Uvod

5.A (Mgr. Jaroslava Peltanová)

13.ledna

Vážení rodiče,

info k akcím:
28.ledna  -exkurze: Národní muzem - odchod bude 7.45 , návrat do 12.35
30.ledna  - vydání vysvědčení za 1.pololetí
31.ledna  - pololetní prázdniny
3.února -  Divadlo na Fidlovačce - taneční představení 137 pohledů - vybereme po 120Kč
24. - 28.2. jarní prázdniny

Čtenářský deník - přinesou žáci po jarních prázdninách  - t.j. 2.března - doporučuji dohlédnout na každodenní čtení, četbu vybírat vhodnou ( viz čtení pomáhá).

Zájemci o poznávací zájezd do Itálie - Florencie, Řím - odevzdejte přihlášku.

Zdravím,
Mgr. Jaroslava Peltanová, TU

7.prosince

Vážení rodiče,
třídní schůzka 7.ledna od 18 hodin. Pro zájemce o individuální pohovor je možno i tripartitně -
                        tj. i s přítomností žáka.

Schůzka pro zájemce o studium na víceletých gymnáziích - 7.ledna od 17 hodin - pavilon D v 7.A.

Mgr. Jaroslava Peltanová, TU


16.prosince
Vážení rodiče,
velice děkuji všem, kteří přišli a podpořili předvánoční dílnu.
Vybrané prostředky použijeme na třídní akci.

Ve čtvrtek 19.12. - 4.- 5.vyuč.hod. - turnaj v deskových hrách

V pátek 20.12. končí vyučování ve 12.00

Přeji vám všem krásné a pohodové dny a vše dobré!!!

Mgr. Jaroslava Peltanová, TU6.prosince
Dnešní projektový den : vánoční dílna  
Vyráběli jsme výzdobu, papírové hvězdy, věnečky z větviček a hlavně zdobili perníčky - především
za přispění velké obětavosti a šikovnosti paní Bílé. Moc děkujeme !!! Díky patří i všem zúčastněným na přísun perníčků !!!
Také jsme zabalili "krabice od bot" pro děti v nouzi - díky těm, kteří přispěli.

Srdečně zvu všechny rodiče, přátele a žáky  na středu 11.12. od 16 - 18 hod  na společnou předvánoční dílnu.
Zdravím,
Mgr. Jaroslava Peltanová, TU

3.prosince
Vážení rodiče,


4.prosince - exkurze do Moravského zemského muzea v Brně - vlakem
odjezd 6.47 z hlavníno nádraží   - sraz v 6.30 hod u východu z metra
návrat 18.07 na hlavní nádraží - následně rozchod u stanice metra

Rodiče své děti přivezou a vyzvednou osobně nebo prostřednictvím jiné dospělé osoby.

Zdravím
Mgr.Jaroslava Peltanová, TU

29.listopadu
Vážení rodiče,
pro náš předvánoční projektový den vás žádám - dle vašich možností- o perníčky(pouze upečené s předchystanou dirkou pro závěs), které budou děti zdobit a jimi ověsí třídní stromek  - 6.12.

11.12.  odpoledne - předvánoční setkání s rodiči + výroba vánoční dekorace

Zdravím
Mgr. Jaroslava Peltanová, TU26.listopadu
Vážení rodiče,
umyjte, prosím, dětem vlasy speciálním šamponem proti vším - pro jistotu i preventivně.

Mgr. Jaroslava Peltanová, TU

25.listopadu
Vážení rodiče,

 

ráda bych vám nabídla možnost zapojit se do projektu Krabice od bot a udělat radost dětem v dětských domovech a dětem v nouzi.
Více info : www.krabiceodbot.cz

S
 dětmi jsme o této akci mluvili. Termín do 5.12.

Děkuji za spoluúčast.
Dary budou odvezeny 6.12.


Mgr.Jaroslava Peltanová, T
22.listopadu

Vážení rodiče,

4.prosince - exkurze do Moravského zemského muzea v Brně - vlakem
odjezd 6.47 z hlavníno nádraží   - sraz v 6.30 hod u východu z metra
návrat 18.07 na hlavní nádraží - rozchod u stanice metra

Rodiče své děti přivezou a vyzvednou osobně nebo prostřednictvím jiné dospělé osoby.

Vybíráme 100Kč. Děti mají hrazeno jízdné, vstupy a oběd.


6.prosince  - celodenní třídní vánoční dílna - děti budou připravovat drobné dekorace a také zdobit perníčky - prosím ty ochotné z rodičů, kteří nám mohou nějaké perníčky napéct - dejte vědět po dětech, děkuji.

11.prosince - vánoční dílna pro rodiče - místo jarmarku z loňska - info později

Srdečně zdravím,
Mgr.Jaroslava Peltanová, TU
12.listopadu
Vážení rodiče,

v ŽK mají žáci zapsáno  čtvrtletní hodnocení.

