Kroužky

Kroužky vedené pedagogickým pracovníkem školy

Dramatický klub (Bc. V. Martincová) pondělí 14.00 - 15.20
Keramika (Mgr. V. Štěpánová) pondělí 14.00 - 15.30
Klub dámy a šachů (Mgr. M. Preclíková) pondělí 14.00 - 15.30
Klub zábavné logiky a deskových her (Mgr. M. Buchar) pondělí 14.00 - 15.30
Sborový zpěv, 1., 2. tř. (Mgr. D. Ungrová) pondělí 14.00 - 14.45
Sborový zpěv, 3. - 5. tř. (Mgr. D. Ungrová)  pondělí  15.00 - 15.45
Sportovní hry 1. stupeň (Bc. P. Štefaniková) pondělí 14.00 - 15.00
Sportovní hry (Mgr. M. Joska) čtvrtek  15.30 - 17.00 


Kroužky externích společností 2022/2023

Aj s rodilým mluvčím Enjoy English pondělí 13.30 - 15.25
Gymnastika pro děti Ludus Magnus, z.s.
pondělí 15.00 - 16.00
Programování Kroužky pro děti Praha
pondělí 15.10 - 16.10
Florbal Olymp Florbal
pondělí 16.00 - 17.00
Judo Judo club Kidsport
pondělí 17.00 - 18.00
Florbal 1. - 3. třídy Olymp Florbal
úterý
15.30 - 16.25
Robotika pro děti Ladislav Zahrádka úterý 15.30 - 17.00
Florbal 4. - 7. třídy Olymp Florbal
úterý
16.35 - 17.30
Keramika Kroužky Kamarád, s.r.o. středa 14.00 - 15.00
Taneční kroužek All for Dance středa 15.00 - 16.00
Taneční kroužek Danceway středa 15.00 - 16.00
Kutilská dílnička Berukroužky
středa 15.00 - 16.00
Vědecké pokusy Berukroužky
středa 16.00 - 17.00
Angličtina (od 1. třídy) Kroužky pro děti Praha
čtvrtek 13.00 - 14.00
Kreativní tvoření Rita Rakipovová
čtvrtek 14.00 - 16.00
Judo Judo club Kidsport čtvrtek 17.00 - 18.00
Parkour Svět pohybu z.s. čtvrtek 18.30 - 19.30
Mladý zdravotník 0
(2. třídy)
Klub Atom pátek 12.40 - 13.30
Mladý zdravotník I
(3. - 5. třídy)
Klub Atom pátek 13.40 - 14.40
Mladý zdravotník II
(6. - 9. třídy)
Klub Atom  pátek 14.40 - 15.40
Aikidó TOM 50099 pátek 14.00 - 15.00