5.C (Mgr. Vlasta Štěpánová)V Í T E J T E N A Š K O L N Í M W E B U V.C

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Školní rok 2021/2022

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

24. září


Vizuální vyhledávací dotaz 

Ukliďme svět

 Ukliďme svět – Uklízíme přírodu již od roku 1993 (uklidmesvet.cz)

 

Český jazyk

Slovesa

PS str. 6/ cv. 1, 2

Čtení

recitace básně Cestování v čase

čítanka str. 15

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

23. září

Český jazyk

Podstatná jména

učebnice str. 10 - 11, PS str. 6/ cv. 1, 2

Matematika

Geometrie 

Opakování a převody jednotek

učebnice str. 6, 10, 10/ cv. 1, 2, 3

Vlastivěda D

Opakování učiva 4. ročníku

PS str. 4 - 5

Románský sloh - YouTube 

 Pavel Koutský: 41 Gotická móda Dějiny udatného českého národa - YouTube 

 024 Renesance - YouTube 

Anglický jazyk (moje skupina)

učebnice str. 8

 This Old Man He Played One - Kids songs and nursery rhymes by EFlashApps - YouTube 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

22. září

Český jazyk

Podstatná jména

určování mluvnických kategorií

učebnice str. 11/ cv. 7a (písemně do ČJ školní)

d. ú. urči mluvnické kategorie u podstatných jmen od slova (vidím) palmu...

Matematika

Opakování učiva 4. ročníku

učebnice do str. 12, 

Násobení a dělení

učebnice str. 16/ cv. 1, 4 písemně do učebnice

Přírodověda

Opakování učiva 4. ročníku

PS str. 4 - 5,

v úterý písemný test z PS str. 2 - 5

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

21. září

Český jazyk

Stavba slova

PS str. 5

Matematika

Rovnice, učebnice str. 12/ cv. 2, 3

Matematické pojmy str. 12/ cv. 1

Přírodověda

Opakování učiva 4. ročníku

Živá a neživá příroda

PS do str. 4/ cv. 10 (d.ú.)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

20. září

Český jazyk

Nauka o slově

PS 5. ročník str. 4/ cv. 1 - 5

Anglický jazyk

Unit 1 Numbers

učebnice do str. 9, poslech str. 8/ cv. 1a,b, str. 9/ cv. 6a,b

PS do str. 7/ cv. 7 (vše)

(poslechy z PS jsou na CD)

slovíčka, str. 80 (a/one hundred)

(děti s IVP obrázkový slovník)

 Audio | Project | Oxford University Press (oup.com) 

Matematika

Pamětné a písemné sčítání, odčítání

učebnice do str. 11, písemně do učebnice cv. 1 - 6

Vlastivěda Z

Česká republika opakování

učebnice str. 4- 5 (do správní členění)

PS str. 2, str. 3/ cv. 4

d. ú. Kde jsme byli o prázdninách

příprava na písemný test učebnice str. 4/ otázky 1- 5 v oranžovém rámečku, ústně

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

16. září

Český jazyk

Opakování učiva 4. ročníku

PS 4. ročník do str. 73

Matematika

Opakování učiva 4. ročníku

učebnice do str. 8, plus str. 9/ cv. 4

Anglický jazyk

Unit 1

učebnice do str. 7 (+poslechy), PS do str. 5,

zapsat nová slovíčka PS str. 80/ do Write on the board.

Přírodověda

Opakování učiva 4. ročníku

PS do str. 3

učebnice do str. 7

(  v úterý test z učebnice str. 7)

Vlastivěda D

Opakování učiva 4. ročníku

učebnice str. 4- 6

PS do strč. 3

 Alois Jirásek: Staré pověsti české - O Čechovi o Krokovi a o jeho dcerách - YouTube 

 Český rozhlas (archiv - Alois Jirásek: Staré pověsti české. O Čechovi, O Krokovi a jeho dcerách, O Bivoji, O Libuši, O Přemyslovi) 

 Seznam mytických postav české historie – Wikipedie (wikipedia.org) 

 31. schůzka: Mezi pověstmi a historií, aneb Legendární knížata | Dvojka (rozhlas.cz) 

 STARÉ POVĚSTI ČESKÉ - Bing video 

 Čtení o hradech, zámcích a městech - Král ze zlaté kolébky (Praha, Křivoklát,... - YouTube 

  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

14. září

Český jazyk

Opakování učiva 4. ročníku

Matematika


Opakování učiva 4. ročníku

Písemné sčítání, odčítání, násobení

učebnice do str. 8

Přírodověda

Opakování učiva 4. ročníku

zopakovat učebnice str. 4- 5 (písemný test ve středu)

PS str. 2/ cv. 1 - 5

Vlastivěda Z

Opakování učiva 4. ročníku

Písemně do velkého sešitu napsat o zajímavém místě, 

které jsem navštívil/a o prázdninách

(zjisti si stát/ v ČR kraj a krajské město).

