Uvod

5.A (Mgr. Jaroslava Peltanová)

26.června

Vážení rodiče,
přeji vám všem krásný společný čas o prázdninách.

Do dalších dnů, měsíců a let jen vše dobré.

Srdečně vás všechny zdravím,

Mgr.Jaroslava Peltanová, exTU


23.června
Vážení rodiče,
info k závěru školního roku:
Je potřebné odnést ze školy osobní věci - kufřík, ručník, Tv, bačkory - možno denně 7.30-12 hod.
Odevzdávání učebnic bude v září - přes prázdniny je žáci zkontrolují, vyčistí, příp.slepí apod. a použijí k občasnému opakování (doufám).
Vydávání vysvědčení - v pátek 26.6. od 8hodin.

Srdečně vás zdravím,
Mgr. Jaroslava Peltanová, TU

22.června
Vážení rodiče,
srdečně vás zdravím a zadávám učivo na poslední školní týden.
Dohlédněte, prosím, aby žáci pracovali, ale posílat mi nic nemusíte. Děkuji.
Čj

1)      str.176 – Co už umíme

2)      závěrečné opakování – cvičení str.177-182

3)      PS – doplnit, co chybí

M

1)      Opakování učiva str.57-59

2)      Oříškové příklady str.60-62

Aj 1) Reading str.87 + slovíčka

2)PS Příprava na testování  str.65-70

Takovéto opakování a procvičování doporučuji všem občas o prázdninách (bez školy jste byli moc dlouho!!).

Vl – Z – opakování o ČR – s mapou!!

Vl - D - Závěrečné opakování str.46-51

Přv –1) Dobré rady na prázdniny – pročti si str.85

        2)  Závěrečné opakování
Zdravím,
Mgr.Jaroslava Peltanová, TU16.června–Závěrečné opakování str.46-48

Vážení rodiče,
doplňuji učivo na tento týden:

Vl - Z Evropa - opakování
      Projdi kapitoly o Evropě a ukazuj na mapě vše, o čem čteš.
Vl - D  1) Přehled událostí novověku str.44 - zapiš si
          2) Opakování  - naše republika  str.45 - zapiš řešení
Přv 1) Opakování - doprava str.80
      2) Peníze a my  - uč se hospodařit str 81-84 - pročti si

Zdravím vás!
Mgr. Jaroslava Peltanová, TU

14.června
Vážení rodiče,
srdečně vás zdravím.
Posílám učivo pro výuku na dálku - žáci mají stále povinnost posílat vypracované úkoly!
Ve škole je plníme společně.
Učivo 15.-19.6. 
Čj 1) Opakování o větě jednoduché str.166-167  

2) Stavba souvětí - pročti si str.170-171 + napiš podle instrukcí 171/1,2,3 

3) Opakování - vypracuj písemně str.181/12,13 dle instrukcí 

4)Řeč přímá a nepřímá pročti si pozorně str.173-175 + PS str.72 proveď 

M Závěrečné opakování str.49 a dále 

Aj Lekce 6 –Revision 

1) Přítomný čas průběhový - popiš, co dělají str.74/1 

2) Progress check PS str.60-61 

3) Revision PS str.62-63 
Zítra ještě přidám učivo z dalších předmětů.

Mgr.Jaroslava Peltanová,TU8.června
Vážení rodiče, přidávám učivo na tento týden :

Přv Opakování str.76 – odpovědi zapiš do sešitu

   Pravidla bezpečného pohybu v dopravě str.77-79

                    Zapiš zásady bezpečnosti pro chodce, cyklisty , v MHD

Vl – D  Doba po sametové revoluci

   Od str.40 – rozdělení republiky, vstup do NATO, EU – zapiš si

Vl – Z  Závěrečné opakování

  Str.60 – 61  do sešitu ! – pracuj s mapou

Zdravím,
Mgr.Jaroslava Peltanová,TU7.června

Vážení rodiče,
srdečně vás zdravím.
Konzultační schůzky - dle info ŘŠ - v úterý 9.června - nejlépe v čase domluveném individuálně - od 12 - 18 hodin.
Děkuji za spolupráci při výuce na dálku.
Žáci ve škole pracují, prospívá jim to a moc je chválím. Děkuji také jejich rodičům za správné rozhodnutí.

Učivo 8.- 12.6.

Čj Shoda přísudku s podmětem

1. Pročti si a opiš tabulku str.162

2. Napiš cvičení podle instrukcí str.162/1,2 + 163/3,4,5

3. Shoda přísudku s několikanásobným podmětem str.164 - pročti a zapiš tabulku

4. Napiš cv.5 str 165 - vyznač ZSD

M Desetinná čísla se třemi deset. místy

1. Str.45  - pročti si tabulku

2. Vypočítej příklady str.45 + 46

3. G Stavby z krychlí str 47- vyřeš příklady

Aj Clothes

1. Slovíčka z PS napiš + nauč se

2. Učebnice str.70/4 - tabulku zapiš do sešitu - pročti Přehled mluvnice PS str.79

3. PS str.58 - 59 proveď podle instrukcí

Další učivo přidám zítra.

Mgr.Jaroslava Peltanová,TU
1.června
Vážení rodiče,
srdečně vás zdravím a přidávám učivo pro žáky .

Učivo  1.- 5. 6.

Čj Základní větné členy

 1.        Přísudek – druhy přísudku – slovesný, jmenný se sponou
 2.        Str.155 – 157- pročti + písemně 155/1,2

                                                          156/2

                                                           157/3,6

 1.        Podmět – vyjádřený, nevyjádřený, několikanásobný
 2.        Str.157 -161 pročti + písemně159/2 a,b

                                                      161/3, 5

 

 1.        Opakování– písemně + určit slovní druhy 157/7

M Procvičování  

 1.        Str42 -43    - vyřeš příklady, slovní do sešitu
 2.        G Povrch krychle a kvádru – opakování str.44
 3.        Str.44/3,4,5 do sešitu  

Aj – přítomný čas průběhový X přítomný čas prostý   

 1.        Pročti si PS – Přehled mluvnice str.79 
 2.        Zopakuj si článek str.68 + písemně str.69/4a
 3.        PS    str.57/3,4

Přv  Mimořádné přírodní situace

Pročti si str.73-75 a stručně zapiš do sešitu

Vl – Z  Evropské státy

Str.59 – pročti a zapiš + vyhledej zajímavosti – Itálie, Chorvatsko

Vl – D  Sametová revoluce

Str. 39 -40 pročti a zapiš stručně poznámky

Mgr. Jaroslava Peltanová, TU

24.května
Vážení rodiče,
zdravím vás všechny, děkuji za spolupráci.
Jsem ráda, že se s některými žáky setkám již ve škole, považuji to za správné.
Budeme pracovat na aktuálně zadaném učivu, procvičovat.
Budu ve třídě v pondělí, úterý, středu a kolega Setvín ve čtvrtek, pátek.
Současně probíhá dále výuka na dálku.

Prosím rodiče o dohled nad prací, pravidelném odesílání učiva. Pokud je v učivu více chyb, vyžaduji opravu.  Není potřebné provádět cvičení"dopředu", ale intenzivně a správně to, co jsem zadala. Děkuji.

Učivo 25.-29.5. 

Čj Věta jednoduchá, souvětí, stavba věty jednoduché 

- opakování, procvičová 

1) str.90/1 napiš + u souvětí jeho vzorec 

2) str.153/ 1 ústně + pročti tabulku 

3) str.154/2 napiš a vyznač ve větách ZSD graficky 

4)Sloh - vyprávění -zopakuj si str.56,86+152 

 a napiš svoje vyprávění + osnova  

5) LV další zápis ve čtenářském deníku 

M Závisle a nezávisle proměnná 

1) str.38 pročti si !!růžový rámeček!! 

