4.A (Mgr. Zdeňka Täuberová)

Milí rodiče a přátelé školy,

přeji vám všem příjemné prožití letních dnů ve zdraví a radosti prožité, a budu se těšit na 2.9.2024 v dalším školním roce.

Mgr. Zdeňka Täuberová 


MOŽNOST PROCVIČOVÁNÍ:

https://wordwall.net/cs-cz/community/vlastiv%C4%9Bda/4-ro%C4%8Dn%C3%ADk

https://wordwall.net/cs/resource/15075852/geometrie/4t%c5%99%c3%adda-geometrick%c3%bd-kv%c3%adz

https://wordwall.net/cs/resource/10725992/p%C5%99%C3%ADrodov%C4%9Bda-4

https://wordwall.net/cs-cz/community/4-t%C5%99%C3%ADda/vlastiv%C4%9Bda

https://wordwall.net/cs/resource/36130106/vlastiv%c4%9bda/svat%c3%bd-v%c3%a1clavVE STŘEDU A VE ČTVRTEK BUDEME MÍT VĚDOMOSTNÍ KVÍZOVÁNÍ A KORÁLKOVÁNÍ VE TŘÍDĚ NEBO POD PERGOLOU.

Žáci potřebují pouze ŽK a penál, nůžky, svačinu.

Kdo dnes dostal sešit "Opakujeme si o prázdninách", přinese 100Kč - děkuji.  


V PONDĚLÍ A ÚTERÝ BUDOU ŽÁCI DOSTÁVAT UČEBNICE, PROTO JEŠTĚ PŘINESOU VŠECHNY UČENBICE VYČIŠTĚNÉ A OPRAVENÉ 

DO ŠKOLY. NA NOVÉ POTŘEBUJÍ TAŠKU. 

NAPIŠTE PROSÍM DĚTEM DO ŽÁKOVSKÉ KNÍŽKY (kapitola JINÉ), ZDA SOUHLASÍTE SE SPOLEČNÝM NÁKUPEM SEŠITŮ NA PŘÍŠTÍ ŠKOLNÍ ROK 2024/2025. 


V PÁTEK MÁME OD 10,00h. SPORTOVNÍ DOPOLEDNE, ŽÁCI SI PŘINESOU SPORTOVNÍ ODĚV, OBUV, DOSTATEK NÁPOJŮ A NA ŠANONY A DEKY JEŠTĚ TAŠKU.

MOŽNOST PROCVIČOVÁNÍ:

https://wordwall.net/cs/resource/60543441/golem

https://wordwall.net/cs/resource/26651597/matematika/kladn%c3%a1-a-z%c3%a1porn%c3%a1-%c4%8d%c3%adsla

https://wordwall.net/cs/resource/9712242/podstatn%C3%A1-jm%C3%A9na


17.6. 2024  - ZÍTRA JEDEME DO HVĚZDÁRNY V ĎÁBLICÍCH, SRAZ JE RÁNO V 7,30h. před pavilonem C. S sebou svačinu, nápoj a 40Kč na vstupné + cca 100Kč na suvenýry. 

MATEMATIKA - DÚ na 19.6. - do školního sešitu str. 43/6, počítání v učebnici na str. 43/3. 13. a 14. 6.2024 - DŮLEŽITÉ - KDO  MÁ ZÁJEM o procvičování v PS "OPAKUJ SI O PRÁZDNINÁCH" (v ceně cca 100Kč), napište prosím zájem do ŽK, v pondělí uzavřeme počet-děkuji.

V ŽK mají žáci napsané důležité informace.

Ve dnech 24. a 25.6. budou žáci odevzdávat učebnice a dostávat jiné. Prohlédněte a prosím a opravte - děkuji.

MATEMATIKA - kontrola a oprava písemných prací.

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - závěrečná písemná práce, oprava a zdůvodnění.

VLASTIVĚDA - ZEMĚPIS - PL - historické stavby Prahy, DÚ - dokončení PL na ZÍTRA - 14.6.2024


10. -12.6. 2024  - prosím o úhradu fotografií 4. ročníku do čtvrtka 13.6.

DŮLEŽITÉ - Ma-geometrie-12.6., ČJL-13.6.

MATEMATIKA - DÚ na 11.6.-do školního sešitu str. 43/7, počítání v učebnici na str. 43/3, 38/2,3; 39/4,5,6,8. Písemná práce z aritmetiky. Možnost procvičování: https://wordwall.net/cs/resource/10763633/obvod-a-obsah-%C4%8Dtverce, https://wordwall.net/cs/resource/56270585/matematika/obvod-a-obsah-%c4%8dtverce-a-obd%c3%a9ln%c3%adku, https://wordwall.net/cs/resource/13128825/zlomky

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - věta jednoduchá a souvětí (uč. str. 125), procvičování a opakování postupu pro určení podmětu a přísudku. DÚ slovně opakovat vzory PJ a určení podmětu a přísudku a určení počtu vět v textu 125/2a. Možnost procvičování : https://wordwall.net/cs/resource/15675267/v%C4%9Bta-jednoduch%C3%A1-a-souv%C4%9Bt%C3%AD

PŘÍRODOVĚDA - hodnocení ZÁVĚREČNÉHO testu, kontrola DÚ.6.6.2024 - MÁME FOTOGRAFIE, cena od 85Kč 260Kč.

MATEMATIKA - kontrola slov. úlohy 29/3, společné řešení a zápis s výpočtem do školního sešitu 29/4; DÚ: PL str. 12,13. Možnost procvičování: https://wordwall.net/cs/resource/14037300/d%C4%9Blen%C3%AD-a-n%C3%A1soben%C3%AD-101001000-60-50-700

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - podmět a přísudek v textu v učebnici str. 119/3. Oprava diktátu. Možnost procvičování: https://wordwall.net/cs/resource/9560582/podm%C4%9Bt-a-p%C5%99%C3%ADsudek

VLASTIVĚDA - ZEMĚPIS - kontrola zápisu v sešitě, test se slepou mapou - vrchoviny, atd. Možnost procvičování: https://wordwall.net/cs/resource/8640924/%C5%99emesln%C3%ADci-a-slu%C5%BEby, https://wordwall.net/cs/resource/29387077/%C4%8Dr-chko-a-np5.6. 2024 

MATEMATIKA - GEOMETRIE -kontrola DÚ, cvičení v červené učebnici str. 40/1,3, 42/1 a 32/6-8. MOŽNOST PROCVIČOVÁNÍ: https://www.umimematiku.cz/presouvani-porovnavani-cisel-do-1000000-1-uroven/2259

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - DIKTÁT, procvičování a opakování postupu pro určení podmětu a přísudku.. DÚ slovně opakovat vzory PJ a určení podmětu a přísudku v jakémkoliv textu v učebnici. 

PŘÍRODOVĚDA - SLOVNÍ OPAKOVÁNÍ A vypracování ZÁVĚREČNÉHO testu. DÚ-PS str. 49. 3.6.2024

DĚKUJEME ŽÁKŮM A RODIČŮM ZA ÚČAST NA ZAHRADNÍ SLAVNOSTI A ÚSPĚŠNÉ VYSTOUPENÍ NA ZAHRADNÍ SLAVNOSTI

DOPRAVNÍ VÝCHOVA - JÍZDA NA KOLE S HELMOU NA DOPRAVNÍM HŘIŠTI

PŘÍRODOVĚDA - procvičování živočichů a rostlin v okolí vod.29.,30.5.2024- ZÍTRA ZVEME VŠECHNY RODIČE A PŘÁTELE ŠKOLY NA ZAHRADNÍ SLAVNOST, VYSTOUPENÍ BUDE OD 15h, naše třída bude cca v 15:45h.

MATEMATIKA - GEOMETRIE - červená uč. str. 14/1, 47/1-3, DÚ je na 5.6. PL DO SEŠITU geometrie ze str. 14/3,4. Možnost procvičování: https://wordwall.net/cs/resource/32759076/krychle-povrch

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - opakování - shoda přísudku s podmětem, samostatná práce - PS str. 68/6,7.  

Možnost procvičování: https://www.umimecesky.cz/otazky-slovesny-cas-2, https://www.umimecesky.cz/otazky-slovesny-cas-2

VLASTIVĚDA - ZEMĚPIS - kontrola DÚ. Polovina žáků nemá splněný úkol, proto musí do příští hodiny (6.6.) napsat znovu podle zadání. (Chráněná území ČR doplnění kraje se správným názvem - Jihočeský kraj, NESMÍ být krajské město). Důležitá je orientace na mapě - kraje, pohoří i řeky  - příští týden bude test se slepou mapou.


28.5.2024

MATEMATIKA - procvičování - červená uč. str. 27/20,22. DÚ je na 29.5. PL z geometrie- pouze str. 18,19. Možnost procvičování: https://wordwall.net/cs/resource/13128825/zlomky

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - opakování - určovaní pods. jmen a sloves ve větě, samostatná práce v PS str. 66/5, 67/1-kontrola. opisování s doplňováním PS str.66/4a,b. 

Možnost procvičování: https://www.umimecesky.cz/pexeso-slova-nadrazena-podrazena-1-uroven/765

VLASTIVĚDA - dějepis - seznámení s kapitolou Husitské války, společné doplnění textu v PS. Možnost procvičování: https://wordwall.net/cs/resource/31933827/jan-hus-a-husit%C3%A927.5.2024 - někteří žáci potřebují sešit na diktáty, prosím o jejich dodání, abychom mohli psát (budou je používat i v příštím školním roce).

MATEMATIKA - kontrola DÚ, cvičení v červené učebnici str. 26/12,13,14; DÚ na 28.5. - 27/19Možnost procvičování: https://wordwall.net/cs/resource/14037300/d%C4%9Blen%C3%AD-a-n%C3%A1soben%C3%AD-101001000-60-50-700

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - procvičování a opakování postupu pro určení podmětu a přísudku). DÚ slovně opakovat vzory PJ a určení podmětu a přísudku v jakémkoliv textu v učebnici. Možnost procvičování: https://wordwall.net/cs/resource/15250770/%c4%8desk%c3%bd-jazyk/podm%c4%9bt-a-p%c5%99%c3%adsudek

PŘÍRODOVĚDA - referáty na téma ze živé a neživé přírody, práce ve dvojicích - vypracování testu. Možnost procvičování: https://wordwall.net/cs/resource/56838588/p%c5%99%c3%adrodn%c3%ad-v%c4%9bdy/tekouc%c3%ad-a-stojat%c3%a9-vody24.5.2024 - DŮLEŽITÉ - blíží se konec roku, a tím uzavírání známek a testy, proto intenzivně opakujte doma učivo.

MATEMATIKA DÚ - PL - písemné dělení se zkouškou na 27.5.2024. Možnost procvičování: https://wordwall.net/cs/resource/27543231/matematika/d%c4%9blen%c3%ad-se-zbytkem-2, 

https://wordwall.net/cs/resource/28304772/matematika/obvod-a-obsah-%c4%8dtverce-a-obd%c3%a9ln%c3%adku

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA KONTROLA OPRAVY A ZDŮVODNĚNÍ v sešitě s diktáty - u mnohých chyběl PODPIS RODIČŮ, proto přinesou podepsané v pondělí. Slovní procvičování v učebnici str. 107/4a, 114/1-slovně. Opisování a doplňování textu a k tomu vzoru na list papíru, určení podmětu a přísudku. Možnost procvičování: https://wordwall.net/cs/resource/9560582/podm%C4%9Bt-a-p%C5%99%C3%ADsudek


22. a 23. 5.2024

MATEMATIKA - rýsování obdélníků, rozdíl mezi OBVODEM a OBSAHEM V GEOM. TVARU. Výpočet obvodu a obsahu v uč. str. 23/5,6, 24/3, PL s geom. tvary (různoběžky, různoběžky). DÚ: Uč. str. 25/10,11. Možnost procvičování: https://wordwall.net/cs/resource/28304772/matematika/obvod-a-obsah-%c4%8dtverce-a-obd%c3%a9ln%c3%adku

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - podmět a přísudek v uč. str. 114-116. Oprava cvičení známky - žáci MUSÍ MÍT OPRAVU A ZDŮVODNĚNÍ  ve slovech, sešity vezmou domů ke kontrole A PODPISU RODIČŮ. Možnost procvičování: https://wordwall.net/cs/resource/9560582/podm%C4%9Bt-a-p%C5%99%C3%ADsudek

PŘÍRODOVĚDA - slovní opakování - vodstvo, vody v ČR, život v ekosystémech. Možnost procvičování: https://wordwall.net/cs/resource/56838588/p%c5%99%c3%adrodn%c3%ad-v%c4%9bdy/tekouc%c3%ad-a-stojat%c3%a9-vody

VLASTIVĚDA - ZEMĚPIS - doprava a služby - kontrola zápisu v sešitě, test. DÚ: Výpisky z kapitoly Chráněná území ČR do sešitu, doplnění kraje a hlavních charakteristik. Možnost procvičování: https://wordwall.net/cs/resource/8640924/%C5%99emesln%C3%ADci-a-slu%C5%BEby, https://wordwall.net/cs/resource/29387077/%C4%8Dr-chko-a-np21.5.2024 - DŮLEŽITÉ - ZÍTRA RÁNO SE FOTOGRAFUJEME - informace mají děti v ŽK.

MATEMATIKA - Procvičování - červená uč. str. 17/12, 23/5,6. DÚ - 24/2 na 22.5.2024. Možnost procvičování: https://wordwall.net/cs/resource/14379986/zlomky

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - kontrola DÚ, opakování - určovaní pods. jmen a sloves ve větě.

