Uvod

3.A (Mgr. Jaroslava Peltanová)

29.června
Vážení rodiče,
přeji vám srdečně krásný letní čas s vašimi dětmi, spokojenou pohodu a příjemné zážitky.
Mgr. Jaroslava Peltanová, TU

27. června
Žási byli seznámeni s potřebnými pomůckami do čtvrté třídy:
sešity 523, 534  (po 10 ks), 1x 5 110, 1x 520e
vybavený kufřík, čtvrtky + i barevné
rýsovací potřeby

Mgr.J.Peltanová, TU26. června
Vážení rodiče,
dnes si děti odnesly učebnice pro čtvrtou třídu, dohlédněte, prosím, na jejich obalení.

Vycházka - Vyšehrad, 28.6.
odchod v 8.00
návrat asi ve 12.00
s sebou :jízdenky, kartu na MHD, svačinu

Zdravím,
J.Peltanová


21.června
Vážení rodiče,
info k závěru školního roku:
odevzdání (slepených, opravených) učebnic - nejpozději do pondělí
odnést
kufřík, vše ze šatny  -do 28.6.
výměna učebnic - 26.-27.6
pravidelný rozvrh do pondělí 25.6., 26.-27-6.  - třídnické práce
28.6. vycházka
29.6. vydání vysvědčení (nevydaná budou uložena v sekretariátu)
J.Peltanová

21.června
Mezinárodní zkouška z anglického jazyka
Někteří žáci včera skládali na AKCENT International House Prague zkoušku Starters - první z cambridgeských zkoušek YLE (Young Learners English). Testuje se v ní mluvení, poslech, čtení a psaní - tyto dovednosti jsme procvičovali v kroužku angličtiny po celý školní rok. Všichni se zodpovědně připravovali a snažili. Certifikát o zkoušce obdrží sice až po prázdninách - ten je objektivním potvrzením jejich znalostí, ale již nyní jim všem patří velká pochvala. YLE Tests  jsou vynikající příležitostí jak motivovat začínající i pokročilé žáky k hlubšímu studiu anglického jazyka.
Mgr. Jaroslava Peltanová, TU

14.června
Vážení rodiče,
vyúčtování výletu:

účast 20 žáků  - 4 nepřítomni – omluveni

 

vybráno po 350 Kč ...........................   7000 Kč

 

zaplaceno: vstupné Ch.jeskyně               1200 Kč

 

                      vstupné zoo                       945 Kč

 

                      doprava bus                      5200 Kč

 

--------------celkem            .. .... .......      7345 Kč

 

 

 

Doplatek na žáka 17 Kč

J.Peltanová

 

 

14.června
Školní výlet 3.A
Naše cesta vedla do Jihočeského kraje -navštívili a prohlédli jsme si Chýnovskou jeskyni. Vodní zámek Červená Lhota - známý z mnoha filmových pohádek - jsme obdivovali za deště, který nám nedovolil uskutečnit naplánovaný piknik v zámeckém parku. V táborské zoo nás velmi zasvěceně provázela ošetřovatelka Bára a zodpověděla mnoho zvídavých dotazů.
Na navštívených místech jsme se dočkali pochvaly za vzornou a ukázněnou skupinu.
Náladu nám nepokazilo deštivé počasí ani ucpaná dálnice na zpáteční cestě, všichni se vrátili nadšení a v pořádku.
Děkuji všem za ukázněnost a také paní vychovatelce Opatové za pomoc při organizaci a fotodokumentaci, kterou si můžete prohlédnout v galerii.
Mgr.Jaroslava Peltanová, TU
8.června
Upozornění :  ve třídě se vyskytly neštovice,

JP
8.června
Vážení rodiče,

vybíráme na výlet 350-Kč
Školní výlet
13.6. - odjezd 7.00 hod - u vchodobé branky 

Chýnovská jeskyně , zámek Červená Lhota (exteriér) , ZOO Tábor

návrat kolem 18.00 ke škole

sebou vhodné oblečení a obutí, jídlo + pití, kapesné

Zdravím
Mgr.Jaroslava Peltanová, TU

31.května
Vážení rodiče

Exkurze na Hrad se vydařila, navzdory vedru jsme absolvovali krásnou prohlídku s výkladem o historii Hradu, jeho představbách a dostavbách během let, panovnících samotných a mnoho zajímavostí. Díky zúčastněným maminkám za pomoc s organizací na přeplněných místech i v dopravních prostředcích a paní Chvalové také za fotografie (v galerii).

