Uvod

2.C (Mgr. Pavlína Bečvářová)


Březen

30. 3.

Po

Čj - Minulý týden jste se naučili psát správně  na konci nebo uprostřed slova
 nebo p. Dnes je čas si vše pořádně procvičit. Takže zkuste vypracovat v učebnici cv. 72/2 písemně cv. 72/ 2, 3 ústně a do sešitu také písemně cv. 72/5.
Dále si přečtěte v čítance str. 99

M - Počítáme zpaměti - sloupečky č. 11 13. Zkus si říct násobky tří tam a zpět a potom zkus říct také násobky čtyř od nuly do čtyřiceti. 
Dále vypracuj v pracovním sešitě  cv. 28/1-4.

Út

Čj - Psaní souhlásek D - T uvnitř a na konci slova. 
Vypracuj cv.73/1 a 73/2 v učebnici a dále v pracovním sešitě cv. 6/4 a 6/5.
Přečti si v čítance jedenkrát nebo vícekrát str. 100 a 101 a odpověz  si na otázky v textu a pod textem.

M - Násobení třemi, násobení čtyřmi.
Počítáme zpaměti - sloupečky č. 14, 15.
Dále vypracuj v PS cv. 5 - 8. Slovní úlohy že cv.  7 a 8 vypracuj do cvič. sešitu a nezapomeň, že řešení slovní úlohy má mít části - ZÁPIS, ŘEŠENÍ, ZKOUŠKU, ODPOVĚĎ.

St

Čj - Psaní souhlásek D - T uvnitř a na konci slova - procvičování. Psaní souhlásek Ď - Ť.
Vypracuj cv. 73/3 a cv. 73/5 v učebnici ústně a cv. 73/4 písemně. Dále vypracuj cv. 74/1 ústně.
PS cv. 7/1, 2.
V písance nacvič další písmenko (celá stránka ve druhém dílu písanky.)

M - Opět násobení třemi, násobení čtyřmi. Geometrické tvary.
Počítáme zpaměti - sloupečky č. 16, 17.
Napiš si do cvič. sešitu násobky čtyřky - tam a zpět. Vypočítej si do cvič. sešitu příklady 2 . 4 =  , 3 . 4 =  .
Vypracuj si úkoly na zadní předsádce pracovního sešitu (čtverec,  obdélník, trojúhelník). Strany čtverce se značí např.: AB, BC, atd....

PRV - Učebnice str. 45, PS str. 52, 53.

Čt

Čj - Psaní souhlásek Ď - Ť uvnitř a na konci slova - procvičování.
Vypracuj cv. 74/2 a 3 v učebnici ústně a cv. 74/4, 5 písemně.
Nacvič další písmenko v písance ( 2. díl).
Přečti si v čítance vícekrát str. 102.

M - Dělení čtyřmi.
Vypracuj v pracovním sešitě cv. 29/1. Nezapomeň si balíčky po 4 kusech vyznačit vždy tužkou, nebo pastelkou. Vypracuj v PS cvičení 2, 3.
Procvičuj si násobení čtyřmi, dávej si sám/sama příklady typu 3 . 4 =  , 5 . 4 = , 7 . 4 =

PRV - Zopakuj si v učebnici strany 43 až 45 a vypracuj v pracovním sešitě str. 55 a 56.Čj - Psaní V - F uprostřed a na konci slova.
Vypracuj cv. 75/1 v učebnici ústně a dále vypracuj cv. 7/3, 4 v pracovním sešitě. 
Přečti si v čítance str. 103 a 104.

Do pondělí přečti z knížky Z deníku kocoura Modroočka kapitolou Jdeme do světa a namaluj k tomu, co jsi přečetl, obrázek.

M - Děleni čtyřmi.
Vypracuj v pracovním sešitě cv. 29/4 a 30/1-4


22. 3.