Možnost procvičování: https://www.umimecesky.cz/pexeso-podstatna-jmena-vzory-3-uroven/330

VLASTIVĚDA - dějepis - společné písemné opakování v PL, DÚ. Seznámení se životem ve středověku v učebnici a na IT - https://www.umimefakta.cz/dejepis/rozhodovacka-zivot-ve-stredoveku-2


20.5.2024

MATEMATIKA - kontrola DÚ, cvičení v červené učebnici str. 22/1, 23/7,8. Možnost procvičování: https://wordwall.net/cs/resource/28304772/matematika/obvod-a-obsah-%c4%8dtverce-a-obd%c3%a9ln%c3%adku

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - slovní opakování pojmů (VS, časování, podmět a přísudek), DÚ - PL cv.3-5. Možnost procvičování: https://wordwall.net/cs/resource/29786649/%c4%8desk%c3%bd-jazyk/slovn%c3%ad-druhy-kv%c3%adz, https://wordwall.net/cs/resource/15805261/%C4%8Dasov%C3%A1n%C3%AD-sloves

PŘÍRODOVĚDA - slovní opakování živé a neživé přírody, rostlin a živočichů, názvy a rozdělení podle výskytu. Společné vypracování v PS/ 45-47. Ve středu bude test - Vody v ČR. Možnost procvičování: https://wordwall.net/cs/resource/56838588/p%c5%99%c3%adrodn%c3%ad-v%c4%9bdy/tekouc%c3%ad-a-stojat%c3%a9-vody15.,16.5.2024

MATEMATIKA - GEOMETRIE - MODRÁ UČEBNICE - str. 43/1,2; 46/1,2. ČERVENÁ UČEBNICE - str. 16/8-10, DÚ do školního sešitu 16/11 (6 příkladů se zkouškou), 17/12-15. Možnost procvičování: https://wordwall.net/cs/resource/36509794/matematika/zlomky-graficky

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - seznámení s kapitolou Stavba věty jednoduché - uč. str. 112/1,2a; PL ro procvičování - spojení podmětu a přísudku, jejich znázornění čarou a vlnovkou. Čtení v čítance str. 88. Možnost procvičování: https://wordwall.net/cs/resource/15805261/%C4%8Dasov%C3%A1n%C3%AD-sloves

PŘÍRODOVĚDA - povídání o rostlinách  a živočiších u TEKOUCÍCH VOD, jejich podoba a terminologie v učebnici a na IT (https://wordwall.net/cs/resource/56613733/tekouc%C3%AD-vody).

VLASTIVĚDA - ZEMĚPIS - doprava a služby - stručný zápis do sešitu. Procvičení: https://wordwall.net/cs/resource/8640924/%C5%99emesln%C3%ADci-a-slu%C5%BEbyDÚ - Z učebnice odpovědět vlastními slovy na téma OCHRANA PŘÍRODY DO SEŠITU na str. 42 nebo 46. - 1. PROČ CHRÁNIT PŘÍRODU? 2. JAK CHRÁNÍME PŘÍRODU?14.5.2024

MATEMATIKA - Procvičování zlomků - terminologie, zápis, čtení- červená uč. str. 15/4,16/8,9. Procvičení jednotek délky - modrá učebnice str. 44/6. Možnost procvičování: https://wordwall.net/cs/resource/14379986/zlomky

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - časování sloves na lístku, určení osoby, čísla a času v malém PS (fialový) str. 46. Kontrola DÚ v PS.

Možnost procvičování: https://www.umimecesky.cz/pexeso-podstatna-jmena-vzory-3-uroven/330

VLASTIVĚDA - dějepis - společné písemné opakování v PL, DÚ - PL s křížovkou. Seznámení se stavebním slohem GOTIKA v učebnici a na IT - https://wordwall.net/cs/resource/68663796/gotika-stavby
13.5.2024

MATEMATIKA - kontrola DÚ, cvičení v učebnici str. 13/9 (slovně), 15/1-3, písemné násobení jednociferným číslem. Možnost procvičování: https://wordwall.net/cs/resource/14379986/zlomky

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - písemné opakování - VS po L, kontrola DÚ, slovně - opakování a rozlišování významu slovních druhů.

Možnost procvičování: https://www.umimecesky.cz/otazky-urcovani-slovnich-druhu-2

PŘÍRODOVĚDA - slovní opakování živé a neživé přírody, rostlin a živočichů, názvy a rozdělení podle výskytu. Kontrola PS- 43/8. Písemné procvičení základních pojmů v testu. 


10.5.2024

MATEMATIKA - dělení do školního sešitu z uč. str. 13/8, plnění zadání + určování obvodu v uč. str.10/1. DÚ v učebnici na 13.5.:10/2,3,4. Možnost procvičování: https://wordwall.net/cs/resource/36509794/matematika/zlomky-graficky, https://wordwall.net/cs/resource/14379986/zlomky

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - opakování - slovní druhy, podstatná jména a jejich určení z textu (uč. 83/5), opakování slovesného způsobu str. 3b, 4a. DÚ na 13.5. z PS pro 4. ročník 64/1.

Možnost procvičování: https://www.umimecesky.cz/rozrazovacka-slovni-druhy-2-uroven, https://www.umimecesky.cz/porozumeni-cteni-zaklady-fotky/1409.5.2024 - DŮLEŽITÉ - DO ČJL SI ŽÁCI BUDOU NOSIT TAKÉ PRACOVNÍ SEŠIT ZE 3.ROČNÍKU NA PROCVIČOVÁNÍ

MATEMATIKA - ZLOMKY - uč. str.12/1,2,4; 13/5,6. procvičování sčítání v modré učebnici str. 53/3,9. DÚ: na 10.5.-červená učebnice str. 13/7 (bez zkoušky). Možnost procvičování: https://wordwall.net/cs/resource/36221034/matematika/zlomky, https://wordwall.net/cs/resource/36221034/matematika/zlomky

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - opakování slovesného způsobu-PS ze 3. ročníku - str. 63/4, slovní opakování slovních druhů. 

DÚ v PS str. 63/1-4 na 10.5. Možnost procvičování: https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-synonyma-slovesa-1, https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-slovesa-podminovaci-zvratna-2-uroven

https://wordwall.net/cs/resource/9278175/rom%C3%A1nsk%C3%BD-sloh

VLASTIVĚDA - ZEMĚPIS - Doprava v ČR, opakování zemědělství, podnebí, počasí - test.


7.5.2024

MATEMATIKA - GEOMETRIE - určování obvodu ve žluté učebnici str. 51/2,3,4. rýsování do sešitu - 51/5. Možnost procvičování: https://wordwall.net/cs/resource/36221034/matematika/zlomky

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - opakování slovesného způsobu-PS str. 62/1, opakování 59/3,4. DÚ na 9.5.: 62/2,3.

Možnost procvičování: https://wordwall.net/cs/resource/52838604/%c4%8desk%c3%bd-jazyk/slovesa-zp%c5%afsob

VLASTIVĚDA - dějepis - slovní opakování (Přemysl Otakar I., Václav I., Přemysl Otakar II., doplnění v PS do strany 18, za DÚ je str. 19.6.5.2024 

https://wordwall.net/cs/resource/52838604/%c4%8desk%c3%bd-jazyk/slovesa-zp%c5%afsob

DŮLEŽITÉ: V ÚTERÝ BUDEME MÍT GEOMETRII (žáci potřebují kružítko, ořezanou tužku a pravoúhlý trojúhelník)

MATEMATIKA - GEOMETRIE - rýsování obdélníku a čtverce do sešitu pomocí pravoúhlého trojúhelníku - modrá uč. str. 43/1,2.

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - opakování slovních druhů a procvičení https://wordwall.net/cs/resource/29786649/%c4%8desk%c3%bd-jazyk/slovn%c3%ad-druhy-kv%c3%adz

PŘÍRODOVĚDA - názvy a rozdělení - PS str. 40-42, za DÚ 43/8,9, procvičení na wordwallu: https://wordwall.net/cs/resource/15954679/ekosyst%C3%A9m-pole-4-ro%C4%8Dn%C3%ADk, https://wordwall.net/cs/resource/53490714/ekologie/voda


3.5.2024

MATEMATIKA - GEOMETRIE - rýsování čtverce na milimetrové síti (1. strana v červené učebnici), určení úseček, trojúhelníků, kolmic. DÚ na 7.5. - v učebnici na str. 3/2, 4/4. Možnost procvičování: https://wordwall.net/cs/resource/36221034/matematika/zlomky, https://wordwall.net/cs/resource/25782632/matematika/n%c3%a1soben%c3%ad-mimo-obor-mal%c3%a9-n%c3%a1sobilky, https://wordwall.net/cs/resource/36221034/matematika/zlomky

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - opakování slovních druhů a procvičení v uč. str. 85/4,5; DÚ na 6.5. - slovně si připravit z uč. str. 4,7a.

Možnost procvičování: https://wordwall.net/cs/resource/29786649/%c4%8desk%c3%bd-jazyk/slovn%c3%ad-druhy-kv%c3%adz, https://www.umimecesky.cz/rozrazovacka-slovni-druhy-2-uroven

2.5.2024

MATEMATIKA - procvičování s opakování v uč. str. 56/33-35. DŮLEŽITÉ: V PÁTEK, PONDĚLÍ A ÚTERÝ BUDEME MÍT GEOMETRII (žáci potřebují kružítko, ořezanou tužku a pravoúhlý trojúhelník). DÚ na 3.5. - do školního sešitu vypočítat z učebnice na str. 56/38 (i se zkouškou)

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - opakování slovních druhů a procvičení v uč. str. 85/4,5; DÚ na 3.5. - PS str. 52,53. 

VLASTIVĚDA - zeměpis - zápis kapitoly ZEMEDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ ČR, opakování PODNEBÍ A POČASÍ. Dne 9.5. bude písemné opakování z těchto kapitol.


29.4.,30.4.2024

Po týdnu na škole v přírodě v Poslově mlýně jsme zase zpět ve škole a opakujeme učivo.

MATEMATIKA - žáci dostali písemné práce, které vzali domů, aby si s rodiči zjistili v čem je třeba více trénovat učivo. VE ČTVRTEK PŘINESOU ZPĚT K ARCHIVACI. Děkuji. DÚ - vypočítat v učebnici str. 58 a na list papíru geometrii (nerýsovat cv. 3,5).

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA -  žáci dostali písemné práce, které vzali domů, aby si s rodiči zjistili v čem je třeba více trénovat učivo. VE ČTVRTEK PŘINESOU ZPĚT K ARCHIVACI. Děkuji.

Film Gump byl pro žáky inspirativní - ověřili si způsob chování ke zvířecím kamarádům.


19.4.2024 - DĚKUJI ZA DOKUMENTY, ŽÁCI DOSTALI STUHY NA KUFR, VŠICHNI SE TĚŠÍME DO POSLOVA MLÝNA! :-)

MATEMATIKA - procvičování - sčítání na tabuli, dělení do sešitu, Logico - prostorové vnímání, přímá úměrnost. 

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - písemné opakování, diktát.18.4.2024 - RODIČE MAJÍ V MAILU DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE KE ŠKOLE V PŘÍRODĚ

MATEMATIKA - písemné opakování

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - v PS-ČÁSTICE, CITOSLOVCE, PROCVIČOVÁNÍ:https://wordwall.net/cs/resource/12618147/vzory-rod-mu%C5%BEsk%C3%BD 17.4.2024 - RODIČE MAJÍ V MAILU DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE KE ŠKOLE V PŘÍRODĚ

- test z obsahu učiva (PŘEMYSLOVCI) bude 18.4. (místo Zeměpisu).

MATEMATIKA - písemné opakování, procvičení pojmu OBVOD A VÝPOČET PODLE VZORU (o=2*a + 2*b nebo o=a+b + a+b). Rýsování osy úsečky (str. 38/1)Logico - tělesa, vztahy mezi veličinami (přímá úměrnost).

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - v PS-SPOJKY - oprava, rozlišování neohebných slovních druhů - slova na kartičkách

PŘÍRODOVĚDA - názvy a rozdělení - procvičení https://wordwall.net/cs/resource/25946148/rosliny-a-%C5%BEivo%C4%8Dichov%C3%A9-na-louce.16.4.2024

MATEMATIKA - DÚ na 17.4. str. 45/4 do učebnice. 

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - opakování slovních druhů, v PS-SPOJKY. Možnost procvičování: https://wordwall.net/cs/resource/27410906/%c4%8desk%c3%bd-jazyk/slovn%c3%ad-druhy-ur%c4%8dov%c3%a1n%c3%ad-v-textu

VLASTIVĚDA - dějepis - sledování videí a opakování (Přemysl Otakar I., Václav I., Přemysl Otakar II.). Kapitola "LUCEMBURKOVÉ NA ČESKÉM TRŮNU" uč. str. 30. Test z obsahu učiva (PŘEMYSLOVCI) bude 18.4. (místo Zeměpisu).15.4.2024 - Prevence první pomoci - přednáška na téma, úpal, úžeh, krvácení z nosu (Městská policie).

MATEMATIKA - písemné násobení dvojciferným číslem, počítání v uč. str. 40/2,3. Seznámení a výpočet pojmu: PŘÍMÁ ÚMĚRNOST (41/2)  a rozhodování - str. 42/8.

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - kontrola DÚ v PS-předložky, pokračování "spojky", opakování určování mluv. kategorií u podst. jmen (rod, číslo, pád a vzor) a sloves (osoba, číslo, čas). Možnost procvičování: https://wordwall.net/cs/resource/57192996/%c4%8desk%c3%bd-jazyk/slovn%c3%ad-druhy

PŘÍRODOVĚDA - rostliny a živočichové na LOUCE - povídání a vyjmenování v kruhu (beseda).


