Uvod

2.A (Mgr. Vladimíra Pensdorfová)


13.2.

Vážení rodiče,

některé děti si do školy nosí spoustu kartiček na vyměňování nebo různé hračky. O přestávce je potom nezajímá nic jiného než hraní a vyměňování a nestačí se pořádně nasvačit a nachystat se na vyučování. Proto ode dneška si hračky mohou brát jen do družiny. Ale prosím zkontrolujte jim tašky - v některých je víc hraček než učení.

Zítra pošlu na podívání školní sešity- prosím podepište se tam a zároveň i do ŽK.

Jen připomínám - na pátek mají umět básničku, čítanku stačí, když si přinesou až na pátek.

Přes jarní prázdniny se děti naučí násobilku 3, nejlépe i dělení 3.
Jarní prázdniny 18. - 22. 3.


Učivo v tomto týdnu:

M str. 20 - 23

ČJ PS - dokončíme, učeb. str. 65 - 68, písanka str. 6 - 9,

Pr. PS str. 51 - 53, učeb. str. 42 - 44

AJ  - PS str. 29 - 31

Paní učitelka Lišková přišla našim šikovným žákům předat diplomy za velmi pěkné umístění v matematické soutěži speedmat. Podívejte se


Hezké prázdniny.
Pensdorfová

  

  6.2.

Vážení rodiče,

předávám informace od p. plavčice z bazénu:
- chlapci mají mít plavky elastické - ne kraťasové s kapsami
- ideální by bylo trošku ostříhat vlasy - kdo plánujete - obzvláště hoši
- dívky vlasy učesané do culíku nebo copánku - podle možností, aby šlo dobře nasadit plavec. čepici
- nosit pantofle do sprchy
- alespoň 1x za 14 dní kontrolovat nohy, zda se nevyskytly bradavice
- děti mohou mít brýle do vody - plavecké
- vše podepsat

Začali jsme číst knihu Z deníku kocoura Modroočka. Pokud máte doma, mohou si děti přinést do školy. Knihy prosím obalte a podepište, aby si je ve škole mohly i nechávat.

Závazné přihlášky na školu v přírodě potřebuji odevzdat nejdéle do pátku 8.2. Pokud někdo nepojede, také odevzdá a napíše, že nejede. Pokud do pátku přihlášku mít nebudu, počítám s tím, že dítě nejede.


Učivo v tomto týdnu:

M
str. 18 - 19, PZ  3 (počítáme zpaměti) str. 1 - zatím máme ve škole

ČJ PS str. 49 - 52, učeb. str. 64, písanka str. 1 - 5, čítanka str. 89 - 91
         Do příštího pátku 15. 2. se děti naučí jednu z básniček (mohou si vybrat):
         čítanka str. 102 - Dobrá zpráva
         nebo str. 109 - Včela
         nebo str. 111 - Duben

Pr. PS str.50, učeb. str. 40,41

AJ - začneme slovíčka 4. lekce - PS str. 28

Klidný zbytek týdne.
Pensdorfová


30.1.

Vážení rodiče,

z
ítra je vyučování podle rozvrhu, jen během 4. vyuč. hodiny si rozdáme vysvědčení a potom budeme mít ještě angličtinu.
V pátek mají děti pololetní prázdniny 

V pondělí 4. 2. pojedeme poprvé na plavání. Děti dostaly nový rozvrh, kde na plavání v pondělí máme vyčleněnou 2.a 3. hodinu. Budou mít batoh : ručník, plavky v igelitovém sáčku, pantofle do bazénu, sprchový gel, kapesníky a malou svačinku a pití - třeba oplatku - sníme hned po plavání. Děvčata budou mít čepici do vody, hřeben, gumičku na vlasy - pokud mají delší. 
Do aktovky si vezmou věci na český jazyk a hudební výchovu, čítanku ne, penál, ŽK, notýsek, ještě svačinu. Po návratu se nasvačí ještě pořádně.

V pondělí prosím ať nikdo nenosí do školy hodinky, prstýnky, náušnice, řetízky, náramky - na plavání je mít nesmějí a nemáme je kde ve škole uložit.

