Uvod

2.A (Mgr. Vladimíra Pensdorfová)

VÍTÁME VÁS NA STRÁNKÁCH 2.A ve šk. roce 2020/21 

16.10.

Vážení rodiče,

zasílám učivo na další týden do 23.10. :

ČJ - učeb. str. 22 - ústně
                 str. 23/ 1,3,4 - ústně,   23/ 2 - 4 věty napsat do sešitu
                 str. 24 - ústně
                 str. 25/ 2 - přečíst, 25/ 3 - 4 věty napsat do sešitu

     PS str. 18/ 1,     18/ 2 - budeme mít on-line
          str. 19 celá

          písanka str. 19 - 21

          čítanka str. 35 - 39 - číst nahlas, můžete si zkusit odpovšdět na otázky pod textem

M str. 19 - k tomu si povíme nejdřív on-line
    str. 20 - 23 celá - zelené příklady a slovní úlohy do sešitu
    na str. 22/4  a str. 23/6 tato cvičení dělat nemusíte
    na str. 22/ 7 zatím nemusíte dělat zkoušku - jestě jsme se neučili

Pr. učeb. str 19 - přečíst, PS str. 15 a 21

Mějte se hezky a dávejte na sebe pozor.
Pensdorfová

14.10.

Vážení rodiče,

vzhledem k uzavření škol zasílám informace o vzdálené výuce.
Přehled učiva budu zasílat e-mailem a zároveň vkládat i na webové stránky třídy.
Žáci 2. tříd nemají klasickou on - line výuku, ale ráda bych se s nimi občas spojila přes aplikaci MS - TEAMS.

Přihlášení do aplikace:
1. V internetovém vyhledávači zadat:  MS - TEAMS   a stáhnout
2. Zadat přihlašovací údaje: přihlašovací jméno - jméno.příjmení@zsbrectanova.cz
                                               heslo mají děti v ŽK v "jiná sdělení" vzadu
3. Po přihlášení prosím zkuste napsat krátkou zprávu na příspěvky ....uvidíte,někteří už tam psali
4. Na on -line hodinu vás vždy svolám. Zítra v 9 hod. bychom se jen tak zkusili připojit - abychom zjistili, jestli se nám podařilo. Vy se přihlásíte přes kalendář v daný čas.
5. V pátek mezi 8 - 10 hod. to již zkusíme s dětmi. Budou pracovat po skupinách. Každému se v TEAMS objeví čas, kdy se má připojit. Schůzka bude trvat asi 30 minut. Děti budou mít u sebe připravené učebnice ČJ a M.

Zasílám učivo do pátku:

ČJ - učeb. str. 19/1,2 - věty si přečíst a seřadit ! do učebnice nepíšeme!
               str. 20/3,4,5 - ústně
               str. 20/6 - do sešitu napíší ke každému obrázku krátkou větu
               str. 21/1,3 - ústně
               str. 21/2 - do sešitu
    PS - str. 15 -17
    čítanka str. 31 - 34 - vše čtou nahlas
    písanka str. 17,18

M - str. 16/4 - všechny slovní úlohy děti budou psát do sešitu stejným způsobem jako psaly domácí úkol. Zašlu vám pouze pro kontrolu nafocené řešení, ale děti by to už měly zvládnout samy - učíme se to celé září.
      str. 17 - celá, 17/4 - napíší do sešitu
      str. 17/5,7 - zkusím nafotit (vzorový zápis mají v sešitech u sebe)
      str. 18/ celá - slovní úlohy do sešitu

Pr.učeb. str. 16,17 - jen přečíst a prohlédnout

Mějte se hezky, snad se zase brzy uvidíme ve škole.
V. Pensdorfová7.10.

Vážení rodiče,

zasílám učivo v tomto týdnu :

ČJ PS str. 12 - 14/1, 2, učeb. str. 15 - 16, písanka str. 13 - 14, čítanka str. 22 - 28

M str. 11 - 14, stále počítáme do 20, na víkend bude ještě dobrovolný úkol

Pr. učeb. str. 8 - 10, PS - přeskočili jsme zatím str. 15, a pracujeme na str. 16 - 19

AJ - děti, které byly dnes na 5. hod zítra dostanou nový pracovní list - opravený
     - učíme se nová slovíčka -  věci ve škole

Pokud byste někdo měl možnost poslat nám do třídy papíry A4 na kopírování a eurofolie, 
budeme rádi.

Klidný zbytek týdne.
Pensdorfová


30.9.

Vážení rodiče,

prosím podívejte se dětem do tašky a vyndejte věci, které ve škole nepotřebují - mají
potom zbytečně těžké a plné tašky. Dnes si děti odnesly pracovní listy ještě z první třídy, tak ty také již nechte doma. Čítanku potřebujeme ve škole jen ve dnech pondělí, středa, čtvrtek - dnes si ji děti ve škole nechaly, zítra si ji opět odnesou.

