Uvod

5.C (Mgr. Jiří Ulrych)

Zdravím všechny rodiče,

postupně dokončujeme nové učivo a nastane nám doba opakování a vštěpování látek z celého školního roku. Pro děti se jedná o náročnější období hlavně na udržení pozornosti a soustředění, neboť se nám začíná venku dělat hezky a myšlenky mají spíše u vody nebo na hřišti s kamarády.
Nicméně ti, kteří byli během roku pracovití a pozorní, budou mít o to větší pohodu při souhrnných cvičeních a prověrkách. Naopak dětem méně pozorným nebo neukázněným nastanou velké problémy v boji o lepší známky na vysvědčení. Startovací podmínky měli všichni stejné a proto také všem přeji úspěšné zakončení 5. ročníku.

Ulrych Jiří


Dobrý den,
doplňuji dosavadní probrané učivo a následující látky do vánočních prázdnin:
ČJ: předpony, přípony, kořen slova, psaní předpon s,z, zdvojené souhlásky nn,dd   , ve slohu popis předmětu a popis činnosti
    následují předložky s, se, z, ze, skupiny bě,bje, vě, vje, mě, mně, pě, stále vyjmenovaná slova a začneme podrobněji jednotlivé slovní druhy

M:násobení, dělení dvoj- a trojciferným číslem, dělení se zbytkem, převody jednotek , v geometrii čtverec, obdélník, úhlopříčky
   poté nerovnice, diagramy, přímá úměrnost a kružnice

Př: druhy půd, drahé kovy, energetické zdroje
     čeká nás Slunce , Měsíc, vesmír a začneme podnebné pásy na Zemi

D: osvícenství, Marie Terezie, Josef II
     probereme manufaktury, první stroje a život na venkově

Z: jednotlivé kraje České republiky, práce s mapou
    a následuje ČR - vznik, poloha, obyvatelstvo a hlavní město Praha


Pokusím se umístit pár fotek z výletu do Zoo a exkurze na Vítkov
    


Opakované učivo Matematiky v září:  zaokrouhlování,pamětné i písemné násobení a dělení, násobení 10,100,1000, slovní úlohy (typu ...dvakrát více, o čtyři méně...), úsečky, přímky, kružnice, trojúhelníky.

Druhé nebo třetí pondělí v říjnu půjdeme do ZOO, termín upřesním.

Zdravím všechny rodiče dětí 5.C.

Během září si v jednotlivých předmětech budeme opakovat a připomínat vědomosti z minulého ročníku.
V Českém jazyce jsou to mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves, tvorba a skladba slov, vyjmenovaná slova a projdeme znovu ostatní slovní druhy.
V Zeměpisu si zopakujeme města, kraje a obyvatelstvo ČR, povrch a vodstvo ČR a národopisné oblasti.
V Dějepisu začínáme vznikem Země a života, rozdělíme si pravěk na doby starší a mladší kamennou, bronzovou a železnou, proběhneme staletími od starých bájí a pověstí, přes příchod věrozvěstů, dobou Přemyslovců, až po počátek novověku.
V Přírodovědě probíráme živou a neživou přírodu, poznáváme horniny a nerosty a zopakujeme si jednotlivé ekosystémy.
Probírané učivo Matematiky Vám zjistím od kolegy a doplním do pátku.

Zodpovědným rodičům děkuji za spolupráci a dohled na domácí přípravu.

Jiří Ulrych

VÍTÁME VÁS NA STRÁNKÁCH TŘÍDY 5. CVážení rodiče a moji nejmilejší školáci!


Tak nám ty prázdniny uběhly, jako by měly jenom dva měsíce :-) Přesto doufám, že jste si je všichni dostatečně užili a alespoň trošičku se už začali těšit na začátek nového školního roku. Pokud ne na nové učivo, tak určitě na své kamarády a kamarádky nejen z vaší třídy. 

Letos 3. září přivítáme dvě nové spolužačky a společně jim ukážeme, jaká jsme skvělá parta nejen ve škole. ale i na výletech během školního roku.

Hned v září spolu půjdeme do Zoo Praha, během podzimu pojedeme do Brna, kde navštívíme muzeum Anthropos, navštívíme některý z hradů v okolí Prahy a uděláme si opět oblíbené vycházky k přehradě s opékáním buřtíků.

Kromě zábavy, která do škol patří, nás samozřejmě čekají i povinnosti spojené s vaším vzděláváním. V pátém ročníku si budeme opakovat předešlé učivo a postupně se dozvídat další nové informace, které budou velmi užitečné a důležité pro vaši další školní docházku. Budu se snažit vám zpestřit výuku ve všech předmětech. Máme k dispozici nejen moderní techniku, ale i mnoho skvělých pomůcek ve všech odborných kabinetech.A protože už za ty dva společné roky velmi dobře znám vás, i váš zájem po nových vědomostech, těším se na shledanou 3. září a další společný školní rok.


Váš třídní učitel Jiří Ulrych

 

Rychlý kontakt

Základní škola, Praha 10,
Břečťanová 6/2919
106 00 Praha 10

IČO: 47611871
č.ú.: 2000742329/0800

tel.: +420 272 651 133
e-mail: skola@zsbrectanova.cz
datová schránka: is6xmbd

Zobrazit na mapě

 

Základní informace

                  

Kalendář akcí

29. 6. - 1. 9. Letní prázdniny
 

2. 9. 17 h, třídní schůzky přípravné třídy

2. 9. 18 h, třídní schůzky 1. tříd
4. 9. 18 h, třídní schůzky I. a II. stupně

Školní jídelna

Kontakt
Placení, odhlášení stravného
Jídelníček

--------------------------------------------------------

Webmail (přihlášení)

O škole
Charakteristika
Školská rada
Archiv
Školní rok
2019/2020

Organizace roku
Zvonění
Knihovna
Rodiče
Třídní schůzky
Pravidla pro omlouvání absence
Zajímavosti
Dokumenty
Formuláře, žádosti
Školní řád
ŠVP
Úmluva o právech dítěte
Výroční zprávy
Rozpočet
Zásady zpracování osobních údajů
Fotogalerie
Škola
Školní družina
Výtvarná galerie
Školní družina
Denní režim
Vnitřní řád
Platba
Přihláška
Kontakty
Škola
Vedení
Provoz
Školní jídelna
Pedagogicko - psychologická poradna
Pověřenec (GDPR)
Škola v přírodě
ZŠ Břečťanová | skola@zsbrectanova.cz (c) 2019 Jan Slabý - IT Market  All right reserved