2) vypočítej př. Na str.38-38 – 38/4,5,6 do sešitu + zkoušky, odpovědi 

3)G -tělesa - str.40/3 nakresli do sešitu a popiš 

4)str.40/7 narýsuj do sešitu 

Aj 6.C -přítomný čas průběhový otázka, odpověď 

1)slovíčka - napsat + naučit 

2)text str.68 několikrát číst + písemně odpovědět cv.1 

3)znovu pročíst PS-Přehled mluvnice str.78-79 

4) str.68/2 napsat do sešitu vět 

5) PS str.56/1 

VL-Z Velká Británie, Francie 

Pročti str.58 + pracuj s mapou!!!! 

Zapiš stručně do sešitu + vyhledej zajímavosti+ obrázky (do sešitu) 

VL-D Opakování 

1) str.34 - pročti a zapiš si 

2)str.34 - odpověz 1.-6. - do sešitu 

3)str.35 opakování -zapiš do sešitu 

Přv Chráníme si své zdraví 

Str.68-69 pročti a stručně zapiš + doplň obrázky 

Zdravím,
Mgr.Jaroslava Peltanová, TU17.května
Vážení rodiče,
srdečně vás zdravím.
Děkuji za spolupráci těm, kteří spolupracují.
Žádám o ni ty, kteří dohledu nad prací s učením na dálku nevěnují pozornost a žáci samostatně neplní  nebo od nich nemám zpětnou vazbu = zaslané vypracované učivo. Připomínám, že toto  bude podkladem klasifikace.

Učivo 18.-22.5. 

Čj Podmiňovací způsob sloves 

1) Pročti str.146-148, tabulky si zapiš do sešitu 

2) Napiš cv.2,3,4 ze str.147 

3) Str.148/6a napiš, 149 projdi alespoň ústně 

4) Str.149/10a napiš + vzorec u souvětí + ZSD vyznač graficky(úhledně!!!) 

5) PS str.64-65 

M Počítání s desetinnými čísly, rovnice, nerovnice 

1) Procvičování str.36 vypočítej 

2)Nerovnice str.37/1.-5. 

3) Rovnice 37/6.,7.,8. 

4)G - opakování str.59/1.,2.,3. 

Aj Přítomný čas průběhový 

1) Znovu pročti text str.66, zapiš do sešitu tabulky ze str.67 

2) Str.67/4 + 67/5b -napiš doplněné správným tvarem slovesa 

3) PS 54-55/1,2,3 

PřvOpakování - člověk 

Připomeň si předchozí kapitoly a vypracuj str.67 

Vl-D Jak jsme žili za okupace a za války 

Pročti str.33 a stručně zapiš poznámky do sešitu 

Vl-Z Státy Evropy 

Rusko, Dánsko -str.57-pročtisi a zapiš poznámky 

Vyhledej další severské státy - pracuj s mapou Zdravím,
Mgr.Jaroslava Peltanová,TU
12.května
Vážení rodiče,
zdravím vás a opravuji : Čj cvičení na opakování druhů slov str.77/8, omlouvám se.

Zájemci o výuku ve škole - podle instrukcí ŘŠ na webu školy.

Mgr.Jaroslava Peltanová, TU

11.května
Vážení rodiče,
zdravím vás všechny!
Informace k možnému nástupu do školy zveřejnil pan ŘŠ na webu, případné dotazy vám ráda zodpovím.

Učivo 11. - 15.5. 

Čj  Tvary rozkazovacího způsobu 

1) pročti str.144, zapiš tabulku 

2) str.144/1 zapiš tvary rozkaz.zp. 

3) str.145/2,3,4 

4) PSstr.63 

5)  opakování: str.77/5 napiš + číslicí označ druhy slov 

M Dělení desetinných čísel přirozeným číslem 

1) str.35 pročti si a vyřeš 1. až 7. př. 

2)zopakuj si jednotky času -str.41/1. až 7. př. 

3) G Vzájemná poloha dvou kružnic str.34/1.,2. - do sešitu 

Aj Lekce 6B - přítomný čas průběhový 

1) slovíčka 

2) pročti si text str.66 několikrát + doplň věty 66/2-napiš 

3)PS-Přehled mluvnice str.78 -pročti si + přelož věty 

Přv Jak se člověk vyvíjí 

Pročti str.66 + stručně zapiš 

Vl – Z Opakování - sousední státy 

Str.56 - řešenídosešitu 

VlD   Druhá světová válka 

Str.31-32 si přečti a zapiš stručně poznámky do sešitu 

Mgr.Jaroslava Peltanová, TU


6. května
Dobrý den,
přeposílám od paní učitelky Hv:
Dobrý den moji milí páťáci, 
 
 
dovoluji si vám poslat pár cvičení z Hudební výchovy, abyste se také zabavili při výuce na dálku trochu jiným způsobem.  
 
  
 
 
Vytvořila jsem výukovou Zeď, kde jsem pověsila jak informace, tak úkoly. Najdete ji na tomto odkazu: https://padlet.com/lenkachme/HudebkaBrectanka  Buď si to prohlédnete na webu, nebo lze stáhnout i aplikaci Padlet přímo do mobilního telefonu, kde se na to dá také pěkně dívat.
 
Úkoly z Padletu:  Poznej hudbu z večerníčků – pusťte si video a vyzkoušejte vaše znalosti. Věřím, že budete úspěšní.  
 
  
 
Lidové písně: ráda bych, abyste se podívali na seznam 50 lidových písní a zkusili si jednu po druhé zanotovat. Kolik jich zazpíváte?  Kolik si jich jen zabroukáte? Věřte nebo ne, znát byste měli všechny.
 
Takty: tak toto je první „pořádný“ úkol. Stáhněte a vytiskněte, nebo najděte notový papír a piště. Jsou tam vypsané 4 cvičení, které byste měli splnit. Už to není tak jednoduché, ale vy jste minulý měsíc pilně trénovali v pracovních listech. Pokud někdo bude váhat, doporučuji si ještě nastudovat HV Základy 1, 2. Jsou také na Padletu.  
 
  
 
Žádné úkoly nepotřebuji posílat. Budu šťastná, když budete poctiví sami k sobě a budete trénovat. Mějte se prima a opatrujte se. Posílám pozdravení vám i vašim rodinám.
 
MgA. Lenka Chmelová
 
v případě jakýchkoliv dotazů můžete psát na  lenka.chmelova@zsbrectanova.cz

Mgr.Jaroslava Peltanová, TU
3.května
Vážení rodiče,
srdečně vás zdravím. Děkuji za vaši spolupráci při výuce na dálku.

Zadávám učivo 4.5.- 7.5. , pátek si všichni užijte svátečně.

Čj Minulý čas 

1) pročti si str.140 - 141, zapiš tabulky do sešitu 

2)str.141/2,3,4 –do sešitu 

3) opakování koncovek podst.jm. - 84/2 +( tvar vzoru) 

4)vyhledej si básničku a nauč se zpaměti(jinou!!!!) 

M Násobení desetinných čísel přirozeným číslem 

1) pročti str.32 -je vysvětleno!! 

2)str. 32-33 příklady slovní řeš do sešitu 

Aj  Lekce 6A – People 

1) nakresli libovolnou postavu/hrdinu/monstrum + popiš větami s použitím  

vhodných sloves(has got/is) + přídav.jména+ podst.jm. 