Kdo nebude moci plavat -
musí mít napsanou omluvenku v ŽK a sebou si vezme kraťasy, tričko, pantofle do bazénu - bude sedět u bazénu.

V úterý a ve středu se rozvrh změnil - podívejte se.


Učivo v tomto týdnu :

M str. 16,17/1,2,3,4,

ČJ PS str. 47,48, učeb. str. 62,63, čítanka str. 82 - 88

Pr. PS str. 47 - 49, učeb. str. 39

AJ dokončíme 3. lekci

Některé děti potřebují nový fix na stírací tabulku, prosím zkontrolujte.

Zítra děti donesou domů Výpis z vysvědčení, do školy ho již nevracejí, necháte si doma.

Hezký víkend.
Pensdorfová
Informace z naší družiny:

Lednový klíč měl název "Klíč snů a fantazie." Asi největší úspěch měla návštěva filmového představení "Mary Poppins." Povídali jsme si o svých snech a namalovali si je. Protože fantazii dětí nejlépe probudíme pohádkami, některé české klasické pohádky jsme si přečetli a plnili pohádkové úkoly. Využili jsme počasí k sněhovým hrátkám a připomněli si starost o ptáčky. Ptáčky jsme také vyráběli.

S. Falářová
  

  


 
22.1.


Vážení rodiče,

zasílám učivo v tomto týdnu:

M str. 14,15 - začneme násobení 2, do pondělí se děti naučí násobky 2 a násobení 2
   Počítáme zpaměti str.14

ČJ PS str. 43 - 46, učeb. str. 59,60, čítanka str. 76 - 80. V pátek ať si děti přinesou čítanku - pokud ji nemají ve škole.

Pr. Ps str. 45 - 47, učeb. str. 38

AJ uč. str. 30 - slovíčka, PS str. 26, 27

1.2. mají děti pololetní prázdniny

Hezký zbytek týdne.
Pensdorfová

Zde jsou vítězové naší pěvecké soutěže:

  16.1.

Vážení rodiče,

 

od druhého pololetí začneme  každé pondělí jezdit na plavání v rámci TV. Tělesnou výchovu budeme mít tedy jen ve středu. Děti budou potřebovat batůžek, plavky, ručník, pantofle do vody, sprchový gel, děvčata by měla mít čepici na plavání.
První plavání bude 4.2. Trochu se nám změní rozvrh - včas dětem dám.

V pondělí při hudební výchově budeme mít "Třídní pěveckou soutěž." Děti si připraví jakoukoliv písničku, kterou jsme se ve druhé třídě učili.


Učivo v tomto týdnu:

M str. 13

ČJ PS str. 42, učeb. str. 55 - 58, čítanka str. 73 - 75

Pr. učeb. str. 36,37, PS str. 44

AJ PS str. 24, učeb. str. 25 - číst, str. 26,27

Hezký zbytek týdne.
Pensdorfová
9.1.


Vážení rodiče,

pokud budete chtít pro děti objednat nějakou knihu z katalogu, pošlete objednávku prosím nejdéle ve středu 16.1.


Učivo v tomto týdnu :

M str. 10, 11,12, Počítáme zpaměti str. 13

ČJ PS str. 39 - 41, učeb. str. 51 - 54, čítanka str. 64 - 72

Pr. PS str.41 - 43,

AJ PS str. 22, 23 I like.

Hezký zbytek týdne.
Pensdorfová

 


3.1.

Vážení rodiče,

zdravím vás v novém roce a přeji všem jen to nejlepší


Zasílám učivo v tomto týdnu :

M str. 9/ 2, stále sčítáme a odčítáme do 100, rýsujeme přímky - děti potřebují pravítka a tužky č. 3,
Počítáme zpaměti  - vše do str. 12 včetně - někteří budou muset dopočítat přes víkend.

ČJ PS str. 37, 38

Pr PS str. 38, 40, učeb. str. 32, 33

AJ - slovíčka 3. lekce.


Zítra děti dostanou Čtenářský list, který vyplní a přinesou nejdéle 14.1.

Zkontrolujte prosím pečlivě dětem vlasy. Objevily se ve třídě vši!

