3.A (Mgr. Zdeňka Täuberová)

31.5. 2023

ČJ - rozlišování slovních druhů, včetně neohebných. Vypracování v PS-57. Možnost k prověření:  https://www.umimecesky.cz/rozbory-urcovani-podstatna-jmena-2-uroven/3215

MA - ZELENÁ UČEBNICE  str. 20/8-10,21/13-15. Možnost procvičení: https://www.umimematiku.cz/presouvani-deleni-se-zbytkem-1/867

PRVOUKA: uč. str 58-60, PS str. 44,45/3.

30.5. 2023

31.5.2023 se budeme fotografovat - všichni žáci (cena 55Kč) nebo skupinky. Napište do ŽK jestli se může Vaše dítě fotit se spolužáky (ve skupince). Cena bude 35Kč/1 ks.

ČJ - rozlišování a určování předložek, spojek, částic a citoslovců (učebnice str93,94,) Vypracování v PS str. 55. Možnost k prověření: https://www.umimecesky.cz/rozbory-urcovani-predlozek-2/4958

MA - slovní opakování pravidel zaokrouhlování, dělení se zbytkem, násobení  a dělení 10. ZELENÁ UČEBNICE str. 20/7,8; 22/1b, 4. DÚ: PL celý na 1.6.

Možnost procvičení: https://www.umimematiku.cz/presouvani-pavuciny-nasobeni-1/73218.5.2023, 19.5.-26.5.2023

Opakování učiva a příprava na ŠKOLU V PŘÍRODĚ - školní řád, pravidla chování a bezpečnosti, režim a další informace ohledně pobytu v Jánských lázních v hotelu Černá hora.

Všechny informace jsou ještě v mailu rodičů a fotografie i s přehledem aktivit budou každý večer zasílány také mailem.  


15.-17.5. 2023

ČJ - rozlišování se zdůvodněním a otázkami na určování podst. jmen v učebnici str. 86, příd. jmen -str. 89, zájmen (str. 90), číslovek (str. 90), sloves - str. 91 a dalších slovních druhů neohebných. Vypracování v PS-číslovky, slovesa a příslovce. Možnost k prověření: https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-vyjmenovana-slova-po-v-1-uroven/697

MA - ZELENÁ UČEBNICE - GEOMETRIE: symboly poloměru a průměru, jejich určování, uč. str. 11. Možnost procvičení: https://www.umimematiku.cz/presouvani-deleni-se-zbytkem-1/867

PRVOUKA: Užitkové a okrasné rostliny - rozlišování podle obrázků a v učebnici.12.5. 2023

ČJ - rozlišování a určování podst. jmen v učebnici str. 86, příd. jmen -str. 89, zájmen (str. 90), číslovek (str. 90) a sloves - str. 91. Vypracování v PS str. 50,51. Možnost k prověření: https://www.umimecesky.cz/tvorba_slov_mala_sada-1-uroven/4044

MA - slovní opakování pravidel zaokrouhlování, ZELENÁ UČEBNICE str. 14/33,34,38; str. 15/39,40.. DÚ: PL celý na pondělí 15.5.

Možnost procvičení: https://www.umimematiku.cz/presouvani-deleni-se-zbytkem-1/867

PRVOUKA: učebnice str. 76-78. Opakování o vlastnosti a rozdělení živočichů a rostlin.10.,11. 5. 2023

ČJ - diktát na psaní malých a velkých písmen u slov obecných a vlastních jmen (měst, pohoří, řek, států i hor - uč. str. 87/3. DÚ: PS str. 50/3a,b,c. Definice slovních druhů (podst. jména, přídavná jména zájmena) a jejich slovní příklady, rozlišení a rozdíly v PROCVIČOVÁNÍM SEŠITĚ (FIALOVÝ) a písemné určování číslicemi nad slova na str. 8/1,2,3. Procvičování: https://www.umimecesky.cz/tvorba_slov_mala_sada-1-uroven/3964

MA - GEOMETRIE - ZELENÁ UČEBNICE str. 7/1,9/1-151, DÚ: zelená uč. i str. 10/16-18. OPAKOVÁNÍ - násobky 7,8,9. Možnost procvičování: https://www.umimematiku.cz/presouvani-deleni-se-zbytkem-1/867. DÚ na pondělí 15.5.: PL celý

PRVOUKA:  Test na určování živočichů a rostlin pakování o vlastnostech živočichů a rostlin. Možnost procvičování: https://www.umimefakta.cz/rozhodovacka-cviceni-listnate-stromy-a-kere-1/392769.5. 2023

ČJ - oprava PS str. 42, slovně určování podst. jmen v učebnici str. 87/3a,4, definice a rozlišování přídavných jmen (uč. str. 86), příd. jmen (str. 89), zájmen (str. 90) a číslovek (90/4). Vypracování do školního sešitu uč. str.91/2. Možnost k prověření: https://www.umimecesky.cz/vpisovacka-sklonovani-podstatna-jmena/306

MA - slovní opakování pravidel zaokrouhlování NA STOVKY, PROCVIČENÍ - ŽLUTÁ UČEBNICE str. 54/3. ZELENÁ UČEBNICE str. 8/8,9; 9/13.

Možnost procvičení: https://www.umimematiku.cz/rozhodovacka-mala-nasobilka-2-uroven/343, https://www.umimematiku.cz/presouvani-deleni-se-zbytkem-1/8673-5.5. 2023

ČJ - diktát, definice slovních druhů (podst. jména, přídavná jména zájmena) a jejich slovní příklady, rozlišení a rozdíly; doplňování do PS str. 49. DÚ na 9.5. - PS str. 42,43. Opakování: https://www.umimecesky.cz/rozbory-urcovani-korene-2-uroven/1668, SLOH - VYPRÁVĚNÍ VÝLETU NA KONOPIŠTĚ

MA - GEOMETRIE - ZELENÁ UČEBNICE str. 6/1, OPAKOVÁNÍ - slovně pravidla pro řešení slovních úloh, výpočet v uč. 4/17. Seznámení s další kapitolou=DĚLENÍ SE ZBYTKEM a vysvětlení podstaty. Možnost procvičování: https://www.umimematiku.cz/roboti-mala-nasobilka?source=explicitExerci

PRVOUKA: PS str. 54/13, 55. Opakování o vlastnostech živočichů a rostlin, o fotosyntéze a pojmenování rostlin i živočichů na výletě na KonopištiVe středu bude test na určování živočichů a rostlin (např. zajíc=obratlovec, savec; jasmín=dřevina-keř; pampeliška=bylina, 2 plody suché a 2 plody dužnaté, atd.). Učebnice str. 73,74. Pokus ve třídě: POZOROVÁNÍ KOŘENŮ CIBULE VE SKLENICI S VODOU. Možnost procvičování: https://www.umimefakta.cz/rozhodovacka-cviceni-listnate-stromy-a-kere-1/392762.5. 2023

ČJ -  uč. na str. 85 - rozdělení slovních druhů na ohebná a neohebná s objasněním rozdílů a odkazem na charakteristiku (v PS str. 49-51 v horní části jsou poučky. Písemně psaní a doplnění v PS na str. 49(1-3).  Opakování: https://www.umimecesky.cz/rozbory-urcovani-korene-2-uroven/1653

MA - OPAKOVÁNÍ na PL, DÚ - PL str. 33,34 do pátku 5.5.   Možnost procvičování: https://www.umimematiku.cz/roboti-mala-nasobilka?source=explicitExercise
28.4. 2023

ČJ - oprava písemné práce, písemné doplnění v PS na str. 40. DÚ: do domácího sešitu napsat z učebnice str. 89/5b; na str. 85 přečíst a seznámit se s rozdělením slovních druhů na ohebná a neohebná. Opakování: https://www.umimecesky.cz/vpisovacka-sklonovani-podstatnych-jmen-1/1310

MA - SLOVNÍ OPAKOVÁNÍ  pravidla pro řešení slovních úloh (ZVZO) - uč.  52/29 do školního sešitu. DÚ: vypracovat slovní úlohu z uč. str. 50/11.  Možnost procvičování: https://www.umimematiku.cz/pexeso-poradi-operaci-zavorky-2-uroven/1032

PRVOUKA: společná práce v PS-str. 53, 27.4. 2023

ČJ - oprava diktátu z Písemné kontrolní práce za 3. čtvrtletí, báseň - Pět ježibab. Možnost k prověření: https://www.umimecesky.cz/porozumeni-cteni-zaklady-fotky/146, https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-vyjmenovana-slova-po-m-2-uroven/6100

MA: slovní opakování pravidel zaokrouhlování (uč. str. 32), sčítání pod sebou str. 37/2. Samostatné řešení slovní úlohy do školního sešitu ze str.34/9.   Možnost procvičení: https://www.umimematiku.cz/slovni-ulohy-scitani-odcitani-2-uroven/7015


