4.B (Bc. Lucie Weinzettlová Šarounová)

Přeji fantastické prázdniny a spoustu skvělých zážitků. 

Děkuji třídě i rodičům za perfektní školní rok a těším se na 5. B


Rozlučkový piknik 
 Exkurze do ZEVO MalešicePondělí 24.6. - odevzdávání učebnic (slepených, narovnaných, vygumovaných...)

Úterý 25.6. - Předávání učebnic

Středa 26.6. - Exkurze do ZEVO Malešice - Účast není vhodná pro děti, kterým dělá problémy chůze po roštech ve vysokých patrech (průhled dolů) a po točitých vysokých schodištích. Nutností jsou rovné podrážky. Děti si přinesou jen batůžek se svačinou. Návratu bude mezi 12,30 - 13h.

Čtvrtek 27.6. - Rozlučkový piknik na Hamru - Děti si mohou přinést občerstvení, nejlépe ovoce, které jim nakrájím, hry k vodě (balon, badminton) a obuv vhodnou do vody, která je jistě bude lákat (pokud teploty dovolí).

Pátek 28.6. - Rozdávání vysvědčení


Učivo 17.6. - 21. 6.

ČJ - Přímá a nepřímá řeč + opakování učiva 4. ročníku

   https://www.skolasnadhledem.cz/game/16067

   https://www.umimecesky.cz/diktat-prima-rec-2-uroven/155


M - Výpočet povrchu krychle

    - Celá čísla - kladná a záporná a nula

      https://www.umimematiku.cz/cviceni-cela-cisla

      https://wordwall.net/cs/resource/54436357/matematika/cel%c3%a1-%c4%8d%c3%adsla-s%c4%8d%c3%adt%c3%a1n%c3%ad-a-ode%c4%8d%c3%adt%c3%a1n%c3%ad

      https://wordwall.net/cs/resource/28174557/cel%C3%A1-%C4%8D%C3%ADsla-s%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD-a-od%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD

   - Opakování 4. ročníku


VL - Ukončena minulý týden


Př - Ochrana přírodyMuzeum alchymistů

Učivo 10.6. - 14.6.

ČJ - Stavba souvětí, větný vzorec

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/stavba-vety/urcovani-vetnych-vzorcu/cviceni1.htm


- Aritmetický průměr - k procvičování použít str. 39 v PS


VL - Renesance


- Protože jsme již dokončili VL, budeme mít celý příští týden Př, a to i místo VL.


Út 11.6. Písemná práce z ČJ

St 12.6. Muzeum alchymistů - Batůžek: pití, svačina, (kapesné), matematika (jen PS a pero). Odchod 7,55

Čt 13.6. Písemná práce z matematiky


Učivo 3.6 - 6.6.

ČJ - Opakovat vše! V úterý 11.6. píšeme písemnou práci, a to z učiva za celý šk. rok.

M - Opakovat vše! Ve čtvrtek 13.6. píšeme písemnou práci z celého šk. roku

VL - Doba po husitských válkách až do Habsburků (Jiří z Poděbrad, Jagellonci)

- Ekosystém stojatých vod


PČ - Co je mi nejmilejší?

  Ukázka prací roztírané modelínyV pondělí 3.6. jdeme na dopravní výchovu. Děti budou již jezdit, proto je nutné mít s sebou helmu.


Ve středu 12.6. půjdeme do muzea alchymistů. Díky výdělku z vánočního trhu není potřeba nic doplácet. Odcházíme ze školy v 7,55. Vracet se budeme kolem 12h.Učivo 27.5. - 31.5.


ČJ - Shoda přísudku s podmětem (ve všech rodech). Nadále trénovat vyhledávání podmětu (v jakémkoli PS)

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/shoda-prisudku-s-podmetem

https://www.mojecestina.cz/shoda-prisudku-s-podmetem


- Zlomky

    - procvičovat slovní úlohy

https://wordwall.net/cs/resource/13165811/matematika/%c4%8d%c3%a1st-z-celku-ozna%c4%8d-spr%c3%a1vn%c3%a9-%c4%8d%c3%adslo

https://wordwall.net/cs/resource/13573025/matematika/zlomky-ozna%c4%8d-spr%c3%a1vn%c3%a9-%c4%8d%c3%adslo

https://wordwall.net/cs/resource/17732456/zlomky

https://wordwall.net/cs/resource/36509297/matematika/zlomky


   - procvičovat převody jednotek (i ve slovních úlohách)

https://wordwall.net/cs/resource/36509297/matematika/zlomky


VL - Husité, křížové výpravy, husité proti sobě, konec vlády Lucemburků


- Ekosystém stojatých vod


Učivo 20.5. - 24.5.


ČJ - Lidová rčení a přísloví

    - Shoda přísudku s podmětem

     

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/shoda-prisudku-s-podmetem/doplnovani-rod-stredni-a-zensky/cviceni.html

https://wordwall.net/cs/resource/27789601/%c4%8desk%c3%bd-jazyk/shoda-p%c5%99%c3%adsudku-s-nevyj%c3%a1d%c5%99en%c3%bdm-podm%c4%9btem


M - Zlomky

      pro výpočet z celku https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=Matematika&search1=09.+Zlomky&topic=04.+V%C3%BDpo%C4%8Det+z+celku#selid


      pro porovnávání https://zlomky-hrave.cz/procvicovani/porovnavani


 - Obvod, obsah obdélníku a čtverce

https://wordwall.net/cs/resource/13580368/obvod-a-obsah-%C4%8Dtverce-a-obd%C3%A9ln%C3%ADku

https://wordwall.net/cs/resource/10763633/obvod-a-obsah-%C4%8Dtverce


- Přímá úměrnost - vytvářejte prosím dětem slovní úlohy. 

         Např. 1 kg brambor stojí 28 kg. Kolik stojí 2 kg, 3 kg . . . 15 kg, 16 kg . . . 