12.4. 2024

MATEMATIKA - písemné násobení do školního sešitu, slovní úloha uč. str. 37/15. DÚ na pondělí 15.4. : 37/16 (Z,V,Z,O, využití neznámé (např. x, y....při zápisu), kontrola PL, hodnocení, výpočet příkladu na násobení pod sebou jednociferným číslem. V pondělí bude písemné násobení dvojciferným číslem na známky.

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA -kontrola DÚ, opakování v PS-38/PŘÍSLOVCE, procvičování se slovy- rod, číslo, pád, vzor; časování sloves (1.-3. osoba, jedn. i množné číslo). SLOH - Čtení textu a vytvoření osnovy-uč. 41/1-3. DÚ na pondělí 15.4.

- PS str. 39/PŘEDLOŽKY.10. - 11.4.2024

MATEMATIKA - násobení dvojciferným číslem do sešitu, DÚ na 12.4. - V UČEBNICI-37/17,22; 51/1,2. Seznámení s pojmem OBVOD A VÝPOČET PODLE VZORU (o=2*a + 2*b nebo o=a+b + a+b). 

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - procvičování časování sloves - PS str. 57/1a,c, str. 38 - slovesa.

PŘÍRODOVĚDA - zástupci živočichů - užitkových, pro radost a volně žijící - názvy a rozdělení.

VLASTIVĚDA - oprava testu, seznámení s obsahem kapitoly Nerostné suroviny a výpisky do sešitu ze str. 34.9.4.2024 - KRÁLOVSTVÍ ŽELEZNIC na program "POVOLÁNÍ NA ŽELEZNICI", který byl obohacený o možnost stavby el. obvodu každého žáka - žáci se podívali na obrovskou železnici a vyzkoušeli si dráhy se závodními auty a formulemi. Zajímavé byly také kabiny strojvůdců a řidičů tramvají a metra.

8.4.2024

MATEMATIKA - oprava úkolu ukázka násobení dvojciferným číslem pod sebou (8541*32)-pravidlo posunutí výsledků pod sebou vlevo, výpočet na dva řádky a výsledek na třetí.

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - procvičování slovně - (rod, číslo, pád, vzor) v PS ze 3. třídy stejná kapitola. Možnost procvičování: https://wordwall.net/cs/resource/16076702/%C4%8D-4-ur%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD-vzor%C5%AF

PŘÍRODOVĚDA - opakování LIDSKÁ SÍDLA, PARK. Možnost seznámení: https://wordwall.net/cs/resource/32364485/4-p%C5%99v-rostliny-na-poli
5.4. - třídnická hodina, kde jsme se seznámili s Řádem školy v přírodě.

DŮLEŽITÉ: 9.4.2024 půjdeme na dopolední akci do KRÁLOVSTVÍ ŽELEZNIC na program "POVOLÁNÍ NA ŽELEZNICI", který bude obohacený o možnost stavby el. obvodu každého žáka (cena je 135Kč). S sebou ŽK, svačinu, nápoj, finance dle uvážení na případný suvenýr.

9.4. odpoledne v 17hod. bude Třídní schůzka, kde se dozvíte podrobné informace ohledně Školy v přírodě a prospěchu žáků, proto prosím o účast všech rodičů.3. - 4.4.2024

MATEMATIKA - počítání V UČEBNICI-28/19,24; 31/7, opakování pojmu "neznámá"= může být zapsaná jako x,a,b,c,....také  jinými písmeny, určování teploty - 29/27.

GEOMETRIE: opakování 33/1,2-do sešitu. Rýsování trojúhelníků podle 2a, c.

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - procvičování se slovy- rod, číslo, pád, vzor, v učebnici - str. 85,66, PS str. 54-56. Zítra bude opakování z tohoto učiva. MOŽNOST PROCVIČOVÁNÍ: https://wordwall.net/cs/resource/67910966/%c4%8desk%c3%bdjazyk/vzory-podstatn%c3%bdch-jmen-mix

PŘÍRODOVĚDA - procvičování kapitoly PARK. V pondělí bude opakování LIDSKÁ SÍDLA, PARK. (PS 34,35).

VLASTIVĚDA - ZEMĚPIS - písemný test - (kompas, krajiny, turistické značky části kopce-úpatí, úbočí, vrchol), seznámení s obsahem kapitoly Zemědělství.2.4.2024

MATEMATIKA - počítání v uč. str. 28/22, za DÚ na 3.4. str. 29/25. 

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - opakování PS- str. 32,33. Možnost procvičování: https://wordwall.net/cs/resource/27410906/%c4%8desk%c3%bd-jazyk/slovn%c3%ad-druhy-ur%c4%8dov%c3%a1n%c3%ad-v-textu

VLASTIVĚDA - dějepis - Kapitola " Český stát..." uč. str. 27,28. Test z obsahu učiva  bude 18.4. (místo Zeměpisu).

 Možnost procvičování: https://www.youtube.com/watch?v=q_sfC4L7eUA.25.3. 2024

GRATULUJEME ESTERCE ŠARÓKOVÉ K 1. MÍSTU VE VÝTVARNÉ SOUTĚŽI : "JAK SI PŘEDSTAVUJI SVOJI VYSNĚNOU ŠKOLU", V KATEGORII 2D. V SOUTEŽI SE ÚČASTNILO VÍCE, NEŽ 100 ŽÁKŮ ZE ŠKOL NA PRAZE 10.

MATEMATIKA - počítání v učebnici na str. 32/172.-5. sloupeček, 40/2.

Možnost procvičování: https://wordwall.net/cs/resource/9560029/matek/n%c3%a1soben%c3%ad-10-100-1000-shoda

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - DÚ na 26.3. v PS-str. 15, procvičování slovních druhů - zítra bude krátký testík na slovní druhy. Možnost procvičování: https://wordwall.net/cs/resource/9560029/matek/n%c3%a1soben%c3%ad-10-100-1000-shoda21.3. 2024 

MATEMATIKA - počítání V UČEBNICI- 32/16,17-1. sloupeček, 32/20-2 příklady do školního sešitu, DÚ na 25.3.-PL, nepovinný úkol do 27.3.-na papír vypočítat se zkouškou 31/11. Možnost procvičování: https://www.umimematiku.cz/pexeso-nejvetsi-spolecny-delitel-2-uroven/627, https://wordwall.net/cs/resource/9560029/matek/n%c3%a1soben%c3%ad-10-100-1000-shoda

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - DÚ v PS-str. 47/1-4, procvičování - rod, číslo, pád, vzor podst. jmen. Možnost procvičování: https://wordwall.net/cs/resource/16076702/%C4%8D-4-ur%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD-vzor%C5%AF19.-21.3. 2024 

-exkurze v Lizstově institutu se nám velice líbila. Máme nové informace o Maďarsku-zemi, jídle, pohádkové sérii Rodina Smolíkova nebo Rubikově kostce, kterou jsme dostali jako malý suvenýr - VELICE DĚKUJEME MAMINCE E. za možnost návštěvy :-)!!!

- DOPRAVNÍ VÝCHOVA byla poučná - nové informace o bezpečnosti při jízdě na kole nebo o různých situacích, které jsou pro cyklisty nebezpečné.

MATEMATIKA - počítání V UČEBNICI- 30/1-5, vysvětlování pojmu "neznámá"= může být zapsaná jako x,a,b,c,y....také  jinými písmeny. 

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA -opakování v PS-str. 51, procvičování se slovy- rod, číslo, pád, vzor. Kontrola v učebnici - vzory (str. 69,76,83). Čtení na známky z čítanky 84-87. Čtení O Bruncvíkovi za Starých pověstí českých.

VLASTIVĚDA - ZEMĚPIS - PL - počasí a podnebí - procvičování v učebnici kapitoly III. a IV., za týden bude test (kompas, krajiny, turistické značky části kopce-úpatí, úbočí, vrchol).18.3.2024 -DŮLEŽITÉ: žáci domů přinesou lístek, kam prosím napište vyjádření o očkování na černý kašel. Potřebujeme zjistit pro Hyg. stanici. Zpět vraťte do středy. Velice děkuji za spolupráci. 

MATEMATIKA - písemné dělení se zkouškou, v uč. str. 21-vysvětlování postupu při násobení a dělení 10,100,1000, 23/4.

https://wordwall.net/cs/resource/9560029/matek/n%c3%a1soben%c3%ad-10-100-1000-shoda

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - test na určování rodu, pádu, vzoru. Možnost procvičování:https://wordwall.net/cs/resource/16076702/%C4%8D-4-ur%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD-vzor%C5%AF

PŘÍRODOVĚDA - členění živočichů na PL (název, výskyt, potrava). Možnost procvičování: https://wordwall.net/cs/resource/68960128/pt%C3%A1ci-pozn%C3%A1va%C4%8Dka14.,15.3. 2024

MATEMATIKA - písemné odčítání se zkouškou na známky, DÚ: 23/11 (slovní úloha do školního sešitu-Z,V,Z,O), V UČEBNICI- 21/1,1,2; 22/2,3. 

Možnost procvičování: https://wordwall.net/cs/resource/38216687/matematika/s%c4%8d%c3%adt%c3%a1n%c3%ad-a-od%c4%8d%c3%adt%c3%a1n%c3%ad-do-10-000-2

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA -opakování v PS-str. 49,50, procvičování se slovy- rod, číslo, pád, vzor. Kontrola v učebnici - vzory (str. 69,76,83). Možnost procvičování: https://wordwall.net/cs/resource/16076702/%C4%8D-4-ur%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD-vzor%C5%AF. Čtení v čítance str. 86. 21.3. BUDE ČTENÍ NA ZNÁMKY ze str. 84-87.12.,13.3.2024

MATEMATIKA - G - 25/6 - určení rovnoramenného a rovnostranného trojúhelníku a rozdíly mezi nimi. Počítání v uč. str. 21/1, kružnice na barevném papíře podle zadání průměru, zítra bude písemné dělení se zkouškou na známky. 

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - opakování PS- str. 49,50. Možnost procvičování: https://wordwall.net/cs/resource/16076702/%C4%8D-4-ur%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD-vzor%C5%AF

VLASTIVĚDA - dějepis - sledování videa Svatý Václav, písemný test na předchozí učivo.11.3.2024

MATEMATIKA - pětiminutovka - písemné dělení se zkouškou, v uč. str. 20/7,24/9.

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - test na určování rodu, pádu, vzoru. Možnost procvičování:https://wordwall.net/cs/resource/16076702/%C4%8D-4-ur%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD-vzor%C5%AF

PŘÍRODOVĚDA - členění živočichů na PL (název, výskyt, potrava). Možnost procvičování: https://wordwall.net/cs/resource/68960128/pt%C3%A1ci-pozn%C3%A1va%C4%8Dka, za týden bude krátké písemné opakování (určení druhu, začlenění (např. obratlovci, savci), potrava, výskyt.8.3. 2024

MATEMATIKA - písemné dělení se zkouškou, sčítání a odčítání, v učebnici 20/1,4, DÚ na 11.3.-20/5.  Možnost procvičování: https://wordwall.net/cs/resource/38216687/matematika/s%c4%8d%c3%adt%c3%a1n%c3%ad-a-od%c4%8d%c3%adt%c3%a1n%c3%ad-do-10-000-2

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - kontrola DÚ; opakování určování podst. jmen (rod, číslo, pád, vzor) uč. str. 70/2,4; 71/2. PS 43/1a,b). V pondělí bude písemné opakování na rod střední a ženský - doplnění správných koncovek podle vzorů, určení čísla a pádu.6.3.,7.3. 2024 (7.3. - třídnická hodina na téma: TŘÍDNÍ PRAVIDLA A JEJICH VÝZNAM, MOJE POCITY, MOŽNOSTI ŘEŠENÍ NEDOROZUMĚNÍ).

MATEMATIKA - G - rozlišování čtverců a obdélníků na PL, zítra bude na známky písemné dělení se zkouškou a sčítání i odčítání pod sebou.

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - rozdělení podst. jmen, slohová práce -IQ Landia, čtení " Praporec Sv. Václava" z knihy Obrázkové staré pověsti české.

PŘÍRODOVĚDA - opakování rozdělení rostlin, určení názvu, druhu, kartičky - živočichové.

VLASTIVĚDA - ZEMĚPIS - PL - počasí a podnebí. Možnost procvičení: https://wordwall.net/cs/resource/6795751/%C4%8Dr-vodstvo, https://wordwall.net/cs/resource/6795751/%C4%8Dr-vodstvo


4.3. 2024

DŮLEŽITÉ: V ÚTERÝ 5.3. POJEDEME DO ŠTĚRBOHOL NA VÝSTAVU IQ LANDIA. SRAZ VE TŘÍDĚ V 7,50h., S SEBOU SVAČINU, ŽK. NÁVRAT DO 12,35h.

MATEMATIKA - kontrola DÚ, samostatné sčítání a odčítání do šk. sešitu (14/20-1. a 3. sloupeček i se zkouškou), také v učebnici 14/14 (výsledek do učebnice, zkoušku na počítací papír).  Možnost procvičování: https://wordwall.net/cs/resource/12671609/-do-100-s-p%C5%99echodem-rozklad-%C4%8D%C3%ADsel

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - čtení s porozuměním - Logico, opakování určování podst. jmen (rod, číslo, pád, vzor).

DÚ: na středu 6.3.- PS 50/1 a,b,c,d,e.
PRACOVNÍ ČINNOSTI: 11.3. budeme tvořit Sýkorku z vlny - žáci si přinesou vlnu (3 barvy podle vlastního uvážení).

