Uvod

3. oddělení(V. Neděle)

8.11.  Pro rodiče  upřesňuji termín návštěvy v interaktivním muzeu TRILOBIT. Akce se uskuteční 28.11.2019.
Děti sebou mají mít: doklad totožnosti pro MHD, svačinu a pití. Děkuji.

 24.10.  V rámci výprav do Pravěku navštívíme v listopadu TRILOPARK - interaktivní muzeum v Nuslích, kde se děti dozví zajímavosti ze života pravěkých zvířat,prohlédnou si archeologické nálezy, vyzkouší práci paleontologa a nakonec si vyrobí sádrový odlitek - fosilii trilobita. Akce se uskuteční v odpoledních hodinách od 14,00 do 17,00hod.
Žádám tímto rodiče, aby si děti vyzvedávali až po 17.hodině, datum upřesním co nejdříve, po dohodě s lektorem muzea.   

  

Na letošní rok jsem se snažila vybrat pro děti projekt, který by je zaujal a zároveň i poučil.Našla jsem v časopisu Pastelka zajímavou celoroční hru pod názvem "Výpravy proti času".

Umožňuje dětem stát se aktivními účastníky hry a to prostřednictvím kouzelného mobilního telefonu.
Tento chytrý telefon dokáže přenést jeho majitele a jeho kamarády do určité doby.
Děti tak např. pozorují dinosaury, pořizují si jejich obrázky a modely,nebo v době ledové se účastní lovu
na mamuta. Ve dvou pohádkách se přímo vtělují do postav hlavních hrdinů,řeší různé situace a plní úkoly. Prostřednictvím dvou výprav za koumáky pochopí, že vše co lidé teď užívají, muselo být někým objeveno a vynalezeno.
Jedno z nejpřitažlivějších období dějin je středověk. Zblízka pozorují jak to vypadalo na středověkém hradě a v rytířské škole. Pochopí, že nešlo jen o boj a hrdinství, ale také o slušné chování a rytířské jednání - což lze uplatnit i v dnešní době. Výpravy proti času končí cestou za indiány. Příkladem je vztah těchto obyvatel k přírodě, ke zvířatům, k sobě navzájem i v rodině.

Hra je obsahově rozdělena do deseti etap. Každé dva měsíce podnikneme výpravu do jednoho časového období - do Pravěku, do Pohádky, za Koumáky /objeviteli a vynálezci/, do Středověku a za Indiány.


                          Září  a  Říjen   -   P R A V Ě K     /Doba dinosaurů a Doba Ledová/


Vyrábíme mamuta Oldíka a seznamujeme se s pravěkými zvířaty /učíme se jejich jména, stopy 
a poznáváme život v dávné době/.Pořádáme také závody a soutěže jako pravěcí lidé.


  
Rychlý kontakt

Základní škola, Praha 10,
Břečťanová 6/2919
106 00 Praha 10

IČO: 47611871
č.ú.: 2000742329/0800

tel.: +420 272 651 133
e-mail: skola@zsbrectanova.cz
datová schránka: is6xmbd

Zobrazit na mapě

 

Základní informace

                  

Kalendář akcí

13. 11.,,Hledá se mladý chemik", 9. B
13. 11.  SCIO testování 9. A, 9. B
14. 11.  První pomoc 4. C, 5. A
14. 11.  Výuka polytech. hnízd, 8. B
15. 11.  SCIO testování, 9. A, 9.B

18. 11.  Florbal, 2. tř., 4.- 6. třída
18. 11.  První pomoc, 5. B, 5. C
19. 11.  SCIO testování 9. A, 9. B
19. 11.  Výuka polytech. hnízd, 8. A
20. 11.  Vánoční fotografování, I. st.
21. 11.  Solná jeskyně, přípravná tř.
22. 11.  Divadelní představení 7. tř.

Školní jídelna

Kontakt
Placení, odhlášení stravného
Jídelníček

--------------------------------------------------------

Webmail (přihlášení)

O škole
Charakteristika
Školská rada
Prezentace tříd
Archiv
Školní rok
2019/2020

Organizace roku
Rozvrhy
Výuka
Zvonění
Kroužky
Knihovna
Rodiče
Konzultační hodiny
Třídní schůzky
Pravidla pro omlouvání absence
Poradenství
Zápis do 1. třídy
Zajímavosti
Dokumenty
Formuláře, žádosti
Školní řád
ŠVP
Úmluva o právech dítěte
Výroční zprávy
Rozpočet
Zásady zpracování osobních údajů
Fotogalerie
Škola
Školní družina
Výtvarná galerie
Školní družina
Denní režim
Vnitřní řád
Platba
Přihláška
Prezentace oddělení
Prezentace kroužků
Kontakty
Škola
Vedení
Učitelé 1. stupeň
Učitelé 2. stupeň
Poradenství
Školní družina
Provoz
Školní jídelna
Pedagogicko - psychologická poradna
Pověřenec (GDPR)
Škola v přírodě
ZŠ Břečťanová | skola@zsbrectanova.cz (c) 2019 Jan Slabý - IT Market  All right reserved