3. oddělení (V. Neděle)

Celostátní akce             U K L I Ď M E    Č E S K O   

Den D nastal ve čtvrtek  23. září.  Děti se rozdělily do skupin, dostaly pytle na odpad, rukavice a začaly uklízet okolí areálu ZŠ. Věřili jsme, že toho najdeme hodně, ale přesto nás výsledek  všechny překvapil.

Těch pokladů, co děti našly, byla opravdu velká hromada. Jen se podívejte.

   

   

         

   

             

     

             

       

                 

                 

                           

         

                   

 Za dobrou práci dostal každý sladkou odměnu a DIPLOM od organizátorů akce.

  

Do této celostátní akce se  zapojila i naše Školní družina.  Na začátek týdne jsem připravila soutěž družstev pod názvem : VÍŠ KAM CO PATŘÍ ?

V této hře děti třídily papírový odpad do barevných popelnic.

     

       

   

    

   


   


  A na závěr společenskou hru :  " Hmyzobijce." 

   


   


   


      Kvíz dopadl dobře a tak jsme si dali ještě Štafetovou rozcvičku. 

 

         

     

    

        

         Tak jsme vyjeli a hned na začátku bylo malé opáčko formou přírodovědného kvízu.

     


 

   Vážení rodiče,

letos vyjíždíme za poznáním do naší dávné historie. Průvodcem nám bude kniha STARÉ POVĚSTI ČESKÉ  od Aloise Jiráska, která popisuje události z české historie, založené na lidové slovesnosti a některých historických faktech. 

Děti cestou nahlédnou do doby praotce Čecha, knížete Kroka a jeho tří dcer.  Seznámí se s kněžnou Libuší a Přemyslem oráčem, s vladykou Horymírem, knížetem Daliborem a mnoha dalšími významnými osobnostmi a událostmi této doby. Budeme si povídat i o Staré Praze -  Staroměstském orloji, Golemovi a poslechneme si starobylá proroctví např. o rytířích z Blaníku.

Kromě tohoto projektu budeme také plnit Výchovně vzdělávací program ŠD a to formou her, soutěží a zájmových činností. Chtěla bych dětem nabídnout možnost odpočinku a rekreace v klidném prostředí areálu školní družiny, kde mohou odpočívat, hrát si i sportovat. Doufám že se mi to s vaší podporou a dobrou spoluprací podaří a dětem se bude ve školní družině líbit.  

Školní rok 2021 / 2022