Uvod

5.B (Mgr. Vlasta Štěpánová)
Í E   N A   Š  L N Í M   W E B U   V. B 

Školní rok 2018/2019

16. června


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

V úterý 18. června jedeme na MS v softballu mužů do Areálu Svoboda Park v Bohnicích.

Sraz před hlavní branou školního areálu v 7. 20 hodin, odcházíme na MHD. 

S sebou batůžek, pití, svačinu, lítačku nebo 2 lístky za 32 Kč, kapesné.

Od 9.00 hodin doprovodný program.
Od 10.30 zápas JAR x Austrálie.
Návrat do 13 hodin.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

V pondělí 17. června jdeme naposledy na dopravní hřiště (10. 10 - 11. 00 hodin).

S sebou svačinu, pití a přilbu na kolo!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
9. června

Matematika
Učebnice 1., 2., 3. díl.

V pondělí 10. června píšeme pololetní kontrolní práci z matematiky.

Český jazyk
Podmět slovně nevyjádřený, učebnice do str. 159.
V úterý 11. června píšeme pololetní kontrolní práci z českého jazyka.

Anglický jazyk
Učebnice do str. 66, PS do str. 54.
Ve středu 12. června píšeme pololetní kontrolní práci z angličtiny, gramatika PS str. 71 - 78.

Vlastivěda (zeměpis)
Učebnice do str. 55.
Ve čtvrtek 13. června píšeme pololetní kontrolní práci ze zeměpisu.

Přírodověda
Učebnice do str. 69, plus str.77 - 79.
V pátek 14. června píšeme pololetní kontrolní práci z přírodovědy.

Vlastivěda (dějepis)
Učebnice do str. 41.
V pondělí 17. června píšeme pololetní kontrolní práci z dějepisu.

30. května

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

V pátek 31. 5. 2019 Vás srdečně zveme

na vystoupení žáků naší školy na Zahradní slavnosti od 15 do 18 hodin.

Žáci 5. B vystoupí v 16. 05 hodin, sraz žáků ve 14. 45 hodin v učebně 5. B,

převlékneme se do kostýmů, a ve 14. 55 hodin odcházíme k pódiu.

https://www.zsbrectanova.cz/cz/galerie/603


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


23. května

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

V pátek 24. května mají žáci ředitelské volno.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
17. května

Anglický jazyk
Učebnice do str. 62, PS do str. 50.

Český jazyk
Slovesa, učebnice do str. 149.

Matematika
Výpočet povrchu kvádru, zelená učebnice str. 54.

Přírodověda
Řídící centra lidského těla, učebnice str. 64.

Byl jednou jeden život 1986 09 Mozek  

https://www.youtube.com/watch?v=3xAOxVoRqpE

Byl jednou jeden život 1986 10 Neurony

https://www.youtube.com/watch?v=-k3qATXHK64

Dějepis
V naší republice po válce, rok 1948, učebnice str. 36 - 37.
PS do str. 28.

Zeměpis
Evropa, učebnice do str. 43.

10. května

Český jazyk
Slovesa, učebnice do str. 139.

Matematika
Krychle a kvádr, učebnice 2. díl, str. 46 - 47.

Přírodověda

Smysly

Byl jednou jeden život 1986 11 Oko  

https://www.youtube.com/watch?v=LtNJy-rLpao&list=PL_c00IPCdRoGD0k6aG7725OaqHQQffcVf&index=11

12 Ucho  

https://www.youtube.com/watch?v=s1sMvYOBDU4&list=PL_c00IPCdRoGD0k6aG7725OaqHQQffcVf&index=12

13 Kůže  

https://www.youtube.com/watch?v=EgM6NVi78z4&list=PL_c00IPCdRoGD0k6aG7725OaqHQQffcVf&index=13


V úterý písemný test: Zásady zdravé výživy a péče o chrup, učebnice str. 59 - 60.

Dějepis
Druhá světová válka.
Jak jsme žili za okupace a války, učebnice str. 33 - 34.
V pondělí písemný test:  otázky str. 34/ cv. 1- 6.

Pavel Koutský: 101 Protektorát Dějiny udatného českého národa (2013)  

https://www.youtube.com/watch?v=9cJ1BVHlhDs&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=101


Pavel Koutský: 102 Osvobození Dějiny udatného českého národa (2013)  

https://www.youtube.com/watch?v=DMI35Az8kic&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=102

9. května

Český jazyk
Slovesa, učebnice do str. 137.

Matematika
Procenta, PS str. 50.

Zeměpis
Evropa, učebnice do str. 41, PS do str. 25/cv. 4.

Anglický jazyk
5C Our town, učebnice do str. 57, PS do str. 47.

Přírodověda
Vylučovací soustava, učebnice do str. 61, PS do str. 34.

Byl jednou jeden život - Ledviny  

https://www.youtube.com/watch?v=A7srKST7Itg

3. května

Český jazyk
Slovesa, učebnice do str. 134, PS do str.60.

Matematika
Desetinná čísla, procvičování učebnice 3. díl do str. 56.

Geometrie
Vlastnosti trojúhelníku, učebnice 3. díl do str. 39.

Anglický jazyk
5B Our house, učebnice do str. 55, PS do str.45/4.

Přírodověda
Zásady zdravé výživy, učebnice str. 60.
V úterý písemný test Srdce, trávicí soustava a zdravá výživa.


29. dubna

Přírodověda
Trávicí soustava, učebnice str. 59 - 60, PS do str. 33.

Na úterý opakování: kůže a dýchací soustava.

 Trávení  

https://www.youtube.com/watch?v=bqUvhSCzk7U

Výpisky do sešitu z učebnice str. 59.

Výtvarná výchova

Toilet Paper Rolls Dandelion Q-Tips Painting Techniques

https://www.youtube.com/watch?v=FpvIOpciq2Y

https://www.youtube.com/watch?v=xkqi1D2MQLo

https://www.youtube.com/watch?v=JAe2N12-NI4

How to do fabric painting with buds | DIY Art | Fabric painting | Tutorial | Ear Buds reuse  

https://www.youtube.com/watch?v=3lfMcMBFS6Q

Anglický jazyk
Učebnice do str. 51, PS do str. 44/1,
slovíčka 5B Our house, str. 84, poslední slovo umyvadlo.

Český jazyk
Skloňování číslovek: tři, čtyři, 5 - 99, učebnice do str. 130.
Práce do školního sešitu, učebnice str. 129/cv. 1a, 2, 3, str. 130/Ověříme...

Matematika
Střed úsečky a osa úsečky.
Velký PS, fialový oddíl.

Dějepis
Druhá světová válka.

Pavel Koutský: 99 Mnichov Dějiny udatného českého národa (2013)  

https://www.youtube.com/watch?v=wj7lXMDDCtw

Pavel Koutský: 100 Druhá světová válka Dějiny udatného českého národa (2013)  

https://www.youtube.com/watch?v=6LWRYnT9XEg


26. dubna

Český jazyk
Skloňování číslovek základních, dva, dvě, oba, obě,
učebnice do str. 126.

Matematika

Odčítání desetinných čísel, učebnice 2. díl do str. 51.

Dějepis
Jak se žilo v nové republice, učebnice do str. 30.
V pondělí test z otázek učebnice str. 30/1 - 5.

Zeměpis
Evropa, Asie, učebnice do str. 38.

