Zápis do 1. třídy


Informace pro rodiče k zápisu do 1. třídy                                             

Informace o průběhu základního vzdělávání
                                        


(formuláře ke stažení)

Den otevřených dveří: středa 13. března 2024, sraz v pavilonu H v 8.00 a 9.45 - základní informace, možnost návštěvy v 1., 2. tř. ... PROBĚHL 
                                                                                                         
Zápis do 1. tříd 2024/2025: středa, čtvrtek 3., 4. dubna 2024, 14.00 - 18.00 ... PROBĚHL

                                                 (pavilon H - přízemí) - registrace  zde

Zápis do přípravné třídy 2024/2025
pondělí, úterý 6., 7. května 2024

                                           ... přípravná třída pro školní rok 2024/2025 NEOTEVŘENA


Bližší informace
- zápis do přípravné třídy
- zápis do 1. třídy
- odklad povinné školní docházky

-  vyhláška MHMP o školských obvodech ZŠ


Podmínky přijetí
přípravná třída
 - odklad školní docházky, vyplněná žádost, doporučení PPP, zápis do přípravné třídy
1. třída - vyplněná žádost, zápis do 1. třídy
školní družina - vyplněná žádost, zápis do 1. třídy

Kritéria přijetí
přípravná třída - bydliště v rámci MČ Praha 10
1. třída - spádovost (při převisu nad 2 třídy - prostorové možnosti ZŠ, resp. 54 dětí, bude probíhat losování
)
školní družina - přípravná třída, 1., 2. třída, zaměstnaní oba rodiče


Třídní schůzky 1. tříd 2024/2025: úterý 4. června 2024, 18 h