26.4. 2023

ČJ - písemné doplňování slovních spojení po B,L,M,P,V. Objasnění významu příbuzných slov po V. Možnost k prověření: https://www.umimecesky.cz/porozumeni-cteni-zaklady-fotky/146, https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-vyjmenovana-slova-po-m-2-uroven/6100

MA: kružnice, str. 36, rýsování kruhů so sešitu - poloměr=r, průměr=d......3 kružnice (r=2,5cm, d=4cm).  Možnost procvičení: https://www.umimematiku.cz/pexeso-scitani-odcitani-nad100-1-uroven/1286

PRVOUKA: rostliny a jejich vlastnosti (pohyb, rozmnožování, kvetoucí a nekvetoucí), opakování učiva - určování obratlovců a bezobratlých


25. 4. 2023

ČJ - slovní opakování vyjm. slov po V,  uč. str. 75, 76,76 (slovní procvičování cv. 2a,do školního sešitu psaní 77/3 řádky). Vyprávění - do slohu - psaní na téma: "Můj slunečný víkend". Opakování: https://www.umimecesky.cz/rozbory-urcovani-korene-1-uroven/1617

MA - SLOVNÍ OPAKOVÁNÍ  MALÉ NÁSOBILKY, v učebnici - počítání str. 34/5,6,7. DÚ: dopočítat str. 34/8. Možnost procvičování: https://www.umimematiku.cz/pexeso-scitani-odcitani-nad100-1-uroven/128618-21.4.2023

Během těchto dnů si žáci napsali písemné práce, ti, kteří nebyli přítomni, si napíšou v dalším týdnu. Vyhodnocení bude až po napsání všech, ovšem celkové hodnocení za 3. čtvrtletí bude rodičům předáno na třídních schůzkách dne 25.4.2023. Na schůzce budete seznámeni s informacemi ohledně školy v přírodě a prosím o odevzdání dokumentů. Děkuji i za vzornou úhradu platby do daného termínu.

ČJ - objasnění vyjmenovaných slov po V. DÚ: naučit se zpaměti vyjmenovaná slova po V (uč. str. 75) a slova příbuzná s vyjm. slovy VYSOKÝ, ZVYKAT. Možnost k prověření:  https://www.umimecesky.cz/rozbory-urcovani-korene-1-uroven/1617

MA: opakování o kružnici s využitím viodea:https://www.youtube.com/watch?v=kD73wFfvDOM. Počítání do sešitu: 43/5 (pouze dva příklady) a výpočet v učebnici 43/3. Možnost procvičení: https://www.umimematiku.cz/pexeso-scitani-odcitani-nad100-1-uroven/1286

PRVOUKA: Rostliny - vlastnosti, uč., str. 68,69; PS - str. 51/1-3. Možnost procvičení: https://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/rostliny_znaky1.htm

 

17.4.2023

Z DŮVODU PLAVÁNÍ BUDE PÍSEMNÁ PRÁCE Z ČJ V ÚTERÝ, Z MATEMATIKY BUDE VE STŘEDU.

14.4. 2023

PÍSEMNÁ PRÁCE Z ČJ BUDE V PONDĚLÍ, Z MATEMATIKY BUDE V ÚTERÝ - ŽÁCI ZNAJÍ PRAVIDLA, JEN JE TŘEBA DOMA POSTUPNĚ ZOPAKOVAT.

ČJ - psaní v PS str. 38 - prověřování vyjm. slov S, objasnění vyjmenovaných slov po V. DÚ: PL cv. 63/a,b. Možnost k prověření: https://www.umimecesky.cz/porozumeni-cteni-zaklady-fotky/146, https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-vyjmenovana-slova-po-m-2-uroven/6100

MA: kružnice, str. 48. Možnost procvičení: https://www.youtube.com/watch?v=kD73wFfvDOM

PRVOUKA: Rostliny - vlastnosti, uč., str. 68,69; Možnost procvičení: https://www.umimefakta.cz/rozhodovacka-cviceni-zivocichove-casti-tela-1/37917

 

13.4.2023

ŽÁCI DOSTALI DOKUMENTY KE ŠKOLE V PŘÍRODĚ, PROSÍM O JEJICH VYPLNĚNÍ, PODPIS A ODAVZDÁNÍ NA RODIČOVSKÉ SCHŮZCE 25.4.2023 V 17,30h. nebo v 18,00h. 

ČJ - Opakování: a procvičování vyjmenovaných slov po L,M,S - Na které VS myslím? Čtení z čítanky str. 26,27. Povídání o přátelství mezi dětmi.....

BÁSEŇ na 27.4. - ČÍTANKA- str. 82.

MA - KRUŽNICE A KRUH - rýsování kružítkem a lepení květin z barevných kruhů, https://www.youtube.com/watch?v=3M8p3gPrDhg12.4. 2023

ČJ - slovní opakování vyjm. slov po B,L,M,P,S, objasnění vyjmenovaných slov po V. Možnost k prověření: https://www.umimecesky.cz/porozumeni-cteni-zaklady-fotky/146, https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-vyjmenovana-slova-po-m-2-uroven/6100

MA: kružnice, str. 36, rýsování kruhů. Možnost procvičení: https://www.umimematiku.cz/pexeso-poradi-operaci-zavorky-1-uroven/1030

PRVOUKA: opakování učiva - určování obratlovců a bezobratlých

4.,5.4. 2023

VŠEM PŘEJEME KRÁSNÉ A VESELÉ PŘOŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ A HODNĚ PŘÍJEMNÝCH I RADOSTNÝCH ZÁŽITKŮ MEZI BLÍZKÝMI.

ČJ - slovní opakování vyjm. slov po B,L,M,P,S, seznámení a objasnění vyjmenovaných slov po V. Možnost k prověření: https://www.umimecesky.cz/porozumeni-cteni-zaklady-fotky/146, https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-vyjmenovana-slova-po-m-2-uroven/6100

MA: Možnost procvičení: https://www.umimematiku.cz/pexeso-poradi-operaci-zavorky-1-uroven/1030

PRVOUKA: určování obratlovců a bezobratlých

3.4. 2023

ZÍTRA JEDEME S ČÁSTÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽ V ANGLIČTINĚ DO ZUŠ Taussigova 1150na Prahu 8. TEN, KDO ZŮSTÁVÁ, SE BUDE UČIT PODLE ROZVRHU VE 3.B. ŽÁCI SI ZAPÍŠOU DO ÚKOLNÍČKU.

ČJ - Možnost poslechu: https://www.youtube.com/watch?v=S_K26L2D_os. Opakování: a procvičování vyjmenovaných slov po L,M,S na lístečcích.

MA - SLOVNÍ OPAKOVÁNÍ MALÉ NÁSOBILKY vzestupně i sestupně 

31. 3. 2023

ČJ - slovní opakování vyjm. slov po S  uč. str. 70,71, povídání o telefonování, seznámení s vyjmenovanými slovy po V. Opakování: https://www.umimecesky.cz/diktat-vyjmenovana-slova-po-l-2-uroven/40

MA - SLOVNÍ OPAKOVÁNÍ  pravidla pro řešení slovních úloh (ZVZO) - uč. 35,37 do školního sešitu. DÚ: vypočítat celý PL na úterý 4.4. Možnost procvičování: https://www.umimematiku.cz/pexeso-scitani-a-odcitani-nad-20-2/1312 

PRVOUKA: hra s kostkou - házení a určení obratlovců a bezobratlých, samostatná práce v PS-str. 41

30. 3 2023

ČJ - slovní opakování vyjm. slov, DÚ - psaní do Písanky - všechny strany do str. 11, kontrola v PS str. 37, samostatné doplňování v PS str. 36. Možnost poslechu: https://www.youtube.com/watch?v=sE7cspQAFoY. Opakování: https://www.umimecesky.cz/diktat-vyjmenovana-slova-po-l-2-uroven/40

MA - SLOVNÍ OPAKOVÁNÍ - pravidla zaokrouhlování, počítání v učebnici str. 32/2,4. Možnost procvičování: https://www.umimematiku.cz/pexeso-scitani-a-odcitani-nad-20-2/1312 


28.,29. 3 2023

ČJ -  procvičování pravopisu u slovních spojení a vyjmenovaných slov po S s kartičkami, diktát, slovní hádanky ve dvojicích (na jaké vyjm. slovo po L myslím.....ten druhý hádá-jestli je to sloveso nebo zvíře, atd.), ověření v uč. na str. 68; písemné plnění v PS str. 37. Možnost poslechu: https://www.youtube.com/watch?v=sE7cspQAFoY. Určování správných tvarů:https://www.umimecesky.cz/vpisovacka-sklonovani-podstatnych-jmen-1/1301