Ve čtvrtek test: slepá mapa  -oceány a světadíly.

Přírodověda
Neúnavné srdce, oběhová soustava, učebnice do str. 58.
V úterý test: kůže a dýchací soustava.


Byl jednou jeden život 1986 07 Srdce  

https://www.youtube.com/watch?v=3qwOMuppZ3s

Byl jednou jeden život 1986 05 Krev  

https://www.youtube.com/watch?v=lAnDVe-pTvI

Biologie-Lidské srdce(cz titulky)  

https://www.youtube.com/watch?v=_SN8myve7nw

Oběh krve

https://www.youtube.com/watch?v=F-OPAoCSa6Y

Anglický jazyk
5A My room, učebnice do str. 53,
PS do str.43, slovíčka str. 83 (poslední - under).


16. dubna

Přírodověda
Kůže, vnější ochrana těla.

Byl jednou jeden život, Kůže

https://www.youtube.com/watch?v=rljInGz6cFk


Akce naší třídy do konce školního roku:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 
Ve středu 24. dubna jedeme společně s třídou 1. B (Jiřinka Knotková)

autobusem na celodenní výlet na Loučeň,

čeká nás velikonoční prohlídka zámku a labyrintárium,

bus a vstupné bude hrazeno z třídního fondu
.

Sraz již v 7. 30 hodin před zadní branou školního areálu.

Kapesné, svačinu a pití s sebou.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 
Ve čtvrtek 30. května se zúčastníme preventivně-bezpečnostní akce

Bezpečné prázdniny (9 – 13 hodin na Výstavišti Praha Holešovice, Praha 7 ).

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

V úterý 18. června se zúčastníme MS v softballu od 10. 30 hodin (zdarma).

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 
V pondělí 24. června budeme mít v naší třídě hravý program Finanční gramotnost (zdarma).

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
 
 
Termíny bruslení

jsou čtvrtky: 23. 5. a 6. 6. 2019.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dopravní hřiště

Středa  22. května          11.00 – 11. 50

 
Úterý    4. června             11. 00 – 11. 50

 
Pátek    21. června           10. 10 – 11. 00

S sebou si děti přinesou přilbu.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
 
 
V pátek 17. května se zúčastní dvě družstva (osm žáků)

Dopravní soutěže mladých cyklistů (obvodní kolo).

 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx13. dubna

Matematika
Porovnávání desetinných čísel, učebnice do str. 43.

Přírodověda

Kostra člověka

https://www.youtube.com/watch?v=QvI2ahdwORw

NEZkreslená věda III: Kdo řídí lidské tělo?  

https://www.youtube.com/watch?v=E9HY2lqmqjc


Svalová soustava

http://old.zsborsice.cz/files/1368276436-01-34-pr-8-svalova-soustava-cloveka.pdf

Byl jednou jeden život - Svaly a Tuky  

https://www.youtube.com/watch?v=3FjgFvKWTK4


10. dubna

Nabídka pro rodiče, srovnávací testy

https://www.skolasnadhledem.cz/

Český jazyk
Zájmena, učebnice do str. 119.

Matematika
Desetinná čísla, učebnice 2. díl do str. 40.

Vlastivěda (dějepis)
Novověk, Naše země po vzniku republiky, učebnice do str. 29 (k bankovkám).

Vlastivěda (zeměpis)
Oceány a světadíly, učebnice do str. 37.

Vznik kontinentů  

https://www.youtube.com/watch?v=wVXlZLGSM3k

Pohyb kontinentů  

https://www.youtube.com/watch?v=ucxtiuN4ZmQ

Světadíly


https://www.youtube.com/watch?v=wjKNj12w3Mo

Kontinenty a oceány  

https://www.youtube.com/watch?v=tesg67-8SMQ

Povrch planety Země

https://www.youtube.com/watch?v=Pqceg7pGEZo

ÚVOD DO SVĚTADÍLŮ  


https://www.youtube.com/watch?v=HJ_YLPly-x8

Přírodověda
Lidské tělo v pohybu, učebnice str. 53.

Kostra

http://zshavl.cz/prirodopis/documents/oprn_soustava.html

https://www.slideserve.com/giles/kostra-op-rn-soustava-v-klad-u-iva-po-et-hodin-1-5-ro-n-k

6. dubna

Český jazyk

Zájmena, druhy a skloňování zájmen, učebnice do str. 115.

V úterý 9. dubna píšeme čtvrtletní kontrolní
práci.

(Praktické procvičení probraného učiva :-)


Matematika

Desetinná čísla, učebnice 2. díl do str. 34.

V pondělí 8. dubna píšeme čtvrtletní kontrolní práci.

(Praktické procvičení probraného učiva :-)

Anglický jazyk


Ukončili jsme 4. lekci Time.

Ve středu 10. dubna píšeme kontrolní test ze 4. lekce.

Vlastivěda (zeměpis)

Kraje, učebnice do str. 36, PS do str. 21.


Kdo neodevzdal PS, přinese ho v pondělí ke kontrole.

Vlastivěda (dějepis)

Ukončili jsme opakováním: Novověk - naše země za vlády králů,

učebnice do str. 25, PS do str. 21.

Kdo neodevzdal PS, přinese ho v pondělí ke kontrole.

Přírodověda

Člověk, jeho zdraví a místo v říši živočichů,
učebnice do str. 52, PS do str. 29.

V úterý budu vybírat PS ke kontrole :-)


Byl Jednou Jeden Zivot 01 Planeta Bunek
 
https://www.youtube.com/watch?v=rZJSoUfWuN8

Byl jednou jeden život 1986 02 Zrození  

https://www.youtube.com/watch?v=8_GPYYaxSTw

Byl jednou jeden život 1986 03 Tělěsná stráž  

https://www.youtube.com/watch?v=x3QivMNbcrM


29. března

Český jazyk 
Zájmena, učebnice do str. 108.

Matematika
Počítáme s velkými čísly, učebnice Ma 2. díl do str. 24.

Vlastivěda (dějepis)
První světová válka, učebnice str. 22- 24, zopakujte si 24/1., 2., 3..
+ opakování Novověk, str. 25. 
+
PS do str. 21!

Vlastivěda (zeměpis)
Moravskoslezský kraj, učebnice str. 34 a 35, PS do str.21.

https://www.youtube.com/watch?v=WUgsRXP-lIc&list=PLUqmu81o92snwcAAa10bT2frB1S95MyNS&index=3

https://www.youtube.com/watch?v=8Fuzr1pQTFc

Chráněná území Moravskoslezského kraje

https://www.youtube.com/watch?v=_BKDgzcSlzI

Ostravsko

https://www.youtube.com/watch?v=_NCRwK0yiZk

Moravskoslezský kraj - propagační video  

https://www.youtube.com/watch?v=GM_6yJwPJs4

Přírodověda
Opakování, učebnice str. 46 - 51.

