Uvod

1.B (Mgr. Jiřina Knotková)

Vítáme Vás na stránkách      1 . B   2020 / 2021

 Informace z 1. B
15.6.
Matematika str. 23/1, 3, 4, 5
Počítáme zpaměti str. 28/ část
Slabikář do str. 109
Diktát krátkých vět...
PS ke Slabikáři - už dopsat
Knotková J. tř. uč.

14.6.
Matematika str. 21, 22 část
Slabikář str. 104, 106
Písanku 4 - už dopsat
PS ke Slabikáři str. 63
K. J.

8.6.
Slabikář do str. 105
Písanka str. 33 
Matematika PS str. 21 část a str. 29 část
Poč. zpaměti - další 2 sloupečky
K. J.

4.6.
Slabikář do str. 101
Prvouka str. 70
Matematika str. 20 dopsat a
tvoříme vlastní slovní úlohy v oboru čísel do 20
Poč. zpaměti str. 27
K. J.

3.6.
SLABIKÁŘ STR. 99
Přepis krátkého textu z tiskacího do psacího písma
Počítáme zpaměti další 2 sl. str. 26
Knot. J.

2. 6.
Matematika str. 20 / část
PS ke SL str. 61, 62
Písanka str. 32 /část
Prvouka str. 69/ bez str. 68
Knotková J.  tř. uč. 

1.6.
Matematika str. 20/1
Poč. zpaměti str. 26 část
PS hodiny str. 7/1
PS ke Slabikáři str. 61
Hezký den   
Knotková J.

31.5.
Počítáme zpaměti str. 25
Mat. str. 18 dopsat a 19 dopsat si
PS ke Slabikáři str. 60, 61 část
Písanka str. 31
Opis vět do ČJ myšky NA ZNÁMKY, DOPSAT VŠECHNY OPRAVY...
Zítra budeme psát diktát krátkých vět
Knotková J. tř. uč. 

28.5.
Počítáme zpaměti str. 25 část
Mat. str. 18/3 do kočiček zelené příklady
Prvouka str. 67 - povolání
Slabikář str. 98 dodělat
PS ke Slabikáři str. 62 část
Opakujeme velká psací písmena, diktát písmen
Knotková J. tř. uč.

26.5.
Počítáme zpaměti str. 24 dopsat
Slabikář do str. 97, naučit se báseň str. 97/6 - na 31. 5.
Prvouka str. 65/ volný čas
PS ke Slabikáři str. 58 /část
Matematika str. 19/1, 3, 4 a 18/5
PS hodiny str. 4/1,2
TU   

25.5.
Slabikář do str. 96
Přepis vět z tiskacího písma do psacího
Písanka str. 27, 28
Poč. zpaměti str. 24
Matematika str. 18/1, 4
TU

24.5.
PS ke SL str. 57
Slabikář str. 94
A opis vět...
M dopsat do str. 17 
a Poč. zpaměti str. 23 i dále
K. J.

21.5.
Slabikář do str. 93
Písanka str. 26
PS hodiny str. 3/1,2
Prvouka str. 66
Matematika str. 17/5
Počítáme zpaměti str. 23 i dále
Hezký víkend
TU  

20.5.
Písanka str. 14
Slabikář str. 92
Knotkova J.  

19.5.
Písanka str. 24, 25
Slabikář do str. 91
PS ke Slabikáři str. 56
Diktát krátkých vět
Matematika str. 17
Poč. zpaměti na str. 23 - Spec. úkol podle rychlosti i dále..
Prvouka str. 64 a str. 80
Knotková J. 

18.5.
Slabikář str. 89
PS ke SL str. 56 část
M str. 17/2 a Poč. zpaměti do str. 22 - podle rychlosti i dále
Knotková J. 

17.5.
PS ke Slabikáři do str. 55
Písanka str. 36, 37
Matematika str. 14 dopsat, str. 16/1,3
Počítáme zpaměti str. 21, možno pokračovat i dále str. 22 - podle rychlosti
Knotková J.

14.5.
Slabikář str. 87
PS ke Slabikáři str. 53
Do desek si přidat ď,ť,ň,dě,tě,ně
Písanka str. 39 dopsat, 38,40
Matematika str. 14 - dopsat celou
Poč. zpaměti str. 21, možno i dále...spec. úkol
Prvouka str. 64
 hezký víkend...
             Knotková J.