MA - GEOMETRIE: uč. str. 20/4 - opakování názvů a symbolů v geometrii - rovnoběžné, kolmé, bod, přímka, úsečka, čtverec, obdélník (jak označujeme strany a vrcholy), rýsování do sešitu cv. 4

PRVOUKA -  uč. str. 54-55, rozdělení živočichů, dále povídání o společných vlastnostech a rozdílech mezi živočichy, jejich základní rozdělení (bezobratlí-hmyz a další bezobratlí, obratlovci) a charakteristika porozumění pojmům (hlava, končetiny, čenich, zobák, plíce, žábry, šupiny, srst, atd.); PS str. 41/9

27. 3 2023

ČJ - slovní opakování vyjm. slov, psaní do Písanky str. 12.  Možnost poslechu: https://www.youtube.com/watch?v=sE7cspQAFoY. Opakování: https://www.umimecesky.cz/diktat-vyjmenovana-slova-po-l-2-uroven/40

MA - SLOVNÍ OPAKOVÁNÍ MALÉ NÁSOBILKY vzestupně i sestupně 

24. 3 2023

ČJ - čtení v Čítance na str. 68. Možnost poslechu: https://www.youtube.com/watch?v=sE7cspQAFoY. Opakování: https://www.umimecesky.cz/diktat-be-bje-ve-vje-pe-me-mne-1-uroven/46

MA - výpočty na PL - společné hledání řešení jednotlivých slovních úloh a kontrola příkladů. 

PRVOUKA -  uč. str. 51-53, povídání o společných vlastnostech a rozdílech mezi živočichy, jejich základní rozdělení (bezobratlí-hmyz a další bezobratlí, obratlovci). PS str. 40

22,23. 3 2023

DŮLEŽITÁ INFORMCE: ŽÁCI DOSTALI ZÁVAZNOU PŘIHLÁŠKU NA ŠKOLU V PŘÍRODĚ, PROSÍM O VYPLNĚNÍ, PODPIS A NAVRÁCENÍ ZPĚT DO ŠKOLY DO PÁTKU 24.3.2023. INFORMACE O PLATBĚ PŘEVODEM JSOU V ČÁSTI, KTERÁ VÁM ZŮSTANE K DISPOZICI.

ČJ - DÚ: číst v Čítance příběh na str. 68. Vysvětlování významu slov po S s kartičkami. Objasňování rozdílů mezi jednotlivými slovy- uč. str.68,69/1. Povídání o přečtených knihách, četba ze Čtenářského deníku.  Možnost poslechu: https://www.youtube.com/watch?v=sE7cspQAFoY. Opakování: https://www.umimecesky.cz/diktat-be-bje-ve-vje-pe-me-mne-1-uroven/46

MA - poměřování různých délek a odhad délky v praxi (na pravítku, pak např. sešit, pouzdro, atd.); kontrola DÚ v učebnice (str.22/81,82), výpočty v učebnici str. 24/5.

21. 3 2023

DŮLEŽITÁ INFORMCE: ŽÁCI DOSTALI ZÁVAZNOU PŘIHLÁŠKU NA ŠKOLU V PŘÍRODĚ, PROSÍM O VYPLNĚNÍ, PODPIS A NAVRÁCENÍ ZPĚT DO ŠKOLY DO PÁTKU 24.3.2023. INFORMACE O PLATBĚ PŘEVODEM JSOU V ČÁSTI, KTERÁ VÁM ZŮSTANE K DISPOZICI.

DĚKUJI ZA SPOLUPRÁCI. Z.TÄUBEROVÁ, TU

ČJ - vysvětlování významu slov po S s kartičkami. DÚ na 22.3. - PL-celý. Možnost poslechu: https://www.youtube.com/watch?v=sE7cspQAFoY. Opakování: https://www.umimecesky.cz/diktat-vyjmenovana-slova-po-l-2-uroven/126

MA - poměřování různých délek v praxi na pravítku, výpočty v učebnici str. 25. DÚ na 23.3.: uč. str. 22/81,82. 

17.,20. 3 2023

DŮLEŽITÁ INFORMCE: ŽÁCI DNES DOSTALI ZÁVAZNOU PŘIHLÁŠKU NA ŠKOLU V PŘÍRODĚ, PROSÍM O VYPLNĚNÍ, PODPIS A NAVRÁCENÍ ZPĚT DO ŠKOLY DO PÁTKU 24.3.2023. INFORMACE O PLATBĚ PŘEVODEM JSOU V ČÁSTI, KTERÁ VÁM ZŮSTANE K DISPOZICI.

DĚKUJI ZA SPOLUPRÁCI. Z.TÄUBEROVÁ, TU

ČJ - procvičování vyjmenovaných a příbuzných slov po B,L,M,P - testík na doplňování i-y a vysvětlování významu slov s kartičkami. DÚ na 22.3. - PL-celý. Možnost seznámení s vyjm. slovy po S:https://www.youtube.com/watch?v=sE7cspQAFoY. Opakování:https://www.umimecesky.cz/diktat-vyjmenovana-slova-po-m-2-uroven/30

MA - poměřování různých délek v praxi - s pravítkem, proužkem papíru; v učebnici str. 24/1,2,5. U cvičení 5 pouze dva sloupečky opsat do školního sešitu a sčítat POD SEBOU, po kontrole převádět decimetry na centimetry, tzn. násobíme 10 a uvědomujeme si, která jednotka je kratší nebo delší.

PRVOUKA: slovní opakování společných vlastností živočichů, v PS dolepení na str. 39 obrázky z konce PS (zvířecí rodiny)


15.,16. 3 2023

ČJ - opakování vyjmenovaných slov a pravopisu po P (uč. str. 65/5a,b) prověřování rozlišování významu slov s kartičkami. Čtení v čítance str. 66,67 a povídání o textu, určení rozdílů mezi psem a kočkou, seznámení s vyjmenovanými slovy po S:https://www.youtube.com/watch?v=sE7cspQAFoYMožnost opakování: https://www.youtube.com/watch?v=oapLFqslMMA

MA - jednotky délky - geometrie - uč. str. 20/1-3; počítání v učebnici str. 24/77-80. Možnost procvičení: https://www.umimematiku.cz/rozhodovacka-hodiny-poznavani-1-uroven/934

PRVOUKA: PS str. 37,39/4, povídání o vlastnostech živočichů, rozdílech v dýchání, pohybu atd.

13.,14. 3 2023

ČJ - Opakování vyjmenovaných slov a pravopisu po P (uč. str. 64/4b, rozlišování významu slov), procvičování pravopisu s kartičkami.  Možnost opakování: https://www.youtube.com/watch?v=oapLFqslMMA

MA - kontrola DÚ, počítání v učebnici str. 22/77-80. Možnost procvičení: http://matematika.hrou.cz/c/3.trida/zapis-cas-podle-ciferniku-stredni


10.3.2023

ČJ - Opakování vyjmenovaných slov a pravopisu po P (uč. str. 63/1,2,3a; 64/4, rozlišení významu slov), DÚ: na úterý v PS dokončit str. 34,35; procvičování pravopisu s kartičkami.  Možnost opakování:https://www.youtube.com/watch?v=oapLFqslMMA

MA - kontrola DÚ, počítání v učebnici str. 21/68,69. DÚ na úterý do DOMÁCÍHO SEŠITU vypočítat slovní úlohu na str. 21/70 (Z,V,Z,O). Procvičování:  www.umimematiku.cz/slovni-ulohy-scitani-odcitani-1-uroven/8250

PRVOUKA - slovní opakování rozdělení živé a neživé přírody, společných vlastností živočichů v uč. str. 49,50; v PS str. 37,38

8.,9.3.2023

ČJ - opakování vyjm. a příb. slov ve vyjm. slovech po B,L,M,P s kartičkami. Psaní do slohu - "Natáčení ČT ve třídě". Možnost opakování:https://www.youtube.com/watch?v=oapLFqslMMA

MA - počítání trojciferných čísel v učebnici na str. 13/28 (v učebnici všechny příklady a přepsat do školního sešitu 4 sloupečky, v nich vyznačit barevně jednotky, jinou barvou desítky a další barvou stovky.  DÚ na čtvrtek PL celý, na pátek (str. 21/67). Možnost procvičování: http://matematika.hrou.cz/c/3.trida/zapis-cas-podle-ciferniku-snadnejsi

PRVOUKA : slovní opakování rozdělení živé přírody. Objasnění společných vlastností živočichů(uč. str. 49 a plnění úkolů v PS na str. 37.

