Uvod

3.B (Mgr. Jana Nehasilová)

ČERVEN
Učivo do 8. 6. 2018
Matematika - učebnice str. 51, 52, opakování na str.58 (opakujeme písemné sčítání, písemné odčítání, počítání zpaměti)
Český jazyk
- opakujeme (např. párové souhlásky uvnitř a na konci slova - uč.str.17), PS do str.73
tam jsme toho tento týden probrali trochu více , učebnice str. 74 - 79
Informace:
1. Milí rodiče, děkuji Vám, že jste přišli na Zahradní slavnost a podpořili tak školní akci a samozřejmě vystoupení
svých dětí - šikovné piráty. Mezi námi, já jsem na ně byla moc pyšná, vypadali úžasně a vystoupení se jim povedlo.
2. A teď trochu z jiného "soudku" - doufám, že vám děti předaly podklady pro doplacení školy v přírodě. Pokud má někdo
zájem o vyučtování školy v přírodě, bude připraveno na 1. třídní schůzku v nové školním roce.
3. V úterý 5. 5. jsme se fotografovali, společnou fotografii jsem objednala pro všechny, předpokládám, že zájem budou mít i ti, kteří se s námi nemohli bohužel vyfotografovat. Děti se také fotografovaly ve svých skupinkách.
4. Příští týden tady nebudu, předpokládám úterý - čtvrtek, takže nebudou ani případné úterní konzultace.
5. Prosím, dávejte pomalu dohromady učebnice, které děti budou odevzdávat - vygumovat, popř.slepit, "narovnat
6. Celodenní školní výlet se uskuteční 27. 6. Bude to skoro doslova a dopísmene celodenní, protože budeme mít sraz u školy
v 6.45 a ke škole se vrátíme kolem 18 hodiny - informace ještě dostanete a částka vás snad také "neporazí" - cca 250 Kč,
jen budeme potřebovat velkou svačinu, protože je to výlet bez možnosti se někde naobědvat. Něco málo nachodíme,
pojedeme vlakem, poplavíme se po Labi a navštívíme Botanicus v Ostré.
Mějte hezké dny!

KVĚTEN
Učivo do 25. 5. května
Matematika - geometrie: trojúhelníková nerovnost (viz.sešit) + uč.str.44/cv.
                  aritmetika: písemné násobení jednociferným činitelem, učebnice str. 45 - 46
Český jazyk -co už víme o slovesech (uč.str.114), PS do str. 72. A vrhneme se na opakování toho, co jsme se naučili.
Prvouka - části kvetoucích rostlin - kořen (funkce,typy,význam) - učebnice str.72, PS str. 52 - 53
Informace - připomínám oblečení na vystoupení - hodně dětí prý zatím nemá, kalhoty/tepláky/legíny = dlouhé,
                  triko= krátký rukáv, červený pás ke kolenům, červený šátek (mají mít v pondělí 28. 5.)
                  1. 6. končíme o hodinu dříve, tedy v 11.40 h, poté společný oběd, ŠD nebo domů
                  1. 6. sraz vystupujících na Zahradní slavnosti v 15.00 před pavilonem C
                  Stále ještě nemáme vystavenou fakturu na doplatek školy v přírodě, takže připomínám, doplatek bude,
                  peníze neutrácejte :-)                 

Učivo do 18. května
Matematika - učebnice do str. 41, geometrie: učebnice str. 30
Český jazyk - učebnice do str. 113, od str. 110 do str.  113 věnovat pozornost žlutým rámečkům "Zapamatujte si"
                        PS - str. 68 - 69
Prvouka - opakovací test 22. 5. (úterý) z učebnice str. 68 - 70, nová látka - Dělení rostlin, rostliny nekvetoucí
                 učebnice str. 71 (kvetoucí jsme neprobírali)
Informace - oblečení na vystoupení na zahradní slavnost musí být ve škole do 28. 5.
                    - 1. 6. Zahradní slavnost (15.30 - 21.30) - sraz vystupujících dětí bude pravděpodobně dříve (upřesním)
                    - 5. 6. Fotografování tříd
                   -14. 6. Bezpečné prázdniny - Výstaviště Praha 7 - Holešovice (9,00 - 12.30) - oběd ve 13.30 h