Učivo v tomto týdnu : 

Čj
PS str. 11, 12/1, učeb. str. 13,14 - naučíme se básničku Jak se učí malý slon
    písanka str. 10 - 12, čítanka str. 18 - 21 - prosím ať děti čtou stále nahlas

M
str. 9 - 11, na víkend pravděpodobně bude opět dobrovolný úkol - příklady

Pr.
PS str. 12 - 14, učeb. str. 8

Zítra budeme vyhodnocovat naši razítkovou soutěž - některé děti dostanou vstupenku do ZOO, pokud byste ji nechtěli, klidně mi pošlete zpět a dám ji někomu jinému.

Hezký zbytek týdne.
Pensdorfová


      


23.9. 

Vážení rodiče,

zítra děti dostanou papír,kam bych potřebovala vyplnit vaše možnosti práce v případě distanční výuky a v pátek bych jej potřebovala poslat zpět do školy.

Naše hodiny angličtiny budou probíhat v podobném duchu jako minulé 2 hodiny. Pokud by vám to někomu takto nevyhovovalo, dejte mi prosím vědět a děti mohu ještě odhlásit.
Od ostatních budu potřebovat do 3. 10. zaplatit 1 200 Kč na účet školy : 
                                            2000742329/0800 + VS (v ŽK)

Učivo v tomto týdnu:

ČJ učeb. str. 8 - 12, PS str. 8 - 10, písanka str. 8 - 9, čítanka str. 10 - 17

M str. 5 - 8

Pr. PS str. 10, 11, učeb. str. 6,7

Zítra opět pošlu sešity k nahlédnutí.

Klidný zbytek týdne.
Pensdorfová


   


16.9.

Vážení rodiče,

dnes jsme měli Olympijský den. Děti si zaběhaly, zasoutěžily, plnily různé úkoly na stanovištích a byly spokojené. Fotky budou na web. stránkách školy. 
Také zdárně proběhla hodina angličtiny - děti se mají za úkol naučit slovíčka, která mají na pracovním listě.
Potřebovala bych 2 děti z 5. vyučovací hodiny přesunout na 6. vyuč. hodinu. Neměl by o to někdo z vás zájem?


Učivo v tomto týdnu :

ČJ
učeb. str. 6, 7, PS str. 5 - 7, písanka str. 5 - 7, čítanka str. 5 - 9

M
str. 3, 4 - slovní úlohy budeme nyní zapisovat se " stručným zápisem" a budeme je počítat do sešitu. Opakujeme sčítání a odčítání do 20 na pracovních listech.

PR.
PS str. 7 - 9


Pokud situace dovolí, budu se snažit dodržovat středy pro zadávání učiva a psaní informací na web. stránky - jako tomu bylo loni.

Hezký zbytek týdne.
Pensdorfová


14.9.
Vážení rodiče,
ve středu 16.9. budeme mít projektový den -  "Olympijský běh".
Děti přijdou do školy ve sportovním oblečení a obuvi, vezmou si věci na angličtinu - desky, penál, svačinu, pití a žluté tričko (mohou mít na sobě).

Zasílám odkaz na fotky ze Sportovního den : https://photos.app.goo.gl/…Ga8

Hezký večer.
Pensdorfová9. 9. 


Vážení rodiče,

děti dostaly katalog od Knižního klubu. Pokud si budete chtít nějakou knihu objednat, pošlete mi objednávku do středy 16. 9.

Na 1.stranu žákovské knížky prosím do kolonky důležité údaje napište alergie - pokud nějaké děti mají.

Učivo do konce tohoto týdne :

ČJ učeb. str.4, 5, PS str. 3 - 5, písanka str. 2 - 4, čítanka str. 3 - 5 ( stále musí děti číst nahlas)

M str. 1, 2, 3/1, 2, 3 - děti by měly již počítat do 20 bez prstů

Pr. PS str. 4 - 6


Od zítra musí mít děti do školy roušku, a prosím přidejte jim do aktovky i kapesníky.

Zatím se mějte hezky, pokud budu mít další informace, dám vám vědět.
PensdorfováInformace od p. vychovatelky z družiny :

- Prosím aktualizujte přihlášky do ŠD
- Seznamte se s vnitřním řádem ŠD (na webu školy)
- tel. čísla : mobil ŠD 737 243 140  (od 6,30 - 7,30 a po 16,00 hod. jinak jen v nutných případech)
- tel. školy : 272 651 133 ( hospodářka - předá info)
- Není povolen vstup do pavilonů ( bezpečnost)
- Převlečení v látkové tašce - podepsané!
- Úrazy se zapisují - důležité, aby dítě hlásilo okamžitě
- Platba : 2x ročně (září, leden vždy do 20. v měsíci)
- Tento rok budou pro velký zájem přijímány děti pouze na plnou docházku (dalčí rodiče čekají na umístění)

S. Falářová
8. 9. 

Vážení rodiče,


zasílám vám nejdůležitější informace, které jsem vám chtěla sdělit na třídní schůzce:

- na webových stránkách školy si prosím pečlivě přečtěte nový školní řád

- do zítra mi prosím dejte vědět, jestli se nezměnila vaše adresa, tel. číslo, email. adresa, zdravotní pojišťovna dítěte ( mám poslední informaci z loňského září)

- absenci dítěte prosím zapisujte hned do žákovské knížky - str. 2 omluvný list

- růžový notýsek slouží k zapisování domácích úkolů a zprávách od vás pro mě a opačně
  (vždy se prosím po přečtení zprávy podepište)

- ručníky ve třídě budu posílat na vyprání 1x za 14 dní

- zítra mi prosím pošlete po dětech 464 Kč za pracovní sešity (ty dětem zůstávají), do žákovské knížky vložím stvrzenku o zaplacení a ještě zapíši vzadu v ŽK

- všechny učebnice a sešity prosím obalte, učebnice budou děti na konci šk. roku vracet

- z loňského třídního fondu jsem zaplatila dětem školní sešity, čtvrtky, barevné papíry...

