Uvod

3. oddělení(V. Neděle)

Dalším kontinentem o kterém si budeme v měsící březnu povídat je Severní a Střední Amerika. Americe se dříve říkalo Nový Svět. Je to třetí největší světadíl.Patří k ní i Grónsko, největší ostrov na světě. Amerika byla pojmenována po mořeplavci AmeriguVespuccim, který připlul k Americkým břehům hned po jejím objeviteli Kryštofu Kolumbovi. Z Ameriky pochází velké množství ovoce a zeleniny, které byly později přivezeny do Evropy a staly se každodenní součástí jídelníčku.Severní Amerika je také velkou zásobárnou přírodního bohatství.


  

Vyrábíme také chundelatá zvířátka pro malé děti ze školky k zápisu do prvních tříd.

  

  

  

  

Karneval se nám velice líbil, jen byla škoda,že si masku přineslo málo dětí.
Nyní vyrábíme masky, které používali domorodí obyvatelé Afriky při svých rituálních obřadech.  

  

  

  

  

V únoru se těšíme na Masopustní karneval, který bude 26.2., hledáme na mapě Afriky různé státy a seznamujeme se s jejich vlajkami. Na zeměkouli si lepíme obrázky rostlin, zvířat a dalších zajímavostí, které jsme našli na internetu,od rodičů,nebo z různých knih a atlasů.  

  

 

V lednu začínáme poznávat nový světadíl a to je   A F R I K A.
Převážnou část obyvatelstva Afriky tvoří černoši, proto se jí říká černý kontinent. Žije zde více než miliarda lidí.Je tu mnoho různých kmenů a národů, ktré hovoří tisíci jazyky. Afrika žije hodně z turistického ruchu. Je tu krásná příroda, nádherné pláže, teplé moře a proto sem jezdí lidé z celého světa. Navštěvují Národní parky, kde pozorují exotická zvířata, obdivují se pyramidám v Egyptě, nebo se rekreují na plážích u moře. My si s dětmi  povídáme o zvířatech , které v Africe žijí, o rostlinách a dalších zajímavostech, které zde můžeme najít. Vyrábíme krokodýla nilského, zkusíme si vyrobit masky, které užívali domorodí obyvatelé a na závěr si zasoutěžíme o tom, co jsme si o Africe zapamatovali.   

  


Ve středu 5.12. jsme měli celodružinovou akci  Peklo,peklo,peklíčko. Hráli jsme si a soutěžili jak ve třídě ,tak v tělocvičně. Ale hlavně jsme se jako čerti pořádně vyřádili.

  

  

  

Je to největší a nejlidnatější světadíl, který tvoří východní část dvojkontinentu zvaného Eurasie. Žije zde asi 200 různých národů s více než 4 miliardami lidí.
Je to světadíl rekordů a protikladů. Leží zde nejníže položené místo na světě a současně i nejvyšší hora světa. V Asii se nachází největší i nejhlubší jezero na světě.
Příroda je rozmanitá - vyskytuje se tu nejvíce druhů rostlin i zvířat. Např. Páv korunkatý zde žije  / jako na jediném místě na světě/ ve volné přírodě.
V listopadu a prosinci navštívíme druhý kontinent  ASII.

  

  

  

17.10. Pracujeme s přírodním materiálem - vyrábíme ježky a domeček pro ně.
  

  

V září jsme začali vyrábět papírové koule - Zeměkoule  

  

  

Ve středu 19.9. proběhla celodružinová akce  " C A N D R B Á L " , kde se děti učily různé tance.Bylo to prima a pěkně jsme si zatrsali.  

5.9.2018

V posledních letech jsme byli svědky posunů hranic, objevovaly se nové státy a ze stránek dějin se na mapu světa vracely staré historické země.V roce 2000 bylo 189 zemí světa.

Naše oddělení bude proto letos navštěvovat různé světadíly. Budeme se zajímat o PŘÍRODNÍ POMĚRY, SPOLEČNOST a HOSPODÁŘSTVÍ /např. klimatické poměry,rostlinstvo a zvířenu, kulturu, průmysl a hospodářství/. Budeme kreslit mapy, seznamovat se s vlajkami různých států, s přírodní charakteristikou, hospodářstvím a nejnovějšími údaji, které najdeme na internetu, ve zprávách, novinách, časopisech, apod.


Prvním světadílem, který nás zajímá je  EVROPA.

  
Rychlý kontakt

Základní škola, Praha 10,
Břečťanová 6/2919
106 00 Praha 10

IČO: 47611871
č.ú.: 2000742329/0800

tel.: +420 272 651 133
e-mail: skola@zsbrectanova.cz
datová schránka: is6xmbd

Zobrazit na mapě

 

Základní informace

                  

Kalendář akcí

25. 3. Dopravní výchova, 3. A
25. 3. Prevence, 6. A, 6. B, 7. B
26. 3. Prevence, 7. A, 8. A, 8. B
27. 3. IQ Landie, 8. A, 8. B
27. 3. Klub mladého diváka
27. 3. Tábor, 4. A, 6. A
27. 3. Plavání 2. C
28. 3. Kurz bruslení, 5. A
28. 3. ŠD – Grébovka
29. 3. Odznak všestrannosti, 2.st.

29. 3. - 5. 4. ŠVP, Černá hora

2. 4. a 3. 4. Zápis do 1. tříd 

2. 4.   Knihovna v Ruské, 2. C
3. 4.   Divadlo U Hasičů, přípr. třída
3. 4.   Krokodýlí ZOO, 4. A
5. 4.   Knihovna v Ruské, 2. A

Školní jídelna

Kontakt
Placení, odhlášení stravného
Jídelníček

--------------------------------------------------------

Webmail (přihlášení)

O škole
Charakteristika
Školská rada
Prezentace tříd
Archiv
Školní rok
2018/2019

Organizace roku
Rozvrhy
Výuka
Zvonění
Kroužky
Knihovna
Rodiče
Konzultační hodiny
Třídní schůzky
Pravidla pro omlouvání absence
Poradenství
Zápis do 1. třídy
Přijímací zkoušky na SŠ
Zajímavosti
Dokumenty
Formuláře, žádosti
Školní řád
ŠVP
Plán výchovného poradce
Program prevence
Úmluva o právech dítěte
Výroční zprávy
Rozpočet
Zásady zpracování osobních údajů
Fotogalerie
Škola
Školní družina
Výtvarná galerie
Školní družina
Denní režim
Vnitřní řád
Platba
Zápisní lístek
Prezentace oddělení
Prezentace kroužků
Kontakty
Škola
Vedení
Učitelé 1. stupeň
Učitelé 2. stupeň
Poradenství
Školní družina
Provoz
Školní jídelna
Pedagogicko - psychologická poradna
Pověřenec (GDPR)
Škola v přírodě
ZŠ Břečťanová | skola@zsbrectanova.cz (c) 2019 Jan Slabý - IT Market  All right reserved