Uvod

Úmluva o právech dítěte


Přijata Valným shromážděním OSN 20. 11. 1989, Česká a slovenská federativní republika ji ratifikovala v lednu 1991. Při podpisu a následné ratifikaci v naší zemi byla domluvena výhrada k právu dětí znát své biologické rodiče (kvůli našemu zákonu o adopci), dnes již odstraněno, ale přesto často převažuje implementační praxe odvozená od této výjimky.
 
V Úmluvě o právech dítěte jsou definovány právní základy pro dětská práva, které jsou nadřazeny obecnému zákonodárství signatářských zemí, které Úmluvu ratifikovaly. V českém právním řádu se práva a povinnosti naplňující principy úmluvy nalézají například v těchto právních normách: v Zákoně o rodině, v Zákoně o sociálně právní ochraně dětí, v Zákoníku práce, v Trestním zákoně, v Zákoně o soudnictví o mladistvých apod.
 
Úmluva je mimo jiné prvním dokumentem, který definuje právo dítěte na život ve vlastní biologické rodině (a stojí tak v opozici proti eugenickým a sociálně inženýrským principům).
 
Úmluva vychází z principu „TŘÍ P“
Celý text Úmluvy o právech dítěte  zde  .
Rychlý kontakt

Základní škola, Praha 10,
Břečťanová 6/2919
106 00 Praha 10

IČO: 47611871
č.ú.: 2000742329/0800

tel.: +420 272 651 133
e-mail: skola@zsbrectanova.cz

Zobrazit na mapě

 

Základní informace

                  
Kalendář akcí

2. 7. - 31. 8. Letní prázdniny

3. 9. 17.00 - třídní schůzky př.tř., pav. H
3. 9. 18.00 - třídní schůzky 1. tříd, pav. E

11. 9. 18.00 - třídní schůzky I. a II. st.
Školní jídelna

Kontakt
Placení, odhlášení stravného
Jídelníček

--------------------------------------------------------

Webmail (přihlášení)

O škole
Charakteristika
Školská rada
Prezentace tříd
Archiv
Školní rok
2018/2019

Organizace roku
Rozvrhy
Výuka
Zvonění
Kroužky
Knihovna
Rodiče
Konzultační hodiny
Třídní schůzky
Pravidla pro omlouvání absence
Poradenství
Zápis do 1. třídy
Přijímací zkoušky na SŠ
Zajímavosti
Dokumenty
Formuláře, žádosti
Školní řád
ŠVP
Plán výchovného poradce
Program prevence
Úmluva o právech dítěte
Výroční zprávy
Rozpočet
Informace o zpracování osobních údajů
Fotogalerie
Škola
Školní družina
Výtvarná galerie
Školní družina
Denní režim
Vnitřní řád ŠD
Platba
Zápisní lístek
Prezentace oddělení
Prezentace kroužků
Kontakty
Škola
Vedení
Učitelé 1. stupeň
Učitelé 2. stupeň
Školní družina
Provoz
Školní jídelna
Pedagogicko - psychologická poradna
Škola v přírodě
ZŠ Břečťanová | skola@zsbrectanova.cz (c) 2018 Jan Slabý - IT Market  All right reserved