Uvod

3.C (Mgr. Vlasta Štěpánová)
Í E   N A   Š  L N Í M   W E B U  III. C 


Školní rok 2019/2020

6. dubna
Veselé Velikonoce!

Co a kdy je na Velikonoce modré pondělí? Zvyky a tradice


Co a kdy je na Velikonoce květná neděle? Zvyky a tradice...

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zdarma aplikace Autokorektivní kartičky

www.abcguru.sk

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Učivo a procvičování na školní týden 6. 4. - 8. 4. 2020


Pondělí:

 
MA: uč. str. 9/ cv. 1, 2, 3, 4, 5. 6

 
ČJ: Procvičování a opakování vyjmenovaných slov po B, L, M, P, S, V, Z
 
písemně: str. 82/ cv. 1, přepis a doplňování i, í/ y, ý

 
PRV: Člověk, uč. str. 58, PS str. 44/ cv. 1

 
ČJ čtení a psaní
 
čítanka str. 82 a 83, vyber si báseň, udělej zápis nadpis, autor, 1. sloka, obrázek

 
písanka str. 13, 5 řádek (zbytek v úterý)
 
 
 
Úterý:

 
ČJ: uč. písemně str. 82/ cv. 2 a 3

 
MA: geometrie KRUH, uč. str. 48, cv. 3 do velkého sešitu nebo na čistý papír, a po vyzvednutí sešitu ve škole na pavilonu H vložit do sešitu M – Geometrie

 
AJ: opakování lekce 6, slova, fráze, přečíst texty v uč. str. 40 – 47, PS str. 58
 
 
 
Středa:

 
MA: uč. str. 44/ cv. 7, 8, 11

 
ČJ: písemně uč. str. 82/ cv. 4

 
AJ: uč. str. 48, PS str. 59/ cv. 2, nová slovíčka PS str. 92, 6 slovíček

 
ČJ sloh: uč. str. 84, ústně
 
 2. dubna

Ahoj děti, posílám zajímavý odkaz :-)

ČT edu

1. dubna

Prvouka, pátek, PS str. 43 :-)

Lippy and Messy

WOW English TV

Starfall.com

31. března

My WOW English

30. března

Učivo a procvičování na školní týden 30. 3. - 3. 4. 2020

Pondělí

 

MA: Pamětné odčítání: uč. str. 41, písemně cv. 5, do sešitu cv. 6

 
ČJ: Vyjmenovaná slova po Z, uč. str. 80, písemně str. 80/ cv. 2

 
PRV: Dělení živočichů podle druhu potravy, uč. str. 56, PS str. 42

Zuzanka Vám, děti, posílá zajímavý odkaz :-)

Ptačí budka

 
ČJ Čt a Ps: písanka str. 11, napsat 5 řádek (zbytek zítra)

 
čítanka str. 78 a 79, zápis do Čj čtení.
 
 
Úterý

ČJ: uč. str. 81, písemně str. 81/ cv. 4

MA: Geometrie uč. str. 42/ cv. 1, 2, 3 na čistý papír

AJ: uč. str. 44, PS str. 55, str. 91, napiš dalších 6 slovíček

Středa

MA: uč. str. 41, do učebnice cv. 7, do sešitu cv. 9

ČJ: uč. str. 80 - 81, písemně str. 81/ cv. 5

AJ: uč. str. 45, PS str. 56, napsat dalších 7 slovíček

ČJ SLOH: str. 81, cv. 3 (ústně)

Čtvrtek

ČJ: uč. str. 80 - 81, písemně str. 81/ cv. 6

MA: Písemné odčítání, uč. str. 43, cv. 1, 2

ČJ  Čt a PS: písanka str. 12, napsat 6 řádek (zbytek v pátek)

čítanka str. 80, 81, napsat zápis do sešitu ČJ - čtení

Pátek

ČJ: uč. str. 80 - 81, písemně str. 81/ cv. 7,
 přepis nebo diktát

MA: uč. str. 43, do sešitu cv. 5 a 6

AJ: uč. str. 46, PS str. 57, napsat dalších 7 slovíček


PRV: Opakování uč. str. 57,

do velkého sešitu písemně cv. 1, 2 (doplň a napiš vždy celou větu)

a 3 (u cv. 3 napiš jen tajenku celou větou)


26. března

Domácí úkoly od paní učitelky Kristýnky :-)

 Tělesná výchova

Zacvičte si každý den...

Atletická přípravka

23. března

Tělocvik

Cvičení s Hankou

Učivo a procvičování na školní týden 23. 3. - 27. 3. 2020

Český jazyk

Vyjmenovaná slova po V

Vyjmenovaná slova po V (procvičování)

Pravopisně (procvičování)

Luštěnky - procvičování učiva 3. ročník

Interaktivní cvičení

Umíme česky

Školáci

Nauč se psát

učebnice str. 75 - 79,

Písemně jsou doporučena tato cvičení, vždy jedno na jeden školní den :-)

str. 76/ cv. 2a, str. 77/ cv. 3a, str. 78/ cv. 2a, 3, str. 79/ cv. 5.

Čtení

Čítanka, str. 74 - 75, Nástupiště devět...

str. 76 - 77, Roztočená chaloupka

Nauč se číst

Psaní

Písanka str. 9 a 10.

Matematika

žlutá učebnice, 2. díl

Písemné sčítání str. 37 -39.

Pamětné odčítání, str. 40 .

V učebnici děti vyplní tato cvičenístr. 37/ cv. 1, 2, 5,

str. 38/ cv. 6, 7, 10, str. 39/ 13, 14, 18, str. 40/ cv. 1, 2, 3.

