2.B (Mgr. Jiřina Knotková)

Vítáme Vás na stránkách                  2. B                   2023/2024

Vážení rodiče, 

zde budu psát vždy aktuální informace z naší třídy. Učivo pro nemocné děti, akce třídy atd.

Učivo do 28. 2.

ČJ UČ. do str. 72 / 6

PS č. 2 str. 3 celá - opakování učiva

PS č. 1/  odevzdávály mi děti ke kontrole...má byt dopsán.

Matem. odevzat mi PS č. 6, dopisujeme ho koncem škol. roku na opakování...

Nyní pracujeme M - PS velký fialový Matýsek, str. 1, 2 / procvičujeme si násobilku 2.

M - Počítáme zpaměti fialový - do str. 3

prvouka PS - části dne, čas do str. str. 53 a str. 56

TU Knotková Jiřina

Učivo do 26. 2. 

ČJ UČ. DO STR. 68/ 1 POPIS OSOBY

PS ČJ do str. 53 - opakování hlásek

Písanka č. 2 str. 2 /přepis

ČTEME SPOLEČNOU ČETBU - Kocour Modroočko str. 23, 24.

MATEM. PS Č.6 STR. 22 ČÁST, 23/ 3, 4

Už dopisujeme postupně celý PS.

Opakujeme si násobky čísla 2 a 3 zpaměti...

Prvouka PS do str. 53 /2 ,  Náš svět, opakujeme si kalendář, měsíce, dny, čas...

TU   

Učivo do 23. 2. 

ČJ ps DO STR. 52/ 1, 5

Čj uč. do str. 67

MATEM. Poč. zpaměti fialová str. 2 / 2 sloup.

M PS str. 30/3, 5, 6, 7, 9, 10

A PS M str. 31/1, 2, 3

Prvouka PS str. 50

Opakujeme jarní, letní, podzimní , zimní měsíce.

Těšíme se na jaro !   

TU

Učivo do 19. 2. 

ČJ ps DO STR. 49

MATEM. OPAKUJEME NÁSOBILKU 2 , ZPAMĚTI NÁSOBKY Č. 2, výsledky násobení už i v pětiminutovce.

PS M do str. 20/ 1, 4

Písanka č. 2 str. 1 - opakujeme si abecedu...

Prvouka uč. str. 40 / měsíce v roce zpaměti i podle pořadí číslem.

PS Prv. str. 50 / 1

ČJ ČTENÍ - ČTEME SPOLEČNĚ SPOLEČNOU ČETBU / KOCOUR MODROOČKO.

Knotková Jiřina TU

Učivo do 9. 2.

ČJ UČ. DO STR.65

PS Čj DO STR. 48

Písanka - dopsat už celou do 18. 2., kdo ještě nedopíše zítra...

Děti dostaly dnes už další díl Písanky č. 2 - obalit, podepsat.

Prvouka PS do str. 49

MATEM. PS do str. 19/2, 3 

Počítáme zpaměti č. 2 do str. 18 / do 18. 2., potom odevzdat paní učitelce...zbytek str. doděláme později / těžké příklady.

Děti dostaly nové Poč. zpaměti č. 3 s násobením a dělením, dnes DÚ 2 SLOUPEČKY. Kdo chyběl, můžete se pro sešit zastavit.

Přeji všem krásné jarní prázdniny.   

Dom. úkol nedávám, jen dopsat, co dětem chybí. Udělat si v sešitech opravy...

Zdravím všechny a děkuji za spolupráci   

Knotková Jiřina tř. uč.

Učivo do 5. 2. 

ČJ UČ. do str. 62, naučit se zpaměti měkké souhlásky

Matem. PS do str. 14, procvičujeme násobky čísla 2 / 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 zpaměti.

Kreslíme si příklady s násobky do čtverečkovaného sešitu Mat. / kdo ho ztratil, koupí si nový - je s většími čtverečky 1cm .

