Uvod

Distanční výuka


Distanční výuka („výuka na dálku") probíhá podle rozvrhů, v prostředí MS Teams, formou off-line (zadávání úkolů) i on-line (žáci obdrží na vyučovací hodinu pozvánku MS Teams).
 
Pro distanční výuku využíváme platformu MS Teams (součást Microsoftu 365). Tento nástroj umožňuje textovou komunikaci, video hovory, datové úložiště pro ukládání souborů a integraci celé řady dalších aplikací. Je tedy využitelný nejen při případné on-line a off-line výuce, ale i při běžné prezenční formě výuky (např. sdílení zápisů). Současně umožňuje pracovat v poslední verzi programů MS Office - Word, Excel a PowerPoint.

Stručné návody (v různých formách) uvádíme zde:

 •   video                   •   prezentace   
   

 •   další

INSTALACE (POUŽÍVÁNÍ TEAMS) NA STOLNÍM POČÍTAČI
1) Tato služba je součástí služby Microsoft 365. Přihlašovací stránka je https://portal.microsoftonline.com/
Po vypsání do adresního řádku se zobrazí stránka, kde zadáte uživatelské jméno: e-mail žáka (jmeno.prijmeni@zsbrectanova.cz).
2) Po vyplnění e-mailu budete vyzváni k zadání hesla (mají žáci vylepeno v žákovské knížce, resp. „Omluvný list a jiná sdělení“).
3) Po přihlášení se vám zobrazí kompletní nabídka sady Microsoft 365. Vyhledejte si ikonu Teams a klikněte na ni.
4) Nyní se Vám zobrazí nabídka týmů (skupin), ve kterých je Vaše dítě zařazeno. Veškerá nabídka ohledně programu je v levém menu (možnost stáhnout desktop aplikaci, poslední ikona v levém sloupci dole).

INSTALACE (POUŽÍVÁNÍ TEAMS) NA MOBILNÍM TELEFONU
1) Nejprve si otevřete na telefonu Obchod Play (systém Android) nebo App Store (systém iOS) dle typu telefonu. Dejte v „tomto obchodu“ vyhledat aplikaci MICROSOFT TEAMS. Poté si ji stáhněte (je zdarma).
Další postup (pro Android)
2) Po instalaci se Vám objeví ikona v telefonu, na kterou klikněte, program se spustí. Zvolte položku PŘIHLÁSIT SE.
3) Poté se objeví výzva k zadání e-mailu žáka (jmeno.prijmeni@zsbrectanova.cz).
4) Poté vyplňte heslo ke školnímu e-mailu.
5) Po přihlášení se Vám zobrazí nabídka, kterou projděte postupně stvrzením nabídek DALŠÍ.
6) Nakonec se objeví základní plocha aplikace s volbami.
7) Pokud chcete být online i mimo domov a nemáte s sebou počítač, doporučuji kliknout na TŘI LINKY vlevo nahoře, zobrazí se nabídka aplikace a v ní ve volbě NASTAVENÍ zaškrtnout VŽDY, I KDYŽ JSEM AKTIVNÍ NA STOLNÍM POČÍTAČI.
Rychlý kontakt

Základní škola, Praha 10,
Břečťanová 6/2919
106 00 Praha 10

IČO: 47611871
DIČ: neplátce
č.ú.: 2000742329/0800

tel.: +420 272 651 133
e-mail: skola@zsbrectanova.cz
datová schránka: is6xmbd

Zobrazit na mapě

 

Základní informace

                  

Kalendář akcí

1. 7. - 31. 8. hlavní prázdniny

Školní jídelna

Kontakt
Placení, odhlášení stravného
Jídelníček

--------------------------------------------------------

Webmail (přihlášení)

O škole
Charakteristika
Školská rada
Prezentace tříd
Archiv
Školní rok
2020/2021

Organizace roku
Rozvrhy
Výuka
Zvonění
Kroužky
Knihovna
Rodiče
Konzultační hodiny
Třídní schůzky
Pravidla pro omlouvání absence
Poradenství
Zápis do 1. třídy
Zajímavosti
Dokumenty
Formuláře, žádosti
Školní řád
ŠVP
Plán výchovného poradce
Program prevence
Úmluva o právech dítěte
Výroční zprávy
Rozpočet
Zásady zpracování osobních údajů
Fotogalerie
Škola
Školní družina
Výtvarná galerie
Školní družina
Denní režim
Vnitřní řád
Platba
Přihláška
Prezentace oddělení
Kontakty
Škola
Vedení
Učitelé 1. stupeň
Učitelé 2. stupeň
Poradenství
Školní družina
Provoz
Školní jídelna
Pedagogicko - psychologická poradna
Pověřenec (GDPR)
Škola v přírodě
ZŠ Břečťanová | skola@zsbrectanova.cz (c) 2021 Jan Slabý - IT Market  All right reserved