13.5.
Matematika str. 14/1,2,6
Procvičujeme si tečky s příklady +, - podle poslední str. na obalu PS 
Slabikář str. 86
PS ke Slabikáři str. 52
Písanka str. 22, 23
PS modrý - Procvičujeme hodiny str. 2/3,4
Pěkný den přeje
Knotková J. 

11.5.
Prvouka str. 63 dopsat
Matematika PS str. 12
Poč. zpaměti str. 21/1. sloupeček
Slabikář str. 84
PS ke Slabikáři str. 50
Písanka str. 20, 21
Hezký den přeje všem
TU


10.5.
Prvouka str. 63 část a opakujeme hodiny
Matematika str. 11 dopsat a 12/1, 3 - do Mat. seš. kočičky
Mat. pětiminutovka/ sčítání v oboru čísel 0 - 20
Písanka str. 16, 17
PS ke Slabikáři str. 49
Diktát krátkých vět
TU 

7.5.
Slabikář str. 83
PS ke Slabikáři str. 47, 48
Písanka str. 39 - část
Knotková J.

5.5.
Prvouka str. 62 dopsat
Slabikář do str. 81
Matematika str. 10/5 a 11/2, 6, 3 - do M seš.  kočičky
Poč. zpaměti str. 20/ 2. sloupeček
TU 

4.5.
Slabikář str. 79, 80 - část
Diktát krátkých vět.
Písanka str. 10,13
Matematika str.10/ 1 - 4
TU 

3.5.
Slabikář str. 78
PS ke Slabikáři str. 46
Písanka str. 12
Matematika - Poč. zpaměti str. 20/ 2. sloupeček
Mat PS str. 7/2,3
Knotková J. 

30.4.
Prvouka str. 62 a opakujeme si hodiny
Písanka 4 str. 8, 9
Písanku 3 budu 3. 5. vybírat ve třídě.
PS ke Slabikáři str. 42 dočíst a str. 44, 45
Matematika str. 7 - dopsat si
Hezký víkend a těším se 3. 5. na setkání ve třídě.
Testování žáků bude opravdu vždy jen v pondělí.
Knotková J.

29.4.
Slabikář str. 76, 77
Písanka 4 str. 1, 2
Matematika str. 7/ 5,6 a 8/ 1,3
K. J. 

28.4.
Slabikář str. 75, 76 část
a naučit se 1 báseň o mamince ze str. 74, 75, do 3. 5. 
Ps ke Slabikáři str. 43
Prvouka str. 62 část
Písanka str. 4, 6
Matematika str. 8/2, 4, 6
TU


27.4.
Slabikář str. 73,74
Písanka 3 str. 33 a dopsat si, co v sešitě případně chybí, dopsat i všechny opravy.
Písanka 4 str. 5 - velké psací CH
Matematika Počítáme zp. str. 20/ 59  - 1. sloupeček
Matematika PS str. 6 dopsat a str. 7/1
Pěkný den všem  Knotková Jiřina

26.4.
Slabikář str. 72
Písanka 3 str. 40
PS ke Slabikáři str. 42/1,2
Písanka 4 str. 3
Matematika str. 6/1,2,3,5,7
Prvouka str. 61/1
Knotková J. 

23.4.
Slabikář str. 70, 71
Písanka str. 37, 33 část
Prvouka str. 60
Matematika str. 5 dopsat, 6/4, 7 a str. 9, 15 M geometrie - ořezaná tužka, pravítko
Knotková J. tř. uč. 

22.4.
Slabikář str. 69
Písanka str. 34, 36
Matematika str. 5/2,4,5
K. J.

21.4.
Slabikář str. 68
PS ke SL. str. 41
Písanka str. 35, 36 část
Matem. str. 4 DOPSAT a 5/1
TU  

20.4.
Slabikář do str. 67, věty dole do ČJ MYŠKY.
Prv. str. 60/1
Písanka do str. 32 a dopisovat, pokud něco chybí. Případně opravy...
Knotková J. tř. uč.

