Uvod

2.B (Mgr. Jiřina Knotková)

Vítáme Vás na stránkách      2 . B   2019 / 2020
 Informace ze 2. B
Vážení rodiče,
pokud jste se ještě u mě ve škole nezastavili pro další materiály / prac. listy/ k výuce, můžete  přijít ke mně do třídy dnes 16. 3. do 11 h a potom ve středu 18. 3. od 7, 30 h do 10 h. Dále tu budu i v pondělí 23. 3. od 8 h do 12 h. Domácí úkoly budu posílat i na Váš mail. Dále jsem ve třídě i 30. 3. ale od 9h do 12 h /změna, protože od 8 h máme poradu ve sborovně....potom každé pondělí nebo případně po domluvě...
Jinak budu kdykoliv dopoledne k dispozici na telefonu, budete na mě přepojeni 
z pavilonu H od vedení školy. Další možnost  komunikace/ kdykoliv/   je na můj školní mail. 
Další možnosti vzdělávání spouští pro děti 1. stupně ZŠ od 16. 3. ČT 2 - pořad Učí Telka. 
Možno pracovat též zdarma do odvolání na str. www.didakta.cz
login   cma 1657@didakta.cz
heslo : WWCC
Knotková Jiřina

Učivo v týdnu od 30. 3. do 3. 4.
Matematika prac. sešit č. 7 str. 3, 4, 5. Polopřímku budeme ještě společně procvičovat, tak stačí jen se s látkou seznámit. Pokud to dětem hned nepůjde, procvičíme ještě společně ve třídě na tabuli a do G sešitu. Doufám, že brzy... ?
Počítáme zpaměti do str. 11.
Český jazyk učebnice  str. 84 - 88.
Prac. seš. český jazyk str. 18, 19.
Procvičujte diktáty. Stačí 3 - 5 krátkých vět.
Děti z Bullerbynu do 10 kapitoly. 
Prvouka prac. sešit str. 62.
Hezký den přeje všem
Knotková Jiřina 
tř. uč.Učivo v týdnu od 23. 3. do 27. 3.
Matematika č. 7 do str. 2 / nemusíte ale spěchat, opakujte hlavně písemné odčítání / pro děti stále obtížné/
Počítáme zpaměti do str. 9
Prvouka uč. str. 46-48
Prac. sešit str. 58, 59 dodělat, potom str. 60, 61 hospodářská zvířata
Písanka do str. 19
Český jazyk učebnice str. 109 - opakování, procvičování učiva
Knotková Jiřina 

Učivo v týdnu od 16. 3. do 20. 3.
M - naučit se zpaměti násobky č. 4. Používat stále tabulku násobení např. i ke kontrole příkladů. Prac. sešit str. 29, 30.
Prosím, zastavte se ve středu 18. 3. pro další díl matematiky č. 7. Nutné....
Počítáme zpaměti do str. 8 - opakujeme násobení a dělení 2, 3, 4.

Český jazyk prac. sešit str. 14, 15, 16, 17.
Učebnice str. 82, 83 - doplňovací cvičení napíší, ostatní možno procvičit ústně.
Písanka do str. 17,18.

Prvouka prac. sešit zatím do str. 59.
S pozdravem
Knotková J.

Učivo od 11. 3. do 13. 3. - z důvodu uzavření školy.
Děti dostaly za úkol dnes 2 listy z matematiky - opakování / práce na 2 dny.
Zítra si napíšou český jazyk prac. sešit str. 13 - opakování.

Nesou si domů všechny prac. sešity, do kterých budou doma psát..Dnes bohužel měly malé batůžky, nepobraly tudíž učebnice...
Je možné zastavit se zítra případně pro zapomenuté prac. sešity a učebnice. Budu zde ve třídě před 8 h a potom později ve sborovně.
Další učivo budu psát zde na stránky třídy od zítra.

Je možné zajít si pro potvrzení o uzavření školy do pavilonu H, pokud budete s dětmi doma. 
S pozdravem
Knotková J.
TU

 11. 3. informace k výuce na 12. a 13. 3.

Český jazyk učebnice - opakujeme str. 79, 80/psaní párových souhlásek. Potom nová látka prac. sešit str. 14 / pravidlo - vždy píšeme dě, tě ně, bě, pě, vě, mě. Zatím se neučíme bje, mně atd. - tyto případy píše učitel na tabuli , pokud se vyjímečně vyskytnou...
Písanka 2 - pokračujeme další procvič. písmen, slov, vět...str. 15, 16
Mat. počítáme zpaměti do str. 5
Matem. prac. sešit do str. 28
Pokud bude potřeba, zastavte se na konzultaci u mě ve třídě. Vše dovysvětlím i prarodičům.. Budu zde 16. 3. ráno před 8 h, potom také 18.3. před 8 h. Předám Vám i další listy pro děti na procvičování látky doma. Případně si převezmete ČTENÁŘSKÝ DENÍK A KNIHU DĚTI Z BULLERBYNU, ať mohou doma děti číst....
S pozdravem
Knotková Jiřina tř. uč. 


