3.A (Mgr. Zdeňka Täuberová)

28.11.2022

ZÍTRA (29.11.2022) jedeme do Svíčkárny. Kdo nezaplatil dnes, ráno přinese 350Kč. Sraz je v 7,55h. před pavilonem C, s sebou  v batůžku svačinu, nápoj, ŽK, penál a drobné mince na případný malý nákup (cca50-70Kč).

Děti dostaly domů k podepsání čtvrtletní práce z Ma a Čj, prosím o podpis a navrácení zpět.

24.,25.11.2022

MA - DÚ - 1 strana PL (1-3), kontrola DÚ, procvičení násobilky a dělení: https://www.umimematiku.cz/pexeso-nasobilka-cisla-7/6,8,7, 

ČJ - DÚ -PL-celý, procvičovali jsme tvary vyjm. slov po B, kontrola PS, opakování  uč. 47/2

PR - kontrola DÚ v PS str. 24/67, učebnice str. 27, sledovali jsme: https://www.youtube.com/watch?v=Au3yeBBruU8

23.11.2022

MA - MOŽNOST PROCVIČENÍ: https://www.umimematiku.cz/pexeso-nasobilka-cisla-7/6,8,7

ČJ - DÚ - PS str. 24/3-6 (na 25.11.) Procvičovali jsme tvary vyjm. slov po B: https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=03.+Vyjmenovan%C3%A1+slova&topic=01.+Slova+po+B#selid, v učebnici na str. 46/3,2

PR - PS str. 22-24, za DÚ je PS str. 24/67, sledovali jsme :https://www.youtube.com/watch?v=ZN3laounEw8

22.11.2022

Byli jsme v knihovně na Zahradním městě, kde se žáci seznámili s prostředím, s možností, systémem a podmínkami pro zapůjčení knih, deskových her nebo časopisů.

MÁME FOTOGRAFIE, CENA - 330Kč., převezmu od dětí do 25.11.

Prosím o podpis rodičů v ŽK na straně 25 a 26.

21.11.2022

MA - počítali jsme příklady v učebnici na str. 37, za DÚ je DOPOČÍTAT cv. 19

22.11. - ZÍTRA JDEME DO KNIHOVNY  žáci potřebují batůžek se ŽK, svačinou a nápojem. Sraz v 8,00 ve třídě. 

MÁME FOTOGRAFIE, CENA - 330Kč., převezmu od dětí do 23.11.

18.11.2022

MA - DÚ na 21.11.- výpočet celého PL 

MOŽNOST PROCVIČENÍ: https://www.umimematiku.cz/pexeso-nasobilka-cisla-7/6,8,7

ČJ - Procvičovali jsme tvary vyjm. slov po B: https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=03.+Vyjmenovan%C3%A1+slova&topic=01.+Slova+po+B#selid 

DÚ na 21.11. - PL (celý, spolužáci přinesou kamarádům, kteří bydlí poblíž)16.11.2022

MA - opakovali jsme rýsování polopřímek a úseček na papír (podle uč. str.31), DÚ na 21.11.- výpočet celého PL 

MOŽNOST PROCVIČENÍ: https://www.umimematiku.cz/pexeso-nasobilka-cisla-7/6,8,7

ČJ - DÚ na 21.11. - PL (celý, spolužáci přinesou kamarádům, kteří bydlí poblíž). Doplňovali  jsme v PS str. 22,23. 

Poslech: https://www.youtube.com/watch?v=i2UDuQFXbWU, https://www.youtube.com/watch?v=7do5gCCjl1Y

PR: četli jsme v učebnici na str. 24,25, vypracovali v PS str. 21. 

DŮLEŽITÉ: MÁME FOTOGRAFIE, CENA - 330Kč., převezmu od dětí do 23.11.

