Uvod

5.C (Mgr. Jiří Ulrych)

Dobrý den,
doplňuji dosavadní probrané učivo a následující látky do vánočních prázdnin:
ČJ: předpony, přípony, kořen slova, psaní předpon s,z, zdvojené souhlásky nn,dd   , ve slohu popis předmětu a popis činnosti
    následují předložky s, se, z, ze, skupiny bě,bje, vě, vje, mě, mně, pě, stále vyjmenovaná slova a začneme podrobněji jednotlivé slovní druhy

M:násobení, dělení dvoj- a trojciferným číslem, dělení se zbytkem, převody jednotek , v geometrii čtverec, obdélník, úhlopříčky
   poté nerovnice, diagramy, přímá úměrnost a kružnice

Př: druhy půd, drahé kovy, energetické zdroje
     čeká nás Slunce , Měsíc, vesmír a začneme podnebné pásy na Zemi

D: osvícenství, Marie Terezie, Josef II
     probereme manufaktury, první stroje a život na venkově

Z: jednotlivé kraje České republiky, práce s mapou
    a následuje ČR - vznik, poloha, obyvatelstvo a hlavní město Praha


Pokusím se umístit pár fotek z výletu do Zoo a exkurze na Vítkov
    


Opakované učivo Matematiky v září:  zaokrouhlování,pamětné i písemné násobení a dělení, násobení 10,100,1000, slovní úlohy (typu ...dvakrát více, o čtyři méně...), úsečky, přímky, kružnice, trojúhelníky.

Druhé nebo třetí pondělí v říjnu půjdeme do ZOO, termín upřesním.

Zdravím všechny rodiče dětí 5.C.

Během září si v jednotlivých předmětech budeme opakovat a připomínat vědomosti z minulého ročníku.
V Českém jazyce jsou to mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves, tvorba a skladba slov, vyjmenovaná slova a projdeme znovu ostatní slovní druhy.
V Zeměpisu si zopakujeme města, kraje a obyvatelstvo ČR, povrch a vodstvo ČR a národopisné oblasti.
V Dějepisu začínáme vznikem Země a života, rozdělíme si pravěk na doby starší a mladší kamennou, bronzovou a železnou, proběhneme staletími od starých bájí a pověstí, přes příchod věrozvěstů, dobou Přemyslovců, až po počátek novověku.
V Přírodovědě probíráme živou a neživou přírodu, poznáváme horniny a nerosty a zopakujeme si jednotlivé ekosystémy.
Probírané učivo Matematiky Vám zjistím od kolegy a doplním do pátku.

Zodpovědným rodičům děkuji za spolupráci a dohled na domácí přípravu.

Jiří Ulrych

VÍTÁME VÁS NA STRÁNKÁCH TŘÍDY 5. CVážení rodiče a moji nejmilejší školáci!


Tak nám ty prázdniny uběhly, jako by měly jenom dva měsíce :-) Přesto doufám, že jste si je všichni dostatečně užili a alespoň trošičku se už začali těšit na začátek nového školního roku. Pokud ne na nové učivo, tak určitě na své kamarády a kamarádky nejen z vaší třídy. 

Letos 3. září přivítáme dvě nové spolužačky a společně jim ukážeme, jaká jsme skvělá parta nejen ve škole. ale i na výletech během školního roku.

Hned v září spolu půjdeme do Zoo Praha, během podzimu pojedeme do Brna, kde navštívíme muzeum Anthropos, navštívíme některý z hradů v okolí Prahy a uděláme si opět oblíbené vycházky k přehradě s opékáním buřtíků.

Kromě zábavy, která do škol patří, nás samozřejmě čekají i povinnosti spojené s vaším vzděláváním. V pátém ročníku si budeme opakovat předešlé učivo a postupně se dozvídat další nové informace, které budou velmi užitečné a důležité pro vaši další školní docházku. Budu se snažit vám zpestřit výuku ve všech předmětech. Máme k dispozici nejen moderní techniku, ale i mnoho skvělých pomůcek ve všech odborných kabinetech.A protože už za ty dva společné roky velmi dobře znám vás, i váš zájem po nových vědomostech, těším se na shledanou 3. září a další společný školní rok.


Váš třídní učitel Jiří Ulrych

 

Rychlý kontakt

Základní škola, Praha 10,
Břečťanová 6/2919
106 00 Praha 10

IČO: 47611871
č.ú.: 2000742329/0800

tel.: +420 272 651 133
e-mail: skola@zsbrectanova.cz
datová schránka: is6xmbd

Zobrazit na mapě

 

Základní informace

                  

Kalendář akcí

23. 4.–28. 4., Studijní pobyt v Anglii, 4. A

29. 4. Dox, výstava E. Jiřičné, 8. A

7. 5.   Přírodovědná gramotnost, 4. B
7. 5.   Žilo, bylo jedno město, 1. A, 1. B
9. 5.   Přírodovědná gramotnost, 4. C
10. 5. Obvodní kolo soutěže Dáma
13. 5. Divadlo U Hasičů, přípravná tř.
13. 5. Školní boulder pohár

13. – 17. 5. ŠVP, Sázavka, 3. A

24. 5. Ředitelské volno (volby do EP)

31. 5. Zahradní slavnost

Školní jídelna

Kontakt
Placení, odhlášení stravného
Jídelníček

--------------------------------------------------------

Webmail (přihlášení)

O škole
Charakteristika
Školská rada
Prezentace tříd
Archiv
Školní rok
2018/2019

Organizace roku
Rozvrhy
Výuka
Zvonění
Kroužky
Knihovna
Rodiče
Konzultační hodiny
Třídní schůzky
Pravidla pro omlouvání absence
Poradenství
Zápis do 1. třídy
Přijímací zkoušky na SŠ
Zajímavosti
Dokumenty
Formuláře, žádosti
Školní řád
ŠVP
Plán výchovného poradce
Program prevence
Úmluva o právech dítěte
Výroční zprávy
Rozpočet
Zásady zpracování osobních údajů
Fotogalerie
Škola
Školní družina
Výtvarná galerie
Školní družina
Denní režim
Vnitřní řád
Platba
Zápisní lístek
Prezentace oddělení
Prezentace kroužků
Kontakty
Škola
Vedení
Učitelé 1. stupeň
Učitelé 2. stupeň
Poradenství
Školní družina
Provoz
Školní jídelna
Pedagogicko - psychologická poradna
Pověřenec (GDPR)
Škola v přírodě
ZŠ Břečťanová | skola@zsbrectanova.cz (c) 2019 Jan Slabý - IT Market  All right reserved