Uvod

3. oddělení(V. Neděle)   

   
  
   

A nyní do Středověku. Zkusíme si vyrobit středověký hrad a lidi, kteří v něm tenkrát žili a pracovali.


 

10.3.Výlet do Planetária se nám moc líbil. Vyšlo nám i počasí a tak to byl pro všechny krásný zážitek.


Po době objevů a vynálezců nás v březnu a dubnu čeká sedmá výprava proti času a to je
STŘEDOVĚK. /Život na středověkém hradě a Škola rytířů a rytířských klání./

  

 

 

Výlet do planetária se uskuteční 10.3.2020 od 9:00 hod./po první vyučovací hodině/ a návrat je do 13:00 hod. S sebou musí mít děti doklad totožnosti /průkazku PID nebo IT kartu/ a v baťůžku : svačinu, pití, pláštěnku, kapesník a menší kapesné. Děkuji a doufám, že už budou všechny děti zdravé a budou se moci zúčastnit. Věra Neděle

Z důvodu velké nemocnosti dětí se výlet do Planetária překládá na začátek měsíce března.Přesné
datum oznámím včas na internetu a formou lístečků. Děkuji za pochopení. Věra Neděle.
       

 

Vážení rodiče, v pátek 14.2. se v rámci výuky ve škole a projektu ve ŠD, uskuteční výlet do Planetária.Odjezd je v 9:00 hod. (po první vyučovací hodině) a návrat do 13:00 hod. Vstup je pro 3.A hrazen z třídního fondu. Děti sebou musí mít průkaz totožnosti (např. kartu ISIC, Lítačku, průkazku na PID a pod.), nebo 2 poloviční jízdenky MHD, dále svačinu a menší kapesné.  Je pro ně připraven 
30 minutový program POLARIS 2 a 20 minutová přednáška o hvězdách a planetách naší sluneční soustavy. Doufám, že se jim to bude líbit a odnesou si zajímavé zážitky.

Také děkuji touto cestou všem rodičům, kteří pmáhali dětem ve vyhledávání objevitelů a vynálezců na internetu.Z příspěvků uděláme výstavku na chodbě ŠD v pavilonu H.24.1.
 se ve ŠD uskuteční beseda o Canisterapii.
 
Canisterapie je metoda pozitivního působení na člověka,prostřednictvím speciálně cvičeného psa. U dětí se využívá nejčastěji při práci v logopedii, rehabilitaci, u sluchově, nebo mentálně postižených.
Dále rozvíjí hrubou a jemnou motoriku, podněcuje komunikaci, rozvíjí orientaci v prostoru a čase, pomáhá při nácviku koncentrace a paměti, rozvíjí sociální cítění, poznávání a složku citovou.
Ukázka s pejskem bude od 14,00 do 15,00hod. a stojí 30,- kč. Prosím rodiče o zaplacení do 22.1.

6.1.2020

Vánoce jsou za námi a nás v lednu a únoru čeká další výprava proti času a to do doby Koumáků. Je to doba objevitelů a vynálezců, jako byli např. astronomové Miloš Koperník a Galileo Galilei, vynálezce telefonu Graham Bell, Samuel Morse /morseova abeceda, telegraf/,nebo Louis Braille /slepecké písmo/.
Zkusíme si vyrobit první domácí telefon a větrný mlýn, vysvětlíme si co je zemská přitažlivost, na jakém principu pracují hasicí přístroje a raketové motory, naučíme se psát neviditelným písmem a seznámíme se s dalšími zajímavostmi ze světa vynálezů a objevů.

  


     Vánoční trhy jsme spojili s besídkou a rozdáváním dárků. Malovaly se perníčky a zpívaly koledy.


 

     

       

     

     

     

   28.11. jsme navštívili interaktivní muzeum Trilopark.Bylo to velice zajímavé a poučné odpoledne. 
Děti se seznámily se životem na naší planetě v dávné minulosti, prohlédly si zbytky kostí pravěkých zvířat, seznámily se s prací paleontologů a nakonec si vyrobily sádrový odlitek Trilobita. 

  

  
 V listopadu a prosinci se vracíme do časů pohádek. První pohádkou je Zlatovláska,kde se děti vžijí do role Jiříka  a princezny Zlatovlásky. Budou plnit úkoly, které musel na své cestě zvládnout i Jiřík :
navlékat korále, přinést živou vodu nebo poznat podle hlasu svého kamaráda  /princeznu/.
V listopadu se také připravujeme na Vánoce, vyrábíme vánoční závěsnou dekoraci, kterou budou mít děti k dispozici na vánočním trhu, odkud si ji budou moci odnést domů. 