Vážení rodiče, 
domácí práce pro děti na tento týden je:

Po

Čj - učebnice str. 109 - doplň u/ů/ú - cvičení           za a) vypracovat písemně, dále str. 109             doplň i, í/y, ý  za a) vypracuj ústně -     
       pravopis si správně zdůvodni

       TVARY SLOVA - učebnice str. 69, cv. 1 - 
       ústně, větu v barevném rámečku je                     možno napsat do sešitu
     
M - Počítáme zpaměti sloupeček č. 8 -
       s pomocí pracovního sešitu cv. 23/1 a               25/1
       do cvič. sešitu napsat příklady 3 . 7 = 21,
       3 . 8 = 24, 3 . 9 = 27 a zapamatovat si je
       PS str. 11, cv. 4, 7

Ùt

Čj - TVARY SLOVA - učebnice 69/2 - ústně
        69/3 - písemně
        čtení - čítanka str. 96 - 97

M - Počítáme zpaměti sloupečky č. 9, 10
       PS 21/1, 2
       Počítáme zpaměti sloupeček č. 96 -
       dobrovolně              

St

Čj - učebnice 69/4
       SLOVA PŘÍBUZNÁ - udělej si ústně cv.               70/1 a 70/2 a už budeš vědět, jak na cv. 
       70/3
       čtení - čítanka str. 98

M - Počítáme zpaměti - sloupeček č. 97, 99
       PS 21/3, 4, 5

PRV - prohlédni si obrázek na str. 42 v učeb-
           nici a přečti si básničku Léto a zima
           přečti si pomalu str. 43 v učebnici

Čt

Čj - učebnice str. 71, cv. 1 - přečti si      
       žlutý rámeček si přepiš do cvičného sešitu
       PS 6/1, 2
       
M - Počítáme zpaměti - sloupeček č. 100
       Počítáme zpaměti - sloupeček č. 9
       PS 27/1

PRV - učebnice str. 44
           PS str. 52/Čt - dobrovolně

Pá 

Čj - prohlédni si tabulky v učebnici na str. 71
       učebnice 72/1
       PS 6/3
       vypracuj poslední stránku písanky
       do pondělí - čtení Z deníku kocoura
       Modroočka - kapitolu Učim se zpívat

M - Počítáme zpaměti - sloupečky č. 102, 10
       PS 27/2-5


18. 3.

Vážení rodiče, 

další možnosti zábavného procvičování nabízí např. Matika.in, Škola s nadhledem a Včelka.cz.

Koncem týdne by děti měly vypracovat:

Čt

Čj - učebnice 68/1a - ústně
       PS str. 4
       čtení - str. 90

M - napsat si do cv. sešitu násobky  čísla 3 a           naučit se je nazpaměť (0, 3, 6, ......30)
       PS 26/1, 2, 3

PRV - učebnice - přečíst si pozorně str. 41
           PS str. 51, 54
Čj - PS str. 5
       čtení - čítanka str. 91 - 93
       čtení o víkendu - čítanka str. 94 - 95

M - Počítáme zpaměti - sloupeček č. 94, 95
       PS 26/4, 5, 6, 7, 8

VV - vytvořit portrét maminky, nebo tatínka - temperovými barvami, nebo pastelkami
       

17. 3.

Vážení rodiče,

přeposílám vám do mailu informace o živém vysílání pro žáky 1. ročníku, pro případ, že by si děti chtěly něco z učiva minulého ročníku procvičit.

Také jsou zdarma k dispozici multimediální  interaktivní učebnice pro 1. a 2. stupeň nakladatelství Nová škola, podle kterého se učíme v hodinách českého jazyka a prvouky. Můžete tedy dětem případně domácí práci spestřit (viz e-mail).

Zítra si mají děti vypracovat:

St.

Čj - učebnice 68/4 - ústně, 68/5 - písemně
       PS str. 3, cv. 2, 3, 4
       čtení - čítanka str. 88 - 89

M - Počítáme zpaměti - sloupečky č. 92 a 93
       PS str. 25, cv. 4, 5, 6
       
PRV - PS str. 50.

S pozdravem!

Tř. učitelka, Pavlína Bečvářova.


15. 3.

Vážení rodiče, doporučuji, aby děti sledovaly každý den program pro děti na ČT2 - UčíTelka, kde od 9:00 do 12:00 bude probíhat výuka pro 1. st. zš. Každému ročníku bude věnováno 30 minut, zítra je pro 2. třídu na programu téma tvrdé/měkké souhlásky. V úterý by měla být na programu matematika. Stačí sledovat program pro 2. třídu.

Dále mají děti za úkol

Pon.

