2. oddělení (I. Sedláková)

4. týden

- projekt Draka je lepší pozdravit - pravidla zdravení

- zpíváme další sloky Draka bolí zub

- hrajeme hry ve třídě ( já,já -ty,ty . Indiánské kostky)

- míčové hry venku, honičky

- dramatizace - Hrajeme si s abecedou -křeček

- vyrábíme draka - vystřihování a barvení

- účastníme se celorepublikové akce Ukliďme Česko 2021

- sbírání odpadků v areálu a okolí školy

- třídění odpadu - www.tonda-obal.cz

- dokreslujeme obrázky k informacím : Věděli jste, že...... ( naše jsou na plotě školního hřiště)

-čteme z knížky Velké dobrodružství malého dráčka 

- komunitní kruh - emoce a pocity, vysmívání se

   

   

 

 3. týden

-čteme z knihy Velké dobrodružství malého dráčka

-kreslíme houby technikou sůl a škrob

- hrajeme hry venku ( Krakonošovo, Na jelena, honičky dvojic, Dobývání praporu)

- 1. část projektu - Dobrý den, prosím, děkuji

- zpíváme  Draka bolí zub

- soutěžíme v týmech - Žolík- sázka na výhru ve hře ( míček na lžičce, hod papírovou koulí do krabice, chůdy, strkání míčku hlavou)

- dramatizace - Hrajeme si s abecedou 1.část Macek

- soutěže dvojic ve třídě ( zápalky jednou rukou)

  

     

     

           

2. týden

- čteme Franklin jde do školy - povídání o pocitech, které měly děti první den ve škole

- seznamovací hry  ( jak se jmenuji a co mám rád)

- hrajeme hry ve třídě - ( My dáme ruku sem...,Tečka, čárka, vykřičník, Motání berušek )

- zahájení projektu ,,Draka je lepší pozdravit" (dle knihy M. Kratochvíla)

- čteme pohádku O drakovi + jazykolamy

- Ať svítí slunce ( týmová hádanková hra)

- obtisky listů ze stromů (příprava na podzimní koláž )

- pobyt na šk. hřišti

1. týden

- seznámení dětí se zásady bezpečnosti při přesunu z pavilonu do pavilonu, 

                                                                při hraní na venkovním hřišti i ve třídě

                                                                při odchodech domů atd.

- povídání o prázdninách

- čteme z knihy Tři banány

- hry ve třídě - kohoutí zápasy, My dáme ruku sem....

- pobyt na šk. hřišti