Sinice  

https://www.youtube.com/watch?v=1ZDgUrxfKBs

Houby

Rostou! Vždy a všude

https://www.youtube.com/watch?v=TM5RxZgBNtE&list=PLyAEWF5rc7ADeCjDb2bFcTSmFzLF7tcp4&index=4

Plíseň  

https://www.youtube.com/watch?v=0UQ1fdZm9XQ&index=5&list=PLyAEWF5rc7ADeCjDb2bFcTSmFzLF7tcp4

Medicinální houby

https://www.youtube.com/watch?v=aJ36Hdlrfo0

Cordyceps | MycoMedica

https://www.youtube.com/watch?v=TX6UhFqn1vE

Rostliny

Boj o život na zahrádce 1

https://www.youtube.com/watch?v=HOzv9IKtrpk&list=PLWJYVuhZc8epexn8-uGsSQ9RQDZx59o31

Boj o život na zahrádce 2

https://www.youtube.com/watch?v=eaUd1UlPr0I&list=PLWJYVuhZc8epexn8-uGsSQ9RQDZx59o31&index=2

Tajný život pod zemí 1

https://www.youtube.com/watch?v=SCtn-ZimlTM&list=PLWJYVuhZc8epexn8-uGsSQ9RQDZx59o31&index=3

Tajný život pod zemí 2

https://www.youtube.com/watch?v=9l8UmA-AA04&list=PLWJYVuhZc8epexn8-uGsSQ9RQDZx59o31&index=4

NEZkreslená věda II: 1. Co je to fotosyntéza?  

https://www.youtube.com/watch?v=zxhgNmaCVAM

Základní rozdění živočichů - obratlovci, hmyz

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Plasty zabijáci velryb  

https://www.youtube.com/watch?v=gOCooRMVIlw

27. března

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ve čtvrtek 28. 3. bruslíme :-)

Lekce bruslení

Bruslení bude probíhat vždy ve čtvrtek, a to 28. 3., 11. 4., 23. 5., 6. 6. 2019 od 9 do 10 hodin.

Příchod do školy v 7. 40 hodin. Jedeme MHD (s sebou lítačku nebo 2 lístky na MHD za 24 Kč).

S sebou přilbu, rukavice, pohodlné sportovní kalhoty, nabroušené brusle :-), pití.

Ať se děti doma nasnídají.

Návrat do školy v 10. 45 hodin, učíme se 4. a 5. vyučovací hodinu.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vlastivěda (zeměpis)

Zlínský kraj - 4. a 5. ročník  

https://www.youtube.com/watch?v=qrd7pacmTrw


ZLÍNSKÝ KRAJ

https://www.youtube.com/watch?v=MoE8OoCaD3U

Zlínský kraj - Zlínsko  

https://www.youtube.com/watch?v=pBBxTgA1KXI

Zlínský kraj - Valašsko  

https://www.youtube.com/watch?v=7olkSl6N1_w

Zlínský kraj - Slovácko - část první  


https://www.youtube.com/watch?v=59W5SnTQcck

Město Zlín  


https://www.youtube.com/watch?v=5U70QCI2QMs

14. března

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
V pátek 15. března 2019 jedeme MHD (bus a metro)

 do Kina Ponrepo (Bartolomějská 291/11, Praha - Staré Město)

na Festival Jeden svět pro školy (https://www.jsns.cz/).

https://www.jsns.cz/projekty/jeden-svet/seznam-filmu/jeden-svet-detem


Příchod do školy v 7. 40 hodin, s sebou svačinu, pití, kdo neplatil :-) 70 Kč, 

lítačku nebo dvě jízdenky MHD (32 Kč).

Návrat do školy do 11. 40 hodin. Věci na TV si děti nechají ve škole.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vlastivěda

Olomoucký kraj,
učebnice str. 30 a 31, PS str. 19.


https://www.youtube.com/watch?v=zfaHEvt2nWs

Sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci

https://www.youtube.com/watch?v=xNhDWEJ7ec8

Olomoucký kraj - Vlastivěda 4. a 5. ročník

https://www.youtube.com/watch?v=AjBh6MfL6oI

Staré světy mezi kopci

https://www.youtube.com/watch?v=xokyWRp3rJI


12. března

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ve středu 13. března 2019 jedeme MHD

do DDM Dům UM

http://dumum.cz/

na 2. lekci dopravní výchovy (zdravověda).


Příchod do školy v 7. 40 hodin. S sebou svačinu, pití, lítačku nebo 2 jízdenky na MHD (24 Kč).

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Přírodověda

Pražská Fata Morgana  

https://www.youtube.com/watch?v=-Q0QLWO30S8


Botanická zahrada Fata Morgana

https://www.youtube.com/watch?v=FtgQvTEXfms

FATA MORGANA, Praha Troja - tropičtí motýli, duben 2014

https://www.youtube.com/watch?v=tN2rWILE0SA


7. března

Český jazyk
Skloňování přídavných jmen,
učebnice do str. 97.

Matematika
Průměrná rychlost,
učebnice do str. 15.


Přírodověda
Učebnice do str. 40, naučit se na test stre. 41.

Moře a oceány

JAK HLUBOKÝ JE OCEÁN? A CO SE UKRÝVÁ NA JEHO DNĚ?  

https://www.youtube.com/watch?v=Z7_brw4oa7M

Moře plné nestvur dokument cz  

https://www.youtube.com/watch?v=M9Vbs6qu5Zg

Život v oceánu  

https://www.youtube.com/watch?v=I4FbyKLOlqw

Tajemství oceánu  

https://www.youtube.com/watch?v=2RhdJLVLCxU

Krása která zabíjí DOKUMENT CZ HD  

https://www.youtube.com/watch?v=O2hvozv6PE4

Zeměpis

Jihomoravský kraj

Učebnice str. do str. 29, PS do str. 18.


https://www.youtube.com/watch?v=uImrt2Z_6kA

Pálava

https://www.youtube.com/watch?v=525umWFdoeQ

Staré světy mezi kopci

https://www.youtube.com/watch?v=xokyWRp3rJI

Dějepis

První světová válka
Učebnice str. 22 - 24, opakuj do str. 27, PS do str. 21.

https://www.youtube.com/watch?v=oGBRn2N3ATY

První světová válka Dějiny udatného českého národa (2013)  

https://www.youtube.com/watch?v=CHjv02nwAWc

František Josef a 1 světová válka Dokument CZ

https://www.youtube.com/watch?v=lb0JxketfzI


Brána do historie 11 díl Začátek první světové války NOVA Plus  

https://www.youtube.com/watch?v=sEvikqfDrRk
1. března

Koleje patří vlakům 1

https://www.youtube.com/watch?v=ESv6PG2zMfY

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Literární soutěž ArtBotič


http://www.praha2.cz/5-rocnik-literarni-souteze.html

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Přírodověda
Subpolární podnebný pás

The Tundra Biome  

https://www.youtube.com/watch?v=irIfzSuPb8o

Tundra

https://www.youtube.com/watch?v=toExM3df2Vw

Arctic Tundra Biome Ecotour  

https://www.youtube.com/watch?v=3pp4hIg4JjQ

Arctic Tundra  

https://www.youtube.com/watch?v=gUw2N2RbBkMxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ve středu 13. 3. 2019 v časech: 7:45 a 9:45 zveme rodiče a děti na prohlídku tříd a areálu školy.
Prohlídka bude zahájena v pavilonu H. Od 13:00 do 15:00 hodin jste srdečně zváni na prohlídku školní družiny.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vážení rodiče, v rámci projektu „Škola pro všechny" pro Vás ve spolupráci s Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a organizací Člověk v tísni, o. p. s. připravujeme workshopy, semináře – setkání rodičů s odborníky.
Další setkání, přednáška Mgr. Marka Mikláše na téma „Kyberšikana", se uskuteční ve čtvrtek 7. března 2019 od 18.00 v pavilonu D č. dveří 20.

