2.B (Mgr. Jiřina Knotková)

Vítáme Vás na stránkách                  2. B                   2023/2024

Vážení rodiče, 

zde budu psát vždy aktuální informace z naší třídy. Učivo pro nemocné děti, akce třídy atd.

26.6.

Zítra 27. 6. máme oslavu - Rozloučení s 2. třídou   

Děti si mají připravit 1 vystoupení pro ostatní / cokoliv - křížovku, vtip, divadlo, píseň, básničku....jak jsme zvyklí

A mohou přinést 1 věc na pohoštění pro ostatní.   Děkujeme.

Vyuč. končí normálně ve 12, 35h.

Děti včera dostaly už na 3. tř. učebnice / vzadu si doma podepíší. Ale nedostaly všechny uč. 

V září dostanou ještě Čj a Prv, protože se vyřazovaly a jsou proto objednané už nové...

28. 6. 

Rozdávání vysvědčení 8,00 - 8,45 h. Děti si přinesou desky na vysvědčení.

Potom kdo může a nespěchá, půjdeme společně pod pergoly na loučení s 9 třídami...

Zbytek dětí potom vedu na pavilon H.

 Všem přeji krásné prázdniny

 a nádherné a klidné dovolené.

 Loučí se... a děkuje všem za spolupráci  

 Knotková Jiřina tř. učitelka


14. 6. 

Děti si doma zalepí a opraví učebnice - i hřbety knih - ČJ, ČÍTANKA, PRVOUKA, Hv / přinesou v pondělí zpět do školy.

Jinak se platí za poškození zapůjčené učebnice poplatek škole... Samozřejmě s přihlédnutím k normálnímu opotřebení...

Někteří neměli na některé učebnici OBAL ! ?   


Trochu doplnění k 18. 6. - Hostivařský lesopark...

Bylo teď vypsáno finále z Matem. soutěže SPEEDMAT / z naší třídy postoupilo 10 dětí ze 30 ! Hurá...  

Tak v úterý 18. 6. na ně počkáme od 8 h do 8, 45h ve třídě / penál / a potom teprve půjdeme.

HEZKÝ VÍKEND VŠEM.

TU

11. 6

   Přišly nám už minulý týden fotografie...  

Děti si zapisovaly do úkolníčku...     50 Kč třídní fotka,

skupinová fotografie  35 Kč a samostatné fotografie 105 Kč / stejné jako minulý rok.

Je třeba poslat peníze do 14.6. / pátek.

Potom zbylé fotografie předáváme paní zástupkyni...

Zastavte se, prosím, pro ně tedy co nejdříve i pokud jsou děti nemocné...

Info na příští týden : 

 út 18. 6. v 8h  jedeme na slíbený výlet / Hostivařský lesopark -

 batůžek, svačinu, pláštěnku, jízdní doklad. Návrat normálně na konec vyuč.

 TU

Učivo do 10. 6.  

ČJ UČ. do str. 99/4 napiš a doplň vlastní jména...

PS do str. 35

Čítanka str. 152 - 154

Písanka do str. 26

Matem. Poč. zpaměti 2, 3 pomalu dopisujeme vše...

Prvouka uč. str. 59 Léto...

Zítra 11. 6. se neučíme, jedeme do kina Hostivař na pohádkový příběh.

Batůžek, svačinu, jízdní doklad a kapesné možno /vyjímečně na závěr - na popcorn a limonádu...ne colu / děti to vědí...

Sraz je v pavilonu E v 7,50h, návrat během 5. vyuč. hodiny.

Děti platí 100 Kč , vstupenka stojí 109 Kč. 9 Kč bych dodala z výletu Zelčín, po vyúčtování zbylo 14 Kč na žáka. 

Zbytek  5 Kč nechám na odměny, pokud souhlasíte. Pokud ne, dejte mi vědět, drobné Vám pošlu po dětech...

Knotková Jiřina tř. uč.   

Učivo do 31. 5. 