Prvouka PS do str. 47 /Zdraví

PÍSANKA DO STR. 36  /  KDO BYL NEMOCNÝ, POMALU DOPISUJE DO 18. 2.

Dostali jsme nového Matýska na násobení, dělení , prosím jméno a obalit si ho.

Knotková J. tř. uč. 

Učivo do 24.1.

Písanka do str. 31

Matem. PS do str. 13 /4,  6, 7

ČJ UČ. DO STR. 55, A PROCVIČUJEME SAMOHLÁSKY, SOUHLÁSKY...

Doplňujeme správné u, ú, ů

Prvouka uč. do str. 38, PS str. 45 

Nemoc, úraz.

K. J. TU

Učivo  22. 1. 

Český jazyk PS do str. 42

Matem. Poč. zpaměti do str. 17

Čítanka str. 84 - 86

TU   

Učivo do 19. 1.

Mat. PS do str. 12

Poč. zpaměti do str. 15...dále podle rychlosti možno až do str. 18

Čj uč. do str. 57

PS str. 43 kapitola souhlásky...úvod do učiva

PS str. 40 - 42 budeme postupně dopisovat do 22. 1.

Prvouka uč. str. 36, PS str. 44

Písanka do str. 29 opakujeme si psací H, K.

Čítanka str. 80, 81, 83

Knotková J.   TU

12. 1. 

ČJ UČ. DO STR. 50 - opakujeme si psaní u, ú, ů

PS ČJ DO STR. 37 / 1 dole

Matematika PS do str. 10/1

V pátek 12. 1. - od 10h dílnička ve třídě. 

Kdo ještě nedal, přinese 50 Kč!

Hezký víkend

KNOTKOVÁ JIŘINA     TU


Učivo do 10. 1. 

Učivo do 8. 1.

Čj - opakujeme, diktát vět...

MATEM. POČ. ZPAMĚTI DO STR. 14 a  individuálně podle rychlosti...

Opakujeme si G - délka úsečky, rýsujeme je.

Matem. PS str. 9 /4 a procvičujeme písemné sčítání a odčítání do M školní.

Prvouka PS do str. 30

TU

ČJ - samohlásky

uč. do str. 49

Matem. PS do str. 8, odčítání v oboru do 100

Prvouka PS str. 28 - část

Povídáme si o akci - Ptačí hodinka /stálí  ptáci, kteří létají v zimě na krmítka..., práce ve dvojicích.

Čítanka str. 68, 69

Písanka do str. 27

Tento týden budeme psát opakovací práce Čj, M / list.

Knotková J.  TU 

Učivo do 4. 1. 

ČJ UČ. - SAMOHLÁSKY do STR. 48

Naučit se zpaměti samohlásky krátké, dlouhé...  uč. str. 48

PS čj - do str. 34

Matematika PS do str. 7 / 4

Prvouka PS str. 27

TU

Učivo do 21. 12. 

ČJ uč. do str. 48

PS Čj do str. 33

Písanka do str. 25

M PS do str. 4 bez str. 5, str. 6  cv. 1, 2, 8, 7

Prvouka PS do str. 26, potom 37 - 41

Ve čtvrtek 21. 12. si vezmou děti domů už všechny učebnice i sešity.

V pátek 22. 12.  - budeme ráno už pracovat jen na prac. listy/ penál.

Za úkol mají jen ČJ do 12. 1. 2024 - Čtenářský deník- ZAPSAT svoji knihu, knížky...

A  DOPSAT SI, CO JIM CHYBÍ v PS, sešitech / opravy atd., podpis rodičů.

V pátek 22. 12. už potom  třídní besídka...do 11, 40h.   

Děti si odnesou na prázdniny domů i přezůvky a pytle na Tv.

 A vše ze šatny...bude se uklízet.

Přeji všem krásné a pohodové vánoční svátky.   

Knotková Jiřina 

tř. uč.

Učivo do 18. 12. 

ČJ uč. do str. 47

PS do str. 31

Matematika poč. zpaměti do str. 12 /dopsat  do konce týdne...

