5.C (Mgr. Vlasta Štěpánová)V Í T E J T E N A Š K O L N Í M W E B U V.C

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Školní rok 2021/2022

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


2. května

Český jazyk

Číslovky

učebnice do str. 126,

PS do str. 58

Číslovky - YouTube

Matematika 

Počítáme se zlomky

učebnice do str. 56

3. díl učebnice do str. 13 (ne str. 7, 10, 11)

 Zlomky (výpočet více částí z celku), Mat. mat. pro 4.roč., 1. díl, str. 61, cv. 1 - YouTube

 Zlomky - jednoduché vysvětlení | Doučování Dr. Matika - YouTube  

Vlastivěda Z

Evropa

učebnice str. 40- 41

Zápis do velkého sešitu,

+ ústně odpovědi na otázky v oranžových polích.

V pondělí 9. 5. píšeme test ze stran 40- 41 (+slepá mapa).

  Evropa - Zeměpis - YouTube 

Anglický jazyk (moje skupina)

Unit 5 Mut´s Dream

učebnice str. 58,/ cv. 2 písemně do malého sešitu,

 PS do str. 48/ cv. 1, 

d. ú. str. 48/ cv. 2

Unit 5 Part 3 Animation Mut's dream - Project 1 - YouTube


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Přeji rodičům, prarodičům i dětem

krásné Velikonoce!


Zobrazit zdrojový obrázek 

13. dubna

Děti mají ve škole desky (portfolio). Kdo nemá, přinese si v úterý po Velikonocích!

Český jazyk

Zájmena, jejich druhy

učebnice do str. 112,

PS do str. 55

Zájmena, 5. třída - YouTube 

Matematika 

Desetinná čísla

včetně opakování do str. 59

Geometrii ne, příští týden vypracujeme!

Přírodověda

Lidské tělo v pohybu

 Hannah Montana Tanec kosťový - YouTube 

Kostra

učebnice str. 53, zápis do velkého sešitu

+ vypracovat pracovní list (doplň názvy kostí)

V úterý písemný test ze str. 53 + pracovní list kosti!

12. dubna

Český jazyk

Zájmena, jejich druhy

Zájmena neurčitá a záporná

učebnice do str. 112,

PS do str. 54

5. třída Český jazyk - Zájmena - YouTube  

Matematika 

Desetinná čísla - procvičování

učebnice do str. 56

Matematika - Desetinná čísla - YouTube

Přírodověda

Lidské tělo v pohybu

LIDSKÉ TĚLO - Kostra/ Svaly/ Kůže/ Jednotlivé tělesné soustavy/ 5.třída ZŠ/ pro děti/ 1.a 2. stupeň - YouTube 

Kosterní soustava - YouTube

11. dubna

Český jazyk

Zájmena, jejich druhy

Zájmena vztažná

učebnice do str. 111,

PS do str. 54

Zájmena - YouTube   

Matematika 

Desetinná čísla - procvičování

učebnice do str. 56

Matematika - Desetinná čísla - YouTube

Vlastivěda Z

Světadíly

učebnice str. 38- 39

Zápis do velkého sešitu: 

odpovědi na otázky v oranžových polích.

V pondělí 25. dubna píšeme test ze stran 38 a 39

 Kontinenty a světadíly - YouTube 

 Kontinenty a oceány - YouTube 

 SVĚTADÍLY - YouTube 

Anglický jazyk (moje skupina)

Unit 5 Our house

učebnice str. 54, PS do str. 44/ cv. 1

21. Welcome to my house (English Dialogue) - Educational video for Kids - YouTube

Welcome To Our House | Learn English with ESL Music for Kids - YouTube 

Talking about Your Home in English - YouTube

8. dubna

Český jazyk

Zájmena, jejich druhy

Zájmena tázací

učebnice do str. 110,

PS do str. 54

Zájmena - YouTube   

Matematika 

Desetinná čísla - zaokrouhlování

učebnice  str. 52, 53

Zaokrouhlování desetinných čísel, 5. třída - YouTube

Anglický jazyk (moje skupina)

Unit 5 Places My room

učebnice str. 52, 53

str. 53/ cv. 3b písemně do sešitu

PS do str. 43

 My room vocabulary song in English for kids. Furniture, pets, objects. Learning songs. - YouTube 

 English for kids: My house - YouTube 

 Children’s Songs | MY HOUSE | Nursery Rhymes | Cartoon | Mini Disco - YouTube 

 Read Aloud | This Is Our House by Michael Rosen and Bob Graham - YouTube 

 03 'My House' Song (Rooms & furniture in the home) English on Tour - YouTube 

7. dubna

Český jazyk

Zájmena, jejich druhy

Zájmena 

učebnice do str. 109,

PS do str. 53

Zájmena osobní - YouTube    

Matematika 

Desetinná čísla - jejich odčítání

učebnice  str. 50- 51

Odčítání desetinných čísel, Mgr. M. Vintrová - YouTube

Vlastivěda D

1. světová válka

učebnice str. 22- 24

PS str. 23

 Pavel Koutský: 93 První světová válka Dějiny udatného českého národa (2013) - YouTube 

 1. světová válka 5. třída - YouTube 

Anglický jazyk (moje skupina)

Unit 5 Places

My room

učebnice str. 53/ cv. 3b písemně do sešitu

Zapsat nová slova PS str. 83!

6. dubna

Český jazyk

Zájmena 

učebnice str.108, PS do str. 52

str. 108/ cv. 8a

Matematika 

Desetinná čísla - jejich sčítání

učebnice  str. 48- 49

Desetinná čísla (sčítání a odčítání), Mat. mat. pro 5.roč., 1. díl, str. 56, cv. 1 - YouTube 

Sčítání desetinných čísel I. - YouTube

Přírodověda

Člověk a jeho místo v říši živočichů

učebnice str. 52

PS str. 30

 Byl jednou jeden život Kosti a kostra - YouTube 

Zápis do velkého sešitu!

Příští týden test ze str. 52.

5. dubna

Český jazyk

Zájmena 

učebnice str.108, PS do str. 52

str. 108/ cv. 6a, 7 písemně

Matematika 

Rovnice 

učebnice  str. 35 dole

 Rovnice (1. stupeň ZŠ), Mat. mat. pro 5.roč., 2. díl, str. 48, cv. 1 úvod - YouTube

 Rovnice (pro 1. stupeň ZŠ), Matýskova matematika pro 5.roč., 1. díl, str. 18, cv. 5 - YouTube  

Přírodověda

Člověk a jeho zdraví

 Štístko a Poupěnka - Hejbni kostrou - YouTube 

  Lidské tělo - YouTube 

4. dubna

Český jazyk

Zájmena 

učebnice str.106- 107, PS do str. 52

str. 10/ cv. 3 písemně

Matematika 

Desetinná čísla 

učebnice  str. 45

Vlastivěda Z

Světadíly

učebnice str. 38- 39

Oceány a světadíly, zeměpis - YouTube 

Kontinenty a oceány naší planety Země - YouTube

Anglický jazyk (moje skupina)

Unit 5 Places

My room

učebnice str. 52/ cv. 1 poslech

+ zapsat si nová slova PS str. 83/ A My room

 Descriptive Text: My Bedroom - YouTube 

 THE MY ROOM SONG - YouTube 

 Rooms of a house - YouTube

1. dubna

 Český jazyk

Zájmena osobní, ukazovací a přivlastňovací

učebnice str. 108 - 109,

učebnice str. 108/ cv. 7 písemně

Matematika  

Desetinná čísla, měření délek

učebnice str. 41,

vypracovat cv. 7, 8, 10 písemně

Anglický jazyk (moje skupina)

Písemný test Unit 4

 Phonics Doodles - My Room, for Kindergarten and Primary, First Friends 2, Oxford University Press - YouTube 


28. březnaJan Amos Komenský - YouTube 

Pavel Koutský: 65 Jan Amos Komenský Dějiny udatného českého národa (2013) - YouTube 

028 Jan Amos Komenský - YouTube

Český jazyk

Zájmena

učebnice str. 106 - 107,

učebnice str. 107/ cv. 4a, c písemně

 Zájmena, 5. třída - YouTube 

 Česko-ukrajinský slovníček.pdf - Disk Google 

Anglický jazyk (moje skupina)

Unit 4 Progress check

Příprava na páteční test!

Přehled mluvnice, PS str. 75- 76

učebnice str. 50, 

PS str. 40/ cv. 1, 2

Slovíčka str. 83/ 4 Culture

Matematika  

Desetinná čísla (rozklad)

učebnice str. 40,

vypracovat cv. 1- 5 písemně

Vlastivěda Z

Oceány a světadíly

učebnice str. 37

Oceány a světadíly, zeměpis - YouTube 

Kontinenty a oceány - YouTube 

25. března

Český jazyk

Přídavná jména a jejich stupňování 

učebnice str. 100 - 101,

 PS do str. 51

učebnice str. 102/ cv. 4, str. 102/ cv. 5a písemně

Anglický jazyk (moje skupina)

Unit 4D Mickey, Millie and Mut

 Unit 4 Part 3 Animation Mickey, Millie and Mut - Project 1 - YouTube 

učebnice str. 46- 47, 

Gramatika, cv. 3, 4

str. 47/ cv. 6a, písemně

Slovíčka str. 83/ 4D

Pracovní činnosti

 Výtvarná výchova - Jarní květiny - YouTube 

24. března

Český jazyk

Přídavná jména a jejich stupňování 

učebnice str. 99- 100,

 PS do str. 51

učebnice str. 100/ cv. 7, str. 101/ cv. 1 písemně

Matematika  

Desetinná čísla

učebnice str. 32- 36, znovu procvičování a opakování,

vypracovat cv. 7, 8/ str. 37

 Desetinná čísla (základní seznámení), Mat. mat. pro 5.roč., 1. díl, str. 51, cv. 1 úvod A - YouTube 

 Desetinná čísla (zapisování a čtení), Mat. mat. pro 5.roč., 1. díl, str. 51, cv. 1 úvod B - YouTube 

Desetinná čísla a zlomky - 5. třída - YouTube 

Desetinná čísla (zápis stejného čísla), Mat. mat. pro 5.roč., 1. díl, str. 53, cv. 1 - YouTube

Vlastivěda D

První světová válka

učebnice str. 22- 23

PS do str. 22

 1. světová válka 5. třída - YouTube 

 Pavel Koutský: 93 První světová válka Dějiny udatného českého národa (2013) - YouTube 

 Pavel Koutský: 94 První odboj legie Dějiny udatného českého národa (2013) - YouTube 

Anglický jazyk (moje skupina)

Unit 4D Mickey, Millie and Mut

 Unit 4 Part 3 Animation Mickey, Millie and Mut - Project 1 - YouTube 

učebnice str. 46- 47, 

ústně: str. 46/ cv. 1, 2 poslech, potom přečíst nahlas a přeložit,

str. 47/ cv. 3b, c

PS str. 38/ cv. 2, str. 39/ cv. 4, 5, 6

Slovíčka str. 83/ 4D

23. března

Český jazyk

Přídavná jména a jejich stupňování 

učebnice str. 99- 100,

 PS do str. 51

 4.-5. ročník | Webový portál k výuce na dálku MŠMT (msmt.cz) 

Druhy přídavných jmen - tvrdá, měkká, přivlastňovací. 5. ročník ZŠ - YouTube 

Přídavná jména - YouTube

 Matematika  

Desetinná čísla

učebnice str. 32- 36, znovu procvičování a opakování

 Desetinná čísla (základní seznámení), Mat. mat. pro 5.roč., 1. díl, str. 51, cv. 1 úvod A - YouTube 

 Desetinná čísla (zapisování a čtení), Mat. mat. pro 5.roč., 1. díl, str. 51, cv. 1 úvod B - YouTube 

Desetinná čísla a zlomky - 5. třída - YouTube 

Desetinná čísla (zápis stejného čísla), Mat. mat. pro 5.roč., 1. díl, str. 53, cv. 1 - YouTube

Přírodověda

Třídění živých organizmů

Rostliny

učebnice str. 48,

PS do str. 27

 TŘÍDĚNÍ ŽIVÝCH ORGANISMŮ (část 1.) - YouTube 

Dýchání rostlin a fotosyntéza pro žáky ZŠ - jednoduché vysvětlení - YouTube 

Co je to fotosyntéza? – NEZkreslená věda II - YouTube

22. března

Český jazyk

Přídavná jména a jejich stupňování 

učebnice str. 98- 99,

 PS do str. 50

 Matematika  

Čtverec a obdélník

náčrt, konstrukce a zápis (podle zadání),

výpočet obvodu a obsahu

Desetinná čísla

učebnice str. 32- 36, opakování

 Desetinná čísla (základní seznámení), Mat. mat. pro 5.roč., 1. díl, str. 51, cv. 1 úvod A - YouTube 

 Desetinná čísla (zapisování a čtení), Mat. mat. pro 5.roč., 1. díl, str. 51, cv. 1 úvod B - YouTube 

Desetinná čísla a zlomky - 5. třída - YouTube 

Desetinná čísla (zápis stejného čísla), Mat. mat. pro 5.roč., 1. díl, str. 53, cv. 1 - YouTube 

Přírodověda

Zítra písemka :-) 

Třídění živých organizmů

učebnice str. 46- 47,

PS do str. 26

 TŘÍDĚNÍ ŽIVÝCH ORGANISMŮ (část 1.) - YouTube 

 Houby - příprava na písemku - YouTube  

 Houby 1.část - přírodověda 4.třída - YouTube 

21. března

Český jazyk

Přídavná jména 

učebnice str. 97,

 PS do str. 49

 Matematika  

Čtverec a obdélník

náčrt, konstrukce a zápis (podle zadání),

výpočet obvodu a obsahu

Anglický jazyk (moje skupina)

Unit 4D Mickey, Millie and Mut

 Unit 4 Part 3 Animation Mickey, Millie and Mut - Project 1 - YouTube 

učebnice str. 46- 47, 

ústně: str. 46/ cv. 1, 2 poslech, potom přečíst nahlas a přeložit,

str. 47/ cv. 3a

PS str. 38/ cv. 1, str. 39/ cv. 3

Slovíčka str. 83/ 4D

Vlastivěda Z

Moravskoslezský kraj

učebnice str. 34- 35, PS str. 16

 Vlastivěda - Moravskoslezský kraj - YouTube 

 Moravskoslezský kraj - propagační video - YouTube 

 Moravskoslezský kraj - YouTube 

 Moravskoslezský kraj - YouTube 

11. března

Velké poděkování tatínkovi naší žačky za stavebnice LEGO!

