Uvod

5.B (Mgr. Jana Nehasilová)

Školní rok 2018/2019

29. května 2019
Vážení rodiče,
srdečně Vás zvu na naše vystoupení na Zahradní slavnosti, které se uskuteční v 15.30 na tribuně před hlavním pavilonem.
J. Nehasilová


2. - 15. 2. 2019
Český jazyk   - vzory podstatných jmen rodu ženského a středního, učebnice do str. 81, PS do str. 49
                       - skloňování podstatných jmen podle vzorů rodu ženského a středního
                       - určování mluvnických kategorií (pád, číslo, rod, vzor)
                       - psaní i, y/í, ý v koncovkách podstatných jmen rodu ženského a středního
Matematika - učebnice do str. 44, zopakovat jednotky délky
                    - nová látka na str. 41 - přímá úměrnost
                    - procvičení rovnic i s úplnou zkouškou na str. 40
Přírodověda - živočichové v parku - bezobratlí, učebnice na str. 63, video ukázky bezobratlých živočichů
Vlastivěda/dějiny - starší doba kamenná - lovci, sběrači, mamuti, učebnice str. 5 - 6 PS do str. 5
Informace: 18. 2. - 22. 2. jarní prázdniny - užijte si je
4. 2. - 8. 2. 2019


Český jazyk - vzory rodu ženského - žena, růže, píseň, kost. Umět určit mluvnické kategorie (pád, číslo, rod, vzor), procvičování psaní  
                       koncovek podstatných jmén rodu ženského a středního. Učebnice do str. 79, PS do str. 48
Matematika -  písemné násobení dvojciferným činitelem - učebnice str. 35, 36, 37, písemné sčítání str. 42/cv.9, rovnice str. 42/cv. 10
Přírodověda - Park (město) - uč. str. 60 -62, PS str. 33 a 34/cv.16 
Vlastivěda    - začali jsme učebnici s dějinami do str. 5

Informace - na pracovních činnostech 13. 5. budou žáci dělat pomazánky. Rozdělili se do skupin a sami se dohodnou, kterou pomazánku
                    budou dělat a přinesou si potřebné věci na hodinu.

28. 1. - 31. 1. 2019


Matematika -
učebnice do str. 32, geometrie - rýsujeme trojúhelník/str.25, trojúhelníková nerovnost/str.33
Český jazyk -
vzory rodu ženského/žena, růže, učebnice do str. 78, PS do str.47
Přírodověda -
opakování živé a neživé přírody
Vlastivěda    -
kraje ČR - kraj kde žiji/Praha, od pondělí 4. 2. začínáme dějepisnou částí, sešity mají žáci ve škole

Informace -
tento týden byl "klid zbraní" -)) - tedy bez známek
                  - 5. 1. test z přírodovědy - veličiny

21. 1. - 25. 1. 2019

Český jazyk -
dokončení vzorů rodu středního, učebnice do str. 75, ostatní jsme procvičovali v pracovních listech
                       (pro nepřítomné žáky je spoustu procvičování na internetu)
Matematika - 
str. 20 (bez cvičení 7), str. 21, str. 22/cv.2,3, str. 26, str. 27/do cv.13, str.28 - 29, str. 32
Přírodověda -
učebnice do str. 46, PS do str. 27
Vlastivěda -    kraje ČR - krátké výpisky o krajích (kraj Praha - kraj Vysočina do str. 51)
                        Do sešitu - název kraje, krajské město, velká či známá města, povrch kraje, řeky kraje, zajímavosti kraje
                                         pracujeme s mapou, učebnicí a ke každému kraji nalepíme mapku z PS na str. 35
Informace - pololetní vysvědčení 31. 1. 2019 - 5. hodinu
                  - pololetní prázdniny - 1. 2. 2019
                  - žáci dostali lísteček s platbou za školu v přírodě - nutné zaplatit do konce února
               
14. 1. - 18. 1. 2019

Český jazyk -
vzory rodu středního, učebnice do str. 74, PS do str. 46, skloňování - všechny vzory nazpamět (str.69)
Matematika -
učebnice do str. 22, geometrie str.18, někteří žáci by si doma potřebovali procvičovat písemné odčítání ;-)
Přírodověda -
pokusy a měření jednotky délky, jednotky hmotnosti a jednotky objemu (učebnice do str. 45)
Vlastivěda -
cestujeme po České republice - učebnice str. 45

