ŠVP


Školní vzdělávací program (ŠVP) je učební dokument, který si každá základní a střední škola v České republice vytváří, aby realizovala požadavky rámcového vzdělávacího programu (RVP) pro daný obor vzdělávání. Legislativně je zakotven v zákoně číslo 561/2004 Sb. (školský zákon).


Školní vzdělávací program  "Barevná škola pro radost"
(pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV; platnost od 1. 9. 2023)


(Vzdělávací program přípravné třídy - ve školním roce 2022/2023 NEOTEVŘENA)

Vzdělávací program ŠD
příloha 1 - Vnitřní řád
příloha 2 - Koncepce práce