Uvod

2.C (Mgr. Pavlína Bečvářová)


Červen

Natálka vypěstovala jablůňky ze semínek.21. 6.

Po

Čj – Vypracuj si v učebnici cvič. 103/4 a cvič. 104/5, 6 ústně. Některá souvětí ze cvič. 6 napiš do sešitu.

Vypracuj v pracovním sešitě cvič. 40/1, 2, 3.

Přečti v čítance str. 143 a odpověz si na otázku č. 2. Pokud chceš, můžeš si přečíst, co se Aničce přihodilo v moři na str. 164 až 165.

 

M – Rozepiš a vypočítej do cvič. sešitu příklady:

4 . 8 = 8 + 8 + 8 + 8 =

2 . 8 =

5 . 8 =

3 . 8 =

 Vypracuj v pracovní sešitě cvič. 24/3, 4, 5, 6.

 

Út

Čj – Vypracuj v učebnici cvič. 104/8, 9 ústně.

Vypracuj v pracovním sešitě str. 41.

Přečti v čítance str. 146 a 147 a odpověz na otázky. Případně přečti str. 145.

 

M – Napiš do cvičného sešitu řadu násobků čísla 8.

Vypracuj v pracovní sešitě cvič. 24/7, 8, 9, 10.

 

St

Čj – Vypracuj v pracovním sešitě str. 42 a 43.

Přečti v čítance str. 151 až 153.

 

M – Vypracuj v pracovní sešitě cvič. 27/1, 2, 4 a 31/1, 2.

 

PRV – Léto v lese. Poznávej s Ájou na str. 62 a 63 v učebnici rostliny, živočichy a houby v lese.

Vypracuj dále stranu 68 v pracovním sešitě.

 

 

Čt

Čj – Vypracuj v pracovním sešitě str. 44 a 45.

Přečti v čítance básničku Letní na str. 157, dále strany 158 a 159, případně Malovanou básničku o výletě k babičce (str. 163).

 

M - Vyřeš v pracovní sešitě cvič. 31/3, 4.

 

PRV – Vypracuj stranu 69 a 70 v pracovním sešitě.A HURÁ LÉTO A PRÁZDNINY!!


(NEZAPOMEŇ SI V PÁTEK PŘIJÍT PRO VYSVĚDČENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020.)14. 6.Po

Čj - 
Vypracuj v učebnice cvičení 100/3 a 101/1 ústně.
Vypracuj v pracovním sešitě cvič. 35/2, 3, 4, dále 36/1 a manipulační činnost na str. 35.
Napiš krasopisně v písance str. 30.

M - Počítáme zpaměti - sloupečky č. 81, 82.
Vypracuj v pracovním sešitě cv. 21/2, 3, 4, 5, 6.Út

Čj - Vypracuj v učebnici cvič. 101/2 písemně a cvič. 101/3 ústně, nebo písemně.
Vypracuj v pracovním sešitě cvič. 36/2, 3, 4 a 37/1 a), b).
Napiš krasopisně v písance str. 31.
Přečti v čítance str. 140 a odpověz si na otázky pod textem.

Do neděle přečti z knížky Z deníku kocoura Modroočka kapitolu Kiki.

M - Počítáme zpaměti - sloupečky č. 83, 84.
Vypracuj v pracovním sešitě cv. 21/7, 8 a 22/1. Pracuj s kartičkami se znázorněním a s dvojicí činitelů (cv. 1).St

Čj - Vypracuj v učebnici cvič. 101/4 písemně a cvič. 101/6 ústně. Nacvič si diktát (ve cvič. 101/5).
V pracovním sešitě dokonči cvič. 37/1 a vypracuj dále cvič. 38/1, 2.
Přečti v čítance str. 141 a 142 a odpověz na otázky pod textem.

M - Počítáme zpaměti - sloupečky č. 85, 86.
Vypracuj v pracovním sešitě cv. 22/2, 3, 4, 5, 6, 7.

PRV - Statek v létě. Prohlédni si v učebnici str. 58 a 59 a ukaž si všechna zvířata i všechny rostliny na statku.
Vypracuj v pracovním sešitě cvič. 69/1, 2, 3.Čt

Čj -
Vypracuj v učebnici cvič. 102/1, 2, 3, 4.
Vypracuj v pracovním sešitě cvič. 38/3.
Napiš v písance krasopisně str. 32 a 33.
Přečti v čítance básničku První pomoc 155 na str. 144.

M - Počítáme zpaměti - sloupečky č. 87, 88.
Vypracuj v pracovním sešitě cvič. 23/1, 2, 3.

PRV - Léto na louce. Prohlédni si dvoustranu 60 a 61 v učebnici a snaž se zapamatovat si rostliny, které jsou na obrázku. Také se snaž naučit poznávat hmyz a ptáky na obrázku.

Čj - Vypracuj cv. 101/7 písemně do cvič. sešitu.
Vypracuj cvič. 103/1 ústně. Pozorně si přečti žlutý rámeček! Vypracuj cvič. 103/2 ústně a cvič. 103/3 také ústně.
Vypracuj v pracovním sešitě cvič. 39/1, 2.
Přečti v čítance básničky Policie 158 a Hasiči 150 na str. 144. Dále přečti v čítance básničky Start do léta a Jahoda na str. 145 a odpověz na otázky.

M - Počítáme zpaměti - sloupečky č. 88.
Vypracuj v pracovním sešitě cvič. 23/4, 5, 6, 7 a 24/1, 2.7. 6.

Po

Čj - Spojky.
Přečti si v učebnici na str. 95 cvičení 1 a žlutý rámeček potom přepiš do cvičného sešitu.
Vypracuj ústně cvič. 95/2, 3 v učebnici.
Krasopisně napiš v písance str. 26.
Přečti v čítance str. 137 a odpověz na otázky pod pohádkou.

M - Počítáme zpaměti - sloupečky č. 72 a 73.
Geometrie - Vypracuj v pracovním sešitě str. 13.


Út

ČJ - Spojky. Přečti si text ve cvič. 95/4 v učebnici, zkus najít některé spojky a odpověz si na otázky pod textem.
Vypracuj v pracovním sešitě cv. 27/1.
Napiš krasopisně v písance str. 27.
Přečti v čítance strany 138 a 139 a odpověz na otázky.

Do neděle přečti z knížky Z deníku kocoura Modroočka kapitoly Brzobohatý a Proč má kůň smutné oči.

M - Počítáme zpaměti - sloupečky č. 74 a 75.
Vypracuj v pracovním sešitě cv. 18/2, 6.


St

Čj - Spojky. Vypracuj v pracovním sešitě cv. 27/2.
Psaní velkých písmen.
Vypracuj si ústně cv. 99/1, 2 v učebnici.
Vypracuj si cv. 33/1, 2 v pracovním sešitě.
Písanka str. 28.

M - Počítáme zpaměti - sloupeček č. 76.
Geometrie - Vzájemná poloha dvou přímek. Vypracuj v pracovním sešitě str. 19. Jak si představíme rovinu? Co jsou přímky různoběžné? Co jsou kolmice?

PRV - Zopakuj si, co jsou to společenstva (str. 56 v učebnici). Dále si prohlédni, kdo žije ve vodě a u vody a jaké rostliny zde rostou (str. 57 v učebnici). A jak je to v lese? (str. 57 v učebnici). 


Čt

Čj - Vypracuj si v učebnici cvič. 99/3, 4 ústně.
A vypracuj si v pracovním sešitě cv. 33/3, 4 a 34/1. Budeš potřebovat knížku Honzíkova cesta.
Napiš krasopisně v písance str. 29.
(Přečti v čítance str. 140.)

M -  Počítáme zpaměti - sloupeček č. 77, 78.
Násobení osmi. Vypracuj v pracovním sešitě cv. 20/1, 3.

PRV - Vypracuj v pracovním sešitě str. 66 a 67.
Čj - Vypracuj v učebnici cvič. 100/5 a 100/1 ústně. Potom přepiš do cvič. sešitu žlutý rámeček. 
Ústně, nebo písemně vypracuj doplňovačku ve cv. 100/2.
Vypracuj v pracovním sešitě cv. 34/2, 3 a 35/1, 2.

M - Počítáme zpaměti - sloupeček č. 79, 80.
Násobení osmi. Vypracuj v pracovním sešitě cv. 20/2, 4, 5 a 21/1.

VV - Deštník:

https://cz.pinterest.com/pin/335166397245979015/.

Nebo zvířátko...

https://cz.pinterest.com/pin/335166397245978436/.

DEŠTNÍK:

PTÁČCI:
 


31. 5.

Po

Čj - Slovesa.
V učebnici si vypracuj cv. 93/6, 7 ústně a v pracovním sešitě vypracuj cv. 24/1 - 3.
V písance napiš krasopisně str. 21 a 22.

Do neděle přečti z knížky Z deníku kocoura Modroočka kapitolu Bylo to velice vážné.

M - Počítáme zpaměti - sloupečky č. 63, 64.
Pracovní sešit str. 16, cv. 1 - 4. Výsledky závorek si můžeš u cvič. 2 a 4 psát nad závorku do kroužku...