Učivo pro nemocné děti od 17. 2. do 21. 2.
Písanka do str. 12
Prvouka do str. 55
Matematika prac. seš. do str. 22 
Poč. zpaměti 2. díl dopsat
Poč. zpaměti 3. díl str. 1, 2
Český jazyk prac. seš. do str. 9 / část
Český jazyk uč. do str. 73
Úkol na prázdniny : zapsat si do Čtenářského deníku knihu Mach a Šebestová / čteme ve škole. Možno napsat na list a ten potom do deníku nalepit.
Knihu budu posílat dětem domů nebo možno vyzvednout ve třídě kdykoliv před vyuč.nebo po domluvě.
Přejeme Všem  krásné jarní prázdniny...
TU 

Od 3.2. bohužel moje nepřítomnost ve škole z důvodu nemoci. Děti budou mít suplování. 
Ve škole budu od 11. 2. / ÚT
K. J.   

Akce ÚNOR 2020
14. 2. Program ve třídě 2. B - 2 vyuč. hodiny / Autorské čtení, hry...50 Kč na žáka bude vzato z TF.
Knot. J.


Akce v lednu 2020
27. 1.
Knihovna Cíl / s programem a besedou - Pražské pověsti. Půjčování knížek, rozdávání přihlášek do knihovny.

Od 3. 2.
RÁNO ČJ, asi v 8, 30 h jedeme objednaným autobusem od školy do bazénu Hostivař. Návrat vždy před 11 h na vyučování - podle nového rozvrhu M.
Děti si mohou se svolením rodičů vzít z domova i vlastní fén. Prosím lísteček, že mohou sami používat...

Učivo od 3. 2. do 7. 2. pro nemocné děti...

Matematika prac. seš. do str. 19
Prvouka prac. sešit do str. 51
Písanka 2. díl do str. 5
ČJ prac. seš. - dopsat 1. díl, 2. díl do str. 5
k tomu příloha vzadu -  ZOO
M - Poč. zpaměti do str. 19
Knotková Jiřina tř. uč.
 
Akce PROSINEC 2019

Děkujeme všem rodičům za přípravu pohoštění na vánoční jarmark.
tř. uč.

Úkol na ván. prázdniny :
Do čtenářského deníku alespoň 5 vět s obrázkem o přečtené knize Bobr Kulda . PŘEČETLI JSME CELOU VE ŠKOLE. Dětem jsem ji poslala domů...Přinesou 7. 1. 2020.4. 12. - výlet Hlinsko, Veselý Kopec, Peklo... 7,20 h - 16,30 h /17h návrat podle dopravy....
S obědem. Děti si vezmou pevnou obuv a vhodné oblečení, pláštěnku, svačinu, pití, hru nebo knihu na cestu.
Tento den se bude v 16 h v areálu školy rozsvěcovat ván. stromeček...

5. 12. bude normální vyučování, ale po škole bude chodit Mikuláš...

6. 12. - projektový den vánoční dílničky ve třídě 2. B a v DDM Praha 10 / Zahradní Město, Jasmínová ul. 
Děti si vezmou jízdní doklad/ lítačku.Vhodné oblečení.

11. 12. - je vánoční jarmark ve škole / od 16 h.
Tentokrát ale vše bude probíhat ve kmenových třídách tak, že návštěvníci budou procházet do všech tříd podle zájmu.
Také rodiče se mohou u nás ve 2. B zapojit a připravit si ve třídě pro děti nějakou dílničku...
Vítané je také drobné pohoštění pro příchozí.

16. 12. jedeme v 8 h do nové knihovny Zahradní Město na program. Lítačku a legitimaci do knihovny, kdo má...

19.12. jedeme ráno v 8h do kina Hostivař na projekci filmu pro děti/ děti si vezmou s sebou lítačku.


20. 12. máme dopoledne besídku. Děti si připraví 1 vystoupení pro ostatní, jak jsme to měli i minulý rok. Hru na nástroj, písničku, dětské vtipy, sport.vystoupení, dramatizaci příběhu, soutěž pro ostatní atd.
Také si pomalu připravují malý dárek pro spolužáka/spolužačku/ pod  stromeček ve třídě.

Krásné dny sváteční přeji všem
Knotková Jiřina tř. uč.