2)PS 52-53...doplň cv. 3,5,6,7 

Přv Řídící centra lidského těla 

Str.64 - přečti si a zapiš stručně 

Vl-Z Rakousko 

Str. 54-55 přečti a krátce si zapiš, pracuj s mapou 

Vl – D Státní svátky 

Vyhledej, připomeň si státní svátky 1.květen,  8.květen 

+ zapiš + státní symboly, které se používají a jak 


Mgr. Jaroslava Peltanová, TU
30.dubna
Vážení rodiče,
zde info od pana ŘŠ:

Vážení rodiče,

                s uvolňováním opatření proti šíření koronaviru má vláda v plánu 25. května otevřít ZŠ pro žáky 1. stupně. Tuto informace známe z médií, zatím ale bez bližších informací z MŠMT, případně MZ.

Názory na toto uvolnění se různí, zaznívá i „nikdo nebo všichni“. Proto možná i toto vyčkávání s podrobnostmi – věřím, že začátkem května ZŠ (resp. vy)  obdrží.

„Návrat je plánovaný“

 

atd. – musí se jasně stanovit režimy pro: učitele (??? do 65 let ???, … ), roušky, WC, školní stravování, „bez pobytu venku“ ???, … - čekáme na bližší konkrétní informace.

 

Po obdržení výše zmíněných konkrétních informací bude řediteli škol (P10) sestaven jednotný formát „přihlášky“ a následně budete neprodleně informováni.

 

S pozdravem Vám i dětem a přáním pevného zdraví a pohody

Mgr. Miroslav Buchar

ředitel školy


Zdravím,
Mgr.Jaroslava Peltanová, TU


28.dubna
Vážení rodiče,
další možnost procvičování učiva matematiky pro žáky:

od začátku karantény mohou Vaši žáci z domova procvičovat matematiku v programu Speedmat bez formalit. Velmi atraktivní pro žáky je soutěž o ceny. Větší počet účastníků znamená větší počet ocenění a napětí až do června 2020, kdo u Vás ve škole ceny získá. Ideální je zapojit různě staré žáky od 2. do 9. ročníku v co nejvíce kategoriích. Během rozjezdu "soutěže z domu" se objevily opakující se otázky:

Jak si naši žáci vedou? účast ve 22. kole soutěže je ZDE Jak a čím začít? 3 kroky za začátku jsou ZDE Jaké učivo je možné žákům zadat? podrobný manuál je ZDE - 24 kategoríí pro žáky 2.- 9. ročníku ZŠ Jak zapsat žáka do soutěže ke "správné" škole? jednoduchý postup je ZDE Motivace pro šikovné žáky 4. a 5. ročníku základní učivo - trojboj o batohy

 

Testovací program, učivo, návody a vše důležité je na webových stránkách

www.speedmath.euMgr. Petr ŠášekZdravím,
Mgr.Jaroslava Peltanová, TU
27.dubna
Vážení rodiče,
omlouvám se za chybku, která se vloudila.

+ str. 30 + Zopakujte si - ústně stačí ......patří k   VL- D

Zdravím,
Mgr.Jaroslava Peltanová, TU26.dubna
Vážení rodiče,
děkuji vám všem za spolupráci při výuce na dálku.

Zpětná vazba, kterou od žáků dostávám, bude podkladem pro klasifikaci. Proto prosím ode všech!!
Bohužel, od některých nedostávám dostatečně. Žádám proto o upozornění vašich dětí, že je nutné, aby plnily zadané učivo a posílaly mi na mail, případně s vaší podporou. Děkuji.
Časté vaše dotazy na školní vyučování zodpovím, jakmile budu mít potřebné informace.
Zadávám učivo na následující čtyři dny, 1.5. si všichni užijte svátečně.

Učivo 27.4.-30.4. 

ČjSlovesa - budoucí čas 

1) přečti si str. 138 a zapiš tabulku do sešitu 

2) str. 138 – 139cvičení 1.,3.(budoucí), 4., 5. napiš 

3) PS str. 62 

4) Sloh – str.132 pročti a napiš pozvánku např na svoji oslavu 

M Procvičování násobení a dělení deset.č. 10, 100 

1) str.31 

2) opakování str.57/1,5,6 

3) G obsahy složitějších obrazců str.28 - (prohlédni, pročti)  + 28/3 vyřeš 

4) pro zájemce 28/6 

Aj Lekce 6 –People 

1) slovíčka My friends + Physicalappearence ..napiš + procvičuj 

2) str.64 pročti + 64/2 napiš 

3) 65/3 tabulky napiš + procvičuj 

4) PS 52/1 + 53/4  

Přv Rozmnožovací soustava 

  Str.65 pročti si + stručný zápis 

VL-Z Německo 

  Str.52-53 pročti si + stručný zápis, pracuj i s mapou 

VL-D Jak se žilo v nové republice 

Str.30 pročti + stručně zapiš poznámky. 

Srdečně vás všechny zdravím.
Mgr. Jaroslava Peltanová, TU

+ str. 30 + Zopakujte si - ústně stačí 


23.dubna
Vážení rodiče,
doporučuji vyzkoušet další možnost procvičování:

Projekt Objevitelské (ne)soboty. Jedná se o online lekce pro děti od 6 do 14 let s lektory na různá zajímavá témata. Zapojení se do lekcí je pro účastníky zdarma.

Jak to funguje?

OBJEVITELSKÉ (NE)SOBOTY ONLINE

 Srdečně zdravím,
Mgr.Jaroslava Peltanová, TU20.dubna
Vážení rodiče,
srdečně vás zdravím a děkuji za spolupráci.
Bohužel od některých žáků nemám zpětnou vazbu žádnou!!! Prosím, napravte, děkuji.

Učivo 20.- 24.4.

Čj Slovesa str.133-139

1)pročti si žluté rámečky - je to opakování, už jsme společně vše probírali

Co vyjadřují, tvary jednoduché a složené, neurčitý tvar - cv.134/4- podle zadání a,b,c

2)kategorie –osoba,číslo,čas,způsob - a jak je určujeme cv.135/6 a,b,c

3)přítomný čas -tabulka + 136/1   !!! -

4)137/4 - podle zadání do sešitu

5)LV – vyber si jednu osobu(postavu, hrdinu) z knížky, kterou znáš a vypiš jejích charakterové       vlastnosti

M Dělení desetinných čísel deseti, stem str.29 - 30(posouvání deset.čárky!!!)

Pracuj v učebnici, některé slovní úlohy i se zápisem piš do sešitu+odpověď, písemné dělení se zkouškou do sešitu (používej krátký zápis!!)

G Jednotky obsahu -opakování str.27

Str.27/2,4 v učebnici

     27/3,5 - počítej do sešitu

27/ 8,9 - rýsuj do sešitu

Pro zájemce 27/10

Aj –Lekce 5 Revision

1) zopakuj si všechna slovíčka

2)pročti si znovu Přehled mluvnice 5.lekce+ překlady

3)62/1,2 + PS Progress check 1,2,3,5,6 + sebehodnocení: I can...

Pro zájemce: Culture p.60 + p.60/ex.2,4

Přv Smysly

1) pročti

2)stručný zápis do sešitu + případně i obrázek+popis

Vl-Z Sousední státy - Polsko

Str.50-51 pročti, ukazuj na mapě

+ stručný zápis

Vl-D Naše země po vzniku samostatné republiky

Pročti str.28-29

Stručný zápis, +mapka, co bylo třeba udělat

 

Všichni mě kontaktujte se zpětnou vazbou!!!

 

Učivo 20.- 24.4.

Čj Slovesa str.133-139

1)pročti si žluté rámečky - je to opakování, už jsme společně vše probírali

Co vyjadřují, tvary jednoduché a složené, neurčitý tvar - cv.134/4- podle zadání a,b,c

2)kategorie –osoba,číslo,čas,způsob - a jak je určujeme cv.135/6 a,b,c

3)přítomný čas -tabulka + 136/1   !!! -

4)137/4 - podle zadání do sešitu

5)LV – vyber si jednu osobu(postavu, hrdinu) z knížky, kterou znáš a vypiš jejích charakterové       vlastnosti

M Dělení desetinných čísel deseti, stem str.29 - 30(posouvání deset.čárky!!!)