VL - Václav IV., církev X husité, husité X křižáci


- Rostliny a živočichové na poli - test v pondělí 27.5.Učivo 13.5. - 17.5.


ČJ - Slovesný způsob

https://www.umimecesky.cz/cviceni-slovesny-zpusob

https://wordwall.net/cs/resource/12584026/zp%C5%AFsob

https://wordwall.net/cs/resource/16095556/slovesa-zp%C5%AFsob


  - Podmět a přísudek

https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-podmet-vyjadreny-nevyjadreny-1

https://wordwall.net/cs/resource/9560582/podm%C4%9Bt-a-p%C5%99%C3%ADsudek


M - Zlomky

  - procvičovat jejich čtení, zápis, porovnávání a řazení podle velikosti

https://zlomky-hrave.cz/procvicovani/poznavani

https://zlomky-hrave.cz/procvicovani/porovnavani

https://wordwall.net/cs/resource/11770749/porovn%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD-zlomk%C5%AF

https://wordwall.net/cs/resource/63955905/porovn%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD-zlomk%C5%AF

https://wordwall.net/cs/resource/24920550/math/porovn%c3%a1v%c3%a1n%c3%ad-zlomk%c5%af-ii


  - Obvod, obsah obdélníku a čtverce

https://wordwall.net/cs/resource/13580368/obvod-a-obsah-%C4%8Dtverce-a-obd%C3%A9ln%C3%ADku

https://wordwall.net/cs/resource/10763633/obvod-a-obsah-%C4%8Dtverce


VL - Karel IV. , život ve středověku


- Rostliny na poliUčivo 6.5. - 10.5.


ČJ - Časování sloves 

https://wordwall.net/cs/resource/15805261/%C4%8Dasov%C3%A1n%C3%AD-sloves

https://wordwall.net/cs/resource/32409743/%c4%8dasov%c3%a1n%c3%ad-sloves-%c5%a1koln%c3%ad-%c4%8dinnosti-pro-%c4%8dj-omj-%c4%8d%c3%adst

  - Slovesný způsob

https://wordwall.net/cs/resource/12584026/zp%C5%AFsob

https://wordwall.net/cs/resource/16095556/slovesa-zp%C5%AFsob

- Věty jednoduché vs. souvětí

https://wordwall.net/cs/resource/63740188/v%C4%9Bty-jednoduch%C3%A9-a-souv%C4%9Bt%C3%AD


M - Zlomky

  - procvičovat jejich čtení, zápis, porovnávání a řazení podle velikosti

https://wordwall.net/cs/resource/11770749/porovn%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD-zlomk%C5%AF

https://wordwall.net/cs/resource/63955905/porovn%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD-zlomk%C5%AF

https://wordwall.net/cs/resource/24920550/math/porovn%c3%a1v%c3%a1n%c3%ad-zlomk%c5%af-ii


- Ekosystémy louka a park

VL - Lucemburkové


Učivo 22.4. - 3.5.


ČJ - Slovesa

       - osoba, číslo, čas https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/slovesa/mluvnicke-kategorie/cviceni1.htm

                                    https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/slovesa/flinstounovi/cviceni.html

       - slovesné tvary jednoduché a složené https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/slovesa/slovesne-tvary-jednoduche-a-slozene/cviceni1.htm


      - časování sloves v čase přítomném a minulém (i zvratných)

         https://wordwall.net/cs/resource/57223200/2-pozice-v-minul%C3%A9m-%C4%8Dase

         https://wordwall.net/cs/resource/13052877/najdi-spr%C3%A1vn%C3%BD-tvar-slovesa-v-minul%C3%A9m-%C4%8Dase


- Trénovat: zápis číslic do tříd - viz. uč. str. 3

                      psaní rozvinutých zápisů - viz. uč. str. 4

                      porovnávání a zaokrouhlování (milion)

       Příští týden začínáme zlomky


VL - České země za posledních Přemyslovců - test si napíšeme v úterý 7.5. (mimo vlastivědu)

       - K procvičení je možné použít také  uč. str. 29


- Ekosystém park a louka

       - test bude ve čtvrtek 9.5.Učivo 15.4. - 19.4.


ČJ - Osoba a číslo sloves

https://wordwall.net/cs/resource/14021857/slovesa-osoba-%C4%8D%C3%ADslo-%C4%8Das

    - Jednoduchý a složený tvar sloves

https://wordwall.net/cs/resource/56655978/jednoduch%C3%BD-a-slo%C5%BEen%C3%BD-slovesn%C3%BD-tvar

   - tvar určitý a neurčitý

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/slovesa/slovesne-tvary-urcite-a-neurcite/cviceni1.htm


M - Obvod čtverce a obdélníku

https://matematik.cz/topics/view/ctverec-a-obdelnik

    - Opakování písemného dělení a násobení

https://skolakov.eu/matematika/4-trida/pisemne-deleni/nekonecne-pocitani/priklady.html

   - Opakování násobení dvouciferným činitelem

https://skolakov.eu/matematika-4-trida/pisemne-nasobeni-dvojcifernym-cinitelem


VL - Přemyslovci, rod Slavníkovců


 -Volně žijící živočichové v blízkosti lidských obydlí


V úterý 16.4. - Běh s kuřetem (vybraní žáci) - s sebou je třeba: svačina, pití, běžecká obuv, běžecké oblečení, ručník

                      - První pomoc - děti si přinesou jedno obinadlo (týká se žáků, kteří najdou běhat)


Učivo 8.4. - 12.4.


