Školská rada


Zřízena byla v roce 2006 Městskou částí Praha 10 na základě zákona č. 561/2007 (školský zákon) a její práce se řídí jednacím řádem schváleným dne 26. 5. 2012 podle návrhu Rady MČ Prahy 10.
Pracuje ve složení dvou zástupců rodičů, dvou zástupců pedagogických pracovníků a dvou zástupců ÚMČ Prahy 10,

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování, 
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
  • schvaluje školní řád, navrhuje jeho změny,
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
  • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy


Složení školské rady:
Mgr. Tereza Hauffenová, MBA - zástupce zřizovatele
Renata Chmelová - zástupce zřizovatele
Bc. Jakub Olmer, DiS. - zástupce rodičů (předseda ŠR)
Bc. Monika Sedláková - zástupce rodičů
Mgr. Jana Lišková - zástupce pedagogických pracovníků

Mgr. Jiří Ulrych - zástupce pedagogických pracovníků

Podněty a připomínky můžete zasílat na e-mailovou adresu zs.brectanova.skolska.rada@seznam.cz .


Zápisy z jednání
  18. 5. 2015,      8. 9. 2015,     12. 10. 2016,     26. 4. 2017,     11. 10. 2017,     23. 5. 2018,

  3. 10. 2018,    23. 4. 2019,       2. 10. 2019,     15. 6. 2020,       7. 10. 2020,       2. 6. 2021,


11. 10. 2021,      9. 6. 2022,     19. 10. 2022,     11. 5. 2023,       2. 11. 2023,