Pracuj v učebnici, některé slovní úlohy i se zápisem piš do sešitu+odpověď, písemné dělení se zkouškou do sešitu (používej krátký zápis!!)

G Jednotky obsahu -opakování str.27

Str.27/2,4 v učebnici

     27/3,5 - počítej do sešitu

27/ 8,9 - rýsuj do sešitu

Pro zájemce 27/10

Aj –Lekce 5 Revision

1) zopakuj si všechna slovíčka

2)pročti si znovu Přehled mluvnice 5.lekce+ překlady

3)62/1,2 + PS Progress check 1,2,3,5,6 + sebehodnocení: I can...

Pro zájemce: Culture p.60 + p.60/ex.2,4

Přv Smysly

1) pročti

2)stručný zápis do sešitu + případně i obrázek+popis

Vl-Z Sousední státy - Polsko

Str.50-51 pročti, ukazuj na mapě

+ stručný zápis

Vl-D Naše země po vzniku samostatné republiky

Pročti str.28-29

Stručný zápis, +mapka, co bylo třeba udělat

 

Všichni mě kontaktujte se zpětnou vazbou!!!

 Mějte se všichni co nejlépe a zůstaňte zdraví!!!

Mgr.Jaroslava Peltanová,TU15.dubna
Nabídka zápůjčky hardware pro žáky ZŠ Městská část Praha 10 Odbor hospodářské správy a odbor a Odbor školství nabízí zápůjčku počítačového vybavení pro žáky základních škol v městském obvodu Praha 10 pro potřeby vzdálené výuky v rámci karanténních opatření zavedených v rámci České republiky.

Nabízíme bezplatnou zápůjčku počítače DELL Vostro 230 s monitorem, klávesnicí, myší a reproduktory. Na počítači bude instalován operační systém Windows 10 a Libre Office.

V případě zájmu kontaktujte pana ŘŠ.

Mgr.Jaroslava Peltanová, TU


15.dubna
Dobrý den,
odkaz na videa z přírodovědy:

Videa jsou během uzavření škol zdarma. Budeme rádi, když se do společného bádání s námi zapojí co nejvíc dětí. Odkaz na YouTube kanál, kde jsou videa umístěna, je zde <https://www.youtube.com/playlist?list=PLJHHveFosbSxQ22mUYx85bP9whyXRn42b> . A pro jistotu, kdyby proklik nefungoval posíláme vykopírovaný celý odkaz tady: https://www.youtube.com/playlist?list=PLJHHveFosbSxQ22mUYx85bP9whyXRn42b
Snad zájemci využijí.
Zdravím,
Mgr.Jaroslava Peltanová,TU

14.dubna

Ještě předávám od pana učitele Ulrycha:

 Milí páťáci,
       všechny vás zdravím a jelikož teď máte práce na počítaći doma více než obvykle, nechci vás a rodiče ještě zatěžovat navíc. Ale kdo z vás by chtěl, může si vytvořit, jak jsme se to učili ve škole, vtipný obrázek s přáním k Velikonocům a poslat ho elektronicky do e-mailu nebo mobilu spolužákům, přátelům, rodičům, prarodičům...nebo tŕeba hodnému panu učiteli :-)    Je to samozřejmě dobrovolné. Odpočiňte si  do úterý vy i vaši rodiče od domácího učení  a těším se s vámi snad už brzy na shledání za školními monitory.   J. Ulrych    PS: Malá rada: Když už přáníčko vytvoříš, pošli jej i učitelům z ostatních předmětů, včetně pana ředitele a paní zástupkně, uděláš jím tím radost.  E-maily učitelů jsou na webových stránkách školy.

14.dubna
Vážení rodiče,
srdečně vás všechny zdravím, děkuji vám za spolupráci.

učivo 14. - 17.4.
Čj  Číslovky - dokončení, shrnutí
    
1) učebnice str.128 - číslovky pět.....
     2)str.129 Shrnutí  + str.130 Ověříme...
     3) PS str.60
     4) napiš mi dopis se sebehodnocením "o zvládání číslovek"
     5)str.178/2  + zdůvodnění do závorkytak, jek jsme psali ve škole
M Násobení desetinných čísel deseti, stem
   !! jde o posouvání desetin.čárky !! snadné, pročti, pozoruj a vypočítej do str.26
G Opakování kolmic, rovnoběžek - prohlédni si , pročti str.22/1,2,5
   str.22/3,6,7,8 narýsuj !!
Aj Lekce5/C  sloveso "can"
   
1) slovíčka - pročti, napiš
    2)str.77 Přehled mluvnice - pročti + Přelož - napiš zde
    3) uč.str.58 - přečti si několikrát + zahraj si hru str.59
    4) PS str.48 - 49/1,2,3
   +++Reading str.86 pro  zájemce + 86/2
VL -D  Vynálezy + Přehled událostí str.27-28
          pročti si
          zapis:1) vynález + info
                   2)časová přímka + události
Vl-Z Sousední státy ČR
      str.48-49 Slovensko -pročti si
      zápis stručně v bodech + mapka
Přv Vylučovací soustava
      pročti si
      zápis = obrázek + popis

+Nakreslete si obrázek o Velikonocích + pomáhejte doma + u toho si zpívejte + občas zacvičte.

Zdravím vás všechny,
Mgr.Jaroslava Peltanová,TU
    
8.dubna
Vážení rodiče,
info od pana ředitele:

Zápůjčka by byla možná cca do září.

Kdo máte zájem, kontaktujte ŘŠ.

Zdravím,
Mgr.Jaroslava Peltanová,TU
8.dubna
Vážení rodiče,
trochu dopravní výchovy jako další možnost domácího učiva a procvičování:

Link na aplikaci: https://testy.dopravnivychova.cz/

 

 

 

 

 

Testy jsou rozděleny do 8 kategorií:

 

 1. 1. stupeň ZŠ
 2. 2. stupeň ZŠ
 3. Cyklista
 4. Chodec
 5. Spolucestující
 6. Dopravní značky
 7. Křižovatky
 8. První pomoc

 

Princip aplikace je jednoduchý: žák si vybere z jakékoli kategorie test. Při jeho spuštění se mu vygeneruje deset náhodných otázek, na které postupně odpovídá ze tří až čtyř nabízených možností. Okamžitě se mu zobrazí, jestli zvolil správné nebo chybné řešení. Všechny správné odpovědi jsou navíc zdůvodněny.

 

 

Zdravím,
Mgr.Jaroslava Peltanová,TU


6.dubna
Vážení rodiče,
srdečně vás všechny zdravím. Děkuji vám všem za spolupráci.

Učivo 6. - 10. 4.