Čj - učebnice str. 66, ústně cv. 5, 8 a písemně          cv. 9, 10 a 67/2 také vypracovat písemně.

M - Počítáme zpaměti - sloupeček č. 88, 89
       PS 24/7, 8, ,9

Út.

Čj - učebnice str. 66,cv. 6 ústně, 67/1 ústně,           67/3 písemně, cv. 68/1 ústně
       PS 2. díl  str. 3, cv. 1
       čtení - moje knížka

M - Počítáme zpaměti - sloupeček 90, 91
       PS - dělení třemi - str. 25, cv. 1, 2, 3

Zítra nebudu přítomna ve škole z důvodu nachlazení.  Poslední vlaštovky - rodiče - mohou požádat o PS kolegyně.


Děti nemají u sebe výsledky příkladů v Počítáme zpaměti, chtěla bych tedy poprosit, zda by jim někdo z rodiny mohl alespoň každý druhý sloupeček zkontrolovat. Děkuji za součinnost,

s pozdravem, P. B.
   

11. 3. 

Vážení rodiče, z důvodu uzavření školy, zasílám dětem domácí práci na čtvrtek a pátek.
Budu ráda, když jim budete práci průběžně kontrolovat - zejména čtení a dále to, že na úkolech pozorně pracují.

Prosím, aby se rodiče dětí, které včera chyběly ve škole a nemají doma všechny pracovní sešity a listy, pro ně stavily dnes do 14. hodiny, nebo zítra mezi 15:00 a 17:30. hod., případně po domluvě v jinou dobu. Také se ostatní prosím v tuto dobu zastavte pro pracovní sešit z matematiky. Zájemcům zašlu fotografii příslušné stránky z PS z matematiky.

Ve škole budu k zastižení v příštím týdnu v pondělí, středu a pátek, po domluvě také v jiné dny, je možné mne také kontaktovat na školním e-mailu.

Přeji pěkný a pohodový víkend,

tř. uč.

Čt.

M - Počítáme zpaměti (3) - sloupeček č. 6
      Počítáme zpaměti (2) - sloupeček č. 87
      PS str. 23, cv. 4, 5

Čj - PS str. 53, cv. 3, 4, str. 52, cv. 5
       čtení - čítanka str. 86 - potichu

PRV - učebnice - přečíst si pozorně str. 40 

 :-)

Pá 

Čj - učebnice - napsat do sešitu cv. 4b na str. 65
                      - nacvičit si diktát na str. 66, cv. 7b
       PS str. 54, cv. 3, soutěž str. 54, str. 51, cv. 3 (kdo potřebuje)
       čtení - nahlas - čítanka str. 87 

M - Počítáme zpaměti (3) - sloupeček č. 7
      Počítáme zpaměti (2) - sloupeček č. 87
      PS str. 24, cv. 1 - 6
     


10. 3

Vážení rodiče, od zítřka 11. 3. bude škola pro děti uzavřena. Děti dostaly domů pracovní sešity (kromě mat.) a knížku Z deníku kocoura Modroočka. 

Přeji klidný týden. 

9. 3. 

Vážení rodiče, zítra navštívíme divadelní představení Krkonošské pohádky v divadle Apollo v Korunní ulici. Divadlo začíná v 10:00 hodin, odchod ze školy je naplánován na 8:45 hodin. Plánovaný příchod do 12:35 h. (Zřejmě stihneme část poslední vyučovací hodiny.)

Dnes jsme v českém jazyce psali opis z tabule - báseň Ovce:

Ovčák žene ovečky

přes travnaté kopečky.
Každá ovce kudrnatá
na pastvinu honem chvátá.

Dále jsme dělali opravu diktátu 66/7a a v PS str. 52 cv. 1, 2, 3, případně cv. 4.


6. 3.

V čj jsme vypracovali písemně cv. 65/2, ústně cv. 65/3 a do sešitu napsali dvě prvni věty ze cv. 65/3 a dále diktát cv. 66/7a. V PS pak cv. 49/2 a 51/1, 2 a (3).
V matematice jsme dělali 4. sloupeček v Počítáme zpameti a první cvičení na násobení 3 v PS. Procvičovali jsme násobení, děleni 2 a počítání se závorkami a zaokrouhlování na cele desítky.
V PRV máme v PS hotovou stranu 47, (48, byla za DU) a z čítankye str. 49 cv. 1, 3.