Út

Čj - Slovesa. Vypracuj v pracovním sešitě str. 25.
Přečti si v čítance str. 132 až 133 a odpověz si na otázky pod textem.

M - Počítáme zpaměti - sloupečky č. 65 a 66.
Pracovní sešit cv. 16/5 - 7.
Vyřeš přímo do zadání, nebo do cvičného sešitu cv. 36/4, 5 z pracovního listu:St

Čj - Předložky. Vypracuj v učebnici ústně cv. 94/1. Přečti si v učebnici žlutě vyznačený rámeček na str. 94 a přepiš si jej do cvičného sešitu. Dále vypracuj v učebnici cv. 94/2 ústně a cv. 94/3 písemně.
Napiš krasopisně str. 23 v písance.
Přečti v čítance na str. 134 báseň Sluníčko a odpověz na otázky.

M - Počítáme zpaměti - sloupečky č. 67 a 68.
Dělení sedmi. Pracovní sešit cv. 17/1, 2. Kartičky se znázorněním a s dvojicí činitelů najdete v příloze uprostřed sešitu.

PRV - Léto. Přečti si v učebnici str. 56 a snaž se vše si zapamatovat. (Jak to chodí v okolí obydlí a jak na louce?)

Čt

Čj - Vypracuj společně s někým z rodičů, nebo starším sourozencem cv. 94/4 v učebnici.
Vypracuj v pracovním sešitě cv. 26/1.
A napiš krasopisně v písance str. 24.

M - Počítáme zpaměti - sloupečky č. 68 a 69.
Vypracuj v pracovním sešitě cv. 17/3, 4 a cv. 18/2.

PRV - Vypracuj v pracovním sešitě str. 66. (Společný úkol ne.)

Pá 

Čj - Vypracuj v pracovním sešitě cv. 26/2, 3, soutěž na str. 26 a str. 24 a rébus na str. 26.
Písanka str. 25.
Přečti v čítance strany 134 až 136 a odpověz vždy na otázky pod textem.

M - Počítáme zpaměti - sloupečky č. 70 a 71.
Vypracuj v prac. sešitě cv. 18/1, 3 4, 5.

VV - Na pátek 12. 6. - ptáčci na hnízdě:

https://cz.pinterest.com/pin/388928117815560230/,

(https://cz.pinterest.com/pin/506021708123767443/),

nebo

https://cz.pinterest.com/pin/489344315764140836/?

(https://cz.pinterest.com/pin/437693657533726975/)...


S pozdravem! P. B.


Květen

Kytičky 

24. 5.

Po

Čj - Podstatná jména. 
Vypracuj v učebnici cv. 91/1 a přepiš si do cvičného sešitu žlutě vybarvený rámeček z učebnice. Dále vypracuj ústně cv. 91/2 - 5 v učebnici.
V pracovním sešitě vyřeš cvičení 22/1, 2 a doplň cvičení 21/1.
Přečti si v čítance na straně 128 a 129 Porsche a fiat pětistovka a odpověz na otázky.

M -
Počítáme zpaměti - sloupeček č. 56.
Zopakuj si násobky čtyř, pěti a šesti tam i zpět. (0, 4, 8, ............40 atd. )
Do sešitu na geometrii si vyřeš následující cvičení: 73/ 20, 73/21, 77/45, 77/46, 77/47, (77/48), (77/49).  


Út

Čj - Podstatná jména. Vypracuj cv. 92/6a v učebnici písemně do cvičného sešitu. 
Vypracuj v pracovním sešitě cvič. 22/3, 4 a cv. 21/2 - pomůže ti učebnice.
Přečti si v čítance na str. 129 básničky a odpověz na otázky pod nimi.

M - Vypočítej do cvič. sešitu příklady:

3 . 6 =              36 : 6 =
6 . 6 =              48 : 6 =
7 . 6 =              24 : 6 =

Počítáme zpaměti - sloupeček č. 57.
Opakování násobení a dělení dvěma, třemi a čtyřmi:
Pracovní sešit cvič. 1/3 - 7.

St

Čj - Podstatná jména. Učebnice cvič. 92/8.
Pracovní sešit cvič. 23/1, 2 a str. 21 cvič. 3, 4 a soutěž.
Písanka str. 18.
Čítanka str. 130 - báseň Pozor - jedu! a otázky pod ní.

M - Počítáme zpaměti - sloupeček č. 58.
Opakování násobení a dělení dvěma, třemi a čtyřmi:
Pracovní sešit cvič. 1/2, 2/1- 4.
Násobení sedmi.
Pracovní sešit cvič. 14/1, 2.

PRV - Pracovní sešit str. 64.

Čt

Čj - Podstatná jména. Vypracuje v pracovním sešitě cvič. pro bystré hlavy na str. 23.
Slovesa. Vypracuj v učebnici cv. 92/1 ústně a žlutě vybarvený rámeček přepiš do sešitu. 
Napiš krasopisně v písance str. 19.
Přečti si v čítance na str. 130 báseň Balón a odpověz na otázky. Přečti si str. 131 (Popelářský vůz) a odpověz opět na otázky.

M - Počítáme zpaměti - sloupečky č. 59 a 60.
Pracovní sešit 14/3 - 6.

PRV - Pracovní sešit str. 65.Čj - Slovesa. Vypracuj v učebnici cv. 93/2, 3, 4 ústně a cv. 93/5a písemně, 93/5b ústně.
Napiš krasopisně v písance str. 20.

Do neděle přečti v knížce Z deníku kocoura Modroočko kapitolu Žluťák

M - Počítáme zpaměti - sloupečky č. 61 a 62.
Pracovní sešit cvič. 15/1 - 6

VV - Kytičky z papíru.

Kytičy z proužků,

https://www.pinterest.cl/pin/327355466667409983/,

nebo

https://www.pinterest.cl/pin/179229260158700969/,

https://www.pinterest.cl/pin/454652524875003619/,

nebo jako quilling, 

https://www.living.cz/jak-si-udelat-quilling-umelecka-dila-z-barevnych-prouzku-papiru/.

Skládané kytičky,

https://www.skolnisvet.cz/skladane-kvetiny-z-papiru-diy/.

Kytičky z krepového papíru,

https://www.ireceptar.cz/hobby/kvetiny-z-krepoveho-papiru-ruze-karafiat-pivonka-jirina-lilie.html.

Udělej si dnes kytičku podle svého uvážení:

https://www.google.com/search?q=tvo%C5%99en%C3%AD+s+d%C4%9Btmi+kyti%C4%8Dka&rlz=1C1GCEU_csCZ875CZ875&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=Y9lIqg9jrAGJEM%253A%252CoNVbnVVxfOfT3M%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQISFPHTMuFjw4gLOI96hEmFfAV-g&sa=X&ved=2ahUKEwiOuY7vuNHpAhWyQEEAHZQIA1IQ9QEwA3oECAoQIQ#imgrc=Y9lIqg9jrAGJEM:
NÁSTĚNKA - DOMÁCÍ ZVÍŘÁTKO:

   

      

       
   
   

   

   


NÁSTĚNKA - PORTRÉT MAMINKY, NEBO TATÍNKA:
 
 

 
 

17. 5.

Po

Čj -
Vypracuj si písemně cvič. 89/6 a 89/8. Ve cvič. 8 piš místo na tabuli do sešitu... Vypracuj ústně cvič. 89/7 a dále v pracovním sešitě cvič. 19/1 - 5.

Do neděle si přečti z knížky Z deniku kocoura Modroočko kapitoly Zachránil mě Franta Šramota a Jak se vlastně pasou žížaly. 

M -
Počítáme zpaměti - sloupečky č. 46, 47.
Zopakuj si znova ústně násobky 6 tam a zpátky... (0, 6, ................60).
Vypracuj v PS cvič. 11/1 - 3. Kartičky se znázorněním a s dvojicemi činitelů byly v příloze předchozího dílu učebnice a děti je nemají u sebe. V tomto díle jsou kartičky pro násobky od 7 výš.

Út

Čj -
Nacvič si diktáty v učebnici na str. 89 (cv. 9 a, b). 
Vypracuj písemně cv. 89/10 a ústně cv. 89/11.
Pracovní sešit str. 19 cv. 6, dále soutěž a nakonec hledej v encyklopedii.
Přečti v čítance str. 125 a odpověz na otázky.

M - Počítáme zpaměti - sloupečky č. 48, 49.
Pracovní sešit str. 11 cv. 4 - 6.

PČ a VV - Namaluj pastelkami, nebo voskovkami domácí zvířátko, které chováme doma, nebo na farmě. (Můžeš malovat i podle fotografie. Můžeš namalovat své domácí zvířátko.)

St

Čj -
 Slovní druhy - úvod. 
Podívej se s Agátou na to, jak můžeme v českém jazyce rozdělit všechna slova - cv. 90/1.
A vypracuj ústně celou stranu 90 v učebnici.
Pracovní sešit cv. 20/1.
Napiš krasopisně v písance str. 16.

M - Počítáme zpaměti  - sloupečky č. 50, 51.
Pracovní sešit cv. 12/1 - 3.

PRV - Přečti si pozorně v učebnici o holubu domácím a proč chováme domácí ptáky na str. 55.
Vypracuj v pracovním sešitě str. 62.

Čt 

Čj - Slovní druhy - úvod.