PŘÍRODOVĚDA - bude ve středu 6.3.
1.3. 2024

DŮLEŽITÉ: V ÚTERÝ 5.3. POJEDEME DO ŠTĚRBOHOL NA VÝSTAVU IQ LANDIA. SRAZ VE TŘÍDĚ V 7,50h., S SEBOU SVAČINU, ŽK. NÁVRAT DO 12,35h. Tuto informaci mají žáci napsanou v ŽK, prosím o podpis rodičů.

MATEMATIKA - písemné dělení se zkouškou na známky. DÚ - výpočet příkladů ve školním sešitě na 4.3., Logico - závorky.

Možnost procvičování: https://wordwall.net/cs/resource/27913796/matematika/slovn%c3%ad-%c3%balohy, https://www.umimematiku.cz/pocitani-deleni-zbytek-2-uroven

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - Určování rodů a vzorů na kartičkách, Logico - dě,tě,ně, ohebné slovní druhy. Možnost procvičování:https://wordwall.net/cs/resource/12618147/vzory-rod-mu%C5%BEsk%C3%BD28.-29.2. 2024

MATEMATIKA - G - str. 18/1 - doplnění údajů do cvičení, rýsování kružnic (r=4cm), vystřihování kruhů (tvoření květiny ve Vv); dnes opakování sčítání v mřížce (s výsledkem součtu a bez výsledku součtu), slov. úloha str. 14/19, zítra bude na známky písemné dělení se zkouškou.

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - slovní opakování slovních III.-VI. kapitoly z učebnice (str. 26-66), seznámení se vzory podst. jmen rodu mužského a jejich rozlišení (str. 82/1,2). Čtení " Praporec Sv. Václava" z knihy Obrázkové staré pověsti české.

PŘÍRODOVĚDA - členění živočichů na PL (název, výskyt, potrava), krátké písemné opakování.

VLASTIVĚDA - ZEMĚPIS - PL - počasí a podnebí, test na skupenství, koloběh vody atd. Možnost procvičení: https://wordwall.net/cs/resource/6795751/%C4%8Dr-vodstvo27.2. 2024

MATEMATIKA - opakování sčítání v mřížce, společný výpočet slovní úlohy str. 14/13 do škol. sešitu (Z,V,Z,O), Logico - závorky.

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - Zítra bude diktát ze cvičení v učebnici (33/6a). Možnost procvičování: https://wordwall.net/cs/resource/38860690/%c4%8desk%c3%bd-jazyk/p%c5%99edpony-ob-v-%c4%9b-x-je 

Slovní opakování slovních III. a IV. kapitoly z učebnice (str.26-47). Plnění úkolů na PL (Libuše a Přemysl).

VLASTIVĚDA - DĚJEPIS - Čtení textu v kapitole : IV. - Vláda knížat rodu Přemyslovců, převyprávění a zdůraznění důležitých informací (vládli 10-12. stol. n.l., souvislosti s Ludmilou),  video o Sv. Václavovi.
26.2. 2024

MATEMATIKA - opakování číselné soustavy (jednotky, desítky, stovky,), zaokrouhlování na statisíce - uč. str. 15/5, sčítání  - 15/2, společný výpočet slovních úloh - 15/3,4; známky z písemného dělení č. 4 do ŽK.

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - slovní opakování slovních I. a II. kapitoly z učebnice (str.7-24) - písmeno, hláska, slabika - rozdělení a vyjmenování, předpony OB-, V-, skupiny bě-bje, pě, vě-vje, přepona vy-,vý-, slova jednoznačná, mnohoznačná, citově zabarvená (lichotná - hanlivá).

PŘÍRODOVĚDA - členění živočichů na PL (název, výskyt, potrava), ve středu bude krátké písemné opakování pro ty, kteří nepsali - čas.


23.2. 2024

Fotografie ze včerejší akce: https://www.zsbrectanova.cz/cz/galerie/1999

Informace - soutěže Pangea se budou vybraní žáci účastnit až v příštím roce.

MATEMATIKA - počítání v učebnici str. 17/8,9,10; písemné dělení se zkouškou na známky. Možnost procvičování: https://wordwall.net/cs/resource/32339924/matematika/d%C4%9Blitelnost

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - procvičování vyjmenovaných slov a čtení s porozuměním - Logico.


22.2. 2024 - DÍLNA SE DŘEVEM

MATEMATIKA - procvičování počítání zpaměti v programu v různých variantách, např. https://wordwall.net/cs/resource/27604243/matematika/kapit%c3%a1nsk%c3%a9-d%c4%9blen%c3%ad-se-zbytkem

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - DÚ - na 23.2.- vlastní oprava textu zdůvodnění pravopisu - FIALOVÝ PROCVIČOVACÍ SEŠIT str. 14., psaní do Písanky na str. 7, určování vzorů na wordwall

VLASTIVĚDA - ZEMĚPIS - PL - společné opakování symbolů na mapách - dne 29.2. bude testík na skupenství, koleběh vody atd.20.2.,21.2. 2024 - DŮLEŽITÉ: ZÍTRA BUDE V NAŠÍ TŘÍDĚ TVOŘIVÁ DÍLNA SE DŘEVEM, cena je 100Kč., takže bude jen ČJL, MA, a VLASTIVĚDA - ZEMĚPIS (krátké opakování symbolů na mapách), nebude angličtina.

MATEMATIKA - procvičování počítání zpaměti v uč. str. 17/8, opakování terminologie (cifry, číselná řada, zaokrouhlování), G - uč. str. 12/1,2, 18/1, rýsování podle osy souměrnosti na známky.

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - doplňování a opisování textu z uč. str. 69/4a, opakování rodů, vzorů, sestavení textu podle předlohy, kontrola a zdůvodnění pravopisu (FIALOVÝ PROCVIČOVACÍ SEŠIT str. 34). Slovní hra - SLOVNÍ DVOJBAL (slovní spojení (přídavné jméno a podstatné jméno( a následuje další, které začíná na koncovku toho předchozího: BÍLÁ KŘÍDA - ANGLICKÁ VLAJKA).

PŘÍRODOVĚDA - test - rozdělení plodů, slovní opakování o hospodářských zvířatech s učebnicí.19.2. 2024

MATEMATIKA - společné kontrola PL - určování cifer (jednotky, desítky, stovky, atd.).

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - opakování slovních druhů, určování rodů, čísla a pádů (skloňování podst. jmen rodu středního: MĚSTO, MOŘE, KUŘE, STAVENÍ). Zítra bude opisování a doplňování z uč. str. 69/4a 

PŘÍRODOVĚDA - Lidská sídla, venkov - sledování obrázků v učebnici (všeobecný přehled) a rozdělení plodů, živočichů, jejich užitek a rozdělení zeleniny. Ve středu budou žáci určovat zeleninu podle druhu (mrkev = kořenová zelenina, rajče=plodová zelenina, cibule=cibulová zelenina) a naopak - která zelenina patří do kořenové= petržel, mrkev, celer, atd.)8.,9.2. 2024 - PŘEJI VŠEM KRÁSNĚ PROŽITÉ JARNÍ PRÁZDNINY A HODNĚ SKVĚLÝCH ZÁŽITKŮ S RODINOU.

MATEMATIKA - DÚ na prázdniny - cely PL, slovní opakování násobilky, názvy geom. obrazců a dělení zpaměti. Pětiminutovka - písemné dělení. Možnost procvičování:  https://www.umimematiku.cz/rozhodovacka-nazvy-utvaru-1-uroven

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - DÚ na 19.2.- doplnit i,í,y,ý ve FIALOVÉM PROCVIČOVACÍM SEŠITĚ str. 34. Dnes opakování pádů a skloňování podst. jmen rodu ženského a vzor ŽENA,RŮŽE, PÍSEŇ, KOST.

Náměty k procvičení vzorů středního rodu:

https://wordwall.net/cs/resource/10706544/rod-st%C5%99edn%C3%AD-vzory

https://wordwall.net/cs/resource/9425060/%C4%8Dj-vzory-st%C5%99edn%C3%AD-rod

https://wordwall.net/cs/resource/9725486/vzory-rod-st%C5%99edn%C3%AD-ku%C5%99e

https://wordwall.net/cs/resource/27478571/vzory-st%C5%99edn%C3%AD-rod-koncovky 

Náměty k procvičení vzorů ženského rodu:

https://wordwall.net/cs/resource/8380110/%C5%BEensk%C3%BD-rod-vzory

https://wordwall.net/cs/resource/11242472/rod-st%C5%99edn%C3%AD-a-%C5%BEensk%C3%BD-vzory

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-zenskeho/pravopisny-trenazer/cviceni5.html

VLASTIVĚDA - ZEMĚPIS - slovní opakování dosavadního učiva, písemný test s mapou ČR - VODSTVO


6.,7.2. 2024 (7.2. - TŘÍDNICKÁ HODINA- hry a povídání o atmosféře ve třídě a možnostech jednání, o škole v přírodě).

MATEMATIKA - určování cifer (jednotky, stovky, atd.), počítání podle terče ve školním sešitě. GEOMETRIE-rýsování podle osy souměrnosti. ZÍTRA BUDE PĚTIMINUTOVKA NA PÍSEMNÉ DĚLENÍ (např. 9/15) I SE ZKOUŠKOU. 

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - opakování pádů a skloňování podst. jmen ženského a vzor ŽENA,RŮŽE, PÍSEŇ, KOST. Skloňování v uč. 77/2,4; 73/4, lístečkování - přídavná jména a podstatná jména.

VLASTIVĚDA - DĚJEPIS - slovní opakování dosavadního učiva, písemný test ze str. 20 v učebnici.5.2. 2024 -DŮLEŽITÉ: ČTENÁŘSKÝ DENÍK BUDE NA 27.3.2024 (autor, ilustrátor, obsah asi na 10 vět, může být obrázek).

MATEMATIKA - společné počítání na číselné ose (PL), určování cifer (jednotky, desítky, stovky, atd.). Možnost procvičování: https://www.umimematiku.cz/rozhodovacka-nasobeni-pod-sebou-2-uroven, https://www.umimematiku.cz/rozhodovacka-nazvy-utvaru-1-uroven

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - DÚ na 6.2.-FIALOVÝ PROCVIČOVACÍ SEŠIT, ZKONTROLOVAT SI A OPRAVIT vypracovaný úkol na str. 23. Žáci si uvědomí pokroky a znalosti učiva od května, kdy měli doplňovat i,y a slovní druhy. Dnes opakování pádů a skloňování podst. jmen rodu ženského a vzor ŽENA,RŮŽE, PÍSEŇ, KOST. 

Možnost procvičování pro seznámení:https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-koncovky-podstatnych-jmen-zensky-rod-1-uroven

PŘÍRODOVĚDA - Lidská sídla, venkov - sledování obrázků v učebnici (všeobecný přehled) a rozdělení plodů, živočichů, užitek a využití ovoce a zeleniny. PS - vypracování úkolu str. 30/ 1. ZA TÝDEN BUDOU PSÁT TESTÍK ŽÁCI, kteří nebyli před pololetními prázdninami (veličiny a určování nebo zaznamenání hodin).31.1.,1.2. 2024 - ŽÁCI DOSTALI DOMŮ VYSVĚDČENÍ, VŠICHNI BYLI POCHVÁLENI ZA SNAHU A VYTRVALOST PŘI UČENÍ VE VŠECH PŘEDMĚTECH.

DŮLEŽITÉ: ČTENÁŘSKÝ DENÍK BUDE NA 27.3.2024 (autor, ilustrátor, obsah asi na 10 vět, může být obrázek).

MATEMATIKA převody jednotek, procvičování písemného dělení se zkouškou, kdo měl špatnou známku, mohl si dnes opravit. Možnost procvičování pro seznámení: https://www.umimematiku.cz/pocitani-nasobeni-a-deleni-mix-2-uroven

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - DÚ na 5.2.-FIALOVÝ PROCVIČOVACÍ SEŠIT, str. 52; opakování pádů a skloňování podst. jmen rodu ženského a vzor ŽENA,RŮŽE, PÍSEŇ, KOST a zdůraznění rozdílů v koncovkách (učebnice str. 76 ), Logico - ohebné a neohebné slovní druhy, diktát na slovní spojení v 7. pádě množného čísla podle vzoru ŽENA(s barevnými kočkami, atd.).

Možnost procvičování pro seznámení: https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-sklonovani-podstatnych-jmen-2-uroven

PŘÍRODOVĚDA - KVÍZ - DRUŽSTVA -písemné informace z kapitoly živočichové a les.

VLASTIVĚDA - ZEMĚPIS - hledání řek podle počátečních písmen ABECEDY (Berounka, Bílina, atd. a jejich přítoky, kraj, kterým protékají).
30.1. 2024

MATEMATIKA - počítání s ABAKU do školního sešitu, slovní úloha str. 8/9 - vysvětlení, do školního sešitu. ZÍTRA BUDE PĚTIMINUTOVKA NA PÍSEMNÉ DĚLENÍ (např. 9/15) I SE ZKOUŠKOU. 

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - opakování pádů a skloňování podst. jmen ženského a vzor ŽENA,RŮŽE, PÍSEŇ, KOST. Skolňování v uč. str. 64,65.

VLASTIVĚDA - DĚJEPIS - slovní opakování dosavadního učiva formou společného doplňování v prac. listě, v učebnici str. 20 - v úterý 6.2. bude písemný test z otázek.