Sledování videa a opakování rozdělení živé a neživé přírody ve slovenském jazyce - https://www.youtube.com/watch?v=wv_1eL3nFqk, překládání do češtiny.

ŽÁCI DOMŮ DOSTALI PŘEDBĚŽNÉ PŘIHLÁŠKY NA ŠKOLU V PŘÍRODĚ. PROSÍM O JEJICH VYPLNĚNÍ A ODEVZDÁNÍ DO PONDĚLÍ 13.3. DĚKUJI.


6.,7.3.2023

ČJ - opakování vyjmenovaných slov a pravopisu po L (uč. str. 63/1-4a); opakování s kartičkami, doplňování do sešitu "Procvičování pravopisu" str. 8/1,2,3.  Možnost opakování:https://www.youtube.com/watch?v=oapLFqslMMA

MA - počítání trojciferných čísel v učebnici na str. 17/48, DÚ na čtvrtek PL celý, na pátek (str. 21/67). Možnost procvičování: http://matematika.hrou.cz/c/3.trida/zapis-cas-podle-ciferniku-snadnejsi

Pořad pro žáky ve třídě - Beluška - povídání o životě nevidomých osob a pomoci vodících psů. 


2.,3.3.2023

ČJ - opakování vyjmenovaných slov a pravopisu po P (uč. str. 62/2a, do školního sešitu psaní 62/2b,c; S str. 33/ 3,4,5; opakování s kartičkami a doplňování do sešitu "Procvičování pravopisu" str. 8/2.  Zápis známek do ŽK (sloh, diktát). Možnost opakování:https://www.youtube.com/watch?v=oapLFqslMMA

MA - rýsování s kružítkem  HODINY - vyznačení minut, (čárky) a času (číslice) na PL. Pětiminutovka - sčítání a odčítání, společné počítání PL str. 14. Ověřování způsobu psaní času na IT (hodiny) Možnost procvičování: http://matematika.hrou.cz/c/3.trida/zapis-cas-podle-ciferniku-snadnejsi

Prvouka - ukázka nerostů, měření jednotek délky, hmotnosti, kontrola PS

1.3.2023

DŮLEŽITÉ: SKUPINOVÉ DOUČOVÁNÍ PRO PŘIHLÁŠENÉ DĚTI BUDE AŽ V PÁTEK 3.3. (13,00-14,00h).

ČJ - diktát, procvičování v PS (str. 33-cv. 5-7), DÚ: celý PL na pátek 

MA - kontrola PL (str. 15), počítání a psaní do PL str. 14 - společné a vysvětlování způsobu počítání.

DŮLEŽITÉ: GEOMETRIE BUDE VE ČTVRTEK, ŽÁCI POTŘEBUJÍ KRUŽÍTKO. Možnost procvičování:  www.umimematiku.cz/slovni-ulohy-scitani-odcitani-1-uroven/8250.

Prvouka: kapitola Živá příroda - zástupci, vlastnosti (uč. str. 48,49). DÚ: pracovní sešit str. 48.....cv. 1 - kreslení 3. zástupců živé přírody.

28.2.2023

DŮLEŽITÉ: SKUPINOVÉ DOUČOVÁNÍ PRO PŘIHLÁŠENÉ DĚTI BUDE AŽ V PÁTEK 3.3. (13,00-14,00h).

ČJ - Opakování vyjmenovaných slov a pravopisu po P (uč. str. 62/1, rozlišení významu slov), PS str. 33/ 3,4,5; opakování s kartičkami.  Možnost opakování:https://www.youtube.com/watch?v=oapLFqslMMA

MA - počítání a psaní do školního sešitu (modrá uč. str. 52/40), DÚ na středu 1.3., počítání PL str. 15., druhou stranu budeme počítat společně a vysvětlovat způsob počítání.

DŮLEŽITÉ: GEOMETRIE BUDE VE ČTVRTEK, ŽÁCI POTŘEBUJÍ KRUŽÍTKO. Možnost procvičování:  www.umimematiku.cz/slovni-ulohy-scitani-odcitani-1-uroven/8250,

27.2.2023

ČJ - čtení slohových prací na téma "Pan sklář ve třídě".  Možnost provičování:https://www.youtube.com/watch?v=oapLFqslMMA

MA - DÚ na středu 1.3., počítání PL str. 15., druhou stranu budeme počítat společně a vysvětlovat způsob počítání.

DŮLEŽITÉ: GEOMETRIE BUDE VE ČTVRTEK, ŽÁCI POTŘEBUJÍ KRUŽÍTKO. Možnost procvičování:  www.umimematiku.cz/slovni-ulohy-scitani-odcitani-1-uroven/8250, 

23.2.2023

ČJ - čtení z vlastní knihy, vyprávění o knize a jejím obsahu ostatním. DÚ: žáci dostali domů ČTENÁŘSKÉ DENÍKY (ČD), aby napsali na 23.3.2023 obsah přečtené knihy na 1 stranu. Možnost provičování:https://www.youtube.com/watch?v=oapLFqslMMA

MA - počítání v učebnici (str. 13/25), vysvětlování postupu při sčítání s přechodem přes 10). Možnost procvičování: https://www.umimematiku.cz/slovni-ulohy-scitani-odcitani-1-uroven/8250, DÚ na 24.2.- do domácího sešitu vymyslet slovní úlohu z učebnice na str. 9 (NÁKUP 2 HRAČEK-Z,V,Z,O)


17.2.2023

ČJ - diktát, opakování v PS na str. 32 (1-4 v horní části strany), za DÚ - seznámit se s vyjmenovanými slovy po P- učebnice str. 60, https://www.youtube.com/watch?v=oapLFqslMMA

MA - sčítání trojciferných čísel v učebnici, str. 10-12 (cv. 4,7,10,19,20-bez zkoušek),DÚ - PL - celý

Prvouka - ve středu bude test, opakujte učivo.

Žáci dostali domů list k vyplnění od rodičů: https://beluska.cz/programy-pro-skoly/


15.2.2023

ČJ - písemné opakování v PS na str. 31, za DÚ je dokončit str. 31

MA  opakovali jsme násobilku, dělení a terminologii (sčítanec, podíl, atd.), pravidla pro sčítání dvojciferných čísel pod sebou DÚ - učebnice str. 10/2,4,7

Ze skleněné kuličky jsme pozorovali různé předměty jako lupou - půdu a povrch koberce.

13,14.2.2023

Každé pondělí budou žáci jezdit na PLAVÁNÍ v 8,20h. autobusem.

MA+ČJ -opakovali jsme vyjmenovaná slova, násobilku a terminologii (sčítanec, podíl, atd.) DÚ - PL-celý

PROJEKTOVÝ DEN s panem Zahradníkem se velmi vydařil - žáci si za pomoci pana skláře vyfoukli ze skleněné trubičky kuličku.


1.,2.2.2023

Během těchto dnů si procvičujeme učivo. V PR si poměřujeme objem, čas, teplotu a hmotnost na příkladech (kovovým metrem, kuchyňskou váhou, odměrkou, digitálními hodinami), vystřihneme a vystavíme si lva - symbol ČR. V MA procvičujeme si sčítání, odčítání a zaokrouhlování dvojciferných čísel - do Š sešitu pak další dva nákupy (uč. str. 9). 

NÁMĚT NA PROCVIČOVÁNÍ MA: 

https://www.umimematiku.cz/slovni-ulohy-scitani-odcitani-1-uroven/7010

Před prázdninami si zopakujeme pravidla bezpečnosti a chování.

 - 3.2. jsou POLOLETNÍ PRÁZDNINY

- 6.-10.2.2023 jsou JARNÍ PRÁZDNINY

- 14.2.2023 bude PROJEKTOVÝ DEN - SKLÁŘ VE TŘÍDĚ.

- 7.3 (8,45h.) -  bude akce "Běluška" - hrazeno z třídního fondu.

30.1.2023

ZÍTRA (31.1.2023) bude sraz před pavilonem C v 7,50h., s sebou do batohu svačinu a ŽK, pojedeme do Armádního muzeum Žižkov na pořad "Český lev se schovává v muzeu". Po návratu žáci dostanou výpis z vysvědčení, který si uloží do ŽK, pak bude ještě výuka HV.

- 3.2. jsou POLOLETNÍ PRÁZDNINY

- 6.-10.2.2023 jsou JARNÍ PRÁZDNINY

- 14.2.2023 bude PROJEKTOVÝ DEN - SKLÁŘ VE TŘÍDĚ.

- 7.3 (8,45h.) -  bude akce "Běluška" - hrazeno z třídního fondu.


25 a 26.1.2023 - SPOLUŽÁCI PŘINESOU NEMOCNÝM DĚTEM LISTY K PSANÍ KOMIKSU A OBSAHU ČTENÍ

ČJ - slovní procvičování dosavadního učiva s lístečky, pokračování ve slohu  "Můj zajímavý den", plánování obrázků k vlastnímu komiksu, PS str. 31/1.,2. cvičení, povídání o četbě doma.