Čj Skloňování číslovek
1) tabulka A str.126/1,2
2) tabulka B str.127/1
3) PS str.59
4) str.178/1 napsat + určit slovní druhy

M Sčítání a odčítání zlomků
!! pozor - vždy jen se stejným jmenovatelem
str.17,18 celá + 19/1

G Pravidelné obrazce
str. 16/1 pročíst
16/2 doplnit v učebnici
16/3 výpočet
16/4 narýsovat do sešitu

Vl-D Opakování - novověk str.25
nejdříve si připomeň učivo z předchozích kapitol

Vl-Z Opakování - str.47
nejdříve si zopakuj, co už ses naučil/a

Přv Trávicí soustava
pročti str.59
zápis: náčrtek + popis trávicí soustavy

Aj Lekce 5/C Our town
1) slovíčka
2) učebnice 5/C pročíst u obrázků
3) otázka : Is/Are there? + odpověď : Yes, there is/are.
No, there isn´t/aren´t.
Vysvětlení také v PS - Přehled mluvnice str.77
4)PS str.46/1 - popiš
46/2 prohlédni si
47 - doplň otázku: Is/are there...?
a odpověď: Yes, there is/are. nebo No, there isn´t/aren´t.
47/3 doplň předložky do vět podle situace na obrázku cv.2

Přeji vám všem krásné jarní dny.
Mgr. Jaroslava Peltanová,TU

29.března
Vážení rodiče,
srdečně vás zdravím a přikládám učivo na následující týden.Žáci mají pracovat samostatně,učivo si rozdělí na týden. Prosím zpětnou vazbu - s některými to jde skvěle, ostatní žádám o nápravu. Psát, telefonovat mi můžete kdykoliv podle potřeby a chuti.


Vážení rodiče,
srdečně vás všechny zdravím.Děkuji vám všem za spolupráci.

Učivo 6.-10.4.

Čj Skloňování číslovek
   1) tabulka A str.126/1,2
   2) tabulka B str.127/1
   3) PS str.59
   4) str.178/1  napsat + určit slovní druhy
M Sčítání a odčítání zlomků
   !! pozor - vždy jen se stejným jmenovatelem
    str.17,18 celá + 19/1
G Pravidelné obrazce
   str. 16/1 pročíst
         16/2 doplnit v učebnici
         16/3 výpočet
         16/4 narýsovat do sešitu
Vl-D Opakování - novověk str.25
      nejdříve si připomeň učivo z předchozích kapitol
Vl-Z Opakování - str.47
      nejdříve si zopakuj, co už ses naučil/a
Přv Trávicí soustava
      pročti str.59
      zápis: náčrtek + popis trávicí soustavy
Aj Lekce 5/C Our town
     1) slovíčka
     2) učebnice 5/C pročíst u obrázků
     3) otázka : Is/Are there?    + odpověď :  Yes, there is/are.
     4)PS str.46/1 - popiš
           46/2 prohlédni si
           47 - doplň otázku: Is/are there...?
                     a odpověď: Yes, there is/are.   nebo  No, there isn´t / aren´t
           47/3 doplň předložky do vět podle situace na obrázku cv.2


Přeji vám všem krásné jarní dny.

Mgr. Jaroslava Peltanová,TU

Učivo 30.3.-3.4. 

 ČJ Číslovky 1)str.122/1 celé cvičení i s úkoly 

 

                         2)pročíst světle žluté ránečky + cvičení 123/2,3,4,5 

 

                          3)napsat PŘEHLED číslovek str.124 do sešitu nebo na čtvrtku 

 

                          4)str.124/6,7 

 

                           5)PS str.58 

 

 Sloh - stále ještě všichni nenapsali DOPIS - očekávám!! 

 

LV -číst !!! 

 

M Počítáme se zlomkystr.12-15 

 

    G – str59/1 - rýsuj do sešitu nebo na list papíru 

 

               59/4 - rozděl na 2 plochy – pak obsah snadno vypočítáš - sečti!! 

 

                59/5 -vycházej z obecného vzorečku S=a.b 

 

Vl – D– Vznik samostatného Československa - str.24  + stručný zápis 

 

VlEvropa –obyvatelstvo 

 

                         hospodářství 

 

                         EU 

 

                         NATO               zapiš si stručně do sešitu 

 

Přv   dýchací soustava   str.57 

 

        Srdce, cévní soustava  str58      nákres+popis 

 

Aj 5.lekce B1)slovíčka 

 

                        2) text v učebnici - pročíst 

 

                        3) PS str.44 + 45/3,4   + Přehled mluvnice str.77/5.2+5.3 pročíst 

 

                        4) nakresli svůj dům, byt + popiš + můžeš přidat věty =PROJEKT 


Mějte se pohodově a zdravě,
zdravím
Mgr.Jaroslava Peltanová,TU


26.března
Vážení rodiče,
předávám od paní učitelky Tv


Dobrý den,

 

našla jsem dobré stránky na tělesnou aktivitu na doma. Tělocvik online, je to určené pro žáky 1.st. a je zde celá řada aktivit, kde si děti mohou každý den něco vybrat, ať mají alespoň trochu pohybu.

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UC64sWJmmNYgM0XdPn8_64mA?view_as=subscriber

 

 

 

S pozdravem K. Pokorná

Mgr.Jaroslava Peltanová,TU23.března
Vážení rodiče,
některé užitečné odkazy k dalšímu možnému domácímu procvičování:

 

1) Scio do odvolání uzavření škol zpřístupnilo zdarma přes 500 online testů z matematiky a češtiny. Testy jsou určeny pro žáky 3. až 9. tříd a zaberou 10 až 20 minut. https://www.scio.cz/pro-deti-a-rodice/procvicovaci-testy.asp

2) Matematiku pro 1.-9. ročník základních škol v hravé formě nabízí Matika.in https://www.matika.in/cs/

 

3) Češtinu a matematiku pro 1. a 2. stupeň základní školy jde procvičovat i na Onlinecvičení.cz. https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

 

4) Pro žáky prvního stupně základních škol skvěle využijete portál Školákov.eu. https://skolakov.eu/

 

5) Nakladatelství Fraus díky vládnímu opatření zpřístupňuje zdarma všechny své elektronické učebnice pro základní i střední školy. https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma

 

6) Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA kvůli uzavření škol také volně zpřístupnilo své interaktivní učebnice (obsahují materiály pro první i druhý stupeň). https://www.nns.cz/…/pomoc-s-domaci-vyukou-zaku-miuc-a-vy…/…

 

7) Online procvičování pro žáky základních škol, ale i pro maturanty nabízí Škola s nadhledem. https://www.skolasnadhledem.cz/

 

8) https://spomocnik.rvp.cz/clanek/22438/20-ZPUSOBU-VYUZITI-TECHNOLOGII-PRO-ONLINE-VYUKU-NEJEN-PO-UZAVRENI-SKOL.html?fbclid=IwAR34AR_AjrnYter6RA0XQeqsxfgDP2Ke-haQQ1y6D5Q9ZAC8VXOQYNzKWnY

 

9) http://www.ceskatelevize.cz/zpravodajstvi-ostrava/novinky-ze-studia/402974-kdyz-se-nesmi-do-skoly-skola-prijde-domu-za-malymi-skolaky-i-studenty-ktere-cekaji-prijimacky/?fbclid=IwAR1RLSkAk84NF3lFQYj9_n-T7ndgnjpqtrhwQ95T8Cg3U5YMdjzmfytcgp8

 

10) https://nadalku.msmt.cz/cs

 

11) https://www.npicr.cz/aktuality/webinar-jak-na-online-vzdelavani

 

12) MŠMT připravilo nový web pro podporu vzdělávání na dálku

Mgr.Jaroslava Peltanová,TU

23.března
Vážení rodiče,
srdečně vás všechny zdravím.

Učivo: 

 

Čj 1) Zájmena - skloňování my, vy str.116-117 – instrukce u cvičení 

    2) Zájmena - shrnutí  str.118 + ověření, co už umíme str.119 -do sešitu 

   3) PS str.56-57, 57/4 + určit druhy slov + ZSD 

   4) Sloh - psaní dopisu str.120-121, pročíst + napište mi dopis 

   5) LV -čtěte + připravte referát ve čtenářském deníku 

M 1) Aritmetický průměr- str.8-9- do učebnice případně do sešitu 

    2) G -Osově souměrné útvary str.11 

   3) Jednotky času - str.41 

   4) Oříškové - 60/6 ,8 

Přv 1) Svalová soustava - pročíst str.55 + obrázek + popis do sešitu 

      2) Kůže - její funkce - pročíst str.56 + stručný zápis do sešitu 

VL – Z  Vodstvo Evropy –1) pročíst str.44 + zápis: řeky, jezera Evropy 

                                           2)úkoly 1-4 – pracuj s mapou 

Vl-D První světová válka str.22-23 – 1)pročíst, zodpovědět si otázky1.,2. 