Zahradní slavnost
všichni jste srdečně zváni!

Mgr. Jaroslava Peltanová, TU

25. května

Vážení rodiče,

Pražský hrad
29. května  (v úterý) odchod od školy 7.55 hod. na aut.zastávku, sraz s průvodkyní v 9.30 před restaurací Lví dvůr (možná už před setkáním s průvodkyní projdeme bezpečnostní kontrolou).
Rodiče - 250 Kč, OP s sebou
Návrat asi ve 12.30 hod.

Zahradní slavnost 1. června
- vyučování končí v 11.40
- zahájení slavnosti v 15.30
-
sraz žáků 3.A - před pavilonem E v 17.00
- vystoupení 3.A v 17.35
 a potom rozchod - nejlépe s rodiči !

Zdravím,
Mgr. Jaroslava Peltanová, TU


11.května
info :  5. června bude fotografování - třída i skupinky
Zdravím,
TU

4. května
Vážení rodiče,

29.5. jdeme na prohlídku Hradu - vybírám 20 Kč  - až 28.5. (většinu na vstupné čerpáme z výdělku z vánočního trhu) , cena pro rodiče 250 Kč

13.6. školní výlet - autobusem do Chýnova (jeskyně), Červená Lhota (zámek), Tábor (zoo - komentovaná prohlídka s ošetřovatelem)
cena  - autobus, jeskyně, zoo - 350 Kč                            
doba  7 - 18 hodin
Vybírat budeme až v červnu.

Přihlášky na cambridgskou zkoušku jsou odeslány, zkouška 20.6.

Srdečně zdravím a přeji hezký čas,
Mgr. Jaroslava Peltanová, TU


24.dubna
We´re making fruit salad
Dnešní hodinu angličtiny jsme pojali ryze prakticky. Při vyrábění salátu z ovoce procvičovali žáci nejen slovíčka a gramatické jevy like/ don´t like, jednotné a množné číslo podstatných jmen,členy, přítomný čas průběhový v otázce i odpovědi, také skutečně "vyráběli". Oloupat jablka, kiwi, banány, pomeranče a nakrájet na malé kousky, to byl velký výkon!
Všichni se přičinili o zdárný výsledek, na kterém si na konci hodiny pochutnali.
Foto v galerii.
Zdravím,
Mgr. Jaroslava Peltanová, TU


23. dubna
Den Země
dnešní projektový den jsme věnovali především environmentální výchově. Žáci pracovali ve skupinách nad základními tématy voda, vzduch, fauna a flora, moderní výroba, odpady, vytvořili plakát a na závěr seznámili spolužáky se svou prací.
Pracovali s chutí a dobře. Někteří si povinnost přípravy absolutně nepřipustili, tak své skupině nepomohli.
Podívejte se do galerie.
Mgr. Jaroslava Peltanová, TU
19. dubna
Vážení rodiče,
na pondělí 23. dubna máme naplánovaný projektový den Den Země.
Vysvětlili jsme si, rozdělili do skupin, žáci si vybrali téma.
Prosím o Vaši pomoc - přístup k internetu pro vyhledávání informací, příp. vyhledání a tisk obrázků apod.
Zdravím,
Mgr. Jaroslava Peltanová, TU

10. dubna
Vážení rodiče,
17.4. třídní schůzka od 18 hodin.

Zájemcům jsem rozdala přihlášky na cambridgskou zkoušku Starters.

Na 29.5. od 9.30 prohlídka interiérů Pražského hradu, možná účast rodičů za cenu 250 Kč.

Mgr. Jaroslava Peltanová, TU28. března

Vážení rodiče,
srdečně vám přeji krásné jarní svátky a společně s vašimi dětmi mějte hezký čas.
Škola opět od 3. dubna!

