Distanční výuka


Distanční výuka („výuka na dálku") probíhá podle rozvrhů, v prostředí MS Teams, formou off-line (zadávání úkolů) i on-line (žáci obdrží na vyučovací hodinu pozvánku MS Teams).
 
Pro distanční výuku využíváme platformu MS Teams (součást Microsoftu 365). Tento nástroj umožňuje textovou komunikaci, video hovory, datové úložiště pro ukládání souborů a integraci celé řady dalších aplikací. Je tedy využitelný nejen při případné on-line a off-line výuce, ale i při běžné prezenční formě výuky (např. sdílení zápisů). Současně umožňuje pracovat v poslední verzi programů MS Office - Word, Excel a PowerPoint.

Stručné návody (v různých formách) uvádíme zde:

 •   video                   •   prezentace   
   

 •   další

INSTALACE (POUŽÍVÁNÍ TEAMS) NA STOLNÍM POČÍTAČI
1) Tato služba je součástí služby Microsoft 365. Přihlašovací stránka je https://portal.microsoftonline.com/
Po vypsání do adresního řádku se zobrazí stránka, kde zadáte uživatelské jméno: e-mail žáka (jmeno.prijmeni@zsbrectanova.cz).
2) Po vyplnění e-mailu budete vyzváni k zadání hesla (mají žáci vylepeno v žákovské knížce, resp. „Omluvný list a jiná sdělení“).
3) Po přihlášení se vám zobrazí kompletní nabídka sady Microsoft 365. Vyhledejte si ikonu Teams a klikněte na ni.
4) Nyní se Vám zobrazí nabídka týmů (skupin), ve kterých je Vaše dítě zařazeno. Veškerá nabídka ohledně programu je v levém menu (možnost stáhnout desktop aplikaci, poslední ikona v levém sloupci dole).

INSTALACE (POUŽÍVÁNÍ TEAMS) NA MOBILNÍM TELEFONU
1) Nejprve si otevřete na telefonu Obchod Play (systém Android) nebo App Store (systém iOS) dle typu telefonu. Dejte v „tomto obchodu“ vyhledat aplikaci MICROSOFT TEAMS. Poté si ji stáhněte (je zdarma).
Další postup (pro Android)
2) Po instalaci se Vám objeví ikona v telefonu, na kterou klikněte, program se spustí. Zvolte položku PŘIHLÁSIT SE.
3) Poté se objeví výzva k zadání e-mailu žáka (jmeno.prijmeni@zsbrectanova.cz).
4) Poté vyplňte heslo ke školnímu e-mailu.
5) Po přihlášení se Vám zobrazí nabídka, kterou projděte postupně stvrzením nabídek DALŠÍ.
6) Nakonec se objeví základní plocha aplikace s volbami.
7) Pokud chcete být online i mimo domov a nemáte s sebou počítač, doporučuji kliknout na TŘI LINKY vlevo nahoře, zobrazí se nabídka aplikace a v ní ve volbě NASTAVENÍ zaškrtnout VŽDY, I KDYŽ JSEM AKTIVNÍ NA STOLNÍM POČÍTAČI.