ČJ UČ. DO STR. 97 a 110/2

PS ČJ DO STR. 33/1,4

M PS  DO STR. 45 a dál.../ podle indiv. rychlosti...

Poč. zpaměti č. 2 do str. 25

Poč. zpaměti č. 3 už dopisujeme...

Matýsek malý fialový - procvičovat dál, dopisujeme ho...

TU    

Učivo do 24. 5. 

ČJ UČ. OPAKUJEME ŘAZENÍ SLOV PODLE ABECEDY,

DOPLŇOVÁNÍ y,i do slov, doplňování párových souhlásek do slov, 

opakujeme si na opakovací práci z ČJ..../ SLOVNÍ DRUHY TAM NEBUDOU...

čj PS - do str. 31 / poznáváme příslovce

Matem. PS do str. 51 ...podle indiv. rychlosti

Poč. zpaměti 2 do str. 24

a opakujeme písemné sčítání.

Prvouka - les v létě / houby.

Děti mohou přinést encyklopedii hub a udělat krátký referát.

28. 5. Výlet Zoopark Zelčín

Sraz je v 7, 40h u pavilonu E , odchod v 7, 45 h k objedn. autobusu.

Návrat do 13, 30h na oběd, družina.

Hezký víkend všem...  

TU Knotková J.

Učivo do 20. 5. 

ČJ UČ. do str. 97/ 1,2,4,5

Opakujeme si slovní druhy.

Matem. PS do str. 44

Poč. zpaměti č. 3 - opakujeme si násobilku, dopisujeme podle indiv. rychlosti...

Poč. zpaměti č. 2 do str. 23

Prvouka - uč. str. 62, 63 opakujeme kapitolu les. Soutěž, práce na list.

Knotková Jiřina tř. uč. 

Učivo do 16. 5.

ČJ PS DO STR. 31

uč. ČJ do str. 96

MATEM. PS do str. 43

Matem. Poč. zpaměti 2 - do str. 22

Matem. geometrie - vzájemná poloha přímek - kolmice

Děti mají mít trojúhelník s ryskou a dlouhé 30 cm pravítko / někteří nemají - bylo vše v seznamu pro 2. tř.

Opakujeme, procvičujeme násobilku a slovní úlohy na list.

Násobilka 7 už zpaměti DNES za DÚ !   

21. 5. v úterý -  V 8 H JEDEME  DO EKOCENTRA PRALES/  KBELY na program o rostlinách.

Návrat ve 12,35 h na oběd, batůžek, jízdní doklad.

TU Knotková Jiřina

Učivo do 14. 5.

Matem. PS do str. 42

Počítáme zpaměti 2 do str.22

čj uč. do str. 96 část

Prvouka uč. str. 62, 63 - Léto v lese a PS Prvouka Léto les str. 68

Opakujeme násobilku 6, 7, i hravě na list...

Slovní úlohy na násobení a dělení / opakujeme

Zítra 15. 5. na Pč. potřebujeme malý květináček, lopatku, lžíci na hlínu

TU

Učivo do 9. 5. 

Matem. PS do str. 40

Násobilka 7, pomalu procvičujeme...

Poč. zpaměti 2 do str. 20 část

ČJ UČ. DO STR. 95

Čj  ps - vzadu příloha 1a a 1b, opakujeme probrané slovní druhy 

TU

Učivo do 3. 5. 

Matem. PS do str. 39, možno i dále podle indiv. rychlosti do str. 45...procvičování, opakování učiva...

Násobilka 6, 10 už zpaměti př.

Děti umí většinou výborně   , chválím.

Poč. zpaměti č. 2 do str. 19

ČJ UČ. SPOJKY - DO STR. 95 ČÁST 

PS ČJ DO STR. 27

Hezký slunečný víkend všem

Knotková Jiřina tř. uč.

Učivo do 30. 4. 

Matematika PS do str. 38

Poč. zpaměti do str. 17

ČJ UČ. DO STR. 94 SLOVNÍ DRUHY, předložky...

PS ČJ DO STR. 26

Čítanka do str. 141

Děti si přinesou do 15. 5. na Pč menší květináč, budeme sít semínka...