DÚ - ČTENÍ na 23.2.2023 - do PL, který dnes žáci dostali, napsat krátce obsah ČTENÉHO TEXTU za 20min. četby každý den. Jedná se o knihu, kterou čtou děti doma na pokračování, celkem bude 7 dnů po sobě.

MA - NA STŘEDU DO GEOMETRIE DĚTI POTŘEBUJÍ KRUŽÍTKO. Ve škole: sčítání pod sebou (uč. str. 9: ocenění hraček : formule=170Kč, LEGO=323kČ, JEŘÁB=265kČ, PANENKA=320kČ, NÁŘADÍ=96kč, auto=512Kč, domek=225Kč....žáci tvořili libovolné dva nákupy 

a sčítali pod sebou jejich ceny do školního sešitu).

DÚ - procvičení online: http://matematika.hrou.cz/c/3.trida/zapis-cas-podle-ciferniku-snadnejsi

DŮLEŽITÉ:

- ZÍTRA - 27.1.2023 PŮJDOU ŽÁCI DO PAVILONU B, od rána bude vyučování bez TV v 1.patře (4.C).

- 31.1.2023 - v 7,50h. bude sraz před pavilonem C, s sebou do batohu svačinu a ŽK, pojedeme do Armádního muzeum Žižkov na pořad "Český lev se schovává v muzeu".

- 14.2.2023 bude PROJEKTOVÝ DEN - SKLÁŘ VE TŘÍDĚ.

- 7.3 (8,45h.) -  bude akce "Běluška" - hrazeno z třídního fondu.23.1.2023

ČJ - DÚ - malý PS 7/1,2, slovní procvičování dosavadního učiva,

MA - opravování PL  zdůvodnění, terminologie v MA (činitel, součin...) možnost procvičování: (https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_kw.phpsubject=Matematika&grades=lower&idx=7). NA STŘEDU DO GEOMETRIE DĚTI POTŘEBUJÍ KRUŽÍTKO.

ZMĚNA TERMÍNU: z 24.1. 2023 na 7.3 (8,45h.) -  akce "Běluška" - hrazeno z třídního fondu.

27.1.2023 bude vyučování v budově B v 1.patře (4.C).

31.1.2023 - pojedeme do muzea v 8,00h. ( Armádní muzeum Žižkov ) na pořad "Český lev se schovává 

v muzeu", pořad je pro žáky ZŠ zdarma..

20.1.2023

ČJ - ve škole - kartičky na procvičování s vyjm. slovy po B,L; SLOH - vyprávění na téma "Můj zajímavý den"

DÚ - malý PS 7/1,2, slovní procvičování dosavadního učiva

MA - procvičování psaní trojciferných čísel str. 3/2 (polovina), DÚ - žlutá učebnice str.4/5, možnost procvičování: (https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_kw.phpsubject=Matematika&grades=lower&idx=7).

PR - opakování - neživá příroda, sledování videa: https://www.youtube.com/watch?v=lPO68-VRJpI, pozorování půdy a sázení pokojových rostlin

ZMĚNA TERMÍNU: z 24.1. 2023 na 7.3 (8,45h.) bude v naší třídě akce "Běluška" - hrazeno z třídního fondu.

27.1.2023 bude vyučování v budově B v 1.patře (4.C).

31.1.2023 - pojedeme do muzea v 8,00h. ( Armádní muzeum Žižkov ) na pořad "Český lev se schovává 

v muzeu", pořad je pro žáky ZŠ zdarma..

18.1.2023

ČJ - ve škole - diktát, v PS str. 30 - procvičování s vyjm. slovy po B,L. DÚ - na 19.1.2023- báseň z Čítanky na str. 54, PL - obě strany na 20.1.2023

MA pojmy v geometrii (uč. str. 8), procvičování  jednotky délky (https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_kw.phpsubject=Matematika&grades=lower&idx=7).

PR - opakování - neživá příroda, vypracování zadání v PS str. 32 

PŘIPOMÍNÁME:

24.1. 2023 bude v 8,45h. v naší třídě akce "Běluška" - hrazeno z třídního fondu.

27.1.2023 bude vyučování v budově B v 1.patře (4.C).

31.1.2023 - pojedeme do muzea v 8,00h. ( Armádní muzeum Žižkov ) na pořad "Český lev se schovává 

v muzeu", pořad je pro žáky ZŠ zdarma.

12.1.2023

ČJ - dnes ve škole - vysvětlování významu slov ve slovních spojeních s vyjm. slovy po B,L (na kartičkách), čtení z Čítanky. DÚ - na 19.1.2023- báseň z Čítanky na str. 54

MA - dnes ve škole - POLOLETNÍ PÍSEMNÉ OPAKOVÁNÍ. DÚ - opakovat malou násobilku a pojmy v geometrii (https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_kw.phpsubject=Matematika&grades=lower&idx=7).

PŘIPOMÍNÁME:

ZÍTRA -13.1.2023 bude ŘEDITELSKÉ VOLNO z důvodu konání voleb v budovách ZŠ.

24.1. 2023 bude v 8,45h. v naší třídě akce "Běluška" - hrazeno z třídního fondu.

27.1.2023 bude vyučování v budově B v 1.patře (4.C).

31.1.2023 - pojedeme do muzea v 8,00h. ( Armádní muzeum Žižkov ) na pořad "Český lev se schovává 

v muzeu", pořad je pro žáky ZŠ zdarma.

6.1.2023

ČJ - dnes ve škole - opakování učiva na pracovních listech.

POLOLETNÍ PÍSEMNÉ OPAKOVÁNÍ z ČJ BUDE 11.1.2023. DÚ - PL - pouze cvičení 1,2,3 (na úterý).

MA - dnes ve škole - opakování učiva na pracovních listech.

POLOLETNÍ PÍSEMNÉ OPAKOVÁNÍ z MA BUDE 12.1.2023. DÚ - PL - obě strany (na pondělí).

PR - slovní opakování ve škole vypracování PS str. 29, sledování videa - půda.

CHVÁLÍM DOMÁCÍ PŘÍPRAVU DO ŠKOLY A DĚKUJI VÁM - DĚTI UDĚLALY VELKÝ POKROK VE ZNALOSTECH MA a ČJ, DOMA PŘI OPAKOVÁNÍ PROVĚŘUJTE JESTLI ROZUMÍ TEXTU A VÝZNAMU SLOV nebo slovních úloh, ABY SI DOKÁZALY ZDŮVODNIT PRAVOPIS nebo výpočet.

PŘIPOMÍNÁME: 

13.1.2023 bude ŘEDITELSKÉ VOLNO z důvodu konání voleb v budovách ZŠ.

24.1. 2023 bude v 8,45h. v naší třídě akce "Běluška" - hrazeno z třídního fondu.

27.1.2023 bude vyučování v budově B v 1.patře (4.C).

31.1.2023 - pojedeme do muzea v 8,00h. ( Armádní muzeum Žižkov ) na pořad "Český lev se schovává 

v muzeu", pořad je pro žáky ZŠ zdarma.

5.1.2023

ČJ - dnes ve škole - opakování pravopisu formou doplňování v PS. DÚ - SLOVNÍ procvičování pravopisu a ověřování v učebnici na str. 42 a 49. 

MA - dnes ve škole - opakování učiva na pracovních listech s kontrolováním.

PŘIPOMÍNÁME: 

13.1.2023 bude ŘEDITELSKÉ VOLNO z důvodu konání voleb v budovách ZŠ.

24.1. 2023 bude v 8,45h. v naší třídě akce "Běluška" - hrazeno z třídního fondu

27.1.2023 bude vyučování v budově B v 1.patře

31.1.2023 - pojedeme do muzea v 8,00h. ( Armádní muzeum Žižkov ) na pořad  Český lev se schovává 

v muzeu, pořad je zdarma.

4.1.2023

ČJ - Dnes ve škole - opakování pravopisu formou diktátu a doplňování. Procvičování pravopisu formou kartiček s větami a slovním spojením a ověřování v učebnici na str. 42 a 49. 

MA - POLOLETNÍ PÍSEMNÉ OPAKOVÁNÍ z MA BUDE 12.1.2023. Dnes ve škole - opakování učiva - zaokrouhlování, sčítání dvojciferných čísel pod sebou, příklady z geometrie na tabuli.

PR - Slovní opakování učiva - neživá příroda - voda, vzduch, horniny a nerosty, obrázky v učebnici.

PŘIPOMÍNÁME: 13.1.2023 bude ŘEDITELSKÉ VOLNO z důvodu konání voleb v budovách ZŠ. 