Luštěnky matematika 3. ročník

Interaktivní matematika

Umíme matiku

Školákov.eu Matematika

Geometrie

Čtyřúhelníky, učebnice str. 31

Čtyřúhelníky

Popisování čtyřúhelníků

Kružnice a kruh, učebnice str. 35 a 36

Kruh a kružnice

Kruh a kružnice 2

Angličtina

UNIT 6 Greg´s flat

Učebnice str. 40 - 43, PS str. 49 - 54.

Zapisovat slovíčka str. 91.

Školákov.eu Angličtina

Prvouka

Bezobratlí živočichové a obratlovci,

učebnice str. 53 - 55, PS str. 40 - 41.

Zápis do velkého sešitu vám zašlu do e - mailu :-)

Školákov.eu Prvouka

Luštěnky Prvouka 3. ročník

Interaktivní prvouka


20. března

Vyzkoušejte Abaku, úloha již na webu www.abaku.cz,

přístupové kódy máte v e - mailu.

Nezapomeňte na zápis do sešitu ČJ - čtení,

nadpis, autor, jedna věta (souvětí) a malý obrázek :-)


19. března

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Matýskova matematika

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Učebnice - online

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

www.didakta.cz

Přístupové kódy v e - mailu.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

www.pravopisne.cz

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

16. března

Domácí úkoly a procvičování na tento týden (16. 3. - 20. 3.)

Hlasité čtení s porozuměním 15 minut vlastní výběr knihy (každý den)

Čítanka

str. 66 - 67, Barbánek a kočka,

str. 72 - 73, O papouškovi...

Nezapomeňte na zápis do sešitu ČJ - čtení (nadpis, autor, věta- souvětí, obrázek :-)

Písanka

str. 7 a 8.

Český jazyk

Každý den hlasitě odříkat vyjmenovaná slova po B, L, M, P, S

Vyjmenovaná slova po S


učebnice str. 70 - 73,

 zopakovat poučky ve žlutém rámečku,

Písemně doporučena tato cvičení:

str. 70/ cv. 2, 3, str. 72/ cv. 2, str. 73/ cv. 4a, 5.

Doporučuji rodičům založit si jeden linkovaný sešit

a vypracovávat každý den písemně doporučená cvičení z učebnice.

Matematika

2. díl, žlutá učebnice

str. 32- 34,

geometrie str. 26, obdélník.

Čtyřúhelníky

Vlastnosti obdélníku

Vlastnosti obdélníku a čtverce, porovnání

Vlastnosti obdélníku

Vlastnosti obdélníku

Procvičování násobilky, zaokrouhlování na desítky a stovky,

pamětné sčítání a odčítání.

Prvouka

Živá příroda - Živočichové,

učebnice str. 51 a 52, PS str. 39, str. 40/ cv. 6.

Do velkého sešitu udělat zápis.

Angličtina

UNIT 5 At the park

učebnice str. 37 a 39, PS str. 46 - 48.

Všichni povinně procvičovat slovíčka v aplikaci WocaBee,

soutěžíme o ceny, ale


aplikace mi hlásí, že 9 žáků se stále nepřihlásilo :-)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Od 9. 00 hodin televizní vyučování na ČT2 pro děti 1. stupně :-)

UčíTelka

ČT Déčko web

Angličtina s Hurvínkem

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

13. března

Angličtina

Děti mohou procvičovat slovíčka v aplikaci WocaBee,

přihlašovací údaje jsem odeslala do e - mailu zákonným zástupcům.


Český jazyk a matematika

Domácí úkoly v aplikaci ScioDat,

kódy uživatelů a hesla odeslány do e- mailu zákonným zástupcům :-)

12. března

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vážení a milí rodiče,

dnes jsem Vám odeslala do e - mailové schránky

certifikáty k interaktivním učebnicím:

Český jazyk 3 a Matematika 3.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

11. března

Český jazyk

Procvičování vyjmenovaných slov (B, L, M, P, S)

chytáky po S

Vyjmenovaná slova po S

syn, sytý, sýr

syrový, sychravý, usychat

sýkora, sýček, sysel

syčet, sypat

souhrnné procvičování


Matematika

Násobení a dělení 0 - 10

Procvičování násobilky

Pamětné sčítání a odčítání do 1000

Anglický jazyk

Procvičovat všechna probraná slovíčka (1. - 5. lekce)

Numbers

Učebnice str. 36, PS str. 44/ cv. 2, 45/ cv. 1.

Road safety  (bezpečnost na silnici)

Prvouka

Živá příroda - živočichové,

učebnice do str. 51, bod 6., PS do str. 38.

Prosím zkontrolujte dětem velké sešity na prvouku

a dohlédněte na doplnění chybějícího učiva.

Písanka (2. díl),

dopsat do str. 6.


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vážení a milí rodiče,

vzhledem k současné mimořádné situaci

Vám budu v e - mailu zasílat každý den

informace k procvičování učiva v jednotlivých předmětech.

Info bude zároveň i na třídním webu 3. C :-)


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Nařízením vlády ČR je ZŠ od středy 11. 3. 2020 do odvolání UZAVŘENA

(„Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy", ve 2 vyhotoveních, k vyzvednutí u hospodářky ZŠ v pavilonu H přízemí, denně 7.00 – 15.30, případně u ředitele či zástupkyně ředitele).

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

6. března

Český jazyk

Vyjmenovaná slova po S,

učebnice do str. 69.

Písanka 1. díl odevzdat ke kontrole :-)

Písanka 2. díl, do str. 5 :-)


Matematika

Žlutá učebnice 2. díl,

procvičovat násobilku, sčítání a odčítání do 1000,
převody jednotek délky, hmotnosti a objemu.

Geometrie: rovinné útvary, trojúhelník a čtverec.

Angličtina

Unit 5 učebnice do str. 35, PS do str. 41.