19.4.
Písanka str. 30,32 část
PS ke Slabikáři str. 40/1,2
Slabikář str. 65
Matematika 4. díl str. 3
TU

16.4.
Písanka str. 31
Slabikář str. 64
PS ke Slabikáři str. 39
Prvouka str. 59, děti si opatří dětské papírové/ plastové/ hodiny do 23.4.
Matematika 4. díl str. 2/1,2,3,4
Sejdeme se 19. 4. normálně do 7, 55 h  ve třídě....
Nezapomeňte si všechny pomůcky....
Během 1. hodiny  je testování, vyučování do 11, 40 h, potom družina.
Krásný víkend přeje
TU   

15.4.
Matematika 3. díl - dopsat si, co ti chybí. 
V pondělí 19. 4. budu M 3 vybírat.
PS ke Slabikáři str. 38
Písanka str. 22
Prvouka str. 58 dopsat, dokreslit si. 
Příští týden budeme pracovat v Prvouce s dětskými hodinami. Přineste si do školy. Možno i vyrobené/ šroubek, matička na hodinové ručičky /, ve škole můžeme i dodělat.
Hezké dny všem přeje
Knotková J. tř. uč.

14.4.
Matem. str. 32 dopsat si / opakování bude oznámkováno. 
Str. 29 dodělat si a 28/4 kdo má možnost, zváží jablka či brambory.
Slabikář str. 63 dodělat, PS ke Slabikáři str. 36
Písanka str. 21
Prvouka str. 58 - část
K. J. 

13.4.
Matem. str. 28, 29/1
Písanka str. 29
Slabikář str. 63 a do desek si přidat Č, č.
PS ke Slabikáři str. 35
Prvouka str. 57
Hezký den přeje všem
Knotková J. 

12.4.
Matem. PS str. 28/1, 5, 7, 6 do seš. kočičky
Slabikář str. 62
Písanka str. 28
Prvouka str. 57/část
TU  

9.4.
Slabikář str. 59 dočíst si stránku a do sešitu Čj myšky správně napsat věty cv. 4.
PS ke Slabikáři do str. 34
Matematika str. 24, 25 dopsat chybějící př.
Prvouka - opakování měsíce v kalendářním roce / vyrobit si přidělený 1 list kalendáře/ do 19.4. 
Knotková J. tř. uč.

8.4.
PS ke Slabikáři str. 33 dopsat a str. 34/1. Také si složit některá slova ze sloupečku z písmenek v deskách.

Písanka str. 27 - B,b dopsat si...

Matematika str. 25/1, 2, 3 - do sešitu kočičky, 5, 6, 7

Prvouka str. 56, vyrobit si každý 1 svůj přidělený list kalendářního měsíce z A4/čtvrtka nebo silnější jakýkoliv papír i barevný možno...
Přilepit, nakreslit nahoře příslušny obrázek, obrázky.
Popsat jen, co umíš...stačí na barevnou linku.
Svátky a děti z naší třídy - dole - si doplníme ve škole.
Děrovačkou dodělám ve škole.
Děti si přinesou do školy až 19. 4. Kalendáře si vyvěsíme ve třídě.
Hezký den všem 
Knotková J. tř. uč. 

7.4.
Slabikář str. 58
PS ke Slabikáři str. 33/1,2
Matem. str. 20/6, 24/1,4,5 - do seš. kočičky.
Prvouka str. 55 opakovat a naučit se měsíce kalendářního roku zpaměti i s číslem pořadí.
Knotková J. tř. uč. 


 6.4.
Slabikář str. 58 / část
A vystřihni si a dej do desek písmenka B, b
Písanka str. 25, 26
Matem. PS opakujeme m - metr str. 19 /5, 6
a str. 20/ 3.
Prvouka str. 55 - měsíce v kalendářním roce
K. J.

 31.3.
Matematika PS str. 32/1, 2, 3, 5, 6, 9
Slabikář str. 60, 61
Naučit se koledu dole str. 61 nebo z listu
PS ke Slabikáři str. 30, 31 - dopsat
Krásné Velikonoce.
Zítra 1. 4. jsou velikonoční prázdniny, v pátek 2. 4. je svátek a volno je i v pondělí 5. 4. 
Sejdeme se tedy on line až po Velikonocích  6. 4.
 Knotková J. tř. uč.

30.3.
PS ke Slabikáři str. 32, 31/1,2 vybarvit na str. 30
Matem. PS str. 19/1, 2 a str. 20/ 1, 2, 4, 5  
Slabikář str. 61/3. úkol
Písanka str. 17 / Z, z
Prvouka str. 51 část
Knot. J. 29.3.
Slabikář str. 57/1,2
některé názvy zvířat si nakonec také slož z písmenek v deskách.
Matematika str. 18/1,4 a 19/3,4 - do seš. kočičky.
Pokud můžeš a máš doma nějaký metr, změř si metrem svůj pokojíček nebo jiný pokoj v bytě...zaokrouhli na celé m.
Prvouka dopsat str. 54
TU 

26. 3.
Prvouka str. 54/ část - podzim,zima, jaro
Slabikář str. 57/ část - cvič. dole
Písanka str. 38
Čj - diktát krátkých slov
Mat. str. 31 dopsat a str. 30/3
Přeji všem hezký víkend  
Knotková J.