Vypracuj v pracovním sešitě cvičení 20/2 - 5 a manipulační činnost na str. 20.
Napiš v písance co nejlépe str. 17.

M - Počítáme zpaměti  - sloupečky č. 52, 53.
Pracovní sešit cv. 12/4 - 6. Cvičení 12/7 si vyřeš pouze ústně.

PRV - Vypracuj v pracovním sešitě str. 63.

Pá 

Čj - Slovní druhy - úvod.
(Vážení rodiče a žáci, protože jsem měla jiné vydání PS, než máte vy, nevychází nám stránkování. Ve vašem pracovním sešitě byste na konci tohoto týdne měli mít hotovo vše do strany 20...
Děkuji a zdravím! P. Bečvářová)

Přečti v čítance str. 126 a str. 127 a odpověz na otázky pod textem.

M - Počítáme zpaměti  - sloupečky č. 54, 55.
Počítáme zpaměti - sloupeček č. 110.

Zhotov si svoji vlastní tabulku násobků podobnou jakou máme na deskách našeho pracovního sešitu z M (vpředu, z vnitřní strany), nebo podobnou jako je na této web. stránce:

https://www.detskestranky.cz/wp-content/uploads/2016/04/Tabulka-n%C3%A1sobk%C5%AF.pdf,

Vyplň ale pouze násobky čísel 1, 2, 3, 4, 5 a 6. Tabulku můžeš dále používat jako pomůcku. Ostatní násobky doplníme později.

Můžeš si tabulku i vymalovat pokud se ti to tak líbí. 


POHÁDKOVÉ OSTROVY:
  

 

10. 5.

Milé děti, děkuji vám za úžasné ježečky, které jste mi s rodiči zaslali na fotografiích!

Po

Čj - Skupiny BĚ, PĚ, VĚ, MĚ. Vypracuj cv. 85/3, 4 ústně a cv. 86/5 písemně do cvič. sešitu. 
Můžeš se případně podívat na video:
https://www.youtube.com/watch?v=1PuvU9d1Uyc.

Vypracuj v pracovním sešitě cv. 18/1, 2, 3.

Přečti si v čítance str. 122 a odpověz na otázky pod textem.

M - Počítáme zpaměti - sloupečky č. 36 a 37.
Pracovní sešit cv. 9/3 - 6.

Pokud budeš chtít, podívej se na výuková videa k násobení 6: 

http://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-43/

http://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-44/.


Út


ČJ - Doplň si ústně cvič. 86/7 v učebnici a potom vypracuj písemně cvič. 86/8. Nacvič si diktát ve cvič. 86/9.
Vypracuj v pracovním sešitě cv. 18/4 a hádanku. Pokud máš jiné vydání pracovního sešitu :-), než já, já mám na str. 18 téma abeceda, tak vypracuj nějaká cvičení na str. 18... 
Přečti si v čítance str. 136 a odpověz na otázky.

M - Počítáme zpaměti - sloupečky č. 38 a 39.
Pracovní sešit cv. 10/1 - 3 

St

Čj -
Vypracuj si manuální činnost v pracovním sešitě na str. 18.
V učebnici si přečti na straně 87 vypravování Robinson... Odpověz na otázky pod textem a dále vypracuj cvičení 87/1a) sám/sama, nebo s někým ze své rodiny. Svůj ostrov s názvem a příběhem potom vyfotografuj a pošli mi do soboty fotografii... Pokud budeš chtít, tvoje tvoření bych ráda zveřejnila na stránkách naší třídy... 
V čítance přečti a vypracuj str. 123.

M - Počítáme zpaměti - sloupečky č. 40 a 41.
Pracovní sešit cv. 10/4, 5, 6, 8.

PRV - Přečti si v učebnici na str. 54 básničku a povídání o kuru domácím.
Vypracuj v pracovním sešitě str. 61.


Čt 

Čj - 
Vypracuj cvič. 88/1 v učebnici ústně a cv. 88/2 písemně.
Napiš opravdu krasopisně str. 14 v písance.
A přečti si v čítance str. 124.

M - Vypočítej v Počítáme zpaměti sloupečky č. 42 a 43.
Podívej se na několik výukových videí k násobení 6. Vyber si ta, na která ses ještě nedíval/a:

http://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-43/

http://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-44/.

V pracovním sešitě vyřeš cv. 10/7. Nezapomeň, že závorka má při počítání vždy přednost, to znamená, že ji počítáme jako první...

Vyfotografuj mi prosím s pomocí rodičů str. 8 v pracovním sešitě z matematiky a pošlete mi e-mailem fotografii. Děkuji!

PRV - Přečti si pozorně v učebnice na str. 54 a 55 o kachně domácí, huse domácí, krocanovi domácím.Čj - Vypracuj si do cvič. sešitu cv. 88/3 (první dva řádky) v učebnici a vypracuj ústně cv. 88/4. 
Napiš v písance krasopisně stranu 15. 
Do neděle si přečti v dětské knížce Z deníku kocoura Modroočko kapitolu Fousek a jeho pán.

M - Počítáme zpaměti - sloupečky č. 44 a 45.
Napiš si do cvič. sešitu násobky 6. (0, ............ 60)

Rozepiš a vypočítej si do sešitu příklady:

2 . 6 = 6 + 6 = 12                           6 . 6 =    
3 . 6 = 6 + 6 + 6                        5 . 4 =
4 . 6 =                                            4 . 3 =
1 . 6 =                                            6 . 4 =
5 . 6 =                                            4 . 5 =

Podívej se pozorně na výukové video o dělení 6:

http://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-45/


Ježečci s věnováním:

                                    

                                    
                                       
                                                                                                                                                                      
                                    

                                    

                                                                                                        
                                    
                                  
                                    
                                            
                                           

                                    

                                    
                               
                                    

                                   

 
NÁSTĚNKA:
                            
       
                             

                                        
                                     
                                        
                                 


3. 5.


Víkendové tvoření.
Vážení rodiče, pokud jste s dětmi během prvomájového víkendu tvořili, můžete povzbudit také ostatní:

 Práce s 3D pistolí zakoupenou v Lidlu. Ondro, děkuji za zaslání fotografií těchto výrobků!

  

  

Práce na tento týden:


Po
 

Čj - Skupiny DĚ, TĚ, NĚ. Vypracuj v učebnici cv. 83/6 písemně, 83/7 ústně a 83/8 písemně. Nejdříve si pozorně přečti zadání v učebnici a potom můžeš začít pracovat. Dále vypracuj v pracovním sešitě cv. 17/2, 3.

Do soboty si přečti Z deníku kocoura Modroočko kapitolu Bílé pírko a zkus někomu z rodičů kapitolu převyprávět.


M - Vypracuj v pracovním sešitě cv. 8/1, 3, 5.

A tady jsou výuková videa na násobení a dělení pěti. Určitě se na některé podívej: 

http://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-30/ 

http://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-31/ 

http://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-32/http://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-33/

http://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-34/ 

http://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-35/


Út

Čj - Skupiny DĚ, TĚ, NĚ.
Nacvič si diktát ve cv. 83/10 v učebnici. A napiš cv. 83/11 do sešitu.
Vypracuj v pracovním sešitě cv. 17/4 a hádanku na str. 17.
Přečti v čítance na str. 120 a 121 vietnamskou lidovou pohádku Zajíc a hlemýžď.

M - Vypracuj v pracovním sešitě cv. 8/2, 4, 6, 7.
Počítáme zpaměti - sloupeček č. 33.

VV a PČ - Děti, zvládly byste vyrobit krásného ježečka podle tohoto až přiliš rychlého videa?

https://cz.pinterest.com/pin/315392780154454479/?d=t&mt=signupOrPersonalizedLogin

(Pokud chcete ježečka věnovat některému svému kamarádovi, napište na hruštičku, nebo jablíčko jméno kamaráda, kterému chcete ježečka věnovat, a pošlete mi fotografii obrázku.)

Nebo namaluj jaro podle tohoto návodu:
https://www.promaminky.cz/kreativni-dilna/obrazky-omalovanky-299/malujeme-jaro-911.

St

Čj - Přečti si v učebnici vzkaz, který napsal Radek rodičům ve cv. 84/1 a potom vzkaz ve cv. 84/2, ve kterém něco chybí a něco přebývá. Zjistíš, co?
Napiš do cvič. sešitu vzkaz rodičům, že jsi šel/šla s tetou ven.
Vyřeš cv. 84/4 ústně.
Napiš krásně v písance str. 12.

M - Počítáme zpaměti - sloupeček č. 34 a 35.
Vyřeš si ústně cv. 8/8 a 8/9 v pracovním sešitě.
Zkus s pomocí rodičů vypočítat cvičení 7/8.
 

PRV - Přečti si v učebnici pozorně str. 53 a snaž se si informace zapamatovat.


Čt 

Čj - Skupiny BĚ, PĚ, VĚ, MĚ. Přečti si cv. 85/1 v učebnici. A dále si pomalu a pozorně přečti oba žlutě vyznačené rámečky na straně 85. Všimni si, jak se vyznačuje hlásková stavba u slov, které obsahují slabiku bě, pě, vě, nebo mě. (Hlásku j značíme v hláskové stavbě dalším křížkem, i když hlásku j ve slabikách bě, pě, vě nepíšeme. Ň také značíme křížkem, i když ho ve slabice nepíšeme.)
Vypracuj do sešitu cv. 85/2.
Napiš v písance krasopisně str. 13.