Zapisujeme slovíčka PS str. 91.

Prvouka

Živá příroda

Živočichové a jejich vlastnosti,

učebnice str. 50, PS do str. 38.

V pondělí kontrola velkého sešitu.


12. února

Český jazyk
Vyjmenovaná slova po P,
učebnice do str. 61, PS do str. 41, VSN str. 43.

Písanka (1. díl)

do pondělí dopsat poslední stranu 32.

Matematika
Pamětné sčítání a odčítání v oboru do 1000

Anglický jazyk
Unit 5 At the park,
zapsat nová slova (don´t run!)

www.starfall.com

11. února

Český jazyk
Vyjmenovaná slova po P, 
učebnice do str. 61, PS do str. 40, VSN str. 40- 42.


10. února


Český jazyk
Vyjmenovaná slova po P,
učebnice str. 60, VSN str. 39.

Vyjmenovaná slova po P

Vyjmenovaná slova po M

Vyjmenovaná slova po L

Vyjmenovaná slova po B
Prvouka
Živá příroda- živočichové,
učebnice str. 49, PS do str. 37.

D. ú. na pátek: PS str. 37, cv. 1 a 2 do velkého sešitu :-)


6. února

Český jazyk 
Vyjmenovaná slova po M, 
učebnice do str. 59, PS do str. 39.


Matematika
Učebnice 2. díl do str. 21.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ABAKU, hra s kostkami

4. února

Prvouka

Živá příroda, učebnice do str. 48,

PS do str. 36. Kontrola PS v pátek.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Nový rozvrh na 2. pololetí

https://www.zsbrectanova.cz/source/skolni-rok/rozvrhy/3C.pdf

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

28. ledna

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Návštěva Divadla Spejbla a Hurvínka

Divadelní představení
 Pohádky pro Hurvínkaxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

V úterý 28. ledna jedeme MHD do Divadla Spejbla a Hurvínka

na divadelní představení Pohádky pro Hurvínka.

https://www.spejbl-hurvinek.cz/program/nase-hry/2013-03-27-14-25-49/pohadky-pro-hurvinka


Příchod do školy v 7. 40 hodin, návrat do 12. 35 hodin.

S sebou pití, svačinu, lítačku, ISIC (kapesné?).

Bačkory jen do ŠD. 


Bude uhrazeno z třídního fondu (žák 100 Kč).

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

24. ledna

Mít tak pejska
Matematika s Abaku, číselné řady


Matematika Abaku - číselné řady


22. ledna

Český jazyk
Vyjmenovaná slova po M,
učebnice do str. 56.

Matematika
Přirozená čísla v oboru do tisíce,
učebnice 2. díl (žlutá) do str. 5.

Angličtina
Unit 4 Let´s go shopping!
učebnice do str. 31, PS do str. 37.

Písanka do str. 25.

Čítanka do str. 45.

Prvouka 
učebnice do str. 48, PS do str. 36.


17. ledna

Český jazyk 
učebnice do str. 53, PS do str. 36.

Matematika
učebnice do str. 56.

Čítanka do str. 43, 
naučit se báseň str. 42
(Sněhuláci ve Lhářích) na čtvrtek (23. 1.)

Písanka do str. 24.

14. ledna

Český jazyk

Vyjmenovaná slova po L
učebnice do str. 52, PS do str. 36 dole.

Písanka do str. 23.

Čítanka do str. 42.

Matematika

Zaokrouhlování na desítky
učebnice do str. 56.

Geometrie

Opakování
učebnice str. 53, 
příprava na kontrolní práci.

Angličtina

Unit 4, učebnice do str. 27, PS do str. 33.


9. ledna

Český jazyk

Vyjmenovaná slova po L, 
učebnice do str. 51, PS do str. 36, 1-4 nahoře.

Písanka do str. 22.

Čítanka do str. 39.

Matematika

Opakování probraného učiva do str. 51.

Anglický jazyk

Unit 4, učebnice do str.26, PS do str. 30.

7. ledna 2020

Český jazyk

Vyjmenovaná slova po L,
učebnice do str. 50, PS str. 35/ cv. 1- 5 nahoře.

Písanka do str. 22.

Matematika

Písemné odčítání dvojciferných čísel, 
učebnice do str. 48.

Angličtina 

Unit 4, At the shop,
učebnice do str. 25, PS do str. 28.

Kontrola slovíček z 3. lekce v pátek.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Šťastný a veselý nový rok 2020!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ve čtvrtek 19. prosince pojedeme MHD (8.00 - 11. 40 hodin)

do Betlémské kaple na Výstavu betlémů.

https://vanocnivystava.cz/

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


16. prosince

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Anglický jazyk

Zítra 17. 12. 2019 nás v 10. 00 hodin

navštíví anglické divadlo Christmas Escapades.

All I want for Christmas is my two front teeth

https://www.youtube.com/watch?v=IokiF-r72Vo

We wish you a Merry Christmas

https://www.youtube.com/watch?v=g-OF7KGyDis

All you need is Love

https://www.youtube.com/watch?v=WWP80rXP4cM

Santa Claus is coming to Town

https://youtu.be/HWv72L4wgCc

This is Halloween

https://youtu.be/iQuVFBSPGcU

Jinglle bells

https://www.youtube.com/watch?v=3CWJNqyub3o

Rudolph the red Nose Reindeer

https://www.youtube.com/watch?v=fJQqOzkcHjg

Frosty The
Snowman

https://youtu.be/k6zW225k_O0
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


3. prosince

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vánoce se blíží a nás čeká

ve středu 4. 12. od 16.00 rozsvícení vánočního stromu s koledami před pavilonem H,
ve čtvrtek 5. 12.
15.50 - 16.15 vystoupení pěveckého sboru na Kubánském náměstí,

ve středu 11. 12. 16.00 - 17.30 Vánoční trhy ve třídách pavilonů B, C, D, E, (S),
ve čtvrtek 12. 12. 16.30 - 17.00 vystoupení pěveckého sboru na Staroměstském náměstí,
v pondělí 16. 12. od 19.00 Vánoční koncert v KD Barikádníků

(a od pondělí 23. 12. 2019 Vánoční prázdniny).