ČJ - Osoba a číslo sloves  

https://wordwall.net/cs/resource/12634377/slovesa-osoba-a-%C4%8D%C3%ADslo

https://wordwall.net/cs/resource/14752838/slovesa-osoba-%C4%8D%C3%ADslo

- jednoduché a složené tvary sloves

https://wordwall.net/cs/resource/12696339/slovesn%C3%A9-tvary-jednoduch%C3%A9-a-slo%C5%BEen%C3%A9

https://wordwall.net/cs/resource/71085759/slovesn%C3%A9-tvary-jednoduch%C3%A9-a-slo%C5%BEen%C3%A9

- Nadále procvičovat koncovky podstatných jmen


M - Trojúhelníková nerovnost

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3841

    - Obvod trojúhelníku

https://www.umimematiku.cz/cviceni-obvod-trojuhelnik

    - Jednotky času

https://skolakov.eu/matematika/4-trida/prevody-jednotek/jednotky-casu/prevody-jednotek-casu/vyber.htm


VL - Velkomoravská říše

     - Pohanství x křesťanství (znaky, šíření)

     - Přemyslovci 


- Živočichové volně žijící v okolí lidských sídel - test v pondělí 15.4.Připomínám třídní schůzky v úterý 9.4. od 17h.


Učivo 1.4. - 5.4.


ČJ - Koncovky podstatných jmen

https://www.umimecesky.cz/cviceni-koncovky-podstatnych-jmen-mix

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/koncovky-podstatnych-jmen

https://wordwall.net/cs/resource/9402779/koncovky-podstatn%C3%BDch-jmen


M - Jednotky délky, hmotnosti a objemu

https://skolakov.eu/matematika-4-trida/prevody-jednotek

    - Násobení dvouciferným činitelem

https://skolakov.eu/matematika/4-trida/pisemne-nasobeni-dvojcifernym-cinitelem/pocitani-s-beruskou/priklady.html

    - Závislosti a vztahy mezi čísly

https://www.matika.in/cs/test.php?g_idt=660fcab4aa0b5


VL - Sámova říše, Velkomoravská říše

https://edu.ceskatelevize.cz/hledani?q=s%C3%A1mova+%C5%99%C3%AD%C5%A1e

https://edu.ceskatelevize.cz/video/13209-proc-zanikla-velkomoravska-rise


- Živočichové v okolí lidských sídel 

Přeji všem krásné Velikonoce a báječné prázdniny.


Učivo 25.3. - 27.3.


ČJ - Vzory podstatných jmen rodu mužského - předseda, soudce. Procvičovat 5. pád u muže a soudce

https://wordwall.net/cs/resource/28441444/5p%C3%A1d-vzor-mu%C5%BE-nebo-soudce

https://wordwall.net/cs/resource/6660809/5-p%C3%A1d-podstatn%C3%BDch-jmen-rodu-mu%C5%BEsk%C3%A9h

Koncovky podstatných jmen

https://wordwall.net/cs/resource/13142134/%c4%8desk%c3%bd-jazyk/koncovky-podstatn%c3%bdch-jmen


- Násobení dvouciferným činitelem

https://skolakov.eu/matematika/4-trida/pisemne-nasobeni-dvojcifernym-cinitelem/pocitani-s-beruskou/priklady.html

    - Rovnice

https://wordwall.net/cs/resource/61961351/matematika/rovnice

    - úlohy k zamyšlení

https://www.matika.in/cs/test.php?g_idt=65fd59acc0687


VL - Dokončen pravěk


- Zelenina - zařazená, rozděleníV pondělí 25.3. si uděláme předvelikonoční odpoledne. Sejdeme se v 16h. před pavilonem S. Končit budeme cca v 19h.


Učivo 18.3. - 22.3.


ČJ - Vzory podstatných jmen (zatím bez předsedy a soudce)

https://wordwall.net/cs/resource/55205566/vzory-rodu-mu%C5%BEsk%C3%A9ho-mu%C5%BEstroj

https://wordwall.net/cs/resource/13171732/vzory-mu%C5%BEsk%C3%A9ho-rodu-vzor-p%C3%A1n-hrad-mu%C5%BE-stroj

https://wordwall.net/cs/resource/10729908/%c4%8desk%c3%bd-jazyk/vzory-r-m

https://wordwall.net/cs/resource/12905301/%c4%8desk%c3%bd-jazyk/vzory-mu%c5%bes-rodu-p%c3%a1nhradmu%c5%bestroj


M - Násobení dvouciferným činitelem

https://skolakov.eu/matematika/4-trida/pisemne-nasobeni-dvojcifernym-cinitelem/pocitani-s-beruskou/priklady.html

    - Rovnice

https://wordwall.net/cs/resource/61961351/matematika/rovnice

    - úlohy k zamyšlení

https://www.matika.in/cs/test.php?g_idt=65fd59acc0687


VL - Máme probrán celý pravěk, proto si ve středu 27.3. napíšeme z tohoto období TEST


- Rostliny v okolí lidských sídel, hospodářská zvířata


Učivo 11.3. - 15.3.


ČJ - Vzory podstatných jmen rodu mužského (Zatím jen pán a hrad. Dnes jsme začali muž a stroj)

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/pravopisny-trenazer/cviceni3.html

https://wordwall.net/cs/resource/11601218/koncovky-vzor-p%C3%A1n-a-hrad

https://wordwall.net/cs/resource/32302057/%c4%8desk%c3%bd-jazyk/koncovky-rod-mu%c5%besk%c3%bd-vzor-p%c3%a1n

https://wordwall.net/cs/resource/11233141/vzor-p%C3%A1n

  - Příbuzná slova ke slovům vyjmenovaným

https://wordwall.net/cs/resource/8325639/najdi-slova-p%C5%99%C3%ADbuzn%C3%A1-k-vyjmenovan%C3%BDm-slov%C5%AFm

https://wordwall.net/cs/resource/15005143/rozt%C5%99i%C4%8F-slova-p%C5%99%C3%ADbuzn%C3%A1-k-jednotliv%C3%BDm-vyjmenovan%C3%BDm-slov%C5%AFm-po-s

https://wordwall.net/cs/resource/27110078/%c4%8desk%c3%bd-jazyk/hledej-slova-p%c5%99%c3%adbuzn%c3%a1-k-vs-slov%c5%afm-po-m