25.3.
Prvouka str. 54 - 4 roční období, podzim
Slabikář str. 56
Písanka str. 23
Matematika str. 31/ 1, 2, 3 matematické řetězce, 4 - část, 5 do Mat. kočičky 
Hezký den přeje
Knotková J. tř. uč. 
 

Učivo 24.3.
Slabikář str. 55 část
PS ke Slabikáři str. 29
Písanka str. 39 opak.
Mat. str. 29/ 3, 5, 7
Prvouka str. 53
K. J.

Učivo 23.3. 
Prvouka str. 53 / část
Písanka str. 19, 20
Slabikář str. 54
PS ke SLAB. str. 29/ 1
Přečti si slova a skládej z písmen ze zásobníku některá slova.
Matematika - sešit kočičky, pětiminutovka v oboru čísel do 20.
Matematika PS str. 30/1, 2, 6
Přeji krásný den...
Knotková J.

Učivo 22.3. 
Slabikář str. 54/ část
Písanka str. 18
Matematika str. 26, 27 dopsat celou,
27/ 5 do sešitu Mat. kočičky - 2 sloupečky 
Prvouka str. 52 dodělat
TU 

Učivo 19.3. 
Ps ke Slabikáři str. 28
Do zásobníku si přidat na pondělí 22. 3. /H, h/
Písanka str. 24 bez posledního řádku
Matem. PS str. 26, 27/2
Hezký víkend přeje   TU  

Učivo 18.3.
Slabikář do str. 53
PS ke Slabikáři 28/ 2
Matem. PS str. 23, 26/1, 3
Poč. zpaměti samostatná práce / průběžně do str. 19
Přeji všem hezký den
TU 

Učivo 17.3.
Slabikář do str. 51
Písanka str. 16
M - PS str. 23/ část
Díktát čísel do 20 do seš. M - kočičky/ oprava 
a 23/2 - do M kočičky
Prvouka str. 52 / část
Hezký den všem přeje 
Knotková J.  

Učivo 16.3.
Slabikář str. 50/část a str. 51
PS ke Slabikáři str. 27
Do sešitu ČJ myšky - diktát jednoduchých jmen
Matem. PS str. 22,
22/5 do sešitu M kočičky
Prvouka str. 45 - opakování
a str. 50 - dodělat i s úkoly
Knotková J.

Učivo 15.3.
Slabikář str. 49
Ps ke Slabikáři str. 26
Diktát krátkých slov
Mat. PS str. 17/2,7 do sešitu M kočičky
Poč. zpaměti str. 17
Prvouka str. 50 / hospodářská zvířata, potrava/ - všežravci, býložravci
K. J.

Učivo 12.3. 
ČJ - opakujeme , procvičujeme C, c. Trénujeme psaní C, c na stírací tabulku.
Píšeme podle dikt. na tabulku jednoduchá slova, větu.
Slabikář str. 49 - část.
Matematika PS str. 17/ 3, 5, 6.
A počítáme si s čísly v deskách příklady do 20.
Prvouka str. 50 / 2. úkol
Domácí zvířata a domácí mazlíčci.
Hezký víkend
TU 


Učivo 11.3.
ČJ - Bajka
PS ke Slabikáři str. 26 /část
Diktát krátkých slov do sešitu Čj - myšky
Vystřihnout si C, c a dát do zásobníku. Skládat si z písmenek slova str. 26/ tulipánkový úkol.
Matematika PS str. 16 dopsat. 16/ 4 do sešitu M - kočičky,
17/1, 4.
Prvouka str. 49 dopsat a nalepit STROM na papír / podepsat si.
K. J.

Učivo 10.3.
Prvouka str. 49/ část
Matematika PS str. 16/ část
Český jazyk Slabikář str. 48
Písanka str. 15/ některá slova přepiš na linku do psacího písma
Diktát jmen do sešitu ČJ - myšky
Knotková J. tř. uč.