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

29. listopadu
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Vážení a milí rodiče,

ráda bych se s dětmi zapojila do projektu Krabice od bot.
 
Pokud budete chtít udělat radost cizím dětem,

naplníme společně dvě krabice pro dívky

a dvě krabice pro chlapce ve věku 9- 11 let.

Do krabice se hodí hračky, školní a výtvarné potřeby, kosmetika a doplňky,

vše v bezvadném stavu.


https://www.krabiceodbot.cz/o-projektu/jak-to-funguje/

Za Vaši případnou spolupráci předem děkuji :-)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Český jazyk
Vyjmenovaná slova po B, 
učebnice do str. 43, PS do str. 30, VSN do str. 9.

Matematika
Procvičování násobilky, sčítání a odčítání dvojciferných čísel,
Matýskova matematika, str. 18/ cv. 3, str. 20/ cv. 4, str. 21/ cv. 1.

Angličtina
Unit 3 Učebnice do str. 23, PS do str. 27.

27. listopadu

Český jazyk
Vyjmenovaná slova po B, PS str. 28.

Matematika
Procvičování násobilky, sčítání a odčítání dvojciferných čísel,
Matýskova matematika, str.18/ cv. 2 a 6.

Angličtina
Unit 3 Učebnice do str. 22, PS do str. 27.

26. listopadu

Český jazyk
Vyjmenovaná slova po B, 
VSN do str. 9, učebnice do str. 43.

Čtení
čítanka str. 30, 31,
do čtvrtka se naučit báseň str. 27.

Psaní
písanka do str. 17.

Angličtina
učebnice do str. 20, dále str. 22, PS str. 25,
dopsat slova z 3. lekce.

Matematika
Sčítání a odčítání dvojciferných čísel, násobilka,
učebnice do str. 40,
Procvičujeme s Matýskem str. 17/ cv. 4, 5, 6, str. 18/ cv. 1, 3.22. listopadu

Český jazyk
Vyjmenovaná slova po B (být a slova příbuzná),
učebnice do str. 42, VSN do str. 8.

Matematika
Sčítání a odčítání dvojciferných čísel s přechodem přes desítku, násobilka,
učebnice do str. 39.

ABAKU

https://www.duelovky.cz/abaku

https://abaku.org/vyzkousejte-aplikaci

https://abaku.org/abaku-doma

19. listopadu

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zítra, 20. listopadu,  se děti mohou jednotlivě fotografovat na vánoční fotografie.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Český jazyk
Vyjmenovaná slova B, VSN do str. 7/ cv. 9,
učebnice do str. 42.

Sloh
Vyprávění podle obrázkové osnovy,
učebnice str. 40.

Písanka
do str. 15.

Anglický jazyk
Unit 3 At Happy House
Učebnice do str. 19, PS do str. 22,
slovíčka str. 90, do slova sit (sedět).

Matematika

Sčítání a odčítání dvojciferných čísel s přechodem přes desítku,
učebnice do str. 37

Geometrie

Vzájemná poloha dvou přímek, učeb. str. 38.

Matýskova matematika

https://www.youtube.com/watch?v=2gXc10sn0jo

https://www.youtube.com/watch?v=o6EfscctoMI14. listopadu

Český jazyk
Vyjmenovaná slova, učebnice do str. 41,
PS do str. 27, Vyjmenovaná slova nově str. 3

Písanka
do str. 14

Čítanka
do str. 26

Matematika
učebnice do str. 35,
Matýskova matematika str. 16 (zaokrouhlení na desítky),
Sčítání a odčítání dvojciferných čísel str. 17/ cv. 1, 2, 3

Anglický jazyk
Unit 3, slovíčka str. 90 (prvních 21 slovíček zapsat)

11. listopadu

Anglický jazyk

(dopsat slovíčka 2. lekce)

Halloween

http://more2.starfall.com/n/holiday/halloween/load.htm?f&n=main


Kalendář
http://more2.starfall.com/m/math/calendar/load.htm?f&ref=main

Český jazyk
Nauka o slově, učebnice do str. 35, PS do str. 24.

Písanka
do str. 13, do čtvrtka 14. listopadu.

Matematika
Sčítání a odčítání dvojciferných čísel, učebnice do str. 34,

d. ú. str. 34/ cv. 4, 3. a 4. sloupec. přepsat do M- domácí

a vypočítat s rozkladem podle vzoru v učebnici.

4. listopadu

Český jazyk
Opakování a procvičování tvrdých a měkkých slabik,
učebnice str. 29/ cv. 5 (5 vět)

Matematika
Počítáme zpaměti,
učebnice str. 32/ cv. 47, str. 30/ cv. 35 a 36

Čtení a psaní

Písanka do str. 11

Čítanka str. 20- 21,
Koloušek na výletě, přečíst, ústně otázky str. 21,
zápis do sešitu Čj- čtení


30. října

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ve čtvrtek i v pátek

(ve čtvrtek 31. 10. od 10. 45 - 12. 30 hodin

 a v pátek 1. 11. od 10. 00 - 12. 30 hodin)

PLAVEME!


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

22. října

Písanka
dopsat str. 9, nenechávejte prázdné řádky.