Všichni jsme si hodinu pracovních  činností a matematiky moc užili!


Český jazyk

Přídavná jména měkká, skloňování

učebnice str. 96- 97,

str. 97/ cv. 4 a, přepiš a podtrhni přídavná jména tvrdá (žlutě), měkká (zeleně)

 PS do str. 49

Anglický jazyk (moje skupina)

Unit 4C Free time

učebnice str. 44- 45,

PS str. 37/ cv. 5, 6

Slovíčka str. 83/ 4C

10. března

Český jazyk

Přídavná jména tvrdá, skloňování

učebnice str. 92- 93,

str. 93/ cv. 4 písemně

 PS str. 49

 Matematika  

Desetinná čísla

učebnice str. 36/ cv. 2 a růžový rámeček

str. 26/ cv. 5 do sešitu

str. 41/ cv. 14 (2 příklady)

Vlastivěda D

Rozvoj měst, tovární výroba a delší povinná docházka

učebnice str. 20- 21

PS do str. 19

 Laurin & Klement – Wikipedie (wikipedia.org) 

 Historie - Laurin & Klement (skoda-auto.cz) 

 První ryze elektrifikovaná železnice z Tábora do Bechyně - iDNES.tv 

 Železniční trať Tábor–Bechyně – Wikipedie (wikipedia.org) 

 Pavlač – Wikipedie (wikipedia.org) 

Anglický jazyk (moje skupina)

Unit 4C Free time

učebnice str. 44- 45,

PS str. 36/ cv. 1, 2, 3, 4

Slovíčka str. 83/ 4C

 Talking about Hobbies and Free Time Activities - YouTube 

 Hobbies and Interests - YouTube 

 Kids vocabulary - Hobbies and Interests- What do you like doing? - Learn English for kids - YouTube 

9. března

Český jazyk

Přídavná jména tvrdá, skloňování

učebnice str. 92- 93,

str. 91/ cv. 3a (měkká a přivlastňovací) písemně

 PS str. 48

Matematika 

Desetinná čísla

učebnice str. 35/ cv. 6, 8, 9

str. 35/ cv. 11 do sešitu

str. 27/ cv. 7 (2 příklady)

Přírodověda

Co už víme o České republice

učebnice str. 45,

PS str. 26

zápis str. 45

Písemná práce příště, str. 44_ 45.

8. března

Český jazyk

Přídavná jména tvrdá, skloňování

učebnice str. 92- 93,

str. 91/ cv. 3a (tvrdá) písemně

 PS str. 47

Třídnická hodina místo hodiny matematiky!

Přírodověda

Co už víme o České republice

učebnice str. 44,

zápis a PS str. 27

7. března

Český jazyk

Přídavná jména tvrdá, skloňování

učebnice str. 92- 93,

str. 89/ cv. 2a písemně

 PS str. 46

Matematika 

Desetinná čísla

učebnice str. 34/ cv. 2, 3, 4, 5 a růžové rámečky

str. 35/ cv. 14 do sešitu

str. 27/ cv. 7 (3 příklady)

Anglický jazyk (moje skupina)

Unit 4B My day

učebnice str. 43,

PS str. 35

Slovíčka str. 83/ 4B

 Kids vocabulary - My Day - Daily Routine - Learn English for kids - English educational video - YouTube 

 My daily routine - My day - Learn english for kids-Educational videos-kids. - YouTube 

 Daily Activities | Present Tense | ESL Classics - songs for learning English - YouTube 

 What do you do every day? - YouTube 

4. března

Český jazyk

Přídavná jména

učebnice str. 90- 91,

 PS str. 45

2. března

Český jazyk

Přídavná jména

učebnice str. 88- 89,

 PS str. 44

 PŘÍDAVNÁ JMÉNA TVRDÁ - příběh rodiny MLADÝCH - YouTube 

Samostudium - přídavná jména pro 5. ročník - úvod - YouTube  

Matematika 

Obsah obdélníku a čtverce, učebnice str. 13

Rýsujeme učebnice do str. 13/ cv. 6, 7, 3

Procvičování převodů plošných jednotek, Matýskova matematika pro 5.roč., 1. díl, str.29 , cv. 1 - YouTube

Přírodověda

Pozorování rostlin a živočichů v botanických a zoologických zahradách

učebnice str. 42- 43,

PS str. 25

Botanické zahrady v Troji a na Albertově - zahrady ve městě - YouTube 

🏞️Botanická zahrada v Tróji - YouTube 

ZOOokénko - procházka po ZOO - YouTube 

Prague Zoo - 2021 - YouTube 

BOTANICKÁ ZAHRADA | LIBEREC | BOTANICAL GARDEN | 2016 | GOPRO | FULL HD | - YouTube

Příští úterý test učebnice str. 42- 43!

Čtení

Čítanka str. 90- 95

Naučit se zpaměti báseň str. 95 O obrech na příští středu :-)

1. března

Český jazyk

Přídavná jména

učebnice str. 88- 89,

do PS str. 43

 Přídavná jména - YouTube 

 5. třída Český jazyk - Přídavná jména - YouTube 

Matematika 

Jednotky obsahu, učebnice str. 8

Přírodověda

Pozorování rostlin a živočichů v botanických a zoologických zahradách

učebnice str. 42- 43,

zápis do velkého sešitu

Výtvarná výchova

Březen


28. února

Barevný oranžový pátek


Český jazyk

učebnice str. 84/ cv. 2a písemně

PS str. 43

Matematika 

Desetinná čísla

Diktát desetinných čísel

učebnice do str. 34

str. 28/ cv. 6 písemně

Vlastivěda Z

Olomoucký kraj

 Olomoucký kraj - YouTube 

 OLOMOUCKÝ KRAJ - YouTube 

 Šumná Olomouc - YouTube 

 Olomoucký kraj Loskuták na výletě 15.8. 2020 - YouTube 

učebnice str. 30- 31,

zápis do velkého sešitu

PS str. 15

Anglický jazyk (moje skupina)

Unit 4

Time

Učebnice do str. 41/ cv. 3 poslech + písemné odpovědi do malého sešitu,

společná kontrola,

ve čtvrtek opakovaně na známku :-)

PS do str. 3/ cv. 5,

napsat nová slovíčka str. 83/ Unit 4/A What´s the time, please?

 Gogo 10 What's the time, please? - YouTube 

 Theme 2. Time - What time is it? | ESL Song & Story - Learning English for Kids - YouTube 

 What Time Is It? Song for Kids | Preschool, Kindergarten, Learn English Children - YouTube 

 Telling the Time for Kids: O'Clock Times - YouTube 

 Telling Time ('Past' and 'To') - YouTube 

 Telling the Time for Kids: Quarter Past Times - YouTube 

 Let's Learn About the Clock | Fun Clock Song for Kids | Jack Hartmann - YouTube 

 Hip-Hop Around the Clock | :15, :30, :45 | Learning to Tell Time | Jack Hartmann - YouTube 
Zobrazit zdrojový obrázek

25. února

Český jazyk

učebnice str. 84

PS str. 42/ cv. 1 - 4

Matematika 

Desetinná čísla

učebnice do str. 34/ cv. 1- 5

+ přečti si růžové rámečky!

Diktát desetinných čísel a jejich grafické znázornění.

 Desetinná čísla (základní seznámení), Mat. mat. pro 5.roč., 1. díl, str. 51, cv. 1 úvod A - YouTube 

 Znázornění desetinných čísel (desetin) na číselné ose, Mat. mat. pro 4.roč., 2. díl, str. 63, cv. 1 - YouTube 

 Desetiny - grafické znázornění na číselné ose | Aritmetika | Matematika | Khan Academy - YouTube 

 Grafické znázornění zlomku - YouTube 

 Zlomek na číselné ose - YouTube 

Anglický jazyk

Unit 4

Time

Učebnice do str. 40

PS do str. 31

Pracovní činnosti

 DIY: Vyzdobte v zimě krmelce pro hladovou lesní zvěř. Co však nikdy nesmí sníst? | Prima Living (iprima.cz) 

 Krmení pro zvěř (iprima.cz) 

 DIY: Jak vyrobit krmítko pro ptáčky? Využijte i ruličku od toaletního papíru | Prima Living (iprima.cz) 24. února

Český jazyk

učebnice str. 84

PS str. 41/ cv. 1 - 5

Matematika 

Desetinná čísla

učebnice str. 34/ cv. 1- 5

+ přečti si růžové rámečky!

Anglický jazyk

Unit 3

Píšeme test

Učebnice do str. 38

PS do str. 31

Vlastivěda D

Psali jsme test ze str. 16- 18, 

kdo nebyl ve škole, napíše příští hodinu.

PS do str. 17

V pondělí přinést ke kontrole PS z dějepisu a velký sešit z dějepisu!

23. února

Český jazyk

učebnice str. 80

PS str. 40/ cv. 1 - 5

Matematika 

Desetinná čísla

učebnice str. 33/ cv. 4, 5, 11

str. 34/ doplň růžový rámeček

Přírodověda

Moře a oceány

učebnice do str. 40, 

PS do str. 23 :-)

 OCEÁNY A MOŘE 1 - YouTube 

 Kralovství divočiny "Koralové útesy" CZ Dabing SUPER-DOKUMENT!!! - YouTube 

 Tajemství oceánu - YouTube 

 Z6 Oceány a moře - YouTube 

Čtení

Spící město

do str. 136 (starší vydání)

Část 4., kapitola 4

22. února

Český jazyk

učebnice do str. 79

PS str. 39/ cv. 1 - 5

 Zdeněk Svěrák a Jaroslav Uhlíř - Holky z Polabí - YouTube 

Matematika 

Desetinná čísla

učebnice str. 32/ 1, 2, 3

Vystřihni si kartičky z přílohy.

21. února

Vlastivěda Z

Jihomoravský kraj

PS str. 18, zápis podle učebnice str. 28 - 29

Jihomoravský kraj - YouTube

Matematika 

Desetinná čísla

učebnice str. 32/ růžové rámečky

Desetinná čísla (základní seznámení), Mat. mat. pro 5.roč., 1. díl, str. 51, cv. 1 úvod A - YouTube

 Desetinná čísla (zapisování a čtení), Mat. mat. pro 5.roč., 1. díl, str. 51, cv. 1 úvod B - YouTube 

Český jazyk

Diktát PS str. 41/ cv. 6

PS str. 38/ cv. 1 - 4

Anglický jazyk

Unit 3

PS do str. 31,

Ve čtvrtek kontrola slovíček za celou 3. lekci!

17. února

Anglický jazyk

Jak vypěstovat avokádo z pecky - YouTube 

Jak vypěstovat mango z pecky - YouTube 

18 Tropical Fruits from COLOMBIA's Fruitarian Paradise - YouTube 

13 Extraordinary Fruits Around The World - YouTube 

Jak pěstovat ananas (How to grow a pineapple) - YouTube

Český jazyk

učebnice do str. 79

cv. 5a, urči mluvnické kategorie u podstatných jmen, písemně do malého sešitu

Matematika

učebnice do str. 28/ cv. 2, 

d. ú. str. 27/ cv. 8 písemně do malého sešitu

Přírodověda

učebnice do str. 39, 

PS do str. 23 :-)

V úterý písemný test str. 32 - 39!

