Uvod

5.B (Mgr. Vlasta Štěpánová)
Í E   N A   Š  L N Í M   W E B U   V. B 

Školní rok 2018/2019

Prokop Diviš bleskosvod
https://www.youtube.com/watch?v=nrA1V5dS1Fo

9. 12. 2018

Český jazyk

Přípony -ný, -ní: učebnice do str. 50, PS do str. 24.

Matematika

Písemné dělení: učebnice do str. 33, PS do str. 53.


Anglický jazyk

Mickey, Millie and Mut (2C), učebnice do str. 21, PS do str. 17.

Vlastivěda (dějepis)

Marie Terezie a JosefII., učebnice str. 15, PS do str. 11.6. 12. 2018

Vlastivěda (zeměpis)

Karlovarský kraj

https://www.youtube.com/watch?v=uY4o5a_Ajq4

Karlovarský kraj - jeden den nestačí

https://www.youtube.com/watch?v=GzVBYcqX-Rc

Lázeňský trojúhelník

https://www.youtube.com/watch?v=LmkJ5aMweGY

Památky v Karlovarském kraji | Živý kraj

https://www.youtube.com/watch?v=Av_R7oF6Sy0

Vary Karla IV. (Spa of Charles IV.)

https://www.youtube.com/watch?v=0l9K9H4liQQ

KARLOVARSKÝ KRAJ

https://www.youtube.com/watch?v=8c4VQ35mkJIxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ve středu 12. 12. 2018 od 16.00 do 18.00 hodin ve školní jídelně vánoční trhy :-)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ve středu 5. 12. 2018 proběhne v naší učebně
Projektový den: vánoční dílna od 9.00 hodin.
Učit se budeme první vyučovací hodinu. 
Srdečně zveme rodiče i prarodiče.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2. 12. 2018

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

V pondělí 3. 12. 2018 pojedeme se žáky fandit na MS ve florbale 2018 do O2 areny
(zápas Singapur x Japonsko)
od 10. 00 hodin.
Příchod do školy do 7.55 hodin.
Pojedeme raději dříve, abychom viděli úvodní program, který začíná v 9. 40 hod.
S sebou jen peníze na jídlo a pití, průkazku nebo dvě jízdenky na MHD, mobil.
Návrat do 12. 35 hodin.

https://cs.wikipedia.org/wiki/O2_arena


MS ve florbale 2018

https://www.youtube.com/watch?v=EO4C1ACRynw

MS ve florbale 2018: Poznej reprezentanty - Krbec, Langer, Meliš, Němeček, Vítovec  

https://www.youtube.com/watch?v=-UZOehDpJuI

Nominace ČR na MS 2018

https://www.youtube.com/watch?v=bYOT6MZFspM

Japonsko

https://cs.wikipedia.org/wiki/Japonsko

Singapur

https://cs.wikipedia.org/wiki/Singapur


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

30. 11. 2018

Přírodověda
Měsíc, vesmírný soused Země
Učebnice str. 24

https://www.youtube.com/watch?v=C5Q26gr45Yg

https://www.youtube.com/watch?v=nnPIsb3ovvs

https://www.youtube.com/watch?v=HAYwPJtL5bs

4 Měsíční fáze :)  

https://www.youtube.com/watch?v=faC1JOOcV5s

Paxi a náš Měsíc: fáze a zatmění  
https://www.youtube.com/watch?v=C3CoOgHxsAk

Paxi - Střídání dne a noci a ročních období
https://www.youtube.com/watch?v=ioCO2Pl7Xt0
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

V. B se spolu s ostatními třídami zapojí do vzdělávacího programu ČESKÝ LEV SE PROBOUZÍ. 
Dne 29.11.2018 v 10:00 hod. navštívíme Národní památník na Vítkově.
Vaše děti zde čeká 1,5 hod. dlouhý program s lektorem, kde se dozví spoustu zajímavých informací, které prohloubí jejich znalosti historie našich dějin. 

https://www.nm.cz/navstivte-nas/objekty/narodni-pamatnik-na-vitkove

https://www.nm.cz/historicke-muzeum/krizovatky-ceske-a-ceskoslovenske-statnosti

https://www.nm.cz/navstivte-nas/pro-skoly/cesky-lev-se-probouzi

https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_pam%C3%A1tn%C3%ADk_na_V%C3%ADtkov%C4%9B

http://www.praguecityline.cz/prazske-pamatky/vrch-vitkov

http://www.praguecityline.cz/prazske-pamatky/jezdecka-socha-jana-zizky-z-trocnova