DUBEN
Učivo do 27. dubna + pondělí 30. (pro ty, kteří nepřijdou do školy)
Matematika - učebnice do strany 28, cvičení 2 + slovní úlohy, pondělí str.28/cv.4, str. 29
Český jazyk - učebnice str. 100/životnost a neživotnost (podle shody koncovek ve 2. a 4. pádě), procvičování slovních
                   druhů a určování podstatných jmen - rozbor (opis textu, určení slovních druhů, např. v prvních třech větách,
                   vlnovkou podtrhnout slovesa, rovnou čarou podstatná jména, vypsat pod sebe podstatná jména a určit pád,
                   číslo a rod). V pondělí procvičování v pracovním sešitě - str. 64
Prvouka - opakování živé přírody - živočichové v PS do str. 43, psaní testu - Obratlovci (26. 4.).
Informace ke škole v přírodě - děti si mají s sebou vzít něco, co je vystihuje (charakterizuje). Např. tenisový míček, obrázek, hokejový puk...., nezapomeňte, prosím, na bílé tričko. K učení přibalte věci na angličtinu - učebnici, PS, sešit

Učivo do 20. dubna
Matematika -učebnice do str. 23, na straně 23 pouze cv. 7, 8, 9, 11. Pozor, od strany 19 je to nová látka.
                  Geometrii jsme tento týden neměli.

Prvouka -učebnice str. 55 - ptáci, savci
Český jazyk -procvičování podstatných jmen (určování pádu, čísla, rodu), neohebné slovní druhy: příslovce,
                   předložky, spojky (uč.str.92 - 93), v PS máme hotové do str. 58 a str.60 (příslovce)

Učivo do 13. dubna
Matematika - stále pokračujeme v procvičování dělení se zbytkem (učebnice do str.17), při písemném odčítání
                   se nám vyskytují stále chyby díky tomu, že zapomínáme přičítávat, prosím o domácí procvičování.
Prvouka - tento týden jsme se věnovali obojživelníkům a plazům (učebnice str. 54, 55)
Český jazyk - pády jsou pro nás těžkým oříškem, ale my to postupně zvládneme, určujeme podstatná jména a u nich
                   zmiňovaný pád, číslo a rod (rod u podstatných jmen označujeme barevně - mužský: modrou barvou,
                   ženský: oranžovou a střední rod: zelenou (učebnice 102 - 103), PS - do str. 59)

Učivo do 6. dubna
Matematika - dělení se zbytkem (násobky č.9) - str. 16/cv.45, do str.15 vše kromě cv.43. Geometrie - uč.str.11/celá
Prvouka - II. Obratlovci/uč.str.54 + 1. Ryby. Dne 10. 4. test Bezobratlí
Český jazyk - slovní druhy/ohebné/podstatná jména,přídavná jména,zájmena,číslovky,slovesa - uč.do str.91
                    PS do str.57
Na třídní schůzce budou podány informace o škole v přírodě. 

BŘEZEN
Učivo do23. března
Matematika - učebnice 3. díl do str. 10 (nová látka DĚLENÍ SE ZBYTKEM)
Český jazyk - učebnice str. 102 - Pád podstatných jmen (pádové otázky - naučit se zpaměti), procvičit skloňování
                    na str. 103/cv. 3, pracovní sešit ČJ - do str. 54 (NE str.52,53) 
Prvouka - učebnice str.53 - bezobratlí živočichové (pro nepřítomné žáky zápis do sešitu zaslán emailem)
Prosím o podpis v ŽK na str. 32 - třídní schůzky (17. 4. v 18.00 h)

Učivo do 16. března
Matematika - učebnice 3. díl do str. 5
Český jazyk - učebnice strana 85 - 86 (umět nazpaměť vyjmenovat slovní druhy), PS str. 48/cv.2, 49/cv.4,5,7
Prvouka - dokoknčení vlastnosti živočichů (uč.do str.51), PS str. 35

Prosím rodiče o včasnou omluvu absence do ŽK (viz.školní řád).
V pátek 16. 3. proběhla ve třídě matematická soutěž Klokan,kategorie Cvrček, v případě zájmu sdělím výsledky na třídních schůzkách.
Děkuji za včasnou informaci o platnosti zdravotní způsobilosti na školu v přírodě.
V pátek 23. 3. se uskuteční Noc s Andersenem v tělocvičně - informace rodičům byly zaslány.

Učivo do 9. března

Český jazyk - dokončení vyjmenovaných slov po Z (uč. do str. 83, PS do str. 48/cv.1)
Prvouka - Živočichové (uč.str. 49-51/nemáme dokončené, zopakovat kapitolu Měření - uč.str.43-46)

Děkuji všem rodičům za zaplacení zálohy na školu v přírodě a zárověň děkuji za děti, vyjedeme celá třída.