29.1. 2024 - DŮLEŽITÉ: ČTENÁŘSKÝ DENÍK BUDE NA 27.3.2024 (autor, ilustrátor, obsah asi na 10 vět, může být obrázek).

MATEMATIKA - MATIKSHOP - nákup a prodej věcí, sčítání a odčítání bankovek z prodeje. Možnost procvičování pro seznámení: https://www.umimematiku.cz/pocitani-ciselna-osa-cela-cisla-1-uroven

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - opakování pádů a skloňování podst. jmen ženského a vzor ŽENA,RŮŽE, PÍSEŇ, KOST (PS 49/4-kontrola a zdůvodnění vzoru), Logico - jednotlivě.

PŘÍRODOVĚDA - ve středu bude písemné opakování - hodiny, čas. Společné opakování dosavadního učiva - na IT v PS nakladatelství TAK). Písemné opakování z kapitoly živočichové a les.24.-26.1. 2024

MATEMATIKA - počítání v učebnici - 8/2,3, GEOMETRIE - určování vzájemné polohy, Logico, uč. str. 7/4,6., Hra -pexeso násobků. Pětiminutovka na písemné dělení. DÚ - opakovat násobilku a písmen dělení(dobrovolný úkol).

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - opakování pádů a skloňování podst. jmen ženského a vzor ŽENA,RŮŽE, PÍSEŇ, KOST (PS str. 48/2-5, 49/1. DÚ: PS 46/2).

PŘÍRODOVĚDA - kontrola DÚ, měření metrem (m, cm, mm) a odměrkou objem (l, dl). PS str. 26 - odhad délky a měření. Písemné opakování - hodiny, čas.

VLASTIVĚDA - DĚJEPIS - slovní opakování dosavadního učiva formou společného doplňování v prac. listě.
23.1. 2024

MATEMATIKA počítání s kartami (ABAKU), převody jednotek na PL (s obrázkem sovy a žabek), DOKONČIT ZA DÚ NA 26.1.2024

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - opakování slovních druhů, RODŮ, určování a seznámení s podstatnými jmény rodu ženského a vzoru ŽENA uč. str. 77, a RŮŽE (uč. str. 76), PS str. 48/1. 

VLASTIVĚDA - DĚJEPIS - KONTROLA a oprava DÚ, VIDEO: Velkomoravská říše, slovní opakování dosavadního učiva.


22.1. 2024

MATEMATIKA - Kontrola DÚ - MATIKSHOP - nákup a prodej věcí, sčítání a odčítání bankovek z prodeje.

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - opakování slovních druhů, RODŮ, určování a seznámení s podstatnými jmény rodu ženského a vzoru ŽENA uč. str. 77, PS str. 47/1a. V ÚTERÝ (zítra) BUDEME PÍSEMNĚ URČOVAT U RŮZNÝCH SLOV SLOVNÍ DRUHY.

PŘÍRODOVĚDA - kontrola DÚ, měření metrem délky různých předmětů a času stopkami na mobilu. Na středu (24.1.) zjistit v PS str. 25/12 - odpovědi na některé otázky.
18.-19.1.2024

MATEMATIKA: DÚ: výpočet v učebnici na str. 8/2,3 (bez zkoušek). Ve škole bylo počítání s kartami a kostkami ABAKU. 

 V PONDĚLÍ BUDE TŘÍDNÍ MATIKSHOP: papírové bankovky MAJÍ žáci ve ŠKOLE, DĚVČATA na 22.1.2024 PŘINESOU 6 VĚCÍ K "PRODEJI" (plyšáky, figurky, hry), které budou nabízet chlapcům k prodeji. Totéž bude obráceně, kdy CHLAPCI 29.1.2024 PŘINESOU 6 VĚCÍ a děvčata budou nakupovat. Cílem je hospodařit s penězi a umět si správně spočítat navrácené peníze při nákupu. Možnost procvičování: https://www.umimematiku.cz/pocitani-delitelnost-mix-2-uroven

ČESKÝ JAZYK A LITERATURApříklady a určování slovních druhů a VZORŮ u podstatných jmen rodu STŘEDNÍHO (uč. str. 68, 69 - určování postupu). opakování pádů a skloňování. HRA - "slovní spojení" (jeden žák napíše jakékoliv přídavné jméno a další pak slovo rodu středního podle vzoru město nebo moře-inspirace v učebnici str. 70,71).

DÚ - PS str. 46 (celá strana na pondělí 22.1.).

Možnost procvičování: https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-sklonovani-podstatnych-jmen-1

VLASTIVĚDA - ZEMĚPIS - oprava domácího úkolu, pojmenování řek, sledování toku řek do úmoří prstem na mapě ČR. Procvičení na mapě a v učebnici. Povídání o zemském povrchu - ukázky na mapě a vyhledání (nížiny, vrchoviny, hory). Dne 25.1. bude písemné opakování - doplnění NÁZVŮ řek v ČR na slepé mapě (NÁMĚT V UČEBNICI A V SEŠITĚ).
15.-17.1.2024

MATEMATIKA: DÚ: písemné dělení do školního sešitu na 18.1.2024 - uč. str. 6/22. Ve škole bylo rýsování podle pravítka (vytvoření bankovek v hodnotě 5000Kč pro další účely počítání čtyřciferných a pěticiferných čísel).

Možnost procvičování: https://www.umimematiku.cz/pocitani-rady-pocitani-2-uroven

BUDE TŘÍDNÍ MATIKSHOP: za papírové bankovky budou žáci vzájemně nakupovat, tzn. DĚVČATA na 22.1.2024 PŘINESOU 6 VĚCÍ K "PRODEJI" (plyšáky, figurky, hry), které budou nabízet chlapcům k prodeji. Totéž bude obráceně, kdy CHLAPCI 29.1.2024 PŘINESOU 6 VĚCÍ a děvčata budou nakupovat. Cílem je hospodařit s penězi a umět si správně spočítat navrácené peníze při nákupu.

ČESKÝ JAZYK A LITERATURApříklady a určování slovních druhů a VZORŮ u podstatných jmen rodu STŘEDNÍHO (uč. str. 68, 69 - určování postupu). Opakování pádů a VS. PS str. 44/1-5,45/1,2a.

Možnost procvičování: https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-prejata-slova-obojetne-souhlasky-iy-3

PŘÍRODOVĚDA - slovní opakování obsahu učiva, učivo o zimě, Logico - živočichové a rostliny. DÚ na 22.1.-PS str. 24.

VLASTIVĚDA - DĚJEPIS - oprava testů, opakování formou písemného doplnění PL (Slované, Sámo), nová kapitola - Velkomoravská říše. DÚ na 23.1.-PS str. 12.DŮLEŽITÉ:

8.-12.1.2024

Píšeme pololetní testy.

Krátké domácí úkoly mají žáci na tabuli, protože jsou všichni ve škole. 

Výtvarná výchova - žáci mají na 17.1. přinést papírové peníze (vystřižené, vykreslené a podepsané monogramem) pro počítání v matematice.5.1.2024

MATEMATIKA - Procvičování umístění jednotek, desítek, až miliónu. Nová modrá učebnice str. 4/8,9.

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - příklady a určování slovních druhů na kartičkách, hra Logico.

DŮLEŽITÉ:

PÍSEMNÉ OPAKOVÁNÍ BUDE BĚHEM PŘÍŠTÍHO TÝDNE, proto s dětmi opakujte učivo za 1. pololetí.

Přírodověda - 8.1. (kapitola 1-6), Angličtina 9.1., ČJL 10.1. (kapitola 1-6), Vlastivěda DĚJEPIS-11.1 (kapitola 1-3), Matematika 12.1. (žlutá učebnice-základní počítání v růžově podbarvených textech) 


4.1. 2024

MATEMATIKA - Kontrola DÚ - učebnice 60/1-12, 61/1-3, a 61/4-10. Kdo neměl výpočet písemného dělení ve školním sešitě, vypočítá do školního do 8.1.2024!!!

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - opakování slovních druhů, rozdělení na neohebné (příklady s kartičkami) a ohebné (příklady na PL). Procvičování s tabulkami Logico bude zítra, proto si žáci nemusí do školy přinést učebnici a PS v aktovce.

PŘÍRODOVĚDA - slovní opakování obsahu učiva v kapitolách 1 - 6. V pondělí bude písemné opakování z tohoto učiva.Milí rodiče,

všem přeji krásné, veselé a radostné prožití Vánoc, veselého Silvestra a rok 2024 ve zdraví, lásce, klidu, spokojenosti, svobodě, pochopení a respektu prožitý. Ať se splní všechna vaše přání.

Budu se těšit na setkání 3.1.2024.20.,22.12. 2023

MATEMATIKA - Pocvičování příkladů na sčítání, násobky a pořadí  v počítání, slovní úlohy 45/1,2, 58/8, 59/3,7 a kontrola. Opakování  základních pojmů v geometrii. DÚ na 3.1.2024 - učebnice 60/1-12, 61/1-3, a 61/4-10 vypočítat písemné dělení do školního sešitu.

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - určování neohebných slovních druhů na kartičkách a ve hře Logico.

PŘÍRODOVĚDA - slovní opakování obsahu učiva, učivo o zimě - zimní slunovrat 21.12., doplnění v PS s obsahem 22/1,3.19.12. 2023

GRATULUJEME ELIŠCE A VOJTOVI KE SKVĚLÉMU UMÍSTĚNÍ V BOBŘÍKU INFORMATIKY ZA 1. A 4. MÍSTO V KATEGORII 4. ročníků.

Dnes máme procházku na vánoční trhy do centra Prahy - Václavské a Staroměstské náměstí a exkurzi v Precioze.18.12. 2023

DŮLEŽITÉ: ZÍTRA JEDEME DO CENTRA NA VÁNOČNÍ TRHY, sejdeme se ve třídě v 7,50h. S sebou do batohu svačinu, nápoj, ŽK. Na sebe přijatelné oblečení a obuv. Návrat do 12.35h.

MATEMATIKA - Oprava písemné práce z geometrie. Žáci si test přinesou domů k možnému prověření znalostí.

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - Procvičování slovních druhů - uč. str. 57/2,3, určování neohebných slovních druhů na kartičkách. Možnost procvičování: https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-koren-predpona-zdvojene-2-uroven

PŘÍRODOVĚDA - slovní opakování obsahu učiva, vyprávění o lese - kapitola Živočichové v lese. Rozdělení živé přírody, druhy obratlovců, příklady bezobratlých. 14.-15.12.2023

VE VÁNOČNÍM TURNAJI 4. A 5. ROČNÍKŮ SE ŽÁCI 4.A UMÍSTILI NA SKVĚLÉM 2. místě !!! DIPLOM ZA SPORTOVNÍ VÝKON CELÉHO TÝMU MÁME VE TŘÍDĚ.

MATEMATIKA - Procvičování umístění jednotek, desítek, atd. v číslech. Sčítání pod sebou - uč. str. 41/2,5.

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - příklady a určování neohebných slovních druhů na kartičkách - tvoření vět, určení slovního kořene.


13.12. 2023

MATEMATIKA - Písemná práce z geometrie, hodnocení práce z aritmetiky. Žáci si test přinesou domů k možnému prověření znalostí.

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - příklady vyjmenovaných slov - PS str. 29. DÚ na 15.12. - PL z úterý. Určování neohebných slovních druhů na kartičkách.

PŘÍRODOVĚDA - slovní opakování obsahu učiva, doplnění v PS s obsahem LES a PODZIM (str. 18-20).

11.,12.12. 2023

DŮLEŽITZÉ: V PÁTEK 15.12. BUDE VÁNOČNÍ SPORTOVNÍ DOPOLEDNE, žáci potřebují sportovní oblečení a obuv do tělocvičny, svačinu a ŽK. Konec bude ve 12.35h.

MATEMATIKA - opakování sčítání zpaměti do 10 000, výpočet do učebnice - 37/13, pak opisování do školního sešitu - uč. str. 37/13 (1. a 3. sloupeček) a 40/3. Opakování převodů jednotek délky 1 m=100cm, atd. Možnost procvičování: https://www.umimematiku.cz/pocitani-poradi-operaci-zavorky-3, https://www.umimematiku.cz/rozbita-kalkulacka-pocty/3

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - opakování slovních druhů - uč. str. 60, procvičování vyjmenovaných slov s příklady na lístku. Oprava písemné práce. Žáci si přinesou práci domů, aby se rodiče podívali na možnost doučení podle zadání. Možnost procvičování: https://www.umimecesky.cz/krok-po-kroku-predpona-koren-pripona-koncovka-1/70, https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-vyjmenovana-slova-po-l-3-uroven

DÚ: PL na 13.12.2023, PL na 15.12.

PŘÍRODOVĚDA - slovní opakování obsahu učiva, informace z kapitoly - Druhy lesa, rostliny v lese v učebnici.

VLASTIVĚDA - DĚJEPIS - Povídání o pověsti O Krokovi a jeho dcerách a písemné opakování z dosavadního učiva.8.12.2023

MATEMATIKA TEST - OPAKOVÁNÍ Z DOSAVADNÍHO UČIVA V MATEMATICE. 