První hodinu od 8.00 do 8.45 hodin se učíme.
S sebou si děti vezmou batůžek, svačinu, pití, průkazku na MHD (nebo 2 jízdenky na MHD).
Dejte dětem teplé oblečení: čepici, šálu i rukavice.
Předpokládaný návrat do 12.35 hodin.
Děkuji :-)


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

26. 11. 2018

Přírodověda

https://www.youtube.com/watch?v=J1zT8tis3NA&t=3s

https://www.youtube.com/watch?v=YCxqDmg3PHc

https://www.youtube.com/watch?v=GoW8Tf7hTGA

25. 11. 2018
 
Matematika
Písemné násobení víceciferným činitelem 
Učebnice do str. 31
PS str. 48/ cv. 6, 46/ cv. 1,2,3,
44/cv. 1,3,4,5,6,10

Český jazyk
Změny při odvozování slov
Učebnice do str. 47
PS str. 23/ cv.2a

Angličtina
My family
Učebnice str.18,

PS str.14
Slovíčka PS str. 81, B My family

https://elt.oup.com/student/project/level1/?cc=cz&selLanguage=cs


23. 11. 2018

Přírodověda

Živá planeta Země

https://www.youtube.com/watch?v=J1zT8tis3NA

Učebnice str. 23

22. 11. 2018

Vlastivěda (zeměpis)

Plzeňský kraj

https://www.youtube.com/watch?v=_T9xiB08olA

https://www.youtube.com/watch?v=1NmY3dPUdxQ


Matematická olympiáda 2018/2019

http://www.matematickaolympiada.cz/cs/olympiada-pro-zakladni-skoly/68-rocnik-18-19

20. 11. 2018

Matematika Geometrie

Vlastnosti úhlopříček čtverce a obdélníku

https://www.youtube.com/watch?v=KALy2uqnfzw

Přírodověda

Poznatky o planetách sluneční soustavy


https://www.youtube.com/watch?v=YCxqDmg3PHc

https://www.youtube.com/watch?v=tlg9ep3gkcQ

https://www.youtube.com/watch?v=W3UDeF3qotY

https://www.youtube.com/watch?v=aJ6oIkv9Y9k

https://www.youtube.com/watch?v=jet8-b8jiXE

19. 11. 2018

Vlastivěda (dějepis)

Marie Terezie a Josef II.

https://www.youtube.com/watch?v=yPeEkK3Bu0E

https://www.youtube.com/watch?v=Cnz_aHFx4-4

https://www.youtube.com/watch?v=VUUW-S7VF3w

https://www.youtube.com/watch?v=iRndi_yz8TQ

https://www.youtube.com/watch?v=o06OQ6RGkVc

https://www.youtube.com/watch?v=J65YJs23vH0

https://www.youtube.com/watch?v=lzKoUw0zO8I

https://www.youtube.com/watch?v=lBn4oKA2glA&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=77


https://www.youtube.com/watch?v=VKuJd_y5bmc

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Vánoční sbírka pro útulky
ve čtvrtek 29. 11. 2018
od 7.20 do 7.50 hodin v areálu ZŠ Břečťanová.

https://www.zsbrectanova.cz/cz/galerie/504

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Škola pro všechny

 Přednáška Mgr. J. Budíkové a L. Malenovské

na téma „Emoce ve výchově a jak na ně II"

v pondělí 26. listopadu 2018

od 18.00 hodin

v pavilonu D, č. dveří 20.

Zájem – přihlášení prosím na e-mailovou adresu     akceprorodice@zsbrectanova.cz .


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


16. 11. 2018

Český jazyk

Učebnice do str. 42,
domácí příprava str. 42/ cv. 7.