 PODNEBNÉ PÁSY 4) - polární pás 5. třída - YouTube 

Vlastivěda Z

Kraj Vysočina

učebnice do str. 27

 Vlastivěda - Kraj Vysočina - YouTube 

 Kraj Vysočina - YouTube 

 KRAJ VYSOČINA - YouTube 

V pondělí písemný test Kraj Vysočina, učebnice str. 26- 27, 

PS str. 19/ cv. 1, 2, 3 + zápis,

budeme společně kontrolovat!

Vlastivěda D

2. polovina 19. století

učebnice do str. 19, PS do str. 17

 Muzeum nákladních automobilů Kopřivnice slavnostní otevření (Kulturní okénko/TV Polar) - YouTube 

 Präsident – první kopřivnický automobil | TATRA MUSEUM 

 Kopřivnice město automobilů - YouTube 

11. února

Český jazyk
Skloňování podstatných jmen
učebnice str. 75, přečíst společně celou stranu a připomenout si učivo
Str. 76/ vždy přečíst žlutý rámeček, potom ústně cv. 1, 2, 3
Cv. 4 písemně
Matematika
učebnice str. 22/ cv. 1 společně do učebnice,
cv. 2 společně, písemně do M školní,
cv. 4 společně přečíst pro zajímavost,
cv. 3, 5, 6 samostatná práce do učebnice,
cv. 7 písemně do M školní,
d. úkol na pondělí:
cv. 8 do M školní!!!
V pondělí budu kontrolovat!!!

Pracovní činnosti

https://babbledabbledo.com/art-for-kids-glowing-paper-planets/

Easy Planet Craft for Kids: 3D Paper Planets

Want to turn a simple sheet of paper into some 3 dimensional magic? If you have little astronomers in the making, this easy planet craft for kids, Paper Planets, is a great exercise in paper crafting AND looks pretty cool as a hanging decoration in any future astronaut’s bedroom!

babbledabbledo.com
Čtení
Hlasité čtení s porozuměním, Spící město nebo pokračovat v čítance.

10. února

Matematika

Počítáme s velkými čísly

https://youtube.com/watch?v=V3tE2EjTaSg&feature=share

Obor velkých čísel do miliardy (znázornění), Mat. mat. pro 5.roč., 2. díl, str. 5, cv. 1

Všechna výuková videa k Matýskově matematice přehledně vyhledáte na www.matyskova-matematika.czPoužitá literatura: NOVOTNÝ, M.,NOVÁK, F.: Matýskova matematik...

youtube.com

Prohlédněte si tabulku na str. 21 vlevo nahoře

Učebnice str. 21/ cv. 1, 2, 3, 4, 5

Když zvládnete, dělíme ve cv. 6.

Vlastivěda D

Zanikne česká řeč?

učebnice str. 18

přečíst, udělat zápis

PS str. 17

https://youtube.com/watch?v=--6U9WHODok&feature=share

https://youtube.com/watch?v=EIEZRc8ikBQ&feature=share

https://youtube.com/watch?v=80E6-2MyGo0&feature=share

https://youtube.com/watch?v=k_z4YtLXAWo&feature=share

Český jazyk

Číslo a rod podstatných jmen

Učebnice str. 73/ cv. 4 ústně
Modrý rámeček, otázky

Zopakujte pádové otázky a vzory u podstatných jmen společně nahlas!

Cv. 5 urči pád, číslo, rod a vzor
Samostatná písemná práce
Kdo zvládne, pracuje písemně
na straně 74/ cv. 6

9. února

Český jazyk

Podstatná jména

učebnice str. 71/ cv. 6 písemně do Čj školní

ústně:

str. 72, přečíst žlutý rámeček,

cv. 1a společně

cv. 2 písemně do Čj školní

Matematika

Písemné dělení dvojciferným dělitelem

učebnice str. 18/ cv. 9, písemně do velkého sešitu, samostatná práce se zkouškou

1. sloupeček A

2. sloupeček B

cv. 6 písemně do M školní

Přírodověda

Subpolární podnebný pás

učebnice str. 38

společně přečíst, zapsat výpisky do velkého sešitu

https://www.youtube.com/watch?v=toExM3df2Vw

Polární podnebný pás

učebnice str. 39

společně přečíst, zapsat výpisky do velkého sešitu

https://www.youtube.com/watch?v=wQfy29ec0MQ

https://www.youtube.com/watch?v=-z7lxRjVj6U

Čtení

Spící město

pokračujeme v hlasitém čtení s porozuměním

8. února

Český jazyk

Podstatná jména

učebnice str. 71/ cv. 3a, b ústně

cv. 5a, b písemně do sešitu

Matematika

učebnice str. 17/ cv. 9 a společně,

cv. 9 b písemně do sešitu, 

kdo splní, pokračuje na str. 18: cv. 1, 2, 5 do učebnice,

 Přírodověda

Mírný pás

učebnice str. 36-38,

společně přečtěte, napište výpisky do velkého sešitu,

děti znají postup.

https://youtu.be/Jjri6p8M_FE

https://youtu.be/8C6d58k2CmY

Výtvarná výchova

vyrob a nakresli pohlednici ze Zimních olympijských her 2022 z Pekingu, 

bude obsahovat olympijské kruhy, sportovce nebo maskota

Materiál: pastelky, fixy

Z druhé strany narýsovat linky a napsat pozdrav!

Všichni stejný rozměr: 10 cm x 15 cm

Pondělí 7. 2. 

Český jazyk dnes není, je třídnická hodina.

Matematika:

dokončit učivo z minulé hodiny (str. 17/ cv. 1,2,5,7)

Nové zadání: str. 16/ cv. 8,9.

Příklady na dělení:

Vypočítej se zkouškou:

58 924 : 25 =

96 996 : 35 =

Vlastivěda Z:

Pardubický kraj

Učebnice str. 24-25, zápisky do PS, + vypracuj stranu v PS, stranu nevím, najděte si ��

 

https://youtube.com/watch?v=0VaNz6SGJjc&feature=share

 

https://youtu.be/sijQqfnxL1I

 

https://youtube.com/watch?v=0XXKRg5ZLpM&feature=share

 

https://youtu.be/uPSlmGjGeig

 

https://youtu.be/pOZ6o2gRcBg

 

https://youtu.be/w6jlhLUgER0

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1_vlast

 

https://youtu.be/POs9hA9maLA

2. února

Český jazyk

Shrnutí slovní druhy

učebnice str. 66/ cv. 11, str. 67/ cv. 2a písemně do sešitu obě cvičení,

PS str. 36

Matematika

učebnice str. 16/ cv. 4, 5, 6, 10 do učebnice,

str. 11/ cv. 7 písemně do sešitu

Přírodověda

Subtropický podnebný pás

učebnice str. 35- 36, PS str. 23/ cv. 6

Čtení

 Čtenářský deník – Wikipedie (wikipedia.org) 

1. února

Výtvarná výchova

Těšíme se na ZOH 2022 v Pekingu!

 ZOH Peking 2022: Maskot, stadiony, termín i časový posun - CNN Prima NEWS (iprima.cz) 

Český jazyk

Tvarosloví (slovní druhy)

učebnice str. 63- 67, str. 67/ cv. 9 ústně 

PS str. 33- 34

Matematika

Průměrná rychlost

učebnice str. 15/ cv. 1, 8, 9, str. 16/ cv. 1 písemně do učebnice

Přírodověda

Podnebné pásy

Subtropický podnebný pás

učebnice str. 35- 36, zápis do velkého sešitu, 

PS str. 23/ cv. 5, zítra kontrola v hodině

 PODNEBNÉ PÁSY - 2) Subtropický pás 5. třída - YouTube 

Subtropický pás – Wikipedie (wikipedia.org)


2. pololetí školního roku 2021/2022


31. ledna

Hurá! Máme vysvědčení za 1. pololetí!

V pátek 4. února mají děti pololetní prázdniny!

Český jazyk

Tvarosloví (slovní druhy)

učebnice str. 63- 67, 

PS str. 33- 34

Vlastivěda Z

Královéhradecký kraj

učebnice str. 22, PS str. 13

 Kudy z nudy - Pančavský vodopád v Krkonoších 

 hrad Kost – nejzachovalejší gotický hrad v Českém ráji (kost-hrad.cz) 

Státní zámek Opočno (zamek-opocno.cz) 

Vojenská tvrz a pevnost Hanička - Orlické hory (region-orlickehory.cz) 

Zámek Ratibořice a Babiččino údolí - Babiččino údolí a zámek Ratibořice (ratiborice-babiccinoudoli.cz) 

Vojenská pevnost Dobrošov - úžasná vojenská památka (ratiborice-babiccinoudoli.cz) 

Safari Park Dvůr Králové

Krkonošský národní park | Krkonoše - oficiální webové stránky (krkonose.eu)

Pohled z Černé hory na Sněžku 

Anglický jazyk (moje skupina)

Unit 3 My school

učebnice str. 34, cv. 1,  

PS str. 28/ do cv. 1, 2

Nová slovíčka D My school PS str. 82, poslední slovo Science.

28. ledna 

Český jazyk

Tvarosloví (slovní druhy)

učebnice str. 63- 67, 

PS str. 33/ cv. 1, 2, 4

Matematika

Průměrná rychlost

učebnice str. 14/ cv. 1, 3 písemně do sešitu

Anglický jazyk (moje skupina)

Unit 3 

 Unit 3 Part 3 Animation Mut's present - Project 1 - YouTube 

učebnice do str. 32,

PS str. 25/ do cv. 1- 6

Slovíčka PS str. 82, poslední slovo pavouk.

27. ledna 

Český jazyk

Tvarosloví (slovní druhy)

učebnice str. 66, písemně do sešitu Čj školní (na papír) cv. 9/ str. 66,

ústně cv. 8

d. ú. str. 65/ cv. 6a

Matematika

učebnice str. 12/ cv. 1 písemně do učebnice

cv. 3 písemně do sešitu

 cv. 5 písemně do učebnice

Vlastivěda D

Vynálezy mění život lidí (18. a 19. století)

učebnice str. 16 a 17

PS str. 15/ 1, 2, 3 kontrola ve čtvrtek

Opakování:

 Pojmy život na vesnici v 18. století - YouTube 

 19. Život na vsi v 18. století - YouTube 

Nové učivo:

 033 Století páry - YouTube 

 Pavel Koutský: 81 Věk páry Dějiny udatného českého národa (2013) - YouTube 

 Vynálezy 18.a 19.století :: Hravé učení (webnode.cz) 

 Byl jednou jeden... Vynálezce 🤔 Stephenson - plnou parou vpřed 🚃 - YouTube 

 Pavel Koutský: 90 Bouřlivý rozvoj vědy a techniky Dějiny udatného českého národa (2013) - YouTube 

Anglický jazyk (moje skupina)

Unit 3 Have you got a pet?

učebnice str. 32, cv. 1, 

cv. 3 písemně do sešitu English 

PS str. 26/ do cv. 1, 2

Nová slovíčka PS str. 82, poslední slovo pavouk.

25. ledna 

Český jazyk

Tvarosloví (slovní druhy)

učebnice str. 63- 65, písemně do sešitu Čj školní (na papír) cv. 5/ str. 65,

d. ú. str. 65/ cv. 7a

Matematika

učebnice str. 11/ cv. 1, 3, cv. 4 pouze 1. sloupec, odhad do učebnice, výpočet do sešitu :-)

Přírodověda

Podnebné pásy

učebnice str. 32- 35, zápis do velkého sešitu, 

PS str. 21, vyplň, co znáš, zítra kontrola v hodině

d. ú. str. 22/ cv. 3, 4

 PODNEBNÉ PÁSY - 1) Tropický pás 5. třída - YouTube 

 Podnebné pásy - YouTube 

 Podnebné pásy (ZÁKLAD) - YouTube 

 Podnebné pásy - YouTube 

24. ledna

Český jazyk

Tvarosloví (slovní druhy)

učebnice str. 63- 64

Matematika

učebnice str. 10/ cv. 7 do učebnice, cv. 6, 8 do sešitu (na papír)

Vypočítej písemně se zkouškou:

32 586 : 26 =

94 328 : 61 =

Vlastivěda Z

Královéhradecký kraj

učebnice str. 22, PS str. 13

 Vlastivěda - Královehradecký kraj - YouTube 

 KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ - YouTube 

 Královéhradecký kraj - YouTube 

 Snídaně s Novou - Královéhradecký kraj - YouTube 

 Hrad Kost - cestování s kamerou po východních Čechách - YouTube 

 Tip na výlet: Zámek Opočno - YouTube 

 Slavnosti jiřinek v Muzeu Boženy Němcové - YouTube 

 Božena Němcová, Česká Skalice a Červený Kostelec, krátká verze videa - YouTube 

 Česká Skalice historické památky - YouTube 

 KAM NA VÝLET V ČESKU - Babiččino údolí - YouTube 

21. ledna

Český jazyk:

Nadpis z učebnice str. 62 (Ověříme, co už víme) Vypracovat písemně:

1. Vybereš správnou odpověď a napíšeš i s písmenem a), b), nebo c) do sešitu 

2. Opisuješ vždy všechna slova z vybraného řádku, do kterých doplníš chybějící gramatické jevy

Matematika 

Písemné dělení dvojciferným dělitelem, výpočet a zkoušku


98 624 : 32 =                                           65 721 : 68 =


76 641 : 35 =                                            89 323 : 69 =


Práce z učebnice do školního sešitu: slovní úloha str. 10/ cv. 5


Str. 11/ cv. 4, odhaduj do učebnice, písemně počítej do M školní.