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Plavání

Plaveme vždy v pondělí od 9. 00 do 9. 45,

mimořádně bude plavání probíhat ještě v těchto termínech:

ve čtvrtek 31. 10. od 10. 45 - 12. 30 hodin,

 a v pátek 1. 11. od 10. 00 - 12. 30 hodin.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
18. října

Český jazyk
Stavba souvětí, učebnice do str. 29.

Čítanka
do str. 19.

Vítězslava Klimtová
http://pohadkovazeme.cz/

https://www.youtube.com/watch?v=5shRUzDYZFo

Matematika
učebnice do str. 28/ cv. 17 - 20,
násobíme, dělíme, sčítáme a odčítáme do 100.

Geometrie
Polopřímka, učebnice str. 25.

https://www.youtube.com/watch?v=CDziy1mZ5xM

Polopřímky navzájem opačné

https://www.youtube.com/watch?v=r4Pi51hgBTY

Anglický jazyk
Unit 2 At school
učebnice do str. 13, PS do str.16,
slovíčka str. 89.

1. lekce

Učebnice str. 2 - 3

https://www.youtube.com/watch?v=dyhXCn1akXA&list=PLSqLnoKaasJ1X_wu5sa7C2Yj63xOl0Fw8&index=1

https://www.youtube.com/watch?v=qnH5y7hnBt8&list=PLSqLnoKaasJ1X_wu5sa7C2Yj63xOl0Fw8&index=12

Učebnice str. 4/ cv. 1

https://www.youtube.com/watch?v=GsdMWGwWNKw&list=PLSqLnoKaasJ1X_wu5sa7C2Yj63xOl0Fw8&index=2

Učebnice str. 4/ cv. 2

A song Come and play today!

https://www.youtube.com/watch?v=5aC2DIdqSBY&list=PLSqLnoKaasJ1X_wu5sa7C2Yj63xOl0Fw8&index=3

PS str.3/ cv. 1

https://www.youtube.com/watch?v=bSaDcTe5VtE&list=PLSqLnoKaasJ1X_wu5sa7C2Yj63xOl0Fw8&index=4


Učebnice str. 5

https://www.youtube.com/watch?v=-SvAkDV2uzc&list=PLSqLnoKaasJ1X_wu5sa7C2Yj63xOl0Fw8&index=5

PS str. 4/ cv. 1

https://www.youtube.com/watch?v=x0Z8gMqqA3g&list=PLSqLnoKaasJ1X_wu5sa7C2Yj63xOl0Fw8&index=6

PS str. 4/ cv. 2

https://www.youtube.com/watch?v=sHE4Yb47LDs&list=PLSqLnoKaasJ1X_wu5sa7C2Yj63xOl0Fw8&index=7

Sing a song A game in the garden, uč. str. 6

https://www.youtube.com/watch?v=ZPn6QH1OI8w&list=PLSqLnoKaasJ1X_wu5sa7C2Yj63xOl0Fw8&index=8

Učebnice str. 6/ cv. 1

https://www.youtube.com/watch?v=BI14VjjXx74&list=PLSqLnoKaasJ1X_wu5sa7C2Yj63xOl0Fw8&index=9

PS str. 6/ cv. 1

https://www.youtube.com/watch?v=sQ_mG6ThVQ8&list=PLSqLnoKaasJ1X_wu5sa7C2Yj63xOl0Fw8&index=10


Sophie´s World

https://www.youtube.com/watch?v=ACMpCiPw2dE&list=PLSqLnoKaasJ1X_wu5sa7C2Yj63xOl0Fw8&index=11

2. lekce

https://www.youtube.com/watch?v=2voPVTI53cY&list=PLSqLnoKaasJ1X_wu5sa7C2Yj63xOl0Fw8&index=13


Učebnice str. 8

https://www.youtube.com/watch?v=Ci9xPaIWXTw&list=PLSqLnoKaasJ1X_wu5sa7C2Yj63xOl0Fw8&index=14


Uč. str. 9

https://www.youtube.com/watch?v=BoWl3RA-UqI&list=PLSqLnoKaasJ1X_wu5sa7C2Yj63xOl0Fw8&index=16

PS str. 9

https://www.youtube.com/watch?v=NqiS0ioc1tI&list=PLSqLnoKaasJ1X_wu5sa7C2Yj63xOl0Fw8&index=15


PS str. 10/ cv. 1

https://www.youtube.com/watch?v=5UqsZNetq-k&list=PLSqLnoKaasJ1X_wu5sa7C2Yj63xOl0Fw8&index=17

Učebnice str. 10

Say the chant Show me something...

https://www.youtube.com/watch?v=c9SvawTFoCA&list=PLSqLnoKaasJ1X_wu5sa7C2Yj63xOl0Fw8&index=18

11. října

Český jazyk

Spojování vět, učebnice do str. 26, PS do str. 15.

Matematika

Násobení a dělení, učebnice do str. 24.
Doma denně procvičujeme násobilku!

Geometrie

Bod, přímka, úsečka, učebnice str. 9 a 18.

Anglický jazyk

2. lekce  At school, učebnice do str. 12, PS do str. 14.

V úterý (moje skupina) opakovací test 1. lekce,
učebnice str. 2 - 7.
Žáci si přinesou svoji fotografii.

4. října

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pokud mají rodiče zájem o vystavení průkazu ISIC pro žáka,

vytiskněte a vyplňte žádost:

https://www.zsbrectanova.cz/source/dokumenty/zadosti-formulare/zadost-ISIC.pdf

Přineste třídní učitelce.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Český jazyk

Věta jednoduchá a souvětí, učebnice do str. 24, PS jsem si vybrala,

děti měly dokončit do str. 15.

Matematika

Procvičujeme násobení a dělení 2, 3, 4, 5, 6 a 7.

Každý den píšeme malý test (písemně 10 příkladů).