TU   

Učivo do 23.4.

ČJ UČ. do str. 93 a str. 109 / procvičujeme, doplňujeme ú,ů,y,i

ČJ ps DO str. 25

Matematika PS - procvičujeme násobilku do 5 / učivo až do str. 36

Učíme se i násobilku 6, násobky už zpaměti...učíme se př. podle tabulky násobení a dělení

Písanka do str. 19

Prvouka uč. do str. 54, 55

Prvouka PS str. 61, 62

Hv - Ach synku, synku...

TU

Učivo do 19.4.

Matem. PS do str. 27

Poč. zpaměti do str. 14

Písanka do str. 18

Čj uč. Slovesa, do str. 93/5

Čj PS 24/1,2,3

Prvouka uč. str. 52, 53

Prvouka PS do str. 60

Děti mají do 2. 5. zapsat do Čtenářského deníku 1 svoji přečtenou knížku.

Tak jak jsme zvyklí - název knížky, autor, ilustroval/a a asi 5 vět o tom, co se mi líbilo, o čem kniha byla...  

Zveme všechny rodiče 23. 4. na třídní schůzku od 17,30 h ve 2. B     

Knotková Jiřina TU

Učivo do 9. 4.

ČJ UČ. DO STR. 88

PS čj do str. 19 / 1, 5

Matem. PS do str. 26

Matýsek malý fialový - individuálně podle potřeby / jen lehké, probírané příklady k opakování.

Prvouka uč. do str. 50

Písanka do str. 16

Hezký den všem přeje TU    

Učivo do 5.4.

ČJ UČ. DO STR. 86

ps čj do str. 18/2

Matem. PS do str. 24/ 1

Poč. zpaměti do str. 12 - 14 , podle indiv. rychlosti...

TU   

Učivo 2. 4.

Český jazyk uč. do str. 83

Matem. poč. zpaměti alespoň do str. 11 část / individuálně podle rychlosti...

Matem. PS do str. 21 /1

A trénovali jsme na PC na matem.soutěž - Speedmat...

Knotková J.

Učivo do 27.3.

Matematika PS do str. 19

Počítáme zpaměti do str. 10

Písanka do str. 14

Čj PS do str. 15

ČJ UČ. DO STR. 82

KNOTKOVÁ J. TŘ. UČ.

VŠEM KRÁSNÉ VELIKONOCE !   

Učivo do 22.3. 

Matem. Poč. zpaměti do str. 8

Matem. PS do str. 15

ČJ  ps DO STR. 13 ČÁST

Č J  uč. do str. 80 část

Písanka do str. 13

Prvouka uč. do str. 46 - části rostliny

Hezký víkend přeje všem

Knotková J. tř. uč.    

19. 3. 

Matem. Poč. zp. do str. 7

Matem. PS do str. 13 

Čj uč. DO STR. 79/1 napiš

ps čJ DO STR. 11

PÍSANKA DO STR. 16

PRVOUKA ps jen STR. 64

TU

Učivo do 15. 3. 

ČJ UČ. DO STR. 78/2,3

Ps čj do str. 10/3

Matem. Poč. zpaměti do str. 7 část

Matem. PS do str. 12

Hezký a slunečný víkend všem přeje 

Knotková J. tř. uč.   

Učivo do 13. 3.

ČJ UČ. DO STR. 76

čj PS DO STR. 8

MATEM. ps DO STR. 12 / 1, 4

Prvouka Jaro uč. str. 46

PS prvouka str. 58

Písanka str. 9, str. 8 zítra

TU

Učivo 11.3.

ČJ UČ. DO STR. 75

PÍSANKA DO STR. 7

PS ČJ DO STR. 7

MATEM ps. do str. 13

Prvouka PS opak. - Náš svět ,vše do str. 57

Knotková J. tř. uč.

Učivo do 7. 3.

Matem. PS do str. 10 část

Poč. zpaměti do str. 5

ČJ UČ. DO STR. 74

Ps čj do str. 7 / 1, 2, 4

Prvouka PS do str. 57

Písanka do str. 6

TU

Učivo do 4. 3. 