Pracovní činnosti:

1. vzít si připravený základ (čtvrtku z minulé hodiny)

2. nakreslit na jednu čtvrtku vždy jeden zimní sport, mají nákresy z minulé hodiny na papíru

3. pokreslit celou čtvrtku, používat tuš a zlomenou špejli, případně černý fix, ten střední, ne tlustý


Olympijské hry

https://www.youtube.com/watch?v=DvxrM6--g98&list=PLzhiVMwb3NkYuuFS793KkZhVSphG_JBCx&index=5


https://www.youtube.com/watch?v=6bNOnXTe4Ok&list=PLzhiVMwb3NkYuuFS793KkZhVSphG_JBCx


https://www.youtube.com/watch?v=fcE1pPit-7Q


https://www.youtube.com/watch?v=4UlHfYQOfxY


https://www.youtube.com/watch?v=he03dVkhLTM&list=RDCMUCTl3QQTvqHFjurroKxexy2Q&index=2

20. ledna

Český jazyk

1. hlasitě odříkat vyjmenovaná slova

2. písemně do ČJ školní: učebnice str. 60/ cv. 14,

kdo má hotovo, píše na str. 59/ cv. 8,

pokud někdo hotovo, tak u podstatných jmen a u sloves z cv. 8/ str. 59 určuje mluvnické kategorie (písemně taky)

po cestě- 6. pád, č. j., r. ž., vzor žena...

pil- 3. os., č. j., zp.ozn., čas min.

Matematika

kontrola d.ú. cv. 5, 6 na str. 9

Samostatná práce do M školní:

str. 9/ cv. 8, pak cv.7

Vlastivěda D

PS str. 7,

Poslechněte si Pověst o Kozinovi, jsou to 2 odkazy Boží soud 1, a Boží soud 2, pak pracovní sešit

https://www.youtube.com/watch?v=NLJE2h_vJYY&t=308s

https://www.youtube.com/watch?v=-O8ysdYLJFI

https://www.liveworksheets.com/vp1806529ru

14. ledna

Český jazyk

učebnice str. 59/ cv. 10 písemně do sešitu (na papír)

Převody jednotek

 Procvičování převodů plošných jednotek, Matýskova matematika pro 5.roč., 1. díl, str.29 , cv. 1 - YouTube 

 Základní převody jednotek délky (mm,cm; procvičování) , Matýskova matematika 8. díl, str. 51, cv. 1 - YouTube 

 Základní převody jednotek objemu (dl, l, hl; vyvození) , Matýskova mat. 8. díl, str. 52, úvod B - YouTube 

 Procvičování převodů jednotek délky, Matýskova matematika pro 5.roč., 1. díl, str. 22, cv. 1 - YouTube 


13. ledna

Matematika

Geometrie

učebnice str. 8/ cv. 5, 6, str. 13/ cv. 5, 6

Český jazyk

Procvičuj přípony -ský, -cký, -ští, -čtí, -čcí

Základní škola sv. Voršily v Olomouci (zcsol.cz)

12. ledna

Ve čtvrtek vybírám sešity Čj sloh s doplněným popisem děje,

učebnice Čj str. 45/ cv. 2

Čtení

čítanka str. 62 - 65

Matematika

 Písemné dělení dvojciferným číslem (718:23; dlouhý zápis),MM pro 5.roč., 1. díl, str. 43, cv. 1 úvod - YouTube 

 Dělení dvojciferným číslem (zkrácený zápis), MM 5.roč., 1.díl, strana 47, cv. 1 úvod - YouTube  

Přírodověda

Pohyblivá Země

učebnice str. 26 - 27, PS str. 18/ cv. 7, 8, str. 20/ cv. 12, 13, 14

 Paxi - Střídání dne a noci a ročních období - YouTube 

 Pohyby Země - vysvětlení pro žáky ZŠ - YouTube 

 Země, její pohyby a jejich dopad na lidstvo - YouTube 

 STŘÍDÁNÍ ROČNÍCH OBDOBÍ - YouTube 

 Lajka – Wikipedie (wikipedia.org) 

 Jurij Gagarin – Wikipedie (wikipedia.org) 

 1961 | První člověk ve vesmíru Jurij Gagarin - YouTube 

 Dobry den majore Gagarine - YouTube 

  MAYSKÝ KALENDÁR A VEĽKÝ SOLÁRNY ZÁBLESK - YouTube 

11. ledna

Přírodověda 

Měsíc, vesmírný soused Země

učebnice str. 24 - 25, PS str. 19/ cv. 9, 10, 11, str. 20/ cv. 12

Paxi a náš Měsíc: fáze a zatmění - YouTube

 Paxi prozkoumává Měsíc! - YouTube

MĚSÍC, MĚSÍČNÍ FÁZE - 1.a 2.stupeň ZŠ / 5., 6.třída (ročník)/ pro děti / Přírodopis/ Zeměpis/ Fyzika - YouTube

 Příliv a odliv, důsledek působení slapových síl | Treking.cz 

 Neil Armstrong: První muž na Měsíci | Ábíčko.cz (abicko.cz)

Výtvarná výchova

Jak se kreslí sýkorka - jednoduché kreslení pro děti - YouTube

Český jazyk

Vyjmenovaná slova

učebnice str. 58 - 59,

str. 58/ cv. 4 písemně do sešitu  

10. ledna

Učivo pro chybějící děti:

ČJ učebnice str. 58/ cv. 3 písemně do sešitu, 

MA učebnice str. 9/ cv. 2 písemně do sešitu,

AJ test z 1. a 2. lekce

VL Z učebnice str. 18- 19, PS str. 11

 Vlastivěda - Ústecký kraj - YouTube 

 Ústecký kraj - YouTube 

 ÚSTECKÝ KRAJ - YouTube 

UPVISION Ústecký kraj (Usti region) showreel - YouTube

7. ledna

Český jazyk SLOH

Popis děje

učebnice str. 45

D. ú. učebnice str. 45/ cv. 2 písemně do velkého sešitu (na pondělí).

V pondělí zkouším řady vyjmenovaných slov.

Čtení

Spící město do kapitoly 10 (dočetli jsme ke slovu...brácha?")

Anglický jazyk (moje skupina)

Unit 3 

učebnice str. 29/ cv. 5, 

PS str. 23/ do cv. 7

Mut´s present

učebnice str. 30, cv. 1, 2

Nová slovíčka PS str. 82, poslední slovo tenký.

Příprava na kontrolní test z 1. a 2. lekce, PS str. 65 a 66, 71- 73.

Matematika

učebnice str. 7/ cv. 4 dopočítej písemně do sešitu + str. 9/ cv. 1, písemně do sešitu

Pracovní činnosti

 폭죽을 그리는 쉬운 방법|Toilet paper roll painting 'Beautiful fireworks'| Satisfying, Creative Art, kids art - YouTube 


6. ledna

 Tři králové – Wikipedie (wikipedia.org) 


Anglický jazyk (moje skupina)

Unit 3 My world

učebnice str. 28, 29 (sloveso haven´t got)

PS Slovíčka str. 82

PS str. 65- 66,

PS str. 71 - 73

PS str. 23/ do cv. 7

Audio | Project | Oxford University Press (oup.com)

V pondělí píšeme pololetní opakovací test z 1. a 2. lekce.

Matematika

Písemné dělení dvojciferným dělitelem

učebnice do str. 7/ cv. 1,

str. 7/ cv. 4, 4. a 5. příklad písemně do sešitu vypočítat se zkouškami

Český jazyk 

Vyjmenovaná slova

učebnice str. 57 - 62

PS do str. 32

V pondělí zkouším řady vyjmenovaných slov.

Vlastivěda D

Vynálezy mění život lidí

učebnice str. 15 a 16

PS str. 2- 6, str. 7/ cv. 5, 8- 10, 12, 13/ cv. 6, 7

Příští čtvrtek kontrola PS a test Josef II. a život venkovských lidí (učebnice str. 15).

Pavel Koutský: 77 Josef II Dějiny udatného českého národa (2013) - YouTube

032 Josef II. - YouTube

 032 Josef II. - YouTube 

 JOSEF II. - YouTube 

5. ledna

Zítra píšeme test z vlastivědy D (str. 14- 15 Marie Terezie a Josef II).

V pátek píšeme test ze zeměpisu (str. 14- 15 Plzeňský kraj).

V pondělí píšeme test ze zeměpisu (str. 16- 17 Karlovarský kraj) a kontroluji PS (str. 1- 10, 20-21).

Matematika

Písemné dělení dvojciferným dělitelem

učebnice do str. 7/ cv. 1,

písemně do sešitu vypočítat se zkouškami:

72 548 : 28 =

94 136 : 49 =

V úterý 11. 1. píšeme pololetní písemnou práci.

Český jazyk 

Vyjmenovaná slova

učebnice str. 57 - 62

PS do str. 31

Ve středu 12. 1. píšeme pololetní písemnou práci.

Přírodověda

Sluneční soustava

učebnice do str. 23,

PS do str. 18/ cv. 6

 Rovník – Wikipedie (wikipedia.org) 

 Ekvádor - rovníková země - YouTube 

 Ekvádor – Wikipedie (wikipedia.org) 

 Poledníky a rovnoběžky - YouTube 

 Poledníky a rovnoběžky pro 1 A8 - YouTube 

(V úterý kontroluji PS.)

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

3. ledna

Matematika

Pamětné dělení se zbytkem

učebnice do str. 5/ cv. 1, 6, 7

Pamětné dělení se zbytkem (dělitel je zakončen nulami), Mat. mat. pro 5.roč., 1. díl, str. 39, cv. 1 - YouTube

Vlastivěda Z

Karlovarský kraj

učebnice str. 16- 17 (test v pátek, Plzeňský kraj)

PS str. 10, celá strana

 KARLOVARSKÝ KRAJ! Památky, zajímavosti, tipy na výlety a vše co nesmíte vynechat! - YouTube 

 Karlovarský kraj - YouTube 

 Vlastivěda - Karlovarský kraj - YouTube 

Anglický jazyk (moje skupina)

Unit 3 My world

učebnice str. 28, 29 (sloveso have got)

písemně do sešitu str. 29/ cv. 3b 

PS Slovíčka str. 82

PS str. 65- 66,

PS str. 71 - 73

PS str. 23/ cv. 4, 6

Audio | Project | Oxford University Press (oup.com)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Přeji Vám krásný nový rok 2022! 


Zobrazit zdrojový obrázek 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Fotogalerie Vánoční zpívání | ZŠ Břečťanová (zsbrectanova.cz)


20. prosince

Český jazyk 

Shrnutí učiva

učebnice str. 54

PS do str. 29 :-) 

Matematika

Procvičujeme probrané učivo

učebnice 2. díl, str. / cv. 1, 4, 5

vybírám staré učebnice

Anglický jazyk (moje skupina)

Unit 3 My world

učebnice str. 28 

PS Slovíčka str. 82

PS str. 65- 66,

PS str. 71 - 73

PS str. 22/ cv. 1, 2, 3

Audio | Project | Oxford University Press (oup.com)

Vlastivěda Z

Plzeňský kraj

učebnice str. 14- 15 (příště test)

 Radyně - Starý Plzenec - YouTube 

plzeňský kraj - YouTube 

Krásy našeho kraje - Starý Plzenec ZAK TV - YouTube

 Hýjtu hu nás na Chodsku - YouTube 

 černé jezero - YouTube 

 ŠUMAVA - Soumarské RAŠELINIŠTĚ a Teplá Vltava - YouTube 

 Šumava - Dokument CZ HD 2019 - YouTube 

 Pavel Koutský: 72 Selské bouče Dějiny udatného českého národa (2013) - YouTube 

 Chodsko - Psohlavci - YouTube 

 Jan Sladký Kozina - YouTube 

16. prosince

Český jazyk 

Přídavná jména odvozená příponou -ský, -cký

učebnice str. 52/ cv. 2

str. 52/ cv. 3a, 4 písemně

(přečíst žluté rámečky)

PS vyberu dětem v pondělí, dnes hotovo do str. 26 :-) 

Matematika

Procvičujeme probrané učivo

V pondělí vyberu dětem učebnice ke kontrole a dostanou nové, 2. díl.