Učebnice do str. 21/ cv. 25, 30 a 31.

Geometrie

Rýsujeme přímku (str. 9) a úsečku (str. 18).

https://www.youtube.com/watch?v=IhPygmSUxrQ

https://www.youtube.com/watch?v=6g5uxQTJDaI

https://www.youtube.com/watch?v=h4XkTyUjxVE

Anglický jazyk

2. lekce At school/ Ve škole, učebnice do str. 11,

PS do str. 10.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ve čtvrtek 26. 9.

jsme se po snídani vydali lanovkou do Jánských Lázní

a odtud jsme šli pěšky lesní cestou asi 1 km na Stezku korunami stromů

(stezka se vine v celé délce 2180 m a vyhlídková věž je vysoká 45,5 m).

Když jsme sestoupili zpátky na pevnou zem, měli jsme co dělat,

abychom stačili lanovku zpět a vrátili se včas na oběd.

Po obědě měly děti polední klid. Před svačinou pak vzorně zapisovaly

předposlední den do svého školního deníku. Naší poslední společnou akcí

na škole v přírodě byla cesta za pokladem. Paní vychovatelka pro děti připravila cestu

vyzdobenou barevnými stužkami a děti musely odpovídat na otázky.

Na konci cesty na ně čekal poklad, který ukrýval sladkosti.

Po večeři jsme sbalili kufry a paní vychovatelka vyhodnotila bodování v úklidu

a soutěž skupin. Děti dostaly odměny a spokojené ulehly do svých postýlek.

Škola v přírodě končí a všechny děti se těší na maminky a tatínky!

Ve středu 25. 9.

jsme se probudili do zamračeného dne. Venku mrholilo a byla velká mlha,

pozorovali jsme ji z okna! Dopoledne nám ale uteklo rychle, učili jsme se, a  hlavně

 jsme si vyráběli  masky na odpolední karneval!

Po obědě si děti oblékly pláštěnky, nazuly gumovky a šli jsme se projít do přírody,

abychom měli nové zážitky, třeba jen z deštivého počasí...

Vrátili jsme se na odpolední svačinu a děti se těšily na karneval.

Karneval jsme si všichni moc užili, tančili jsme, zpívali, děti soutěžily v rybolovu,

hrály židličkovanou a předvedly nám promenádu v maskách.

Celý den bylo venku deštivo, ale u nás v "chalupě"

je slunečno neustále!

V úterý 24. 9.

k nám přijely výtvarnice z výtvarné dílny Bosorka.

Děti si pod jejich výborným vedením

vyrobily vlastní zápisník, lapač snů nebo si namalovaly hrneček či misku.

Ale během dopoledne jsme se i učili.

Po obědě jsme si s dětmi vyšli na nedaleký televizní vysílač, který je bohužel

nedostupný veřejnosti. Po společném fotografování si paní vychovatelka s dětmi

zasoutěžila, děti skákaly v pytlích, běhaly, předávaly si štafetu a dělaly trakaře.

Zpátky do hotelu jsme spěchali na výborné domácí buchty s povidly, které pro nás

k svačině upekl pan kuchař. Chlapci si ještě před večeří zahráli fotbal a děvčata

se mohla připravovat na vyučování. Po večeři jsme ještě vázali naše školní deníky 

a paní vychovatelka dětem rozdala vylisované rostlinky, aby děti

samy vyrobily herbář. Celý den se vydařil!

V pondělí 23. 9.

jsme měli celodenní výlet.

Hned po snídani jsme se pěšky vydali do Horního Maršova.

Naobvědvali jsme se na odpočívadle v lese, pan kuchař nám upekl obrovské kuřecí řízky!

Z Horního Maršova jsme odjeli autobusem do Pece pod Sněžkou,

kde na nás čekal elektrovláček, který nás zavezl na Kolínskou boudu.

Na Kolínské boudě děti krmily kozy, hrály si na různých průlezkách, houpaly se,

skákaly na trampolínách, chodily bosy po různých typech povrchu,

běhaly sem a tam, z jedné atrakce na druhou :-)

Odtud jsme se vraceli zpět pěšky lesem podél plavební přehrady Klausa.

Děti pokračovaly sběrem bylinek pro princeznu,

zítra si budou vyrábět ve skupinkách ve ŠD herbář. Později

děti hledaly a sbíraly papírové motýly, a tak získaly i sladkou odměnu.

Děti byly celý den moc šikovné!!!V neděli 22. 9.

jsme měli odpočinkový den!

Dopoledne jsme se neučili, ale děti si zazpívaly

krásné písničky a na louce před hotelem soutěžily, běhaly a hledaly zvířátka, za která

získaly body. Po obědě jsme vyrazili pěšky na Pardubickou boudu a při zpáteční cestě jsme

se zastavili před hotelem Černá bouda, kde děti pozorovaly dalekohledem Sněžku.

Po večeři jsme měli přípravu na vyučování, a hned potom si děti vymalovaly Vílu Květušku

nebo Kašpárka. Celý den se nám moc vydařil, děti jsou spokojené.

Na stýskání moc času nezbývá!

V sobotu 21. 9.

jsme se probudili do krásného dne. Paní vychovatelka Věrka

vzbudila děti veselou hudbou. V 7. 30 hodin jsme se všichni  nasnídali a připravili 

se na vyučování. Vyučování děti bavilo, děti počítaly, psaly, kreslily, zpívaly...

Po chutném obědě jsme společně vyrazili do přírody, po cestě jsme si natrhali borůvky,

děti soutěžily v hodu šiškou, ve skupinkách tvořily kašpárky z přírodnin a vyzkoušely si

chůzi jako provazochodci. Den ale ještě nekončil. Pochutnali jsme si na večeři, pan kuchař

uvařil výborné jahodové knedlíky!