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - příklady přepon vy-, vý-,vz, roz, bez, opakování VŠECH vyjm. slov - logická cvičení při hře Logico6. a 7.12.2023

MATEMATIKA ZÍTRA BUDE TEST - OPAKOVÁNÍ Z DOSAVADNÍHO UČIVA V MATEMATICE. Procvičování sčítání trojciferných čísel na tabuli, zaokrouhlování na tabuli-na 10,100,1000 s postupem a vysvětlením. GEOMETRIE: RÝSOVÁNÍ ROVNOBĚŽEK s PRAVOÚHLÝM TROJÚHELNÍKEM DO SEŠITU, ověření v uč. str. 35,39. Možnost procvičování: https://www.umimematiku.cz/pocitani-deleni-zbytek-2-uroven

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - příklady přepon vy-, vý-,vz, roz, bez, opakování VŠECH vyjm. slov - věty a slovní spojení na lístečcích. Oprava diktátu. Psaní písemné práce za 1. čtvrtletí. Možnost procvičování: https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-vyjmenovana-slova-mix-3-uroven

VLASTIVĚDA - ZEPĚPIS - URČOVÁNÍ KRAJSKÝCH MĚST NA SLEPÉ MAPĚ, rozlišení světových stran, orientace na mapě podle barev (nížiny, pohoří, hory). Za týden 14.12. budeme psát test na prověření znalosti krajů ČR a krajských měst.
5.12.2023

MATEMATIKA - procvičování sčítání trojciferných čísel na tabuli. Opakování násobení a dělení 10,100,10000, slovní diktát na čísla - umístění v tabulce (jednotky, desítky, stovky, tisíce, desetitisíce) a zaokrouhlování na tabuli-na 10,100,1000 s postupem a vysvětlením. Uč. str. 41.-počítání 1-3.

Možnost procvičování:https://www.umimematiku.cz/pocitani-nasobeni-viceciferne-2-uroven

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - příklady přepon vy-, vý-,vz, roz, bez, opakování vyjm. slov po B a rozlišení významu (bidlo x bydlo) ve větách..

VLASTIVĚDA - DĚJEPIS - Pověst O Čechovi a společné vypracování PL - naše minulost v pověstech. Za DÚ je na 12.12. přečíst pověst O Krokovi a jeho dcerách.27.11.-1.12. 2023

MATEMATIKA - procvičování násobení a dělení 10,100,1000. OPAKOVALI JSME POJMY A POČÍTÁNÍ (+,-,*,:) v uč. str. 38/23, 40/1,2. Z GEOMETRIE - ROVNOBĚŽKY, RŮZNOBĚŽKY s průsečíkem, přímka, úsečka, polopřímka a v uč. 35/1. DÚ: PL celý na 4.12.

Možnost procvičování:https://www.umimematiku.cz/pocitani-kostky-pocty-1-uroven

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - příklady přepon vy-, vý-,vz, roz, bez, uč. str. 34-38; PS str. 27, za DÚ bude na úterý 5.12. PS str. 28.

VLASTIVĚDA - ZEMĚPIS - Orientace v krajině podle mapy, kompas a světové strany, slovní opakování: státní členění ČR - kraje, obce, národopisné oblasti, test ve dvojicích s opakováním dosavadního učiva. Orientace v mapě a symboly na ní (propast, lázně, hrad, jeskyně).

VLASTIVĚDA - DĚJEPIS - Sámova říše a slovní opakování dosavadního učiva


24.11. 2023

DŮLEŽITÉ: vybíráme 350Kč za fotografie s vánočním motivem - do úterý 28.11.2023.

MATEMATIKA - počítání s písmeny (a=7, 100+a=107)-uč. str. 34/12-14, DÚ na pondělí 27.11.2023 : celá strana 36 (u slovních úloh pouze výpočet).

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - příklady přepon ob, v,roz, bez, skupiny bě-bje, vě-vje, (uč. str. 32,PS str. 26)


22.,23.11. 2023

MATEMATIKA - geometrie - uč. str. 22/5,29/2,3; opakování sčítání dvojciferných čísel, dopočítání dělitelů nebo činitelů k výslednému číslu. Možnost procvičování: https://www.umimematiku.cz/pocitani-mala-nasobilka-cislo9-2-uroven

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - příklady přepon vz, roz, bez, (uč. str. 30/2,PS str. 24,25), četba z čítanky str. 24.

VLASTIVĚDA - ZEMĚPIS - Státní členění ČR - kraje, obce, národopisné oblasti, test ve dvojicích s opakováním dosavadního učiva. Orientace v mapě a symboly na ní (propast, lázně, hrad, jeskyně).

PŘÍRODOVĚDA - slovní opakování obsahu učiva, informace z kapitol EKOSYSTÉMY, PODZIM.20.11. 2023

ZÍTRA BUDE 1. HODINU SOUTĚŽ V POČÍTÁNÍ SPEEDMAT.

MATEMATIKA - počítali jsme do školního sešitu - uč. str. 24/12, v učebnici 24/10,11. Postupně budeme rýsovat kolmé přímky, proto všichni potřebují trojúhelník s ryskou. Možnost procvičování: https://www.umimematiku.cz/pocitani-scitani-pod-sebou-2-uroven/11829

DŮLEŽITÉ : zítra bude VLASTIVĚDA - DĚJEPIS. Možnost opakování: https://www.youtube.com/watch?v=z8vyIG6Ie8g

ČESKÝ JAZYK a LITERATURA - slovní opakování rozdělení hlásek (samohlásky-krátké, dlouhé; souhlásky-tvrdé, měkké a obojetné). Procvičování: PS str. 24/1-předpony. Možnost procvičování: https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-koren-predpona-zdvojene-2-uroven/8865

PŘÍRODOVĚDA - slovní opakování obsahu učiva, povídání o kapitole SVĚTLO A TEPLO ZE SLUNCE.


14.11. 2023

VLASTIVĚDA - DĚJEPIS - PŘÍCHOD SLOVANŮ: https://www.youtube.com/watch?v=z8vyIG6Ie8g. Dějepis bude i ve ČTVRTEK 16.11., žáci potřebují hrací kostku a figurku.

ČESKÝ JAZYK a LITERATURA - slovní opakování rozdělení hlásek (samohlásky-krátké, dlouhé; souhlásky-tvrdé, měkké a obojetné). Procvičování: PS str. 23- předpony a předložky. Možnost procvičování: https://www.umimecesky.cz/doplnovani-slovicek-antonyma-mix-2/622.
13.11.2023 - ZÍTRA JSOU TŘÍDNÍ SCHŮZKY V 17,30h.

DŮLEŽITÉ - 14.11. jdeme na DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ (8-10,30h.), tak žáci potřebují sportovní oblečení a obutí, batoh nebo školní tašku s penálem, svačinou, pláštěnkou, učebnicemi do Vlastivědy-dějepisu(červenohnědá), pracovním sešitem a učebnicí i pracovním sešitem do ČJL.

MATEMATIKA - počítali jsme do školního sešitu - uč. str. 24/9 - pouze 3 příklady-(postupné dělení s ověřením zkouškou). ZA DÚ JE NA 16.11. VÝPOČET CV. 24/14. Postupně budeme rýsovat kolmé přímky, proto všichni potřebují trojúhelník s ryskou. Možnost procvičování: https://www.umimematiku.cz/slovni-ulohy-delitel-nasobek-2-uroven/8342

ČESKÝ JAZYK a LITERATURA - slovní opakování rozdělení hlásek (samohlásky-krátké, dlouhé; souhlásky-tvrdé, měkké a obojetné). Rozlišování předpony a předložky. Možnost procvičování: https://www.umimecesky.cz/doplnovani-slovicek-antonyma-mix-2/622.

DŮLEŽITÉ: na 20. a 21.12. mají žáci připravit ČTENÁŘSKÝ DENÍK. Stačí 1 kniha a její obsah napsat na minimálně 10 vět, kdy budou dodržovat odstavce. Nemusí být obrázek, ale úprava a krásné písmo.

PŘÍRODOVĚDA - slovní opakování obsahu učiva, povídání o kapitole EKOSYSTÉMY.10.11. 2023

MA - kontrola PL - cv. 8. počítání se 3 číslicemi - kombinace a tvořené příkladů. Možnost procvičování: https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

VLASTIVĚDA - ZEMĚPIS - Národopisné oblasti - uč. str. 10,11. Možnost procvičování: https://www.umimefakta.cz/pexeso-cz-city-1?source=explicitKC&topic=zemepis-temapondělí budeme psát opakování formou výběru z odpovědí (obsah učiva uč. str. 4-12).9.11. 2023

10.11. se budou žáci fotografovat s vánočním motivem

DŮLEŽITÉ - zítra bude VLASTIVĚDA - ZEMĚPIS (místo ČJL), v pondělí budeme psát opakování z obsahu učiva (uč. str. 4-12).

MA - opakování násobků 6-9, dělili jsme čtyřciferná čísla jednociferným do PL, který žáci dostali včera - cv. 8. Společný postup a psaní na počítací list, který mají žáci v učebnici.  Možnost procvičování: https://www.umimematiku.cz/pexeso-poradi-operaci-zavorky-2-uroven/1032

ČJL - příklady slov - synonyma, antonyma, nespisovná a citově zabarvená - písemné opakování obsahu učiva. Možnost procvičování: https://www.umimecesky.cz/rozrazovacka-spisovna-a-nespisovna-slova-1?source=explicitExercise

VLASTIVĚDA - ZEMĚPIS - Státní členění ČR - ukázka krajů a krajských měst v učebnici a v sešitě; malý test - kde žiji. Možnost procvičování: https://www.umimefakta.cz/slepe-mapy-cr-kraje-1-uroven/42418.11.2023

MA - OPAKOVALI JSME POJMY Z GEOMETRIE - ROVNOBĚŽKY, RŮZNOBĚŽKY s průsečíkem, přímka, úsečka, polopřímka a v uč. na str. 22 jsme se učili rozlišovat a rýsovat pravý úhel. Postupně budeme rýsovat kolmé přímky, proto všichni potřebují trojúhelník s ryskou. Možnost procvičování: https://www.umimematiku.cz/slovni-ulohy-deleni-se-zbytkem-1-uroven/7676

ČJL - opisování s doplňováním, procvičování slov citově zabarvených, hovorových a spisovných. Opakování základních pravidel pro KOŘEN SLOV. Možnost provičování: https://www.umimecesky.cz/pexeso-synonymum-2-uroven/616

PŘÍRODOVĚDA - písemné opakování neživé přírody - vzduch. Procvičování složení půdy a názvů nerostů s přímou ukázkou ve skupinách. V učebnici ověření vyprávění a vyhledání hlavních informací o nerostech v půdě (např. žula obsahuje živec a slídu) a jejich využití.ZMĚNA TERMÍNU:

Ve středu 15.11. budou jen předměty český jazyk a tělesná výchova. 8,45h. půjdeme v rámci Vlastivědy do Hostivařského lesoparku, kde je pozůstatek Keltského hradiště. Návrat bude do 11,25h. Děti budou potřebovat vhodné sportovní oblečení, s sebou svačinu a pláštěnku. Děti si mohou hradiště vyfotografovat. Během pobytu budeme opakovat názvy stromů, rostlin, atd. s obsahem dalších předmětů. 

7.11.2023

MA - procvičovali jsme slovně i písemně násobení a dělení, dále v uč. str. 22/1, 23/3-5 (slovní úlohu cv. 3 do školního sešitu a ostatní jen výpočet v učebnici), do školního sešitu 23/6 

ČJL - příklady slov jednoznačných, mnohoznačných a nespisovných a citově zabarvených, písemné opakování učiva o slovech. Možnost procvičování: https://www.umimecesky.cz/otazky-podstatna-jmena-jednotne-mnozna-1 

VLASTIVĚDA - DĚJEPIS - Keltové na našem území (uč. str. 12,13) a úkoly v PS str. 7. ÚKOL: na čtvrtek 16.11. si žáci přinesou malou hrací figurku a kostku, aby se mohli hrát hru ze str. 8-9.

ZEMĚPIS - Státní členění ČR - kraje, obce, vyjmenování krajských měst a krajů s ukazováním  na mapě;        procvičování dosavadního učiva podle prac. listu, který si nalepili do sešitu.3.,6.11.2023

MA - zopakovali jsme násobky (1-10) vzestupně a sestupně, počítání do šk. sešitu z uč. 20/21 a dělení z uč. str. 23/1 na tabuli, 23/2 do školního sešitu s postupným počítáním jednotlivců. MOžnosti procvičování: https://www.umimematiku.cz/odvozovani-deleni-viceciferne-1-uroven/69

ČJL - opakování slovních druhů se zaměřením na podst. jména(určení rodů), rozlišení slov spisovných a nespisovných a citově zabarvených. Vysvětlení pojmu slovní kořen, vypracování - PS str. 18/1, 19/1,2, 21/1,2. Možnost procvičování: https://www.umimecesky.cz/rozrazovacka-rody-podstatnych-jmen-1-uroven?source=explicitExercise

PŘÍRODOVĚDA - opakování neživé a živé přírody a základní rozdělení, test na koloběh vody, vypracování cvičení o vodě v PS. 


2.11. 2023

MA - uč. str. 20/2 - tvořili jsme diagram podle zadání. 

ČJL - příklady slov jednoznačných, mnohoznačných a nespisovných a citově zabarvených- uč. str. 23, četba z čítanky str. 53

VLASTIVĚDA - ZEMĚPIS - Státní členění ČR - kraje, obce


1.11. 2023

31.10. - tvořili jsme strašidla formou frotáže, která si žáci přinesli domů. 

MA - uč. str. 12/67-postup při výpočtu, násobení a dělení na známky, str. 20/1 - seznámili jsme se s diagramem a možnostmi využití. Možnost procvičování: https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

ČJL - diktát, příklady slov jednoznačných, mnohoznačných a nespisovných - uč. str. 21-22 

PŘÍRODOVĚDA - rozdělování živé a neživé přírody - voda, vzduch, nerosty. Procvičování: https://www.umimefakta.cz/pexeso-cviceni-rybnik-reka-potok-1, https://www.umimefakta.cz/pexeso-cviceni-more-130.10.2023

MA - určovali jsme pořadí výpočtu v uč. str. 15/93-95, a slovní úlohy v uč. str. 14/86-88, DÚ: 15/95 na 31.10.