Zájem – přihlášení prosím na e-mailovou adresu     akceprorodice@zsbrectanova.cz     .

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


28. února

Český jazyk
Přídavná jména, učebnice do str. 89.

Matematika
Písemné dělení dvojciferným dělitelem, učebnice 2. díl do str.12


Geometrie
Jednotky obsahu, učebnice str. 8.
Obsah obdélníku a čtverce, učebnice str. 13.

https://www.youtube.com/watch?v=c3LddTmBu1w

Obsah čtverce

https://www.youtube.com/watch?v=Rf57hSPekUQ

Obsah obdélníku

https://www.youtube.com/watch?v=g3gezlrgIiw


Unit 3 Revision, Listening, page 38,

The song My favourite day, page 39.

Workbook
Progress check, page 30 - 31.


Vlastivěda (Dějepis)

František Josef I.

Učebnice str. 21, PS do str. 17.


Vlastivěda (Zeměpis)

Kraj Vysočina, učebnice str. 26 a 27, PS str. 17.

https://www.youtube.com/watch?v=lt44rs77j18

https://www.youtube.com/watch?v=NOhLmKzZ2ZI

https://www.youtube.com/watch?v=1voWVcPcI-g

Dvojí srdce Vysočiny - Dokument CZ HD (2016)  

https://www.youtube.com/watch?v=fP3CsZH8SAM

VÍTEJTE NA VYSOČINĚ!  

https://www.youtube.com/watch?v=dXwbYX67Nuo

Dvojí srdce Vysočiny

https://www.youtube.com/watch?v=fP3CsZH8SAM&list=PLtXlh6PIKxKEWt1LxPtnJGK6V0yhm_wWY


26. února

Přírodověda
Mírný pás

https://www.youtube.com/watch?v=xOmlFhpF7q4

Lesy mírného pásu
https://www.youtube.com/watch?v=nFhN564TYKs

14. února

Anglický jazyk
Student´s Book: page 38/5 chart
Workbook: page 30-31
Vocabulary: page 82 (the last word: Games)


10. února

Český jazyk
Skloňování podstatných jmen rodu mužského.

Matematika
Písemné dělení dvojciferným dělitelem.

Přírodověda
Savana.

Anglický jazyk
3D page 34 - 35, Grammar: have got, Affirmative / negative sentences,
Adjectives, Questions/ short answers.

Dějepis
Marie Terezie, její veličenstvo a matka

https://www.youtube.com/watch?v=S0B3ojQtgP4

Kronika česká: Vláda Marie Terezie (1998)  

https://www.youtube.com/watch?v=J65YJs23vH0

2016 Sto let od úmrtí Františka Josefa

https://www.youtube.com/watch?v=OHg80Ugo17E

František Josef I Soumrak habsburské monarchie  

https://www.youtube.com/watch?v=Axc-kJrTJl8

František Josef I.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Josef_I.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

V pátek 8. února 2019 jedeme na besedu o DOPRAVNÍ VÝCHOVĚ do ZŠ Jahodová.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


7. února

Zeměpis
Pardubický kraj, učebnice str.24, 25, PS str. 16.

https://www.youtube.com/watch?v=hDWh5iErwzI

https://www.youtube.com/watch?v=jpmi8fMrWVQ

https://www.youtube.com/watch?v=N_dz7HTKuWA

Památky Pardubického kraje  

https://www.youtube.com/watch?v=fPvdSRFC9T0

Klenoty Pardubického kraje

https://www.youtube.com/watch?v=N4pRjGXQrG4

Králíky, Hedeč, Pardubický kraj  

https://www.youtube.com/watch?v=tfjCFS7tzfg5. února

Český jazyk
Skloňování podstatných jmen rodu ženského, učebnice do str.79, PS do str.40.

Matematika (zelená učebnice, 2. díl)
Dělení přirozených čísel, str. 3 a 4.
Jednotky obsahu, str. 8.
Obsah obdélníku a čtverce, str.13.

Obsah obdélníku (výpočet)

https://www.youtube.com/watch?v=g3gezlrgIiw

Obsah čtverce (výpočet)

https://www.youtube.com/watch?v=Rf57hSPekUQ

Obsah čtverce nebo obdélníku

https://www.youtube.com/watch?v=c3LddTmBu1w

Přírodověda
Savana, učebnice do str. 34, PS do str. 23.
Savany
https://www.youtube.com/watch?v=wO2_myD6Jbc


Dějepis
Končí robota (1848), roste tovární výroba, učebnice do str. 20, PS do str. 17/cv. 3.

Revoluce 1848 Dějiny udatného českého národa

https://www.youtube.com/watch?v=ty7z4mEKAYI&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=84

 Bouřlivý rozvoj vědy a techniky Dějiny udatného českého národa

https://www.youtube.com/watch?v=f3eCoHZ1e7I&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=90


1. února

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Krásné pololetní prázdniny všem dětem!


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Dějepis
Přichází 2. polovina 19. století, PS do str. 17/cv. 2, učebnice do str. 19

 

https://www.youtube.com/watch?v=ty7z4mEKAYI&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=84

Kingdom of Bohemia  

https://www.youtube.com/watch?v=-SK7YmwuVak

Habsburkové (1/4) - Sen o světové říši  

https://www.youtube.com/watch?v=LZme-WEOjI0

Habsburkové (2/4) - Kříž a půlměsíc  

https://www.youtube.com/watch?v=rDdy4k0m93U

Habsburkové (3/4) - Nové poslání  

https://www.youtube.com/watch?v=1oMfAMF594k

Habsburkové (4/4) - Žalář národů - útočiště národů  

https://www.youtube.com/watch?v=1LCRz-tSfoM&t=202s

Přírodověda
Rozmanitost přírody, PS do str. 23, učebnice do str. 34 Tropický deštný les

https://www.youtube.com/watch?v=64qe5btNZiE

https://www.youtube.com/watch?v=d_Vs9S-8fek

Kouzla přírody 1 - Deštný prales  

https://www.youtube.com/watch?v=3OlZHVn8f6A

Tropický deštný les je minulostí?  

https://www.youtube.com/watch?v=rcJ2nVShpEI

Zeměpis
Královéhradecký kraj, PS do str. 15, Adršpašsko- teplické skály,učebnice do str. 23

Adršpašsko-teplické skály  

https://www.youtube.com/watch?v=7-CXf9437dY

Skalní megapole - Dokument CZ HD (2016)  

https://www.youtube.com/watch?v=_XQrfDDG68o

Český jazyk
Skloňování podstatných jmen rodu ženského

Pády

Hurvínek skloňuje kočku (pády)

https://www.youtube.com/watch?v=aKtAX_wDL-c&list=RDaKtAX_wDL-c&start_radio=1#t=66

Matematika
Zlomky, učebnice str. 48 - 50

Zlomky - úvodní seznámení (zapisování)

https://www.youtube.com/watch?v=4s9tIyhUYIA

Anglický jazyk
have got: questions and short answers, page 32 - 33

24. ledna

Vlastivěda (zeměpis)
Královéhradecký kraj

https://www.youtube.com/watch?v=UAxH97EDflU

https://www.youtube.com/watch?v=2f1Dn1hwtDQ17. ledna
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
V úterý 22. 1. 2019 pojedeme (MHD) do divadla Studio Ypsilon

na hudební pořad Hudbajky.

http://www.ypsilonka.cz/repertoar/hrajeme/hudbajky

Příchod do školy v 7.40 hodin, s sebou lítačku nebo 2 lístky na MHD.