Týden 7. 1. - 11. 1. 2019

Český jazyk -
vzory podstatných jmen - rod střední (město, moře), učebnice do str. 71, PS do str. 45
                       naučit se nazpamět skloňování vzoru město, moře
Matematika -
učebnice do str. 17, stále opakujeme dělení jednociferným dělitelem, písemné sčítání, odčítání
Vlastivěda -
učebnice do str. 43 Chráněná území, PS do str. 26
Přírodověda -
učebnice do str. 43, opakování živé a neživé přírody

Informace -
celý příští týden nás čeká ověřování znalostí, eventuálně "vylepšování známek"
                     pololetní práce z matematiky - 15. 1. (ÚT), test z vlastivědy - 16. 1. (ST), pololetní práce z českého jazyka
                     17. 1. (ČT), opakovací hodina z přírodovědy 18. 1. (PÁ)
                     ukončení pololetního hodnocení k 22. 1.
Na pracovní činnosti 16. 1. si žáci přinesou 2 roličky od toaletního papíru

21. prosince

Vážení rodiče,
přeji Vám krásné, pohodové Vánoce, dětem radost z dárků a v novém roce hodně zdraví, štěstí, lásky.
Jana Nehasilová


Týden 10. 12. - 14. 12.

Český jazyk -
Shrnutí slovních druhů, učebnice do str. 60, PS do str. 40
Matematika - Zaokrouhlování velkých čísel, učebnice do str. 11, stále procvičujeme slovní úlohy - viz. str. 11/cv.13 = problém
Vlastivěda -
učebnice do str. 38, z Průmyslu v ČR si měli žáci zkusit udělat výpisky do sešitu o jednotl. odvětvích
Přírodověda -
učebnice do str. 40, TEST v úterý 18. 12. - téma LES

Informace:
připomínám - 14. 12. výlet do Přerova nad Labem - sraz ve třídě v 7. 55 h, návrat ve 14.15 (jídlo a pití s sebou)
                                       univerzální dárky mohou žáci nosit od 18. 12. (uterý)
                                       17. 12. vystupujeme na Vánočním koncertě na Barče od 19.00 h - přijďte se podívat :-)
                                       22. 12. třídní besídka
                                       Děkuji všem, kteří přišli na vánoční jarmark.


Týden 26. 11. - 30. 11.

Český jazyk -
Slovní druhy, učebnice do str. 52, PS do str. 35
Matematika
- učebnice 2. díl, počítání nad 10 000 do str. 5
Vlastivěda -
Počasí, podnebí, učebnice do str. 27, PS do str. 19
Přírodověda -
Rostliny v lese, učebnice do 35 (jehličnaté a listnaté stromy)

Informace - Vánoční dílny 5. 12. od 9.00 h, první hodina VLASTIVĚDA.
S sebou si děti přinesou:
                     zavařovací sklenice - menší (330 ml), vykrajovátko na cukroví, balící papír (velikost obalené sklenice)
                     froté ponožka, písek v pevnějším sáčku (větší sáček), jehla a niť v barvě ponožky
                     Do 7. 12. prosím o 340,- kč (výlet Přerov)

Týden 19. 11. - 23. 11.

Český jazyk -
dokončení opakování vyjmenovaných slov (nutné, aby děti uměly vyjmenovaná slova zpaměti!),
                      
učebnice do str. 47, PS str. 32/cv.13, 14, 15, str. 34
Matematika -
str. 51, 52, 55 a str. 60/A (bez str.47 a 50), opakování geometrie str. 29, 35, 39 a 44
                       V pondělí 26. 11. přinést do školy 2. díl!
Vlastivěda -
učebnice do str. 26 Počasí (bez zápisu). V příštím týdnu opakovací test Vodstvo
Přírodověda -
učebnice do str. 31 - Houby rostoucí v lese, PS str. 16, 17

Týden 12. 11. - 16. 11.

Český jazyk -
vyjmenovaná slova po P, učebnice do str. 43, PS str. 31/cv. 11, 12
Matematika
- učebnice str. 45 - 46, str. 48/cv. 9, 8
Vlastivěda -
učebnice do str. 24 (řeky ČR + povodí) - důležité zápisky v sešitě
Přírodověda -
učebnice do str. 22, PS str. 15, teplo a světlo ze Slunce, střídání 4 ročních období


Týden 31. 10. - 2. 11.