Vlastivěda D

Opakování učiva 4. ročníku

učebnice do str. 5, PS do str. 2

Anglický jazyk (moje skupina)

UNIT 1

učebnice do str. 7, PS do str. 5

 Unit 1 | Project | Oxford University Press (oup.com) 


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2. září   

V pátek 3. září jdeme na ukázkovou hodinu házené TJ Astra (11.00 - 12.00 hod).

Děti přijdou do školy ve sportovním oblečení. 

 Do školy se vrátíme všichni společně. 

Děti odvedu na oběd. Kdo nemá oběd, odchází po příchodu do školy ihned domů  .

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


1. září 2021

Slavnostní zahájení školního roku 2021/2022 ve středu 1. 9. 2021 od 8.00 hodin.

Žáci se shromáždí před pavilonem H.

V 8.25 hodin odchod žáků do tříd s třídními učitelkami.

Od 8.30 do 8.45 hodin proběhne testování PCR.

V 8.45 hodin odchod žáků ze školy.

Obědy ve středu od 11.15 do 13.00 hodin.

Ve čtvrtek 2. 9. 2021 budeme ve škole čtyři vyučovací hodiny.

Obědy ve čtvrtek a v pátek od 11.50 hodin. Obědy si letos ve ŠJ zajišťujete individuálně.

Prosím, aby děti, které prodělaly onemocnění Covid, případně byly očkovány, přinesly hned zítra 1. září s sebou do školy potvrzení o prodělané nemoci/ očkování.

Dále Vám zasílám ceník placených pracovních sešitů.

PLACENÉ PS

Matematika 1.díl                                                          49 Kč

Matematika 2.díl                                                          49 Kč

Matematika 3.díl                                                          49 Kč

 

Český jazyk PS                                                            63 Kč

 

Hravá vlastivěda PS D                                                 55 Kč

 

Hravá vlastivěda PS Z                                                 59 Kč

 

Hravá přírodověda PS                                                  57 Kč

 

Angličtina PS                                                              244 Kč

 

Celkem k úhradě 625 Kč.

 

Peníze za pracovní sešity budu vybírat na třídní schůzce, která proběhne v úterý 7. září 2021 v naší učebně 5. C, pavilon C od 18.00 hodin. Pracovní sešity dostanou děti až po jejich zaplacení.

 

 Po dobu pobytu ve škole dodržujeme základní protiepidemická opatření:

- ve společných prostorech nošení respirátorů, roušek,

- po usazení žáků (při výuce ve třídě) bez ochrany úst,

- zachování homogenity tříd a skupin.

 

Z hygienických důvodů si děti nepřinesou do školy ručníky, na toaletách jsou automatické vysoušeče rukou, případně ve třídě papírové utěrky. Dohlédněte, prosím, aby si děti nosily vlastní kapesníky a čisté roušky/ respirátory.

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


 Seznam školních a výtvarných pomůcek


Sešity

–          1 x deníček na úlohy

–          2 x sešit 524

–          5 x sešit 544

–          1 x sešit 420  + linkovaný lenoch

–          3 x sešit 460 + linkovaný lenoch

+ 1 x sešit A5 na slovíčka


Další pomůcky

–          pero (plnící, Tornádo + zmizík nebo gumovací)

–          pastelky, fixy, tužka č. 2

–          guma, nůžky, ořezávátko

–          obaly na sešity, učebnice, žákovskou knížku

–          lepidlo v tubě


Na geometrii

–          ořezané tužky č. 3

–          pravítko 30 cm, trojúhelník + trojúhelník s ryskou

–          kružítko


Na výtvarnou výchovu a pracovní činnosti – doplnit loňskou výbavu   

(věci dát do podepsaného kufříku, který lze zavřít)

–          tempery, vodovky, štětec kulatý č. 4, 8 a plochý č. 12, kelímek na vodu, hadřík

–          voskovky, fixy

–          nůžky, lepidlo

–          igelit na lavici

–          zástěru nebo jiný ochranný oděv

–          40 x výkres A4, 25 x výkres A3

–          barevné papíry


Každý týden v pondělí

– čistý ručník s poutkem

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 


Milé děti,

vítám Vás v 5. C!