Vybíráme 80 Kč (do pondělí).
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Anglický jazyk (V. Štěpánová)
Grammar:
have got: affirmative/negative sentences (Adjectives. Questions/short answer.)
Homework: Student´s Book: 29/3b,
Workbook: 23/4, 5, 6.

Do pátku (18. 1. 2019) vybírám pracovní sešity:

z přírodovědy (do str. 23),
ze zeměpisu (do str.14) a
z dějepisu (do str. 15).

Zároveň vybírám ke kontrole i malé sešity z těchto předmětů.


13. ledna

Český jazyk

Tvarosloví, slovní druhy, vyprávění,
učebnice do str. 68, PS do str. 35.

Pololetní písemná práce z ČJ úterý 15. 1.
2019.

Matematika

Probrané uivo: 1. díl učebnice matematiky.

Pololetní písemná práce z matematiky ve středu 16. 1. 2019.

Anglický jazyk
 
Unit 3 My  world,učebnice do str. 28, cv. 1.

Domácí úkol: PS str. 22/ cv. 2,
napsat slova PS str. 82, 3A poslední slovo televize.


7. 1. 2019

Vlastivěda (dějepis)

Literatura, divadlo a národní obrození Dějiny udatného českého národa (2013)  
https://www.youtube.com/watch?v=EIEZRc8ikBQ&index=83&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv

Národní obrození Dějiny udatného českého národa
https://www.youtube.com/watch?v=--6U9WHODok&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=82

Národní divadlo Dějiny udatného českého národa
https://www.youtube.com/watch?v=k_z4YtLXAWo&index=87&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv

4. 1. 2019

Český jazyk

Vyjmenovaná slova, učebnice do str. 61.

Matematika

Souřadnice bodů, učebnice str. 45, 46 a 51.


Vlastivěda (zeměpis)

Liberecký kraj, učebnice do str. 21, PS do str.14.

1. TEST ve čtvrtek 10. 1. 2019 (uč. str. 8-15),
2. TEST ve čtvrtek 17.1.2019 (uč. str. 16-23).


https://www.youtube.com/watch?v=21MSUs1EH8I

https://www.youtube.com/watch?v=PY1-t8dN45Y

https://www.youtube.com/watch?v=XGD8KwC0QTQ

https://www.youtube.com/watch?v=EynmbTVcSeo

Vlastivěda (dějepis)

Továrny, učebnice do str. 17, PS do str. 13.

1. TEST v pondělí 7. 1. 2019 (uč. str. 7-12),
otázky Zopakujte si strana 9 a 12,
opakování uč. str. 13!

2. TEST v pondělí 14. 1. 2019 (uč. str. 14-18).

Přírodověda

Počasí a podnebí, učebnice do str. 30, PS do str. 21.

1. TEST v úterý 8. 1. 2019 (str. 6-17),
2. TEST v pátek 11. 1. 2019 (uč. str. 19-30).


Anglický jazyk

2 Culture, uč. do str. 24, PS do str. 21, doplň str. 21 (I can...)
Slova napsat do konce lekce 2 (title).

TEST ve středu 9. 1. 2019.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Krásné prožití vánočních svátků a

do nového roku hodně zdraví, štěstí a spokojenosti!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


20. 12. 2018

Matematika


Jednotky času, u
čebnice do str. 44.

Vlastivěda (zeměpis)

Ústecký kraj, učebnice do str.19.
https://www.youtube.com/watch?v=285JF-O3HRs

https://www.youtube.com/watch?v=-ABw2y3bTe8

Český jazyk

Vyjmenovaná slova, učebnice do str. 58, PS do str. 30.


18. 12. 2018

Matematika

Soustava souřadnic

https://www.youtube.com/watch?v=Yz9H_55V6pI

14. 12. 2018

Angličtina
2D What day is it today?
Učebnice do str.23, cv.4.,
PS do str. 18,
slovíčka do str. 81, 2D, Days of the week.

Listen and sing: There were ten in the bed
https://www.youtube.com/watch?v=TdDypyS_5zE

https://www.youtube.com/watch?v=v3YpWgaaYRQ

Matematika
Jednotky času,
PS str. 54/cv.1,2,3,5,9,10, str. 55/cv.2.

Český jazyk
Shrnutí: Změny při odvozování slov, skupiny bě/bje, pě, vě/vje, přípony -ný, -ní,
přídavná jména tvořená příponou -ský,
učebnice do str. 55.

Vlastivěda (dějepis)
Vynálezy mění život lidí (18. a 19. stol.),
učebnice do str.16.


Prokop Diviš bleskosvod
https://www.youtube.com/watch?v=nrA1V5dS1Fo

Přírodověda
Gravitační síla

https://www.youtube.com/watch?v=7110VI-wQ2Y


9. 12. 2018

Český jazyk

Přípony -ný, -ní: učebnice do str. 50, PS do str. 24.


Matematika
Písemné dělení: učebnice do str. 33, PS do str. 53.


Anglický jazyk

Mickey, Millie and Mut (2C), učebnice do str. 21, PS do str. 17.

Vlastivěda (dějepis)

Marie Terezie a Josef II., učebnice str. 15, PS do str. 11.6. 12. 2018

Vlastivěda (zeměpis)

Karlovarský kraj

https://www.youtube.com/watch?v=uY4o5a_Ajq4

Karlovarský kraj - jeden den nestačí

https://www.youtube.com/watch?v=GzVBYcqX-Rc

Lázeňský trojúhelník

https://www.youtube.com/watch?v=LmkJ5aMweGY

Památky v Karlovarském kraji | Živý kraj

https://www.youtube.com/watch?v=Av_R7oF6Sy0

Vary Karla IV. (Spa of Charles IV.)

https://www.youtube.com/watch?v=0l9K9H4liQQ

KARLOVARSKÝ KRAJ

https://www.youtube.com/watch?v=8c4VQ35mkJIxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ve středu 12. 12. 2018 od 16.00 do 18.00 hodin ve školní jídelně vánoční trhy :-)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ve středu 5. 12. 2018 proběhne v naší učebně
Projektový den: vánoční dílna od 9.00 hodin.
Učit se budeme první vyučovací hodinu. 
Srdečně zveme rodiče i prarodiče.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2. 12. 2018

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

V pondělí 3. 12. 2018 pojedeme se žáky fandit na MS ve florbale 2018 do O2 areny
(zápas Singapur x Japonsko)
od 10. 00 hodin.
Příchod do školy do 7.55 hodin.
Pojedeme raději dříve, abychom viděli úvodní program, který začíná v 9. 40 hod.
S sebou jen peníze na jídlo a pití, průkazku nebo dvě jízdenky na MHD, mobil.
Návrat do 12. 35 hodin.