Učivo 9.3.
Český jazyk - nové písmenko C, c /Slabikář str. 48, jen část.
Pokud můžete, zkusíte si na papír otisky poloviny citronu. 
Barvou žlutou, oranžovou, zelenou....
Písanka str. 11, 12
Matematika PS str. 15, 15/7 do sešitu kočičky
Poč. zpaměti str. 17,  2. sloupeček
Prvouka str. 48 / celá
Dnes budu dávat od 12 h na hlavní pavilon H - v přízemí /do krabice 1.  B pracovní listy na průběžné procvičování učiva. Vyberu potom ve třídě/ dávejte do desek nebo dáte koncem měsíce do krabice, jak jsme to už dělali. Napíšu později i termín.
Práce v PS a sešitech, pokud můžete, vždy koncem týdne posílejte ke kontrole na můj mail. 
Knotková J. tř. uč.   

Učivo 8.3. 
Český jazyk
Kocouří rozpočitadlo - Michal Černík / opakujeme dvojhlásky au, ou.
Také píšeme au, ou v písance č. 3 str. 9, 10.
Dole přepiš slovo meloun psacím písmem.
Matematika č. 3 str. 15/1, 3, 4, 5.
Poč. zpaměti do str. 17/ 1 sloupeček. 
Možno i na další str. 1 sloupeček, podle rychlosti dětí....
Prvouka str. 48 jen 1. úkol
A vyrobili jsme srdíčko k Mezinárodnímu dni žen.
Knotková J. 


26.2. Dnes jsme jen opakovali a procvičovali ČJ i M a Prv. 
Hezké jarní prázdniny   
Knotková J. tř. uč. 

Učivo 25.2.
Český jazyk - opakujeme slova s ou, au
PS ke Slabikáři opakujeme do str. 25
Matematika do str. 14 část / zítra doděláme
Hezký den
Knotková J. tř. uč.

Učivo 24.2.
Matematika str. 13
Příklady si také rozepisujeme DO SEŠITU KOČIČKY...12 + 4 = 10 + 2 + 4
PRVOUKA STR. 47
PS ke Slabikáři str. 25 / 1 skládáme slova z písmenek a slabik, opakujeme, čteme
Píšeme si věty na proužek papíru, rozstříháme na slova, opět skládáme/ odměna - obrázek
Slabikář str. 47
Knotková J.


Učivo 23.2.
Matematika str. 12
Písanka str. 4, 6. Zítra str. 5.
PS ke Slabikáři str. 25
Procvičujeme opis jednoduchých vět.
Knotková J. 


Učivo 22.2.
PS ke Slabikáři str. 24
Písanka 3 do str. 3
Matematika opakování do str. 11/ některé zelené př. do sešitu kočičky
Knotková J. tř. uč. 

Učivo 19.2.
Slabikář str. 46, 47 část
Au, Ou do desek
Písanka 2. díl dopsat už celou....
Procvičit přepis vět
Matematika do str.11/ část
Knotková J. 

Učivo 18.2.
Písanka 2 do str. 38
Písanka 3 str. 1 / dom úkol
Procvičovat si opis slov...
Knotková J. tř. uč.

Učivo 17.2.
Slabikář str. 45
PS ke Slabikáři str. 23
Diktát probraných  slabik
Matematika str. 9
Počítáme zpaměti str. 15, 16 část
Prvouka str. 46
TU  

Učivo 16.2.
Slabikář do str. 45
Ps ke Slabikáři str. 23/ část
Matematika str. 8
Poč. zpaměti do str. 15, 16 - část
Písanka str. 38
TU 

Učivo 15.2. pro nepřítomné žáky...
Matematika str. 7
Počítáme zpaměti do str. 14/ část
Písanka str. 32
Slabikář str. 44
PS ke Slabikáři str. 22
Hezký den 
Knotková J. tř. uč. 

Učivo do 12. 2. 2021
Písanka str. 30,35
Prvouka str. 45
PS ke Slabikáři do str. 21
Domácí úkol do 17. 2. vybrat si z listu básničku/ dětem které chybí mohu dát později nebo se můžete zastavit...
M - opak. sčít. a odčítání v oboru do 10/ do M kočičky a začínáme lehké příklady typu 10+1, 10+5..do 20
Knotková Jiřina   

Od 7.12. -  moje nepřítomnost ve škole, děti budou mít suplování.
Pochroumala jsem si kotník na ledu, myslela jsem, že to bude jen podvrknuté.
Bohužel jsem dostala sádru.
Knotková J.
tř. uč.  