Možnost procvičování: /https://www.umimematiku.cz/rozhodovacka-poradi-operaci-zavorky-2-uroven/9180

ČJL - opakujeme vyjmenovaná slova po B a slova s rozlišením významu (bidlo pro papouška x bydlo jako obydlí), PS str. 16 a 17 

PŘÍRODOVĚDA - rozdělování živé a neživé přírody podle listí, určování druhů stromů, druhů plodů, zeleniny. Procvičování: https://www.umimefakta.cz/rozhodovacka-plavune-kapradiny-preslicky-2/26398, https://www.umimefakta.cz/rozhodovacka-cviceni-zivocichove-casti-tela-1/3793525.10.2023

MA - DÚ na 30.10. uč. 14/82, možnost procvičování: https://www.umimematiku.cz/rozhodovacka-deleni-zbytek-1-uroven/5853


24.10.2023

ZÍTRA JDEME PO 1. VYUČOVACÍ HODINĚ (MATEMATIKA) na TEMATICKOU VYCHÁZKU S URČOVÁNÍM ROSTLIN A ŽIVOČICHŮ
i orientací v okolí nebo dopravních situacích. VRÁTÍME SE A JEŠTĚ BUDE  od 11,30h. do 12,35h. TĚLESNÁ VÝCHOVA-s sebou také sportovní převlečení a botasky do tělocvičny.

MA - opakování násobků malé násobilky, počítání slov. úlohy do školního sešitu str. 14/81, pak v učebnici str. 12/65

ČJL - opakovali jsme slovní základ (slovní kořen), kontrola úkolu a hledání dalších slov. PS str. 16/2-5

Za DÚ je na 3.11.2023 báseň Smutný čmelák na str. 52.

VLASTIVĚDA - ZEMĚPIS I DĚJEPIS - slovní opakování - Doba kamenná - starší, mladší a její základní charakteristika, kontrola v PS str. 5. Z- ČR - demokratický stát - úloha prezidenta, parlamentu, Ústava-seznámení s pojmy, plnění zadání v pracovním listu.
23.10.2023

ŽÁCI DOSTALI DOMŮ ZÁVAZNOU PŘIHLÁŠKU NA ŠKOLU V PŘÍRODĚ - cenu se podařilo snížit na 5400Kč a dozvíte se základní informace o platbě zálohy. Více je v mailu všem rodičům.

MA - kontrolovali jsme příklady za DÚ, a pak pokračovali ve výpočtu rozdělování dělence na násobek + zbytek 14/79 a slovní úlohu 14/80. Možnost procvičování: https://www.umimematiku.cz/pocitani-mala-nasobilka-cislo8-2-uroven/11042

ČJL - DÚ: PS str. 16/1; opakovali jsme význam slov s různými změnami (posila x posílá) a připomněli si slova souznačná a protikladná uč. str. 19/2, PS str. 17/1. Možnost procvičování: https://www.umimecesky.cz/otazky-podstatna-jmena-rody-1

PŘÍRODOVĚDA - OPAKOVALI JSME ŽIVOČICHY - PS. str.10, uč. str. 1619.-20.10.2023

Přednáška o předcházení požáru a nebezpečí ohně v HZS MODŘANY byla velice poučná a zábavná, žáci si odnesli hry a letáčky s informacemi o možnostech řešení. Dnes si žáci vyzkoušeli v Polytechnických dílničkách profese: zedník, elektrikář, hrnčíř.

MA - opakování násobků malé násobilky, procvičování počítání v učebnici str. 13/78,76,75; str. 12/62. Připomínám: za DÚ je na 23.10. přepsat do školního sešitu 3 příklady a vypočítat (14/79). 

ČJL - povídání o slově - uč. str.18/1,2,3, v PS jsme pracovali na str. 14/1a. 

Za DÚ je na 3.11.2023 báseň Smutný čmelák na str. 52.18.10.2023

ZÍTRA JEDEME DO HZS MODŘANY, SRAZ JE VE TŘÍDĚ V 7,40h., s sebou svačinu, nápoj a ŽK. NÁVRAT CCA 12,35h.

MA - určovali jsme geometrické tvary: https://www.umimematiku.cz/rozhodovacka-nazvy-utvaru-1-uroven/1057, RÝSOVALI JSME DO SEŠITU GEOMETRIE podle uč. str. 17/5 (kružnice s označením průměru-různoběžky).

ČJL - přepis slovních spojení s doplňováním. Možnost procvičování: https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php, https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-sklonovani-podstatnych-jmen-1/13257

PŘÍRODOVĚDA - rozdělování živé a neživé přírody, výrobků a materiálu. Možnost procvičování: https://www.umimefakta.cz/fakta-detail-4-trida17.10.2023

MA - opakování násobků do malé násobilky, test na doplnění násobků do tabulky. Procvičování postupu při dělení se zbytkem a oprava testu. Seznámení s postupem počítání zpaměti - uč. str. 14/79. Za DÚ je na 23.10. přepsat do školního sešitu 3 příklady a vypočítat (14/79). 

ČJL - opakovali jsme slovní druhy - uč. str.16/4, v PS jsme pracovali na str. 13. 

Za DÚ je na 3.11.2023 báseň Smutný čmelák na str. 52.

VLASTIVĚDA - ZEMĚPIS I DĚJEPIS - slovní opakování - Doba kamenná - starší, mladší a její základní charakteristika, video: https://www.youtube.com/watch?v=g9nxqhKFqdo. Z- nová kapitola- ČR - demokratický stát.16.10.2023

MA - žáci dostali tabulku násobků na procvičování, opakovali jsme příklady na dělení se zbytkem, v učebnici žáci počítali na str. 13/68-71. Možnost procvičování: https://www.umimematiku.cz/pocitani-deleni-zbytek-2-uroven/3488

ČJL - procvičovali jsme slovně dosavadní učivo v učebnici str. 173a,b. Možnost procvičování: https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-vyjmenovana-slova-po-b-2-uroven/2240


12-13.10.2023

MA - opakovali jsme postup při sčítání a násobení (18/1,2), také jednotky času - 19/17,18. Za DÚ je na PL ZJISTIT CO DOKÁŽEME ZA 1 min. - přeskoky přes švihadlo; pak v učebnici str. 12/63 (na pondělí a procvičovat NÁSOBKY DO 100. V pondělí bude krátký test na dělení se zbytkem. 

Možnost procvičování -  https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=Matematika&search1=24.+P%C5%99evody+jednotek+%E2%80%93+jednotky+%C4%8Dasu#selid, https://www.umimematiku.cz/odvozovani-poradi-operaci-zavorky-1-uroven/74.

ČJL - opakovali jsme slovní druhy - uč. str.16, 17/3a, 4, 6a; četli jsme příběh v čítance na str. 30 a odpovídali na otázky. 

Za DÚ je na 3.11.2023 báseň Smutný čmelák na str. 52.

VLASTIVĚDA - DĚJEPIS - Doba kamenná - starší, mladší a její základní charakteristika, video: https://www.youtube.com/watch?v=g9nxqhKFqdo11.10.2023

MA - RÝSOVALI JSME DO SEŠITU GEOMETRIE podle instrukcí - ROVNOBĚŽKY, RŮZNOBĚŽKY s průsečíkem, přímka, úsečka, polopřímka, polopřímky navzájem opačné, kružnice s označením poloměru a průměru.

ČJL - věty - diktát, procvičování slovních druhů, pádové otázky. Možnost procvičování: https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-velka-pismena-vlastni-jmena-1/15298, https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-sklonovani-podstatnych-jmen-1/13257

PŘÍRODOVĚDA - opakování stavby těla rostlin a jejich rozdělení podle stavby stonku, nové učivo - DRUHY PLODŮ 

-uč. str. 12. Možnost procvičování: https://www.umimefakta.cz/rozhodovacka-cviceni-stavba-funkce-rostlin-mix-1/33956, https://www.umimefakta.cz/pexeso-rostliny-ovoce-zelenina-2, https://www.umimefakta.cz/otazky-trees-2/7197


10.10.2023

MA - SPEEDMAT - žáci trénovali v učebně ICT. 

ČJL - opakovali jsme vyjmenovaná slova po B,L,M,P,S,V,Z formou lístků. Doplňování v PS str. 12/1 a, c. Za DÚ je 1f.

Žáci dostali a nalepili si do PS seznam doporučené četby na školní rok 2023/2024. Za úkol má každý vybrat 1 knihu za pololetí, jejíž obsah napíše do ČTENÁŘSKÉHO DENÍKU (minimálně 10 vět a obrázek). Knihy jsou k dispozici v knihovnách v okolí školy. Kromě toho bude od listopadu možnost číst si knihu o přestávkách, aby měli žáci využitý volný čas i pro sebe. 

VLASTIVĚDA - povídali jsme o VŠECH státních svátcích. Za týden bude opakování znalosti dat ze sešitu.9.10.2023

DŮLEŽITÉ: žáci dostali tzv. ZÁJEMKY NA ŠKOLU V PŘÍRODĚ. POBYT BUDE OD 22.4. do 26.4.2024Po skvělé škole v přírodě předloni se zase rádi zúčastníme i se 4.B. Agetura BEZVA PARTA POŘÁDÁ tematické školy v přírodě a také mnoho akcí navíc. V oploceném areálu je mnoho učeben a hřišť k doplnění aktivit při vyučování. Na Zájemce je napsané všechno, co je hrazeno z celkové částky, věřím, že zdravotní pojišťovny také mohou přispět, hledáme i sponzory. Více info: www.bezvaparta.cz. ZÁJEMKY PROSÍM VRÁTIT podepsané NEJPOZDĚJI V PONDĚLÍ 16.10.2023.

MA - opakovali jsme JEDNOTKY DÉLKY, HMOTNOSTI, OBJEMU A ČASU, v uč. str.8/45,46,47. Možnost procvičování: http://matematika.hrou.cz/c/datum-a-cas/pexeso-hodiny-1-12-cele-a-pul

ČJL - procvičovali jsme slovně dosavadní učivo, v PS ze 3. ročníku str. 50. Možnost procvičování: https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-de-te-ne-1/15160

PŘÍRODOVĚDA - slovní opakování učiva. Rozlišování listů a jejich částí, seznámení s částmi květu - uč. str. 11,12). PS str. 9/10,11.
6.10.2023

MA - opakovali jsme příklady na dělení se zbytkem, v učebnici žáci počítali na str. 10, za DÚ je str. 10/53. Možnost procvičování: http://matematika.hrou.cz/c/3.trida/zapis-cas-podle-ciferniku-snadnejsi

ČJL - procvičovali jsme slovně dosavadní učivo v učebnici str. 13, Možnost procvičování: https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-tvrde-a-mekke-souhlasky-2-uroven/60195.10.2023

DŮLEŽITÁ NABÍDKA - žáci se mohou přihlásit o ČESTNÉ VSTUPENKY na utkání předkola UEFA Womenś Champions League mezi SK SLAVIA PRAHA a OLYMPIA CLUJ - středa 11.10. od 18h. ve Fortuna Areně v Edenu. Zájemci se přihlásí mailem třídní učitelce JEŠTĚ DNES. 

MOŽNOST PRO UCHAZEČE NA GYMNÁZIA V PŘÍŠTÍM ŠKOLNÍM ROCE:  Domácí kurz pro žáky 4. tříd - Zkoušky nanečisto (zkousky-nanecisto.cz)

MA - opakovali jsme NÁSOBENÍ, SČÍTÁNÍ a řešení slovních úloh z učebnice - str. 4. zítra bude opakování na +,-,:,x.

ČJL - žáci psali slohovou práci na téma Muzeum SK Slavia. https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-tvrde-a-mekke-souhlasky-2-uroven/7264, opravili si diktáty č. 3,4.

VLASTIVĚDA - DĚJEPIS - Doba kamenná - starší, mladší a její základní charakteristika (uč. str. 5,6). Četba v čítance str. 27-29 (Život v pravěku)4.10.2023

MA - OPAKOVALI JSME GEOMETRII-názvosloví (ROVNOBĚŽKA, RŮZNOBĚŽKA,přímka, úsečka, polopřímka) a rýsovali do velkých sešitů 9/6, v učebnici str. 17/1,2.

ČJL - diktát s velkými písmeny ve vlastních jménech, DÚ - PS str. 10/1 a,b na 5.10.2023.

PŘÍRODOVĚDA - opakování stavby těla rostlin a jejich rozdělení podle rozmnožování, stavby stonku, uč. str. 10,11, https://www.umimefakta.cz/rozhodovacka-cviceni-stavba-funkce-rostlin-mix-1/339422.10.2023

ZÍTRA, 3.10. PŮJDEME DO MUZEA SLAVIE - od 8,30 do 11,30h., žáci potřebují ŽK, batoh se svačinou a cca 100+150Kč na suvenýry.

MA - dnes jsme opakovali pojem JEDNOTKY, DESÍTKY, STOVKY a zaokrouhlování na 10,100, také jsme počítali zpaměti v učebnici str. 8/39

ČJL - Rozlišování vlastních jmen - uč. str. 10 a podobně znělých souhlásek (p/b, t/d, s/z, atd.), uč. str. 12 a PS str.9/5,6

PŘÍRODOVĚDA - slovní opakování učiva, hodnocení testu. V okolí školy jsme pojmenovávali a rozlišovali rostliny (strom, keř, dřevina, bylina, jejich části-uč. str. 9,10)29.9.2023

DŮLEŽITÉ - V ÚTERÝ 3.10. PŮJDEME DO MUZEA SLAVIE - od 8,30 do 11,30h., žáci potřebují batoh se svačinou a cca 100Kč na suvenýry.