ÚNOR
jarní prázdniny, nemoc třídní učitelky


LEDEN
Učivo do 25. ledna
Ředitelské volno 26. ledna (prezidentské volby) - ŠD 8.00-15.00 h - pro přihlášené (nevaří se)
Český jazyk - učebnice do str. 66, PS do str. 41 (procvičování vyjm.slov B,L,M,P)
Matematika - učebnice do str. 34 (ne str. 28,31,32), na str. 34 pouze slovní úlohy
Prvouka - učebnice str. 37 (Vzduch),zápis dostanou žáci ve škole, PS str. 28/cv. 7,8

Další informace: 
pondělí 29. 1. - výuka od 8.00 h (jedeme na poslední plavání)
středa 31. 1.  - tento den budeme mít tématicky zaměřený - Etika (nákupy, společenské chování, oslava,pohoštění)
                       děti jsou rozděleny do skupin
                       1. hodina - nakup v Tesco, použijeme část peněz z jarmarku
                       2. hodina AJ - Etika v angličtině
                       3. hodina - příprava občerstvení
                       4. hodina - společenské chování, konzumace občerstvení
                       5. hodina - rozdávání výpisu vysvědčení
pátek 2. 2. - pololetní prázdniny

Učivo do 19. ledna
Český jazyk: stále probíráme vyjmenovaná slova, do 19. 1. jsou to vyjmenovaná slova po P - význam slov,
                   obtížná slova, rozlišení psaní i,í,y,ý v některých slovech - učebnice do str. 62
                   Naučit se vyjmenovaná slova po P nazpaměť do 22. 1. (pondělí)
                   19. 1. jsme psali pololetní písemnou práci
Matematika: Jednotky délky (uč.str. 24-25), procvičování (str.29)
                   Geometrie: žáci musí mít na rýsování tužku č.3 (ořezanou) a geometrické pomůcky (trojúhelník a pravítko)
                   17. 1. jsme psali pololetní písemnou práci
Prvouka: Neživá příroda - Voda (učebnice do str. 36)

Ředitelské volno - 12. a 26.1. - volba prezidenta České republiky

                                           - družina pro přihlášené děti (8.00 - 15.00 h)
                                           - v pondělí 15. a 29. přijdou žáci do školy na 8. hodinu - odjíždíme na plavání
do 29. 1. zaplacení zálohy na školu v přírodě na účet školy
31. 1. Předávání výpisu z vysvědčení (normální výuka 5 hodin)
  2. 2. Pololetní prázdniny

Vítejte v roce 2018
______________________________________________________________________________

Týden do 22. 12. 2017

Všichni žáci obdrželi informace ke škole v přírodě. Pokud se vaše dítě nebude účastnit, prosím, o navrácení letáčku (zaplacení zálohy).

22. 12. se budeme učit první dvě hodiny - český jazyk, matematika. Do školy si mají vzít pouze penál, ŽK a věci na vánoční besídku.

V tomto týdnu žáci nebyli hodnoceni, Vánoce se blíží a jejich soustředěnost klesá. Byla bych ráda, kdyby si děti občas o prázdninách
něco zopakovali.

Český jazyk - začali jsme vyjmenovaná slova po M, učebnice do str. 56, PS str. 37/cv. 2 + otázky pod cvičením, sešit "myšičky" - str. 30
Matematika - procvičování počítání zpaměti, učebnice do str. 17 (bez geometrie). Nezapomenout si stále opakovat násobení a dělení
Prvouka - dokončili jsme téma Svět kolem nás - učebnice str. 24 - 30. Bude test 9. 1.
Čtenářský deník - v 1. týdnu po prázdninách

Vážení rodiče, přeji Vám krásné a pohodové svátky vánoční a do nového roku 2018 hodně zdraví, štěstí. J. Nehasilová

4. 12.
V tomto týdnu budou probíhat zkoušky na koncert, tentokrát již s klavírem. Rozpis je následující:
5. 12. - dopoledne v rámci HV, odpoledne nácvik doprovodu divadelního kroužku - viz. Sdělení
7. 12. - dopoledne 4. a 5. hodinu (nebude se tedy konat TV)
8. 12. - dopoledne 3. a 4. hodinu (místo Vv)

Vánoční jarmark 6. 12.
Těšíme se, že si v předvánočním shonu najdete chvilku času a přijdete se podívat.