 Rovnice (1. stupeň ZŠ), Mat. mat. pro 5.roč., 2. díl, str. 48, cv. 1 úvod - YouTube 

učebnice do str. 52

Vlastivěda

Marie Terezie a Josef II.učebnice str. 14 a 15

Doplň zápisy do velkého sešitu, po Vánocích kontroluji.

D. ú. Co se změnilo za Josefa II. (udělej si zápis do velkého sešitu)

PS str. 2- 6, 8- 10, str. 7/ pouze cv. 5

Pavel Koutský: 73 Marie Terezie Dějiny udatného českého národa (2013) - YouTube 

Pavel Koutský: 74 Reformy Marie Terezie Dějiny udatného českého národa (2013) - YouTube 

Pavel Koutský: 75 Školská reforma Marie Terezie Dějiny udatného českého národa (2013) - YouTube 

Peníze za Marie Terezie - YouTube 

031 Marie Terezie - YouTube 

MARIE TEREZIE - YouTube 

15. prosince

Český jazyk 

Psaní -n-, -nn-

učebnice str. 51/ cv. 3 písemně

diktát str. 49/ cv. 8

Anglický jazyk (moje skupina)

Unit 2 

Opakování slovíček

Grammar

učebnice str. 26, 27

My Bonnie Lies Over The Ocean | Nursery Rhymes Songs With Lyrics | Kids Songs - YouTube

Audio | Project | Oxford University Press (oup.com)

Matematika

Procvičujeme probrané učivo

Zlomky, jednotky délky a hmotnosti, čas

 Zlomky - úvodní seznámení (zapisování), Matýskova matematika 7. díl, strana 62, cvičení 1 - YouTube 

učebnice str. 52 - 53

 Zlomky (výpočet více částí z celku), Mat. mat. pro 4.roč., 1. díl, str. 61, cv. 1 - YouTube 

 Zlomky (výpočet jedné části z celku), Matýskova matematika pro 4.ročník, 1. díl, str. 60, cv. 1 - YouTube 

Přírodověda

Sluneční soustava

učebnice do str. 22

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10441294653-hyde-park-civilizace/219411058090406

Setkání s astronautem | Andrew J. Feustel - YouTube 

Rozhovor pro Hyde Park Civilizace z ISS - YouTube 

PAXI - Existují Marťané? (česky) - YouTube

https://www.bing.com/videos/search?q=schiaparelli+mars&&view=detail&mid=BD67A8D

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

12. prosince

Třetí adventní neděle - YouTube 

3. adventní neděle, tedy stříbrná | Mom4moms 


Zobrazit zdrojový obrázek

10. prosince

Koledy

Vánoční koleda - Štědrej večer nastal - YouTube 

Vánoční koleda - Půjdem spolu do Betléma - YouTube 

Vánoční koleda- Tichá noc (Silent night) - YouTube 

Vánoční koleda - Pásli ovce valaši - YouTube 

Vánoční koledy - Byla cesta, byla ušlapaná | + text - YouTube 

Vánoční koledy - Chtíc, aby spal | + text - YouTube 

Matematika

učebnice str. 50/ cv. 1, 2, 4, 8Zobrazit zdrojový obrázek

9. prosince

Český jazyk 

Psaní -n-, -nn-

učebnice str. 50, PS str. 26/ cv. 1

Matematika

Zlomky

učebnice str. 48, 49

Vlastivěda

Opakování učiva (test)

Dnešní téma:

Marie Terezie

učebnice str. 14

Pavel Koutský: 73 Marie Terezie Dějiny udatného českého národa (2013) - YouTube 

Pavel Koutský: 74 Reformy Marie Terezie Dějiny udatného českého národa (2013) - YouTube 

Pavel Koutský: 75 Školská reforma Marie Terezie Dějiny udatného českého národa (2013) - YouTube 

Peníze za Marie Terezie - YouTube 

031 Marie Terezie - YouTube 

MARIE TEREZIE - YouTube 

Anglický jazyk (celá třída) 

Unit 2 Culture

What´s your address?

 Unit 2 Part 1 Culture Addresses - Project 1 - YouTube 

Grammar

učebnice str. 24

Audio | Project | Oxford University Press (oup.com)

Přírodověda

Hvězda Slunce 

učebnice str. 20, PS str. 14/ cv. 1, 2

Fyzika - Hvězdy a Slunce - YouTube

SLUNCE | Dokument CZ - YouTube 

SLUNCE | Dokument (BBC) CZ - YouTube 

Sluneční soustava

učebnice str. 21 - 22

 Sluneční Soustava [Dokumentární Film 2010] - YouTube 

Slunecni soustava - YouTube

  SLUNEČNÍ SOUSTAVA - Slunce/ Planety/ Komety/ Meteoroidy/ 5., 6. třída ZŠ/ Pro děti/ 1. a 2. stupeň - YouTube 

 Na výlet do vesmíru - YouTube 

 Paxi - Sluneční soustava - YouTube 

 Sluneční soustava pro základní školy - YouTube 

 Sluneční soustava - YouTube 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

6. prosince

Svatý Mikuláš


Zobrazit zdrojový obrázek
 

 Svatý Mikuláš – Wikipedie (wikipedia.org) 

 Chaloupka na vršku - 12 Jak to bylo na Mikuláše - YouTube 

 Vianočné rozprávanie- Sv.Mikuláš - YouTube 

Básničky a písničky pro Mikuláše:

 Mikulaš, čert a anděl - přišli k vám :-) - YouTube 

 Písnička pro čerta - Mikuláši,kdo to tady děti straší - YouTube 

 Kamarád Fído ft. Lucie Vondráčková - Mikuláš (píseň pro všechny dětičky) - YouTube 

 Míša Růžičková - Čertoviny (Minidisko Cvičíme s Míšou 8) - YouTube 

 Míša Růžičková - Popletení čertíci (Minidisko Cvičíme s Míšou 2) - YouTube 

 Míša Růžičková - Bu bu bu (Minidisko Cvičíme s Míšou 1) - YouTube 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

5. prosince

2. adventní neděle

2. adventní neděle 

 Druhá adventní neděle: Zkuste zpomalit a předvánoční čas pojmout jako příležitost - Novinky.cz 

 2. adventní neděle | Kurzy.cz 

Český jazyk

Skupiny bě/bje, pě, vě/vje

PS do str. 25, 

učebnice str. 48 a 49

 Anglický jazyk 

 We Wish You A Merry Christmas Dance Song Choreography | Christmas Dance Crew - YouTube 

 We Wish You a Merry Christmas with Lyrics | Christmas Carol & Song - YouTube 

 We Wish You A Merry Christmas | Christmas Carols | Christmas Songs For Kids - YouTube 

Dance:

 All I Want For Christmas Is You | La Portella tanček dance - YouTube 

 All I Want For Christmas Is You - Mariah Carey Karaoke【No Guide Melody】 - YouTube 

 Just Dance 2020: All I Want For Christmas Is You by Mariah Carey | Fanmade - YouTube 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

3. prosince

Krabice od bot

 Krabice od bot 

Matematika

Římské číslice

učebnice str. 47/ cv. 2 písemně do M školní

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

2. prosince

Vlastivěda D

Baroko

učebnice str. 12

Test příští čtvrtek str. 7 - 13

 030 Baroko - YouTube 

 Pavel Koutský: 67 Baroko Dějiny udatného českého národa (2013) - YouTube 

 Pavel Koutský: 70 Barokní umění Dějiny udatného českého národa (2013) - YouTube 

 Johann Sebastian Bach / Gounod - Ave Maria - wedding music classical instrumental duet - YouTube 

Hudba baroka - YouTube 

Pražský hrad stopy baroka Deset století architektury dokument (CZ) - Dokument - YouTube 

Toulavá kamera / Olomoucké baroko - YouTube

1. prosince

Přírodověda

Vesmír

Hvězdy na noční obloze

Michal Koutný, Průvodce noční oblohou - YouTube

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

30. listopadu

Vánoční dílna


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

29. listopadu

Vlastivěda Z

Plzeňský kraj

učebnice str. 14, zápis do velkého sešitu

PLZEŇSKÝ KRAJ - Zdraví a rodina - YouTube

Matematika

Písemné násobení

učebnice str. 53/ cv. 6 do sešitu M

 

Český jazyk

Změny při odvozování slov

PS do str. 23

Anglický jazyk (moje skupina) 

Unit 2 What day is it today?

Grammar

učebnice str. 23/ cv. 5a, b

Audio | Project | Oxford University Press (oup.com)

 Jingle Bells | Super Simple Songs - YouTube 

 Let's Make a Calendar (starfall.com) 

 Jingle Bells with Lyrics | Christmas Songs HD | Christmas Songs and Carols - YouTube 

 Santa Claus is Coming to Town 🎅 | Christmas Songs for Kids🎄🎁 | Nursery Rhymes Songs | Playsongs - YouTube 

 Santa Claus is coming to town Children version - YouTube 

28. listopadu

1. adventní neděle


 První neděle adventní – Wikipedie (wikipedia.org) 

 První adventní neděle a její význam | Prima nápady (primanapady.cz) 

 První adventní neděle a svatý Ondřej - YouTube 

 Ewa Farna - Vánoce na míru (Official Music Video) - YouTube 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

25. listopadu

Svátek slaví Svatá Kateřina

SVATÁ KATEŘINA SIENSKÁ celý film | dětský film v češtině | animovaný film pro děti - YouTube 

Kateřina Alexandrijská – Wikipedie (wikipedia.org)


Vizuální vyhledávací dotaz

Legenda o svaté Kateřině | Lumen de Lumine 

 Pavel Koutský: 67 Baroko Dějiny udatného českého národa (2013) - YouTube

 Pavel Koutský: 70 Barokní umění Dějiny udatného českého národa (2013) - YouTube 

Matematika

Souřadnice bodů

učebnice str. 45/ cv. 1, 3 do sešitu M

Geometrie

Úhel

učebnice str. 14

 Úhel, Geometrie pro 4.ročník, str. 10, úvod B - YouTube 

Český jazyk

Předložky s, se, z, ze

PS do str. 22

Vlastivěda D

Jak se žilo na začátku novověku

Co způsobily války

Latina – Wikipedie (wikipedia.org)

učebnice str. 11, udělat zápis do velkého sešitu

Anglický jazyk (moje skupina) 

Unit 2 What day is it today?