                                                                 2)stručný zápis: co vedlo k válce 

                                                                                             záminka k válce 

                                                                                             Trojspolek x Trojdohoda 

                                                                                              nové zbraně 

Aj 5.lekce A 1) slovíčka-číst+napsat+naučit : Places + prepositions 

                      2)Text 

                      3) PS str.42-43 

                      4) Přehled mluvnice str.76-77 -pročíst + Přeložte 5/1 

Chápu vaše různé podmínky a možnosti, je to tedy jen návod na domácí přípravu, kterou můžou žáci vykonávat samostatně, přesto děkuji za vaši součinnost. Prosím o zpětnou vazbu - dle možností. Dotazy kdykoliv mailem i telefonem ráda zodpovím a poradím.

Přeji všem zdraví a hezký čas,
zdravím,

Mgr.Jaroslava Peltanová,TU19.března
Vážení rodiče,
děkuji vám všem za součinnost při domácí přípravě žáků.
Prosím ode všech zpětnou vazbu (dle možností) na zadané učivo pro tento týdem = sebehodnocení žáků kolik vykonali, jak si vedli, byli úspěšní, příp.kolik času věnovali, co se jim nevedlo a k čemu potřebují vysvětlení či více materiálů.
Přeji všem zdraví, trpělivost a hezký čas !!!

Mgr.Jaroslava Peltanová,TU16.března
Vážení rodiče,

posílám zadání pro domácí přípravu žáků:
Čj - opakovat a procvičovat učivo vyjmenovaná slova, koncovky podst.jmen(odůvodnění tvarem vzoru), druhy slov, určování kategorií (rod,číslo,pád,vzor,osoba,číslo,čas,způsob), věta jednoduchá a souvětí(ZSD, vzorec)    vše jsme probírali - využít jakékoliv cvičení  + číst
M - procvičovat početní výkony, slovní úlohy,desetinná čísla - příklady obdobné z 2.dílu + např.3.díl str.4/12,5/9,8/9, opakovat řešení rovnic 8/8,, projít a řešit str.10
Aj - opakovat, číst + Reading p.85 Town Mouse and Country Mouse
Přv - Lidské tělo -str.54 -+ stručný zápis do sešitu
Vl - Z -Evropa str.42 - 43 -Podnebí + Přírodní krajiny +stručný zápis + obrázek
Vl - D- období před 1.sv.válkou str.22 + T.G.Masaryk  - přpravit a vyhledat informace =projekt
Pč - procvičujte si šití, případně i pletení
Vv- něco si pro radost nakreslete, namalujte

Můžete mi některá cvičení i poslat ke shlédnutí,opravení.
Pro dotazy mě kontaktujte dle potřeby: 775 25 75 00
                                                         jaroslava.peltanova@zsbrectanova.cz
                                                         jajape@seznam.cz

Doporučuji využít spuštěný program v ČT UčíTelka + příprava na přijímací zkoušky ČT
a přidávám další odkazy na procvičování:

Přístupové kódy na www.didakta.cz pro vaši školu:
Login: crna1657@didakta.cz
Heslo: WWCC

http://skoly.praha-mesto.cz/88502_Ruzna-reseni-pro-on-line-vyuku-pro-komunikaci-a-vyuku-s-zaky-a-studenty-doma

 marketing@oupeltemail.com

Přístup k testům naleznete na webu
www.sciodat.cz.
Kód školy: EGHN
Heslo: alavul


Srdečně vás zdravím a přeji vše dobré.

Mgr.Jaroslava Peltanová,TU

11.března
Vážení rodiče,
z důvodu uzavření školy od 11.3. do odvolání 
jsem včera zadala domácí přípravu - jedná se především o opakování a procvičování - ve všech předmětech, nejdůležitější je číst - česky i anglicky, raději nahlas -ve všech učebnicích.
Další info o učivu v pondělí. Kontaktní email jajape@seznam.cz

Přeji vám všem především hodně zdraví,

Mgr.Jaroslava Peltanová,TU
10.března
Vážení rodiče,
 
od 11.března bude škola uzavřena.

Mgr.Jaroslava Peltanová, TU


6.března
Vážení rodiče,
několik informací:
Jeden žák naší třídy je od 5.3. v domácí karanténě, z důvodu navštívení oblasti výskytu koronaviru v Itálii v době jarních prázdnin. Je bez jakýchkoliv příznaků.      - viz info ŘŠ na webu.

Naše již naplánované akce:
12.3. školní kolo soutěže v AJ
28.4. návštěva Hradu - Hrzánský palác + výstava(pokud to vyjde)
21.5. výlet Třeboň - zámek, hrobka,+ cesta kolem Světa, autobusem
1.-5.6. ŠvP Malý Ratmírov, vlakem

Zdravím,
Mgr.Jaroslava Peltanová,TU20.února

Žáci byli poučeni o BOZP o jarních prázdninách  24. - 28.2.

Trochu učiva pro dlouho nepřítomné žáky:
                                                          Čj  zájmena - druhy   + PS do str.53
                                                           M - desetinná čísla (kromě zaokrouhlování) + opakování
                                                                 G - výpočet povrchu
                                                            Z  - světadíly a oceány
                                                            D  - 2.polovina 19.st
                                                            Přv- opak.třídění živých org.
                                                             Aj - opak.4.lekce
Přeji hezký čas strávený společně o prázdninách!

Zdravím,

Mgr.Jaroslava Peltanová,TU

18.února

Dopravní výchova 21.2.   8 - 10 hodin (náhradní termín) 

Mgr.Jaroslava Peltanová, TU3.února


navštívili jsme  Divadlo na Fidlovačce.

 

Taneční soubory Top balet uvedly představení 137 pohledů  - nádherné představení plné tance, hudby i světelných efektů a také děje.

 

Každý člověk vnímá danou situaci jinak, z různých úhlů pohledu. Musíme si zvolit. To, jaký úhel si zvolíme, může ovlivnit další směřování naší budoucnosti. Svými rozhodnutími a činy utváříme náš životní příběh a ovlivňujeme tak i osudy lidí okolo nás.

 

Co kdybychom měli více pokusů? Aktéři na jevišti tu šanci měli a dokázali své jednání změnit….

 

Představení nás velice zaujalo, bylo vynikající.
Děkuji paní Bílé za spoluúčast.12.2. dopravní výchova  8 - 10 hod.

Zdravím,
Mgr.Jaroslava Peltanová, TU

 

 
29.ledna

Exkurze v Národním muzeu

 

Žáci navštívili historickou budovu Národního muzea – vhodné doplnění učiva a také odměna za práci v prvním pololetí. Prohlédli jsme stálou expozici významných osobností , také výstavu Rytíři nebes – snažili jsme si přiblížit pojem R.A.F. a spolupráci Čechoslováků za války. Interaktivní výstava  Labyrint informací a ráj tisku připomíná vydání prvních novin v českém jazyce před třemi stoletími. Prohlédli jsme Sbírky ve fotografiích a seznámili se s doplňováním muzejních exponátů a péčí o ně i jejich evidováním v Tajném životě sbírek. Nevynechali jsme ani jedinečnou kostru plejtváka, velmi nás zaujal i „tunel času“ ve spojovací chodbě mezi  oběma budovami. Exkurze v nádherně opravené budově se nám velmi líbila.
Děkujeme paní Bílé za spoluúčast.