M - Násobení a dělení 10, 100, 1 00 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?id=2645&action=show#selid

https://wordwall.net/cs/resource/39424568/n%C3%A1soben%C3%AD-a-d%C4%9Blen%C3%AD-10-100-1-000

https://wordwall.net/cs/resource/62384302/n%C3%A1soben%C3%AD-a-d%C4%9Blen%C3%AD-10-a-100

  - rovnice

  - obdélník

https://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/obdel1.htm (Pozor na správnost zápisu, velká písmena)


- Živočichové na jaře 

       

VL - Doba bronzová a doba železná

https://www.youtube.com/watch?v=doJ_PYnO3Wo

https://www.youtube.com/watch?v=GiRCCkakrsYUčivo 4.3. - 8.3.


ČJ - Vzory podstatných jmen rodu mužského - pán

Zatím stačí procvičovat životnost a neživotnost

https://wordwall.net/cs/resource/11611425/rod-mu%C5%BEsk%C3%BD-%C5%BEivotnost-a-ne%C5%BEivotnost

https://wordwall.net/cs/resource/10542632/%c4%8desk%c3%bd-jazyk/%c5%beivotnost-podstatn%c3%bdch-jmen-rodu-mu%c5%besk%c3%a9ho

- Násobení a dělení 100, 1 000, 10 000

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?id=2645&action=show#selid

https://wordwall.net/cs/resource/60992460/matematika/n%c3%a1soben%c3%ad-a-d%c4%9blen%c3%ad-10-100-a-1000

https://wordwall.net/cs/resource/37001384/d%C4%9Blen%C3%AD-a-n%C3%A1soben%C3%AD-10-100-1000

https://wordwall.net/cs/resource/55484725/matematika/n%c3%a1soben%c3%ad-a-d%c4%9blen%c3%ad-10-100


  - Převody jednotek objemu a délky

https://wordwall.net/cs/resource/27489231/matematika/jednotky-d%c3%a9lky-p%c5%99evody

https://wordwall.net/cs/resource/27489231/matematika/jednotky-d%c3%a9lky-p%c5%99evody

https://wordwall.net/cs/resource/6387085/p%C5%99evody-jednotek-objemu

https://wordwall.net/cs/resource/7096217/p%C5%99evody-jednotek-hmotnosti-objemu-d%C3%A9lky


VL - Starší doba kamenná a mladší doba kamenná


- Příroda na jaře

Ve středu 6.3. jdeme na ukázku IQ Landie. S sebou jen batůžek se svačinou.


Učivo 26.2. - 1.3.


ČJ - Koncovky podstatných jmen

https://wordwall.net/cs/resource/9752054/koncovky-podstatn%C3%BDch-jmen-rodu-%C5%BEensk%C3%A9ho

https://wordwall.net/cs/resource/30224762/koncovky-podstatn%C3%BDch-jmen-rodu-%C5%BEensk%C3%A9ho

https://wordwall.net/cs/resource/53218442/koncovky-podstatn%C3%BDch-jmen-rodu-%C5%BEensk%C3%A9ho

 - Příbuzná slova k vyjmenovaným slovům

       Procvičování: https://wordwall.net/cs/resource/11635555/%c4%8desk%c3%bd-jazyk/rozt%c5%99i%c4%8f-slova-p%c5%99%c3%adbuzn%c3%a1-k-jednotliv%c3%bdm-vyjmenovan%c3%bdm


M - Pamětné násobení a dělení, převody jednotek, slovní úlohy

  Procvičování: https://skolakov.eu/matematika/4-trida/prevody-jednotek/jednotky-objemu/prevody-jednotek-objemu/vyber.htm

    - Slovní úlohy nad 100 000 - k procvičení lze použít slovní úlohy v PS str. 11/13, 7


VL - Pravěk, starší doba kamenná 

   dokument: https://www.youtube.com/watch?v=33ZCGRl3EkU&list=PLg8PqDJ3JzWbIjxQFma83obtY07ophc3o (děti viděly až od 32. minuty)


Př - Základní veličiny - délka, hmotnost, objem, čas, teploty


Učivo 19.2. - 23.2.


ČJ - Koncovky podstatných jmen rodu ženského a středního

       Procvičování: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/koncovky-podstatnych-jmen/pravopisny-trenazer-rod-stredni-a-zensky/cviceni.html

                             https://www.umimecesky.cz/cviceni-podstatna-jmena-vzory

    - Příbuzná slova k vyjmenovaným slovům

       Procvičování: https://wordwall.net/cs/resource/11635555/%c4%8desk%c3%bd-jazyk/rozt%c5%99i%c4%8f-slova-p%c5%99%c3%adbuzn%c3%a1-k-jednotliv%c3%bdm-vyjmenovan%c3%bdm


M - Převody jednotek (především objemu ), slovní úlohy k objemu (vymýšlet slovní úlohy - obměny úloh v PS)

      Procvičování: https://skolakov.eu/matematika/4-trida/prevody-jednotek/jednotky-objemu/prevody-jednotek-objemu/vyber.htm

    - Slovní úlohy nad 100 000 - k procvičení lze použít slovní úlohy v PS str. 11/13, 7


VL - Pohyb nebeských těles a čas

       video: https://www.youtube.com/watch?v=ioCO2Pl7Xt0 - děti již viděly, mohou si připomenout

     - Století - procvičování: https://wordwall.net/cs/resource/28952639/test-ur%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD-stolet%C3%AD


Př - Veličiny: délka, hmotnost, objem. Prolínáme s matematikou - procvičení v M


 


V pátek 23.3. nás čekají dílničky - vyrábění ze dřeva. Prosím nosit 100Kč    Ve čtvrtek 22.2.

Učivo 5.2. - 9.2.