Grammar

učebnice str. 22/ cv. 1b, 3a

str. 23/ cv. 4

PS str. 18/ cv. 2, 19/ cv. 4, 5

Audio | Project | Oxford University Press (oup.com)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

24. listopadu

Pracovní činnosti

 Оригами ЕЛКА из бумаги | DIY Новый год | Origami Paper Christmas tree - YouTube 

Těšíme se na Vánoce!Český jazyk

Sloh

Popis osoby

 Popis a charakteristika osoby (pravopiscesky.cz) 

Matematika

Geometrie

Čtverec, obdélník a jejich úhlopříčky

 Čtverec, obdélník (úhlopříčka), Geometrie pro 4.ročník, str. 26, cv. 2 - YouTube 

 Vlastnosti úhlopříček čtverce a obdélníku, Geometrie pro 5.roč., str. 24, úvod B - YouTube 

 Čtverec, obdélník (úhlopříčka), Geometrie pro 4.ročník, str. 26, úvod C - YouTube

 učebnice str. 23/ cv. 1, 3, 4, 5 do velkého sešitu

Přírodověda

Půda

 Půda ( pouze hrubý nárys) - YouTube 

učebnice str. 16, 17

(doplň zápis do velkého sešitu)

 Jak vzniká půda. Sukcese života ve vývoji půdy. - YouTube 

 Půda nad zlato - YouTube 

 Proč na půdě záleží? - YouTube 

 Pojďme si povídat o půdě - YouTube 

 Z čeho se skládá půda - YouTube 

 Půda - YouTube 

 (příští úterý test str. 16-17)

(příští středu test str. 6 - 17)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

22. - 23. listopadu

Přírodověda

Půda

učebnice str. 16

 Jak vzniká půda. Sukcese života ve vývoji půdy. - YouTube 

 Půda nad zlato - YouTube 

 Proč na půdě záleží? - YouTube 

 Pojďme si povídat o půdě - YouTube 

 Z čeho se skládá půda - YouTube 

 Půda - YouTube 

Energetické suroviny, zemní plyn

učebnice str. 15, PS do str. 11

Vlastivěda Z

Jihočeský kraj

učebnice str. 13, PS str. 20/ cv. 1, 2

(sleduj prvních sedm minut)

Český Krumlov Dokument CZ HD 2017 - YouTube 

KAM NA VÝLET V ČESKU - Český Krumlov - YouTube 

Holašovice Dokument CZ HD 2012 - YouTube 

Památka UNESCO - Holašovice - YouTube 

Karel Tureček a Jihočeské rybníky - YouTube 

36. díl - Rybníky Víra, Naděje, Láska | Jihočeské víkendy [4K] - YouTube 

Boubinsnký prales (dokument) - YouTube 

Do nitra Boubína - YouTube 

Hledání ztraceného času - Roky rybníku Rožmberk - YouTube

Matematika

Na poště

učebnice str. 44/ cv. 3- 5

Geometrie

Čtverec, obdélník a jejich úhlopříčky

 Čtverec, obdélník (úhlopříčka), Geometrie pro 4.ročník, str. 26, cv. 2 - YouTube 

 Vlastnosti úhlopříček čtverce a obdélníku, Geometrie pro 5.roč., str. 24, úvod B - YouTube 

 Čtverec, obdélník (úhlopříčka), Geometrie pro 4.ročník, str. 26, úvod C - YouTube 

učebnice str. 22/ cv. 1, 2, 6

Český jazyk

Předložky s, se, z, ze

PS do str. 20/ cv. 21/ cv. 6

Sloh

Popis osoby

učebnice str. 18/ cv. 1, 2 ústně,

cv. 3 písemně 

Anglický jazyk (moje skupina) 

Unit 2 What day is it today?

Grammar

učebnice str. 22,

str. 22/ cv. 1 písemně do sešitu English

PS do str. 18/ cv. 1

Audio | Project | Oxford University Press (oup.com)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

18. - 19. listopadu

Anglický jazyk (moje skupina) 

Unit 2 Mickey, Millie and Mut

 Unit 2 Part 3 Animation Mickey, Millie and Mut - Project 1 - YouTube 

Grammar

učebnice str. 20,

str. 21/ cv. 2, 3, 4 písemně do sešitu English

str. 19/ cv. 8, str. 21/ cv. 5, 6 ústně

PS do str. 16/ cv. 4

dopsat slovíčka z 2. lekce

 C Mickey, Millie and Mut, PS str. 81,

poslední slovo yes/ ano

Audio | Project | Oxford University Press (oup.com)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vlastivěda D

Jak se žilo na začátku novověku

Život na vesnici a život na zámcích a ve městě

 025 Život na počátku novověku - YouTube 

učebnice str. 10, udělat zápis do velkého sešitu

Matematika

Poštovní zásilky

 Ceník služeb České pošty - Česká pošta (ceskaposta.cz) 

učebnice str. 44/ cv. 1, 2

učebnice str. 42/ cv. 9, 43/ cv. 10 do M školní

Český jazyk

Předložky s, se, z, ze

PS do str. 20/ cv. 1

Pracovní činnosti

 3D Paper Christmas Tree | How to Make a 3D Paper Xmas Tree DIY Tutorial - YouTube 

Оригами ЕЛКА из бумаги | DIY Новый год | Origami Paper Christmas tree - YouTube

Jednoduchá skládaná papírová hvězda, vánoční dekorace, ozdoba na stromeček - YouTube

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

17. listopadu

Státní svátek

Den boje studentů za svobodu a demokracii 1989


Zobrazit zdrojový obrázek 

Dějiny udatného českého národa 110 Sametová revoluce - YouTube 

Sametová revoluce (17. 11. 1989) - Bing video

 Marta Kubišová - Modlitba pro Martu (oficiální video) - YouTube 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

16. listopadu

Matematika

Procvičování násobilky ABAKU

str. 43/ cv. 2, 3 do M školní

 Abaku | Web 

Český jazyk

Písemná čtvrtletní práce

Přírodověda

Energetické suroviny

učebnice str. 14 - 15, PS do str. 11

 Severočeské doly - Cesta uhlí - YouTube 

 Uhlí - YouTube 

 Těžba nerostných surovin v ČR - YouTube 

 Tajuplný podzemní svět díl 13. Krajem uhlí a břidlice režie Josef Harvan - YouTube 

 Úpravna uhlí Ledvice - YouTube 

 Cesta zemního plynu k zákazníkům - YouTube 

 Jaké výhody a nevýhody má zemní plyn? - YouTube 

 Těžba zemního plynu na Sibiři - YouTube 

 Nedej se - pořad ČT - těžba břidličného plynu (hydraulic fracking) - YouTube 

 Ropa, nekonečný príbeh - YouTube 

 Ropa (geografie těžby ropy) - YouTube

Výtvarná výchova

 Keramik Weihnachtsbaum/Ceramic Christmas Tree - YouTube  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 Učivo od 11. do 15. listopadu:

Český jazyk

Předložky s, se, z, ze

učebnice str. 40/ cv. 10 písemně do ČJ školní,

PS do str. 17/ cv. 6

Sloh

Máme rádi přírodu (pohádka, vyprávění, rozhovor)

zapojili jsme se do literární a výtvarné soutěže   

Čtení 

Spící město do 17. kapitoly (hlasité čtení s porozuměním)

Vlastivěda Z

Jihočeský kraj

učebnice str. 12, PS str. 20/ cv. 1, 2

(sleduj prvních sedm minut)

  Jihočeský kraj - YouTube 

 Jižní Čechy se představují v 5 minutách... - YouTube 

 JIHOČESKÝ KRAJ - YouTube 

 Vltava – Wikipedie (wikipedia.org) 

 Jaderná elektrárna Temelín – Wikipedie (wikipedia.org) 

 Dukovany – Wikipedie (wikipedia.org) 

Matematika

Procvičování

práce do učebnice:

 str. 41/ cv. 2, 3, 4, 

str. 42/ cv. 1, 3, 6, 8,

str. 43/ cv. 1, 4, 6, 9,

práce do sešitu M školní: 

str. 40/ cv. 5, cv. 6, 

str. 42/ cv. 5, 6 (4 příklady), 

str. 43/ cv. 5 

Přírodověda

Energetické suroviny

učebnice str. 14, PS do str. 10

Co je to ropa? – NEZkreslená věda III - YouTube 

 Význam nerostných surovin pro lidstvo/ The Importance of Minerals for Humanity - YouTube 

Anglický jazyk (moje skupina) 

Unit 2 Friends and family

Grammar

učebnice str. 19/ cv. 7,

písemně do sešitu English: str. 18/ cv. 3, 4, str. 19/ cv. 5, 6, 7 

PS do str. 15/ cv. 6

dopsat slovíčka z 2. lekce B My family PS str. 81,

poslední slovo Your/ ...vaše

Audio | Project | Oxford University Press (oup.com)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

11. listopadu

Svátek Svatého Martina

 
Zobrazit zdrojový obrázek 


 Martin z Tours – Wikipedie (wikipedia.org) Svátek sv. Martina - ČT edu - Česká televize (ceskatelevize.cz)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vlastivěda D

Jan Amos Komenský

učebnice str. 9, PS str. 10/ cv. 1, 2, 3, 4

(příští čtvrtek test)

Zprávičky: Jan Amos Komenský - ČT edu - Česká televize (ceskatelevize.cz)

https://edu.ceskatelevize.cz/video/1825-jan-amos-komensky?vsrc=vyhledavani&vsrcid

Sám v muzeu: Komenského Didaktika - ČT edu - Česká televize (ceskatelevize.cz) 

Labyrint světa a ráj srdce (1. díl): Jak šel Poutník do světa - ČT edu - Česká televize (ceskatelevize.cz) 

Komenského mapa Moravy - ČT edu - Česká televize (ceskatelevize.cz)

Jan Amos Komenský a jeho doba - ČT edu - Česká televize (ceskatelevize.cz)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

10. listopadu

Český jazyk

Předložky s, se, z, ze

učebnice str. 43/ cv. 2 písemně do ČJ školní

Literární soutěž 

Soutěž je pořádána pod záštitou environmentální a vzdělávací organizace
Hnutí Brontosaurus

Snažíme se, aby téma podporovalo environmentální, výtvarnou a slohovou výchovu, 

tvořivou činnost a v neposlední řadě také zodpovědnost a pozornost k přírodě.


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

8. listopadu

Český jazyk

Předložky s, se, z, ze

PS str. 17

Anglický jazyk (moje skupina) 

Unit 2 Friends and family

Grammar

učebnice str. 17/ cv. 6a, 7b

(písemně do sešitu English)

dopsat slovíčka z 2. lekce Where are you from? PS str. 81

Audio | Project | Oxford University Press (oup.com)

Matematika

Procvičování

učebnice str. 40/ cv. 1, 2, 7, str. 41/ cv. 1

Vlastivěda Z

Středočeský kraj

učebnice str. 10, zápis do velkého sešitu 

PS str. 9, napiš na horní řádky, co víš o středočeském kraji :-)

+ cv. 1, 2 (příště kontrola)

 Tipy na výlety - střední Čechy - YouTube 

 Středočeský kraj, jeho krásy a příležitosti - YouTube 


Zobrazit zdrojový obrázek

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

5. listopadu

Matematika

Obvody obrazců

str. 34/ cv. 6, 7, 8, 9,

písemně do sešitu M geometrie nebo na čistý list A4

Český jazyk

Předložky s, se, z, ze

učebnice 

str. 42/ cv. 6a, 7 písemně Čj školní

Anglický jazyk (moje skupina) 

Unit 2 Friends and family

Grammar

učebnice str. 17/ cv. 5- 8 

PS do str. 13/ cv. 4- 7

dopsat slovíčka z 2. lekce Where are you from? PS str. 81

Audio | Project | Oxford University Press (oup.com)

Čtení

Hlasité čtení s porozuměním

Martin Vopěnka Spící město

(přečetli jsme téměř 6 kapitol)

 3 minuty s ... Martin Vopěnka - Spící město - YouTube 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

4. listopadu

Matematika

Kružnice a kruh

učebnice str. 39/ cv. 4

Obvody obrazců

str. 34/ cv. 1, 2, 3, 4,

písemně do sešitu M geometrie nebo na čistý list A4

Český jazyk

Předložky s, se, z, ze

učebnice 

str. 42/ cv. 4, 5 písemně Čj školní

Vlastivěda D

Následky bitvy na Bílé hoře

učebnice str. 8- 9

Následky Bílé hory ,TV film,Dokumentární / Historický / Česko, 1997 - YouTube

+ výpis do velkého sešitu

Anglický jazyk (moje skupina) 

Unit 2 Friends and family

Where are you from?

učebnice str. 17/ cv. 7, 8 (poslechy, odkaz níže)

PS do str. 13/ cv. 4, 5, 6 + cv. 7 d. ú.

dopsat slovíčka z 2. lekce Where are you from? PS str. 81

Audio | Project | Oxford University Press (oup.com)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

3. listopadu

Český jazyk

Předložky s, z

učebnice 

str. 41/ cv. 1 ústně 

str. 40/ cv. 11 písemně Čj školní

+ žlutý rámeček

zítra diktát učebnice str. 40 :-)

Matematika

Kružnice a kruh

učebnice str. 39/ cv. 1, 2, 3, 4  

písemně do sešitu M geometrie nebo na čistý list A4

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2. listopadu

Výtvarná výchova

Jak nakreslit podzimní obrázky - LISTÍ V RUCE - kreslení pro děti a začátečníky - YouTube

Přírodověda

Usazené a přeměněné horniny

učebnice str. 12, 13

Zítra písemné opakování :-)

(zápis do velkého sešitu)

 Ako sa tazi mramor - YouTube 

 IX - mramor - YouTube 

RAVAK - výroba vaniček a umyvadel z litého mramoru - YouTube 

Vyvřelá hornina

 I - žula - YouTube 

II - gabro - YouTube

 Když kameny vyprávějí 5.díl - Tanec krystalů - Vyvřelé hlubinné horniny - YouTube 

 III - čedič - YouTube 

 IV - fonolit - YouTube 

 Acháty barrandienu a další leštitelné materiály - YouTube 

Horniny usazené

 Droba - Slepenec lok. Hrabůvka - YouTube 

 Bazální slepenec - YouTube 

 V - sedimenty - YouTube 

 Geopark Barrandien - YouTube 

 Barrande v Čechách - YouTube 

 Krajina břidlice - YouTube 

 BŘIDLICE MULTICOLOR | Kamenné obklady ŘEPA - YouTube 

Horniny přeměněné

 VIII - ruly - YouTube 

 VII - svor - YouTube 

Český jazyk

Předpony s-, z-

učebnice 

str. 39/ cv. 9 písemně do Čj školní, 

str. 40/ cv. 11 ústně

+ žlutý rámeček

 Všechna cvičení (skolakov.eu) 