Učivo od 23.11. - 27.11.
M prac. seš. do str. 6/ část
Poč.zpaměti do str. 5
Psaní cviky/sova - str. 12

Slabikář do str. 6
Do desek si přidat interpunkční znaménka   ?, !
PS ke Slabikáři do str. 3
Písanka 1 str. 13, 22 / dopisujeme si i slabiky u probraných písmen...

Prvouka do str. 27/ část
SO/NE - opakujeme, procvičujeme si čtení ve Slabikáři...
Knotková J.
tř. uč.     


Učivo do 16. 11. 
ŽA - opakovat si čtení slabik, slov....dodělat si celou/ přinést ke kontrole
Ve středu 18.11. si děti přinesou už i SLABIKÁŘ s prac. sešitem / obalený se jménem
Písanka 1. díl opak. str. 24 / 4 řádky
Psaní cviky str. 10 - opakovat si probrané číslice/ ostatní vynechat
M prac. seš. 2. díl str. 1
Počítáme zpaměti str. 4 - část, co stihneš, každý podle svých sil...
Knotková J. 
tř. uč.  

Učivo 18.11. - 20.11.
Slabikář do str. 4 /část
Písanka 1 - str. 23, 5 / vždy jen 3 řádky
Prac. seš. k Slabikáři do str. 2
Mat. 2. díl do str. 2
Prvouka do str. 25
Opakovat čtení ve Slabikáři a PS ke Slabikáři / SO, NE
Knotková J.
tř. uč.   Učivo v týdnu od 9.11.
Matematika 1 - dopsat si celou / na obalu str. 33 / vysvětlím
Od 12.11. můžete dávat ke kontrole na pavilon H přízemí/ do krabice 1. B
Také vybírám sešit Mat. / kočičky, kde budou zapsané do sloupečků zelené př. z PS
M - cviky sova / nácvik čísla 7
Počítáme zpaměti str. 3

ŽA - do str. 46

Písanka 1 - písmenko malé psací s, str. 16 /3 řádky
a písmenko malé psací i - str. 8

Prvouka  str. 20, 21 

Pokud jsou děti s prací hotové, vypracují si prac. listy, které posílám mailem.
Hotové listy vybírám také od 12.11. - v eurodeskách.
Hodně zdraví a trpělivosti přeji všem
K. J.


Učivo v týdnu do 6.11.
Matematika 1. díl - do str. 30/ část
M nový sešitek  - Počítáme zpaměti do str. 2

ŽA do str. 40 a vystřihnout si písmenko P, p se slabikami a dát do desek

Prvouka do str. 19

Cviky psaní / kocour do str. 39

Písanka 1 str. 9

V novém sešitu ČJ myšky -
obtáhnout si a napsat ořezanou tužkou předepsaná písmenka. 

V malém sešitu M kočičky -  pokračovat do sloupečků zelené př. z PS,  
vynechat vždy řádek
Knotková Jiřina


Učivo do 5.10. 
Matematika do str. 18
Psaní cviky do str. 27/kocour
Živá abeceda do str. 23
Zítra 6.10. dom. úkol - přinesu si písmenko E, e i s probranými slabikami / me, le
K.J.

Učivo do 9.10.
Matematika do str. 22, psaní číslic 1 - 5 / procvičování
Prvouka do str. 15
Psaní cviky / kocour do str. 32
Živá abeceda do str. 27
Hezký den
Knotková J. tř. uč.

Učivo do 13.10.
Matematika do str. 23
Živá abeceda do str. 33 / O, o i se slabikami do desek...
Psaní cviky/ kocour do str. 35
Písanka 1. díl do str. 2
Knotková J. tř. uč.

Učivo do 19. 10.
Matematika do str. 24
Zelené příklady ze str. 23 do modrého sešitu M /kočičky/

ŽA do str. 34

Psaní cviky / kocour/ do str. 36, str. 37 budeme v pátek dělat společně...
Písanka 1 do str. 3
Prvouka do str. 16
Knotková J. tř. uč.  

Učivo do 23.10.
Matematika do str. 26
Zelené příklady ze str. 24 a 25 do modrého sešitu M/ kočičky
Píšeme do 2 sloupečků, jako ve škole - vždy přeložíme stránku, abychom měli sloupečky hezky upravené...
ŽA do str. 37
Písanka 1 str. 18 a str. 6
Prvouka do str. 16
Psaní cviky/kocour do str. 38
Psaní cviky/sova do str. 6 - budeme se učit psát číslici 6
Knotková J. tř. uč.