Den jsme zakončili vyrobením veselého papírového kašpárka.V pátek 20. 9.

jsme se s dětmi vydali autobusem na školu v přírodě

do Jánských Lázní v Krkonoších.

V Jánských Lázních jsme postupně nastoupili do kabinkové lanovky,

která nás vyvezla na Černou Horu. Dětem jsme pomohli nanosit kufry do jejich pokojů

a chystali jsme se na večeři. Děti si pochutnaly, daly si bramborovou polévku

a bramborovou kaši s karbanátkem. Po výborné večeři jsme děti uložily

do čerstvě povlečených peřin a popřály jim dobrou noc :-)


19. září

V pondělí 23. září není lekce plavání.

Děti, které nejedou na školu v přírodě, budou chodit do třídy 2. C,

odkaz na rozvrh:

https://www.zsbrectanova.cz/source/skolni-rok/rozvrhy/2C.pdf

a do školní družiny na pavilon D k paní vychovatelce Hance Svitákové.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

V pátek 20. září odjíždíme na školu v přírodě.

Sraz v 11. 30 hodin před poliklinikou, odjezd ve 12.00 hodin.

Nezapomeňte vyplněnou bezinfekčnost s datem 20. 9. 2019 :-)

a červenou pentličku na kufr.

Učivo s sebou: učebnice Čj, Ma, čítanku, PS - Čj.

Kdo má doma, tak vezme malý sešit Čj školní a M školní, písanku (většinu mám u sebe).

Ostatní sešity nepotřebujeme.

Vybavený penál, pero, obyčejné tužky, pastelky nebo fixy, nůžky....

...a dobrou náladu!!!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

14. září

V pondělí 16. září plaveme,

učíme se Ma, Čj a čtení - psaní.

Tělocvik v pondělí po dobu plavání nemáme.

Český jazyk

Opakování učiva 2. ročníku

Věta, slovo, slabika, hláska,

učebnice str. 8, PS do str. 6.

Písanka do str. 4.

Matematika

Opakování učiva 2. ročníku,

učebnice do str. 9.

Pomůcky na Aj:

Učebnice Aj, velký pracovní sešit Aj,

malý sešit Vocabulary (slovníček), Grammar (gramatika).

11. září

Jak si připravit pomůcky na jednotlivé předměty:

Žákovskou knížku, notýsek a úkolníček na každou vyučovací hodinu :-)


Český jazyk

Učebnice ČJ, velký pracovní sešit, 

malé sešity: ČJ školní, ČJ domácí, ČJ diktáty

Čtení (+ psaní)

Čítanka, písanka, malý sešit ČJ čtení

Sloh

Učebnice ČJ, velký sešit ČJ sloh

Matematika

Učebnice matematiky (malá modrá) 1. díl,

velký pracovní sešit Matýskova matematika

malé sešity: M školní, M domácí

velký sešit bez linek Geometrie (necháváme ve škole)

8. září

Vybíráme peníze na:

třídní fond 300 Kč,

pracovní sešit z AJ 231 Kč,

sešity, papíry  a
423 testy ,12 Kč
A4 440, 16 Kč
A4 444, 16 Kč
A5 523, 6x 6Kč, 36 Kč
A5 524, 2x 6Kč, 12 Kč
A6 644 5 Kč
A5 slovníček AJ 17 Kč
úkolníček 13 Kč
barevné papíry 19 Kč
podložka A5, 3 Kč
rychlovazač 6 Kč
bílé papíry 14 Kč
čtvrtky A3, 18 Kč
čtvrtky A4, 18 Kč
Celkem 205 Kč

pracovní sešity:
Matematika 3 díly á 49 Kč, 147 Kč
Matýskova matematika 36 Kč
Písanka 2 díly á 18 Kč, 36 Kč
Český jazyk 50 Kč
Vyjmenovaná slova 41 Kč
Prvouka 72 Kč
Celkem 382 Kč

 Celkem 1 118 Kč.


6. září

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

V pondělí 9. září jedeme na plavání.

Učíme se 8. 00 - 8. 30 hodin český jazyk,

8. 30 odjezd busem od školy,

9. 00 - 9. 45 hodin plavání,

10. 15 hodin je návrat,

10. 15 - 10. 45 hodin matematika.

Další vyučovací hodiny dle rozvrhu. 

Žáci si s sebou na plavání vezmou:

plavky (chlapci přiléhavé, ne volné),

plavecké brýle, ručník, mýdlo,

koupací čepici (dívky musí, chlapci mohou)

gumové pantofle k bazénu, vše v igelitové tašce.

Extra svačinu po plavání.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Plaveme vždy v pondělí, výuka plavání nebude probíhat

28. 10., 23. 12. a 30. 12. 2019.


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Český jazyk

Opakování učiva 2. ročníku: Věta, slovo, slabika, hláska, rozdělení hlásek,

učebnice str. 5 a 6, PS (pracovní sešit) str. 4, sloupeček vpravo.

https://www.skolaci.com/opakovani-veta-slovo-slabika-hlaska/19072

Psaní

Písanka: str. 1, kdo nesplnil ve škole, dopíše a zkontroluje doma.

Matematika

Opakování učiva 2. ročníku, učebnice str. 3- 8.