ČJ - Vzory podstatných jmen rodu středního a ženského, především cvičit koncovky podstat. jmen

https://wordwall.net/cs/resource/12709282/koncovky-podstatn%C3%BDch-jmen-st%C5%99edn%C3%AD-rod

https://wordwall.net/cs/resource/52021968/koncovky-podstatn%C3%BDch-jmen-rod-st%C5%99edn%C3%AD

https://wordwall.net/cs/resource/13540357/koncovky-podstatn%C3%BDch-jmen-st%C5%99edn%C3%AD-a-%C5%BEensk%C3%BD-rod

https://wordwall.net/cs/resource/29788774/%c4%8desk%c3%bd-jazyk/koncovky-podstatn%c3%bdch-jmen-rod-st%c5%99edn%c3%ad-a-%c5%beensk%c3%bd


M - Slovní úlohy nad 100 000, procvičování především v oblasti finanční gramotnosti 

https://www.prikladyzmatematiky.cz/slovni-ulohy-2/


VL - Ve středu začínáme dějepisnou část vlastivědy - červená učebnice, PS děti dostanou ve středu


Př - Pokusy a měření


Všem přeji krásné prázdniny


Učivo 29.1. - 1.2.


ČJ - Vzory podstatných jmen rodu středního a ženského

       Náměty k procvičení vzorů středního rodu:

https://wordwall.net/cs/resource/10706544/rod-st%C5%99edn%C3%AD-vzory

https://wordwall.net/cs/resource/9425060/%C4%8Dj-vzory-st%C5%99edn%C3%AD-rod

https://wordwall.net/cs/resource/9725486/vzory-rod-st%C5%99edn%C3%AD-ku%C5%99e

https://wordwall.net/cs/resource/27478571/vzory-st%C5%99edn%C3%AD-rod-koncovky

      Náměty k procvičení vzorů ženského rodu:

https://wordwall.net/cs/resource/8380110/%C5%BEensk%C3%BD-rod-vzory

https://wordwall.net/cs/resource/11242472/rod-st%C5%99edn%C3%AD-a-%C5%BEensk%C3%BD-vzory

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-zenskeho/pravopisny-trenazer/cviceni5.html


                         Připomínám odevzdání čtenářských deníků do 29.2.


- Zaokrouhlování, sčítání a odčítání do 1 000 000 (pamětné i písemné). Převody jednotek se zaokrouhlováním. 

       Geometrie: Vzájemná poloha přímek

  

   Náměty k procvičení: 

https://skolakov.eu/matematika-4-trida/prevody-jednotek

https://wordwall.net/cs/resource/15683097/pam%C4%9Btn%C3%A9-s%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD-do-milionu


VL - Cestujeme po ČR - Dominanty krajských měst - Nejlepší jsou rodinné výlety :) 


Př - Listnaté stromy

Námět k procvičení:

https://wordwall.net/cs/resource/36762326/listnat%C3%A9-stromy


                                                   Prosím o doplatek za školu v přírodě do 31.1. Další informace naleznete ve školeonline.


Učivo 22.1. - 26.1.


ČJ - Vzory podstatných jmen rodu středního. DÚ na pondělí: PS - str. 44/2, 4

       Náměty k procvičení (umožňují kontrolu):

https://wordwall.net/cs/resource/10706544/rod-st%C5%99edn%C3%AD-vzory

https://wordwall.net/cs/resource/9229576/rod-st%C5%99edn%C3%AD-vzory

https://wordwall.net/cs/resource/28467052/rod-st%C5%99edn%C3%AD

https://wordwall.net/cs/resource/36061028/st%C5%99edn%C3%AD-rod

https://wordwall.net/cs/resource/9885786/rod-st%C5%99edn%C3%AD


- Řazení, porovnávání, zaokrouhlování do 100 000. Zaokrouhlovat na desítky, stovky, desetitisíce i statisíce. 

Náměty k procvičení (umožňují kontrolu):

https://wordwall.net/cs/resource/31985575/matematika/%c4%8d%c3%adsla-do-milionuosa

https://wordwall.net/cs/resource/53980220/matematika/%c4%8d%c3%adsla-do-100-000-%c5%99azen%c3%ad

https://wordwall.net/cs/resource/26090674/matematika/p%c5%99i%c5%99a%c4%8f-%c4%8d%c3%adslo-do-spr%c3%a1vn%c3%a9-skupiny-podle-cifry


VL - Opakovali jsme průmysl, služby, dopravu. Nově jsme začali ochranu přírody.

         https://edu.ceskatelevize.cz/video/11697-jak-nakladat-s-odpady

         https://www.youtube.com/watch?v=kbnhhbRxT_8


- Byliny, keře, jehličnaté stromy. V pondělí si napíšeme testík. 

      https://wordwall.net/cs/resource/44895070/jehli%C4%8Dnat%C3%A9-stromy-pozn%C3%A1va%C4%8Dka-znakyUčivo 15.1. - 19.1.


ČJ - Příští týden budeme začínat vzory podstatných jmen, děti by si tedy měly procvičit pádové otázky a vyhledávání pádu k danému podstatnému jménu. K procvičování můžete využít tato cvičení, která umožňují i kontrolu: 

https://wordwall.net/cs/resource/6335541/p%C3%A1dy

https://wordwall.net/cs/resource/10212488/p%C3%A1dy

https://wordwall.net/cs/resource/9406160/p%C3%A1dy

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=%C4%8Cesk%C3%BD+jazyk&search1=04.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na&topic=02.+P%C3%A1dy+podstatn%C3%BDch+jmen#selid

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/urcujeme-pady/cviceni1.htm


M - Čísla do 1 000 000 - číst, zapisovat, porovnávat, ukazovat na číselné ose. K procvičování je možné využít:

https://wordwall.net/cs/resource/32013039/matematika/%c4%8d%c3%adsla-do-milionuosa2

https://wordwall.net/cs/resource/26090674/matematika/p%c5%99i%c5%99a%c4%8f-%c4%8d%c3%adslo-do-spr%c3%a1vn%c3%a9-skupiny-podle-cifry

https://wordwall.net/cs/resource/31656607/matematika/%c4%8d%c3%adsla-nad-10-000%c4%8d%c3%adseln%c3%a1-osa


VL - Nerostné suroviny a průmysl


- Houby - rozdělení dle stravitelnosti, pravidla pro sbírání hub. Byliny a keře s jedlými i jedovatými plody.