Hezký víkend.
Pensdorfová

21.12.

Fotografie z počítačové pracovny, soutěžíme ve Speedmathu - hravé matematice.

 

 

 

19.12.

Vážení rodiče,

dnes si děti odnesly domů cvičební úbor, v pátek si odnesou ručníky.

V pátek si do školy vezmou batoh, svačinu, penál, ŽK, notýsek a dárečky. Učení nemusí - máme vše potřebné ve škole. Pokud budou chtít, mohou si vzít trošku cukroví na ochutnání

Na Vánočních trzích jsme obdrželi 1 576 Kč. 455 Kč jsme zaplatili na sponzorování lachtana v ZOO.
Zbývá nám 1 121 Kč - použijeme je ve druhém pololetí na něco vhodného. 


Učivo v tomto týdnu:

M - stále procvičujeme sčítání, odčítání do 100, bylo by dobré i o Vánocích se na to občas podívat.
      Počítáme zpaměti str. 9, 10.

ČJ PS str. 35, 36, učeb. str. 50, písanku jsme dopsali, čteme knihu Malý čtenář

Pr. učeb. str. 34,35, PS str. 39


AJ  Vánoce - pracovní listy

Přejeme všem krásné Vánoce a hodně zdraví v novém roce.

Pensdorfová

  

                                           


12.12.

Vážení rodiče,

zasílám učivo v tomto týdnu:

M str. 8,9, Počítáme zpaměti str. 6 - 8, některé děti potřebují sčítání a odčítání intenzivně doma   
    procvičovat.

ČJ PS str. 32 - 34, učeb. str. 48, písanka str.38, čítanka str. 60 - 63

Pr PS str. 30 - 37, učeb. str. 30 - 31

AJ - Vánoce učeb. str.66 -67, dostanou pracovní listy


21.12. v pátek se budeme učit 1. a 2. hodinu ČJ a M a potom budeme mít třídní Vánoční besídku.
Pokud děti budou chtít, mohou se domluvit s nějakým kamarádem a přinést si vzájemně
dárečky. Zítra si do růžového notýsku zapíší, s kým se domluvily a prosím dohlédněte na to, aby to tak opravdu bylo. Aby nikdo nebyl smutný, že mu kamarád dáreček nedonesl.Děkujeme za nákup na Vánočních trzích.

Klidný zbytek týdne.
Pensdorfová

5.12.

Vážení rodiče,

dnes děti dostaly fotky. Pokud si je budete chtít nechat, pošlete zítra nebo v pátek 270 Kč. Pokud je chtít nebudete, poštete celé balení zítra zpět.

Ve středu 12.12. pojedeme do Divadla MANA na Barokní koncert. Od zítra budu vybírat 80 Kč.
Děti si do školy vezmou jen batoh, penál, svačinu, pití.

Srdečně vás zveme ve středu 12.12. na Vánoční trhy v jídelně školy od 16 -18 hodin. Připravili jsme pro vás krásné vánoční výrobky a dekorace. Doufáme, že vás potěší.


Učivo v tomto týdnu:

M str. 7, Počítání zpaměti str. 5

ČJ PS str. 31, písanka str. 34 - 37, čítanka str. 58,59

Pr. PS str. 27 - 29, učeb. str. 26 - 28

AJ PS str. 19, napíšeme si test ze 2. lekce

Klidný zbytek týdne.

Pensdorfová

  

                                            

4.12.

Zprávy z družiny:

Tento měsíc jsme plnili 3. klíč dovedností. Hodně jsme pracovali a připravovali výrobky na Vánoční trhy. Seznamovali jsme se s různými výtvarnými technikami, hráli jsme společenské hry a soutěžili v celodružinové hře - Revír lišky Bystroušky.

Ve školní družině jsme vyzkoušeli čajovnu. Děti si připravily básničky a malovaly obrázky. Nezapomněli jsme ani na pohybové aktivity. Na konci měsíce jsme měli oblíbenou "prodejnu."

S. Falářová a V. Pensdorfová  

  28.11.

