5.A (Mgr. Zdeňka Täuberová)

Milí rodiče,

Vaše děti se ve škole postupně adaptují a kromě zábavy, učení a čtení zajímavých knih, také upevňujeme v praxi znalosti školních práv a povinností v souladu se školním řádem. 

Zadání úkolů píšu dětem pro další dny na tabuli a ony si zapisují do sešitů. Domácí úkoly z Matematiky a Českého jazyka prosím pokaždé podepisujte a 1x za týden prosím o kontrolu a podpis žákovské knížky.

Učebnice si žáci mohou ponechat ve škole, pouze pokud budou mít úkol, vezmou si domů.

Omluvy dětí při nemoci mi napište prosím emailem, ale po nemoci pište do žákovské knížky. K omlouvání při dřívějším odchodu z vyučování ze závažného důvodu je vhodný formulář z webových stránek školy (https://www.zsbrectanova.cz/cz/clanek/formulare-zadosti). Obsahuje důležitou větu o přebírání Vaší plné odpovědnosti.


Další informace ohledně obsahu učiva budu průběžně zasílat emailem, jak jsme se domluvili na třídních schůzkách.

Přeji krásné a zdravé dny

Mgr. Zdeňka Täuberová MBA