Ve čtvrtek 14.11. - máme prevenci na téma  první pomoc - poslední 2 hodiny

20.11. - vánoční fotografování

Na 4.12. máme v plánu návštěvu Moravského zemského muzea v Brně - 2 expozice,
pojedeme vlakem, pravděpodobně výlet uhradíme z grantu, více info později.

Zdravím,

Mgr.Jaroslava Peltanová8.listopadu
Vážení rodiče,
v úterý 5.11. jsme byli v planetáriu - program k motivaci učiva přírodovědy o vesmíru, líbilo se nám.
Cena 75 Kč
Děkuji paní Bílé za spoluúčast.

Mgr.Jaroslava Peltanová, TU
22.října

Navštívili jsme dnes Rožmberský palác na Pražském hradě. Byla to návštěva opakovaná v rámci výstava Hravý architekt – kulturní dědictví, tentokrát jsme se blíže seznámili s modely – o těch zasvěceně povídal pan Jan Šimr.  Umístil na výstavní  panel vybrané práce našich žáků, o každé s autorem nejdříve pohovořil a pochválil. Tyto výkresy se stanou součástí mezinárodní putovní výstavy, která v Praze začala a po 30.říjnu nastoupí cestu po zemích kolem světa.

 

Následně nás paní průvodkyně Hradu seznámila se zajímavostmi historickými, stavebními a netradičními, prostě nezapomenutelnými. To byl náš bonus!

 

Celá akce se podařila a líbila, bohužel chování některých žáků i přes napomínání celkový dojem kazilo.
foto v galerii

Zdravím,
Mgr.Jaroslava Peltanová

18.října

Vážení rodiče,
v úterý 22.10. jdeme na Hrad
   odchod  : 8.00
   návrat do 13.00


24.10. někteří žáci se účastní matematické soutěže družstev PROUd v budově gymnázia na Malé Straně
  odchod  v 8.00
  návrat asi 12.30 

Zdravím,
Mgr.Jaroslava Peltanová, TU

 

 

 

15.října

Info: žáci mohou zakoupením "náramku s přívěsky" přispět na účet nemocným dětem
cena 50 Kč   - samostatně v ředitelně

Mgr.Jaroslava Peltanová, TU15.října


Podzimní výlet

 

V pátek 11.října vyjeli žáci vlakem na Karlštejn.

Na téma z učiva vlastivědy – Středočeský kraj- jsme navštívili městečko, hrad a také absolvovali turistický pochod k Malé Americe.

Žáci předvedli své připravené referáty o řece Berounce, spisovateli Otu Pavlovi, o historii i stavebních zajímavostech hradu.

Několikakilometrovou cestu k Malé Americe – zatopenému lomu –jsme prošli krásnou podzimní přírodou.

Děkuji i zástupcům rodičů, kteří s námi výlet podnikli.
foto v galerii

Zdravím
Mgr.Jaroslava Peltanová, TU

7.října


Vážení rodiče,
zdravím, informace k podzimnímu výletu:

V pátek 11.10. odchod od školy v 7.45 od  ,jedeme na hlavní nádraží,
                       vlakem do Karlštejna - vycházka k hradu a na Malou Ameriku
                       návrat asi v 15 hodin
                        vybíráme 30
Prosím, podepište dětem v ŽK.

Výstava Hravý architekt v Rožmberském paláci na Hradě - zahájení jsme se zúčastnili minulý týden - web školy + fotogalerie. Děkuji paní Bílé za spoluúčast.

Mgr. Jaroslava Peltanová, TU
30.září

V pátek 27.září jsme měli  projektový den na téma Evropský den jazyků.

EDJ je den podpory jazykového vzdělávání v Evropě, z iniciativy Rady Evropy se od roku 2001 slaví každoročně 26.září.

Projektový den jsme pojali tak, že žáci v malých skupinách si předem připravili informace a materiály o evropské zemi,kterou si vybrali podle zájmu. Vypracovali o této zemi informační plakát a se „svou zemí“ pak v prezentaci seznámili ostatní spolužáky včetně několika slovíček v tomto jazyce. Příprava i výsledné práce mají různou kvalitu, přínosné jsou ale všechny.

Hlavním cílem projektového dne bylo zvýšit povědomí o důležitosti jazykového vzdělávání, podpořit vícejazyčnost a mezikulturní porozumění,povzbudit jazykové vzdělání ve škole i mimo ni a touhu po poznávání.

Věřím, že to se nám jistě podařilo.

Na závěr jsme práci zhodnotili, zazpívali si a vyvěsili hotové plakáty.