Vážení rodiče,

v pátek jsme navštívili počítačovou učebnu, kde nám p. uč. Lišková ukázala, jak si počítání děti mohou procvičovat a přitom si ještě zasoutěžit. Děti to velmi bavilo a možná by si chtěly zasoutěžit i doma. Zasílám adresu web. stránek, kde můžete počítání najít:
www. speedmath.eu

V úterý 4.11. pojedeme do Divadla U Hasičů na představení Když je v pekle neděle.
Od zítra budu vybírat 80 Kč. V úterý si děti vezmou jen batoh, penál, svačinu, notýsek a ŽK.

V čítance si děti mohou vybrat 1 básničku ze stran: 52, 54, 56 nebo 59, kterou se naučí do pátku 7.12. přednášet. Takže zítra si všichni odnesou čítanky a stačí, když si je přinesou v pondělí.Učivo v tomto týdnu:

 

M str. 4 - 6, Počítáme zpaměti str. 2 - 4

ČJ PS str. 28 - 30, učeb. str. 42, písanka str. 33 - 35, čítanka str. 53 - 54

Pr. PS str. 26, učeb. str. 24 - 25

AJ How many? PS str. 17, DÚ: naučit číst učeb. str. 21

Hezký zbytek týdne.
Pensdorfová

   

   

   


21.11.Vážení rodiče,

Zasílám učivo v tomto týdnu:

M str. 1-3, Počítáme zpaměti str.1 - zítra dostanou

ČJ PS str. 25 - 27,učeb. str.37,38,41, písanka str.30 - 32,čítanka str.47 - 52

Pr. PS str. 24,25,  učeb. str.24

Aj - loud,quit,fast,slow - PS str. 16,17

Při návštěvě knihovny se děti dozvěděly, jak se ke knihám chovat, jak se o ně starat a z čeho se kniha skládá. Potom si mohly prohlédnout knihy, které je zaujaly.

Hezký zbytek týdne.
Pensdorfová


    

  14.12.

Vážení rodiče,

v pátek jdeme do knihovny, děti si vezmou jen batoh, svačinu, penál, notýsek a ŽK.


Učivo v tomto týdnu :

M - dokončíme díl 5, díl 6 - str. 1,

ČJ PS str. 24, učeb. str. 34 - 37, písanka str. 27 - 29, čítanka str. 44 - 46

Pr. PS str. 22, učeb. str. 23

AJ - To je...., procvičujeme barvy

Hezký zbytek týdne.
Pensdorfová

 

 
6.11.

Vážení rodiče,

včera děti dostaly katalog s nabídkou knih. Pokud si budete chtít nějakou objednat, pošlete mi objednávku nejdéle do pátku.

V pátek na PČ si děti přinesou čistý kámen cca 10 cm velký (jako těžítko) na výrobu korálkového stromu.

V úterý pojedeme do Muzea policie. Děti budou potřebovat jen batoh, penál, svačinu, notýsek a ŽK. Vyjíždět budeme až po 1. vyuč. hodině, vrátit bychom se měli do 12,35 hod.

V úterý 13.11. budou v 18,00 hod. třídní schůzky. Pokud by někdo nemohl přijít, může se zastavit ve středu ráno v 7 hodin. Postupně budu potřebovat mluvit s vámi všemi. Případně si můžeme dohodnout jiný termín.

V ŽK děti mají zapsané známky, které jim zatím vychází za 1. čtvrtletí.


Akce, které nás v blízké době čekají:

13. 11. Muzeum policie, třídní schůzky

15. 11. Vánoční focení

16. 11. Návštěva Knihovny - Pitva knihy

19. 11. Tonda obal - vzdělávací pořad o recyklaci - ve škole

4.  12. Divadlo U Hasičů - Když je v pekle neděle - 80 Kč

12. 12. Divadlo Mana - barokní koncert - 80 Kč
        
             Vánoční trhy 16 - 18 hodin ve škole

17. 12. Vánoční koncert


Učivo v tomto týdnu :


M str. 27 - 30

ČJ PS str. 21 - 24, učeb. str. 21 - 33, písanka str. 25 - 27, čítanka str. 38 - 44

Pr. PS str. 22,23, učeb. str. 20 - 23

AJ - barvy, To je můj.....