Vyfotografuj, prosím, do neděle s rodiči cvičení 75/5, 77/5 a 83/11 ve svém cvičném sešitě a pošlete mi fotografie e-mailem, abych viděla, jak ti práce ve cvičném sešitě pěkně šla...

M - Počítáme zpaměti - sloupečky č. 34 a 35.

Kdo má zájem si osvěžit násobení, nebo dělení číslem 4, může se podívat na některá z těchto videí:

http://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-24/ 

http://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-25/

http://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-26/


http://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-27/ 

http://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-28/ 

http://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-29/


Za
čínáme s násobilkou šesti. 
Vypracuj v pracovním sešitě cv. 9/1, 2.

PRV - Vypracuj v pracovním sešitě str. 60. Do prázdných čtverečku nalep obrázky, které můžeš najít jak na str. 60, tak také na str. 61 (na krajích).  


Pá - Státní sátek. Po (11. 5.)


Čj - Skupiny BĚ, PĚ, VĚ, MĚ. Vypracuj cv. 85/3, 4 ústně a cv. 86/5 písemně do cvič. sešitu. 
Můžeš se případně podívat na video:
https://www.youtube.com/watch?v=1PuvU9d1Uyc.

Vypracuj v pracovním sešitě cv. 18/1, 2, 3.

Přečti si v čítance str. 122 a odpověz na otázky pod textem.

M - Počítáme zpaměti - sloupečky č. 36 a 37.
Pracovní sešit cv. 9/3 - 6.

Pokud budeš chtít, podívej se na výuková videa k násobení 6: 

http://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-43/

http://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-44/.


30. 4. 

Vážení rodiče, ráda bych vám doporučila zábavnou hru Abaku pro děti na procvičování počítání a logiky. Autorem fotografie je maminka Ondry. Vážení rodiče, děti si mohou procvičovat matematiku během karantény
v programu Speedmat:


Jak a čím začít:
http://speedmath.eu/index.php?jazyk=cz

Jaké učivo je možné žákům zadat:
http://speedmath.eu/kategorie.php?jazyk=cz

Jak zapsat žáka do soutěže ke "správné" škole?
http://speedmath.eu/otazky.php?cislo_otazky=4&jazyk=cz

Jak si naši žáci vedou?
http://speedmath.eu/ucast-show.php?jazyk=cz


Milé děti, nezapomeňte sledovat na ČT2 ve středu od 9:35 do 10:00 hodin prvouku. Vzpomeňte si, že jsme se byli v říjnu podívat, jak žijí domácí zvířata v areálu Toulcova dvora.

Tam jsme byli:

28. 4.

SOUTĚŽ

VÁŽENÍ ŽÁCI, V SOUTĚŽI O NEJKRÁSNĚJŠÍ PÍSANKU ZVÍTĚZILI NIKOLKA, KAČENKA Z., HONZÍK A ŠTĚPÁNEK (6 BODŮ, 5 BODŮ, 4 BODY A 4 BODY),  ZASÍLÁM JIM ZA ODMĚNU OMALOVÁNKY...DĚKUJI VÁM ZA HLASOVÁNÍ.

26. 4.

MILÉ DĚTI, ZKUSTE DO PONDĚLÍ OHODNOTIT SOUTĚŽ O NEJ PÍSANKU. VÍCE INFORMACÍ K HODNOCENÍ JE NÍŽE (POD OBRÁZKEM PŘÁNÍČKA)...NEZAPOMEŇTE MI S POMOCÍ RODIČŮ POSLAT VYBRANÁ ČÍSLA.

Pokud budete chtít společně s dalšími spolužáky hrát přes aplikaci WhatsApp v mobilním telefonu nějaké hry z matematiky, nebo českého jazyka (procvičovat), tak se spolu spojíme tuto středu v 11 hodin...

Návody na stojánek na mobilní telefon z ruličky od toaletního papíru:

https://www.youtube.com/watch?v=GMahhUHqaLA

Po

Čj - Napiš si do cvičného sešitu čtyři přirovnání ze cvič. 80/10 v učebnici. V přirovnáních se vyskytuje slovo jako.
Vypracuj v učebnici cvič. 81/1, 2 ústně a v pracovním sešitě cv. 15/3 písemně.

M - Počítáme zpaměti - sloupeček č. 108.
V pracovním sešitě zkus ústně vyřešit dvě slovní úlohy ve cvičení 4/8, 9.
Nauč se, co je to polopřímka - ve cv. 5/1 v pracovní sešitě. Jedna polopřímka je vyznačená červenou barvou a druhá polopřímka je vyznačená modrou barvou.

Út

Čj - Vypracuj v učebnici cv. 81/3, 4 ústně. 
V pracovním sešitě vypracuj cv. 15/4 a také soutěž na str. 15.
Přečti si v čítance str. 116 a 117 a odpověz na otázky.

M - Počítáme zpaměti - sloupeč. č. 109 a 110.
Vypracuj v pracovním sešitě cv. 5/2, 3.

St

Čj - Vypracuj v pracovním sešitě cv. 16/1, 2, 3.
V písance napiš krásně str. 10.

M - Dělení pěti. Přečti si zadání cv. 6/1 v pracovním sešitě a potom zkus cvičení vyřešit...
Dále vypočítej cvičení 6/2 a 6/3. 

PRV - Přečti a prohlédni si v učebnici str. 51 o ptácích a jejich hnízdech. Nauč se poznávat čápa, sýkorku, kosa, vlaštovku a také jiřičku. 

Čt

Čj - Skupiny DĚ, TĚ, NĚ. Vypracuj v učebnici cv. 82/1 ústně. Prohlédni si žlutý rámeček. Např. ve slově koně vyslovujeme [Ň - E], ale píšeme NĚ (Háček je nad Ě). Vypracuj cv. 82/2 písemně do cvič. sešitu. 
Přečti v čítance stranku 118 a 119 a odpověz si na otázky.

M - Počítáme zpaměti - sloupeček č. 111.
Napiš si do cvičného sešitu násobky čísla 5. (0, 5, ........................, 50) Pokud to svedeš také zpátky, můžeš je napsat také zpátky.
Pracovní sešit cvičení 6/4, 6/5 a 7/2 růžové sloupečky.

PRV - Hospodářská zvířata. Přečti si v učebnici str. 52 a snaž se si vše zapamatovat.Čj - Vypracuj v učebnici cv. 82/3, 4, 5 ústně a v pracovním sešitě vypracuj cv. 16/4, soutěž na str. 16 a cv. 17/1.
Napiš krasopisně v písance str. 11.

Do pondělí přečti z Deníku kocoura Modroočka kapitolu Zrádná tma.

M - Vypracuj v PS cv. 7/2 - zbývající sloupečky.
Přečti a prohlédni si cv. 7/1.
Vypracuj dále 7/3 až 7/7.


NÁSTĚNKA:

                                          

                                    

                                     

                                     

SOUTĚŽ O TO, KOMU SE NEJLÉPE POVEDLA PÍSANKA. HODNOTIT KAMARÁDY BUDETE VY SAMI... NEJDŘÍVE VYBERETE 3 PÍSANKY, KTERÉ JSOU PODLE VAŠEHO NÁZORU NEJKRÁSNĚJŠÍ. KAŽDÝ TAKOVÝ SPOLUŽÁK, KTERÉHO VYBERETE, DOSTANE OD VÁS JEDEN BOD. POTOM MI ČÍSLA VYBRANÝCH PÍSANEK POŠLETE DO E-MAILU... A JÁ VÁM POTOM SDĚLÍM, KDO ZÍSKAL NEJVÍCE BODŮ. Nezapomeňte však, že musíme počkat, až tady budou všechny písanky.

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.


11.


12.


13.


14.


15.16.


17.


18.


19.


20.


21.


22.


23.


19. 4.

Vážení rodiče, předávám informaci o online videích pro děti s americkým jazzmanem a držitelem ceny Grammy Oranem Etkinem. První, již zveřejněné video je tutoriálem k výrobě nástrojů, které mohou děti využít právě při zapojení se do tří pro ně chystaných videí. Od pondělí 20. 4. budou zveřejňovat celkem 3 lekce s Oranem Etkinem, a to každé pondělí v 15.00 hodin. Více informací:
https://mailchi.mp/mladiladijazz/oranetkin.

Videa jsou na facebooku, nebo na youtube:

https://www.facebook.com/mladiladijazz/,
https://www.youtube.com/channel/UCNkQH82TDFzveqpxZsW5Mrw.


Po

Čj - Vypracuj v pracovním sešitě cv. 13/1, 2, 3.
Přečti se v čítance str. 114 a odpověz si na otázku číslo 3.

M - Počítáme zpaměti - sloupeček č. 30.
Připomeň si, že jsi se v pracovním sešitě ve cv. 21/2 naučil/a, že jeden centimetr se rovná deset milimetrů. (3 centimetry a 6 milimetrů je vlastně 36 milimetrů.) A vypracuj v pracovním sešitě cv. 31/4.