Učivo 8.1. - 12.1.

 

ČJ - Prosím o zopakování pádových otázek. Od pondělí se budeme vracet ke slovním druhům


- Začali jsme čísla nad 10 000. Procvičování: vše předešlé + čtení čísel do 1 000 000 a ukazování si jich na číselné ose (např. v PS-2, str. 3)


VL - Lesnictví v ČR a těžba nerostných surovin v ČR.


Př - Ekosystém les. V pondělí budeme psát shrnutí za 1. pololetí.


Učivo 3.1. - 5.1.

ČJ - Předpony vy-, vý-, opakování vyjmenovaných slov a slov jim příbuzných


M - Kolmé a rovnoběžné přímky, rovnoběžky procházející bodem, pravý úhel a pravoúhlý trojúhelník


Př - Živočichové v zimě, živočichové studenokrevní a teplokrevní


VL - Zemědělství - rostlinná a živočišná výroba, využití půdy, zemědělství v ČR


Vzhledem k tomu, že nás příští týden čekají pololetní písemné práce, nepřidávám nové odkazy k procvičování, děti mohou využít odkazy předešlé.

                                                                               Přeji všem krásné Vánoce, které budou plné radosti, klidu a pohody. 

                                   Všem dětem a rodičům děkuji za krásné dárečky a těším se, že nový rok začneme stejně tak dobře jako nový rok školní.ČJ - Předpony roz-, vz-, bez a skupiny bě/bje + vě/vje

wordwall.net/cs/resource/9068470/b%C4%9B-bje-p%C4%9Bv%C4%9B-vje

https://wordwall.net/cs/resource/8090802/b%C4%9B-bje-v%C4%9B-vje-p%C4%9B

https://wordwall.net/cs/resource/38227750/p%C5%99edpony-vz-bez-roz-

https://wordwall.net/cs-cz/community/p%C5%99edpony-roz-bez-vz

https://wordwall.net/cs/resource/23763863/p%C5%99edpony-roz-bez-vz-


- Prosím hlavně o procvičování slovních úloh. Děti často špatně dosazují + stále platí procvičování násobilky. Jinak musím všechny pochválit, počítají pěkně.


Př - Máme napsaný test z neživé přírody, čímž jsme ukončili kapitolu. V den astronomické zimy jsme tematicky začali děje v přírodě v zimním období.


VL - Počasí, podnebí. Po prázdninách začínáme kapitolu zemědělství.

     


ČJ - Předpony roz-, vz-, bez + jsme začali předpony ob-, v- a skupiny bě/bje a vě/vje 

       Náměty pro procvičování zde:

https://wordwall.net/cs/resource/9068470/b%C4%9B-bje-p%C4%9Bv%C4%9B-vje

https://wordwall.net/cs/resource/8090802/b%C4%9B-bje-v%C4%9B-vje-p%C4%9B

https://wordwall.net/cs/resource/38227750/p%C5%99edpony-vz-bez-roz-

https://wordwall.net/cs-cz/community/p%C5%99edpony-roz-bez-vz

https://wordwall.net/cs/resource/23763863/p%C5%99edpony-roz-bez-vz-


- Rýsujeme kolmice procházející bodem, rovnoběžky s pomocí trojúhelníku a pravítka, početní úkony do 10 000


Př - Dokončili jsme neživou přírodu, ve středu si z celé kapitoly napíšeme test


Vl - Počasí a podnebí
Všem moc děkuji za příjemné středeční odpoledne. S dětmi se budeme opět těšit na Vaši další návštěvu ve škole, tentokrát před pavilonem H. Vánoční koncert začíná v 17,30hod. S dětmi se sejdeme v 17h. v naší třídě.ČJ - Předpony a předložky. Skončili jsme u předpon roz-, vz-, bez-. Náměty pro procvičování:

       https://wordwall.net/cs/resource/36969464/p%C5%99edpony-roz-bez-vz-

       https://wordwall.net/cs/resource/60588116/p%C5%99edpony-roz-bez-vz-

       https://wordwall.net/cs/resource/38227750/p%C5%99edpony-vz-bez-roz-

       https://wordwall.net/cs-cz/community/p%C5%99edpony-roz-bez-vz

       https://wordwall.net/cs/resource/23763863/p%C5%99edpony-roz-bez-vz-


M - Sčítáme a odčítáme do 10 000, ale již jsme již násobili a dělili. Postupy písemného násobení i dělení zvládají všichni, pokud se vyskytne chyba, je to vždy jen kvůli násobilce.

    - Geometrie: Rýsujeme kolmice, které procházejí bodem a rovnoběžky, pomocí trojúhelníku a pravítka.

     Náměty k procvičování: https://skolakov.eu/matematika-4-trida/pisemne-scitani-a-odcitani-nad-10000 a https://skolakov.eu/matematika-4-trida/pisemne-scitani-a-odcitani-do-10000 K násobení - https://skolakov.eu/matematika-4-trida/pisemne-nasobeni-jednocifernym-cinitelem


VL - Vodstvo ČR máme probráno. Začali jsme počasí a podnebí.


- V pondělí píšeme "poznávačku" z nerostů a hornin, po té se posuneme do dalších témat neživé přírody.Ve středu 6.12. jdeme do divadla Minaret, vrátíme se pouze na PČ, proto si děti vezmou jen batůžek s pitím a svačinou. Odchod ze školy je v 8hod., cena 120Kč.