3.1.2023

ČJ ve škole - opakování pravopisu ve vyjmenovaných slovech po B, seznámení a objasnění s vyjmenovanými slovy po L (učebnice str. 49). Za DÚ: PS str. 28.

MA - oprava testů a opakování učiva - slovní opakování násobků, význam slov (sčítanec, sčítanec=součet, menšenec, menšitel= rozdíl, činitel, činitel´=součin, dělenec, dělitel= podíl), sčítání pod sebou  učebnice str. 58/5,6, pravidla zaokrouhlování: uč. str. 55/3.

POLOLETNÍ PÍSEMNÉ OPAKOVÁNÍ z ČJ BUDE 11.1.2023 a z MA BUDE 12.1.2023  prosím o intenzivní opakování veškerého učiva za pololetí.

VÁŽENÍ A MILÍ RODIČE I PŘÁTELÉ ŠKOLY,

DOVOLTE, ABYCH VÁM VŠEM POPŘÁLA KRÁSNÉ A RADOSTNÉ VÁNOCE V KRUHU BLÍZKÝCH. V NOVÉM 
ROCE 2023 PŘEJI ZEJMÉNA ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ, LÁSKU, SPOKOJENOST A ÚSPĚCHY V OSOBNÍM 
I PROFESNÍM ŽIVOTĚ.

ZA 3.A

Mgr. Zdeňka Täuberová

20.12.2022

DNES JSME Z DŮVODU NÁLEDÍ ZRUŠILI PROCHÁZKU NA STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ.

 21.12. - VE STŘEDU SE SEJDEME VE TŘÍDĚ V 8,00h., půjdeme do kina v OC Hostivař,  do batohu: svačinu, penál, žákovskou knížku, (kdo nepřinesl dnes-ČÍTANKU A PRACOVNÍ SEŠIT DO ČJ).

DĚTI PŘINESOU PRO KAMARÁDY DÁREČEK DO TOMBOLY (informace byly v mailu dne 1.12.).

Třídní besídka (pouze žáci) bude 22.12. od 10,00h.budeme si povídat o tradicích, některé vyzkoušíme, dáme si dárečky a při koledách si užijeme předvánoční těšení na Ježíška.19.12.2022

MA - písemné procvičování - opakování, počítání v učebnici str.47, za DÚ je 48/7,8.

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?id=3919&action=show#selid


DĚTI PŘINESOU PRO KAMARÁDY DÁREČEK DO TOMBOLY (informace byly v mailu dne 1.12.).

Třídní besídka (pouze žáci) bude 22.12. od 10,00h.budeme si povídat o tradicích, některé vyzkoušíme, dáme si dárečky a při koledách si užijeme předvánoční těšení na Ježíška.


20.12. - ZÍTRA se sejdeme VE TŘÍDĚ V 8,00H., s sebou do batohu: svačinu, penál, žákovskou knížku, ČÍTANKU A PRACOVNÍ SEŠIT DO ČJ.


21.12. - VE STŘEDU SE SEJDEME VE TŘÍDĚ V 8,00h., půjdeme do kina v OC Hostivař, prosím o zaplacení 125Kč (kino a taška na bačkory). 


16.12.2022

ČJ - ve škole - v PL - tvoření vět z přípony IČKA (zdrobněliny), PS . DÚ - dokončit PL a v PS dokončit str. 27.

MA - písemné procvičování - opakování, počítání v učebnici str.44.

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?id=3919&action=show#selid

PR - písemné opakování, seznámení s učivem Vlastnosti vzduchu (uč. str.27).

14.12.2022

ČJ - ve škole - opakování pravopisu vy vyjmenovaných slovech po B, PS str. 26,27-1-4. ČÍTANKA str. 43-Největší...na čtvrtek 15.12.

MA - oprava testu, slovní opakování násobků, význam slov (sčítanec, sčítanec=součet, menšenec, menšitel= rozdíl, činitel, činitel´=součin, dělenec, dělitel= podíl),GEOMETRIE  uč. str. 45/1,2,3. Za DÚ(na 16.12.) do sešitu z Geometrie uč. str. 45/4. DÚ do domácího sešitu opsat a vypočítat z učebnice na 15.12.-str. 43/13.

PR - Slovní opakování - uč. str. 35, nově str. 36 - (koloběh vody), sledování na IT (Koloběh vody 2).

13.12.2022

ČJ - opakování pravopisu vy vyjmenovaných slovech po B, DÚ na 14.12.-do domácího sešitu 45/2a (čtyři věty). BÁSNIČKA- ČÍTANKA str. 43-Největší...na čtvrtek 15.12.

MA - sčítání dvojciferných čísel pod sebou (učebnice str. 43), slovní opakování násobků, význam slov (sčítanec, sčítanec=součet, menšenec, menšitel= rozdíl, činitel, činitel´=součin, dělenec, dělitel= podíl),

DÚ do domácího sešitu opsat a vypočítat z učebnice na 15.12.-str. 43/13

12.12.2022


ČJ - BÁSNIČKA- ČÍTANKA str. 43-Největší...na čtvrtek 15.12.

MA - sčítání dvojciferných čísel pod sebou (učebnice str. 42), slovní opakování násobků, význam slov (sčítanec, sčítanec=součet, menšenec, menšitel= rozdíl, činitel, činitel´=součin, dělenec, dělitel= podíl), DÚ  opakování násobilky


5.-9.12.2022

ČJ - seznamovali jsme se s vyjmenovanými slovy po L (https://www.youtube.com/watch?v=QxK_R0yl0hI), procvičovali jsme tvary a významy vyjmenovaných slov po B a slov příbuzných na kartičkách ve třídě, v PS.

Za DÚ je opakování pravopisu ve vyjmenovaných a příbuzných slovech po B (https://www.umimecesky.cz/strilecka-vyjmenovana-slova-po-b?source=homepagePopular).

BÁSNIČKA- ČÍTANKA str. 43-Největší...na čtvrtek 15.12.

MA - procvičování násobilky a sčítání (učebnice str. 40), slovní opakování násobků, význam slov (sčítanec, sčítanec=součet, menšenec, menšitel= rozdíl, činitel, činitel´=součin, dělenec, dělitel= podíl), DÚ  opakování násobilky 

PR - Oceánská a pevninská voda, procvičování rozlišení živé a neživé přírody, rozdělení skupenství látek. Za DÚ - PS str. 27 (pouze 3. a 5.)

2.12.2022

ČJ - procvičovali jsme tvary a významy vyjmenovaných slov a slov příbuzných (učebnice str. 42,46,47), za DÚ je doplňování i,í,y,ý, do PL (obě strany). 

MA - opakování násobilky a dělení, za DÚ - slovní úloha z učebnice str. 37/20,21-napsat zápis, výpočet, zkoušku a odpověď od DOMÁCÍHO SEŠITU.

PR - kontrola domácího úkolu, procvičování rozlišení živé a neživé přírody, rozdělení skupenství látek.

28.11.2022

ZÍTRA (29.11.2022) jedeme do Svíčkárny. Kdo nezaplatil dnes, ráno přinese 350Kč. Sraz je v 7,55h. před pavilonem C, s sebou  v batůžku svačinu, nápoj, ŽK, penál a drobné mince na případný malý nákup (cca50-70Kč).

Děti dostaly domů k podepsání čtvrtletní práce z Ma a Čj, prosím o podpis a navrácení zpět.

24.,25.11.2022

MA - DÚ - 1 strana PL (1-3), kontrola DÚ, procvičení násobilky a dělení: https://www.umimematiku.cz/pexeso-nasobilka-cisla-7/6,8,7, 

ČJ - DÚ -PL-celý, procvičovali jsme tvary vyjm. slov po B, kontrola PS, opakování  uč. 47/2

PR - kontrola DÚ v PS str. 24/67, učebnice str. 27, sledovali jsme: https://www.youtube.com/watch?v=Au3yeBBruU8

23.11.2022

MA - MOŽNOST PROCVIČENÍ: https://www.umimematiku.cz/pexeso-nasobilka-cisla-7/6,8,7

ČJ - DÚ - PS str. 24/3-6 (na 25.11.) Procvičovali jsme tvary vyjm. slov po B: https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=03.+Vyjmenovan%C3%A1+slova&topic=01.+Slova+po+B#selid, v učebnici na str. 46/3,2

PR - PS str. 22-24, za DÚ je PS str. 24/67, sledovali jsme :https://www.youtube.com/watch?v=ZN3laounEw8

22.11.2022

Byli jsme v knihovně na Zahradním městě, kde se žáci seznámili s prostředím, s možností, systémem a podmínkami pro zapůjčení knih, deskových her nebo časopisů.