 ZÍTRA - 15.11.2022 budou v naší třídě 3. A v 17,30h. třídní schůzky, dozvíte se informaci a průběhu vyučování a hodnocení Vašich dětí. Prosím o včasný příchod, aby se rodiče, kteří mají děti ještě v jiných třídách, mohli účastnit také tam. 

Těším se na setkání a popovídání. 

11.11.2022

MA - opakovali jsme sčítání, odčítání, násobení i dělení slovně, DÚ na 15.11.- výpočet celého PL 

MOŽNOST PROCVIČENÍ: https://www.umimematiku.cz/pexeso-nasobilka-cisla-7/6,8,7

ČJ - psaní do školního sešitu z učebnice str. 42-pouze příbuzná slova ke slovesu BÝT, věty na str. 43 s těmito slovy (Letos byla dlouhá zima. atd.). DÚ - PL (celý). Spolužáci přinesou kamarádům, kteří bydlí poblíž.

Poslech: https://www.youtube.com/watch?v=i2UDuQFXbWU, https://www.youtube.com/watch?v=7do5gCCjl1Y

10.11.2022

MA - opakovali jsme sčítání, odčítání, násobení i dělení slovně, kontrolovali DÚ 30/35-40.

MOŽNOST PROČENÍ: https://www.umimematiku.cz/pexeso-nasobilka-cisla-7/687

ČJ - čtení z Čítanky na str. 32, odpovědi na otázky. Příprava na "Čtenářskou dílnu"-bude 1x za měsíc ve škole (předem oznámím). Za DÚ - přinést knihu, kterou čtu na 18.11.

Poslech: https://www.youtube.com/watch?v=i2UDuQFXbWU, https://www.youtube.com/watch?v=7do5gCCjl1Y

9.11.2022

MA - opakovali jsme sčítání a násobení slovně, také v učebnici na straně 30, kdo nevypočítal v hodině, má za DÚ DOPOČÍTAT příklady 35-40.

ČJ - ve škole uč. str. 21  Popis zvířete, za DÚ - osnova a popis lišky do sešitu SLOH (osnova bude mít 3 body). V PS jsme vypracovali a kontrolovali str. 14 a 15/4,5.

Důležité - 15.11.2022 budou v naší třídě 3. A třídní schůzky v 17,30h., těším se na setkání.

8.11.2022

MA - opakovali jsme sčítání a násobení a opravovali jsme pracovní listy.

ČJ - DÚ - PŘEČÍST SI V UČEBNICI VYJMENOVANÁ SLOVA na str. 42.

Důležité - 15.11.2022 budou v naší třídě 3. A třídní schůzky v 17,30h., těším se na setkání.

4.11.2022

MA - počítání v učebnici na str. 28/17, za DÚ je 28/22, 29/25 (pouze doplnění v učebnici).

Procvičování násobilky - https://www.onlinecviceni.cz/exc/chk_exc.php

ČJ - opakování dosavadního obsahu učiva  slovní procvičení základních pojmů (pouze slovně v učebnici str. 8,17,22,24,26,28,33,34,35,36) a související cvičení v PS.

PRVOUKA - vypracovali jsme PS str. 18,20. Za DÚ je opakování kapitoly "Lidé kolem nás". (PS a učebnice) ve středu 9.11. bude test.

Písemné opakování za 1. čtvrtletí z ČJ bude v úterý, z MA bude v pondělí.

Důležité - 15.11.2022 budou v naší třídě 3. A třídní schůzky v 17,30h., těším se na setkání.

3.11.2022

MA - počítání v učebnici na str. 26/1, 27/10-13, za DÚ je 27/15,16

Procvičování násobilky - https://www.onlinecviceni.cz/exc/chk_exc.php

ČJ - za DÚ: PS str. 21

Prvouka - v PS str. 19 a vykreslení PL.

Písemné opakování za 1. čtvrtletí z ČJ bude v úterý, z MA bude v pondělí.