Prosím o zaplacení fotografií - 350Kč.


M - Počítáme již s čísly do 10 000. Zatím jsme jen porovnávali, sčítali a odčítali, ale příští týden nás čeká násobení a dělení. K procvičování doporučuji https://skolakov.eu/matematika-4-trida/numerace-do-10000. Geometrie - kolmice.


ČJ - Na začátku týdne jsme psali slohové cvičení. Zaměřujeme se na bohatost vyjadřování. 

    - Stavba slova - kořen, předpona, příponová část, slova příbuzná. K procvičování je možné využít https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/stavba-slova-3/slova-pribuzna-vetrelec/vyhledavani.html a https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/stavba-slova-3/koren-slov-pribuznych/stavba-slov-1.html


VL - Rozdělení a rozložení vodstva ČR, probrané máme vodní nádrže, u vodních toků ještě chvíli zůstaneme. Děti by měly při domácí přípravě pracovat s mapou, vyhledávat prameny, přítoky, soutoky a krajská města, kterými řeky protékají. K procvičování https://wordwall.net/cs/resource/64437303/%c5%99eky-%c4%8dr a https://wordwall.net/cs/resource/63184210/%c5%99eky-%c4%8dr V tomto tématu bude nutné věnovat více času domácí přípravě.


- Již neživá příroda. Začali jsme vodou - rozložením zásob vody na Zemi, rozdělením vody na pevninskou a oceánskou, slanou a sladkou. Zopakovali jsme skupenství vody.


K charitativní akci o které jsme mluvili na třídní schůzce (Krabice od bot): Děti se rozhodly nakonec vytvořit krabice dvě, a to pro dívku a chlapce ve věku 9-10 let.


Učivo 13.11. - 16.11.

ČJ - Máme probraná a procvičená synonyma, opozita, slova jednoznačná a mnohoznačná, spisovná a nespisovná, slova citově zabarvená, pověděli jsme si o osnově slohové práce. Zopakujeme si ještě v pondělí a ještě ve stejné hodině si zkusíme napsat slohové cvičení. 

M -Procvičujeme dělení se zbytkem i beze zbytku, zařazujeme zlomky (dělíme na poloviny, třetiny, čtvrtiny...až desetiny)

Př - Děti si napsaly test ze živočichů, tímto je živočišná říše (prozatím) ukončena. Od pondělí se budeme věnovat neživé přírodě.

VL - Probráno do povrchu ČR, v pondělí budeme ještě opakovat a začneme vodstvo. V každé hodině pracujeme s vlastivědnou mapou, děti ji často uklízejí do jiného pracovního sešitu a pak ji nemohou před hodinou najít. Prosím o připomenutí při přípravě.V úterý 14.11. jdeme na dopravní hřiště, a to v době TV a ICT. Dopravní výchova bude probíhat v učebně.

Zároveň k termínu 14.11. připomínám třídní schůzky, které se konají od 17:30 (pavilon C, 1.p.)


Učivo 6.11. - 10.11.

ČJ - Máme probrané všechny slovní druhy, budeme ale nadále pokračovat v jejich určování. Pracovali jsme se slovy stejného a opačného významu. V pondělí začneme slova jednoznačná a mnohoznačná.


M - Počítáme písemné dělení se zbytkem (jednociferným dělitelem). K procvičování doporučuji https://skolakov.eu/matematika-4-trida/pisemne-deleni (trpaslíci jsou dělení beze zbytku, koumáci se zbytkem).

       Toto procvičování je velmi přínosné, jelikož děti navádí ke správnému postupu a zároveň umožňuje kontrolu.


VL - Mapy a orientace v terénu. Začali jsme zemský povrch. Pro děti, které vznik pohoří zajímá více, je na youtube.com nepřeberné množství velmi pěkných animací (orogeneze, vrásnění)


Př - Bezobratlí a obratlovci. Budeme v nich pokračovat ještě v pondělí. Ve čtvrtek si napíšeme z živočichů malý test.10.11. fotografování žáků - sada vánočních fotografií 350Kč

Učivo od 30.10. do 3.11.

M - Tento týden jsme opakovali kolmice a učili se číst z grafů, zapisovat je do tabulky a naopak. Začali jsme písemné dělení jednociferným dělitelem.


ČJ - Dokončili jsme slovní druhy. Budeme je průběžně opakovat. K opakování je možno využít mj. https://wordwall.net/cs/resource/63183313/bouchni-slovesa


- Dokončili jsme rostliny, příští týden nás čekají živočichové. 


VL - Máme dokončené národopisné oblasti. Začali jsme se učit pracovat s mapou a orientovat v krajině. Pokud se chystáte během víkendu na výlet do přírody, ukažte prosím dětem lišejníky a jejich orientaci růstu, letokruhy, kompas např. v mobilu...cokoli, co si mohou zažít.


V úterý 31.10. jdeme na exkurzi do HZS Modřany. Sraz je v 7,45h. před pavilonem C. S sebou děti potřebují jen batůžek se svačinou a pitím. Předpokládaný návrat do školy je ve 12h.

Učivo od 23.10. do 25.10.

ČJ - Procvičovali jsme určování slovních druhů, ze sloves dělali podstatná jména, přídavná jména a naopak. U sloves již určujeme osobu, číslo, čas. K procvičování doporučuji

https://wordwall.net/cs/resource/12570562/slovesa-%C4%8Das a https://wordwall.net/cs/resource/6331695/slovesa pro určení osoby.


M - Určujeme a rýsujeme vzájemnou polohu přímek, dnes jsme začali určovat přímky kolmé. Kombinujeme s aritmetikou, kde stále procvičujeme dělení se zbytkem. Prosím hlavně o      procvičování převodů jednotek.


