Uvod

3. oddělení(V. Neděle)

  

  

  

17.10. Pracujeme s přírodním materiálem - vyrábíme ježky a domeček pro ně.
  

  

V září jsme začali vyrábět papírové koule - Zeměkoule  

  

  

Ve středu 19.9. proběhla celodružinová akce  " C A N D R B Á L " , kde se děti učily různé tance.Bylo to prima a pěkně jsme si zatrsali.  

5.9.2018

V posledních letech jsme byli svědky posunů hranic, objevovaly se nové státy a ze stránek dějin se na mapu světa vracely staré historické země.V roce 2000 bylo 189 zemí světa.

Naše oddělení bude proto letos navštěvovat různé světadíly. Budeme se zajímat o PŘÍRODNÍ POMĚRY, SPOLEČNOST a HOSPODÁŘSTVÍ /např. klimatické poměry,rostlinstvo a zvířenu, kulturu, průmysl a hospodářství/. Budeme kreslit mapy, seznamovat se s vlajkami různých států, s přírodní charakteristikou, hospodářstvím a nejnovějšími údaji, které najdeme na internetu, ve zprávách, novinách, časopisech, apod.


Prvním světadílem, který nás zajímá je  EVROPA.

  
Rychlý kontakt

Základní škola, Praha 10,
Břečťanová 6/2919
106 00 Praha 10

IČO: 47611871
č.ú.: 2000742329/0800

tel.: +420 272 651 133
e-mail: skola@zsbrectanova.cz

Zobrazit na mapě

 

Základní informace

                  
Kalendář akcí

16. 11. Bobřík informatiky, 8.- 9. třídy
16. 11. Knihovna v Ruské - 2. A, 2. B
16. 11. Valdštejnská jízdárna, 9. tř.
16. 11. NP na Vítkově, 5.C

19. - 20.11. Tonda obal, I. st. + 6.A
20. 11. IT Slot, 8. - 9. třídy
20. 11. Divadlo U Hasičů, příp. třída
21. 11. Florbal, II.st. dívky
21. 11. Prevence, 3. A
22. 11. Schola Pragensis, 8. třídy
22. 11. ŠD – Zámek Chvaly
23. 11. Solná jeskyně, příp. třída

26. 11.
18 h, Škola pro všechny

27. 11. Prevence 7. A, 7. B
27. 11. Knihovna v Ruské, 2. C
27. 11. Divadlo U Hasičů, příp. třída

Školní jídelna

Kontakt
Placení, odhlášení stravného
Jídelníček

--------------------------------------------------------

Webmail (přihlášení)

O škole
Charakteristika
Školská rada
Prezentace tříd
Archiv
Školní rok
2018/2019

Organizace roku
Rozvrhy
Výuka
Zvonění
Kroužky
Knihovna
Rodiče
Konzultační hodiny
Třídní schůzky
Pravidla pro omlouvání absence
Poradenství
Zápis do 1. třídy
Zajímavosti
Dokumenty
Formuláře, žádosti
Školní řád
ŠVP
Plán výchovného poradce
Program prevence
Úmluva o právech dítěte
Výroční zprávy
Rozpočet
Zásady zpracování osobních údajů
Fotogalerie
Škola
Školní družina
Výtvarná galerie
Školní družina
Denní režim
Vnitřní řád
Platba
Zápisní lístek
Prezentace oddělení
Prezentace kroužků
Kontakty
Škola
Vedení
Učitelé 1. stupeň
Učitelé 2. stupeň
Poradenství
Školní družina
Provoz
Školní jídelna
Pedagogicko - psychologická poradna
Pověřenec (GDPR)
Škola v přírodě
ZŠ Břečťanová | skola@zsbrectanova.cz (c) 2018 Jan Slabý - IT Market  All right reserved