Prvouka Zima PS str. 38, 39 část

ČÍTANKA str. 58, 59

ZÍTRA JEDEME NA VÁNOČNÍ PROGRAM  farnost Hostivař, batůžek, svačina, teplé oblečení.

Potom ČJ, Hv, jak stihneme.

Děti přijdou bez učení, mají v lavici.   

Knotková Jiřina tř. uč.

Učivo do 12. 12. 

Písanka do str. 23

Český jazyk uč. do str. 44/6

PS do str. 30 vše...

Matematika PS do str. 4/ 2

Čítanka str. 57 / čteme na známky, plynulé, výrazné čtení vět.

Prvouka uč. vánoční svátky, zvyky str. 34

Zítra se těšíme na výlet. Opravdu teplé oblečení.

 Bude program venku i uvnitř.

Kapesné možno... 

Knotková Jiřina 

Učivo do 8. 12. 

Matem. PS do str. 3

Čj uč. do str. 43, 43 / 4 píšeme do ČJ Š

HEZKÝ VÍKEND 

Knotková Jiřina


Učivo do 6. 12. 

Čj uč. do str. 42

Matem. PS č. 6 do str. 2/ část

Počítáme zpaměti do str. 9

Prvouka PS jen str. 40, vánoční svátky.

K tématu rodina se vrátíme příště...

TU  Knotková Jiřina

Učivo 4. 12. 

ČJ UČ. do str. 40

PS do str. 30

Matem. PS č. 6 str. 1 a opakujeme si písemné sčítání a př.do 100 na prac. list

Prvouka - Rodina , uč. do str. 24

PS str. 26 a vyprávíme si o rodině...

TU

Učivo 1. 12. 

ČJ UČ. do str. 39

PS do str. 28

Matematika 6 díl str. 1 bez cv. 6, 7

ČTEME SI ZA dú  SVOJI KNIHU...

5. 12. k nám přijde do třídy na chvíli Mikuláš, jinak se učíme...

6. 12. zveme od 16 h všechny rodiče na vánoční jarmark ve třídě 2. B

a vánoční program před zahájením jarmarku...  

Knotková Jiřina TU

Učivo do 30. 11. 

Učebnice ČJ DO str. 39

PS ČJ DO STR. 27 VŠE

MAT. OPAKUJEME , NUMERACE DO 100

Práce do M školní a na prac. listy...

Prvouka PS do str. 24

TU   

Učivo do 24. 11.

ČJ ps DO STR. 27 BEZ STR. 25 / JEN CV. 4

Učebnice do str. 38

Už jsme dostali ván. fotografie, můžete posílat 350 Kč.

Kdo ještě nedal, přinese 100 Kč na Divadlo u Hasičů / 30. 11.

28. 11. út - 2 h polytechnická hnízda

TU

ČÍTANKA STR. 137

MATEMATIKA ps - DOPSAT CELÝ / BEZ GEOMETRIE STR. 25

Prvouka - Zahrada na podzim , PS do str. 22

Opakujeme, procvičujeme si učivo na prac. listy...

Učivo do 21. 11. 

Čj PS do str. 27- slova mnohoznačná, opačného významu...

Píšeme diktát krátkých vět...

Matem. opakujeme sčítání a písemné sčítání - Matýsek malý celá str. 19

Prvouka PS do str. 22

Čítanka str. 134, 135

Písanka malé d - opakujeme - str. 18. Nepíšeme si doma dopředu !

TU

16. 11. 

Opakujeme, procvičujeme probrané učivo...

Čj - Vymýšlíme vlastní báseň

Čtení Dú - najdeme si doma oblíbenou knihu, čteme alespoň 10 minut každý den.

Do 12. 1. 2024 zapíšeme  do Čtenářského deníku.

Název knihy, autora, obrázek, 5 vět o knize.

S pozdravem zatím všem

a těším se na shledání. 

Knotková Jiřina tř. uč.