5. 3.

Vážení rodiče, 10. 3. vyrážíme na Krkonošské pohádky. Představení bude stát 100 Kč.

Ve čtvrtek jsme vypracovali cv. 65/1, 2 ustne ( v uč. čj) a v PS z čj cv. 50/3, 4.
Z matematiky v Počítáme zpaměti sloupecky 2, 3 a v 1. díle sloupeček 83. V PS poslední strana  na dělení 2 - další cvičeni. 

4. 3.

Dnes jsme v pracov. listě udělali 1x doplňovačku na i/y (í/ý), dále ústně v učeb. cv. 64/3, 4, písemně do cv. sešitu první a třetí větu ze cvičení 4. V PS soutěž na str. 50 cv. 2 a v písance jsme dopsali str. 38.
Z matematiky jsme počítali sloupeček 82 a také v novém díle Počítáme zpaměti sloupeček č. 1. V PS z mat. str. 22 jsme vypracovali další dvě cvičení (3, 4).

3. 3.

Vážení rodiče, zítra budu kontrolovat, že mají děti podepsané čtení v úkolníčku.

Dnes jsme měli v českém jaz. doplňovací cvičení na tvrdé souhlásky, dále jsme vypracovali ústně cvic. 64/1, 2, do cvic. sešitu jsme přepsali poučení u vykřičníku na str. 64. V PS jsme vyprac. cv. 49/1, v pisance na str. 38 prvních šest řádků.

V matematice jsme dodělávali str. 20, případně cv. 22/1, 2, v Počítáme zpaměti jsme vyprac. sloup. c. 81.

2. 3.

Dnes jsme probrali v českém jazyce ústně cv. 63/6 a 63/8, ústně a písemně cv. 63/7. A opakovali jsme tvrdé i měkké slabiky. 

Únor

19. 2.

Z českého jazyka jsme psali diktát 60/14b, dále jsme vypracovali písemně cvičení 60/12 a v Ps jsme vyřešili cvič. 47/1, 2, 3, 5, 6. Četli jsme str. 82 v čítance.

Z matematiky jsme vypracovali sloupeček č. 70 a dále v PS cv. 19/1.
V PRV jsme opakovali v učebnici učivo Být zdravý a v PS jsme vypracovali na str. 46 žlutý rámeček.

18. 2.

Z českého jazyka jsme vypracovali cvičení 59/10 - písemně první dvě slovní spojení do cv. sešitu, pracovní sešit str. 46 cv. 2, 3, 4, uč. str. 61/1, 2, 3, 4. 
V matematice jsme opakovali na test příklady se závorkami typu 50 - (67 - 41) =    , 57 - (27 + 19) =    , dále jsme opakovali násobilku 2 a v PS jsme vypracovali cv. 18/3, 4.

17. 2.

Dnes jsme v matemat. počítali sloupeč. č. 66, dále příklady na násobení 2 do cv. sešitu a z PS jsme vypracovali cv. 18/2.
Z čj jsme vypracovali cv. 60/13 a 60/15, na známky diktát 60/14 a, za DÚ mají děti cv. 60/16 a čtení z své knížky.

14. 2. 

Děti, které dnes chyběly, si mohou dodělat:
Čj - uč. cv. 59/10 - ústně, 60/12 - ústně, PS - dodělat str. 45, dále 46/1, 2, čtení str. 80, 81

PRV - uč. str. 37, PS str. 45, 40 - dodělat

2. a 3. vyučovací hodinu proběhlo autorské čtení se spisovatelkou Katarínou Fialou z knihy 2. A.

13. 2.

Zítra se koná pro naší třídu autorské čtení - 2. a 3. vyučovací hodinu. Akce bude stát 50,- Kč, prosím, aby děti peníze donesly zítra ráno.

Také budou děti potřebovat svůj vlastní (podepsaný) ručníček na utírání rukou.

Ústně jsme vypracovali cv. 59/7, ústně a písemně 59/9; PS 45/2, 3, 4, (1, 2, 6).
Mat. - sloupeč. 65, 80, PS str. 17 a příprava na dělení PS 18/1.


12. 2.