Klidný zbytek týdne.
Pensdorfová

  


31.10.

Z naší družiny:

Tento měsíc jsme plnili další z našich klíčů - klíč vlastních nápadů a myšlenek. Celý měsíc děti vymýšlely a hrály hry a soutěže. Připomněli jsme si "Den stromů," pracovali jsme na školní zahradě a připravili si záhon na jaro. Ve škole jsme malovali čarodějný les a v družině si vyrobili pohádkový strom.

S. Falářová a V. Pensdorfová

 

  

  

 30.10.

Vážení rodiče,

zasílám učivo v tomto týdnu:

M str. 24 - 26

ČJ PS str. 20. učeb. str. 27 - 29, čítanka str. 35, 36, písanka str. 23, 24

Pr. učeb. str. 20 - 22

AJ slovíčka 2. lekce - učeb. str. 15


Chtěla bych vás informovat o tom, že máme ve třídě spálu.

Klidný zbytek týdne

Pensdorfová24.10.  

Vážení rodiče,

dnes si děti odnesly domů cvičební úbor na vyprání. Od příštího týdne bude stačit, když budou mít jen kraťasy a tričko - ven již chodit nebudeme.
V pátek donesou ještě ručník.

Učivo v tomto týdnu :

M str. 19 - 23

ČJ učeb. 22 - 26, PS str. 18,19, písanka str. 19 - 22, čítanka str.32 - 34

Pr. učeb. str. 18,19, PS str. 21

Aj - test

V pondělí a úterý jsou podzimní prázdniny

Hezky si je užijte.
Pensdorfová

  

  

   

17.10.


Vážení rodiče,

V pátek 19. 10. jedeme na VÝLET! S sebou batůžek, svačinu a pití (ne jogurty apod.), oblečení a pláštěnku odpovídající počasí a kapesné dle Vašeho uvážení (v muzeu je obchůdek). Sraz v 7:30 hod. před velkou bránou do školy (u hřbitova). Návrat cca kolem 16 hod. k Poliklinice. Pokud si dítě nepřevezmete nebo přijedeme dřív, budou děti v družině. Děti přijdou na sraz NASNÍDANÉ (nedávejte jim žádné džusy a jiné kyselé jídlo a pití ani mléčné výrobky včetně jogurtů) a VYČŮRANÉ! Pokud se někomu dělá při cestování špatně, dejte mu už doma Kinedryl a další prášek na zpáteční cestu mi předejte s dítětem na srazu. V Táboře budeme mít v Husitském muzeu program, projdeme si i část města a obědvat budeme v hotelové restauraci hotelu Palcát. Obědové MENU: Kuřecí vývar se zeleninou a nudlemi, Kuřecí plátek s bramborem a nealko pití. Z Tábora budeme odjíždět cca ve 14 hod.


Příští týden probíhají ve škole PROGRAMY PREVENCE. Děti přinesly domů
na lístečku téma, kterého se zúčastní. Doplňte prosím potřebné údaje, podepište
a pošlete zpátky. Děkuji.

Zítra také děti dostanou 2 papíry "Souhlas s depistáží," která proběhne 2.11. během dopoledne ve třídě. Prosím důkladně je vyplňte a do středy mi pošlete všechny papíry zpět.

V úterý 23. 10. budeme mít "Výtvarnou dílnu" s p. výtvarnicí. V pondělí a úterý budu vybírat 60 Kč.

Učivo v tomto týdnu:

M str. 16 - 18

ČJ PS str. 15 - 17, učeb. str. 18 - 21, písanka str. 16 - 18

Pr. učeb. str. 16 - 18, někteří se na hodiny již musí připravovat!!!!

AJ - dokončíme lekci 2

Hezký zbytek týdne
Pensdorfová


   

  10.10.


Vážení rodiče,

u pana ředitele mohou děti zakoupit magnetku různých zvířátek za 40 Kč. Získané peníze půjdu na Fond Sidus a přispějete tím nemocným dětem.

Zítra děti dostanou "Čtenářské listy," kam si zapíší poznatky o knize, kterou teď během září, října přečetly. Listy přinesou po podzimních prázdninách 1. 11.