https://cs.wikipedia.org/wiki/O2_arena


MS ve florbale 2018

https://www.youtube.com/watch?v=EO4C1ACRynw

MS ve florbale 2018: Poznej reprezentanty - Krbec, Langer, Meliš, Němeček, Vítovec  

https://www.youtube.com/watch?v=-UZOehDpJuI

Nominace ČR na MS 2018

https://www.youtube.com/watch?v=bYOT6MZFspM

Japonsko

https://cs.wikipedia.org/wiki/Japonsko

Singapur

https://cs.wikipedia.org/wiki/Singapur


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

30. 11. 2018

Přírodověda
Měsíc, vesmírný soused Země
Učebnice str. 24

https://www.youtube.com/watch?v=C5Q26gr45Yg

https://www.youtube.com/watch?v=nnPIsb3ovvs

https://www.youtube.com/watch?v=HAYwPJtL5bs

4 Měsíční fáze :)  

https://www.youtube.com/watch?v=faC1JOOcV5s

Paxi a náš Měsíc: fáze a zatmění  
https://www.youtube.com/watch?v=C3CoOgHxsAk

Paxi - Střídání dne a noci a ročních období
https://www.youtube.com/watch?v=ioCO2Pl7Xt0
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

V. B se spolu s ostatními třídami zapojí do vzdělávacího programu ČESKÝ LEV SE PROBOUZÍ. 
Dne 29.11.2018 v 10:00 hod. navštívíme Národní památník na Vítkově.
Vaše děti zde čeká 1,5 hod. dlouhý program s lektorem, kde se dozví spoustu zajímavých informací, které prohloubí jejich znalosti historie našich dějin. 

https://www.nm.cz/navstivte-nas/objekty/narodni-pamatnik-na-vitkove

https://www.nm.cz/historicke-muzeum/krizovatky-ceske-a-ceskoslovenske-statnosti

https://www.nm.cz/navstivte-nas/pro-skoly/cesky-lev-se-probouzi

https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_pam%C3%A1tn%C3%ADk_na_V%C3%ADtkov%C4%9B

http://www.praguecityline.cz/prazske-pamatky/vrch-vitkov

http://www.praguecityline.cz/prazske-pamatky/jezdecka-socha-jana-zizky-z-trocnova

První hodinu od 8.00 do 8.45 hodin se učíme.
S sebou si děti vezmou batůžek, svačinu, pití, průkazku na MHD (nebo 2 jízdenky na MHD).
Dejte dětem teplé oblečení: čepici, šálu i rukavice.
Předpokládaný návrat do 12.35 hodin.
Děkuji :-)


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

26. 11. 2018

Přírodověda

https://www.youtube.com/watch?v=J1zT8tis3NA&t=3s

https://www.youtube.com/watch?v=YCxqDmg3PHc

https://www.youtube.com/watch?v=GoW8Tf7hTGA

25. 11. 2018
 
Matematika
Písemné násobení víceciferným činitelem 
Učebnice do str. 31
PS str. 48/ cv. 6, 46/ cv. 1,2,3,
44/cv. 1,3,4,5,6,10

Český jazyk
Změny při odvozování slov
Učebnice do str. 47
PS str. 23/ cv.2a

Angličtina
My family
Učebnice str.18,

PS str.14
Slovíčka PS str. 81, B My family

https://elt.oup.com/student/project/level1/?cc=cz&selLanguage=cs


23. 11. 2018

Přírodověda

Živá planeta Země

https://www.youtube.com/watch?v=J1zT8tis3NA

Učebnice str. 23

22. 11. 2018

Vlastivěda (zeměpis)

Plzeňský kraj

https://www.youtube.com/watch?v=_T9xiB08olA

https://www.youtube.com/watch?v=1NmY3dPUdxQ


Matematická olympiáda 2018/2019

http://www.matematickaolympiada.cz/cs/olympiada-pro-zakladni-skoly/68-rocnik-18-19

20. 11. 2018

Matematika Geometrie

Vlastnosti úhlopříček čtverce a obdélníku

https://www.youtube.com/watch?v=KALy2uqnfzw

Přírodověda

Poznatky o planetách sluneční soustavy


https://www.youtube.com/watch?v=YCxqDmg3PHc

https://www.youtube.com/watch?v=tlg9ep3gkcQ

https://www.youtube.com/watch?v=W3UDeF3qotY

https://www.youtube.com/watch?v=aJ6oIkv9Y9k

https://www.youtube.com/watch?v=jet8-b8jiXE

19. 11. 2018

Vlastivěda (dějepis)

Marie Terezie a Josef II.

https://www.youtube.com/watch?v=yPeEkK3Bu0E

https://www.youtube.com/watch?v=Cnz_aHFx4-4

https://www.youtube.com/watch?v=VUUW-S7VF3w

https://www.youtube.com/watch?v=iRndi_yz8TQ

https://www.youtube.com/watch?v=o06OQ6RGkVc

https://www.youtube.com/watch?v=J65YJs23vH0

https://www.youtube.com/watch?v=lzKoUw0zO8I

https://www.youtube.com/watch?v=lBn4oKA2glA&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=77


https://www.youtube.com/watch?v=VKuJd_y5bmc

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Vánoční sbírka pro útulky
ve čtvrtek 29. 11. 2018
od 7.20 do 7.50 hodin v areálu ZŠ Břečťanová.

https://www.zsbrectanova.cz/cz/galerie/504

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Škola pro všechny

 Přednáška Mgr. J. Budíkové a L. Malenovské

na téma „Emoce ve výchově a jak na ně II"

v pondělí 26. listopadu 2018

od 18.00 hodin

v pavilonu D, č. dveří 20.

Zájem – přihlášení prosím na e-mailovou adresu     akceprorodice@zsbrectanova.cz .


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


16. 11. 2018

Český jazyk

Učebnice do str. 42,
domácí příprava str. 42/ cv. 7.


Sloh
Popis prostředí, učebnice str. 36

Přírodověda

Sluneční soustava,
učebnice str. 21


https://www.youtube.com/watch?v=BuCHbTphqtU&t=212s

https://www.youtube.com/watch?v=7rbzlfuH3hA

https://www.youtube.com/watch?v=jet8-b8jiXE

https://www.youtube.com/watch?v=VauQeYaZswk

Matematika

Pracovní sešit, str. 38/cv.1, str. 36/cv. 1-6,
str. 34/1-4, 7, str. 35/ cv.1-6
Učebnice do str. 27

Geometrie
Učebnice str. 22/cv.1, 2

Vlastivěda (dějepis)

Učebnice str. 13/ opakování
Pracovní sešit str. 8

Vlastivěda (zeměpis)

Jihočeský kraj

https://www.youtube.com/watch?v=OfaYJDxYuag

https://www.youtube.com/watch?v=R1-KYBlJPFM

https://www.youtube.com/watch?v=hdXePjHqdCM

Angličtina

Učebnice do str. 17, str. 81


11. 11. 2018

Vlastivěda (dějepis)

Baroko

https://www.youtube.com/watch?v=qyxAcHxXN9U

https://www.youtube.com/watch?v=FLYGzrHXiT4&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=70

https://www.youtube.com/watch?v=a1oCIDcTErc


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
V úterý 13. listopadu 2018
proběhne od 18 hodin
 třídní schůzka ve třídě 5. B (pavilon C)
.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

9. 11. 2018

Vlastivěda (dějepis)

Učebnice str. 10 a 11, PS do str. 7.