WEB ZŠ: https://www.zsbrectanova.cz/novinka/vcela-v-siti-zivota-3-z-tauberova

Důležité - 15.11.2022 budou v naší třídě 3. A třídní schůzky v 17,30h., těším se na setkání.

2.11.2022

MA - procvičování výpočtu dvojciferných čísel čísel na PL  za DÚ je dopočítání celého listu. Rýsovali jsme do sešitu z geometrie (úsečky, přímky, polopřímky).

Procvičování násobilky - https://www.onlinecviceni.cz/exc/chk_exc.php

ČJ - básničku z Čítanky na str. 34 se výborně naučili VŠICHNI (až na 3 žáky) všichni.

Prvouka -povídání o rodině, profesích, za DÚ je vykreslení PL.

Písemné opakování za 1. čtvrtletí z ČJ bude v úterý, z MA bude v pondělí.

Důležité - 15.11.2022 budou v naší třídě 3. A třídní schůzky v 17,30h., těším se na setkání.

1.11.2022

MA - procvičování výpočtu dvojciferných čísel čísel na PL. Za DÚ je opakování násobilky a základních pojmů v geometrii (úsečka, přímka, polopřímka).

Procvičování násobilky - https://www.onlinecviceni.cz/exc/chk_exc.php

ČJ v PS jsme pracovali na straně 19 a 20, kdo nedokončil, má za DÚ. Pokračuje básnička z Čítanky na str. 34. Zítra bude diktát.

Důležité - 15.11.2022 budou v naší třídě 3. A třídní schůzky v 17,30h., těším se na setkání.

31.10.2022

MA - procvičování výpočtu dvojciferných čísel v učebnici (str.34/1,2,3,5 a str. 35/7-9), Za DÚ je 34/4 v učebnici.

Procvičování násobilky - https://www.onlinecviceni.cz/exc/chk_exc.php

ČJ úkol do 2.11  básnička z Čítanky na str. 34. Za DÚ je procvičovat psaní po měkkých a tvrdých souhláskách.

Důležité - 15.11.2022 budou v naší třídě 3. A třídní schůzky v 17,30h., těším se na setkání.

24.10.2022

MA - procvičování výpočtu slovních úloh v učebnici (23/48,49), výpočet příkladů 23/47. Za DÚ je 23/53  v učebnici, do 31.10. je výpočet na PL.

Procvičování násobilky - https://www.onlinecviceni.cz/exc/chk_exc.php

ČJ úkol do 2.11  básnička z Čítanky na str. 34. Za DÚ na 31.10. je PL a v PS str. 17,18.

Na akci "Včela v síti života" je více informací v mailu.

21.10.2022

MA - procvičování psaní slovních úloh do školního sešitu (22/39,40,43), za DÚ je 22/44,45 do domácího sešitu, procvičování násobilky - https://www.onlinecviceni.cz/exc/chk_exc.php

ČJ úkol do 2.11  básnička z Čítanky na str. 34, ve škole jsme opakovali v PS na straně 16., za DÚ na 24.10. je PL - celý.

V pondělí vybíráme 170Kč na úterní akci "Včela v síti života". Více informací je v mailu.

20.10.2022

MA - procvičování násobilky 8 (učebnice str. 22/36,38,41,42, procvičování násobilky - https://www.onlinecviceni.cz/exc/chk_exc.php

ČJ čtení z Čítanky na str. 34,35 a povídání o významu slov nadřazených, o poučení z textu


19.10.2022

MA - geometrie - opakování z učebnice str. 9,18,25, procvičování násobilky - https://www.onlinecviceni.cz/exc/chk_exc.php

ČJ - DÚ - Písanka str. 5

PR - DÚ - PS 16/3  (pouze datum narození rodičů)

20.10. v 9,15 bude fotografování jednotlivých žáků - téma Vánoce

18.10.2022

MA - učebnice str. 21/26-31, DÚ - 21/35 (do domácího sešitu), procvičování násobilky - https://www.onlinecviceni.cz/exc/chk_exc.php

ČJ - PS  str. 11/9-12

PR - DÚ - PS do strany 16/2, opět bude testík na opakování z 1. kapitoly

12.10.2022

13.10.2022 (díky pěknému počasí) půjdeme v 10,00h. na tematickou procházku k rybníku Hamr. Budeme pozorovat přírodu a kreslit pastely podzim. Návrat bude do 12,30h.