- V učebnici jsme do str. 11, stále probíráme stavbu semenných rostlin + opylení a oplození


VL - V učebnici jsme do stránky 10, v PS na straně 8, hotové máme cv. 15, 17. Cvičení 16 je za DÚ

16.10. - 20.10.

ČJ - Celý týden jsme opakovali slovní druhy. Prosím, aby děti procvičovaly, a to zejména určování slovních druhů a tvoření podstatných jmen ze sloves a naopak. Vzhledem k tomu, že jde o opakování, učebnice ani pracovní sešit k procvičování již moc nenabízí, proto k opakování doporučuji využít jiné zdroje, např. https://www.umimecesky.cz/cviceni-slovni-druhy a https://wordwall.net/cs-cz/community/podstatn%C3%A1-jm%C3%A9na-druhy nebo jednoduše v různých textech v PS slovní druhy očíslovat, jako je to i u DÚ na víkend na str. 8 cv. 4


M - V pracovním sešitě máme hotovo do str. 16, vč. Ze všech témat do strany 16 jsme dnes psali velké opakování. V pondělí budeme začínat geometrii. Děti mají za DÚ připravit se podle zápisků v sešitě na pondělní geometrii.


VL - Probírali jsme obecní samosprávu, kraje naší vlasti a obyvatelstvo naší vlasti. Děti by měly opakovat hlavně kraje ČR (mapa v učebnici na str. 9). K procvičování doporučuji https://wordwall.net/cs/resource/33706450/vlastiv%c4%9bda/kraje-%c4%8dr-kter%c3%bd-kraj-krajsk%c3%a9-m%c4%9bsto


- Probírali jsme jednotlivé části semenných rostlin (mimo květ a opylení)

9.10. - 13.10.


ČJ - Stále procvičujeme psaní vyjmenovaných slov a párové souhlásky. K procvičování doporučuji hlavně psaní diktátů a např. https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/pravopisna-cviceni a https://wordwall.net/cs-cz/community/vyjmenovan%C3%A1-slova


M - Převody jednotek času. Je třeba stále procvičovat hodiny, a to digitální i analogové, např. kružítkem si namalovat hodiny či použít hodiny papírové a snažit se vyjádřit daný čas různými způsoby. Procvičovali jsme dělení se zbytkem a početní výkony se závorkou. K procvičování je možné využít slovní úlohy v učebnici na str. 14 a 15. Není povinné, pouze k procvičování.


VL - Věnovali jsme se státnímu členění ČR - kraje a krajská města, obecní samospráva, rozdíl mezi životem ve městě a na vesnici.


- Probírali jsme dělení rostlin podle způsobu rozmnožování, tento týden jsme se zaměřili na výtrusné rostliny, příští týden skupinu zopakujeme a přejdeme na rostliny semenné.

DŮLEŽITÉ: žáci dostali tzv. ZÁJEMKY NA ŠKOLU V PŘÍRODĚ. POBYT BUDE OD 22.4. do 26.4.2024. 

Agetura BEZVA PARTA POŘÁDÁ tematické školy v přírodě a také mnoho akcí navíc. V oploceném areálu je mnoho učeben a hřišť k doplnění aktivit při vyučování. Na Zájemce je napsané všechno, co je hrazeno z celkové částky, věřím, že zdravotní pojišťovny také mohou přispět, hledáme i sponzory. Více info: www.bezvaparta.cz. ZÁJEMKY PROSÍM VRÁTIT podepsané NEJPOZDĚJI V PONDĚLÍ 16.10.2023.

2.10. - 6.10.

M - Opakovali jsme násobení, sčítání a odčítání (do str. 11). Děti si vyzkoušely počítat i do 10 000. Příští týden nás bude čekat písemné opakování na známky. 

       Domácí úkol na víkend je str. 11/59. V pondělí budeme opakovat dělení.


ČJ - Procvičujeme slova vyjmenovaná a slova příbuzná. Prosím doma procvičovat. Můžete k tomu využít např. https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/pravopisna-cviceni/znamkovane-diktaty-vyjmenovana-slova/cviceni-b-l-m-p-s-v.html  Jako každé úterý si napíšeme diktát.


- Opakovat od začátku učebnice až do fotosyntézy, test již sice máme napsaný, ale ke všemu se budeme vracet.

VL - Řízení státu -str. 7, příště budeme začínat státní členění ČR.

Doporučená četba


Václav Čtvrtek

Pohádkový rok

Astrid Lindgrenová

Emil z Lönnebergy (Emilovy skopičiny)

Astrid Lindgrenová

Pipi Dlouhá punčocha

František Nepil

Já Baryk

Petr Nikl

Pohádka o Rybitínce

Miloš Macourek

O hrochovi, který se bál očkování

Zdeněk Svěrák

Tatínku, ta se ti povedla

Eduard Štorch

Osada Havranů

Štěpán Zavřel

Létající dědeček

Roald Dahl

Matylda

Jana Šrámková

Dům číslo 226

Klaus Hagerup

Dívka, která chtěla zachránit knihy

Martina Drijverová

České dějiny očima psa


Děti si vyberou ze seznamu 2 knihy + 2 knihy dle vlastního výběru

Informace k četbě a čtenářským deníkům mají v notýsku

Týden do 29.9.


M - Opakovali jsme převody jednotek (délka, hmotnost, objem) a geometrii (přímka, úsečka, průsečík, určování vzájemné polohy přímek).  

ČJL - Opakovali jsme psaní vlastních jmen a spodobu znělosti, psali jsme diktát, který píšeme každé úterý

- Psali jsme test až do hub. Začali jsme fotosyntézu, které se budeme ještě věnovat.

Vl - Státní svátky a řízení státu. Budeme opakovat ještě příští středu a v pátek 6.10. si napíšeme test (od začátku učebnice po řízení státu, vč.)


Prosím, aby všichni měli do pátku 6.10. čtenářské deníky.