Příprava a prodej - podílejí se skupiny dětí ze třídy (rozpis mají též ve Sdělení)
Od 15.00 do 16.00 - probíhá příprava na prodej - žáci v 15.30 h přijdou před pavilon C, abychom odnesli společně výrobky do ŠJ
Od 16.00 začíná jarmak a nastupuje skupina na prodávání - dostaví se do ŠJ a tam se také střídají s další skupinou.
Prosím rodiče, aby dítěti zapsali s kým bude odcházet po skončení služby.
V rámci Vánočního jarmaku proběhne vystoupení mažoretek, pav. H přízemí 16.15 - 17.00

Učivo:
Český jazyk - začali jsme dnes vyjmenovaná slova po L, ale to neznamená, že VS po B děti znají, největší problémy jsou v příbuzných slovech k    
                     VS BÝT. Učebnice str. 50 - 53
Matematika - souhrnné opakování z 1. dílu učebnice. Od příštího týdne začneme další díl (žáci si 2.díl učebnice přinesou do konce týdne do školy)
Prvouka - opakování tématu Lidé kolem nás (v příštím týdnu budeme z tohoto tématu psát test), nové téma: Svět kolem nás (uč.str.24 - 25)
Čtení - v tomto týdnu se odevzdává Čtenářský deník

20. 11.
Vzhledem k tomu, že 14. 11. proběhly třídní schůzky, v hojném počtu Vás rodičů, kde jsme vše důkladně probrali, nepsala jsem minulý týden tytéž informace zde, v písemné podobě.

Dnes (20.11.) odprezentovali žáci své výrobky na Vánoční trhy a po důkladném hodnocení a sebehodnocení byly vybrány výrobky, které vyrobíme společně ve třídě.

Připomínám:
ISIC karta - cena 250,-Kč (přihlášeno 7 žáků, žáci byli vyfoceni minulý týden, nepřítomní žáci budou foceni tento týden).
Vánoční foto - cena 250,-Kč (fotografie máte možnost vrátit zpět, v tomto případě, prosím, vraťte všechny a v pořádku).
23. 11. - divadlo Pod čepicí - cena 50,-Kč
28. 11. - výlet - doplatek 100,-Kč (200,- v třídní fondu)

Učivo 20. 11. - 24. 11.
Matematika - písemné sčítání a odčítání, početní výkony s násobením a sčítáním (pozor na počítání viz.str.52/cv.40)
                    geometrie - geometrické útvary (bod, úsečka, přímka, polopřímka), geometrické obrazce
Český jazyk - vyjmenovaná slova po B (učebnice str.46 - 47)
Prvouka - Ohleduplnost k jiným národům, ohleduplnost ke stáří, opatrnost, linka bezpečí (str. 20), PS str. 18

7. 11.
Co nás čeká v listopadu
14. 11. 2017 v 18.00 h - třídní schůzky
23. 11. 2017 - Ekologie - třídění odpadu (program je ve škole) - 50,- Kč
28. 11. 2017 - Pěnkavův dvůr Takonín - Luciferovo pekelné království (odjezd v 8.00 h, návrat do 13.30 h) - 300,- Kč
29. 11. 2017 - Projektový den - výroba na Vánoční trhy
během listopadu bude také vybíráno na dopravu za plavecký výcvik - 200,- Kč

Učivo pro týden od 6. 11. do 10. 11.
Český jazyk - začali jsme vyjmenovaná slova po B - děti se je mají naučit nazpamět do 9. 11. (přehled s vyjmenovanými slovy v sešitě Pamatuj
                    si - zezadu) - učebnice str. 42 - 43
Matematika - početní výkony se závorkou, pozor na příklady bez závorky - násobení a dělení provádíme vždy před sčítáním
                  - slovní úlohy s výrazy za 10,- Kč/ po 10,-Kč (viz. str. 39, cv. 25 a,b), písemné sčítání dvojciferných čísel (str. 42 - 44)
Prvouka - Povídání o Praze (některé děti měly opět hezky zpracované informace o Praze), začneme novou kapitolu Lidé kolem nás - Rodina
Hudební výchova - písničky na koncert - viz. ofocené texty s třemi písničkami - nazpamět


31. 10.