Mgr. Jaroslava Peltanová,TU

 

 
24.ledna

Vážení rodiče,

poznávací zájezd do Itálie se bohužel neuskuteční v dubnu, CK nenašla další školu k doplnění autobusu. Navrhla nový termín - polovina října 2020, tedy v dalším šk.r. budu informovat, zatím jsem vám přihlášky vrátila.

ŠvP předběžný termín 1.-5.června - více info příště

28.ledna - národní muzeum - odchod 7.45 od školy

Zdravím,
Mgr.Jaroslava Peltanová, TU

13.ledna.ledna

Vážení rodiče,

info k akcím:
28.ledna  -exkurze: Národní muzem - odchod bude 7.45 , návrat do 12.35
30.ledna  - vydání vysvědčení za 1.pololetí
31.ledna  - pololetní prázdniny
3.února -  Divadlo na Fidlovačce - taneční představení 137 pohledů - vybereme po 120Kč
24. - 28.2. jarní prázdniny

Čtenářský deník - přinesou žáci po jarních prázdninách  - t.j. 2.března - doporučuji dohlédnout na každodenní čtení, četbu vybírat vhodnou ( viz čtení pomáhá).

Zájemci o poznávací zájezd do Itálie - Florencie, Řím - odevzdejte přihlášku.

Zdravím,
Mgr. Jaroslava Peltanová, TU

7.prosince

Vážení rodiče,
třídní schůzka 7.ledna od 18 hodin. Pro zájemce o individuální pohovor je možno i tripartitně -
                        tj. i s přítomností žáka.

Schůzka pro zájemce o studium na víceletých gymnáziích - 7.ledna od 17 hodin - pavilon D v 7.A.

Mgr. Jaroslava Peltanová, TU


16.prosince
Vážení rodiče,
velice děkuji všem, kteří přišli a podpořili předvánoční dílnu.
Vybrané prostředky použijeme na třídní akci.

Ve čtvrtek 19.12. - 4.- 5.vyuč.hod. - turnaj v deskových hrách

V pátek 20.12. končí vyučování ve 12.00

Přeji vám všem krásné a pohodové dny a vše dobré!!!

Mgr. Jaroslava Peltanová, TU6.prosince
Dnešní projektový den : vánoční dílna  
Vyráběli jsme výzdobu, papírové hvězdy, věnečky z větviček a hlavně zdobili perníčky - především
za přispění velké obětavosti a šikovnosti paní Bílé. Moc děkujeme !!! Díky patří i všem zúčastněným na přísun perníčků !!!
Také jsme zabalili "krabice od bot" pro děti v nouzi - díky těm, kteří přispěli.

Srdečně zvu všechny rodiče, přátele a žáky  na středu 11.12. od 16 - 18 hod  na společnou předvánoční dílnu.
Zdravím,
Mgr. Jaroslava Peltanová, TU

3.prosince
Vážení rodiče,


4.prosince - exkurze do Moravského zemského muzea v Brně - vlakem
odjezd 6.47 z hlavníno nádraží   - sraz v 6.30 hod u východu z metra
návrat 18.07 na hlavní nádraží - následně rozchod u stanice metra

Rodiče své děti přivezou a vyzvednou osobně nebo prostřednictvím jiné dospělé osoby.

Zdravím
Mgr.Jaroslava Peltanová, TU

29.listopadu
Vážení rodiče,
pro náš předvánoční projektový den vás žádám - dle vašich možností- o perníčky(pouze upečené s předchystanou dirkou pro závěs), které budou děti zdobit a jimi ověsí třídní stromek  - 6.12.

11.12.  odpoledne - předvánoční setkání s rodiči + výroba vánoční dekorace

Zdravím
Mgr. Jaroslava Peltanová, TU26.listopadu
Vážení rodiče,
umyjte, prosím, dětem vlasy speciálním šamponem proti vším - pro jistotu i preventivně.

Mgr. Jaroslava Peltanová, TU

25.listopadu
Vážení rodiče,

 

ráda bych vám nabídla možnost zapojit se do projektu Krabice od bot a udělat radost dětem v dětských domovech a dětem v nouzi.
Více info : www.krabiceodbot.cz

S
 dětmi jsme o této akci mluvili. Termín do 5.12.

Děkuji za spoluúčast.
Dary budou odvezeny 6.12.


Mgr.Jaroslava Peltanová, T
22.listopadu

Vážení rodiče,

4.prosince - exkurze do Moravského zemského muzea v Brně - vlakem
odjezd 6.47 z hlavníno nádraží   - sraz v 6.30 hod u východu z metra
návrat 18.07 na hlavní nádraží - rozchod u stanice metra

Rodiče své děti přivezou a vyzvednou osobně nebo prostřednictvím jiné dospělé osoby.

Vybíráme 100Kč. Děti mají hrazeno jízdné, vstupy a oběd.


6.prosince  - celodenní třídní vánoční dílna - děti budou připravovat drobné dekorace a také zdobit perníčky - prosím ty ochotné z rodičů, kteří nám mohou nějaké perníčky napéct - dejte vědět po dětech, děkuji.

11.prosince - vánoční dílna pro rodiče - místo jarmarku z loňska - info později

Srdečně zdravím,
Mgr.Jaroslava Peltanová, TU
12.listopadu
Vážení rodiče,

v ŽK mají žáci zapsáno  čtvrtletní hodnocení.

Ve čtvrtek 14.11. - máme prevenci na téma  první pomoc - poslední 2 hodiny

20.11. - vánoční fotografování

Na 4.12. máme v plánu návštěvu Moravského zemského muzea v Brně - 2 expozice,
pojedeme vlakem, pravděpodobně výlet uhradíme z grantu, více info později.

Zdravím,

Mgr.Jaroslava Peltanová8.listopadu
Vážení rodiče,
v úterý 5.11. jsme byli v planetáriu - program k motivaci učiva přírodovědy o vesmíru, líbilo se nám.
Cena 75 Kč
Děkuji paní Bílé za spoluúčast.

Mgr.Jaroslava Peltanová, TU
22.října

Navštívili jsme dnes Rožmberský palác na Pražském hradě. Byla to návštěva opakovaná v rámci výstava Hravý architekt – kulturní dědictví, tentokrát jsme se blíže seznámili s modely – o těch zasvěceně povídal pan Jan Šimr.  Umístil na výstavní  panel vybrané práce našich žáků, o každé s autorem nejdříve pohovořil a pochválil. Tyto výkresy se stanou součástí mezinárodní putovní výstavy, která v Praze začala a po 30.říjnu nastoupí cestu po zemích kolem světa.

 

Následně nás paní průvodkyně Hradu seznámila se zajímavostmi historickými, stavebními a netradičními, prostě nezapomenutelnými. To byl náš bonus!

 

Celá akce se podařila a líbila, bohužel chování některých žáků i přes napomínání celkový dojem kazilo.
foto v galerii

Zdravím,
Mgr.Jaroslava Peltanová

18.října

Vážení rodiče,
v úterý 22.10. jdeme na Hrad
   odchod  : 8.00
   návrat do 13.00


24.10. někteří žáci se účastní matematické soutěže družstev PROUd v budově gymnázia na Malé Straně
  odchod  v 8.00
  návrat asi 12.30 

Zdravím,
Mgr.Jaroslava Peltanová, TU

 

 

 

15.října

Info: žáci mohou zakoupením "náramku s přívěsky" přispět na účet nemocným dětem
cena 50 Kč   - samostatně v ředitelně

Mgr.Jaroslava Peltanová, TU15.října


Podzimní výlet

 

V pátek 11.října vyjeli žáci vlakem na Karlštejn.