Od zítra začneme rýsovat. Děti budou mít 1 - 2 tužky č. 3 a pravítko na rýsování.

O pátečním výletě 19.10. napíši podrobnější informace příští středu. Prosím do pondělí mi dejte vědět, komu bývá v autobuse špatně.


Učivo v tomto týdnu:

M str. 13 - 15

ČJ PS str. 13,14, písanka str. 12 - 15, čítanka str. 22 - 28, stále procvičujeme řazení slov podle abecedy

Pr. PS str.19.20, učeb. str.10 - 13, básničku na str. 12 - Běhali zajíci  se do čtvrtka 18. 10. naučíme zpaměti.

AJ - Can you see....

Hezký zbytek týdne.
Pensdorfová  


3.10.

Vážení rodiče,

zasílám učivo v tomto týdnu:

M str. 10 - 12, stále procvičujeme sčítání a odčítání do 20

ČJ PS str. 12, písanka str. 8 - 11- zítra dostanou dom. úkol na pondělí, čítanka str. 19 - 21

Pr. PS str. 14 - 18


Z naší družiny:

S nový školním rokem jsme začali pracovat na celoročním projektu "Klíče k poznání." Měsíc září jsme odemykali klíčem "Přátelství." V družině jsme si přečetli povídku o přátelství, povídali si o svých kamarádech. Ve škole jsme pak kamaráda namalovali. Zaměřili jsme se na hry, kde záleží na vzájemné pomoci a spolupráci. Na konci měsíce jsme si vyrobili náramky přátelství.

V. Pensdorfová a S. Falářová26.9.

Vážení rodiče,

dnes si děti odnesly domů na vyprání cvičební úbory, zítra dostanou ručníky a školní sešity - prosím podepište se.

Příští týden ve středu 3.10. pojedeme do divadla U Hasičů na představení o Maxipsu Fíkovi. Od zítra budu vybírat 80 Kč - zapíši do ŽK dětem, že jsem peníze přijala.
Ve středu si do školy vezmou jen batoh se svačinou, učení ne. Vrátit bychom se měly do 11,40 hod., možná o chviličku později.

V pátek 19. 10. plánujeme celodenní výlet do Tábora do Muzea husitství od 7,30 - 16,00 hod. Platit byste pravděpodobně nic neměli


Učivo v tomto týdnu:

M str. 7 - 9

ČJ PS str. 9 - 11, uč. str. 11 - 13, písanka str. 5 - 7, čítanka str. 
     15 - 18

Pr. PS str. 10 - 13

AJ - slovíčka 1. lekce - zvířata

Příjemný prodloužený víkend.
Pensdorfová


  

  
23.9.

Podívejte se, jak si děti užily v pátek sportovní den  

  19.9.


Vážení rodiče,

zítra (čtvrtek) začneme s výukou anglického jazyka. Všechny děti budou mít tentokrát hodinu společně a končit budeme ve 12,35 hod. Dostanou učebnici a Pracovní sešit. Zatím zopakujeme učivo z 1. třídy.

V pátek půjdeme na Sportovní den na hřiště ČAFS. Děti si vezmou sportovní oblečení a obuv, batoh, svačinu, pití, pláštěnku dle počasí. Učení ne. Do školy se vrátíme do 11,40 hod.

Již dnes jsme vám poslala k nahlédnutí školní sešity, aby je děti nemusely nosit v pátek.
Zítra již úkol nedostanou, ale přes víkend se naučí nazpaměť abecedu - učebnice ČJ str.12.


Učivo v tomto týdnu:

M str. 4 - 6, stále procvičujte sčítání a odčítání do 20 - někomu činí velké potíže. Zítra vám pošlu pracovní list za minulý týden - podívejte se a případně dopočítejte.

ČJ - PS str. 6 - 9/1, učeb. str. 6 - 10, písanka str. 3 - 4, čítanka str. 6 - 13

Pr. PS str. 8,9

Hezký zbytek týdne
Pensdorfová
 


12.9.

