dopsat str. 3, 4 a 5

Knotková J. tř. uč.


11.10. učivo

Matematika Matýsek malý sešitek do str. 5 /1

Prvouka uč. do str. 15 / v lese

PS Prvouka opak. str. 19

Čítanka str. 28, 29

K. J.


7. 10. učivo

Český jazyk uč. str. 16 

16/4 přepsat a doplnit si do sešitu 2 věty.

Matematika 5 díl str. 11

Matematika notýsek Matýsek - str. 1

Práce se stovkovou tabulkou, hrajeme s figurkou a kostičkou hru ve dvojicích na příklady. 

Dostávali jsme nový sešitek na procvičování - Matýsek k Mat. 5,

 pokud budou děti chybět i v pondělí 11. 10., zastavte se pro něj u mě  ve škole do 14 h.

Hezký víkend

 Knotková J.


6. 10. učivo

PÍSANKA STR. 20

ČJ UČ. STR. 15 / abeceda, řazení slov podle abecedy, diktát 14 /8

Čítanka do str. 27, 1 báseň ze str. 26 naučit zpaměti do 11. 10.

Matematika Poč. zpaměti str. 3 celá

M 5 díl str. 6, str.  9 dopsat / rozklad čísla na desítky a jednotky

str. 11/3, 13/3

Prvouka - VYPRÁVÍME SI, popisujeme si psacím písmem podle návodu vystřižené kartičky z PS, práce ve dvojicích , hrajeme si a dáváme si hádanky/ co to je...

Knotková J.


5.10. učivo

ČESKÝ JAZYK PRAC. SEŠ. STR. 13

Čítanka str. 24, 25

Písanka str. 19

Matematika 5 díl str. 8, 9 část / desítky a jednotky

Knotková J.

 

4. 10. učivo pro chybějící žáky

Matematika - numerace do 100

Počítáme zpaměti do str. 3 / 2 sloupečky

M 5 str. 2 opakování

Prvouka uč. do str. 10, 

PRV prac. seš. str. 16, 17 vystřihnout si a příště budeme popisovat rostliny....

Český jazyk uč. str. 14 / diktát

Písanka do str. 19

Knotková J. tř. uč.


Učivo 1. 10. 2021

Čítanka do str. 23

Český jazyk uč. do str. 14

ČJ prac. seš. do str. 12

Počítáme zpaměti do str. 2, část 3

Od pondělí 4. 10. vybíráme 50 Kč příspěvek na dopravu na výlet do farmy Netluky, který je plánovaný na 14. 10. / odjezd v 8,00 h. 

Hezký  slunečný víkend všem přeje

Knotková JiřinaInformace k 1. školnímu týdnu 2021/2022

1. 9.   je vyučování do 8,45h, potom budou družinové děti na pavilonu H.

2. 9. - 3. 9. výuka do 11,40 h. Děti si už mohou nosit pomůcky na Tv/ i na ven, na Vv a na Pč, košíček do lavice a razítko/ někteří mají u mě...Ručník až po 10. 9. - doporučení vedení školy.

Třídní schůzky jsou plánované na 7.9. od 18 h ve 2. B. Na tř. schůzky přineste, prosím, 800 Kč za pracovní sešity, malé sešity, čtvrtky... V 1. třídě se prac. sešity neplatily, hradila je škola.

Hezký den všem     

Knotková J.

 8. 9. učivo pro nemocné

Matematika 4 B str. 2,3/1, 6, 7

Písanka str. 3, 5

Prvouka PS str. 6

ČJ prac. seš. str. 3 dopsat

Knotková J. tř. uč.


9. 9. učivo pro nepřítomné žáky

Matematika 4B do str. 4/5, 6, 7

a  M geometrie str.  6 /1,2

Český jazyk prac. seš. do str. 4

Písanka str. 3, 5 dopsat

Učebnice ČJ do str. 5

Knotková Jiřina  


10.9.

Matematika prac. seš. 4B str. 4

M PS sovy - do str. 2


Čítanka do str. 6, 7

ČJ učebnice str. 5

ČJ prac. seš. str. 5

Písanka do str. 5


Knotková J.    TU


Učivo 13.9.

ČJ uč. do str. 6

ČJ prac. seš. do str. 5

Mat. 4 B - prac. seš. str. 5, 6 dopsat

Prvouka PS str. 7

K. J.


14. 9.  Učivo

Matematika 4 B str. 7, 11

Čítanka str. 8

Písanka do str. 6

Čj uč. str. 7

Čj PS do str. 6 /1, 2

Hezký den přeje TU


Učivo 15. 9.

ČJ PS str.  7/ 4, 5

ČJ uč. str. 7/3 diktát

Prvouka PS str. 8, 9

Mat.  4B str. 8/5, 7, 8,

Mat. sovy str. 3

TU   


Učivo 16. 9.

ČJ PS do str. 7, 9,  / zítra 17. 9. -  str. 8

M opakujeme jednotky váhy, délky, objemu  -  kg, m, l 

K. J.


Učivo do 17. 9. 

ČJ PS str. 8

Čj uč.str. 7

Písanka str. 9

Čítanka str. 10, 11

Mat.4B str. 8

Mat. sovy str. 4

Hezký víkend všem

Knotková J.


20.9. učivo

Mat. 4B str. 9, 16

M - sovy do str. 5 /1

Prvouka uč. str. 6 - dopravní značky

ČJ uč. str. 7/1, 3 věty napiš

ČJ prac. seš. str. 10

TU   

 21.9. učivo

ČJ  uč. str. 10

ČJ  PS str. 11/1, 2

Písanka str. 11/ bez str. 10

Čítanka str. 13, 14

Matem. sova str. 6

Mat. 4 B str. 9

Knotková Jiřina


22.9. UČIVO 

Čítanka str. 15, 16

Písanka str. 12

Český jazyk PS str. 11

ČJ uč. str. 11 a naučit se abecedu str. 12 zpaměti

Matem. PS str. 9

K. J.


23.9. učivo

Písanka str. 13

ČJ uč. str. 11, 12

ČJ prac. seš. str. 12 hádanka dole

Matematika sovy do str. 7 / 9, 11

Matematika PS str. 10/ 1, 4

TU


24. 9. učivo

ČÍTANKA DO STR. 18

Český jazyk uč. str. 12, 13 / 4, 1

ČJ prac. seš. str. 12/ 1, 4

Písanka do str. 14

Matematika - počítáme po desítkách do 100, sčítání , odčítání desítek

Počítáme zpaměti 2 str. 1/ 3 sloupečky

TU


27.9. učivo 

M  - 4B str. 10

Prvouka PS str. 12, 13

Čítanka str. 124 - 126

Písanka str. 15

Knotková J.


29. 9. - učivo pro nepřítomné  žáky

Čítanka do str. 20

Písanka do str. 17

Matematika 5. díl str. 1 a str. 2/4 a str. 10/1 - počítáme do 100

Prosím, zastavte se pro 5. díl, pokud bude ještě syn/dcera déle chybět...

Prvouka uč. str. 8, 9

Prvouka prac. sešit str. 14

TU


30. 9. učivo

Matematika 5. díl - Matýsek str. 2/1, 4/3, a str. 10 dopsat 

Čj prac. seš. str. 12

Písanka do str. 18

Knotková J.