Český jazyk
- začali jsme opakovat vyjmenovaná slova, tento týden po B, učebnice do str. 38, PS str. 29/cv. 1,2Připomínám úkol ze slohu na pondělí (5. 11.) - učebnice str. 36/cv.5 
V příštím týdnu v úterý bude čtvrtletní práce.
Matematika -
začali jsme sčítání a odčítání do 10 000 zpaměti, učebnice str. 36. Chválím děti za zvládnutí písemného dělení jednociferným dělitelem, kromě 4 žáků to nikomu nečiní problém, přesto je potřeba stále procvičovat všechny matematické operace.
Přírodověda - Neživá příroda - půda, učebnice str. 22, PS str. 11
Vlastivěda - Povrch ve vnitrozemí, roviny - učebnice str. 20, PS do str. 14. Při domácí přípravě je potřeba, aby děti pracovaly s mapou.
                    Každý žák má přidělený kraj na který udělá referát. Mohou si vytvořit mezi stejnými kraji dvojice či pracovat samostatně.
                    Žáci vědí den na který si musí referát připravit.

Informace
Blíží se třídní schůzky - 13. listopadu 2018 od 18 h


Týden 15. 10. - 19. 10.

Český jazyk -
Stavba slova (kořen, předpona, příponová část), předložky a předpony - učebnice str. 26 - 30, PS str. 21 - 23, str. 25 cv.2, 5
Matematika -
Písemné dělení jednociferným dělitelem - učebnice str. 23 - 27
Přírodověda -
Neživá příroda (voda) - učebnice str. 18 - 19, PS do str. 10
Vlastivěda -
Zemský povrch - učebnice str. 18, Povrch České republiky - učebnice str. 19 - 20, PS do str. 13

Informace
Prosím, procvičujte doma s dětmi písemné dělení, hodně jim to pomůže. Děkuji
23. 10. opakovací test Živočichové (učebnice str. 15 - 17)
26. 10. návštěva PVA Letňany - Veletrh pro tvořivý svět, cena 50,- Kč, návrat do 13.30 h

Týden od 8. 10. - 12. 10.

Český jazyk
- Souhrnné opakování Nauka o slově, učebnice do str. 24, PS do str. 20
Matematika
- Seznámení s diagramy (výsečový, spojnicový, sloupcový, pruhový), G - vzájemná poloha přímek v rovině (rovnoběžky, různoběžky), učebnice do str. 21
Vlastivěda - Opakování tématu Mapy, učebnice do str. 17, PS str. 10
Přírodověda - Učebnice do str. 17 Dělení živočichů. Test 16. 10. (učebnice str.8 - 14)

Informace
Vlativěda, přírodověda - na začátku každé hodiny ústní zkoušení, opakování z minulé hodiny.
V pátek 19. 10. - Prevence - agresivita, šikana (žáci mají lísteček v ŽK účast/neúčast).


Týden od 1. 10. - 4. 10.

Matematika - učebnice do strany 19, kdo nemá stranu 19 dokončenou ze školy, dokončí doma za DÚ
Český jazyk - učebnice do str. 19 - znát pojmy synonyma, homonyma, antonyma a slova jednoznačná - viz. sešit PAMATUJ SI PS - str. 16
Vlastivěda - Souhrnné opakování Naše vlast Česká republika + test, nové téma: Mapy - učebnice str. 13 - 14, PS str. 7/cv.11,12
                  str. 8/celá, str. 9/ celá
Přírodověda - učebnice do str. 14

Odevzdávání čtenářského deníku, poslední možnost v pondělí 8. 10.
Na školu v přírodě jsou přihlášeni všichni žáci. Je skvělé, že pojedeme celá třída :-)

Užijte si s dětmi o jeden den navíc - 5. 10. Ředitelské volno a mějte hezký víkend.
JN


Týden od 24. 9. - 27. 9.

Matematika - učebnice do str. 14, cv. 79 a 82. U cvičení 72 rozkládáme dělence na dva vhodné sčítance, které jsou dělitelné dělitelem.
                    U cvičení 82 počítání pouze prvních 5 příkladů - dochází k nepozornosti, kdy žáci přehlédnou, že další příklad je na sčítání.
Český jazyk - vzhledem k tomu, že tento týden chybělo dost dětí, jsme spíše opakovali než postupovali dál. Učebnice do strany 15
                     a v PS do str. 13
Vlastivěda - učebnice do str. 11 - Obyvatelstvo naší vlasti a Národopisné oblasti
Přírodověda - učebnice do str. 12 - Rozdělení listů

Přeji Vám hezký prodloužený víkend a oslavu sv. Václava. JN

Týden od 17. 9. do 21. 9.