Mgr. Jaroslava Peltanová, TU

9. března

8. března jsme v rámci učiva prvouky navštívili Hvězdárnu a planetárium hl.m.Prahy. Již ve vstupní hale nás přivítaly expozice z dějin astronomie, ukázky zařízení a přístrojů a interaktivní modely, které nás velmi zaujaly. Samotný program, který jsme si vybrali VESMÍR KOLEM NÁS byl zážitkový, moc se nám líbil, doplnil a obohatil kapitolu z prvouky.
Exkurze se nám velmi vydařila a doufám, že splnila to důležité: podnítila další zájem o astronomii, ale i související fyziku, matematiku a třeba i historii. Na památku z obchůdku neseme obrázky kosmonautů, souhvězdí, Slunce a planet.
Podívejte se do fotogalerie.
Zdravím,
Mgr. Jaroslava Peltanová, TU

2. března
Vážení rodiče,

8. 3. jedeme na program Vesmír kolem nás do planetária - 60 Kč
    odchod v 8 hodin od školy, návrat do 12.30 hod.

9.3. výchovný koncert - ve školní tělocvičně  - 50 Kč

Trochu učiva pro všechny nepřítomné : Čj -procvičování vyjm.slov. - učebnice, PS
                                                               v pondělí začneme poslední skupinu Z
                                                         Aj- lidské tělo, hlava + oblečení
                                                         M - početní výkony pamětně i písemně, násobilka !!,
                                                               slovní úlohy - Procvičování - str.49 a dále
                                                         G - rovinné útvary + kružnice, kruh
                                                         Prv - živá příroda - vlastnosti a rozdělení

Srdečně zdravím,
Mgr. Jaroslava Peltanová, TU

                                                         
9. února
Vážení rodiče,
srdečně vám přeji příjemný čas  s vašimi dětmi o jarních prázdninách
12. - 16. února.

Mgr. Jaroslava P%eltanová, TU


30.ledna

Vážení rodiče,
31.1. bude vydáno vysvědčení 5. vyuč. hodinu - není Tv
2.2. - pololetní prázdniny

Od 5.2. změna rozvrhu - (již není plavání).

7.2. proběhne praktická lekce o ústní hygieně - žáci si přinesou zubní kartáček.


Pro všechny nepřítomné  žáky trochu učiva: Čj  vyjmen. slova  + nově  P - cvičení v učebnici i PS
                                                                M   nově zaokrouhlování na desítky, stovky
                                                                G   čtverec, obdélník, čtyřúhelníky
                                                               Prv  vzduch
                                                                Aj  U17 -  my head

Srdečně zdravím,

Mgr. Jaroslava Peltanová, TU
25.ledna
Vážení rodiče,
26.1. mají žáci ředitelské volno, v pondělí 29.1.jedeme naposledy na plavání, sraz v 8.25 hod.
2.2  - pololetní prázdniny


Ochutnávka exotického ovoce

v rámci akce " Ovoce do škol" nám letos společnost Bovys zprostředkovala seznámení s méně obvyklými plody z celého světa. Připravili jsme si ochutnávku jednotlivých druhů, nápomocné byly i informační letáčky o historii, zajímavostech a možnostech využití jednotlivých druhů. Navíc někteří vyhledali další zajímavosti a v rámci přípravy i sami zhotovili speciality - např. kiwi lízátka. Ta se setkala s velkým úspěchem, děti si na nich pochutnaly.Děkujeme.
Podívejte se do fotogalerie.11. ledna

Vážení rodiče,
v pondělí po volbách žáci přijdou v 8.25 s taškou do šatny a pak odjíždíme na plavání v 8.30.
Ti kteří neplavou, přijdou až na 2. vyuč. hodinu do přípravné třídy.

Mgr. Jaroslava Peltanová, TU22. prosince
Vážení rodiče,
srdečně vám všem přeji pohodové prožití vánočních dnů společně s vašimi dětmi
a všem radostný a úspěšný nový rok 2018.