Sloh
Popis prostředí, učebnice str. 36

Přírodověda

Sluneční soustava,
učebnice str. 21


https://www.youtube.com/watch?v=BuCHbTphqtU&t=212s

https://www.youtube.com/watch?v=7rbzlfuH3hA

https://www.youtube.com/watch?v=jet8-b8jiXE

https://www.youtube.com/watch?v=VauQeYaZswk

Matematika

Pracovní sešit, str. 38/cv.1, str. 36/cv. 1-6,
str. 34/1-4, 7, str. 35/ cv.1-6
Učebnice do str. 27

Geometrie
Učebnice str. 22/cv.1, 2

Vlastivěda (dějepis)

Učebnice str. 13/ opakování
Pracovní sešit str. 8

Vlastivěda (zeměpis)

Jihočeský kraj

https://www.youtube.com/watch?v=OfaYJDxYuag

https://www.youtube.com/watch?v=R1-KYBlJPFM

https://www.youtube.com/watch?v=hdXePjHqdCM

Angličtina

Učebnice do str. 17, str. 81


11. 11. 2018

Vlastivěda (dějepis)

Baroko

https://www.youtube.com/watch?v=qyxAcHxXN9U

https://www.youtube.com/watch?v=FLYGzrHXiT4&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=70

https://www.youtube.com/watch?v=a1oCIDcTErc


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
V úterý 13. listopadu 2018
proběhne od 18 hodin
 třídní schůzka ve třídě 5. B (pavilon C)
.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

9. 11. 2018

Vlastivěda (dějepis)

Učebnice str. 10 a 11, PS do str. 7.


Co dál po 30ti leté válce

https://www.youtube.com/watch?v=DCnwjLpSO8Y&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=66

Jezuité

https://www.youtube.com/watch?v=QmbwYQ7Ps1E&index=68&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbvPřírodověda

Vesmír

https://www.youtube.com/watch?v=MLXHFzWvI2o

https://www.youtube.com/watch?v=dxbOUNgukPY&list=PLbyvawxScNbt1pg-zIxe24LqG1e0ZkbYC

https://www.youtube.com/watch?v=GlETLNCSXxs

V úterý 13. listopadu 2018 bude písemný test
(učebnice str. 6 - 17).


8. 11. 2018

Projekt Čtení pomáhá

http://www.ctenipomaha.cz/cs/knihy/knihy-pro-1-5-tridu

V pondělí 12. listopadu 2018 budeme hlasovat, kterou knihu budeme číst v hodinách Čtení:

Clive Staples Lewis, Letopisy Narnie

https://www.kosmas.cz/titul/Letopisy%20Narnie%20-%20Lev,%20%c4%8darod%c4%9bjnice%20a%
20sk%c5%99%c3%ad%c5%88


https://www.youtube.com/watch?v=4RnyxDmPUxw

Martin Vopěnka, Spící město


https://luxor.cz/detske/spici-mesto--61564/?utm_source=heureka&utm_campaign=book&utm_medium=cpc

https://www.youtube.com/watch?v=Aa1t8EPNuvM

Jan Svěrák, Kuky se vrací

Je mi líto, kniha je vyprodaná...

https://www.youtube.com/watch?v=ePelcaQOEaE


Český jazyk
Učebnice do str. 40, PS do str. 19.

Matematika
PS učivo do str. 31.

Přírodověda
Učebnice do str. 17, PS do str. 11.

Vlastivěda (zeměpis)
Učebnice Středočeský kraj.

Učebnice str. 10 a 11, PS str. 9

https://www.youtube.com/watch?v=xUBgAUdNMko

https://www.youtube.com/watch?v=4JS3YdhdtY4

https://www.youtube.com/watch?v=d2yhiIy_LQM

https://www.youtube.com/watch?v=SwZJ4Lb_-s8&t=132s


4. 11. 2018

Geometrie

Rýsování (obdélník)


https://www.youtube.com/watch?v=N1RmvkRPres&index=100&list=PLlQgBpv1udkJGk4B56zZa9tFEV2Xsjfoa

Rýsování (čtverec, výpočet obvodu)

https://www.youtube.com/watch?v=ClLrBEAFzk0&list=PLlQgBpv1udkJGk4B56zZa9tFEV2Xsjfoa&index=108

Rýsování (rovnostranný trojúhelník zadaný jednou stranou)

https://www.youtube.com/watch?v=pmPeeXzt6XE&list=PLlQgBpv1udkJGk4B56zZa9tFEV2Xsjfoa&index=146


