Program prevence


Školní metodik prevence pracuje v oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů. 


Preventivní program 2022/2023