Mgr. Jaroslava Peltanová, TU

15. prosince
Vážení rodiče,
ve čtvrtek 21.12. pojedeme na předvánoční koncert.
Odchod od školy v 8.00, návrat do 12.30, kartu nebo jízdenky s sebou, možné i kapesné.
Zdravím,
Mgr. Jaroslava Peltanová
7. prosince
Vážení rodiče,
děkuji všem těm z vás, kteří se jakkoliv podíleli na úspěchu vánočního trhu. Náš zisk použijeme na vstupné na prohlídku Pražského hradu.

12. prosince  Divadlo V + W - představení Skokem za Ezopem
                    odchod  8.00
                    návrat do 13.30
                    karta nebo jízdenky
                    projdeme centrum města - možnost využít kapesné

Zdravím,
Mgr. Jaroslava Peltanová, TU5. prosince
Vážení rodiče,
ve středu 6.12. nebude ráno konzultační hodina.
Mgr. Jaroslava Peltanová, TU


29. listopadu
Vážení rodiče a milí přátelé,
dnešní projektový den jsme věnovali vyrábění pro vánoční trh.
Velice jsme se snažili a práce se nám dařila.
Přijďte se na vánoční trh podívat -  6. prosince do školní jídelny 16 - 18 hodin.
Naše výrobky si můžete nejen prohlédnout, ale také koupit a tím nás velmi potěšíte.
Lucie Divoká ze 3. A


24.11.
Vážení rodiče,
ve třídě se stále vyskytují vši, je vhodné použít speciální přípravek k jejich likvidaci - pro všechny hlavy bez vyjimky. Dlouhé vlasy doporučuji zaplétat např. do copů, tak je možnost přemístění vší o maličko menší. Vši a hnidy nehledejte (často nejsou ani vidět), vlasy rovnou umyjte spec. přípravkem.

Ve středu 29.11. je projektový den, budeme vyrábět pro vánoční trh (6.12.)

Zdravím,
Mgr. Jaroslava Peltanová, TU 
21. listopadu
Vážení rodiče,
a) fotky - cena dle sdělení uvnitř 250 Kč, v případě nezájmu vraťte
             
b) ISIC karta - přihlášení uhradí 250 Kč
                      fotku zajistil pan ředitel

c) ve čtvrtek 23.11. Divadlo Pod čepicí ve ŠJ od 11 hodin, vybíráme 50 Kč

Zdravím,
Mgr. Jaroslava Peltanová14.11.
Vážení rodiče,
autobus na plavání uhradí škola, tedy nebudeme na něj vybírat.
Mgr. Jaroslava Peltanová, TU
13.11.

Vážení rodiče,
třídní schůzka je 14. listopadu od 18 hodin.

Vybíráme 200 Kč na autobus na plavání.
Zdravím,
Mgr. Jaroslava Peltanová, TU


9.listopadu

Vážení rodiče,
dnes jsme navštívili Hrusice - v rámci projektu literární a výtvarné výchovy jsme navštívili muzeum Josefa Lady. Při prohlídce se žáci dozvěděli mnoho nových i zajímavých informací ze života a tvorby nejen slavného autora kocoura Mikeše a Kmotry lišky, ale také paní Aleny Ladové. Její ilustrace najdeme i v současné dětské literatuře.
Žáci vyplňovali pracovní list a také si zahráli na malíře - zpočátku takové, který vidí jako Josef Lada jen jedním okem. Vytvořili koláž s kresbou Josefa Lady, kterou si nakonec odvezli - ve škole práce dokončíme a vystavíme.
Při závěrečné reflexi děti projevily velké nadšení a spokojenost, k té jistě přispěla i možnost nákupu suvenýrů!

Fotografie v galerii.
Zdravím,
Mgr. Jaroslava Peltanová, TU

3.listopadu

Ve čtvrtek 9. listopadu pojedeme na exkurzi do Hrusic - muzeum + představení.
Odjezd v 8 hodin, návrat do 12.30.
Vybíráme  150 Kč.

