Prezentace tříd

4.A Pražský hrad

Exkurze na Pražský hrad s návštěvou objektů ve spolupráci s agenturou Výuka Jinak byla velice úspěšná.

15. září nám přálo krásné počasí, vypravili jsme se autobusem a tramvají do stanice Pražský hrad, prošli jsme bezpečnostní kontrolou a setkali se s paní průvodkyní. Nastínila nám program a vydali jsme se: prohlédnout všechna čtyři nádvoří, exteriéry i interiéry Starého královského paláce, Basiliky sv. Jiří i Zlatou uličku. Během prohlídky jsme se seznámili s historií Hradu, architekturou, známými architekty a především panovníky, kteří se zasloužili o jeho rozvoj.

Výklad byl velmi příjemný, odborný a přitom srozumitelný pro žáky velmi dobře, zaujal všechny. Celá exkurze je skvělou motivací nejen pro předmět Vlastivěda, prověřila i chování žáků, dodržování požadavků na bezpečnost a dopravní kázeň.

Děkuji mamince paní Pokorné za spoluúčast při této akci.

J.Peltanová


Vážení rodiče,

děkuji vám za účast na třídní schůzce.

Info:

15.září  exkurze Pražský hrad s návštěvou objektů

       cena 100 Kč (v pondělí)

       odchod v 8.00 od školy

       MHD - karta(jízdenka)

       návrat asi 12.30 , rozchod ve škole

       respirátor, rouška


Srdečně zdravím,

Mgr. Jaroslava Peltanová, TU