- ve čtvrtek 10. 9. budeme mít Projektový den - "Sportovní fotbalový den"
   děti přijdou ve sportovním oblečení a obuvi (mohou mít kopačky - kdo má), dostatek pití,     svačinu. Budeme celé dopoledne na hřišti sportovat. Učení nenosit. 

- protože na AJ se přihlásilo hodně dětí, budu je muset rozdělit na 2 skupiny po 9 dětech.
  Zatím si prosím promyslete, jestli se vám bude hodit středa - 5.vyuč. hodina nebo 6. vyuč.    hodina. Kdo by chodil až 6. vyuč. hodinu, šel by v 11,40 na oběd. O placení vás budu          
  informovat.

- další informace a informace od p. vychovatelky z družiny zašlu v příštích dnech

Zatím se mějte hezky a zůstaňte zdraví.
Pensdorfová
8. 9.


Vážení rodiče,

dnešní třídní schůzky jsou z důvodu zhoršující se koronavirové situace zrušeny. Během dne vám zašlu podrobnější informace.

Pensdorfová2.9.

Vážení rodiče,

dnes děti dostaly pracovní sešity, notýsek a žákovskou knížku. Do konce týdne by měly dostat i učebnice. Prosím vše obalte. V žákovské knížce do pátku prosím vyplňte 1. stranu a nalepte ofocenou kartičku pojišťovny na místo, kde je křížek. To samé i v notýsku.
Podle rozvrhu se budeme učit až od pondělí. Tento týden děti budou nosit jen pracovní sešity, číslice 0 - 20, žákovskou knížku, notýsek.
Příští týden již budeme potřebovat i vybavený kufřík a věci na TV ( + mikinu, tepláky - budeme podle počasí chodit ven).

V úterý 8. 9. se sejdeme v 18,00 hod. ve třídě na třídní schůzce. Prosím přineste i 464 Kč (pokud možno přesně)  za pracovní sešity.


Přeji klidný zbytek týdne.
Pensdorfová
25.8.

Vážení rodiče,

potřebovala bych obratem sdělit, jak se budou vaše děti stravovat ve školní jídelně v prvním školním týdnu 1. - 4. 9.


V úterý 1. 9. se sejdeme v 7,55 hod. na školním hřišti. Po zahájení nového šk. roku půjdeme do třídy a v 8, 45 hod. si děti buď vyzvednete nebo mohou jít do družiny. Aktovku děti potřebovat nebudou.

Od středy do pátku bude vyučování od 8, 00 hod - 11,40 hod.
Děti již budou nosit do školy aktovku, penál, svačinu, přezuvky. 

Zatím si ještě pěkně užívejte prázdninové dny 
V. Pensdorfová 

 

Rychlý kontakt

Základní škola, Praha 10,
Břečťanová 6/2919
106 00 Praha 10

IČO: 47611871
č.ú.: 2000742329/0800

tel.: +420 272 651 133
e-mail: skola@zsbrectanova.cz
datová schránka: is6xmbd

Zobrazit na mapě

 

Základní informace

                  

Kalendář akcí

26. 10. - 1. 11. podzimní prázdniny

od 2. 11. do odvolání ZŠ uzavřena

Školní jídelna

Kontakt
Placení, odhlášení stravného
Jídelníček

--------------------------------------------------------

Webmail (přihlášení)

O škole
Charakteristika
Školská rada
Prezentace tříd
Archiv
Školní rok
2020/2021

Organizace roku
Rozvrhy
Výuka
Zvonění
Kroužky
Knihovna
Rodiče
Konzultační hodiny
Třídní schůzky
Pravidla pro omlouvání absence
Poradenství
Zápis do 1. třídy
Zajímavosti
Dokumenty
Formuláře, žádosti
Školní řád
ŠVP
Plán výchovného poradce
Program prevence
Úmluva o právech dítěte
Výroční zprávy
Zásady zpracování osobních údajů
Fotogalerie
Škola
Školní družina
Výtvarná galerie
Školní družina
Denní režim
Vnitřní řád
Platba
Přihláška
Prezentace oddělení
Kontakty
Škola
Vedení
Učitelé 1. stupeň
Učitelé 2. stupeň
Poradenství
Školní družina
Provoz
Školní jídelna
Pedagogicko - psychologická poradna
Pověřenec (GDPR)
Škola v přírodě
ZŠ Břečťanová | skola@zsbrectanova.cz (c) 2020 Jan Slabý - IT Market  All right reserved