MÁME FOTOGRAFIE, CENA - 330Kč., převezmu od dětí do 25.11.

Prosím o podpis rodičů v ŽK na straně 25 a 26.

21.11.2022

MA - počítali jsme příklady v učebnici na str. 37, za DÚ je DOPOČÍTAT cv. 19

22.11. - ZÍTRA JDEME DO KNIHOVNY  žáci potřebují batůžek se ŽK, svačinou a nápojem. Sraz v 8,00 ve třídě. 

MÁME FOTOGRAFIE, CENA - 330Kč., převezmu od dětí do 23.11.

18.11.2022

MA - DÚ na 21.11.- výpočet celého PL 

MOŽNOST PROCVIČENÍ: https://www.umimematiku.cz/pexeso-nasobilka-cisla-7/6,8,7

ČJ - Procvičovali jsme tvary vyjm. slov po B: https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=03.+Vyjmenovan%C3%A1+slova&topic=01.+Slova+po+B#selid 

DÚ na 21.11. - PL (celý, spolužáci přinesou kamarádům, kteří bydlí poblíž)16.11.2022

MA - opakovali jsme rýsování polopřímek a úseček na papír (podle uč. str.31), DÚ na 21.11.- výpočet celého PL 

MOŽNOST PROCVIČENÍ: https://www.umimematiku.cz/pexeso-nasobilka-cisla-7/6,8,7

ČJ - DÚ na 21.11. - PL (celý, spolužáci přinesou kamarádům, kteří bydlí poblíž). Doplňovali  jsme v PS str. 22,23. 

Poslech: https://www.youtube.com/watch?v=i2UDuQFXbWU, https://www.youtube.com/watch?v=7do5gCCjl1Y

PR: četli jsme v učebnici na str. 24,25, vypracovali v PS str. 21. 

DŮLEŽITÉ: MÁME FOTOGRAFIE, CENA - 330Kč., převezmu od dětí do 23.11.

 ZÍTRA - 15.11.2022 budou v naší třídě 3. A v 17,30h. třídní schůzky, dozvíte se informaci a průběhu vyučování a hodnocení Vašich dětí. Prosím o včasný příchod, aby se rodiče, kteří mají děti ještě v jiných třídách, mohli účastnit také tam. 

Těším se na setkání a popovídání. 

11.11.2022

MA - opakovali jsme sčítání, odčítání, násobení i dělení slovně, DÚ na 15.11.- výpočet celého PL 

MOŽNOST PROCVIČENÍ: https://www.umimematiku.cz/pexeso-nasobilka-cisla-7/6,8,7

ČJ - psaní do školního sešitu z učebnice str. 42-pouze příbuzná slova ke slovesu BÝT, věty na str. 43 s těmito slovy (Letos byla dlouhá zima. atd.). DÚ - PL (celý). Spolužáci přinesou kamarádům, kteří bydlí poblíž.

Poslech: https://www.youtube.com/watch?v=i2UDuQFXbWU, https://www.youtube.com/watch?v=7do5gCCjl1Y

10.11.2022

MA - opakovali jsme sčítání, odčítání, násobení i dělení slovně, kontrolovali DÚ 30/35-40.

MOŽNOST PROČENÍ: https://www.umimematiku.cz/pexeso-nasobilka-cisla-7/687

ČJ - čtení z Čítanky na str. 32, odpovědi na otázky. Příprava na "Čtenářskou dílnu"-bude 1x za měsíc ve škole (předem oznámím). Za DÚ - přinést knihu, kterou čtu na 18.11.

Poslech: https://www.youtube.com/watch?v=i2UDuQFXbWU, https://www.youtube.com/watch?v=7do5gCCjl1Y

9.11.2022

MA - opakovali jsme sčítání a násobení slovně, také v učebnici na straně 30, kdo nevypočítal v hodině, má za DÚ DOPOČÍTAT příklady 35-40.

ČJ - ve škole uč. str. 21  Popis zvířete, za DÚ - osnova a popis lišky do sešitu SLOH (osnova bude mít 3 body). V PS jsme vypracovali a kontrolovali str. 14 a 15/4,5.

Důležité - 15.11.2022 budou v naší třídě 3. A třídní schůzky v 17,30h., těším se na setkání.

8.11.2022

MA - opakovali jsme sčítání a násobení a opravovali jsme pracovní listy.

ČJ - DÚ - PŘEČÍST SI V UČEBNICI VYJMENOVANÁ SLOVA na str. 42.

Důležité - 15.11.2022 budou v naší třídě 3. A třídní schůzky v 17,30h., těším se na setkání.

4.11.2022

MA - počítání v učebnici na str. 28/17, za DÚ je 28/22, 29/25 (pouze doplnění v učebnici).

Procvičování násobilky - https://www.onlinecviceni.cz/exc/chk_exc.php

ČJ - opakování dosavadního obsahu učiva  slovní procvičení základních pojmů (pouze slovně v učebnici str. 8,17,22,24,26,28,33,34,35,36) a související cvičení v PS.

PRVOUKA - vypracovali jsme PS str. 18,20. Za DÚ je opakování kapitoly "Lidé kolem nás". (PS a učebnice) ve středu 9.11. bude test.

Písemné opakování za 1. čtvrtletí z ČJ bude v úterý, z MA bude v pondělí.

Důležité - 15.11.2022 budou v naší třídě 3. A třídní schůzky v 17,30h., těším se na setkání.

3.11.2022

MA - počítání v učebnici na str. 26/1, 27/10-13, za DÚ je 27/15,16

Procvičování násobilky - https://www.onlinecviceni.cz/exc/chk_exc.php

ČJ - za DÚ: PS str. 21

Prvouka - v PS str. 19 a vykreslení PL.

Písemné opakování za 1. čtvrtletí z ČJ bude v úterý, z MA bude v pondělí.

WEB ZŠ: https://www.zsbrectanova.cz/novinka/vcela-v-siti-zivota-3-z-tauberova

Důležité - 15.11.2022 budou v naší třídě 3. A třídní schůzky v 17,30h., těším se na setkání.

2.11.2022

MA - procvičování výpočtu dvojciferných čísel čísel na PL  za DÚ je dopočítání celého listu. Rýsovali jsme do sešitu z geometrie (úsečky, přímky, polopřímky).

Procvičování násobilky - https://www.onlinecviceni.cz/exc/chk_exc.php

ČJ - básničku z Čítanky na str. 34 se výborně naučili VŠICHNI (až na 3 žáky) všichni.

Prvouka -povídání o rodině, profesích, za DÚ je vykreslení PL.

Písemné opakování za 1. čtvrtletí z ČJ bude v úterý, z MA bude v pondělí.

Důležité - 15.11.2022 budou v naší třídě 3. A třídní schůzky v 17,30h., těším se na setkání.

1.11.2022

MA - procvičování výpočtu dvojciferných čísel čísel na PL. Za DÚ je opakování násobilky a základních pojmů v geometrii (úsečka, přímka, polopřímka).

Procvičování násobilky - https://www.onlinecviceni.cz/exc/chk_exc.php

ČJ v PS jsme pracovali na straně 19 a 20, kdo nedokončil, má za DÚ. Pokračuje básnička z Čítanky na str. 34. Zítra bude diktát.

Důležité - 15.11.2022 budou v naší třídě 3. A třídní schůzky v 17,30h., těším se na setkání.

31.10.2022

MA - procvičování výpočtu dvojciferných čísel v učebnici (str.34/1,2,3,5 a str. 35/7-9), Za DÚ je 34/4 v učebnici.

Procvičování násobilky - https://www.onlinecviceni.cz/exc/chk_exc.php

ČJ úkol do 2.11  básnička z Čítanky na str. 34. Za DÚ je procvičovat psaní po měkkých a tvrdých souhláskách.

Důležité - 15.11.2022 budou v naší třídě 3. A třídní schůzky v 17,30h., těším se na setkání.

24.10.2022

MA - procvičování výpočtu slovních úloh v učebnici (23/48,49), výpočet příkladů 23/47. Za DÚ je 23/53  v učebnici, do 31.10. je výpočet na PL.

Procvičování násobilky - https://www.onlinecviceni.cz/exc/chk_exc.php

ČJ úkol do 2.11  básnička z Čítanky na str. 34. Za DÚ na 31.10. je PL a v PS str. 17,18.

Na akci "Včela v síti života" je více informací v mailu.

21.10.2022

MA - procvičování psaní slovních úloh do školního sešitu (22/39,40,43), za DÚ je 22/44,45 do domácího sešitu, procvičování násobilky - https://www.onlinecviceni.cz/exc/chk_exc.php

ČJ úkol do 2.11  básnička z Čítanky na str. 34, ve škole jsme opakovali v PS na straně 16., za DÚ na 24.10. je PL - celý.