Co dál po 30ti leté válce

https://www.youtube.com/watch?v=DCnwjLpSO8Y&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=66

Jezuité

https://www.youtube.com/watch?v=QmbwYQ7Ps1E&index=68&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbvPřírodověda

Vesmír

https://www.youtube.com/watch?v=MLXHFzWvI2o

https://www.youtube.com/watch?v=dxbOUNgukPY&list=PLbyvawxScNbt1pg-zIxe24LqG1e0ZkbYC

https://www.youtube.com/watch?v=GlETLNCSXxs

V úterý 13. listopadu 2018 bude písemný test
(učebnice str. 6 - 17).


8. 11. 2018

Projekt Čtení pomáhá

http://www.ctenipomaha.cz/cs/knihy/knihy-pro-1-5-tridu

V pondělí 12. listopadu 2018 budeme hlasovat, kterou knihu budeme číst v hodinách Čtení:

Clive Staples Lewis, Letopisy Narnie

https://www.kosmas.cz/titul/Letopisy%20Narnie%20-%20Lev,%20%c4%8darod%c4%9bjnice%20a%
20sk%c5%99%c3%ad%c5%88


https://www.youtube.com/watch?v=4RnyxDmPUxw

Martin Vopěnka, Spící město


https://luxor.cz/detske/spici-mesto--61564/?utm_source=heureka&utm_campaign=book&utm_medium=cpc

https://www.youtube.com/watch?v=Aa1t8EPNuvM

Jan Svěrák, Kuky se vrací

Je mi líto, kniha je vyprodaná...

https://www.youtube.com/watch?v=ePelcaQOEaE


Český jazyk
Učebnice do str. 40, PS do str. 19.

Matematika
PS učivo do str. 31.

Přírodověda
Učebnice do str. 17, PS do str. 11.

Vlastivěda (zeměpis)
Učebnice Středočeský kraj.

Učebnice str. 10 a 11, PS str. 9

https://www.youtube.com/watch?v=xUBgAUdNMko

https://www.youtube.com/watch?v=4JS3YdhdtY4

https://www.youtube.com/watch?v=d2yhiIy_LQM

https://www.youtube.com/watch?v=SwZJ4Lb_-s8&t=132s


4. 11. 2018

Geometrie

Rýsování (obdélník)


https://www.youtube.com/watch?v=N1RmvkRPres&index=100&list=PLlQgBpv1udkJGk4B56zZa9tFEV2Xsjfoa

Rýsování (čtverec, výpočet obvodu)

https://www.youtube.com/watch?v=ClLrBEAFzk0&list=PLlQgBpv1udkJGk4B56zZa9tFEV2Xsjfoa&index=108

Rýsování (rovnostranný trojúhelník zadaný jednou stranou)

https://www.youtube.com/watch?v=pmPeeXzt6XE&list=PLlQgBpv1udkJGk4B56zZa9tFEV2Xsjfoa&index=146


2. 11. 2018

Český jazyk
učebnice do str. 35, d. ú. str. 33/cv. 2 (piš jen slova a předložková spojení)

http://www.wildova.cz/predmety/cesky-jazyk/5-rocnik-cj/

https://www.umimecesky.cz/tvorba_slov_mala_sada-1-uroven/232

Matematika
Násobení a dělení, uč. do str. 18

http://matematika.hrou.cz/c/nasobeni-a-deleni/velka-nasobilka

https://www.umimematiku.cz/pocitani-nasobeni-viceciferne-2-uroven/548

http://www.wildova.cz/predmety/matematika/5-rocnik/

https://www.umimematiku.cz/priserky?source=exerciseExplicit#

Přírodověda

Živý plášť planety Země


https://www.youtube.com/watch?v=Z5rMheOnaec

Pracovní činnosti

https://www.youtube.com/watch?v=O_EtlhYVjgw


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
26. 10. 2018

Všem dětem přeji hezké podzimní prázdniny!
Uvidíme se ve středu 31. 10. 2018.

Na shledanou :-)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

V průběhu celého týdne jsme společně pracovali na projektu
ke 100. výročí založení Československé republiky:


T. G. Masaryk a vznik ČSR, 28. 10. 1918

https://www.youtube.com/watch?v=VTLE1loIAqo

https://www.youtube.com/watch?v=qD8ec7pJ4SY&index=95&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv

https://www.youtube.com/watch?v=LYWXRexth9g

https://www.youtube.com/watch?v=B3K8_uCNzU0&t=114s


odkaz na Českou hymnu (pro ty, kteří si pletou slova)
https://www.youtube.com/watch?v=vOtoPi9hfCo

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_hymna


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Angličtina
Učebnice do str. 11, PS do str. 8, (ne tato poslechová cvičení!!! str. 8/cv. 3, str. 6/cv. 3, str. 5/cv.6).

Matematika
Učebnice do str. 15.

Geometrie
Učebnice matematiky str. 14 a 15

https://www.youtube.com/watch?v=aYaitHJQrD8&list=PLlQgBpv1udkJGk4B56zZa9tFEV2Xsjfoa&index=25


Český jazyk
Učebnice do str. 31, ve středu ověříme, co už umíme (části slova, tvoření slov, str. 32).

Vlastivěda (dějepis)
Učebnice do str. 9, PS do str. 7.

Jan Amos Komenský


https://www.youtube.com/watch?v=lnfsK8j5rec&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=65

https://www.youtube.com/watch?v=dUW9Chv-ASc

Vlastivěda (zeměpis)
Učebnice do str. 9, PS do str. 8.

Přírodověda
Učebnice do str. 15, PS do str. 10.

https://www.youtube.com/watch?v=5d7bxkdL0UQ

Vznik zemního plynu

https://www.youtube.com/watch?v=XaEzEZjzN1I

Cesta zemního plynu k zákazníkům  

https://www.youtube.com/watch?v=X5pCzqWHy0c

Zásoby zemního plynu

https://www.youtube.com/watch?v=Ndkxamrcn6A

Technické divy světa - 11 Supertanker na zemní plyn  

https://www.youtube.com/watch?v=Hd5n7I0IUG0

NEZkreslená věda III: Co je to ropa?  

https://www.youtube.com/watch?v=IoZXfAm6rF0
23. 10. 2018

Ve středu 24. 10. 2018 budeme kreslit uhlem, rudkou nebo obyčejnou tužkou portrét našeho 1. pana prezidenta Československa.

Odkaz na portrét zde:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1%C5%A1_Garrigue_Masaryk

20. 10. 2018

V úterý 23. 10. 2018 budeme s dětmi dlabat dýně. V případě zájmu si děti přinesou vlastní dýni, kulatý nůž, velkou lžíci a staré noviny.
Kdo z dětí nemá zájem dlabat dýni, bude vyrábět podzimní svítilnu. Přinese si: lepidlo Herkules, zavařovací sklenici bez víčka, pentličku v podzimní barvě.


19. 10. 2018

Matematika

Procvičování sčítání a odčítání
(učebnice str. 7 - 13, PS str. 8/cv. 1, 2, 3, 4, 5, 6, str. 10/cv .4)

Český jazyk

Příbuzná slova (učebnice do str. 25)
Sloh: slohová práce na téma popis osoby

Přírodověda

Energetické suroviny
učebnice str. 14

Význam nerostných surovin pro lidstvo  

https://www.youtube.com/watch?v=U0nH1LkE450

NENÍ ZÍTRA animovaný film o vyčerpání přírodních zdrojů 
 
https://www.youtube.com/watch?v=-3Ai1TDQ2CI

Krajina horníků

https://www.youtube.com/watch?v=xy6C_VDQ49c

Uhlí

https://www.youtube.com/watch?v=HowA81upNs8


18. 10. 2018

V pátek 26. 10. 2018 proběhne ve třídě 5. B
    program primární prevence
                                                                 s tematikou Digitální gramotnost
.                                                               

Prosím rodiče o vyplnění potvrzení o účasti. Děkuji.