Učebnice z ČJ str. 58 cv. 5 a, b, 59/6, matematika sloupeček č. 79,  PS 17/ 3 do cv. sešitu z M, PS str. 17 cv. 2, 4, 5, .........
Jednu vyučovací hodinu jsme strávili v počít. učebně programem Speedmat - cvičení a soutěžení ve sčítání a odčítání do 20.
PRV - učebnice - Tělo, PS str. 44

11. 2.


Z čj jsme dnes vypracovali cv. 58/1, 2, 3, (4), PS 44/2. Z čítanky jsme četli str. 76, 77, část str. 78. Z matematiky 3 sloupecky a cv. z PS - tabulka dvojic (páru) a počet žáků (17/1).

10. 2.

Z českého jazyka jsme opakovali pís. N, n - opis básně, dále jsme vypracovali cv. v učeb. 57/5; diktování slov s tvrdými slabikami hy, chy, ky, ry, dy, ty, ny.

7. 2. 

Do cv. sešitu napsat rozdělení souhlásek na tvrdé, měkké a obojetné (str. 57) (vykřičník).
Cvič. 57/2, 3, 4 - ústně, PS z čj cv. 43/1, 2, 3, 4. Pro bystré hlavičky str. 42. Čtení čítan. str. 75 - otázky a odpovědi.
Matemat. - procvič. násobků č. 2, krátký testík na násobilku 2 a počít. se závorkami a zaokrouhlování. PS z mat.  str. 11 cv. 1 do sešitu (geom.) a cv. 2 do PS.
PRV - PS str. 42, Ajin zpravodaj  - zima str. 43.

2.

6. 2. 

Zítra je dle nového rozvrhu pět hodin vyučování. Hodina navíc je...prvouka (Čj, M, Hv, Pr, Čj).


Pracovní sešit z čj - 42/2, 3, 4, 5. Nové učivo - dělení souhlásek - učebnice 57/1.
Matematika - procvič. - násobky dvojky, násoblika, počítání (sčít. a odčít.) se závorkami, zaokrouhlování výsledku na celé desítky. Dále PS str. 16 - alespoň 2 cvičení.


5. 2.

Učebnice českého jazyka str. 55, cvič. 8. - ústně, str. 56/9 - písemně, diktát 56/12 do diktátového sešitu.
Z matematiky - procvič. násobilky 2, dále do PS cvič. 15/5, 6 a 16/1, (16/2, 3, 5, 6 až 16/10).
PRV - opak. můj domov, naše vlast, PS str. 39 - Hv, str. 39 - Doplňte.

4. 2.

Z českého jazyka jsme dodělali ústně cvičení 55/5. V PS jsme dodělali všechna cvičení na slabikotvorné r, l, m. Dále byl opis z tabule - báseň na pís. M, m, čtení z Deníku kocoura Modroočka.
V matematice dopočítání sloupečků - 59, 30, 73, 74, 75, 76, dále následná kontrola žákem, vepsání počtu bodů a podpis žáka. Některé děti začaly počítat počítání pro chytré hlavičky vzadu v knížečce Počítáme zpaměti.

3. 2.

Zítra 4. 2. proběhne výuka o zubní hygieně. Děti si mají přinést s sebou do školy zubní kartáčky.

Žáci, kteří dosud nepsali srovnávací kontrolní práci z čj, si ji napíší zítra.

Dnes jsme v matematice opakovali postup rýsování úsečky AB o dané délce 4 cm.

V českém jazyce jsme psali slíbený test na hláskovou stavbu slova (oddělení slabik, označení samohlásek, souhlásek, dvojhlásek, slabikotvorných souhlásek r a l). Dále jsme vypracovali ústně v učebnici cvičení na samohlásky (55/5a, b).

Za  by si děti měly připravit, případně napsat na papír, cvičení 56/10, dále číst alespoň deset minut ze své knížky. (Cvičení 10 str. 56 bude zadáno zítra spolu s dalším úkolem.)


Leden

2. 1.

Zítra 3. 1. se koná první plavecký výcvik.


Dne 30. 1. bude také pátá vyučovací hodina probíhat podle rozvrhu (TV).

29. 1.

Zítra bude probíhat předání výpisu z vysvědčení 4. vyučovací hodinu. První tři hodiny se vyučuje dle rozvrhu.