Út

Čj - Vypracuj v pracovním sešitě cv. 12/1, 2.
Vypracuj v písance str. 8.
Čtení - moje knížka.

M - Počítáme zpaměti - sloupeček č. 31.
Počítáme zpaměti - sloupeček č. 101.
V novém pracovním sešitě z matematiky (č. 7) vypočítej cv. 3/1 a 3/2. Násobení pěti je vlastně opakované přičítání pětky. Začínáme od nuly.


St

ČJ - Vypracuj si ústně cvičení 79/3 v učebnici, včetně úkolů za a) až za e). (Vždy si zdůvodňuj, proč tam dané písmenko doplňuješ.)
Vypracuj si v pracovním sešitě cv. 13/4, 5.
Napiš krasopisně, jak nejlépe umíš, v písance str. 9, u diktátu slov popros rodiče. Stránku 9 potom vyfotografuj a pošli mi ji s pomocí rodičů do soutěže...

M - Počítáme zpaměti - sloupeček č. 32.
Počítáme zpaměti - sloupeček č. 103.
Vypracuj ve starém pracov. sešitě (6. díl) cv. 31/1, 2 a v novém pracovním sešitě nacvič násobilku pěti - cv. 3/3.

PRV - Zopákni si, jak může vypadat jaro u vody - na str. 48 - 49 v učebnice. Jaké rostliny tam rostou a jaká zvířátka se tam vyskytují? Také si zopakuj, jak to vypadá na jaře v lese - na str. 50 v učebnici.


Čt

Čj - Vypracuj si cv. 80/7 v učebnici ústně a do cvičného sešitu napiš pouze slova, která doplňuješ. (To jsou ta, která jsou v rybníku. Napiš je do sešitu v pořadí, ve kterém je doplňuješ do textu....)
Vypracuj v pracovním sešitě str. 14.
Přečti si v čítance str. 115 a odpověz na otázku číslo 1. Můžeš také odpovědět na otázku č. 2.

M - Počítáme zpaměti - sloupeček č. 105.
Pracovní sešit č. 7 cvičení 3/4, 5, 6 a 4/1, 2.

PRV - Pokud jsi ještě neviděl/a toto video, tak se na něj podívej...

https://www.youtube.com/watch?v=jzQmBw7Zckc&list=PLJHHveFosbSxQ22mUYx85bP9whyXRn42b&index=5&t=0s.


Vyzkoušej si toto přiřazování:

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_2.roc/jaro_rostliny1.htm.

A také doplňovačku:

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1484
Čj - Nacvič si diktát v učebnici na str. 80, cvičení 8 a). Vypracuj v pracovním sešitě cv. 15/1, 2.
Přečti si v čítance str. 112 a 113. 

M - Počítáme zpaměti - sloupeček č. 107.
Pracovní sešit cv. 4/3 - 7.

VV - Přáníčko pro maminku s růžičkou podle návodu:

https://tvorive.estranky.cz/clanky/jaro/pranicko-pro-maminku-s-ruzickou.html.

Místo ozdobné stuhy - hadovky - můžeš využít i něco jiného, růžičku si můžeš i vyrobit:

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_csCZ875CZ875&q=v%C3%BDroba+r%C5%AF%C5%BEe&tbm=isch&chips=q:v%C3%BDroba+r%C5%AF%C5%BEe,online_chips:n%C3%A1vod&sa=X&ved=2ahUKEwjIoKWsj_XoAhXTTsAKHeQlCxEQgIoDKAZ6BAgEEAs&biw=1600&bih=789#imgrc=zTWfdrC_0XgyhM

Text můžeš napsat perem.


15. 4.


             Na tomto Youtube kanálu vždy ve čtvrtek zveřejňuje organizace Veselá věda jedno zábavně-naučné video z oblasti přírodních věd. Probrali například Jarní rostlinky a klíčení, Co to jsou viry a jak se před nimi chránit a Hravé hmoty:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLJHHveFosbSxQ22mUYx85bP9whyXRn42b.

13. 4. 

Út

Děkuji vám za zaslání stránek 8 a 9 z pracovního sešitu. Jste moc šikovní, že jste se takto sami naučili rozlišovat, ve kterých slovech píšeme P a ve kterých B, také, zda píšeme T, nebo D, Ť, nebo Ď a tak dále...

Čj - Dnes si procvičíme právě psaní Ž, nebo Š uvnitř a na konci slova.
Zkuste sami vypracovat v učebnici cv. 77/2, 3 ústně a cv. 77/4, 5 písemně. Prohlédněte si cv. 77/6 a přepište si žlutě vybarvený obdélník do cvič. sešitu. Dále vypracuj poslední cvičení na stránce (77/7) ústně.

Přečti si v čítance str. 109 a odpověz si na otázky.

M - Počítáme zpaměti - sloupečky č. 24 a 25 a abychom nezapomněli, že už umíte také sčítat a odčítat do sta, vypočítejte do cvič. sešitu tyto příklady:
                         
33 + 40 =                       47 - 30 = 
33 + 9 =                         47 - 5 = 
33 + 22 =                       47 - 13 =
33 + 48 =                       47 - 29 = 

Dále vypracujte z listu, který pošlu do e-mailu rodičům na str. 60 cv. 4, 5, 6.

VV a PČ - Vytvořte si ovečku z ubrousků - podle návodu - Nápady pro Aničku:

http://www.napadyproanicku.cz/tvoreni-s-detmi/jaro/696-ovecka-z-ubrousku.

Můžete také vytvořit, nebo namalovat něco jiného a pokud chcete, můžete ovečku, nebo výkres, či jiný výrobek vyfotit a poslat mi ho e-mailem. Ráda bych z fotografií vytvořila nástěnku.  

Přeji hezký a pohodový týden.

NÁSTĚNKA:

       


 
 


    


    

    St

ČJ - Psaní souhlásek H - CH uvnitř a na konci slova. 
Vypracuj cv. 78/1 v učebnici ústně a dále vypracuj cv. 10/1, 2, 3, 4 v pracovním sešitě...
Vypracuj a napiš krasopisně v písance str. 7.

(Přesvěč se, že u psaní sedíš správně - tedy, že nohy jsou u sebe, celými chodily na zemi, opřený/á jsi bedry o opěradlo židle - a také si zkontroluj, že máš správně nakloněný sešit (praváci) a zkontroluj si, že jsi správně uchopil/a pero.)

M - Počítáme zpaměti - sloupeček č. 26.
Počítáme zpaměti - sloupeček č. 97.
Dále vypracujte z listu, který pošlu do e-mailu rodičům na str. 61 cv. 8, 9, 10, 13. Nezapomeň při počítání cv. 13, že závorku počítáme jako první. Můžeš tedy psát např.:

(5 . 3) + (3 . 3) =  15 + 9 = 24.

PRV - Vypracuj v pracovním sešitě str. 59 a prohlédni si v učebnici, jak může vypadat jaro u vody na str. 48 - 49. Zkus si zapamatovat názvy bylin, keřů a stromů, které jsou na obrázku.

Tady je jedno zajímavé video:

https://www.youtube.com/watch?v=jMcp_XHhLMA


Čt 

Čj - Psaní souhlásek H - CH uvnitř a na konci slova - procvičování.
Vypracuj cvič. 78/2, 3, 4 v učebnici ústně a cvič. 78/5 písemně. 
Vypracuj v pracovním sešitě cv. 11/2.
Přečti si v čítance str. 110 a odpověz na otázky a také stranu 111 a odpověz na otázky.

M - Počítáme zpaměti - sloupeček č. 27, 28.
Dále vypracujte z listu, který pošlu do e-mailu rodičům na str. 62 cv. 15, 17, 18. Pokud chceš, můžeš zkusit vypočítat také cvič. 62/16.

PRV - Prohlédni si v učebnici jarní les na str. 50 a snaž se zapamatovat si rostliny, které v lese rostou, a strakapouda, čmeláka a slimáka, (jestřába).

Tady je jedno zajímavé video:
 


https://www.youtube.com/watch?v=9k2FQh03BTs

Čj - Vypracuj v pracovním sešitě cvič. 11/1, 3 a cvič. 12/3, 4.


M - Počítáme zpaměti - sloupeček č. 29.
Počítáme zpaměti - sloupeček č. 99.
Pracovní list, který jsem zaslala na e-mail rodičům, str. 63 - vypracuj slovní úlohu ve cvič. 63/25 do cvič. sešitu. Můžeš také zkusit vyřešit cv. 63/22, nebo 63/23, ale to nechám jen na tobě.

A tady si můžeš o víkendu procvičit násobilku:

https://skolakov.eu/matematika-2-trida/nasobeni-a-deleni-3,

https://skolakov.eu/matematika-2-trida/nasobeni-a-deleni-4.


5. 4.


Po

ČJ - Poznáte už, zda píšeme ve slovech d, nebo t? Či ď, nebo ť?  
Dnes si tedy procvičíte psaní souhlásek V - F uvnitř a na konci slova... 
Zkuste sami vypracovat v učebnici cv. 75/4 ústně a cv. 75/3, 5 písemně do cvič. sešitu.
Dále si přečtěte v čítance str. 105, můžete i vícekrát, a odpovězte si na otázky pod úryvkem.

