Aktuálně z naší školy

29.06.2018 - Hurá na prázdniny (M. Buchar)

Přejeme všem příjemné prožití prázdnin, hezké počasí a šťastné shledání 3. září 2018
                                                                                          ZŠ, Praha 10, Břečťanová 6/2919

22.06.2018 - Almanach MČ Praha 10 k 50. výročí vzniku ZŠ (M. Buchar)

Almanach k 50. výročí vzniku ZŠ Břečťanová vydala také MČ Praha 10 (autor PhDr. Karel Průša).
K vypůjčení v kanceláři hospodářky školy (pavilon H přízemí).

26.06.2018 - Výlet do ZOO, 6.A, 7.B (L. Nevařilová)

Dne 26. června 2018 navštívily třídy 6. A a 7. B pod vedením třídních učitelek ZOO v Praze. Návštěva ZOO se nám velmi vydařila a přálo nám i pěkné počasí. Na závěr prohlídky jsme zhlédli cvičení lachtanů s ošetřovatelem, mezi nimiž byl i náš, adoptovaný naší školou (foto  zde  ).

22.06.2018 - Muzeum pražského vodárenství, 8. tř. (J. LIšková)

Žáci 8. třídy navštívili s paní učitelkou Helenou Šustekovou a s paní učitelkou Janou Liškovou expozici Muzea pražského vodárenství v objektu staré úpravny vody v Podolí. Zde se seznámili s historií prvních soukromých vodovodů z 12. století,  s původem vltavských vodáren renesančního období i se současným zásobováním Prahy pitnou vodou z Káraného, ze Želivky nebo z Podolí. Na ochoze se žákům naskytl unikátní výhled do Engelovy katedrály. Během exkurze žáci plnili úkoly v pracovních listech vytvořených paní učitelkou Janou Liškovou (foto  zde  ).

22.06.2018 - Pražský hrad, Petřín, 9. třída (M. Bartošová)

V pátek 22. 6. jsme si zpříjemnili den vycházkou po Praze. Zamířili jsme po schodech na Pražský hrad, poté jsme se vydali na Petřín. Počasí nám přálo a společně strávený čas jsme si užili (foto  zde  ).

21.06.2018 - Rozloučení se školním rokem, 6.A, 6.B (L. Nevařilová)

Jako rozloučení se školním rokem 2017/2018 uspořádaly třídy 6. A a 6. B dne 21. června 2018 sportovní odpoledne spojené s přespáním ve škole. Třídy proti sobě sehrály sportovní utkání ve fotbale, vybíjené a florbalu. K večeři jsme si na ohni opekli špekáčky. Následující den třídy 6. A, 7. A a 7. B zhlédly v kině film Jurský park: zánik říše (foto  zde  ).

21.06.2018 - Památník Terezín, 8., 9. třída (H. Šusteková, M. Bartošová)

Ve čtvrtek 21. 6. jsme navštívili památník Terezín. Z výkladu průvodce jsme se dozvěděli  zajímavosti z historie vzniku jedinečné stavby z dob Josefa II., ovšem nejvíce se nás dotkly osudy obyvatel z druhé světové války (foto  zde  ).

21.06.2018 - Info ŠD (L. Opatová)

Všechny děti, jejichž rodiče podali přihlášku do ŠD v řádném termínu, byly přijaty. Bližší info u vedoucí ŠD.

20.06.2018 - Mezinárodní zkouška z anglického jazyka, 3.A (J. Peltanová)

Někteří žáci 3.A včera skládali v AKCENT Internatiolal House Prague zkoušku Starters - první z cambridgeských zkoušek YLE (Young Learners English). Testuje se v ní mluvení, poslech, čtení a psaní - tyto dovednosti jsme procvičovali v kroužku angličtiny po celý školní rok. Všichni se zodpovědně připravovali a snažili. Certifikát o zkoušce obdrží sice až po prázdninách - ten je objektivním potvrzením jejich znalostí, ale již nyní jim všem patří velká pochvala.
YLE Tests  jsou vynikající příležitostí jak motivovat začínající i pokročilé žáky k hlubšímu studiu anglického jazyka.

20.06.2018 - Olympijský běh (M. Buchar)

Ve středu 20. 6. se naše škola zapojila do oslav Olympijského dne největším běžeckým dnem v České republice. Pan učitel Mgr. V. Kunc a paní učitelka Mgr. L. Nevařilová vytyčili a zajistili za pomoci žáků 8. třídy v areálu školy trať Olympijského běhu. Žáky 1. stupně čekalo 500 m, 2. stupeň běžel 1000 m. Všichni bojovali v duchu olympijské myšlenky, vítězové obdrželi ceny a diplomy Českého olympijského výboru (foto  zde  ).