4.A (Mgr. Jaroslava Peltanová)

24. ledna

Vážení rodiče,

srdečně zdravím.

Pro větší počet nepřítomných zadávám nástin učiva na tento týden:

Čj - skloňování podst.jm. rodu ženského + procvičování pravopisu - učebnice + PS II.

M  -rovnice + znázorňování, písemné početní výkony, G konstrukce trojúhelníku

Aj - 5.lekce

Z  - nerostné suroviny v ČR - výskyt i využití - zápis

D - Přemyslovci - opakování


Mgr. Jaroslava Peltanová, TU
20. ledna

učivo 17.-21.1.

Čj - skloňování podst.jm.rodu ženského - PS, učebnice

M - slovní úlohy + rovnice + G (30-33)

Aj - 5.lekce

Z - nerostné suroviny v ČR

D - Přemyslovští králové (str.27-28)


Zdravím,

Mgr. Jaroslava Peltanová, TU19.ledna

Vážení rodiče,

srdečně zdravím!

Zimní výlet na Konopiště podnikneme vlakem ve středu 26.1.

   sraz v 7.30 na nádraží ČD  Praha-Zahradní Město (rychlík v 7.40 do Benešova)

   návrat asi ve 13 hodin do školy

   cena zpáteční jízdenky 36 Kč (vybereme v pondělí)

Pokud nemůžete doprovodit své děti na nádraží, sejdeme se v 7.00 u branky školy a pojedeme společně - zapište do ŽK KDO


Přeji vše dobré,

Mgr. Jaroslava Peltanová, TU

11.ledna

Vážení rodiče,

pro velký zájem nabízím ještě další hodinu doučování v týdnu , středa/ čtvrtek 6.vyučovací h.(žákům jsem vysvětlila, že středa je vhodnější, ale někdy není možná, proto tato varianta - pokud chcete, upřesním vždy smskou konkrétní den).

Srdečně zdravím,

Mgr. Jaroslava Peltanová, TU
22.prosince

Vážení rodiče,

srdečně vás zdravím, přeji krásný čas a vše nejlepší do roku 2022


Mgr. Jaroslava Peltanová, TU


26. listopadu

Vážení rodiče,

v pondělí vyberu peníze za fotky (dnes vydané): 300 Kč 

náhradní focení v úterý 30.11. v 8 hodin v pavilonu H

V úterý od 3.vyuč.hodiny máme vánoční dílnu - vyrábíme pro vánoční trhy, informace žáci mají!!

tedy učíme se podle rozvrhu 1.2.hodinu.

Srdečně zdravím,

Mgr. Jaroslava Peltanová, TU


23.listopadu

Vážení rodiče,

stále je velký počet nepřítomných žáků ve škole, zadávám tedy nástin učiva na tento týden:

Čj - procvičování pravopisu po obojetných souhláskách - učebnice i PS 

      druhy slov - kategorie podst.jmen a sloves - učebnice, PS

     věta jednoduchá a souvětí , ZSD - podle sešitu

M - řády, číselná osa, rozvinutý zápis, porovnávání

     početní výkony zpaměti i písemně str. až 9

  G -rovnoběžky, kolmice str.7

Z - vodstvo ČR

D - opakování str.21

Aj -3. lekce - jídlo, čas

Prosím, doložte doklad o prodělaném covid19 nebo očkování, máte-li.


Srdečně zdravím,

Mgr. Jaroslava Peltanová, TU
17.listopadu

Vážení rodiče,

doplňuji učivo Př : str.13-16

Náhradní termín focení 30.11.

Zdravím,

Mgr. Jaroslava Peltanová, TU16.listopadu

Vážení rodiče,

dnes 16.11. není pěvecký sbor ( paní učitelka Ungrová)


Učivo na tento týden:

Čj - druhy slov, podst.jm. - určování kategorií  (R Č P), vzory pro rod střední - opakování a procvičování PS 50-51, 67-70

M - díl 2  str.3-5

  G - str.7

Aj - 3.lekce - slovíčka, čtení str.16

Z - povrch ČR - vyhledat nejvyšší horu pohraničních pohoří a zapsat do sešitu - práce s mapou

D - Jak se žilo na Velké Moravě - str.20 + opakování str.21


Srdečně zdravím,

Mgr. Jaroslava Peltanová, TU
9.listopadu

Vážení rodiče,

pro velkou absenci zadávám učivo tohoto týdne, prosím, předejte dětem.

Čj - podstatná jména - rod střední - vzory - skloňování vzorů

                                   69/4a - napsat, vyznačit předponu, odůvodnit pravopis, určit rod podst.jm.

                                   přiřazovat podst.jm. r.stř. ke vzorům podle koncovky 1.a2.p.č.j. + odůvodňovat koncovku pomocí koncovky vzoru ve stejném pádě

                                                   např. na poli - na moři

    62/125 napsat ,uspořádat slova ve větách

    str. 70-71 .....projít všechna cvičení, napsat 70/4 + 71/3

M - početní výkony zpaměti i písemně, dopočítat 1.díl.....příští týden začneme 2.díl

 str.51 - vyhledat informace

oříškové příklady také (zkusit) !!!

Aj - opakovat, procvičovat, + slovíčka 3.lekce

Přv - učebnice 12-14, opakování listů, stavba květu, opylování, oplození, plody - typy a jejich dělení

Z - povrch ČR - práce s mapou

     zápisky - povrch ČR - hraniční pohoří + povrch ve vnitrozemí

D - Sámova říše

    Velkomoravská říše

  stručně zápisky (co je tučně v učebnici)


Samozřejmě předpokládám, že děti pracují doma podle zdravotního stavu a možností.