MA - OPAKOVALI JSME terminologii v matematice a trénovali na IT - http://matematika.hrou.cz/c/3.trida/zaokrouhlovani-na-stovky, http://matematika.hrou.cz/c/3.trida/zapis-cas-podle-ciferniku-snadnejsi

ČJL - opakování dosavadního učiva - https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-souhlasky-parove-p-b-t-d-2-uroven/3780.

DÚ - PL - na 2.10.2023 - celý.

Od října začínají pro přihlášené žáky ve 4.A tyto kroužky:

- každé pondělí Doučování ČJL a MA (13,15h-14,15h.)

- každé úterý Logopedické procvičování (13,15h.-14,15h.)27.9.2023

MA - OPAKOVALI JSME GEOMETRII-názvosloví (přímka, úsečka, polopřímka) a rýsovali do velkých sešitů, v učebnici str. 9/4.

ČJL - diktát s velkými písmeny ve vlastních jménech....v učebnici na str. 10, PS str. 9/4. DÚ - PL - na 2.10.2023 - celý.

PŘÍRODOVĚDA - opakování v učebnici dosavadního učiva, test. Rozdělování živočichů a nerostů ve dvou skupinách.

DŮLEŽITÉ - V ÚTERÝ 3.10. PŮJDEME DO MUZEA SLAVIE - od 8,30 do 11,30h., žáci potřebují batoh se svačinou a cca 100Kč na suvenýry.26.9.2023

MA - opakovali jsme postup při ZAOKROUHLOVÁNÍ NA 10 A NA 100 a řešení slovních úloh z učebnice - str. 7,8 do školního sešitu

Možnost procvičování -  https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=15.+Zaokrouhlov%C3%A1n%C3%AD#selid, https://www.umimematiku.cz/odvozovani-poradi-operaci-zavorky-1-uroven/74.

ČJL - opakovali jsme přehled souhlásek samohlásek a jejich rozdělení-https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-tvrde-a-mekke-souhlasky-2-uroven/7264, pravidla pro psaní vlastních jmen- PS str. 8/2,3

VLASTIVĚDA - opakovali jsme ústně státní symboly ČR a povídali o státních svátcích - Den české státnosti (28.9.), Den slovanských věrozvěstů (5.7.) a Den upálení mistra Jana Husa (6.7.)...uč. str. 8, video na IT


25.9.2023

MA - OPAKOVALI JSME ZAOKROUHLOVÁNÍ A SLOVNÍ ÚLOHY - v učebnici str. 7/32,33,35. Zítra budeme psát na známku jednu slovní úlohu ze strany 7 a 8.....žáci si vzali domů učebnice, aby se mohli připravit.

ČJL - procvičování rozdělení hlásek, v PS str. 7/3, seznámení s pojmem VLASTNÍ JMÉNA a jejich vyhledávání - PS str. 8/1 a,b.

PŘÍRODOVĚDA - opakování v učebnici na str. 6,7 a v PS str. 7.22.9.2023

MA - opakovali jsme postup při ZAOKROUHLOVÁNÍ NA 10 A NA 100 - uč. str. 7/28,29  a do školního sešitu napsali slovní úlohu 7/30. Za DÚ mají žáci do školního sešitu vyřešit slovní úlohu 7/31 (zápis, výpočet, zkoušku a odpověď)Možnost procvičování -  https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=15.+Zaokrouhlov%C3%A1n%C3%AD#selid, https://www.umimematiku.cz/odvozovani-poradi-operaci-zavorky-1-uroven/74.

ČJL - opakovali jsme přehled souhlásek samohlásek a jejich rozdělení. V PS na str. 71,221.9.2023

MA - dnes jsme opakovali pojem JEDNOTKY, DESÍTKY, STOVKY a postup při zaokrouhlování na 10 a na 100, uč. str. 7/28, 29.

ČJL - opakování pojmů: písmeno, hláska, rozdělení na souhlásky a samohlásky-žáci napsali na list papíru. V čítance jsme četli na str. 8 a 9.

VLASTIVĚDA - DĚJEPIS - opět jsme povídali o časové ose a začlenili do století příklady (1989=20 století, 1212=13.století) a přečetli o Pravěku - uč. str. 6. 20.9.2023

MA - OPAKOVALI JSME GEOMETRII-názvosloví (přímka, úsečka, polopřímka) a rýsovali do velkých sešitů, v učebnici str. 9/1,2.

ČJL - diktát se slabikami dě,tě,ně,bě, pě, vě, mě.....v učebnici na str. 8/3c - vyprávění příběhu dle fantazie ve dvojicích. DÚ - opakovat a procvičovat všechna vyjmenovaná slova -https://www.umimecesky.cz/rozrazovacka-dobyt-pobit-a-spol-2-uroven?source=explicitExercise.

PŘÍRODOVĚDA - opakování v učebnici na str. 5,6,7 a v PS str. 6/4,5; 7/1.19.9.2023

MA - opakovali jsme postup při sčítání - uč. str. 6/25,26,27, https://www.umimematiku.cz/odvozovani-poradi-operaci-zavorky-1-uroven/74

ČJL - opakovali jsme přehled souhlásek samohlásek a jejich rozdělení. V PS na str. 6/1-4

VLASTIVĚDA - POVÍDALI JSME SI O STÁTNÍCH SYMBOLECH, uč. str. 4,5.18.9.2023

MA - dnes jsme opakovali pojem JEDNOTKY, DESÍTKY, STOVKY-https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php, také jsme počítali zpaměti v učebnici str. 5/18,19,20,22; str. 6/23. DÚ: 6/24

ČJL - PS str. 4/1 a,b,c; opakování pojmů (hláska, slabika, písmeno), DÚ: PS 4/2

PŘÍRODOVĚDA - povídali jsme o HOUBÁCH, ROZDĚLOVALI živou a neživou přírodu v učebnici  na str. 5,6,7 a v PS str. 6/4,5; 7/1, ve středu bude testík s opakováním pojmů z učiva (živá a neživá, příroda, houby a jejich stavba)15.9.2023

MA - opakovali jsme malou násobilku a dělení na známky, v učebnici pak procvičovali na str. 4/cvičení 9,10,11. Hráli jsme PEXESO (s příklady  násobilky).

ČJL - děti přinesly ČTENÁŘSKÝ DENÍK a povídali jsme si o knihách, které přečetly během prázdnin. DÚ - opakovat a procvičovat všechna vyjmenovaná slova (možnosti z 8.9.)
12.-14.9.2023

Exkurze v HZS 4 se všem moc líbila. Velice děkujeme za možnost vyzkoušet si hasičskou helmu nebo kuklu s kyslíkem, děti si prošly kabinu hasičského auta a viděly vybavení hasičů. Ve škole pak každý napsal slohovou práci o tom, co se dozvěděl a viděl na vlastní oči.

MA - opakovali jsme násobilku 5-9 na pracovním listu, vysvětlovali si otázky slovních úloh a logické postupy. Úkolem je procvičovat násobilku do 100.

ČJL - opakovali jsme vyjmenovaná a příbuzná slova po B,L,M,P,S na lístcích ve třídě, vysvětlovali jejich význam a slovní základ. V čítance jsme četli na straně 7 báseň Škola a odpovídali na otázky (verš, rýmy). Při dalším textu (Pro zasmání ze školy) jsme si vyprávěli humorné příběhy z vyučování minulých let. 

VLASTIVĚDA - ZEMĚPIS - povídali jsme si o cestování do HZS - části Prahy, také o symbolech ČR a hlavním městě.


11.9.2023

12.9.2023 pojedeme na exkurzi k HASIČŮM (Praha 4) - sraz v 7,40h. ve TŘÍDĚ, návrat do 12,35hod. S sebou do batohu ŽK, nápoj, svačinu.

MA - dnes jsme opakovali pojem POSTUP PŘI ZAOKROUHLOVÁNÍ A ROZDĚLENÍ ČÍSEL NA SUDÁ A LICHÁ na pracovním list. DÚ na STŘEDU - uč. str. 5/16

ČJL - opakovali jsme přehled souhlásek samohlásek a jejich rozdělení. V PS(ze 3. třídy) na str. 71/4 - (vyznačit pod souhlásku x, pod samohlásku o)

PŘÍRODOVĚDA - povídali jsme o ŽIVÉ A NEŽIVÉ PŘÍRODĚ, PS str. 4 - doma zjistit odpovědi na otázky (nápověda je na zadní straně 1), uč. str. 4,5.8.9.2023

MA - dnes jsme opakovali pojmy (SČÍTANEC+SČÍTANEC=SOUČET, MENŠENEC-MENŠITEL=ROZDÍL, ČINITEL*ČINITEL=SOUČIN, DĚLENEC:DĚLITEL=PODÍL), uč. str. 3,4/text "PŘIPOMEŇ SI" v růžově podbarveném obdélníku. Do školního sešitu jsme napsali příklady výpočtů. Samostatně pak v učebnici str. 4/7 (výpočet, odpověď).

DÚ: SLOVNĚ opakovat malou násobilku - příklady i násobky vzestupně i sestupně.

MOŽNOST PROCVIČOVÁNÍ: https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php, https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=08.+N%C3%A1soben%C3%AD+a+d%C4%9Blen%C3%AD+1-10#selid, https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

ČJL - čtení v čítance na str. 4,5, odpovědi na otázky.

MOŽNOST PROCVIČOVÁNÍ: https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-vyjmenovana-slova-po-b-2-uroven/6355,https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-vyjmenovana-slova-po-l-2-uroven/454, https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-vyjmenovana-slova-po-m-2-uroven/8365, https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-vyjmenovana-slova-po-p-2-uroven/284, https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-vyjmenovana-slova-po-s-2-uroven/8191,https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-vyjmenovana-slova-po-v-2-uroven/6198, https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-vyjmenovana-slova-po-z-2-uroven/2293, https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-vyjmenovana-slova-mix-1-uroven/6347
7.9.2023

MA - dnes jsme opakovali pojem JEDNOTKY, DESÍTKY, STOVKY, TISÍCE, VÝZNAM ZNAMÉNEK (+,-) a postup při sčítání a odčítání zpaměti s přechodem přes desítky. Uč. str. 3/3,6.

ČJL - pracovní list na téma PRÁZDNINY - barvy, které vystihují období, obrázek a text psaný několika slovy.

VLASTIVĚDA - DĚJEPIS - povídali jsme o čase, čím se měří a seznámili se s časovou osou - uč. str. 4,5.

ZÍTRA bude od 8,00 hod. MA, pak TV, od 10,00hod. bude sportovní trénování házené v TJ ASTRA. Žáci potřebují sportovní oblečení a obuv, i dostatek nápojů.

DŮLEŽITÉ: 12.9.2023 pojedeme na exkurzi k HASIČŮM - sraz v 7,40h. ve TŘÍDĚ, návrat do 12,35hod. S sebou do batohu ŽK, nápoj, svačinu. 
6.9.2023

Děkuji všem rodičům za účast na třídní schůzce, informace o termínu kroužků ještě upřesním během týdne.

Všichni dnes dostali pracovní sešity k jednotlivým předmětům, které si podepsali a obalené nechali ve třídě v pořadačích. Kdo neměl obaly, odnesl si je domů. Prosím o obalení VŠECH SEŠITŮ a zítra je žáci přinesou.

Pro opakování z ČjL budeme zítra potřebovat procvičovací sešit (fialový,A5 velikost), proto mají za úkol přinést do školy.

Od zítra se budeme učit podle rozvrhu, kdo nemá ve třídě ještě ručník, přinese si. 

V pátek bude od 10,00hod. sportovní trénování házené v TJ ASTRA, žáci potřebují sportovní oblečení a obuv, i dostatek nápojů.

DŮLEŽITÉ: 12.9.2023 pojedeme na exkurzi k HASIČŮM - sraz v 7,50h. ve TŘÍDĚ, návrat do 12hod. 


5.9.2023

Dnes jsme se společně přivítali v nové třídě 4.A v 1. patře pavilonu C. Zítra si žáci přinesou tašku s bačkorami, kufříky do Vv a aktovku na objednané pomůcky.

Vyučování skončí 

v 11:40h., kdo má přihlášené obědy, půjde společně se mnou do jídelny.

Odpoledne se sejdeme s rodiči na TŘÍDNÍ SCHŮZCE v 17:30,hod. (na 2. stupni jsou schůzky AŽ od 18:00h.).

Více informací je zasláno mailem.
Milí žáci 4.A,

věřím, že jste si užili prázdniny, máte skvělé zážitky a už jste natěšení na nový školní rok:-). Společně se uvidíme v pondělí 4.9. 2023 v 7:50 hod před pavilonem C. 

Slavnostní zahájení školního roku 2023/24 proběhne od 8,00h. na hřišti, v případě nepřízně počasí se sejdeme v naší kmenové třídě (C, 1.patro).

Po odchodu do tříd pokračujeme do 8,45 hodin.

5.9. - budou 4 vyučovací hodiny, od 6.9. bude výuka podle rozvrhu.

Vážení rodiče, 

srdečně vás zvu na třídní schůzky, které se uskuteční v úterý 5.9. od 17,30 hod v pavilonu C v naší nově přemístěné třídě do 1. patra. Dozvíte se  všechny důležité informace.

Těším se na všechny a přeji krásný víkend!

Mgr. Zdeňka Täuberová, MBA