Čj uč. do str. 73

Matem. PS Matýsek fialový do str. 6/1

M - Poč. zpaměti fialové do str. 4

Prvouka - Svět se mění, PS str. 54 část

Prvouka uč. str. 45

Děti se naučí 1 báseň/ vyberou si / z Čítanky str. 106,109/1,111,122.

TU  Knotková  J.

Učivo do 28. 2.

ČJ UČ. do str. 72 / 6

PS č. 2 str. 3 celá - opakování učiva

PS č. 1/  odevzdávaly mi děti ke kontrole...má být dopsán.

Matem. odevzat mi PS č. 6, dopisujeme ho koncem škol. roku na opakování...

Nyní pracujeme M - PS velký fialový Matýsek, str. 1, 2 / procvičujeme si násobilku 2.

M - Počítáme zpaměti fialový - do str. 3

prvouka PS - části dne, čas do str. str. 53 a str. 56

TU Knotková Jiřina

Učivo do 26. 2. 

ČJ UČ. DO STR. 68/ 1 POPIS OSOBY

PS ČJ do str. 53 - opakování hlásek

Písanka č. 2 str. 2 /přepis

ČTEME SPOLEČNOU ČETBU - Kocour Modroočko str. 23, 24.

MATEM. PS Č.6 STR. 22 ČÁST, 23/ 3, 4

Už dopisujeme postupně celý PS.

Opakujeme si násobky čísla 2 a 3 zpaměti...

Prvouka PS do str. 53 /2 ,  Náš svět, opakujeme si kalendář, měsíce, dny, čas...

TU   

Učivo do 23. 2. 

ČJ ps DO STR. 52/ 1, 5

Čj uč. do str. 67

MATEM. Poč. zpaměti fialová str. 2 / 2 sloup.

M PS str. 30/3, 5, 6, 7, 9, 10

A PS M str. 31/1, 2, 3

Prvouka PS str. 50

Opakujeme jarní, letní, podzimní , zimní měsíce.

Těšíme se na jaro !   

TU

Učivo do 19. 2. 

ČJ ps DO STR. 49

MATEM. OPAKUJEME NÁSOBILKU 2 , ZPAMĚTI NÁSOBKY Č. 2, výsledky násobení už i v pětiminutovce.

PS M do str. 20/ 1, 4

Písanka č. 2 str. 1 - opakujeme si abecedu...

Prvouka uč. str. 40 / měsíce v roce zpaměti i podle pořadí číslem.

PS Prv. str. 50 / 1

ČJ ČTENÍ - ČTEME SPOLEČNĚ SPOLEČNOU ČETBU / KOCOUR MODROOČKO.

Knotková Jiřina TU

Učivo do 9. 2.

ČJ UČ. DO STR.65

PS Čj DO STR. 48

Písanka - dopsat už celou do 18. 2., kdo ještě nedopíše zítra...

Děti dostaly dnes už další díl Písanky č. 2 - obalit, podepsat.

Prvouka PS do str. 49

MATEM. PS do str. 19/2, 3 

Počítáme zpaměti č. 2 do str. 18 / do 18. 2., potom odevzdat paní učitelce...zbytek str. doděláme později / těžké příklady.

Děti dostaly nové Poč. zpaměti č. 3 s násobením a dělením, dnes DÚ 2 SLOUPEČKY. Kdo chyběl, můžete se pro sešit zastavit.

Přeji všem krásné jarní prázdniny.   

Dom. úkol nedávám, jen dopsat, co dětem chybí. Udělat si v sešitech opravy...

Zdravím všechny a děkuji za spolupráci   

Knotková Jiřina tř. uč.

Učivo do 5. 2. 

ČJ UČ. do str. 62, naučit se zpaměti měkké souhlásky

Matem. PS do str. 14, procvičujeme násobky čísla 2 / 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 zpaměti.