 Mgr. Jaroslava Peltanová, TU


31.října
Vážení rodiče,
dnes v rámci multikulturní výchovy a zvyků z anglicky mluvících zemí jsme školní den pojali  "Halloweensky".  Vyrobili jsme typické dýňové lampy, oblékli se do kostýmů duchů, kostlivců, čarodějnic a kouzelníků, překrásná byla i Bloody Lady.
Veliké pobavení bylo při klasické halloweenské hře "Bobbing for apples". (Luděk přišel o kývající se zub!)
Žáci se nejen naučili, také si den zvesela užili.
Vhodnou vložkou do celého dne byl také program "Mini projektový den s etiketou" plný praktických ukázek a scének, ve kterých žáci získávali a procvičovali pravidla  slušného chování, dodržování školního řádu.
Prohlédněte si fotogalerii.
Srdečně zdravím,
Mgr. Jaroslava Peltanová, TU


30.října

Vážení rodiče,

31.10. od 10 hodin miniprojektový den s etiketou  -  vybíráme  60.- Kč

3.11. vánoční focení

Zdravím,
Mgr. Jaroslava Peltanová, TU12.října
Vážení rodiče,

ve třídě se opět vyskytly vši, prosím, umyjte dětem vlasy speciálním šamponem.
Mgr. Jaroslava Peltanová


12.října

Na pátek 20. 10. je z důvodu voleb do Parlamentu ČR vyhlášeno ředitelské volno.

 

(Školní družina v provozu - přihlášení.)


Vážení rodiče,
vycházku do zoo uskutečníme v úterý 17.10., odchod od školy v 7.50 hod.
Mgr, Jaroslava Peltanová, TU
10. října

Vážení rodiče,
pro nepříznivé počasí jsme plánovaný výlet do zoo po rozvaze dnes neuskutečnili, překládáme na jiný termín s vhodnějším počasím - bude včas upřesněno.
Mgr. Jaroslava Peltanová, TU


9. října

Vážení rodiče,
na výlet do zoo odcházíme zítra v 7.50 - sraz u branky, vrátíme se asi ve 13.30.

Vybíráme 200 Kč na autobus na plavání na říjen, za měsíc září byl zaplacen z dotace, kterou škola získala.

Zdravím,
Mgr. Jaroslava Peltanová, TU


2. října

Vážení rodiče,
info 1:  ve třídě se vyskytly vši, prosím, umyjte dětem vlasy speciálním šamponem

info 2:  v úterý 10.10. pojedeme do zoo, vybírám 150 Kč

Zdravím,
Mgr. Jaroslava Peltanová, TU29. září
Informace: kroužek anglického jazyka - příprava na cambridgské zkoušky YLE
začíná v uterý 3.10. od 14 do 15 hodin.
Mgr. Jaroslava Peltanová

26. září
Vážení rodiče

Evropský den jazyků jsme prožili projektovým dnem.
Žáci pracovali ve skupinách - výstupem jsou plakáty s informacemi a obrázky o zemích, které si sami vybrali. Na závěr každá skupina "svou zemi " představila všem spolužákům. Dali si záležet a výsledek to potvrzuje.
Navštívila nás ve třídě paní Arendash a pověděla informace a zajímavosti o Ukrajině, seznámila s ukrajinštinou a také zodpověděla i několik zvídavých otázek.
Všichni žáci si vyrobili svůj "hudební nástroj" a na závěr jsme společně zpívali a tančili.

Děkuji paní Arendash za ochotu a za spolupráci těm rodičům, kteří pomohli dětem s přípravou na dnešní den.

Věřím, že tímto způsobem jsme dobře naplnili ideu Evropského dne jazyků.

Mgr. Jaroslava Peltanová, TU 3.A
22.září
Vážení rodiče,
úterý 26.9. Evropský den jazyků využijeme pro projektový den.
Žáci mají zapsáno, co budou potřebovat : trubičku (např. od kuchyňských papírových utěrek), zrna - např. hrách, čočka, kukuřice.. , informace + obrázky a  fotky o zemi, kterou si sami zvolí - třeba i ve skupině se spolužáky. Návštěvu přislíbila paní Arendash, poví nám o Ukrajině, Rusku, jazycích těchto zemí a zajímavosti.
 