2. 11. 2018

Český jazyk
učebnice do str. 35, d. ú. str. 33/cv. 2 (piš jen slova a předložková spojení)

http://www.wildova.cz/predmety/cesky-jazyk/5-rocnik-cj/

https://www.umimecesky.cz/tvorba_slov_mala_sada-1-uroven/232

Matematika
Násobení a dělení, uč. do str. 18

http://matematika.hrou.cz/c/nasobeni-a-deleni/velka-nasobilka

https://www.umimematiku.cz/pocitani-nasobeni-viceciferne-2-uroven/548

http://www.wildova.cz/predmety/matematika/5-rocnik/

https://www.umimematiku.cz/priserky?source=exerciseExplicit#

Přírodověda

Živý plášť planety Země


https://www.youtube.com/watch?v=Z5rMheOnaec

Pracovní činnosti

https://www.youtube.com/watch?v=O_EtlhYVjgw


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
26. 10. 2018

Všem dětem přeji hezké podzimní prázdniny!
Uvidíme se ve středu 31. 10. 2018.

Na shledanou :-)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

V průběhu celého týdne jsme společně pracovali na projektu
ke 100. výročí založení Československé republiky:


T. G. Masaryk a vznik ČSR, 28. 10. 1918

https://www.youtube.com/watch?v=VTLE1loIAqo

https://www.youtube.com/watch?v=qD8ec7pJ4SY&index=95&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv

https://www.youtube.com/watch?v=LYWXRexth9g

https://www.youtube.com/watch?v=B3K8_uCNzU0&t=114s


odkaz na Českou hymnu (pro ty, kteří si pletou slova)
https://www.youtube.com/watch?v=vOtoPi9hfCo

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_hymna


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Angličtina
Učebnice do str. 11, PS do str. 8, (ne tato poslechová cvičení!!! str. 8/cv. 3, str. 6/cv. 3, str. 5/cv.6).

Matematika
Učebnice do str. 15.

Geometrie
Učebnice matematiky str. 14 a 15

https://www.youtube.com/watch?v=aYaitHJQrD8&list=PLlQgBpv1udkJGk4B56zZa9tFEV2Xsjfoa&index=25


Český jazyk
Učebnice do str. 31, ve středu ověříme, co už umíme (části slova, tvoření slov, str. 32).

Vlastivěda (dějepis)
Učebnice do str. 9, PS do str. 7.

Jan Amos Komenský


https://www.youtube.com/watch?v=lnfsK8j5rec&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=65

https://www.youtube.com/watch?v=dUW9Chv-ASc

Vlastivěda (zeměpis)
Učebnice do str. 9, PS do str. 8.

Přírodověda
Učebnice do str. 15, PS do str. 10.

https://www.youtube.com/watch?v=5d7bxkdL0UQ

Vznik zemního plynu

https://www.youtube.com/watch?v=XaEzEZjzN1I

Cesta zemního plynu k zákazníkům  

https://www.youtube.com/watch?v=X5pCzqWHy0c

Zásoby zemního plynu

https://www.youtube.com/watch?v=Ndkxamrcn6A

Technické divy světa - 11 Supertanker na zemní plyn  

https://www.youtube.com/watch?v=Hd5n7I0IUG0

NEZkreslená věda III: Co je to ropa?  

https://www.youtube.com/watch?v=IoZXfAm6rF0
23. 10. 2018

Ve středu 24. 10. 2018 budeme kreslit uhlem, rudkou nebo obyčejnou tužkou portrét našeho 1. pana prezidenta Československa.

Odkaz na portrét zde:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1%C5%A1_Garrigue_Masaryk

20. 10. 2018

V úterý 23. 10. 2018 budeme s dětmi dlabat dýně. V případě zájmu si děti přinesou vlastní dýni, kulatý nůž, velkou lžíci a staré noviny.
Kdo z dětí nemá zájem dlabat dýni, bude vyrábět podzimní svítilnu. Přinese si: lepidlo Herkules, zavařovací sklenici bez víčka, pentličku v podzimní barvě.