Kreslíme si příklady s násobky do čtverečkovaného sešitu Mat. / kdo ho ztratil, koupí si nový - je s většími čtverečky 1cm .

Prvouka PS do str. 47 /Zdraví

PÍSANKA DO STR. 36  /  KDO BYL NEMOCNÝ, POMALU DOPISUJE DO 18. 2.

Dostali jsme nového Matýska na násobení, dělení , prosím jméno a obalit si ho.

Knotková J. tř. uč. 

Učivo do 24.1.

Písanka do str. 31

Matem. PS do str. 13 /4,  6, 7

ČJ UČ. DO STR. 55, A PROCVIČUJEME SAMOHLÁSKY, SOUHLÁSKY...

Doplňujeme správné u, ú, ů

Prvouka uč. do str. 38, PS str. 45 

Nemoc, úraz.

K. J. TU

Učivo  22. 1. 

Český jazyk PS do str. 42

Matem. Poč. zpaměti do str. 17

Čítanka str. 84 - 86

TU   

Učivo do 19. 1.

Mat. PS do str. 12

Poč. zpaměti do str. 15...dále podle rychlosti možno až do str. 18

Čj uč. do str. 57

PS str. 43 kapitola souhlásky...úvod do učiva

PS str. 40 - 42 budeme postupně dopisovat do 22. 1.

Prvouka uč. str. 36, PS str. 44

Písanka do str. 29 opakujeme si psací H, K.

Čítanka str. 80, 81, 83

Knotková J.   TU

12. 1. 

ČJ UČ. DO STR. 50 - opakujeme si psaní u, ú, ů

PS ČJ DO STR. 37 / 1 dole

Matematika PS do str. 10/1

V pátek 12. 1. - od 10h dílnička ve třídě. 

Kdo ještě nedal, přinese 50 Kč!

Hezký víkend

KNOTKOVÁ JIŘINA     TU

Učivo do 10. 1. 

Učivo do 8. 1.

Čj - opakujeme, diktát vět...

MATEM. POČ. ZPAMĚTI DO STR. 14 a  individuálně podle rychlosti...

Opakujeme si G - délka úsečky, rýsujeme je.

Matem. PS str. 9 /4 a procvičujeme písemné sčítání a odčítání do M školní.

Prvouka PS do str. 30

TU

ČJ - samohlásky

uč. do str. 49

Matem. PS do str. 8, odčítání v oboru do 100

Prvouka PS str. 28 - část

Povídáme si o akci - Ptačí hodinka /stálí  ptáci, kteří létají v zimě na krmítka..., práce ve dvojicích.

Čítanka str. 68, 69

Písanka do str. 27

Tento týden budeme psát opakovací práce Čj, M / list.

Knotková J.  TU 

Učivo do 4. 1. 

ČJ UČ. - SAMOHLÁSKY do STR. 48

Naučit se zpaměti samohlásky krátké, dlouhé...  uč. str. 48

PS čj - do str. 34

Matematika PS do str. 7 / 4

Prvouka PS str. 27

TU

Učivo do 21. 12. 

ČJ uč. do str. 48

PS Čj do str. 33

Písanka do str. 25

M PS do str. 4 bez str. 5, str. 6  cv. 1, 2, 8, 7

Prvouka PS do str. 26, potom 37 - 41

Ve čtvrtek 21. 12. si vezmou děti domů už všechny učebnice i sešity.

V pátek 22. 12.  - budeme ráno už pracovat jen na prac. listy/ penál.

Za úkol mají jen ČJ do 12. 1. 2024 - Čtenářský deník- ZAPSAT svoji knihu, knížky...

A  DOPSAT SI, CO JIM CHYBÍ v PS, sešitech / opravy atd., podpis rodičů.

V pátek 22. 12. už potom  třídní besídka...do 11, 40h.   

Děti si odnesou na prázdniny domů i přezůvky a pytle na Tv.

 A vše ze šatny...bude se uklízet.

Přeji všem krásné a pohodové vánoční svátky.   

Knotková Jiřina 

tř. uč.

Učivo do 18. 12. 