Zdravím,
Mgr. Jaroslava Peltanová, TU


19.září
Vážení rodiče,
zítra tj. 20.9. od 10 hodim máme preventivní akci s Policií ČR na téma
Bezpečné chování - nebezpečné situace
Prodiskutujte, prosím, toto téma s dětmi následně i doma.
Z tohoto důvodu je také malá změna v rozvrhu: Aj bude ve čtvrtek 2.hodinu místo ve středu.
Zdravím,
Mgr. Jaroslava Peltanová, TU15. září

Vážení rodiče,
přeposílám kontakt na třídní důvěrnici paní Hrdliczkovou.
Zdravím,
Mgr. Jaroslava Peltanová, TUKontakt: Jana Hrdliczková

                  janicka.hrdliczka@seznam.cz

                 727 909  404


6. září
Vážení rodiče,
ceny pracovních sešitů pro 3. ročník:

Matematika 1. díl                   44 Kč
Matematika 2. díl                   44 Kč
Matematika 3. díl                   44 Kč
Písanka - soubor 2 sešitů        32 kč (á 16 Kč)  
Český jazyk 1. díl                   35 Kč
Český jazyk 2. díl                   35 Kč
Prvouka Já a můj svět             65 Kč
Angličtina                               90 Kč

Částku  389 Kč + 111 Kč na třídní fond = 500 Kč  vybírám v hotovosti, možno na tř. schůzce 12.9.

Plavání

Od 11.9.
vždy v pondělí.
Žáci si vezmou do batůžku mýdlo, plavky, ručník, doporučuji gumové pantofle, svačinu, na dlouhé vlasy i koupací čepici.

Srdečně zdravím,

Mgr. Jaroslava Peltanová, TU
Vážení rodiče,


4. září  slavnostní zahájení školního roku
           ukončení do 9 hodin
           ŠD v provozu

další dny prvního týdne - info na webu školy


Pomůcky :  sešity č. 523  celý balík
                 sešit  č.520e   1 + linkovaná podložka
                 notový sešit    1
                 zápisník
                 čtvrtky, barvy
                 pravítko, trojúhelník

                 další upřesním na první třídní schůzce 12.9.


Srderčně zdravím,

Mgr. Jaroslava Peltanová

       třídní učitelka

Rychlý kontakt

Základní škola, Praha 10,
Břečťanová 6/2919
106 00 Praha 10

IČO: 47611871
č.ú.: 2000742329/0800

tel.: +420 272 651 133
e-mail: skola@zsbrectanova.cz

Zobrazit na mapě

 

Základní informace

                  
Kalendář akcí

2. 7. - 31. 8. Letní prázdniny

3. 9. 17.00 - třídní schůzky př.tř., pav. H
3. 9. 18.00 - třídní schůzky 1. tříd, pav. E

11. 9. 18.00 - třídní schůzky I. a II. st.
Školní jídelna

Kontakt
Placení, odhlášení stravného
Jídelníček

--------------------------------------------------------

Webmail (přihlášení)

O škole
Charakteristika
Školská rada
Prezentace tříd
Archiv
Školní rok
2018/2019

Organizace roku
Rozvrhy
Výuka
Zvonění
Kroužky
Knihovna
Rodiče
Konzultační hodiny
Třídní schůzky
Pravidla pro omlouvání absence
Poradenství
Zápis do 1. třídy
Přijímací zkoušky na SŠ
Zajímavosti
Dokumenty
Formuláře, žádosti
Školní řád
ŠVP
Plán výchovného poradce
Program prevence
Úmluva o právech dítěte
Výroční zprávy
Rozpočet
Informace o zpracování osobních údajů
Fotogalerie
Škola
Školní družina
Výtvarná galerie
Školní družina
Denní režim
Vnitřní řád ŠD
Platba
Zápisní lístek
Prezentace oddělení
Prezentace kroužků
Kontakty
Škola
Vedení
Učitelé 1. stupeň
Učitelé 2. stupeň
Školní družina
Provoz
Školní jídelna
Pedagogicko - psychologická poradna
Škola v přírodě
ZŠ Břečťanová | skola@zsbrectanova.cz (c) 2018 Jan Slabý - IT Market  All right reserved