Vážení rodiče,

pokud budete chtít pro děti objednat nějakou knihu z katalogu Knižního klubu, pošlete mi objednávku nejdéle do středy 19.9.


Akce, které nás čekají:

21.9. Sportovní den hřiště ČAFS

24.9. Sázení Lípy v areálu školy - 14, 00 hod.

3.10. Divadlo U Hasičů - Příběhy Maxipsa Fíka - 80 Kč

23.10.Výtvarná dílna s výtvarnicí - zápisník - 60 Kč

13.11. Muzeum policie - Kolo tety Berty - zdarma

16.11. Knihovna v Ruské - Pitva knihy - zdarma

4.12. Divadlo U Hasičů - Když je v pekle neděle - 80 Kč
Učivo v tomto týdnu :

M str. 1 - 3, stále procvičujeme sčítání a odčítání do 20

ČJ - PS str. 3 - 5, uč. str. 4,5, Písanka str. 2, stále procvičujeme psaní správných tvarů
       psacích písmen, čítanka str. 3 - 7

Pr. PS str. 6 - 7, uč. str. 4,5

Klidný zbytek týdne.
Pensdorfová
5.9.


Vážení rodiče,

dnes si děti domů odnesly testíky a pracovní listy z 1. třídy. Prosím dohlédněte na to, aby si je vyndaly z tašky - můžete si je schovat nebo vyhodit.

Zítra prosím ať si vezmou do školy číslice 0 - 20 z 1. třídy, stírací tabulku A4 s fixem a prázdninový deník, podepsaný ručník s poutkem a učivo podle rozvrhu.

Kdo jste ještě neoznačil v úkolníčku, jestli bude Vaše dítě chodit na angličtinu, prosím označte. Děti budou rozděleny do skupin stejně jako vloni. První skupina bude mít 5. vyuč. hodinu, druhá 6. vyuč. hodinu - zítra jim to zapíši na notýsek. Angličtina začne 20.9.

V pátek si do školy nebudou nosit čítanku, ale přinesou si knihu, kterou přečetly o prázdnínách - budou nám o ní vyprávět

Domácí úkoly budu dávat až od pondělí a zapisovat si je budeme do úkolníčku. Na víkend úkol nebude. Stále ale platí, že každý den musí děti nahlas aspoň 10 minut číst. Dnes to moc nešlo

Na kroužky prosím přihlašujte děti elektronicky - na letáčku je vždy uvedena adresa.


Dále prosím - podepište Žákovskou knížku úplně na poslední straně pod informacemi o třídních schůzkách.

V úterý na třídní schůzce budu vybírat 394 Kč za PS, 228 Kč za PS AJ a 400 Kč do třídního fondu.
Tedy dohromady 1022 Kč - prosím zkuste donést přesně.

Z 1. třídy nám ve fondu zbylo 642 Kč, převedla bych je do letošního roku

Pokud se v úterý nebudete moci zúčastnit tř. schůzky, můžete přijít ve středu ráno v 7,00 (přesně prosím) a ještě bych vám důležité informace zopakovala.

Pěkný zbytek týdne.
Pensdorfová
29.8.


Vážení rodiče,

vítám vás v novém školním roce 2018/19
Zasílám informace k organizaci 1. školního týdne :

V pondělí 3.9. se s žáky sejdu v 7,50 hod. na školním hřisti. Po slavnostním zahájení půjdeme do třídy. V 9,00 hod. děti odvedu do družiny. Budou mít s sebou přezůvky a svačinu, oběd bude od 11,00 hod.
Pokud děti ještě do družiny nepůjdou, vyzvedněte si je v 9,00 u pavilonu.

Počítám s tím, že od úterý budou všichni chodit na oběd a do družiny. Pokud to tak není, napište mi prosím mail od kdy začnou chodit.

V úterý  4.9. máme již 4 vyučovací hodiny. Na oběd půjdeme ale již v 11,20 hod. Pokud na oběd a do družiny někdo z dětí nepůjde, vyzvedněte si je v 11,20 u pavilonu.
Děti si již do školy vezmou aktovku, penál, svačinu, přezuvky, razítko se jménem. Učebnice ještě ne.

Od středy se budeme učit podle rozvrhu (vše dostanou v úterý).