M - PS str. 30, cv. 5 - 8, PS 30/9 vyřešte do cvičného sešitu.
Počítáme zpaměti - vypočítejte sloupečky č. 17 a 18.

Út

ČJ - Psaní souhlásek uvnitř a na konci slov (P - B, T - D, Ť - Ď, F - V) - procvičování.
Vypracuj v pracovním sešitě cv. 7/5, 6 a celou stranu 8.

Napiš krasopisně v písance stranu 5.
Čtení v čítance str. 106.

Tady jsou nějaká dobrá videa:

https://www.youtube.com/watch?v=1g9h9W3Iyls

https://www.youtube.com/watch?v=LYLHd6fua_o

https://www.youtube.com/watch?v=sewskBLSURE


M - Počítáme zpaměti - vypočítej sloupeček č. 19.
Vyřeš si cvičení, která přijdou v příloze e-mailu rodičům, buď přímo do zadání, které s rodiči nejdříve vytisknete, a nebo do cvičného sešitu, či na papír.

St

ČJ -  Psaní souhlásek Z - S uvnitř a na konci slova. 
Vypracuj cv. 76/1 v učebnici ústně a dále vypracuj cv. 9/1, 2 v pracovním sešitě. 
Přečti v čítance str. 107 až 108 a odpověz na otázky pod textem.

M - Počítáme zpaměti - sloupečky č. 20, 21.
Cvičení zasílám opět jako přílohu e-mailu. Vypracuj na str. 58 cv. 9, 10, 13 a 14. Budeš-li chtít, můžeš také vypracovat cv. 12.

Nakreslete do sešitu na geometrii 1 rovnou čáru, 2 lomené čáry a 3 křivky.

Narýsujte lomenou čáru MNOPR tak, aby připomínala tvar písmene M.

PRV - Květiny na jaře.
Přečti si v učebnici str. 46 a nauč se květiny na obrázcích. 
V pracovním sešitě vypracuj str. 57.

Čt 

ČJ -  Psaní souhlásek Z - S uvnitř a na konci slova - procvičování. Psaní souhlásek Š - Ž.
Vypracuj cv. 76/2 a 3 v učebnici ústně a cv. 76/5 písemně. Dále vypracuj cv. 77/1 ústně. V pracovním sešitě cv. 9/3, 4.
Napiš krasopisně v písance str. 6.

A tady je zajímavé video:

https://www.youtube.com/watch?v=RmmkqcY7Bic

Čtení na velikonoční prázdniny: Z deníku kocoura Modroočka kapitola Zrádná tma a čtení ze své knížky...

Další DÚ na prázdniny - vyfotografovat v pracovním sešitě z ČJ dvojstránku 8 a 9 a poslat mi fotografii e-mailem.

M - Počítáme zpaměti - sloupečky č. 22, 23.
Vypracuj na str. 59 cv. 16, 17, 18 a cv. 1. Můžeš také zkusit přijít na řešení cvičení 15. (Stranu 59 jsem zaslala opět jako přílohu na e-mail rodičů.)

PRV - Stromy na jaře.
Přečti si str. 47 v učebnici a zamysli se nad tím, jak kvetou stromy v okolí vašeho bydliště.
Vypracuj v PS str. 58.

Březen


30. 3.

Po

Čj - Minulý týden jste se naučili psát správně na konci nebo uprostřed slova b, nebo p. Dnes je čas si vše pořádně procvičit. Takže zkuste vypracovat v učebnici cv. 72/2 písemně cv. 72/ 2, 3 ústně a do sešitu také písemně cv. 72/5.
Dále si přečtěte v čítance str. 99.

M - Počítáme zpaměti - sloupečky č. 11 13. Zkus si říct násobky tří tam a zpět a potom zkus říct také násobky čtyř od nuly do čtyřiceti. 
Dále vypracuj v pracovním sešitě  cv. 28/1-4.

Út

Čj - Psaní souhlásek D - T uvnitř a na konci slova. 
Vypracuj cv.73/1 a 73/2 v učebnici a dále v pracovním sešitě cv. 6/4 a 6/5.
Přečti si v čítance jedenkrát nebo vícekrát str. 100 a 101 a odpověz  si na otázky v textu a pod textem.

M - Násobení třemi, násobení čtyřmi.
Počítáme zpaměti - sloupečky č. 14, 15.
Dále vypracuj v PS cv. 5 - 8. Slovní úlohy že cv.  7 a 8 vypracuj do cvič. sešitu a nezapomeň, že řešení slovní úlohy má mít části - ZÁPIS, VÝPOČET, ZKOUŠKU, ODPOVĚĎ.

St

Čj - Psaní souhlásek D - T uvnitř a na konci slova - procvičování. Psaní souhlásek Ď - Ť.
Vypracuj cv. 73/3 a cv. 73/5 v učebnici ústně a cv. 73/4 písemně. Dále vypracuj cv. 74/1 ústně.
PS cv. 7/1, 2.
V písance nacvič další písmenko (celá stránka ve druhém dílu písanky).

M - Opět násobení třemi, násobení čtyřmi. Geometrické tvary.
Počítáme zpaměti - sloupeček č. 16.
Napiš si do cvič. sešitu násobky čtyřky - tam a zpět. Vypočítej si do cvič. sešitu příklady 2 . 4 =  , 3 . 4 =  .
Vypracuj si úkoly na zadní předsádce pracovního sešitu (čtverec,  obdélník, trojúhelník). Strany čtverce se značí např.: AB, BC, atd....

PRV - Učebnice str. 45, PS str. 52, 53.

Čt

Čj - Psaní souhlásek Ď - Ť uvnitř a na konci slova - procvičování.
Vypracuj cv. 74/2 a 3 v učebnici ústně a cv. 74/4, 5 písemně.
Nacvič další písmenko v písance ( 2. díl).
Přečti si v čítance vícekrát str. 102.

M - Dělení čtyřmi.
Vypracuj v pracovním sešitě cv. 29/1. Nezapomeň si balíčky po 4 kusech vyznačit vždy tužkou, nebo pastelkou. Vypracuj v PS cvičení 2, 3.
Procvičuj si násobení čtyřmi, dávej si sám/sama příklady typu 3 . 4 =  , 5 . 4 = , 7 . 4 =

PRV - Zopakuj si v učebnici strany 43 až 45 a vypracuj v pracovním sešitě str. 55 a 56.Čj - Psaní V - F uprostřed a na konci slova.
Vypracuj cv. 75/1 v učebnici ústně a dále vypracuj cv. 7/3, 4 v pracovním sešitě. 
Přečti si v čítance str. 103 a 104.

Do pondělí přečti z knížky Z deníku kocoura Modroočka kapitolou Jdeme do světa a namaluj k tomu, co jsi přečetl, obrázek.

M - Děleni čtyřmi.
Vypracuj v pracovním sešitě cv. 29/4 a 30/1-4


22. 3.

Vážení rodiče, 
domácí práce pro děti na tento týden je:

Po

Čj - učebnice str. 109 - doplň u/ů/ú - cvičení za a) vypracovat písemně, dále str. 109
       doplň i, í/y, ý  za a) vypracuj ústně -     
       pravopis si správně zdůvodni

       TVARY SLOVA - učebnice str. 69, cv. 1 - ústně, větu v barevném rámečku je   
       možno napsat do sešitu
     
M - Počítáme zpaměti sloupeček č. 8 -
      s pomocí pracovního sešitu cv. 23/1 a 25/1
      do cvič. sešitu napsat příklady 3 . 7 = 21,
      3 . 8 = 24, 3 . 9 = 27 a zapamatovat si je
      PS str. 11, cv. 4, 7

Ùt

Čj - TVARY SLOVA - učebnice 69/2 - ústně
       69/3 - písemně
       čtení - čítanka str. 96 - 97

M - Počítáme zpaměti sloupečky č. 9, 10
      PS 21/1, 2
      Počítáme zpaměti sloupeček č. 96 -
      dobrovolně              

St

Čj - učebnice 69/4
       SLOVA PŘÍBUZNÁ - udělej si ústně cv. 70/1 a 70/2 a už budeš vědět, jak na cv. 
       70/3
       čtení - čítanka str. 98

M - Počítáme zpaměti - sloupeček č. 97, 99
      PS 21/3, 4, 5

PRV - prohlédni si obrázek na str. 42 v učeb-
          nici a přečti si básničku Léto a zima
          přečti si pomalu str. 43 v učebnici

Čt

Čj - učebnice str. 71, cv. 1 - přečti si      
       žlutý rámeček si přepiš do cvičného sešitu
       PS 6/1, 2
       
M - Počítáme zpaměti - sloupeček č. 100
      Počítáme zpaměti - sloupeček č. 9
      PS 27/1

PRV - učebnice str. 44
          PS str. 52/Čt - dobrovolně

Pá 

Čj - prohlédni si tabulky v učebnici na str. 71
       učebnice 72/1
       PS 6/3
       vypracuj poslední stránku písanky
       do pondělí - čtení Z deníku kocoura
       Modroočka - kapitolu Učim se zpívat

M - Počítáme zpaměti - sloupečky č. 102, 10
      PS 27/2-5


18. 3.