VÁŽENÍ RODIČE,
zde budou pravidelné informace z naší třídy 2. B / organizační záležitosti a probírané učivo k doplnění pro nemocné děti.
Úkol  z 1. třídy....celé prázdniny - nahlas číst Honzíkovu cestu... zapsat několik krátkých vět do ČTENÁŘSKÉHO DENÍKU. Co se mi líbilo, o čem kniha je, nejzajímavější kapitola....jak příběh skončil...
Děti mi odevzdají do 6. 9. 2019.
TU    

OPAK. INFO  dané před prázdninami....
ŠKOLA V PŘÍRODĚ se bude konat už od 20. 9. 2019 - 27. 9. 2019/ HOTEL ČERNÁ HORA.
Hned v pondělí 24. 6. jsem poslala 1. závaznou přihlášku a 2. potvrzení způsobilosti od  lékaře.
Můžete použít i starší způsobilosti...  Platnost je totiž 2 roky.
3. a další listy k vyplňování Vám rozdám na 1. tř. schůzce 4. září 2019. Je tedy velmi nutná účast na této tř. schůzce...v 18 h / ve třídě 2. B. Stejná třída i pavilon.
Děkuji za spolupráci. 

2. 9. 2019 končí vyučování v 8, 45 h. Děti si odvádějí rodiče nebo jdou do školní družiny.
Budu zapisovat zájem o obědy v 1. školním týdnu, informujte děti nebo pošlete lísteček.

Knotková Jiřina 
tř. uč. 

3. 9. Děti si už nosí pomůcky / V KUFŘÍKU, PYTLI / na VV, Tv, Pč. PŘINESOU SI I AKTOVKU, BUDU ROZDÁVAT NOVÉ PRAC. SEŠITY. Rodiče zaplatí za prac. seš., sešity, čtvrtky, barevné papíry, akce...na tř. schůzce 1000 Kč na celý školní rok.
K. J.

Od 4. 9.  začíná normální vyuč. podle rozvrhu 2. B.
Stále ještě k tomu nějaké třídnické práce. Rozdávání, nadepisování sešitů atd. Děti si přinesou OBALENÉ UČEBNICE, OBALENÉ PRAC. SEŠITY SE JMÉNEM NA ŠTÍTKU, OBALENÉ MALÉ SEŠITY/ ROZDÁM POSTUPNĚ...
ZÍTRA UŽ JDEME PŘI Tv na hřiště.
VEČER tř. schůzka...
Knotková J.

Slíbená informace ke škole v přírodě:
Příjezd do Jánských Lázní k lanovce asi v 15, 30h. Potom jízda lanovkou,čekání na zavazadla,  ubytovávání.
Děti začínají pobyt VEČEŘÍ.
Knotková J. tř. uč.
              Rychlý kontakt

Základní škola, Praha 10,
Břečťanová 6/2919
106 00 Praha 10

IČO: 47611871
č.ú.: 2000742329/0800

tel.: +420 272 651 133
e-mail: skola@zsbrectanova.cz
datová schránka: is6xmbd

Zobrazit na mapě

 

Základní informace

                  

Kalendář akcí

ZŠ do odvolání UZAVŘENA

31. 3. OVOV - pětiboj, 7. - 8. třída

1. - 8. 4. Zápis do 1. tříd
              (viz aktuality)

2. 4.   Farma Netluky, 3. A
          Máchalka a Podvinní, ŠD
          Polytechnická hnízda, 8. B
7. 4.   Divadlo U Hasičů - přípravná třída
          Polytechnická hnízda, 8. A

9. 4.   Velikonoční prázdniny

Školní jídelna

Kontakt
Placení, odhlášení stravného
Jídelníček

--------------------------------------------------------

Webmail (přihlášení)

O škole
Charakteristika
Školská rada
Prezentace tříd
Archiv
Školní rok
2019/2020

Organizace roku
Rozvrhy
Výuka
Zvonění
Kroužky
Knihovna
Rodiče
Konzultační hodiny
Třídní schůzky
Pravidla pro omlouvání absence
Poradenství
Zápis do 1. třídy
Přijímací zkoušky na SŠ
Zajímavosti
Dokumenty
Formuláře, žádosti
Školní řád
ŠVP
Plán výchovného poradce
Program prevence
Úmluva o právech dítěte
Výroční zprávy
Rozpočet
Zásady zpracování osobních údajů
Fotogalerie
Škola
Školní družina
Výtvarná galerie
Školní družina
Denní režim
Vnitřní řád
Platba
Přihláška
Prezentace oddělení
Prezentace kroužků
Kontakty
Škola
Vedení
Učitelé 1. stupeň
Učitelé 2. stupeň
Poradenství
Školní družina
Provoz
Školní jídelna
Pedagogicko - psychologická poradna
Pověřenec (GDPR)
Škola v přírodě
ZŠ Břečťanová | skola@zsbrectanova.cz (c) 2020 Jan Slabý - IT Market  All right reserved