Do pátku prosím vyplňte 1. stranu ŽK (žlutá) a notýsku - úkolníčku. Na místo označené křížkem nalepte ofocenou kartu pojišťovny. V úkolníčku mi prosím zaškrtněte, zda děti v tomto roce budou chodit na nepovinný AJ, kde se platí pouze PS 228 Kč.

Nejdéle v pondělí 10.9. si všichni přinesou vybavený kufřík na VV a PČ a věci na TV v látkovém sáčku. Vše prosím podepsat!

Na třídní schůzce 11.9. v 18,00 hod
budu vybírat peníze za pracovní sešity : 394 Kč a 400 Kč do třídního fondu a kdo bude chodit na AJ tak 228 Kč (PS).

Přeji vám všem příjemný vstup do nového školního roku.
V. Pensdorfová


 

Seznam věcí do druhé třídy

 

Na Tv : tenisky na ven a do tělocvičny, kraťasy, tričko, švihadlo – dostatečně dlouhé. Vše v látkovém pytli.

 

Na VV : do kufříku – vodovky, větší kelímek, štětce – 3 kulaté, 1 plochý, modelína, voskovky, lepidlo, nůžky, hadřík, podložka na modelování, tempery – stačí základní sada (6 ks)

 

Do penálu : 2x pero ( nedoporučuji gumovací), 2x tužka č. 2, 1x tužka č. 3, pastelky (12 odstínů), guma, ořezávátko, pravítko kratší na podtrhávání

 

Ostatní : pravítko na rýsování 30 cm, razítko se jménem z 1. třídy, číslice 0 – 20 z 1.třídy, stírací tabulka A4 s fixem , menší ručník s poutkem

 

Vše prosím podepsat!!!

 

Rychlý kontakt

Základní škola, Praha 10,
Břečťanová 6/2919
106 00 Praha 10

IČO: 47611871
č.ú.: 2000742329/0800

tel.: +420 272 651 133
e-mail: skola@zsbrectanova.cz
datová schránka: is6xmbd

Zobrazit na mapě

 

Základní informace

                  

Kalendář akcí

18. – 24. 2. Jarní prázdniny
                   
(ŠD mimo provoz)

27. 2. Divadlo v Korunní, 1. B
6. 3.   Mimořádné události, 6. A
6. 3.   Divadlo Mana, přípravná třída

7. 3.  18 h. - Škola pro všechny

8. 3.  
Jeden svět na školách, 8. tř., 9. tř
12. 3. Planetárium, 2. A, 2. B
13. 3. Pevence, 3. C
13. 3. Dopravní výchova, 3. A, 5. B

13. 3. Den otevřených dveří pro veřejnost
         (začátek v 7.45 a v 9.45)

Školní jídelna

Kontakt
Placení, odhlášení stravného
Jídelníček

--------------------------------------------------------

Webmail (přihlášení)

O škole
Charakteristika
Školská rada
Prezentace tříd
Archiv
Školní rok
2018/2019

Organizace roku
Rozvrhy
Výuka
Zvonění
Kroužky
Knihovna
Rodiče
Konzultační hodiny
Třídní schůzky
Pravidla pro omlouvání absence
Poradenství
Zápis do 1. třídy
Přijímací zkoušky na SŠ
Zajímavosti
Dokumenty
Formuláře, žádosti
Školní řád
ŠVP
Plán výchovného poradce
Program prevence
Úmluva o právech dítěte
Výroční zprávy
Rozpočet
Zásady zpracování osobních údajů
Fotogalerie
Škola
Školní družina
Výtvarná galerie
Školní družina
Denní režim
Vnitřní řád
Platba
Zápisní lístek
Prezentace oddělení
Prezentace kroužků
Kontakty
Škola
Vedení
Učitelé 1. stupeň
Učitelé 2. stupeň
Poradenství
Školní družina
Provoz
Školní jídelna
Pedagogicko - psychologická poradna
Pověřenec (GDPR)
Škola v přírodě
ZŠ Břečťanová | skola@zsbrectanova.cz (c) 2019 Jan Slabý - IT Market  All right reserved