Blíží se neúprosně Vánoce a k nim, jako každý rok patří vánoční focení, které se uskuteční v pátek 3. 11. 2017
Bylo by vhodné, kdyby děti přišly ve "svátečním" oblečení. Pokud dopředu víte, že o fotografie nebudete mít zájem, sdělte mi to do
sešitu "Sdělení"

Připomínám, že za 14 dní budou třídní schůzky, tedy 14. 11. v 18.00 h v naší třídě (pav.C, 1.patro)

Učivo pro týden od 30. 10. do 3. 11.

Matematika - stále procvičujeme násobilku, pamětné sčítání a odčítání s rozkladem, početní výkony se závorkou (učebnice do str. 41)
Český jazyk - v listopadu nás čekají obávaná vyjmenovaná slova. Abychom je dobře zvládli, musí žáci pochopit slova příbuzná a jejich společný
                    základ - kořen (učebnice str. 36 - 37)
Prvouka - chválím většinu děti za pěknou přípravu na hodinu o Korunovačních klenotech. Ve čtvrtek budeme psát slíbený test z kapitoly
               "Místo, kde žijeme" a tento týden si budeme povídat o Praze.24. 10.
Vážení rodiče,
díky moc za včerejší rychlou dopravu dětí do školy. Plavání jsme nakonec stihli úplně přesně.

Naše třída se bude účastnit programu "Kočičí zahrada" (prevence rizikového chování).
Tento program bude probíhat 1 - 2x měsíčně po celý školní rok.


Foto třídy z veletrhu "Kreativní tvoření" ze dne 19. 10. 2017


 


VÍTÁME VÁS NA STRÁNKÁCH 3. B 

18. 10.
Dobrý den, zítra, tj. 19. 10. jdeme na veletrh "Tvořivý svět", který se koná v areálu PVA Letňany.

Ze školy budeme odjíždět v 8.30 autobusem č. 195. Návrat do školy nejpozději ve 13.30 h tak,
abychom stihli oběd ve školní jídelně.
S sebou: svačina, pití, 2x jízdenka (open card/lítačka) + hodinky

V pátek 20. 10. je ředitelské volno.

Prosím, aby si děti procvičovaly v matematice násobilku, v českém jazyce větu jednoduchou
a souvětí (učebnice str. 22 - 29), v  prvouce mají děti domácí úkol - vyhledat a zapsat, korunovační
klenoty, popřípadě si mohou o nich vyhledat zajímavosti  a v hodině
nás s nimi seznámit.
V listopadu (2.) bude opakování - téma: Místo, kde žijeme.

Nezapomeňte na volby a hezký víkend.

Jana Nehasilová
Rychlý kontakt

Základní škola, Praha 10,
Břečťanová 6/2919
106 00 Praha 10

IČO: 47611871
č.ú.: 2000742329/0800

tel.: +420 272 651 133
e-mail: skola@zsbrectanova.cz

Zobrazit na mapě

 

Základní informace

                  
Kalendář akcí

2. 7. - 31. 8. Letní prázdniny

3. 9. 17.00 - třídní schůzky př.tř., pav. H
3. 9. 18.00 - třídní schůzky 1. tříd, pav. E

11. 9. 18.00 - třídní schůzky I. a II. st.
Školní jídelna

Kontakt
Placení, odhlášení stravného
Jídelníček

--------------------------------------------------------

Webmail (přihlášení)

O škole
Charakteristika
Školská rada
Prezentace tříd
Archiv
Školní rok
2018/2019

Organizace roku
Rozvrhy
Výuka
Zvonění
Kroužky
Knihovna
Rodiče
Konzultační hodiny
Třídní schůzky
Pravidla pro omlouvání absence
Poradenství
Zápis do 1. třídy
Přijímací zkoušky na SŠ
Zajímavosti
Dokumenty
Formuláře, žádosti
Školní řád
ŠVP
Plán výchovného poradce
Program prevence
Úmluva o právech dítěte
Výroční zprávy
Rozpočet
Informace o zpracování osobních údajů
Fotogalerie
Škola
Školní družina
Výtvarná galerie
Školní družina
Denní režim
Vnitřní řád ŠD
Platba
Zápisní lístek
Prezentace oddělení
Prezentace kroužků
Kontakty
Škola
Vedení
Učitelé 1. stupeň
Učitelé 2. stupeň
Školní družina
Provoz
Školní jídelna
Pedagogicko - psychologická poradna
Škola v přírodě
ZŠ Břečťanová | skola@zsbrectanova.cz (c) 2018 Jan Slabý - IT Market  All right reserved