Na plavání jsou povolené plavecké brýle a
v případě zájmu také obuv, kterou bude praktické použít zejména ve sprchách. Děti by měly mít s sebou teplé oblečení a (teplou) čepici. Mohou si vzít také svůj vlastní fén na vlasy.
Rozvrh na pondělí bude následující:
M Plav. Tv Čj.
Vyjíždět budeme přistaveným autobusem během 1. vyučovací hodiny. 


27. 1.

Vážení rodiče, od 3. února děti budou absolvovat plavání. Odjezd je již v 8 hodin od školy. Plavecké potřeby si mají vzít s sebou. Jedná se o bazén v Hostivaři. Ještě vám zašlu bližší informace.

20. 1.

Milí rodiče, 

zítra 21. 1. budou děti psát srovnávací opakovací písemnou práci z matematiky přibližně na 30 minut času.


17. 1.

Milí rodiče, 
dnes jsme se v matematice učili zaokrouhlovat na celé desítky. Také jsme se na pracovním listě učili rozepisovat příklady, ve kterých jsou závorky (PL se sněhulákem). Společně jsme písemně odčítali s přechodem přes desítku (PS 10/1).

V písance děti trénovali psaní pís. r, ř, četly str. 48 v čítance (Hurvínkovy narozeniny) včetně otázek. 

Za domácí úkol by si děti měly každý den alespoň 10 minut číst.

16. 1. 

Vážení rodiče,
zítra - v pátek 17. 1. 2020 - píší děti opakovací a srovnávací písemnou práci z českého jazyka. 

14. 1.

Milí rodiče, od dnešního dne máme třídní stránky ke sdělování aktualit, akcí, nebo také aktuálně probíraného učiva pro děti, které jsou nemocné...

Ráda bych je dnes využila ke sdělení domácího úkolu na zítra.

Děti mají za domácí úkol pracovní list z matematiky. Také přinášejí domů písanky a cvičný sešit z českého jazyka k podpisu psaní a opisu básničky.


Rychlý kontakt

Základní škola, Praha 10,
Břečťanová 6/2919
106 00 Praha 10

IČO: 47611871
č.ú.: 2000742329/0800

tel.: +420 272 651 133
e-mail: skola@zsbrectanova.cz
datová schránka: is6xmbd

Zobrazit na mapě

 

Základní informace

                  

Kalendář akcí

ZŠ do odvolání UZAVŘENA

31. 3. OVOV - pětiboj, 7. - 8. třída

1. - 8. 4. Zápis do 1. tříd
              (viz aktuality)

2. 4.   Farma Netluky, 3. A
          Máchalka a Podvinní, ŠD
          Polytechnická hnízda, 8. B
7. 4.   Divadlo U Hasičů - přípravná třída
          Polytechnická hnízda, 8. A

9. 4.   Velikonoční prázdniny

Školní jídelna

Kontakt
Placení, odhlášení stravného
Jídelníček

--------------------------------------------------------

Webmail (přihlášení)

O škole
Charakteristika
Školská rada
Prezentace tříd
Archiv
Školní rok
2019/2020

Organizace roku
Rozvrhy
Výuka
Zvonění
Kroužky
Knihovna
Rodiče
Konzultační hodiny
Třídní schůzky
Pravidla pro omlouvání absence
Poradenství
Zápis do 1. třídy
Přijímací zkoušky na SŠ
Zajímavosti
Dokumenty
Formuláře, žádosti
Školní řád
ŠVP
Plán výchovného poradce
Program prevence
Úmluva o právech dítěte
Výroční zprávy
Rozpočet
Zásady zpracování osobních údajů
Fotogalerie
Škola
Školní družina
Výtvarná galerie
Školní družina
Denní režim
Vnitřní řád
Platba
Přihláška
Prezentace oddělení
Prezentace kroužků
Kontakty
Škola
Vedení
Učitelé 1. stupeň
Učitelé 2. stupeň
Poradenství
Školní družina
Provoz
Školní jídelna
Pedagogicko - psychologická poradna
Pověřenec (GDPR)
Škola v přírodě
ZŠ Břečťanová | skola@zsbrectanova.cz (c) 2020 Jan Slabý - IT Market  All right reserved