 Luštěnky | Český jazyk 5.ročník (websnadno.cz) 

Matematika

Písemné dělení

učebnice str. 38/ cv. 6, 7, 8  písemně do učebnice

 Matematika 4. třída (skolakov.eu) 

 Luštěnky | Matematika 5.ročník (websnadno.cz) 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1. listopadu

Český jazyk

Předpony s-, z-

učebnice 

str. 38/ cv. 5, str. 39/ cv. 6, 8 vše písemně do Čj školní

Matematika

Zápis nerovnosti

učebnice str. 38/ cv. 2, 3, 4, 5  písemně do učebnice

cv. 6 do sešitu M domácí (kdo chyběl)

Anglický jazyk (moje skupina) 

Unit 2 Friends and family

Where are you from?

učebnice str. 16/ cv. 1, 2 (poslechy, odkaz níže)

PS do str. 12/ cv. 3

dopsat slovíčka z 2. lekce Where are you from? PS str. 81

učebnice str. 17/ cv. 5 (vyčasuj sloveso to be do sešitu English)

Audio | Project | Oxford University Press (oup.com)

Vlastivěda Z

Středočeský kraj

učebnice str. 10, zápis do velkého sešitu 

 Středočeský kraj - YouTube 

 Středočeský kraj - Vlastivěda 4. 5. ročník - YouTube 

 Tipy na výlety - střední Čechy - YouTube 

 Středočeský kraj, jeho krásy a příležitosti - YouTube 

 Střední Čechy - NEJ regionu - YouTube 

 Památky - Středočeský kraj - YouTube 

Cestopisný dokument po Středočeském kraji - Kutná Hora, Konopiště, Křivoklát a Karlštejn - YouTube Zobrazit zdrojový obrázek

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

27. a 29. října mají děti podzimní prázdniny

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx28. října

Státní svátek Den vzniku samostatného Československa

 Pavel Koutský: 95 Vznik Československa Dějiny udatného českého národa (2013) - YouTube 

 28. října - Den vzniku samostatného státu Československo (seznamzpravy.cz) 

 Den vzniku samostatného československého státu – Wikipedie (wikipedia.org) 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

26. října

Český jazyk

Předpony s-, z-

učebnice do str. 38, 

str. 38/ cv. 3 písemně do Čj školní

PS do str. 16

Matematika

učebnice do str. 37  písemně do učebnice

+ str. 13

Přírodověda

Usazené horniny

učebnice str. 12, 13

PS str. 10/ cv. 5, 6

Zkontroluj si zápis ve velkém sešitě:

1. Minerály, nerosty učebnice str. 8

2. Minerály kovové Železné rudy

3. Zlato

4. Stříbro

5. Minerály nekovové Křemen

6. Sůl kamenná, Diamant

7. Vyvřelé horniny Žula

8. Čedič

9. Usazené horniny Pískovec

Linka na dodrcování vápence - YouTube

Mobilní drticí jednotka RESTA CH2G - drcení vápence - YouTube

vápenec (Štramberk - Kotouč) - YouTube

Pískovec na zahradě - YouTube 

Pískovec lok. Žlutava - YouTube

Jak zvětrává pískovec - YouTube

OBJEV: Češi odhalili tajemství pískovce (+VIDEO) - Časopis Vesmír (vesmir.cz)

25. října

Vlastivěda Z

Středočeský kraj

učebnice str. 10, 11

PS str. 9/ cv. 1

Kudy z nudy - Petřínská rozhledna – mladší sestra Eiffelovy věže

Anglický jazyk (moje skupina) 

Unit 2 Friends and family

Where are you from?

učebnice str. 16/ cv. 1, 2 

PS do str. 12/ cv. 1, 2

dopsat slovíčka z 2. lekce Where are you from? PS str. 81

Audio | Project | Oxford University Press (oup.com)

Vlastivěda D

Bitva na Bílé hoře

učebnice str. 8, zápis do velkého sešitu

 61 - Bílá hora - Dějiny udatného českého národa - YouTube 

 Bílá hora 1620-2020 - YouTube 

 026 Bitva na Bílé hoře - YouTube 

 Bitva na Bílé hoře 1620 - YouTube 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

22. října

Český jazyk

učebnice do str. 38

PS do str. 16

Matematika

učebnice str. 35/ cv. 1- 9 písemně do učebnice

učebnice str. 36/ cv. 1, 2, 4, 7, 8 písemně do učebnice

cv. 3, 5, 6 do sešitu M školní

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

19. října

Český jazyk

Předpony s-, z-

učebnice do str. 37, 38

PS do str. 16

Matematika

Jednotky času

učebnice str. 35/ cv. 1- 9 písemně do učebnice

Přírodověda

Horniny vyvřelé

učebnice str. 11- 12, 

zápis do sešitu: žula a čedič

PS str. 10/ cv. 2, 3

 I - žula - YouTube 

 Jak se to dělá - Žula - YouTube 

 III - čedič - YouTube 

 Film o výrobě čedičových výrobků ve slévárně EUTIT s.r.o. Stará Voda - YouTube 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

18. října

Český jazyk

Formy dorozumívání

učebnice do str. 21

PS do str. 15

Matematika

Porovnávání čísel, písemné odčítání

učebnice str. 33/ cv. 4, 5, 9 písemně do učebnice

Anglický jazyk (moje skupina) 

Unit 1 Culture

učebnice str. 12, 

písemně do sešitu English str. 12/ cv. 2, 3

PS do str. 11

dopsat všechna slovíčka z 1. lekce

Audio | Project | Oxford University Press (oup.com)

Vlastivěda Z

Hlavní město Praha

učebnice str. 9,

PS str. 8/ cv. 2

zápis do velkého sešitu: Karlův most, Staroměstská radnice s orlojem 

a Petřínská rozhledna (+lanovka)

 TV PREMIÉRA pražský hrad - YouTube 

 Pražský hrad - Krok za krokem (TV film) Dokumentární Česko, 2007, 67 min - YouTube 

 Pražský hrad I dokument 1989 - YouTube 

 Tajemné hrady: TŘETÍ PRAŽSKÝ HRAD - YouTube 

 Český dokument o historii a původu Prahy - YouTube 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

15. října

Český jazyk

Procvičujeme slovní druhy

PS do str. 15

(v pondělí budu kontrolovat)

Matematika

Rovnice

učebnice str. 16/ cv. 5, 17/ 3, 18/ 3, 4, 21/ 5, 6

Anglický jazyk (moje skupina) 

Unit 1 English Across the Curriculum

učebnice do str. 13, PS do str. 11

dopsat všechna slovíčka z 1. lekce

Audio | Project | Oxford University Press (oup.com)

Čtení

Čítanka str. 43 - 46

Báseň Jak si doma hrajeme (naučit se zpaměti do středy)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

14. října

Český jazyk

učebnice do str. 17, str. 20, PS do str. 15

Předpony

učebnice str. 25/ cv. 6a písemně do Čj

Matematika

Geometrie

Opakování učiva

Písemné dělení

učebnice do str. 32/ cv. 1 do učebnice,

cv. 2, 3 do sešitu M

Anglický jazyk (moje skupina) 

Unit 1 English Across the Curriculum

učebnice str. 13

písemně do English cv. 2a, 3, 6

Audio | Project | Oxford University Press (oup.com)

Vlastivěda D

Defenestrace 1618

učebnice str. 7, zápis do velkého sešitu

 Bílá hora 1620 - 2020 (17. 10. 2020) - YouTube 

 Bílá hora 1620-2020 - YouTube 

Přírodověda

Minerály nekovové

učebnice str. 10, zápis do velkého sešitu

 Cesta za minerály - Křemen kam se podíváš - YouTube 

 Minerály - YouTube 

 Letem mineralogickým světem - minerál křemen křišťál - YouTube 

 Jak se co dělá - Zpracování soli - YouTube 

 Jak se těží mořská sůl - YouTube 

 NEJKRÁSNĚJŠÍ SOLNÉ DOLY NA SVĚTĚ - YouTube 

Co je to diamant? – NEZkreslená věda III - YouTube 

Jak to dělají - Doly na diamanty - Dokument - YouTube

Minerály kovové

 Jak se co dělá - Stříbro - YouTube 

 Říše stříbra I - YouTube 

 1.2. Rudní bohatství Krušných hor - Stříbro - YouTube 

 Přibramske střibro dokument cz - YouTube

 Minerály a krystaly | NEFERTITIS.cz | NEFERTITIS.cz

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

11. října

Český jazyk

Co umíme z pravopisu

učebnice str. 17/ cv. 2a písemně

 cv. 3a ústně

Matematika

Písemné násobení

učebnice str. 30/ cv. 1, 2, str. 31/ cv. 1, 5 vše do učebnice

Vlastivěda Z

Hlavní město Praha

učebnice str. 8, nauč se i otázky, příští týden písemný test 

PS str. 8/ cv. 1, 2 plus výpisky z učebnice nahoru

Anglický jazyk (moje skupina) 

Unit 1 Progress check

PS str. 10, 11 (příprava na písemný test)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
7. října

Anglický jazyk (moje skupina) 

Unit 1 There is/are

 Angličtina pro začátečníky: Vazba THERE IS a THERE ARE - YouTube 

 🟡There is / There are Exercises - WORKSHEET IN THE DESCRIPTION Young Learners TEFL Happy Street - YouTube 

 There Is There Are Exercise - YouTube 

 LEARN ENGLISH WITH CONVERSATION - THERE IS AND THERE ARE - YouTube 

 There Is – There Are | English Grammar & Composition Grade 1 | Periwinkle - YouTube 

 There is - There are - YouTube 

učebnice do str. 11, PS do str. 9

napsat slovíčka 1D How do you spell that?

(ke slovíčku women/ ženy)

 Audio | Project | Oxford University Press (oup.com) 

Český jazyk

Větné členy

učebnice 1/ cv. 2 ústně

Matematika

Číselná osa

učebnice str. 28/ cv. 1, 2, 5 do učebnice

cv. 4 písemně do M školní

Vlastivěda D

Habsburkové

učebnice str. 7, PS str. 6/ cv. 1

022 Nástup Habsburků na český trůn - YouTube

Pavel Koutský: 51 Nástup Habsburků Dějiny udatného českého národa (2013) - YouTube 

Pavel Koutský: 56 Rudolf II Dějiny udatného českého národa (2013) - YouTube  

Pavel Koutský: 52 Renesance Dějiny udatného českého národa (2013) - YouTube

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

6. října

Český jazyk

Časování sloves

učebnice 14/ cv. 5a písemně

cv. 6, 7 ústně 

Matematika

Geometrie

str. 29/ cv. 4 do sešitu

Narýsuj:

1. čtverec KLMN o délce strany 62 mm, vypočítej obvod

2. obdélník ABCD má obvod 24 cm. Délka strany /BC/ = 4 cm.

Vypočítej délku strany AB a obdélník narýsuj.

Náčrt, konstrukce a výpočet.


Trojúhelníky (vlastnosti), Geometrie pro 5.roč., str. 32, cv. 1 úvod - YouTube 


Přírodověda

Neživá příroda - Minerály kovové (zlato)

zápis do velkého sešitu

učebnice str. 9, PS do str. 9/ 1, 2

 Těžba zlata a štoly v Jílovém s geologem - YouTube 

https://www.kudyznudy.cz/aktivity/naucna-stezka-jilovske-zlate-doly?gclid=EAIaIQobC

Čtení

Vojtěch Steklač

Čítanka str. 33 - 39

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

5. října

Přírodověda

Neživá příroda - Minerály kovové (železná ruda)

zápis do velkého sešitu

učebnice str. 8, PS do str. 5

 Jak se vyrábí železo a ocel - YouTube 

 Cesta železa - YouTube 

Český jazyk

Tvoření slov

PS str. 12/ cv. 2

Matematika

Geometrie

Trojúhelníky

 Trojúhelníky (vlastnosti), Geometrie pro 5.roč., str. 32, cv. 1 úvod - YouTube 

učebnice str. 29/ cv. 1, 2, 3a

D. ú. str. 29/ cv. 3b

Jednotky hmotnosti

učebnice str. 27/ str. 1, 2, 4

Anglický jazyk (moje skupina)

 Let's Make a Calendar (starfall.com) 

Unit 1 Singular Plural

učebnice str. 11, PS do str. 8

napsat slovíčka 1D How do you spell that?

