1. oddělení (S. Falářová)

Březen : navštívili jsme TECHNICKÉ MUZEUM a moc jsme si to užili

- pokračujeme v projektu, tentokrát již 7. výprava proti času : Život na hradě

- pracujeme ve skupinách a vyrábíme hrady

- čteme z encyklopedií a dozvídáme se, jak se žilo ve středovku

Únor : pokračujeme v celoročním projektu, zůstáváme ještě u vynálezů a pokusů

- sice bez sněhu, ale přesto jsme si užili zimní olympiádu v tělocvičně :)

Zkoušíme pokusy 

- jak funguje zemská přitažlivost

- levitující míček

- vznik Vesmíru ( velký třesk)

Leden : pokračujeme v projektu ,, MOBI TREK" - putujeme časem, tentokrát za ,, koumáky"

- vyrábíme pavučinku a pavoučka pro štěstí

- hrajeme hry

- soutěžíme v A-Z kvízu

Adventní čas je kouzelný a my vyrábíme zlatou rybku, která mám splní všechna přání.

Využíváme sněhové nadílky a hrajeme hry na sněhu.

V pátek 9. 12. jsme prožili krásné odpoledne s Fidorkou a Borůvkou. Dozvěděli jsme se hodně zajímavého. Co je canisterapie, pro koho je určena, jak se chovat k pejskům, ať už našim nebo cizím. Ověřili jsme si, že nám pejsci umějí zlepšit náladu.

Prosinec : Mikuláš nám přinesl ADVENTNÍ KALENDÁŘ pro hodné děti. Podle abecedního pořadí si každý postupně otevře jedno okénko kalendáře, splní úkol a odnese si malé překvapení.

               5.12. jsme si užili,, čertovskou " besídku.

- na konci listopadu jsme se rozloučili s pravěkem a skočili rovnou do pohádky,, ZLATOVLÁSKA"

- hrajeme hry k pohádce ve třídě ( poznej, kdo jsem po hlase, po hmatu )

- pomáhali jsme s výrobou andělů, kteří zdobí letošní vánoční strom na Kubánské náměstí

- navštívili jsme Policejní muzeum

- začínáme vyrábět na vánoční trhy


Listopad : Ještě zůstáváme v pravěku.

              - využíváme pěkné počasí a hrajeme hry venku

              - navštívili jsme Národní muzeum ( bylo to moc pěkné a nikomu se nechtělo zpět do školy) 

              - užili jsme si Halloween a vyrobili netopýry

               

Říjen : Pokračujeme v projektu. Druhá výprava proti času - za MAMUTY

          - zajímá nás, jak žili pravěcí lidé, čteme z Knihy o pravěku.

          - malujeme, soutěžíme a vyzkoušeli jsme stezku bosou nohou

          - užili jsme si solnou jeskyni a dostali jsme pochvalu za vzorné chování 

        

Září : PRAVĚK - dinosauři a mamuti

- vzpomínáme na prázdniny, vyprávíme si zážitky a malujeme obrázky

- využíváme počasí k venkovním hrám

- soutěžíme v družinové olympiádě a ti nejlepší získali medaile

- podnikli jsme náš první letošní výlet do medárny Lesů hl. m. Prahy 

- začínáme s projektem MOBI - TERK

- vyrábíme zkameněliny

- čteme si a povídáme o pravěku

- soutěžíme v hodu vlaštovek

- zapojili jsme se do projektu,, Ukliďme Česko"

Vážení rodiče,

vítám Vás na stránkách 1. oddělení školní družiny.

Pro letošní školní rok jsem si ve spolupráci s paní učitelkou třídní připravila projekt,, MOBI - TREK" - výpravy,, proti času". Každé dva měsíce podnikneme výpravu do jednoho časového období. Na výpravy proti času použijeme nalezený,, chytrý" telefon. Podíváme se do pravěku, do pohádky, za ,,koumáky" (objeviteli a vynálezci), do středověku a za indiány. Kromě tohoto projektu, budeme pracovat podle našeho školního vzdělávacího programu,, DUHOVÁ DRUŽINA". 

Těším se na spolupráci s Vámi.

S. Falářová