Angličtina

Opakování: Happy House 1

https://www.youtube.com/watch?v=7WEfPA4-wk8&list=PLXRc4iUBOFzt281-FOFEkwFsH9LXNic5e&index=3

https://www.youtube.com/watch?v=yiGT-CkHV8Q&list=PLXRc4iUBOFzt281-FOFEkwFsH9LXNic5e&index=13

https://www.youtube.com/watch?v=KUEULgZ7ly0&list=PLXRc4iUBOFzt281-FOFEkwFsH9LXNic5e&index=24

https://www.youtube.com/watch?v=S9Tx2nu5WVA&list=PLXRc4iUBOFzt281-FOFEkwFsH9LXNic5e&index=33

https://www.youtube.com/watch?v=N-64KAixKyU&list=PLXRc4iUBOFzt281-FOFEkwFsH9LXNic5e&index=17

https://www.youtube.com/watch?v=qMYdn7Q2XTc

https://www.youtube.com/watch?v=Rf9L0kO62q8

https://www.youtube.com/watch?v=Rf9L0kO62q8

Zábavná angličtina

http://more2.starfall.com/m/math/calendar/load.htm?f&ref=main

Píseň BINGO

https://www.youtube.com/watch?v=9mmF8zOlh_g


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Od pondělí zapisujeme zapomínání a vyrušování v hodinách. 

3x zapomenutí (školních pomůcek, potřeb, domácích úkolů) nebo vyrušování = poznámka

5 poznámek v žákovské knížce = napomenutí třídního učitele

dalších 5 poznámek = důtka třídního učitele

dalších 5 poznámek = důtka ředitele školy


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx3. září

Ve středu se učíme podle rozvrhu.

https://www.zsbrectanova.cz/source/skolni-rok/rozvrhy/3C.pdfDěti si přinesou kufřík s výtvarnými potřebami (doplníme postupně),

ručník s poutkem a

věci na TV (tričko, legíny/ kraťasy, sportovní obuv na ven i do tělocvičny).

Výtvarné potřeby:

vodové barvy (anilinky), temperové barvy, štětce: malý a velký, plochý a kulatý,

kelímek na vodu, igelitový ubrus, zástěrka nebo staré tričko,

voskovky, modelína, suché pastely, nůžky, lepidlo kulaté,

paleta na temperové barvy, černá tuš. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ve středu 4. září se koná třídní schůzka od 18 hodin v pavilonu C, v učebně 3. C.


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2. září

Ve středu 3. září budeme končit v 11. 40 hodin. 

Na oběd odcházíme dle rozpisu v 11. 35 hodin.

Po obědě budou děti rozděleny do pěti různých oddělení školní družiny.


Děti si s sebou do školy přinesou

přezůvky, ručník, aktovku a penál s psacími potřebami.https://www.zsbrectanova.cz/source/aktuality/casovy-plan-1-tyden-19-20.pdf

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vážení a milí rodiče,

v pondělí 2. září 2019 se těšíme,

společně s Veronikou Hlízovou (asistentka pedagoga),

na vaše děti.

Sejdeme se před pavilonem H v 7. 50 hodin,

poznávacím znamením bude cedule s nápisem:

3. C 

...vyučování končí první školní den v 8. 45 hodin,

potom si rodiče odvádějí děti domů nebo děti odcházejí do školní družiny (ŠD).

Prosím, pokud vaše dítě odchází do ŠD, nebo samo domů, 

napište lísteček s informací,


v kolik hodin odchází vaše dítě domů, zda samo, nebo kdo si jej vyzvedne...

Děkuji.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Moje e - mailová adresa je:

vlasta.stepanova@zsbrectanova.cz

Těším se na vaše děti a na spolupráci s vámi!

Mgr. Vlasta Štěpánová, třídní učitelka 3. CRychlý kontakt

Základní škola, Praha 10,
Břečťanová 6/2919
106 00 Praha 10

IČO: 47611871
č.ú.: 2000742329/0800

tel.: +420 272 651 133
e-mail: skola@zsbrectanova.cz
datová schránka: is6xmbd

Zobrazit na mapě

 

Základní informace

                  

Kalendář akcí

ZŠ do odvolání UZAVŘENA

1. - 8. 4. Zápis do 1. tříd
              (viz aktuality)

7. 4.   Divadlo U Hasičů - přípravná třída
          Polytechnická hnízda, 8. A

9. 4.   Velikonoční prázdniny

14. 4. Farma Netluky, 2.B, přípravná třída
16. 4. ŠD, Dendrologická zahrada
20. 4. Planetárium, 1. třídy
21. 4. Mc Donald´s Cup 1. - 3. třídy
          Dopravní hřiště - přípravná třída
22. 4. Mc Donald´s Cup 4. - 5. třídy
23. 4. Výtvarná dílna, 1. třídy
          ŠD, Obora Hvězda, Bílá hora

Školní jídelna

Kontakt
Placení, odhlášení stravného
Jídelníček

--------------------------------------------------------

Webmail (přihlášení)

O škole
Charakteristika
Školská rada
Prezentace tříd
Archiv
Školní rok
2019/2020

Organizace roku
Rozvrhy
Výuka
Zvonění
Kroužky
Knihovna
Rodiče
Konzultační hodiny
Třídní schůzky
Pravidla pro omlouvání absence
Poradenství
Zápis do 1. třídy
Přijímací zkoušky na SŠ
Zajímavosti
Dokumenty
Formuláře, žádosti
Školní řád
ŠVP
Plán výchovného poradce
Program prevence
Úmluva o právech dítěte
Výroční zprávy
Rozpočet
Zásady zpracování osobních údajů
Fotogalerie
Škola
Školní družina
Výtvarná galerie
Školní družina
Denní režim
Vnitřní řád
Platba
Přihláška
Prezentace oddělení
Prezentace kroužků
Kontakty
Škola
Vedení
Učitelé 1. stupeň
Učitelé 2. stupeň
Poradenství
Školní družina
Provoz
Školní jídelna
Pedagogicko - psychologická poradna
Pověřenec (GDPR)
Škola v přírodě
ZŠ Břečťanová | skola@zsbrectanova.cz (c) 2020 Jan Slabý - IT Market  All right reserved