1. odděleni (S. Falářová)

Červen : Poslední téma je: ,, Kdo má krátké nohy? "  

             16. 6. se nám povedl opravdu krásný výlet do ,, Království železnic". Dozvěděli jsme se spoustu věcí o dopravě a měli dvě hodiny na to si vše vyzkoušet a osahat.

                          

           Podnikli jsme výlet na zámek Berchtold, počasí nám moc nepřálo, ale užili jsme si to stejně.    

           Třída 7. A si pro nás připravila zajímavou hru. Děti moc bavila.


            Oslavili jsme DEN DĚTÍ. Běhací hra ,,NÁHODA " všechny bavila. Na konci na všechny čekala sladká, studená odměna. 

           V Toulcově dvoře jsme se dozvěděli mnoho zajímavého o hospodářských zvířatech.            

           3.6. jsme se už nemohli dočkat zahradní slavnosti. Pilně jsme trénovali na vystoupení a moc se nám povedlo.

Květen : Téma měsíce : ,, Hamty, hamty, ať mám víc než tamty" - povídáme si o ,, umění" podělit se, vysvětlujeme si, co to je hamižnost.

                                    Využíváme pěkného počasí a soutěžíme, učíme se být týmoví hráči.

                                    Pečujeme o naši zahrádku a hrášek už nám pěkně roste.  Čteme na pokračování ,, Včelí medvídci " a čmeláčky jsme si také vyrobili.      

                                    Pro maminky k jejich svátku jsme nacvičili krátké pásmo. Dětem se vystoupení moc povedlo. Dostali jsme pochvalu nejen od rodičů, ale i od vedení školy.

   

Duben : Téma měsíce je : ,, Jak se daří kazisvětům"   

 

Soutěžíme a využíváme družinové hřiště. Po dvou letech jsme měli v ŠD zase,, ČARODĚJNICE". Děti soutěžily v různých disciplínách a po jejich splnění na ně čekalo opékání buřtů. Moc jsme si to všichni užili.

Duben je měsícem bezpečnosti. Učíme se ošetřit drobná poranění, povídáme si, kdo chrání naše zdraví a bezpečí a jak se chovat.                                                                                                          

             Blíží se svátky jara, vyrábíme velikonoční dekorace.       


Březen : Téma měsíce je : ,, Svět není černobílý " - zamýšlíme se nad tématem. Četli jsme pohádku ,,O černé kočičce " a vysvětlili si, co  je předsudek.

           Čteme na pokračování ,, Králíci z klobouku" a Boba a Bobka jsme si také vyrobili. Soutěžíme, hrajeme hry venku, stavíme z písku. Březen je měsícem knihy a tak jsme si udělali ,,literární kavárnu". Děti si přinesly své oblíbené knížky a krátce je představily. Všichni se moc snažili a                 celé odpoledne se hodně povedlo.    

           Poslední březnový den jsme si užili solnou jeskyni. Dostali jsme pochvalu za vzorné chování a určitě ještě někdy půjdeme.


       

      

Únor : 24.2. dnešní karneval se opravdu vydařil. Děti si užily tance a soutěží. Nechyběla tombola a sladká svačinka nakonec.                   

 Téma tohoto měsíce je : ,,Všichni za jednoho, jeden za všechny".     

Vysvětlujeme si pravidla fair play a soutěžíme v olympijských disciplínách.         

 Podnikli jsme další výlet, tentokrát do TRILOPARKU. Děti si zde vyzkoušely zajímavé aktivity. Zahrály si na paleontologa a odkryly model kostry dinosaura. Zkoušely očistit z kamenů pravé zkameněliny a vyrobily si svého trilobita. Vyslechly si zajímavé povídání o pravěku a některé předměty si mohly i osahat.

       

    

Leden : Pokračujeme v našem projektu. Téma na tento měsíc je : ,,Víc než pohled zmůže ohled". Zamýšlíme se nad tím, v čem jsme si navzájem podobní a v čem se lišíme. Ve školní zahradě jsme pověsili krmení pro ptáčky a máme radost, že jim chutnalo. Barevné ptáčky jsme si i vyrobili.

 20.1. jsme navštívili PLANETÁRIUM. Tam pro nás měli připravené zajímavé povídání o vesmíru a hvězdách. Shlédli jsme pohádku o kamarádech ledním medvědovi a tučňákovi, kteří prožívají vesmírná dobrodružství a prohlédli si vystavené exponáty. Všem se tam moc líbilo a protože byly děti moc šikovné, plánujeme další výlety. 

Soutěžíme, hrajeme společné hry a koncem měsíce jsme měli turnaj v deskových hrách.                                                          
Prosinec : Téma na tento měsíc je : ,, Co se děje u stolu". Učíme se pravidla správného stolování, hrajeme si na restauraci. Volíme nejoblíbenější jídlo. Užili jsme si čertovský rej a nacvičujeme krátké vánoční vystoupení pro rodiče. Využili jsme první sníh a pořádně se vydováděli. Čteme z knihy ,,Čekání na Vánoce". Vysvětlujeme si tradice a  vyrábíme vánoční dekorace.   

Je tady adventní čas a tak přidávám malou inspiraci pro rodiče a děti.   

Listopad : Téma na tento měsíc je : ,, 3. Zvířátka jsou taky jenom lidi. " Zpíváme písničky o zvířátkách. Povídáme si, jak se o zvířátka staráme, jaké máme doma nebo bychom chtěli. Hrajeme společné i týmové hry. Pokud nám to počasí dovolí, jsme co nejvíce venku. Vyrábíme podzimní dekorace, vyšíváme obrázky. Vydali jsme se společně do kina na film ,, Rozbitý robot Ron". Cestu do Hostivaře jsme zvládli tam i zpátky pěšky. Film se všem líbil a děti byly moc šikovné. Poslední listopadový den jsme ve škole společně vyráběli dekorace na tradiční vánoční trhy. 


Říjen : Pokračujeme v projektu ,, 2. Je nepořádek v pořádku? " Učíme se písničku ,, Dupy, dupy, dup, draka bolí zub." Naučili jsme se pravidla pro třídění odpadu. Hrajeme týmové hry, plníme zábavné úkoly. Představujeme si oblíbenou hračku.

   

Září : Tento měsíc jsme se zaměřili na seznamovací hry, hojně jsme využívali venkovní hřiště s průlezkami a pískovištěm. Otevřeli jsme první téma našeho projektu ,, 1. Dobrý den, prosím, děkuji " a naučili se používat kouzelná slovíčka. Zvolili jsme si našeho maskota draka. Zapojili jsme se do projektu ,, Ukliďme Česko." 

Vážení rodiče,

vítám Vás na stránkách 1. oddělení školní družiny. Pro tento školní rok jsem si pro děti připravila ve spolupráci s paní učitelkou třídní projekt,, Draka je lepší pozdravit aneb o etiketě". Každý měsíc otevřeme s dětmi jedno téma a formou pohádek vstoupíme do světa etikety.

Kromě toho budeme také plnit náš školní vzdělávací program,, Duhová družina".