ČJ uč. do str. 47

PS do str. 31

Matematika poč. zpaměti do str. 12 /dopsat  do konce týdne...

Prvouka Zima PS str. 38, 39 část

ČÍTANKA str. 58, 59

ZÍTRA JEDEME NA VÁNOČNÍ PROGRAM  farnost Hostivař, batůžek, svačina, teplé oblečení.

Potom ČJ, Hv, jak stihneme.

Děti přijdou bez učení, mají v lavici.   

Knotková Jiřina tř. uč.

Učivo do 12. 12. 

Písanka do str. 23

Český jazyk uč. do str. 44/6

PS do str. 30 vše...

Matematika PS do str. 4/ 2

Čítanka str. 57 / čteme na známky, plynulé, výrazné čtení vět.

Prvouka uč. vánoční svátky, zvyky str. 34

Zítra se těšíme na výlet. Opravdu teplé oblečení.

 Bude program venku i uvnitř.

Kapesné možno... 

Knotková Jiřina 

Učivo do 8. 12. 

Matem. PS do str. 3

Čj uč. do str. 43, 43 / 4 píšeme do ČJ Š

HEZKÝ VÍKEND 

Knotková Jiřina

Učivo do 6. 12. 

Čj uč. do str. 42

Matem. PS č. 6 do str. 2/ část

Počítáme zpaměti do str. 9

Prvouka PS jen str. 40, vánoční svátky.

K tématu rodina se vrátíme příště...

TU  Knotková Jiřina

Učivo 4. 12. 

ČJ UČ. do str. 40

PS do str. 30

Matem. PS č. 6 str. 1 a opakujeme si písemné sčítání a př.do 100 na prac. list

Prvouka - Rodina , uč. do str. 24

PS str. 26 a vyprávíme si o rodině...

TU

Učivo 1. 12. 

ČJ UČ. do str. 39

PS do str. 28

Matematika 6 díl str. 1 bez cv. 6, 7

ČTEME SI ZA dú  SVOJI KNIHU...

5. 12. k nám přijde do třídy na chvíli Mikuláš, jinak se učíme...

6. 12. zveme od 16 h všechny rodiče na vánoční jarmark ve třídě 2. B

a vánoční program před zahájením jarmarku...  

Knotková Jiřina TU

Učivo do 30. 11. 

Učebnice ČJ DO str. 39

PS ČJ DO STR. 27 VŠE

MAT. OPAKUJEME , NUMERACE DO 100

Práce do M školní a na prac. listy...

Prvouka PS do str. 24

TU   

Učivo do 24. 11.

ČJ ps DO STR. 27 BEZ STR. 25 / JEN CV. 4

Učebnice do str. 38

Už jsme dostali ván. fotografie, můžete posílat 350 Kč.

Kdo ještě nedal, přinese 100 Kč na Divadlo u Hasičů / 30. 11.

28. 11. út - 2 h polytechnická hnízda

TU

ČÍTANKA STR. 137

MATEMATIKA ps - DOPSAT CELÝ / BEZ GEOMETRIE STR. 25

Prvouka - Zahrada na podzim , PS do str. 22

Opakujeme, procvičujeme si učivo na prac. listy...

Učivo do 21. 11. 

Čj PS do str. 27- slova mnohoznačná, opačného významu...

Píšeme diktát krátkých vět...

Matem. opakujeme sčítání a písemné sčítání - Matýsek malý celá str. 19

Prvouka PS do str. 22

Čítanka str. 134, 135

Písanka malé d - opakujeme - str. 18. Nepíšeme si doma dopředu !

TU

16. 11. 

Opakujeme, procvičujeme probrané učivo...

Čj - Vymýšlíme vlastní báseň

Čtení Dú - najdeme si doma oblíbenou knihu, čteme alespoň 10 minut každý den.

Do 12. 1. 2024 zapíšeme  do Čtenářského deníku.

Název knihy, autora, obrázek, 5 vět o knize.

S pozdravem zatím všem

a těším se na shledání. 

Knotková Jiřina tř. uč.