Matematika - do str. 11 (procvičovat násobení, dělení)
Český jazyk - učebnice str. 12 - 13, PS str. 10 - 11
Přírodověda  - učebnice str. 8 - 9
Vlastivěda - učebnice str. 7, PS do str. 5

Ve Sdělení mají žáci zapsaný dotaz ohledně účasti na sázení "SROMU SVOBODY" v pondělí 24. 9. od 14.00 h do cca 14.30 - 14.45h.
Posílám formulář "Přihláška na školu v přírodě."Týden od 10. 9. - 14. 9.

Matematika - prosím o procvičování písemného odčítání, někteří žáci nemají ještě ve škole pomůcky na geometrii
                    Učebnice do strany 7
Český jazyk - opakujeme z minulého roku - slova s dě, tě, ně, pě, pě, vě, mě, souhlasky tvrdé a měkké a opakujeme abecedu
                     Učebnice do strany 10 + sloh na str. 11, PS do str. 7
Přírodověda - dělení přírody, co je součástí živé a neživé přírody, společné vlastnosti živé přírody. Skupina houby na str. 7
                     (do sešitu obrázek hřibu hnědého a muchomůrky červené)
Vl - zeměpis - Poloha Čr - přirozená a umělá hranice, naši sousedi. Státní symboly Čr - mají mít vypsané v sešitě 7 symbolů

 
Vážení rodiče,
vítám vás po prázdninách a tak, jak jste byli zvyklí v minulém školním roce, najdete zde důležitá sdělení

Pondělí 3. 9. - sejdeme se před 8 hodinou s dětmi a doufám i s vámi rodiči před hlavním pavilonem. Po zahájení půjdeme do 9 hodin do třídy.     
                       Poté budou žáci odcházet domů. Tento den nemusí s sebou nic nosit, budeme si užívat, že se zase vidíme.
                       Výdej obědů - 11.00 - 12.30 h
Úterý 4. 9. - třídnické práce, tzn., že si děti přinesou do školy všechny sešity a psací potřeby, budou dostávat pracovní sešity k učebnicím.
                    Na oběd budeme odcházet v 11.35 h, ti žáci, kteří na oběd nepůjdou, odchází sami domů.
Středa 5. 9. - třídnické práce 1. vyučovací hodinu, pak už se učíme podle rozvrhu.
                      Děti budou každý den končit ve 12.35 h.

Prosím, pokud u vás došlo k nějaké změně, zapište to dětem do SDĚLENÍ (změna bydliště, telefonu, zdravotní pojišťovny...)

Třídní schůzky: 11. 9. v 18.00 h

                          
Rychlý kontakt

Základní škola, Praha 10,
Břečťanová 6/2919
106 00 Praha 10

IČO: 47611871
č.ú.: 2000742329/0800

tel.: +420 272 651 133
e-mail: skola@zsbrectanova.cz
datová schránka: is6xmbd

Zobrazit na mapě

 

Základní informace

                  

Kalendář akcí

23. 1. Divadlo V Dlouhé, 4. AB

24. 1. Mít tak pejska, 4.C, 3.C
          vzdělávací pořad

Školní jídelna

Kontakt
Placení, odhlášení stravného
Jídelníček

--------------------------------------------------------

Webmail (přihlášení)

O škole
Charakteristika
Školská rada
Prezentace tříd
Archiv
Školní rok
2019/2020

Organizace roku
Rozvrhy
Výuka
Zvonění
Kroužky
Knihovna
Rodiče
Konzultační hodiny
Třídní schůzky
Pravidla pro omlouvání absence
Poradenství
Zápis do 1. třídy
Přijímací zkoušky na SŠ
Zajímavosti
Dokumenty
Formuláře, žádosti
Školní řád
ŠVP
Plán výchovného poradce
Program prevence
Úmluva o právech dítěte
Výroční zprávy
Rozpočet
Zásady zpracování osobních údajů
Fotogalerie
Škola
Školní družina
Výtvarná galerie
Školní družina
Denní režim
Vnitřní řád
Platba
Přihláška
Prezentace oddělení
Prezentace kroužků
Kontakty
Škola
Vedení
Učitelé 1. stupeň
Učitelé 2. stupeň
Poradenství
Školní družina
Provoz
Školní jídelna
Pedagogicko - psychologická poradna
Pověřenec (GDPR)
Škola v přírodě
ZŠ Břečťanová | skola@zsbrectanova.cz (c) 2020 Jan Slabý - IT Market  All right reserved