19. 10. 2018

Matematika

Procvičování sčítání a odčítání
(učebnice str. 7 - 13, PS str. 8/cv. 1, 2, 3, 4, 5, 6, str. 10/cv .4)

Český jazyk

Příbuzná slova (učebnice do str. 25)
Sloh: slohová práce na téma popis osoby

Přírodověda

Energetické suroviny
učebnice str. 14

Význam nerostných surovin pro lidstvo  

https://www.youtube.com/watch?v=U0nH1LkE450

NENÍ ZÍTRA animovaný film o vyčerpání přírodních zdrojů 
 
https://www.youtube.com/watch?v=-3Ai1TDQ2CI

Krajina horníků

https://www.youtube.com/watch?v=xy6C_VDQ49c

Uhlí

https://www.youtube.com/watch?v=HowA81upNs8


18. 10. 2018

V pátek 26. 10. 2018 proběhne ve třídě 5. B
    program primární prevence
                                                                 s tematikou Digitální gramotnost
.                                                               

Prosím rodiče o vyplnění potvrzení o účasti. Děkuji.


Matematika

Písemné sčítání
Celá čísla – obor přirozených čísel do 1 000 000:
numerace; čtení a zápis čísel; číselné řady.

PS str. 2/cv. 3, cv. 9, str.3/cv. 1, 2, str. 8/cv. 6

Český jazyk

Slovo, jeho stavba, tvoření slov (učebnice do str. 23)

školní sešit - učebnice ČJ: str. 22/cv. 2, str. 23/cv. 5

Opakujeme všechna vyjmenovaná slova, slovní druhy, vzory podstatných jmen, pádové otázky.


Vlastivěda (zeměpis)

Kraj, kde žijeme (Hlavní město Praha), učebnice str. 8 - 9

Praha - Jednota v rozmanitosti

https://www.youtube.com/watch?v=7l8MHVavWjw

Vlastivěda (dějepis)


https://www.youtube.com/watch?v=EtUrCgcefTk&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=64


https://www.youtube.com/watch?v=ryGaJDxUnv4&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=63

Matematika (geometrie)

Rovinné a prostorové útvary

https://www.youtube.com/watch?v=K5mR1105QOw&list=PLlQgBpv1udkJGk4B56zZa9tFEV2Xsjfoa17. 10. 2018

Pro děti jsem zakoupila pracovní sešity na matematiku (Alter), uhrazeno z třídního fondu
(24 sešitů á 62,10,- Kč, celkem 1490,- Kč). 

14. 10. 2018

Informace pro rodiče

Děti budou používat na jednotlivé předměty tyto sešity:

český jazyk: sešit školní, domácí, diktáty, čtení, sloh, čtenářský deník, velký pracovní,

matematika: sešit školní, domácí, velký pracovní (zakoupím, uhradím z třídního fondu).

Žádám rodiče, aby dětem vždy během víkendu podepsali známky v žákovské knížce.

Pokud děti přinesou domů sešit Diktáty, prosím, podepište. Děkuji :-)

Domácí procvičování:

https://www.pravopisne.cz/

https://skolakov.eu/

Matematika geometrie

https://www.youtube.com/watch?v=2OLOm6kHGW8&index=7&list=PLlQgBpv1udkJGk4B56zZa9tFEV2Xsjfoa

Angličtina

učebnice
Hello, str. 4
pozdravy a rozhovory, str. 5
In the classroom, str. 6, člen neurčitý a, an, What´s this? It´s a/an ................. .
povely, str. 7
Píseň This old man, str. 9

https://www.youtube.com/watch?v=VT9d-Te7blQ

https://www.youtube.com/watch?v=HrfcORpJqmw

How do you spell that? str. 10


Píseň Bingo

https://www.youtube.com/watch?v=9mmF8zOlh_g


Vlastivěda (dějepis)

Vzpoura proti Habsburkům, bitva na Bílé hoře a její následky
učebnice str. 7 - 9, PS str. 3https://www.youtube.com/watch?v=quYXrpTItws

https://www.youtube.com/watch?v=phPB4adV4gw
Od 8. 10. 2018 dochází ke změně třídní učitelky. 5.B povede paní učitelka Mgr. Vlasta Štěpánová.
                                                                                                       (Mgr. M. Buchar, ředitel školy)

2.10.2018

1) Dne 5.10.2018  je z důvodu voleb do zastupitelstev vyhlášeno ředitelské volno
2) Upozorňuji, někteří rodiče stále neuhradili příspěvek do třídního fondu.