MA - možnost procvičování násobilky - https://www.onlinecviceni.cz/exc/chk_exc.php

PR - DÚ - na pátek - dokončit cvičení v PS do strany 13, v pátek bude opakování 1. kapitoly.


     10.10.2022

  • 23.10.2022 půjdeme v 10,00h. na tematickou procházku k rybníku Hamr. Budeme pozorovat oblast a kreslit pastely podzimní přírodu. Návrat bude do 12,30h. (změna data možná).


          v učebnici jsme ve škole počítali na str. 11/46 a procvičovali násobilku s létajícím talířem.

          11.1. (zítra) bude krátké písemné opakování násobilky na známky.


  • ČJ - neustále opakujeme a procvičujeme psaní hlásek, které jinak píšeme a jinak slyšíme (p-b, h-ch, z-s-,ž-š) a slova se slabikami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě. Ve středu bude pravidelná diktát na téma předchozího obsahu. 

                                                                              29.9.2022

  • 30.9.2022 jdeme do kina na film "Planeta Praha". Sraz před pavilonem C v 8,00h., děti potřebují svačinu a ŽK. Návrat bude cca ve 12,15h. Společně půjdou na oběd a pak podle Vašich informací do družiny nebo domů.


          v učebnici jsme ve škole počítali na str. 12/55, 13/60,14/61,66.

          Za DÚ bude do domácího sešitu ze str. 12/49 a 13/57 (slovní úlohy-ZVZO).


  • ČJ - opakujeme v učebnici na str. 14 a 15 (povídání o ČR-str.14/2 navazuje na Prvouku), za DÚ je psaní do Písanky str. 4.

27.9.2022 

ČJ - opakujeme psaní pravopisu po měkkých a tvrdých souhláskách a také slova se slabikami DĚ, TĚ, NĚ, BĚ, PĚ, VĚ, MĚ - YouTube.

MA -  počítali jsme v učebnice na straně 13/59 a do školního sešitu opisovali na straně 13/58.

V pátek 30.9.2022 půjdeme do kina, žáci mají v ŽK informace.

26.9.2022

MA - průběžně si s dětmi procvičujte násobení a dělení (https://www.youtube.com/watch?v=JH-MAmP7Xqo), v učebnici jsme psali na str. str. 12/51 (slovní úlohu a procvičili jsme si co musí obsahovat - zápis, výpočet, zkoušku a odpověď).Kdo nevypočítal ve škole, doma vypočítá příklady 12/53 a 13/56a,b.


ČJ - Každý čtvrtek budeme číst z čítanky a diskutovat o obsahu přečtených článků.

Každý pátek se budeme ve slohu učit rozlišovat a psát různé žánry (báseň, popis, vyprávění).MA - rýsovali jsme přímky do sešitu, dále průběžně si s dětmi procvičujte násobení a dělení, DÚ do domácího sešitu str. 12/54 a,b.

ČJ - opakovali jsme slabiky pě, bě, vě, mě a jejich psaní,  PS str 8. a 9./8 

V Prvouce se učíme znalosti o ČR - symboly a památky v Praze.

MA - průběžně si s dětmi procvičujte násobení a dělení : https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=08.+N%C3%A1soben%C3%AD+a+d%C4%9Blen%C3%AD+1-10#selid),

v učebnici jsme ve škole psali na str. 13/56 a,b.

Každou STŘEDU bude GEOMETRIE, žáci už mají sešit připravený ve škole.


ČJ - každou středu bude krátký diktát, tentokrát na věty.

