Konzultační hodiny

Doporučujeme, aby se rodiče předem objednali na telefonu 272 651 133
nebo e-mailem (jmeno.prijmeni@zsbrectanova.cz).

 vyučující   třídní učitel  předměty  konzultační hodiny 

 vedení školy

 Mgr. Miroslav Buchar   ředitel Fy dle dohody 
 Mgr. Pavla Řeháčková Fabíková   zástupce ř.  Čj, If dle dohody 
 Mgr. Jana Kůstka   zástupce ř. 5.A dle dohody 
 
 1. stupeň
 Mgr. Vladimíra Pensdorfová
1.A
---  středa 6.55 - 7.40 
 Markéta Eisenhammerová 1.B  ---  středa 12.45 - 13.20 
 Mgr. Anna Ratajová
2.A
---
pátek 6.55 - 7.40
 Mgr. Jiřina Knotková
2.B
---
pondělí 11.50 - 12.35
 Ludmila Bachurová
2.C
---
pondělí 7.00 - 7.40
 Mgr. Jaroslava Peltanová
3.A
---
pátek 7.00 - 7.40
 Mgr. Veronika Poláková
3.B
---
pondělí 13.30 - 14.15
 Mgr. Zdeňka Täuberová 4.A  ---  čtvrtek 10.00 - 10.45
 Bc. Lucie Weinzettlová Šarounová 4.B --- čtvrtek 12.35 - 13.15
 Mgr. Vlasta Štěpánová 4.C --- úterý 12.45 - 13.30
 Mgr. Jana Kůstka 5.A --- dle dohody
 Mgr. Vladimír Žďárský 5.B  ---  pondělí 12.00 - 13.00 
 Mgr. Radana Lipusová 5.C  ---  úterý 13.15 - 14.00 
 
 Mgr. Jana Honsová  ---  speciální pedagog  čtvrtek dle dohody
 Mgr. Lucie Novotná  ---  školní psycholog
(2. stupeň)
úterý 7.00 - 12.00,
středa 11.00 - 17.00
 PhDr. Lidmila Valentová
---
školní psycholog
(1. stupeň)
pondělí 12.00 - 17.00,
čtvrtek 8.00 - 13.00
 Veronika Hlízová
---
asistentka pedagoga
dle dohody
 Markéta Marešová  --- asistentka pedagoga  dle dohody 
 Anna Michalíková --- asistentka pedagoga dle dohody
 Mgr. Jitka Sedláková --- asistentka pedagoga dle dohody
 Bc. Jitka Horká --- školní asistentka dle dohody
 

 2. stupeň

 Mgr. Valerie Mašlonková
6.A
Tv, Vo
čtvrtek 11.50 - 12.35
 Mgr. Miloš Tarant
6.B
Tv, Vo
čtvrtek 11.50 - 12.35
 Mgr. Kateřina Čapková
6.C
Aj, Vo
středa 12.45 - 13.30
 Mgr. Miroslav Frydrych
7.A
Fy, Čsp
středa 14.15 - 15.15
 Mgr. Lucie Erbenová 7.B Aj, Vo úterý 10.00 - 10.45
 Bc. Leona Maleninská 7.C Čj, Př pondělí 14.35 - 15.20
 Mgr. Karolína Gavendová
8.A
Tv, Aj, Vo
čtvrtek 11.50 - 12.35
 Mgr. Ludmila Nevařilová
8.B
Z, Vo, Př, Čsp
úterý 11.50 - 12.35
 Ing. Tereza Vrbová
8.C
M, Ch
středa 8.55 - 9.40
 Bc. Petra Hauptová, DiS. 9.A  Vv, If úterý 12.45 - 13.30 
 Mgr. Hana Poláčková 9.B  Čj, D  středa 12.45 - 13.30 
 Bc. Marek Joska 9.C  Tv, Z  čtvrtek 10.55 - 11.40 
 Tomáš Bareš --- 1., 2. třídy pondělí 11.50 - 12.35
 RNDr. Miroslav Burgr --- Aj, Ak
 Mgr. Tomáš Doucha ---  Aj, Nj, Ak  pondělí 12.45 - 13.30 
 Bc. Josefina Hahnová --- Aj, Fj pondělí 10.00 - 10.45
 Mgr. Jana Lišková --- M, Ch
pondělí 10.00 - 10.45
 Bc. Lucie Míčová --- Nj, Vv pondělí 8.55 - 9.40
 Lenka Opatová --- Čsp pondělí 13.30 - 14.20
 Jan Plánička --- If
 Mgr. Miroslava Preclíková ---  D, Rj pondělí 8.00 - 8.45 
 PhDr. Erika Schubertová
---
Nj, D
úterý 10.50 - 11.45
 Bc. Jakub Sochor
---
Tv, Z
čtvrtek 11.30 - 12.35
 Mgr. Jaroslav Steklý ---  M, F  pondělí 10.55 - 11.40 
 Bc. Iryna Sushanyn ---
pátek 10.00 - 10.45
 Bc. Nikolas Šintaj --- M, Aj, Tv úterý 7.00 - 7.40
 Mgr. Lucie Tabačková  --- Čj, Aj úterý 10.00 - 10.40
 Mgr. Jana Ulrichová
---
Hv
čtvrtek 10.00 - 10.45
 Mgr. Jiří Ulrych
---
If, Tv
úterý 11.50 - 12.35
 Mgr. Pavla Vaňková ---  Vv  pátek 10.00 - 10.45 
 Mgr. Petra Vichrová
---
Čj, Aj, Ak
středa 13.10 - 13.55