 
1.10.2018

V. B se spolu s ostatními třídami zapojí do vzdělávacího programu ČESKÝ LEV SE PROBOUZÍ. Dne 29.11.2018 v 10:00 hod. navštívíme Národní památník na Vítkově. Vaše děti zde čeká 1,5 hod. dlouhý program s lektorem, kde se dozví spoustu zajímavých informací, které prohloubí jejich znalosti historie našich dějin. 


26.9.2018

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ 

Vážení rodiče,
prosím o kontrolu dětí na výskyt vší.

Děkuji, Šafránková, TU


25.9.2018

!!! POZOR ZMĚNA!!!

Od příštího týdne, tj. od 5.10.2018 změna konzultačních hodin TU. Nově konzultační hodiny v pátek od 11:40 do 12:30 hod. ve třídě V. B.


19.9.2018

Vážení rodiče,
1) na třídních schůzkách jsme se bavili o školní akci STROM SVOBODY. V rámci oficiálního ukončení fotografické soutěže se dne 24. 9. 2018 od 14:00 hod (nástup tříd od cca 13:45 hod.) koná slavnostní sázení lípy srdčité na pozemku školy. Naše třída se také v rámci programu účastní jako vystupující. Pro hosty a rodiče nacvičíme píseň Ach synku, synku a hymnu ČR. Jste srdečně zváni. 
 
2) škola nabízí možnost doučování předmětů ZŠ. Lektoři jsou studenti Ped.F. Start 15. 10. 2018. Máte-li zájem, dejte mi prosím vědět, aby bylo možné domluvit podrobnosti. 

S pozdravem

Mgr. Adéla Šafránková, TU


17.9.2018

Připomínám:
1) nutnost nalepení kopie kartičky zdravotní pojišťovny dětem do žákovských knížek
2) možnost začít posílat domluvenou částku do třídního fondu
3) nahlášení případné změny údajů rodičů či dětí

Děkuji Mgr. Adéla Šafránková, TU


Rychlý kontakt

Základní škola, Praha 10,
Břečťanová 6/2919
106 00 Praha 10

IČO: 47611871
č.ú.: 2000742329/0800

tel.: +420 272 651 133
e-mail: skola@zsbrectanova.cz

Zobrazit na mapě

 

Základní informace

                  
Kalendář akcí

10. 12. Salesiánské divadlo, 9. tř.
11. 12. 18h. - Třídní schůzky 9. tř. (SŠ)
12. 12. Divadlo Mana, př. tř., 1. tř., 2. tř.
12. 12. 16.00 - Vánoční trhy
13. 12. NP na Vítkově, 8. A
14. 12. Přerov nad Labem, 4. B, 4. C
14. 12. Badminton, II. st., 

17. 12. 19.00 - Vánoční koncert
17. 12. Klub mladého diváka
18. 12. Solná jeskyně, přípravná třída
18. 12. Tábor, 6. B, 9. třída
20. 12. Loučeň, 1. A, př. tř.

22. 12. - 2. 1., vánoční prázdniny

Školní jídelna

Kontakt
Placení, odhlášení stravného
Jídelníček

--------------------------------------------------------

Webmail (přihlášení)

O škole
Charakteristika
Školská rada
Prezentace tříd
Archiv
Školní rok
2018/2019

Organizace roku
Rozvrhy
Výuka
Zvonění
Kroužky
Knihovna
Rodiče
Konzultační hodiny
Třídní schůzky
Pravidla pro omlouvání absence
Poradenství
Zápis do 1. třídy
Přijímací zkoušky na SŠ
Zajímavosti
Dokumenty
Formuláře, žádosti
Školní řád
ŠVP
Plán výchovného poradce
Program prevence
Úmluva o právech dítěte
Výroční zprávy
Rozpočet
Zásady zpracování osobních údajů
Fotogalerie
Škola
Školní družina
Výtvarná galerie
Školní družina
Denní režim
Vnitřní řád
Platba
Zápisní lístek
Prezentace oddělení
Prezentace kroužků
Kontakty
Škola
Vedení
Učitelé 1. stupeň
Učitelé 2. stupeň
Poradenství
Školní družina
Provoz
Školní jídelna
Pedagogicko - psychologická poradna
Pověřenec (GDPR)
Škola v přírodě
ZŠ Břečťanová | skola@zsbrectanova.cz (c) 2018 Jan Slabý - IT Market  All right reserved