Srdečně zdravím,

Mgr. Jaroslava Peltanová, TU4.listopadu

Vážení rodiče,

z důvodu větší absence zde nástin učiva:

Čj - vzory podst. jmen rodu středního + procvičování skloňování - uč. str. 68....a dále

M - G -opakování str. 56   + počítání - dokončení 1.dílu učebnice + oříškové příklady

D - opakování str. 14-15 + Začátek středověku - str.16-17  + stručné zápisky do sešitu

Z - povrch ČR - str. 18-20 - práce hlavně s mapou!!

Aj - opakování 2.lekce  + slovíčka 3.lekce


Pokud máte zájem o individuální informaci o prospěch či chování žáka, prosím, raději mne kontaktujte telefonicky ( 775257500).

Srdečně zdravím,

Mgr. Jaroslava Peltanová, TU


2. listopadu

Vážení rodiče,

tento týden připomínám akce: 3.11. koncert - paní učitelka Ungrová

                                                  4.11. "Potmě" - workshop ve třídě

příští týden: 9.11. třídní schůzka on line v TEAMS v 18 hodin

                   12.11. předvánoční fotografování

Pokud máte zájem o individuální konzultaci k prospěchu žáka, zajděte v době konzultačních hodin nebo napište, kdy se vám hodí přijít, dle možností potvrdím.


Srdečně zdravím,

Mgr. Jaroslava Peltanová, TU
21.října

Vážení rodiče,

25.10. doučování nebude

27.-29.10. - podzimní prázdniny

3.11. - akce s p. uč. Ungrovou k hudební výchově - všichni najdete informace v emailu od p. učitelky!!!

4.11. -  9.45 - 11.15 ve škole -" Potmě" workshop - jak se žije bez zraku - cena 100Kč - vybereme po prázdninách


Srdečně vás zdravím, 

Mgr. Jaroslava Peltanová, TU

15.října

Vážení rodiče,

v pondělí 18.10. jedeme na exkurzi do Národního muzea"

odchod od školy v 8.00

návrat  do 12.30

na MHD průkazku nebo jízdenku

Doučování v pondělí bude .


Srdečně zdravím,

Mgr. Jaroslava Peltanová, TU
7.října

Vážení rodiče,

srdečně vás zdravím, zde několik informací:

8.10. - ředitelské volno (z důvodu konání voleb v budově školy)

18.10. - exkurze do Národního muzea - Poznáváme Panteon - vybíráme 50Kč

doučování - změna termínu na pondělí 6.vyuč.hodinu - po Vv - pro zájemce

V případě přerušení prezenční výuky např. z důvodu karantény přecházíme na distanční výuku v Teams (jako minulý šk.r.), ale to by bylo včas oznámeno.


Přeji všem krásné podzimní dny plné zdraví!

Mgr. Jaroslava Peltanová, TU

24.září

Vážení rodiče,

srdečně vás všechny zdravím, pro velký počet nepřítomných ve škole zadávám rámcově učivo tohoto a příštího týdne:

Čj - opakování význam slova + uč.str.24

      stavba slova (zvl. předpony !!) + str.35

      vyjmenovaná a s nimi příbuzná slov        vše také v PS

M - násobení a dělení mimo obor násobilek

      slovní úlohy

      písemné násobení

      jednotky času

 G - vzájemná poloha dvou přímek v rovině - různoběžky, rovnoběžky, kolmice a jejich rýsování !!   

učebnice do str.22

D - Naše země v pravěku - učebnice str.6-9

Z - Členění ČR - str.8-9

Aj - 1.lekce - abeceda, hláskování (spelování) jména, slovíček

       PS do str.6

       slovíčka z 2.lekce zapsat do slovníčku


S pozdravem

Mgr. Jaroslava Peltanová, TU

21.září

Vážení rodiče,

info: 22.9. od 10 hodin v rámci zdravotní výchovy budou žáci mít teoretickou lekci o první pomoci, časem bude následovat i lekce praktického nácviku.


Pro velký počet nepřítomných nástin učiva:

Čj - opakujeme a procvičujeme stavbu slova, pravopis uprostřed kořene slova = vyjmenovaná slova - v učebnici i PS, ++číst

M - násobení a dělení, přednost početních výkonů, jednotky - v učebnici

Z - státní symboly, státní svátky, významné dny

D - čas a jeho měření, kalendář, letopočet

Aj - abeceda, 1,lekce

Zdravím,

Mgr. Jaroslava Peltanová, TU10.září

Vážení rodiče,

děkuji vám všem za účast na třídní schůzce.

Info:

15.září - exkurze Pražský hrad s návštěvou objektů

             cena 100 Kč (v pondělí)

             odchod od školy v 8.00

             MHD (karta, jízdenka)

             návrat asi 12.30

             respirátor, rouška

Srdečně zdravím,

Mgr. Jaroslava Peltanová, TU


Vážení rodiče,

srdečně vás zdravím před začátkem nadcházejícího nového školního roku.

Základní úvodní informace:

1.září - slavnostní zahájení - shromáždění před pavilonem H

            ve třídě - testování žáků -prosím sdělte(pošlete) potvrzení, pokud žák prodělal onemocnění covidem, případně již byl očkován

            ukončení  do 9 hodin

            oběd ve ŠJ zajišťujete individuálně

Další informace průběžně.

CENÍK 4.A

PLACENÉ PS

Matematika 1. díl 49 Kč

Matematika 2. díl 49 Kč

Matematika 3. díl 49 Kč

Český jazyk – 1. díl PS ALTER 66 Kč

Český jazyk – 2 .díl PS ALTER 66 Kč

Angličtina – PS 248 Kč

Prosím zaplatit nejpozději na třídní schůzce - 7.9.


S pozdravem

Mgr.Jaroslava Peltanová, TU