Uvod

9.B (Mgr. Jaroslav Haman)

18. 11. 2019

Pěkný deštivý den, 9.B se šla dne 12. 11. trochu rozptýlit od každodenní studijní dřiny do kina Pilotů na filmový festival Mezipatra pro školy. Filmové představení se líbilo. V současné době se třída začíná připravovat také na Mikuláše a Vánoční trhy, které v naší škole proběhnou dne 11. 12. od 16.00 do 17.30 hodin ve všech pavilonech.


20. 10. 2019

Dobrý den, třídní zpravodaj dlouho žádný příspěvek nenapsal, protože většina žáků se již začíná připravovat na přijímací pohovory (polovina třídy se účastní doučování v českém jazyce pod vedením paní učitelky Mgr. Markéty Kubů), takže třídních akcí je menší množství. Za zmínku stojí účast Lucie, Veroniky a Hanky na jazykovém pobytu v německém Limbachu. Druhou akcí, které se zúčastnila celá třída byl branný den, kde se žáci seznámili s problematikou civilní ochrany, která byla dříve součástí základního vzdělání v předmětu branná výchova.

Dnes se již všichni žáci těší na státní svátek dne 28. října a podzimní prázdniny, které následují v dalších dnech.  


Přihlášky na SŠ s talentovou zkouškou

Žáci 9. ročníku, kteří se hlásí na umělecké školy, si vyzvednou u kariérního poradce (Mgr. M. Švecové) kopii přihlášky, kterou doma vyplní a donesou zpět kariérnímu poradci do 4.11.2019. Na základě vyplněné kopie pak škola vydá originál přihlášky, kterou žák odnáší na příslušnou střední školu nejdéle do 30.11.2019. Je možné se hlásit na dvě umělecké školy. Přihlášky na umělecké školy jsou navíc, stále pak zůstává možnost dvou přihlášek na ostatní střední školy.

 

30.8.2019

Dobrý den. Tak nám to zase začíná, ale nejdřív bych Vás chtěl všechny pozdravit po krásně prožitých prázdninách. Všichni se sejdeme v pondělí v 7.55 hodin před pavilonem S. Potřeboval bych 5 dobrovolníků, kteří budou připínat placky prvňáčkům. Doufám, že se dostavíte v plném počtu a včas.
Váš třídní učitel.

Rychlý kontakt

Základní škola, Praha 10,
Břečťanová 6/2919
106 00 Praha 10

IČO: 47611871
č.ú.: 2000742329/0800

tel.: +420 272 651 133
e-mail: skola@zsbrectanova.cz
datová schránka: is6xmbd

Zobrazit na mapě

 

Základní informace

                  

Kalendář akcí

22. 11.  Divadelní představení 7. tř.
25. 11.  Krokodýlí ZOO Praha, I. st.
27. 11.  Prevence - kyberšikana, 4. tř., 5.B
28. 11.  Schola Pragensis, 8. třídy
28. 11.  Výuka polytech. hnízd, 8.B

5. 12. 15.50 - 16.15 vystoupení sboru
          na Kubánském náměstí
12. 12. 16.30 - 17.00 vystoupení sboru
            na Staroměstském náměstí

Školní jídelna

Kontakt
Placení, odhlášení stravného
Jídelníček

--------------------------------------------------------

Webmail (přihlášení)

O škole
Charakteristika
Školská rada
Prezentace tříd
Archiv
Školní rok
2019/2020

Organizace roku
Rozvrhy
Výuka
Zvonění
Kroužky
Knihovna
Rodiče
Konzultační hodiny
Třídní schůzky
Pravidla pro omlouvání absence
Poradenství
Zápis do 1. třídy
Zajímavosti
Dokumenty
Formuláře, žádosti
Školní řád
ŠVP
Úmluva o právech dítěte
Výroční zprávy
Rozpočet
Zásady zpracování osobních údajů
Fotogalerie
Škola
Školní družina
Výtvarná galerie
Školní družina
Denní režim
Vnitřní řád
Platba
Přihláška
Prezentace oddělení
Prezentace kroužků
Kontakty
Škola
Vedení
Učitelé 1. stupeň
Učitelé 2. stupeň
Poradenství
Školní družina
Provoz
Školní jídelna
Pedagogicko - psychologická poradna
Pověřenec (GDPR)
Škola v přírodě
ZŠ Břečťanová | skola@zsbrectanova.cz (c) 2019 Jan Slabý - IT Market  All right reserved