Vážení rodiče, 

další možnosti zábavného procvičování nabízí např. Matika.in, Škola s nadhledem a Včelka.cz.

Koncem týdne by děti měly vypracovat:

Čt

Čj - učebnice 68/1a - ústně
       PS str. 4
       čtení - str. 90

M - napsat si do cv. sešitu násobky  čísla 3 a naučit se je nazpaměť (0, 3, 6, ......30)
       PS 26/1, 2, 3

PRV - učebnice - přečíst si pozorně str. 41
           PS str. 51, 54
Čj - PS str. 5
       čtení - čítanka str. 91 - 93
       čtení o víkendu - čítanka str. 94 - 95

M - Počítáme zpaměti - sloupeček č. 94, 95
      PS 26/4, 5, 6, 7, 8

VV - vytvořit portrét maminky, nebo tatínka - temperovými barvami, nebo pastelkami
       

17. 3.

Vážení rodiče,

přeposílám vám do mailu informace o živém vysílání pro žáky 1. ročníku, pro případ, že by si děti chtěly něco z učiva minulého ročníku procvičit.

Také jsou zdarma k dispozici multimediální  interaktivní učebnice pro 1. a 2. stupeň nakladatelství Nová škola, podle kterého se učíme v hodinách českého jazyka a prvouky. Můžete tedy dětem případně domácí práci zpestřit (viz e-mail).

Zítra si mají děti vypracovat:

St.

Čj - učebnice 68/4 - ústně, 68/5 - písemně
       PS str. 3, cv. 2, 3, 4
       čtení - čítanka str. 88 - 89

M - Počítáme zpaměti - sloupečky č. 92 a 93
       PS str. 25, cv. 4, 5, 6
       
PRV - PS str. 50.

S pozdravem!

Tř. učitelka, Pavlína Bečvářova.


15. 3.

Vážení rodiče, doporučuji, aby děti sledovaly každý den program pro děti na ČT2 - UčíTelka, kde od 9:00 do 12:00 bude probíhat výuka pro 1. st. zš. Každému ročníku bude věnováno 30 minut, zítra je pro 2. třídu na programu téma tvrdé/měkké souhlásky. V úterý by měla být na programu matematika. Stačí sledovat program pro 2. třídu.

Dále mají děti za úkol

Pon.

Čj - učebnice str. 66, ústně cv. 5, 8 a písemně cv. 9, 10 a 67/2 také vypracovat písemně.

M - Počítáme zpaměti - sloupeček č. 88, 89
       PS 24/7, 8, ,9

Út.

Čj - učebnice str. 66,cv. 6 ústně, 67/1 ústně, 67/3 písemně, cv. 68/1 ústně
       PS 2. díl  str. 3, cv. 1
       čtení - moje knížka

M - Počítáme zpaměti - sloupeček 90, 91
       PS - dělení třemi - str. 25, cv. 1, 2, 3

Zítra nebudu přítomna ve škole z důvodu nachlazení.  Poslední vlaštovky - rodiče - mohou požádat o PS kolegyně.


Děti nemají u sebe výsledky příkladů v Počítáme zpaměti, chtěla bych tedy poprosit, zda by jim někdo z rodiny mohl alespoň každý druhý sloupeček zkontrolovat. Děkuji za součinnost,

s pozdravem, P. B.
   

11. 3. 

Vážení rodiče, z důvodu uzavření školy, zasílám dětem domácí práci na čtvrtek a pátek.
Budu ráda, když jim budete práci průběžně kontrolovat - zejména čtení a dále to, že na úkolech pozorně pracují.

Prosím, aby se rodiče dětí, které včera chyběly ve škole a nemají doma všechny pracovní sešity a listy, pro ně stavily dnes do 14. hodiny, nebo zítra mezi 15:00 a 17:30. hod., případně po domluvě v jinou dobu. Také se ostatní prosím v tuto dobu zastavte pro pracovní sešit z matematiky. Zájemcům zašlu fotografii příslušné stránky z PS z matematiky.

Ve škole budu k zastižení v příštím týdnu v pondělí, středu a pátek, po domluvě také v jiné dny, je možné mne také kontaktovat na školním e-mailu.

Přeji pěkný a pohodový víkend,

tř. u

Čt.

M - Počítáme zpaměti (3) - sloupeček č. 6
      Počítáme zpaměti (2) - sloupeček č. 87
      PS str. 23, cv. 4, 5

Čj - PS str. 53, cv. 3, 4, str. 52, cv. 5
       čtení - čítanka str. 86 - potichu

PRV - učebnice - přečíst si pozorně str. 40 

 :-)

Pá 

Čj - učebnice - napsat do sešitu cv. 4b na str. 65
                      - nacvičit si diktát na str. 66, cv. 7b
       PS str. 54, cv. 3, soutěž str. 54, str. 51, cv. 3 (kdo potřebuje)
       čtení - nahlas - čítanka str. 87 

M - Počítáme zpaměti (3) - sloupeček č. 7
      Počítáme zpaměti (2) - sloupeček č. 87
      PS str. 24, cv. 1 - 6
     


10. 3

Vážení rodiče, od zítřka 11. 3. bude škola pro děti uzavřena. Děti dostaly domů pracovní sešity (kromě mat.) a knížku Z deníku kocoura Modroočka. 

Přeji klidný týden. 

9. 3. 

Vážení rodiče, zítra navštívíme divadelní představení Krkonošské pohádky v divadle Apollo v Korunní ulici. Divadlo začíná v 10:00 hodin, odchod ze školy je naplánován na 8:45 hodin. Plánovaný příchod do 12:35 h. (Zřejmě stihneme část poslední vyučovací hodiny.)

Dnes jsme v českém jazyce psali opis z tabule - báseň Ovce:

Ovčák žene ovečky

přes travnaté kopečky.
Každá ovce kudrnatá
na pastvinu honem chvátá.

Dále jsme dělali opravu diktátu 66/7a a v PS str. 52 cv. 1, 2, 3, případně cv. 4.


6. 3.

V čj jsme vypracovali písemně cv. 65/2, ústně cv. 65/3 a do sešitu napsali dvě prvni věty ze cv. 65/3 a dále diktát cv. 66/7a. V PS pak cv. 49/2 a 51/1, 2 a (3).
V matematice jsme dělali 4. sloupeček v Počítáme zpameti a první cvičení na násobení 3 v PS. Procvičovali jsme násobení, děleni 2 a počítání se závorkami a zaokrouhlování na cele desítky.
V PRV máme v PS hotovou stranu 47, (48, byla za DU) a z čítankye str. 49 cv. 1, 3.

5. 3.

Vážení rodiče, 10. 3. vyrážíme na Krkonošské pohádky. Představení bude stát 100 Kč.

Ve čtvrtek jsme vypracovali cv. 65/1, 2 ustne ( v uč. čj) a v PS z čj cv. 50/3, 4.
Z matematiky v Počítáme zpaměti sloupecky 2, 3 a v 1. díle sloupeček 83. V PS poslední strana  na dělení 2 - další cvičeni. 

4. 3.

Dnes jsme v pracov. listě udělali 1x doplňovačku na i/y (í/ý), dále ústně v učeb. cv. 64/3, 4, písemně do cv. sešitu první a třetí větu ze cvičení 4. V PS soutěž na str. 50 cv. 2 a v písance jsme dopsali str. 38.
Z matematiky jsme počítali sloupeček 82 a také v novém díle Počítáme zpaměti sloupeček č. 1. V PS z mat. str. 22 jsme vypracovali další dvě cvičení (3, 4).

3. 3.

Vážení rodiče, zítra budu kontrolovat, že mají děti podepsané čtení v úkolníčku.

Dnes jsme měli v českém jaz. doplňovací cvičení na tvrdé souhlásky, dále jsme vypracovali ústně cvic. 64/1, 2, do cvic. sešitu jsme přepsali poučení u vykřičníku na str. 64. V PS jsme vyprac. cv. 49/1, v pisance na str. 38 prvních šest řádků.

V matematice jsme dodělávali str. 20, případně cv. 22/1, 2, v Počítáme zpaměti jsme vyprac. sloup. c. 81.

2. 3.

Dnes jsme probrali v českém jazyce ústně cv. 63/6 a 63/8, ústně a písemně cv. 63/7. A opakovali jsme tvrdé i měkké slabiky. 

Únor

19. 2.

Z českého jazyka jsme psali diktát 60/14b, dále jsme vypracovali písemně cvičení 60/12 a v Ps jsme vyřešili cvič. 47/1, 2, 3, 5, 6. Četli jsme str. 82 v čítance.

Z matematiky jsme vypracovali sloupeček č. 70 a dále v PS cv. 19/1.
V PRV jsme opakovali v učebnici učivo Být zdravý a v PS jsme vypracovali na str. 46 žlutý rámeček.

18. 2.

Z českého jazyka jsme vypracovali cvičení 59/10 - písemně první dvě slovní spojení do cv. sešitu, pracovní sešit str. 46 cv. 2, 3, 4, uč. str. 61/1, 2, 3, 4. 
V matematice jsme opakovali na test příklady se závorkami typu 50 - (67 - 41) =    , 57 - (27 + 19) =    , dále jsme opakovali násobilku 2 a v PS jsme vypracovali cv. 18/3, 4.

