Plán výchovného poradce


Výchovný poradce se věnuje problematice kariérového poradenství a procesu integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (včetně integrace nadaných). 


Plán výchovného a kariérního poradce 2023/2024