4.A (Mgr. Jaroslava Peltanová)

15.října

Vážení rodiče,

v pondělí 18.10. jedeme na exkurzi do Národního muzea"

odchod od školy v 8.00

návrat  do 12.30

na MHD průkazku nebo jízdenku

Doučování v pondělí bude .


Srdečně zdravím,

Mgr. Jaroslava Peltanová, TU
7.října

Vážení rodiče,

srdečně vás zdravím, zde několik informací:

8.10. - ředitelské volno (z důvodu konání voleb v budově školy)

18.10. - exkurze do Národního muzea - Poznáváme Panteon - vybíráme 50Kč

doučování - změna termínu na pondělí 6.vyuč.hodinu - po Vv - pro zájemce

V případě přerušení prezenční výuky např. z důvodu karantény přecházíme na distanční výuku v Teams (jako minulý šk.r.), ale to by bylo včas oznámeno.


Přeji všem krásné podzimní dny plné zdraví!

Mgr. Jaroslava Peltanová, TU

24.září

Vážení rodiče,

srdečně vás všechny zdravím, pro velký počet nepřítomných ve škole zadávám rámcově učivo tohoto a příštího týdne:

Čj - opakování význam slova + uč.str.24

      stavba slova (zvl. předpony !!) + str.35

      vyjmenovaná a s nimi příbuzná slov        vše také v PS

M - násobení a dělení mimo obor násobilek

      slovní úlohy

      písemné násobení

      jednotky času

 G - vzájemná poloha dvou přímek v rovině - různoběžky, rovnoběžky, kolmice a jejich rýsování !!   

učebnice do str.22

D - Naše země v pravěku - učebnice str.6-9

Z - Členění ČR - str.8-9

Aj - 1.lekce - abeceda, hláskování (spelování) jména, slovíček

       PS do str.6

       slovíčka z 2.lekce zapsat do slovníčku


S pozdravem

Mgr. Jaroslava Peltanová, TU

21.září

Vážení rodiče,

info: 22.9. od 10 hodin v rámci zdravotní výchovy budou žáci mít teoretickou lekci o první pomoci, časem bude následovat i lekce praktického nácviku.


Pro velký počet nepřítomných nástin učiva:

Čj - opakujeme a procvičujeme stavbu slova, pravopis uprostřed kořene slova = vyjmenovaná slova - v učebnici i PS, ++číst

M - násobení a dělení, přednost početních výkonů, jednotky - v učebnici

Z - státní symboly, státní svátky, významné dny

D - čas a jeho měření, kalendář, letopočet

Aj - abeceda, 1,lekce

Zdravím,

Mgr. Jaroslava Peltanová, TU10.září

Vážení rodiče,

děkuji vám všem za účast na třídní schůzce.

Info:

15.září - exkurze Pražský hrad s návštěvou objektů

             cena 100 Kč (v pondělí)

             odchod od školy v 8.00

             MHD (karta, jízdenka)

             návrat asi 12.30

             respirátor, rouška

Srdečně zdravím,

Mgr. Jaroslava Peltanová, TU


Vážení rodiče,

srdečně vás zdravím před začátkem nadcházejícího nového školního roku.

Základní úvodní informace:

1.září - slavnostní zahájení - shromáždění před pavilonem H

            ve třídě - testování žáků -prosím sdělte(pošlete) potvrzení, pokud žák prodělal onemocnění covidem, případně již byl očkován

            ukončení  do 9 hodin

            oběd ve ŠJ zajišťujete individuálně

Další informace průběžně.

CENÍK 4.A

PLACENÉ PS

Matematika 1. díl 49 Kč

Matematika 2. díl 49 Kč

Matematika 3. díl 49 Kč

Český jazyk – 1. díl PS ALTER 66 Kč

Český jazyk – 2 .díl PS ALTER 66 Kč

Angličtina – PS 248 Kč

Prosím zaplatit nejpozději na třídní schůzce - 7.9.


S pozdravem

Mgr.Jaroslava Peltanová, TU