Zápis do 1. třídy


Informace pro rodiče k zápisu do 1. třídy                                             

Informace o průběhu základního vzdělávání
                                        


(formuláře ke stažení)

Den otevřených dveří: středa 9. 3. 2022, sraz v pavilonu H v 8.00 a 9.45 - základní informace, možnost návštěvy v 1., 2. tř. ... PROBĚHL 
                                                                                                         
Zápis do 1. tříd 2022/2023: úterý, středa 5., 6. dubna 2022, 14.00 - 18.00,
 pavilon H - přízemí ... PROBĚHL

Zápis do přípravné třídy 2022/2023
úterý, středa 3., 4. května 2022

                                           ... přípravná třída pro školní rok 2022/2023 NEOTEVŘENA


Bližší informace
- zápis do přípravné třídy
- zápis do 1. třídy
- odklad povinné školní docházky


Podmínky přijetí
přípravná třída
- odklad školní docházky, vyplněná žádost, doporučení PPP, zápis do přípravné třídy
1. třída - vyplněná žádost, zápis do 1. třídy
školní družina - vyplněná žádost, zápis do 1. třídy

Kritéria přijetí
přípravná třída - bydliště v rámci MČ Praha 10
1. třída - spádovost (při převisu nad 2 třídy - prostorové možnosti ZŠ, resp. 68 dětí, bude probíhat losování)
školní družina - přípravná třída, 1., 2. třída, zaměstnaní oba rodiče


Třídní schůzky 1. tříd 2022/2023: úterý 7. června 2022, 18 h