V pondělí vybíráme 170Kč na úterní akci "Včela v síti života". Více informací je v mailu.

20.10.2022

MA - procvičování násobilky 8 (učebnice str. 22/36,38,41,42, procvičování násobilky - https://www.onlinecviceni.cz/exc/chk_exc.php

ČJ čtení z Čítanky na str. 34,35 a povídání o významu slov nadřazených, o poučení z textu


19.10.2022

MA - geometrie - opakování z učebnice str. 9,18,25, procvičování násobilky - https://www.onlinecviceni.cz/exc/chk_exc.php

ČJ - DÚ - Písanka str. 5

PR - DÚ - PS 16/3  (pouze datum narození rodičů)

20.10. v 9,15 bude fotografování jednotlivých žáků - téma Vánoce

18.10.2022

MA - učebnice str. 21/26-31, DÚ - 21/35 (do domácího sešitu), procvičování násobilky - https://www.onlinecviceni.cz/exc/chk_exc.php

ČJ - PS  str. 11/9-12

PR - DÚ - PS do strany 16/2, opět bude testík na opakování z 1. kapitoly

12.10.2022

13.10.2022 (díky pěknému počasí) půjdeme v 10,00h. na tematickou procházku k rybníku Hamr. Budeme pozorovat přírodu a kreslit pastely podzim. Návrat bude do 12,30h.

MA - možnost procvičování násobilky - https://www.onlinecviceni.cz/exc/chk_exc.php

PR - DÚ - na pátek - dokončit cvičení v PS do strany 13, v pátek bude opakování 1. kapitoly.


     10.10.2022

  • 23.10.2022 půjdeme v 10,00h. na tematickou procházku k rybníku Hamr. Budeme pozorovat oblast a kreslit pastely podzimní přírodu. Návrat bude do 12,30h. (změna data možná).


          v učebnici jsme ve škole počítali na str. 11/46 a procvičovali násobilku s létajícím talířem.

          11.1. (zítra) bude krátké písemné opakování násobilky na známky.


  • ČJ - neustále opakujeme a procvičujeme psaní hlásek, které jinak píšeme a jinak slyšíme (p-b, h-ch, z-s-,ž-š) a slova se slabikami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě. Ve středu bude pravidelná diktát na téma předchozího obsahu. 

                                                                              29.9.2022

  • 30.9.2022 jdeme do kina na film "Planeta Praha". Sraz před pavilonem C v 8,00h., děti potřebují svačinu a ŽK. Návrat bude cca ve 12,15h. Společně půjdou na oběd a pak podle Vašich informací do družiny nebo domů.


          v učebnici jsme ve škole počítali na str. 12/55, 13/60,14/61,66.

          Za DÚ bude do domácího sešitu ze str. 12/49 a 13/57 (slovní úlohy-ZVZO).


  • ČJ - opakujeme v učebnici na str. 14 a 15 (povídání o ČR-str.14/2 navazuje na Prvouku), za DÚ je psaní do Písanky str. 4.

27.9.2022 

ČJ - opakujeme psaní pravopisu po měkkých a tvrdých souhláskách a také slova se slabikami DĚ, TĚ, NĚ, BĚ, PĚ, VĚ, MĚ - YouTube.

MA -  počítali jsme v učebnice na straně 13/59 a do školního sešitu opisovali na straně 13/58.

V pátek 30.9.2022 půjdeme do kina, žáci mají v ŽK informace.

26.9.2022

MA - průběžně si s dětmi procvičujte násobení a dělení (https://www.youtube.com/watch?v=JH-MAmP7Xqo), v učebnici jsme psali na str. str. 12/51 (slovní úlohu a procvičili jsme si co musí obsahovat - zápis, výpočet, zkoušku a odpověď).Kdo nevypočítal ve škole, doma vypočítá příklady 12/53 a 13/56a,b.


ČJ - Každý čtvrtek budeme číst z čítanky a diskutovat o obsahu přečtených článků.

Každý pátek se budeme ve slohu učit rozlišovat a psát různé žánry (báseň, popis, vyprávění).MA - rýsovali jsme přímky do sešitu, dále průběžně si s dětmi procvičujte násobení a dělení, DÚ do domácího sešitu str. 12/54 a,b.

ČJ - opakovali jsme slabiky pě, bě, vě, mě a jejich psaní,  PS str 8. a 9./8 

V Prvouce se učíme znalosti o ČR - symboly a památky v Praze.

MA - průběžně si s dětmi procvičujte násobení a dělení : https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=08.+N%C3%A1soben%C3%AD+a+d%C4%9Blen%C3%AD+1-10#selid),

v učebnici jsme ve škole psali na str. 13/56 a,b.

Každou STŘEDU bude GEOMETRIE, žáci už mají sešit připravený ve škole.


ČJ - každou středu bude krátký diktát, tentokrát na věty.

Za úkol je psaní zdrobnělin na malý PL, který žáci dostali ve škole a kdo nedokončil ve škole, dopracuje v PS stranu 8/3-7 


Milí rodiče,

průběžně si s dětmi procvičujte násobení a dělení, v učebnici jsme psali na str. 10/40, za DÚ je do domácího sešitu str. 8/34,35 (slovní úlohy musí obsahovat zápis, výpočet, zkoušku a odpověď).

Každou STŘEDU bude GEOMETRIE, žáci už mají sešit připravený ve škole.

Každou středu bude krátký diktát, tentokrát na věty.

V Prvouce opakujeme znalosti o Praze a dopravě i bezpečnosti - https://www.youtube.com/watch?v=y6kKCimC0g8

Vážení a milí rodiče,

průběžně si s dětmi procvičujte násobení a dělení, v učebnici jsme psali na str. 8/30-33.

V Čj žáci jsme psali do pracovního sešitu str./15-17, str.7/1-4 a str. 8/1, včetně doplnění tabulky na pravé straně listu.

Každou středu bude krátký diktát, tentokrát na věty.

Další úkoly si děti píšou do Úkolníčku, podle naší dohody na třídní schůzce.

V Prvouce opakujeme znalosti o Praze a dopravě i bezpečnosti.


Vážení a milí rodiče,

průběžně si s dětmi procvičujte násobení a dělení, aby se dětem lépe počítalo při opakování.

V Čj žáci píšou do své Písanky do strany 2, pokračujeme i 3. stranu ve škole.

Každou středu bude krátký diktát, tentokrát na slova, tak pokud  budete chtít, připravte se průběžně každodenním procvičováním doma, stačí 2 věty.

Další úkoly si děti píšou do Úkolníčku, podle naší dohody na třídní schůzce.

V Prvouce opakujeme znalosti o Praze a dopravě i bezpečnosti.Vážení a milí rodiče,

děti si přinesly do školy všechny pomůcky, které zůstanou ve třídách, aby je mohly postupně využívat při vyučování. 

Během víkendu si s dětmi procvičujte násobení a dělení, aby se dětem od pondělí lépe počítalo při opakování.

Po celý týden všichni pracovali pečlivě a s nadšením, velice je chválím za básničku a splnění všech úkolů.

V Čj jsme dnes psali slohovou práci na téma Naše škola, seznámili jsme se s osnovou a psaním podle jednotlivých bodů. 

Každou středu bude krátký diktát, tentokrát na slova, tak pokud  budete chtít, připravte se na něj - PS (pracovní sešit) str. 6/12.

Další úkoly si děti píšou do Úkolníčku, podle naší dohody na třídní schůzce.

Pro nemocné děti - zatím pouze básnička z Čítanky na str. 4  dvě sloky. 

Přeji krásné, ve zdraví prožité slunečné dny 

Mgr. Zdeňka Täuberová  

Vážení a milí rodiče,

začátek školního roku jsme zdárně otevřeli a od pondělí si budeme postupně opakovat učivo a navazovat dalším během 3. ročníku. 

Dnes jsme měli možnost účasti na ukázce florbalu v tělocvičně, náborový letáček si vzal každý domů.

Každé pondělí bude po 1. hodině matematiky Plavecký výcvik, proto žáci potřebují v batohu všechny věci na plavání (viz. seznam zaslaný 29.8.2022) a po návratu ještě bude výuka angličtiny.

Malý úkol na pondělí je vyplnit pracovní list, který mají vložený v žákovské knížce, prosím Vás ještě o vyplnění údajů na její 1. straně.

Do třídy každý potřebuje ručník - stačí malý.

Nová informace ohledně ceny učebnice a pracovního sešitu do angličtiny je 261Kč, budu vybírat na rodičovské schůzce 6.9. od 18,00h.  

Přeji krásné slunečné dny a těším se na viděnou v úterý.

Mgr. Zdeňka Täuberová