Zdravím,
Mgr. Jaroslava Peltanová, TU

 

27.září

Vážení rodiče,
několik sdělení:
Výlet na Pálavu - bohužel neuskutečníme, obdržela jsem kalkulaci na autobus a po připočítání vstupného do archeologického muzea by se cena jednodenního výletu dostala na 900 korun pro účastníka, což považuji za nepřijatelné.
Zvolím jinou trasu a dopravní prostředek pro jednodenní podzimní výlet , včas oznámím - termín 11.10.

3.října Návštěva Senátu ČR, slavnostní zahájení soutěže Hravý architekt
           odchod od školy v 8 hodin
           návrat asi ve 13 hodin

4.října  - Branný den - cena 70Kč, někteří již zaplaceno mají z června
               celodenní akce pořádaná agenturou
               vhodné sportovní oblečení

Zdravím a přeji hezký čas nejen o státním svátku,
těším se na viděnou s těmi z vás, kteří se přidají k naší akci.

Mgr. Jaroslava Peltanová, TU


13.září
Vážení rodiče,
několik informací pro vás:
3.10. Branný den - od některých ještě vybereme 70 Kč, někdo má zaplaceno od června
Předpokládaný termín výletu na Pálavu 4.10.  sdělte zájem v ŽK
Kroužek Aj - pokročilé procvičování, příprava na cambridg.zkoušky -útery 6.vyuč.h. - od října

Srdečně zdravím
Mgr.Jaroslava Peltanová, TU

3.září
Vážení rodiče,
krásná zpráva:

někteří žáci konali 26.června cambridgské zkoušky YLE (Young Learners English) v úrovni Starters a Movers.

Dnes si převzali certifikáty a za jejich snahu a výkon jim náleží velká pochvala.

Školy po celém světě pomocí těchto zkoušek motivují děti ke studiu angličtiny a ukazují rodičům pokrok, kterého děti dosahují.

Úrovně CEFR: - Starters – pre-A1

                               Movers – A1

Společný evropský referenční rámec (CEFR) je standardním, mezinárodně používaným měřítkem pro hodnocení znalosti jazyka.

Zdravím,
Mgr.Jaroslava Peltanová, TU

 


30.srpna 2019


Vážení rodiče,
srdečně vás zdravím.

Školní rok 2019/20 zahájíme 2.září  8 - 8.45 slavnostní zahájení 
                                              3.září  8 -11.40 
                                       od   4.září  dle rozvrhuŠkolní jídelnu zařiďte individuálně.

Třídní schůzka 4.září od 18 hodin - stále pavilon C přízemí.
                        Budeme vybírat : Matematika 1.-3.díl (á 49.-)  147 Kč
                                                  Ps Aj                                   239 Kč
                                                  Ps Čj                                     46 Kč

                                                  třídní fond                              68 Kč
                                                 ------------------------------------------
                                                  celkem                                  500 Kč


Mgr. Jaroslava Peltanová, TU

 

Rychlý kontakt

Základní škola, Praha 10,
Břečťanová 6/2919
106 00 Praha 10

IČO: 47611871
č.ú.: 2000742329/0800

tel.: +420 272 651 133
e-mail: skola@zsbrectanova.cz
datová schránka: is6xmbd

Zobrazit na mapě

 

Základní informace

                  

Kalendář akcí

23. 1. Divadlo V Dlouhé, 4. AB

24. 1. Mít tak pejska, 4.C, 3.C
          vzdělávací pořad

Školní jídelna

Kontakt
Placení, odhlášení stravného
Jídelníček

--------------------------------------------------------

Webmail (přihlášení)

O škole
Charakteristika
Školská rada
Prezentace tříd
Archiv
Školní rok
2019/2020

Organizace roku
Rozvrhy
Výuka
Zvonění
Kroužky
Knihovna
Rodiče
Konzultační hodiny
Třídní schůzky
Pravidla pro omlouvání absence
Poradenství
Zápis do 1. třídy
Přijímací zkoušky na SŠ
Zajímavosti
Dokumenty
Formuláře, žádosti
Školní řád
ŠVP
Plán výchovného poradce
Program prevence
Úmluva o právech dítěte
Výroční zprávy
Rozpočet
Zásady zpracování osobních údajů
Fotogalerie
Škola
Školní družina
Výtvarná galerie
Školní družina
Denní režim
Vnitřní řád
Platba
Přihláška
Prezentace oddělení
Prezentace kroužků
Kontakty
Škola
Vedení
Učitelé 1. stupeň
Učitelé 2. stupeň
Poradenství
Školní družina
Provoz
Školní jídelna
Pedagogicko - psychologická poradna
Pověřenec (GDPR)
Škola v přírodě
ZŠ Břečťanová | skola@zsbrectanova.cz (c) 2020 Jan Slabý - IT Market  All right reserved