(ke slovíčku women/ ženy)

 Back to School with Steve and Maggie | Speak English with Stories for Kids | Wow English TV - YouTube 

 Páni! Angličtina (wowenglish.com) 

Lippy and Messy 01 to 10 of 30 - YouTube

 Audio | Project | Oxford University Press (oup.com) 

Vlastivěda Z

Česká republika 

Na cestách po rodné krajině

PS str. 7/ celá strana

+ opakování PS str. 4- 5

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1. října

Český jazyk

Slovo a jeho stavba

PS str. 10/ cv. 1

Matematika

Vlastnosti násobení

učebnice str. 25/ celá strana

Anglický jazyk (moje skupina)

 Let's Make a Calendar (starfall.com) 

Unit 1 Singular Plural

učebnice str. 11, PS do str. 8

napsat slovíčka 1D How do you spell that?

(ke slovíčku women/ ženy)

 Back to School with Steve and Maggie | Speak English with Stories for Kids | Wow English TV - YouTube 

 Páni! Angličtina (wowenglish.com) 

Lippy and Messy 01 to 10 of 30 - YouTube

 Audio | Project | Oxford University Press (oup.com) 

Pracovní činnosti

 How to make AUTUMN LEAF PAPER - Simple ORIGAMI - YouTube 

Čtení

Čítanka str. 16- 18, 22- 24

hlasité čtení s porozuměním

V pondělí odevzdáváme čtenářské deníky, zápis za září  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

30. září

Český jazyk

Co umíme z pravopisu

PS do str. 9

Matematika

Převody jednotek

učebnice str. 1- 4, str. 20/ cv. 1, 3, 5

Násobilka

učebnice str. 18/ cv. 1, 2, 5

učebnice str. 20/ cv. 6, 7

učebnice str. 21/ cv. 1, 25/ cv. 1, 2

Anglický jazyk (moje skupina)

Unit 1 How do you spell that?

učebnice str. 10/ cv. 6a, 7

PS do str. 8

 Audio | Project | Oxford University Press (oup.com) 

Vlastivěda D

Novověk - Habsburkové českými králi

učebnice do str. 7 (ne Vzpoura)

PS do str. 6

  Pavel Koutský: 51 Nástup Habsburků Dějiny udatného českého národa (2013) - YouTube 

Přírodověda

Neživá příroda - Minerály

učebnice str. 8, PS do str. 5

 HORNINY A NEROSTY (MINERÁLY) - Prvouka / Přírodověda / Zeměpis / Pro děti ZŠ / 5.třída / Výtvarka - YouTube 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
28. září

Den české státnosti

 Den české státnosti je český státní svátek, který připadá na 28. září.

 Toto datum je zároveň svátkem sv. Václava, přemyslovského knížete, patrona Čech a Moravy 

a jednoho z tradičních symbolů českého státu.

 Svátek připadá na den jeho zavraždění asi v roce 935 za účasti Václavova bratra Boleslava


  Svatý Václav - ČT edu - Česká televize (ceskatelevize.cz) 

 Smrt svatého Václava - ČT edu - Česká televize (ceskatelevize.cz) 

SVATOVÁCLAVSKÝ CHORÁL - YouTube 

Utajené příběhy českých dějin (1) Svatý Václav – nezpochybnitelný patron českého národa - YouTube

Smrt svatého Václava - YouTube

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

27. září

Český jazyk

Věta jednoduchá a souvětí

PS do str. 7/ cv. 1, 2, 3

Matematika

učebnice str. 16/ cv. 6, 7, str. 17/ cv. 1

Anglický jazyk (moje skupina)

Unit 1D How do you spell that?

učebnice str. 10/ cv. 1, 2, 3

str. 9/ cv. 11a, b

 Audio | Project | Oxford University Press (oup.com) 

PS do str. 7

Vlastivěda Z

Opakování Mezinárodní organizace

PS do str. 3

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

24. září


Vizuální vyhledávací dotaz 

Ukliďme svět

 Ukliďme svět – Uklízíme přírodu již od roku 1993 (uklidmesvet.cz)

  Ukliďme Česko, 4.C, 5.C, 7.C, 8.A, 9.B (V. Kunc) | ZŠ Břečťanová (zsbrectanova.cz) 

Český jazyk

Slovesa

PS str. 6/ cv. 1, 2

Čtení

recitace básně Cestování v čase

čítanka str. 15

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

23. září

Český jazyk

Podstatná jména

učebnice str. 10 - 11, PS str. 6/ cv. 1, 2

Matematika

Geometrie 

Opakování a převody jednotek

učebnice str. 6, 10, 10/ cv. 1, 2, 3

Vlastivěda D

Opakování učiva 4. ročníku

PS str. 4 - 5

 Románský sloh - YouTube 

 Pavel Koutský: 41 Gotická móda Dějiny udatného českého národa - YouTube 

 024 Renesance - YouTube 

Anglický jazyk (moje skupina)

učebnice str. 8

 This Old Man He Played One - Kids songs and nursery rhymes by EFlashApps - YouTube 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

22. září

Český jazyk

Podstatná jména

určování mluvnických kategorií

učebnice str. 11/ cv. 7a (písemně do ČJ školní)

d. ú. urči mluvnické kategorie u podstatných jmen od slova (vidím) palmu...

Matematika

Opakování učiva 4. ročníku

učebnice do str. 12, 

Násobení a dělení

učebnice str. 16/ cv. 1, 4 písemně do učebnice

Přírodověda

Opakování učiva 4. ročníku

PS str. 4 - 5,

v úterý písemný test z PS str. 2 - 5

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

21. září

Český jazyk

Stavba slova

PS str. 5

Matematika

Rovnice, učebnice str. 12/ cv. 2, 3

Matematické pojmy str. 12/ cv. 1

Přírodověda

Opakování učiva 4. ročníku

Živá a neživá příroda

PS do str. 4/ cv. 10 (d.ú.)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

20. září

Český jazyk

Nauka o slově

PS 5. ročník str. 4/ cv. 1 - 5

Anglický jazyk

Unit 1 Numbers

učebnice do str. 9, poslech str. 8/ cv. 1a,b, str. 9/ cv. 6a,b

PS do str. 7/ cv. 7 (vše)

(poslechy z PS jsou na CD)

slovíčka, str. 80 (a/one hundred)

(děti s IVP obrázkový slovník)

 Audio | Project | Oxford University Press (oup.com) 

Matematika

Pamětné a písemné sčítání, odčítání

učebnice do str. 11, písemně do učebnice cv. 1 - 6

Vlastivěda Z

Česká republika opakování

učebnice str. 4- 5 (do správní členění)

PS str. 2, str. 3/ cv. 4

d. ú. Kde jsme byli o prázdninách

příprava na písemný test učebnice str. 4/ otázky 1- 5 v oranžovém rámečku, ústně

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

16. září

Český jazyk

Opakování učiva 4. ročníku

PS 4. ročník do str. 73

Matematika

Opakování učiva 4. ročníku

učebnice do str. 8, plus str. 9/ cv. 4

Anglický jazyk

Unit 1

učebnice do str. 7 (+poslechy), PS do str. 5,

zapsat nová slovíčka PS str. 80/ do Write on the board.

Přírodověda

Opakování učiva 4. ročníku

PS do str. 3

učebnice do str. 7

(  v úterý test z učebnice str. 7)

Vlastivěda D

Opakování učiva 4. ročníku

učebnice str. 4- 6

PS do strč. 3

 Alois Jirásek: Staré pověsti české - O Čechovi o Krokovi a o jeho dcerách - YouTube 

 Český rozhlas (archiv - Alois Jirásek: Staré pověsti české. O Čechovi, O Krokovi a jeho dcerách, O Bivoji, O Libuši, O Přemyslovi) 

 Seznam mytických postav české historie – Wikipedie (wikipedia.org) 

 31. schůzka: Mezi pověstmi a historií, aneb Legendární knížata | Dvojka (rozhlas.cz) 

 STARÉ POVĚSTI ČESKÉ - Bing video 

 Čtení o hradech, zámcích a městech - Král ze zlaté kolébky (Praha, Křivoklát,... - YouTube 

  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

14. září

Český jazyk

Opakování učiva 4. ročníku

Matematika


Opakování učiva 4. ročníku

Písemné sčítání, odčítání, násobení

učebnice do str. 8

Přírodověda

Opakování učiva 4. ročníku

zopakovat učebnice str. 4- 5 (písemný test ve středu)

PS str. 2/ cv. 1 - 5

Vlastivěda Z

Opakování učiva 4. ročníku

Písemně do velkého sešitu napsat o zajímavém místě, 

které jsem navštívil/a o prázdninách

(zjisti si stát/ v ČR kraj a krajské město).

Vlastivěda D

Opakování učiva 4. ročníku

učebnice do str. 5, PS do str. 2

Anglický jazyk (moje skupina)

UNIT 1

učebnice do str. 7, PS do str. 5

 Unit 1 | Project | Oxford University Press (oup.com) 


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2. září   

V pátek 3. září jdeme na ukázkovou hodinu házené TJ Astra (11.00 - 12.00 hod).

Děti přijdou do školy ve sportovním oblečení. 

 Do školy se vrátíme všichni společně. 

Děti odvedu na oběd. Kdo nemá oběd, odchází po příchodu do školy ihned domů  .

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


1. září 2021

Slavnostní zahájení školního roku 2021/2022 ve středu 1. 9. 2021 od 8.00 hodin.

Žáci se shromáždí před pavilonem H.

V 8.25 hodin odchod žáků do tříd s třídními učitelkami.

Od 8.30 do 8.45 hodin proběhne testování PCR.

V 8.45 hodin odchod žáků ze školy.

Obědy ve středu od 11.15 do 13.00 hodin.

Ve čtvrtek 2. 9. 2021 budeme ve škole čtyři vyučovací hodiny.

Obědy ve čtvrtek a v pátek od 11.50 hodin. Obědy si letos ve ŠJ zajišťujete individuálně.

Prosím, aby děti, které prodělaly onemocnění Covid, případně byly očkovány, přinesly hned zítra 1. září s sebou do školy potvrzení o prodělané nemoci/ očkování.

Dále Vám zasílám ceník placených pracovních sešitů.

PLACENÉ PS

Matematika 1.díl                                                          49 Kč

Matematika 2.díl                                                          49 Kč

Matematika 3.díl                                                          49 Kč

 

Český jazyk PS                                                            63 Kč

 

Hravá vlastivěda PS D                                                 55 Kč

 

Hravá vlastivěda PS Z                                                 59 Kč

 

Hravá přírodověda PS                                                  57 Kč

 

Angličtina PS                                                              244 Kč

 

Celkem k úhradě 625 Kč.

 

Peníze za pracovní sešity budu vybírat na třídní schůzce, která proběhne v úterý 7. září 2021 v naší učebně 5. C, pavilon C od 18.00 hodin. Pracovní sešity dostanou děti až po jejich zaplacení.

 

 Po dobu pobytu ve škole dodržujeme základní protiepidemická opatření:

- ve společných prostorech nošení respirátorů, roušek,

- po usazení žáků (při výuce ve třídě) bez ochrany úst,

- zachování homogenity tříd a skupin.

 

Z hygienických důvodů si děti nepřinesou do školy ručníky, na toaletách jsou automatické vysoušeče rukou, případně ve třídě papírové utěrky. Dohlédněte, prosím, aby si děti nosily vlastní kapesníky a čisté roušky/ respirátory.

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


 Seznam školních a výtvarných pomůcek


Sešity

–          1 x deníček na úlohy

–          2 x sešit 524

–          5 x sešit 544

–          1 x sešit 420  + linkovaný lenoch

–          3 x sešit 460 + linkovaný lenoch

+ 1 x sešit A5 na slovíčka


Další pomůcky

–          pero (plnící, Tornádo + zmizík nebo gumovací)

–          pastelky, fixy, tužka č. 2

–          guma, nůžky, ořezávátko

–          obaly na sešity, učebnice, žákovskou knížku

–          lepidlo v tubě


Na geometrii

–          ořezané tužky č. 3

–          pravítko 30 cm, trojúhelník + trojúhelník s ryskou

–          kružítko


Na výtvarnou výchovu a pracovní činnosti – doplnit loňskou výbavu   

(věci dát do podepsaného kufříku, který lze zavřít)

–          tempery, vodovky, štětec kulatý č. 4, 8 a plochý č. 12, kelímek na vodu, hadřík

–          voskovky, fixy

–          nůžky, lepidlo

–          igelit na lavici

–          zástěru nebo jiný ochranný oděv

–          40 x výkres A4, 25 x výkres A3

–          barevné papíry


Každý týden v pondělí

– čistý ručník s poutkem

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 


Milé děti,

vítám Vás v 5. C!