8.11.  Pro rodiče  upřesňuji termín návštěvy v interaktivním muzeu TRILOBIT. Akce se uskuteční 28.11.2019.
Děti sebou mají mít: doklad totožnosti pro MHD, svačinu a pití. Děkuji.

 24.10.  V rámci výprav do Pravěku navštívíme v listopadu TRILOPARK - interaktivní muzeum v Nuslích, kde se děti dozví zajímavosti ze života pravěkých zvířat,prohlédnou si archeologické nálezy, vyzkouší práci paleontologa a nakonec si vyrobí sádrový odlitek - fosilii trilobita. Akce se uskuteční v odpoledních hodinách od 14,00 do 17,00hod.
Žádám tímto rodiče, aby si děti vyzvedávali až po 17.hodině, datum upřesním co nejdříve, po dohodě s lektorem muzea.   

   Na letošní rok jsem se snažila vybrat pro děti projekt, který by je zaujal a zároveň i poučil.Našla jsem v časopisu Pastelka zajímavou celoroční hru pod názvem "Výpravy proti času".

Umožňuje dětem stát se aktivními účastníky hry a to prostřednictvím kouzelného mobilního telefonu.
Tento chytrý telefon dokáže přenést jeho majitele a jeho kamarády do určité doby.
Děti tak např. pozorují dinosaury, pořizují si jejich obrázky a modely,nebo v době ledové se účastní lovu
na mamuta. Ve dvou pohádkách se přímo vtělují do postav hlavních hrdinů,řeší různé situace a plní úkoly. Prostřednictvím dvou výprav za koumáky pochopí, že vše co lidé teď užívají, muselo být někým objeveno a vynalezeno.
Jedno z nejpřitažlivějších období dějin je středověk. Zblízka pozorují jak to vypadalo na středověkém hradě a v rytířské škole. Pochopí, že nešlo jen o boj a hrdinství, ale také o slušné chování a rytířské jednání - což lze uplatnit i v dnešní době. Výpravy proti času končí cestou za indiány. Příkladem je vztah těchto obyvatel k přírodě, ke zvířatům, k sobě navzájem i v rodině.

Hra je obsahově rozdělena do deseti etap. Každé dva měsíce podnikneme výpravu do jednoho časového období - do Pravěku, do Pohádky, za Koumáky /objeviteli a vynálezci/, do Středověku a za Indiány.


                          Září  a  Říjen   -   P R A V Ě K     /Doba dinosaurů a Doba Ledová/


Vyrábíme mamuta Oldíka a seznamujeme se s pravěkými zvířaty /učíme se jejich jména, stopy 
a poznáváme život v dávné době/.Pořádáme také závody a soutěže jako pravěcí lidé.


  
Rychlý kontakt

Základní škola, Praha 10,
Břečťanová 6/2919
106 00 Praha 10

IČO: 47611871
č.ú.: 2000742329/0800

tel.: +420 272 651 133
e-mail: skola@zsbrectanova.cz
datová schránka: is6xmbd

Zobrazit na mapě

 

Základní informace

                  

Kalendář akcí

1. 7. - 31. 8. hlavní prázdniny

Školní jídelna

Kontakt
Placení, odhlášení stravného
Jídelníček

--------------------------------------------------------

Webmail (přihlášení)

O škole
Charakteristika
Školská rada
Prezentace tříd
Archiv
Školní rok
2019/2020

Výuka
Zvonění
Knihovna
Rodiče
Pravidla pro omlouvání absence
Poradenství
Zajímavosti
Dokumenty
Formuláře, žádosti
Školní řád
ŠVP
Plán výchovného poradce
Program prevence
Úmluva o právech dítěte
Výroční zprávy
Rozpočet
Zásady zpracování osobních údajů
Fotogalerie
Škola
Školní družina
Výtvarná galerie
Školní družina
Denní režim
Vnitřní řád
Platba
Přihláška
Prezentace oddělení
Prezentace kroužků
Kontakty
Škola
Vedení
Učitelé 1. stupeň
Učitelé 2. stupeň
Poradenství
Školní družina
Provoz
Školní jídelna
Pedagogicko - psychologická poradna
Pověřenec (GDPR)
Škola v přírodě
ZŠ Břečťanová | skola@zsbrectanova.cz (c) 2020 Jan Slabý - IT Market  All right reserved