17. 2.

Dnes jsme v matemat. počítali sloupeč. č. 66, dále příklady na násobení 2 do cv. sešitu a z PS jsme vypracovali cv. 18/2.
Z čj jsme vypracovali cv. 60/13 a 60/15, na známky diktát 60/14 a, za DÚ mají děti cv. 60/16 a čtení z své knížky.

14. 2. 

Děti, které dnes chyběly, si mohou dodělat:
Čj - uč. cv. 59/10 - ústně, 60/12 - ústně, PS - dodělat str. 45, dále 46/1, 2, čtení str. 80, 81

PRV - uč. str. 37, PS str. 45, 40 - dodělat

2. a 3. vyučovací hodinu proběhlo autorské čtení se spisovatelkou Katarínou Fialou z knihy 2. A.

13. 2.

Zítra se koná pro naší třídu autorské čtení - 2. a 3. vyučovací hodinu. Akce bude stát 50,- Kč, prosím, aby děti peníze donesly zítra ráno.

Také budou děti potřebovat svůj vlastní (podepsaný) ručníček na utírání rukou.

Ústně jsme vypracovali cv. 59/7, ústně a písemně 59/9; PS 45/2, 3, 4, (1, 2, 6).
Mat. - sloupeč. 65, 80, PS str. 17 a příprava na dělení PS 18/1.


12. 2.

Učebnice z ČJ str. 58 cv. 5 a, b, 59/6, matematika sloupeček č. 79,  PS 17/ 3 do cv. sešitu z M, PS str. 17 cv. 2, 4, 5, .........
Jednu vyučovací hodinu jsme strávili v počít. učebně programem Speedmat - cvičení a soutěžení ve sčítání a odčítání do 20.
PRV - učebnice - Tělo, PS str. 44

11. 2.

Z čj jsme dnes vypracovali cv. 58/1, 2, 3, (4), PS 44/2. Z čítanky jsme četli str. 76, 77, část str. 78. Z matematiky 3 sloupecky a cv. z PS - tabulka dvojic (páru) a počet žáků (17/1).

10. 2.

Z českého jazyka jsme opakovali pís. N, n - opis básně, dále jsme vypracovali cv. v učeb. 57/5; diktování slov s tvrdými slabikami hy, chy, ky, ry, dy, ty, ny.

7. 2. 

Do cv. sešitu napsat rozdělení souhlásek na tvrdé, měkké a obojetné (str. 57) (vykřičník).
Cvič. 57/2, 3, 4 - ústně, PS z čj cv. 43/1, 2, 3, 4. Pro bystré hlavičky str. 42. Čtení čítan. str. 75 - otázky a odpovědi.
Matemat. - procvič. násobků č. 2, krátký testík na násobilku 2 a počít. se závorkami a zaokrouhlování. PS z mat.  str. 11 cv. 1 do sešitu (geom.) a cv. 2 do PS.
PRV - PS str. 42, Ajin zpravodaj  - zima str. 43.

2.
6. 2. 

Zítra je dle nového rozvrhu pět hodin vyučování. Hodina navíc je...prvouka (Čj, M, Hv, Pr, Čj).


Pracovní sešit z čj - 42/2, 3, 4, 5. Nové učivo - dělení souhlásek - učebnice 57/1.
Matematika - procvič. - násobky dvojky, násoblika, počítání (sčít. a odčít.) se závorkami, zaokrouhlování výsledku na celé desítky. Dále PS str. 16 - alespoň 2 cvičení.


5. 2.

Učebnice českého jazyka str. 55, cvič. 8. - ústně, str. 56/9 - písemně, diktát 56/12 do diktátového sešitu.
Z matematiky - procvič. násobilky 2, dále do PS cvič. 15/5, 6 a 16/1, (16/2, 3, 5, 6 až 16/10).
PRV - opak. můj domov, naše vlast, PS str. 39 - Hv, str. 39 - Doplňte.

4. 2.

Z českého jazyka jsme dodělali ústně cvičení 55/5. V PS jsme dodělali všechna cvičení na slabikotvorné r, l, m. Dále byl opis z tabule - báseň na pís. M, m, čtení z Deníku kocoura Modroočka.
V matematice dopočítání sloupečků - 59, 30, 73, 74, 75, 76, dále následná kontrola žákem, vepsání počtu bodů a podpis žáka. Některé děti začaly počítat počítání pro chytré hlavičky vzadu v knížečce Počítáme zpaměti.

3. 2.

Zítra 4. 2. proběhne výuka o zubní hygieně. Děti si mají přinést s sebou do školy zubní kartáčky.

Žáci, kteří dosud nepsali srovnávací kontrolní práci z čj, si ji napíší zítra.

Dnes jsme v matematice opakovali postup rýsování úsečky AB o dané délce 4 cm.
V českém jazyce jsme psali slíbený test na hláskovou stavbu slova (oddělení slabik, označení samohlásek, souhlásek, dvojhlásek, slabikotvorných souhlásek r a l). Dále jsme vypracovali ústně v učebnici cvičení na samohlásky (55/5a, b).

Za  by si děti měly připravit, případně napsat na papír, cvičení 56/10, dále číst alespoň deset minut ze své knížky. (Cvičení 10 str. 56 bude zadáno zítra spolu s dalším úkolem.)


Leden

2. 1.

Zítra 3. 1. se koná první plavecký výcvik.


Dne 30. 1. bude také pátá vyučovací hodina probíhat podle rozvrhu (TV).

29. 1.

Zítra bude probíhat předání výpisu z vysvědčení 4. vyučovací hodinu. První tři hodiny se vyučuje dle rozvrhu.

Na plavání jsou povolené plavecké brýle a
v případě zájmu také obuv, kterou bude praktické použít zejména ve sprchách. Děti by měly mít s sebou teplé oblečení a (teplou) čepici. Mohou si vzít také svůj vlastní fén na vlasy.
Rozvrh na pondělí bude následující:
M Plav. Tv Čj.
Vyjíždět budeme přistaveným autobusem během 1. vyučovací hodiny. 


27. 1.

Vážení rodiče, od 3. února děti budou absolvovat plavání. Odjezd je již v 8 hodin od školy. Plavecké potřeby si mají vzít s sebou. Jedná se o bazén v Hostivaři. Ještě vám zašlu bližší informace.

20. 1.

Milí rodiče, 

zítra 21. 1. budou děti psát srovnávací opakovací písemnou práci z matematiky přibližně na 30 minut času.


17. 1.

Milí rodiče, 
dnes jsme se v matematice učili zaokrouhlovat na celé desítky. Také jsme se na pracovním listě učili rozepisovat příklady, ve kterých jsou závorky (PL se sněhulákem). Společně jsme písemně odčítali s přechodem přes desítku (PS 10/1).

V písance děti trénovali psaní pís. r, ř, četly str. 48 v čítance (Hurvínkovy narozeniny) včetně otázek. 

Za domácí úkol by si děti měly každý den alespoň 10 minut číst.

16. 1. 

Vážení rodiče,
zítra - v pátek 17. 1. 2020 - píší děti opakovací a srovnávací písemnou práci z českého jazyka. 

14. 1.

Milí rodiče, od dnešního dne máme třídní stránky ke sdělování aktualit, akcí, nebo také aktuálně probíraného učiva pro děti, které jsou nemocné...

Ráda bych je dnes využila ke sdělení domácího úkolu na zítra.

Děti mají za domácí úkol pracovní list z matematiky. Také přinášejí domů písanky a cvičný sešit z českého jazyka k podpisu psaní a opisu básničky.Rychlý kontakt

Základní škola, Praha 10,
Břečťanová 6/2919
106 00 Praha 10

IČO: 47611871
č.ú.: 2000742329/0800

tel.: +420 272 651 133
e-mail: skola@zsbrectanova.cz
datová schránka: is6xmbd

Zobrazit na mapě

 

Základní informace

                  

Kalendář akcí

1. 7. - 31. 8. hlavní prázdniny

Školní jídelna

Kontakt
Placení, odhlášení stravného
Jídelníček

--------------------------------------------------------

Webmail (přihlášení)

O škole
Charakteristika
Školská rada
Prezentace tříd
Archiv
Školní rok
2019/2020

Výuka
Zvonění
Knihovna
Rodiče
Pravidla pro omlouvání absence
Poradenství
Zajímavosti
Dokumenty
Formuláře, žádosti
Školní řád
ŠVP
Plán výchovného poradce
Program prevence
Úmluva o právech dítěte
Výroční zprávy
Rozpočet
Zásady zpracování osobních údajů
Fotogalerie
Škola
Školní družina
Výtvarná galerie
Školní družina
Denní režim
Vnitřní řád
Platba
Přihláška
Prezentace oddělení
Prezentace kroužků
Kontakty
Škola
Vedení
Učitelé 1. stupeň
Učitelé 2. stupeň
Poradenství
Školní družina
Provoz
Školní jídelna
Pedagogicko - psychologická poradna
Pověřenec (GDPR)
Škola v přírodě
ZŠ Břečťanová | skola@zsbrectanova.cz (c) 2020 Jan Slabý - IT Market  All right reserved