Za úkol je psaní zdrobnělin na malý PL, který žáci dostali ve škole a kdo nedokončil ve škole, dopracuje v PS stranu 8/3-7 


Milí rodiče,

průběžně si s dětmi procvičujte násobení a dělení, v učebnici jsme psali na str. 10/40, za DÚ je do domácího sešitu str. 8/34,35 (slovní úlohy musí obsahovat zápis, výpočet, zkoušku a odpověď).

Každou STŘEDU bude GEOMETRIE, žáci už mají sešit připravený ve škole.

Každou středu bude krátký diktát, tentokrát na věty.

V Prvouce opakujeme znalosti o Praze a dopravě i bezpečnosti - https://www.youtube.com/watch?v=y6kKCimC0g8

Vážení a milí rodiče,

průběžně si s dětmi procvičujte násobení a dělení, v učebnici jsme psali na str. 8/30-33.

V Čj žáci jsme psali do pracovního sešitu str./15-17, str.7/1-4 a str. 8/1, včetně doplnění tabulky na pravé straně listu.

Každou středu bude krátký diktát, tentokrát na věty.

Další úkoly si děti píšou do Úkolníčku, podle naší dohody na třídní schůzce.

V Prvouce opakujeme znalosti o Praze a dopravě i bezpečnosti.


Vážení a milí rodiče,

průběžně si s dětmi procvičujte násobení a dělení, aby se dětem lépe počítalo při opakování.

V Čj žáci píšou do své Písanky do strany 2, pokračujeme i 3. stranu ve škole.

Každou středu bude krátký diktát, tentokrát na slova, tak pokud  budete chtít, připravte se průběžně každodenním procvičováním doma, stačí 2 věty.

Další úkoly si děti píšou do Úkolníčku, podle naší dohody na třídní schůzce.

V Prvouce opakujeme znalosti o Praze a dopravě i bezpečnosti.Vážení a milí rodiče,

děti si přinesly do školy všechny pomůcky, které zůstanou ve třídách, aby je mohly postupně využívat při vyučování. 

Během víkendu si s dětmi procvičujte násobení a dělení, aby se dětem od pondělí lépe počítalo při opakování.

Po celý týden všichni pracovali pečlivě a s nadšením, velice je chválím za básničku a splnění všech úkolů.

V Čj jsme dnes psali slohovou práci na téma Naše škola, seznámili jsme se s osnovou a psaním podle jednotlivých bodů. 

Každou středu bude krátký diktát, tentokrát na slova, tak pokud  budete chtít, připravte se na něj - PS (pracovní sešit) str. 6/12.

Další úkoly si děti píšou do Úkolníčku, podle naší dohody na třídní schůzce.

Pro nemocné děti - zatím pouze básnička z Čítanky na str. 4  dvě sloky. 

Přeji krásné, ve zdraví prožité slunečné dny 

Mgr. Zdeňka Täuberová  

Vážení a milí rodiče,

začátek školního roku jsme zdárně otevřeli a od pondělí si budeme postupně opakovat učivo a navazovat dalším během 3. ročníku. 

Dnes jsme měli možnost účasti na ukázce florbalu v tělocvičně, náborový letáček si vzal každý domů.

Každé pondělí bude po 1. hodině matematiky Plavecký výcvik, proto žáci potřebují v batohu všechny věci na plavání (viz. seznam zaslaný 29.8.2022) a po návratu ještě bude výuka angličtiny.

Malý úkol na pondělí je vyplnit pracovní list, který mají vložený v žákovské knížce, prosím Vás ještě o vyplnění údajů na její 1. straně.

Do třídy každý potřebuje ručník - stačí malý.

Nová informace ohledně ceny učebnice a pracovního sešitu do angličtiny je 261Kč, budu vybírat na rodičovské schůzce 6.9. od 18,00h.  

Přeji krásné slunečné dny a těším se na viděnou v úterý.

Mgr. Zdeňka Täuberová