Matematika

Písemné sčítání
Celá čísla – obor přirozených čísel do 1 000 000:
numerace; čtení a zápis čísel; číselné řady.

PS str. 2/cv. 3, cv. 9, str.3/cv. 1, 2, str. 8/cv. 6

Český jazyk

Slovo, jeho stavba, tvoření slov (učebnice do str. 23)

školní sešit - učebnice ČJ: str. 22/cv. 2, str. 23/cv. 5

Opakujeme všechna vyjmenovaná slova, slovní druhy, vzory podstatných jmen, pádové otázky.


Vlastivěda (zeměpis)

Kraj, kde žijeme (Hlavní město Praha), učebnice str. 8 - 9

Praha - Jednota v rozmanitosti

https://www.youtube.com/watch?v=7l8MHVavWjw

Vlastivěda (dějepis)


https://www.youtube.com/watch?v=EtUrCgcefTk&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=64


https://www.youtube.com/watch?v=ryGaJDxUnv4&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=63

Matematika (geometrie)

Rovinné a prostorové útvary

https://www.youtube.com/watch?v=K5mR1105QOw&list=PLlQgBpv1udkJGk4B56zZa9tFEV2Xsjfoa17. 10. 2018

Pro děti jsem zakoupila pracovní sešity na matematiku (Alter), uhrazeno z třídního fondu
(24 sešitů á 62,10,- Kč, celkem 1490,- Kč). 

14. 10. 2018

Informace pro rodiče

Děti budou používat na jednotlivé předměty tyto sešity:

český jazyk: sešit školní, domácí, diktáty, čtení, sloh, čtenářský deník, velký pracovní,

matematika: sešit školní, domácí, velký pracovní (zakoupím, uhradím z třídního fondu).

Žádám rodiče, aby dětem vždy během víkendu podepsali známky v žákovské knížce.

Pokud děti přinesou domů sešit Diktáty, prosím, podepište. Děkuji :-)

Domácí procvičování:

https://www.pravopisne.cz/

https://skolakov.eu/

Matematika geometrie

https://www.youtube.com/watch?v=2OLOm6kHGW8&index=7&list=PLlQgBpv1udkJGk4B56zZa9tFEV2Xsjfoa

Angličtina

učebnice
Hello, str. 4
pozdravy a rozhovory, str. 5
In the classroom, str. 6, člen neurčitý a, an, What´s this? It´s a/an ................. .
povely, str. 7
Píseň This old man, str. 9

https://www.youtube.com/watch?v=VT9d-Te7blQ

https://www.youtube.com/watch?v=HrfcORpJqmw

How do you spell that? str. 10


Píseň Bingo

https://www.youtube.com/watch?v=9mmF8zOlh_g


Vlastivěda (dějepis)

Vzpoura proti Habsburkům, bitva na Bílé hoře a její následky
učebnice str. 7 - 9, PS str. 3https://www.youtube.com/watch?v=quYXrpTItws

https://www.youtube.com/watch?v=phPB4adV4gw
Od 8. 10. 2018 dochází ke změně třídní učitelky. 5.B povede paní učitelka Mgr. Vlasta Štěpánová.
                                                                                                       (Mgr. M. Buchar, ředitel školy)

2.10.2018

1) Dne 5.10.2018  je z důvodu voleb do zastupitelstev vyhlášeno ředitelské volno
2) Upozorňuji, někteří rodiče stále neuhradili příspěvek do třídního fondu.

 
1.10.2018

V. B se spolu s ostatními třídami zapojí do vzdělávacího programu ČESKÝ LEV SE PROBOUZÍ. Dne 29.11.2018 v 10:00 hod. navštívíme Národní památník na Vítkově. Vaše děti zde čeká 1,5 hod. dlouhý program s lektorem, kde se dozví spoustu zajímavých informací, které prohloubí jejich znalosti historie našich dějin. 


26.9.2018

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ 

Vážení rodiče,
prosím o kontrolu dětí na výskyt vší.

Děkuji, Šafránková, TU


25.9.2018

!!! POZOR ZMĚNA!!!

Od příštího týdne, tj. od 5.10.2018 změna konzultačních hodin TU. Nově konzultační hodiny v pátek od 11:40 do 12:30 hod. ve třídě V. B.


19.9.2018

Vážení rodiče,
1) na třídních schůzkách jsme se bavili o školní akci STROM SVOBODY. V rámci oficiálního ukončení fotografické soutěže se dne 24. 9. 2018 od 14:00 hod (nástup tříd od cca 13:45 hod.) koná slavnostní sázení lípy srdčité na pozemku školy. Naše třída se také v rámci programu účastní jako vystupující. Pro hosty a rodiče nacvičíme píseň Ach synku, synku a hymnu ČR. Jste srdečně zváni. 
 
2) škola nabízí možnost doučování předmětů ZŠ. Lektoři jsou studenti Ped.F. Start 15. 10. 2018. Máte-li zájem, dejte mi prosím vědět, aby bylo možné domluvit podrobnosti. 

S pozdravem

Mgr. Adéla Šafránková, TU


17.9.2018

Připomínám:
1) nutnost nalepení kopie kartičky zdravotní pojišťovny dětem do žákovských knížek
2) možnost začít posílat domluvenou částku do třídního fondu
3) nahlášení případné změny údajů rodičů či dětí

Děkuji Mgr. Adéla Šafránková, TU


Rychlý kontakt

Základní škola, Praha 10,
Břečťanová 6/2919
106 00 Praha 10

IČO: 47611871
č.ú.: 2000742329/0800

tel.: +420 272 651 133
e-mail: skola@zsbrectanova.cz
datová schránka: is6xmbd

Zobrazit na mapě

 

Základní informace

                  

Kalendář akcí

29. 6. - 1. 9. Letní prázdniny
 

2. 9. 17 h, třídní schůzky přípravné třídy

2. 9. 18 h, třídní schůzky 1. tříd
4. 9. 18 h, třídní schůzky I. a II. stupně

Školní jídelna

Kontakt
Placení, odhlášení stravného
Jídelníček

--------------------------------------------------------

Webmail (přihlášení)

O škole
Charakteristika
Školská rada
Archiv
Školní rok
2019/2020

Organizace roku
Zvonění
Knihovna
Rodiče
Třídní schůzky
Pravidla pro omlouvání absence
Zajímavosti
Dokumenty
Formuláře, žádosti
Školní řád
ŠVP
Úmluva o právech dítěte
Výroční zprávy
Rozpočet
Zásady zpracování osobních údajů
Fotogalerie
Škola
Školní družina
Výtvarná galerie
Školní družina
Denní režim
Vnitřní řád
Platba
Přihláška
Kontakty
Škola
Vedení
Provoz
Školní jídelna
Pedagogicko - psychologická poradna
Pověřenec (GDPR)
Škola v přírodě
ZŠ Břečťanová | skola@zsbrectanova.cz (c) 2019 Jan Slabý - IT Market  All right reserved