Na téma z učiva vlastivědy – Středočeský kraj- jsme navštívili městečko, hrad a také absolvovali turistický pochod k Malé Americe.

Žáci předvedli své připravené referáty o řece Berounce, spisovateli Otu Pavlovi, o historii i stavebních zajímavostech hradu.

Několikakilometrovou cestu k Malé Americe – zatopenému lomu –jsme prošli krásnou podzimní přírodou.

Děkuji i zástupcům rodičů, kteří s námi výlet podnikli.
foto v galerii

Zdravím
Mgr.Jaroslava Peltanová, TU

7.října


Vážení rodiče,
zdravím, informace k podzimnímu výletu:

V pátek 11.10. odchod od školy v 7.45 od  ,jedeme na hlavní nádraží,
                       vlakem do Karlštejna - vycházka k hradu a na Malou Ameriku
                       návrat asi v 15 hodin
                        vybíráme 30
Prosím, podepište dětem v ŽK.

Výstava Hravý architekt v Rožmberském paláci na Hradě - zahájení jsme se zúčastnili minulý týden - web školy + fotogalerie. Děkuji paní Bílé za spoluúčast.

Mgr. Jaroslava Peltanová, TU
30.září

V pátek 27.září jsme měli  projektový den na téma Evropský den jazyků.

EDJ je den podpory jazykového vzdělávání v Evropě, z iniciativy Rady Evropy se od roku 2001 slaví každoročně 26.září.

Projektový den jsme pojali tak, že žáci v malých skupinách si předem připravili informace a materiály o evropské zemi,kterou si vybrali podle zájmu. Vypracovali o této zemi informační plakát a se „svou zemí“ pak v prezentaci seznámili ostatní spolužáky včetně několika slovíček v tomto jazyce. Příprava i výsledné práce mají různou kvalitu, přínosné jsou ale všechny.

Hlavním cílem projektového dne bylo zvýšit povědomí o důležitosti jazykového vzdělávání, podpořit vícejazyčnost a mezikulturní porozumění,povzbudit jazykové vzdělání ve škole i mimo ni a touhu po poznávání.

Věřím, že to se nám jistě podařilo.

Na závěr jsme práci zhodnotili, zazpívali si a vyvěsili hotové plakáty.

Zdravím,
Mgr. Jaroslava Peltanová, TU

 

27.září

Vážení rodiče,
několik sdělení:
Výlet na Pálavu - bohužel neuskutečníme, obdržela jsem kalkulaci na autobus a po připočítání vstupného do archeologického muzea by se cena jednodenního výletu dostala na 900 korun pro účastníka, což považuji za nepřijatelné.
Zvolím jinou trasu a dopravní prostředek pro jednodenní podzimní výlet , včas oznámím - termín 11.10.

3.října Návštěva Senátu ČR, slavnostní zahájení soutěže Hravý architekt
           odchod od školy v 8 hodin
           návrat asi ve 13 hodin

4.října  - Branný den - cena 70Kč, někteří již zaplaceno mají z června
               celodenní akce pořádaná agenturou
               vhodné sportovní oblečení

Zdravím a přeji hezký čas nejen o státním svátku,
těším se na viděnou s těmi z vás, kteří se přidají k naší akci.

Mgr. Jaroslava Peltanová, TU


13.září
Vážení rodiče,
několik informací pro vás:
3.10. Branný den - od některých ještě vybereme 70 Kč, někdo má zaplaceno od června
Předpokládaný termín výletu na Pálavu 4.10.  sdělte zájem v ŽK
Kroužek Aj - pokročilé procvičování, příprava na cambridg.zkoušky -útery 6.vyuč.h. - od října

Srdečně zdravím
Mgr.Jaroslava Peltanová, TU

3.září
Vážení rodiče,
krásná zpráva:

někteří žáci konali 26.června cambridgské zkoušky YLE (Young Learners English) v úrovni Starters a Movers.

Dnes si převzali certifikáty a za jejich snahu a výkon jim náleží velká pochvala.

Školy po celém světě pomocí těchto zkoušek motivují děti ke studiu angličtiny a ukazují rodičům pokrok, kterého děti dosahují.

Úrovně CEFR: - Starters – pre-A1

                               Movers – A1

Společný evropský referenční rámec (CEFR) je standardním, mezinárodně používaným měřítkem pro hodnocení znalosti jazyka.

Zdravím,
Mgr.Jaroslava Peltanová, TU

 


30.srpna 2019


Vážení rodiče,
srdečně vás zdravím.

Školní rok 2019/20 zahájíme 2.září  8 - 8.45 slavnostní zahájení 
                                              3.září  8 -11.40 
                                       od   4.září  dle rozvrhuŠkolní jídelnu zařiďte individuálně.

Třídní schůzka 4.září od 18 hodin - stále pavilon C přízemí.
                        Budeme vybírat : Matematika 1.-3.díl (á 49.-)  147 Kč
                                                  Ps Aj                                   239 Kč
                                                  Ps Čj                                     46 Kč

                                                  třídní fond                              68 Kč
                                                 ------------------------------------------
                                                  celkem                                  500 Kč


Mgr. Jaroslava Peltanová, TU

 

učivo 8.- 12.6.

Čj Shoda přísudku s podmětem

1. Pročti si a opiš tabulku str.162

2. Napiš cvičení podle instrukcí str.162/1,2 + 163/3,4,5

3. Shoda přísudku s několikanásobným podmětem str.164 - pročti a zapiš tabulku

4. Napiš cv.5 str 165 - vyznač ZSD

M Desetinná čísla se třemi deset. Místy

1. Str.45  - pročti si tabulku

2. Vypočítej příklady str.45 + 46

3. G Stavby z krychlí str 47- vyřeš příklady

Aj Clothes

1. Slovíčka z PS napiš + nauč se

2. Učebnice str.70/4 - tabulku zapiš do sešitu - pročti Přehled mluvnice PS str.79

3. PS str.58 - 59 proveď podle instrukcí

Rychlý kontakt

Základní škola, Praha 10,
Břečťanová 6/2919
106 00 Praha 10

IČO: 47611871
č.ú.: 2000742329/0800

tel.: +420 272 651 133
e-mail: skola@zsbrectanova.cz
datová schránka: is6xmbd

Zobrazit na mapě

 

Základní informace

                  

Kalendář akcí

1. 7. - 31. 8. hlavní prázdniny

Školní jídelna

Kontakt
Placení, odhlášení stravného
Jídelníček

--------------------------------------------------------

Webmail (přihlášení)

O škole
Charakteristika
Školská rada
Prezentace tříd
Archiv
Školní rok
2019/2020

Výuka
Zvonění
Knihovna
Rodiče
Pravidla pro omlouvání absence
Poradenství
Zajímavosti
Dokumenty
Formuláře, žádosti
Školní řád
ŠVP
Plán výchovného poradce
Program prevence
Úmluva o právech dítěte
Výroční zprávy
Rozpočet
Zásady zpracování osobních údajů
Fotogalerie
Škola
Školní družina
Výtvarná galerie
Školní družina
Denní režim
Vnitřní řád
Platba
Přihláška
Prezentace oddělení
Prezentace kroužků
Kontakty
Škola
Vedení
Učitelé 1. stupeň
Učitelé 2. stupeň
Poradenství
Školní družina
Provoz
Školní jídelna
Pedagogicko - psychologická poradna
Pověřenec (GDPR)
Škola v přírodě
ZŠ Břečťanová | skola@zsbrectanova.cz (c) 2020 Jan Slabý - IT Market  All right reserved