  -  1. 9. 2020 v 8,00h slavnostní začátek školního roku na školním hřišti.

Učivo pro nemocné děti 14.9.
M do str. 8. Počítáme do 4.

Prvouka do str. 8, zítra str. 9

Živá abeceda do str. 11

Psaní / cviky ČJ kocour - do str. 11
Z DRUHÉ STRANY SEŠITU je M sova - čislice do str. 2.
Procvičujeme číslici 1, 2 na stírací tabulce.
Hezký den všem
TU

15.9. učivo
M do str. 9

ŽA do str. 12,
21.9.si děti si přinesou  vystřižená M, m - z balíčku, který dostali ve škole. Dají do desek na písmenka...

Psaní kocour - do str. 13
Knotková J.

17.9. učivo
ŽA str. 49 - procvičujeme řádek, sloupeček, 1. obrázek. poslední obrázek / děti si hledají PRSTEM
Tleskáme slova - slabiky nahlas

Psaní str. 14 / ovál, vajíčko...
na 21. 9. se děti naučí básničku na str. 14
24.9. budeme mít od 9h do 10 h ve škole koncert pro 1. tř.
50 Kč/ žáka bude vzato z tř. fondu. Další hodiny se učíme normálně
K. J.

18.9. učivo
M - do str. 11
Děti si přinesou do pevných desek M symboly    +, -  , =. Budeme už skládat na lavici příklady a vyprávět a řešit krátké slovní úlohy v oboru do 5.
Knotková J.    

21.9. učivo
Živá abeceda do str. 14
Písanka cviky sova - str. 3/píšeme číslo 3

Matematika do str. 13
K. J.

25.9. učivo 
ŽA do str. 18 /čteme písmenka a zkoušíme číst slabiky

M - do str. 14

Psaní cviky do str. 5 / čísla
a do str. 20 kocour

Prvouka do str. 13
Pokud to dovolí počasí, půjdeme v úterý při Tv opět na malou lezeckou stěnu v areálu školy.
Účastníme se Vv soutěže DRACI V EUROPARKU / ve Štěrboholích v nákupním centru.
Budou vystaveni od 5.10. - 31.10. v pasáži OC. Můžete se zajít s dětmi podívat.....
Hezký den   
Knotková J. 
tř. uč.
 


              Rychlý kontakt

Základní škola, Praha 10,
Břečťanová 6/2919
106 00 Praha 10

IČO: 47611871
DIČ: neplátce
č.ú.: 2000742329/0800

tel.: +420 272 651 133
e-mail: skola@zsbrectanova.cz
datová schránka: is6xmbd

Zobrazit na mapě

 

Základní informace

                  

Kalendář akcí

16. 6. Ježek bez jablíčka - naučný program, ŠD
17. 6. Zdravý životní styl, 9.tř.
17. 6. Vystoupení pro rodiče 16.30, 1.ŠD
22. 6. Pražský hrad, 7.A
25. 6. ZOO Zdiby, 1.A
25. 6. Hostivařský lesopark, 1.B

Školní jídelna

Kontakt
Placení, odhlášení stravného
Jídelníček

--------------------------------------------------------

Webmail (přihlášení)

O škole
Charakteristika
Školská rada
Prezentace tříd
Archiv
Školní rok
2020/2021

Organizace roku
Rozvrhy
Výuka
Zvonění
Kroužky
Knihovna
Rodiče
Konzultační hodiny
Třídní schůzky
Pravidla pro omlouvání absence
Poradenství
Zápis do 1. třídy
Zajímavosti
Dokumenty
Formuláře, žádosti
Školní řád
ŠVP
Plán výchovného poradce
Program prevence
Úmluva o právech dítěte
Výroční zprávy
Rozpočet
Zásady zpracování osobních údajů
Fotogalerie
Škola
Školní družina
Výtvarná galerie
Školní družina
Denní režim
Vnitřní řád
Platba
Přihláška
Prezentace oddělení
Kontakty
Škola
Vedení
Učitelé 1. stupeň
Učitelé 2. stupeň
Poradenství
Školní družina
Provoz
Školní jídelna
Pedagogicko - psychologická poradna
Pověřenec (GDPR)
Škola v přírodě
ZŠ Břečťanová | skola@zsbrectanova.cz (c) 2021 Jan Slabý - IT Market  All right reserved