1. odděleni (S. Falářová)


Leden : Pokračujeme v našem projektu. Téma na tento měsíc je : ,,Víc než pohled zmůže ohled". Zamýšlíme se nad tím, v čem jsme si navzájem podobní a v čem se lišíme. Ve školní zahradě jsme pověsili krmení pro ptáčky a máme radost, že jim chutnalo. Barevné ptáčky jsme si i vyrobili.

 20.1. jsme navštívili PLANETÁRIUM. Tam pro nás měli připravené zajímavé povídání o vesmíru a hvězdách. Shlédli jsme pohádku o kamarádech ledním medvědovi a tučňákovi, kteří prožívají vesmírná dobrodružství a prohlédli si vystavené exponáty.
Prosinec : Téma na tento měsíc je : ,, Co se děje u stolu". Učíme se pravidla správného stolování, hrajeme si na restauraci. Volíme nejoblíbenější jídlo. Užili jsme si čertovský rej a nacvičujeme krátké vánoční vystoupení pro rodiče. Využili jsme první sníh a pořádně se vydováděli. Čteme z knihy ,,Čekání na Vánoce". Vysvětlujeme si tradice a  vyrábíme vánoční dekorace.   

Je tady adventní čas a tak přidávám malou inspiraci pro rodiče a děti.   

Listopad : Téma na tento měsíc je : ,, 3. Zvířátka jsou taky jenom lidi. " Zpíváme písničky o zvířátkách. Povídáme si, jak se o zvířátka staráme, jaké máme doma nebo bychom chtěli. Hrajeme společné i týmové hry. Pokud nám to počasí dovolí, jsme co nejvíce venku. Vyrábíme podzimní dekorace, vyšíváme obrázky. Vydali jsme se společně do kina na film ,, Rozbitý robot Ron". Cestu do Hostivaře jsme zvládli tam i zpátky pěšky. Film se všem líbil a děti byly moc šikovné. Poslední listopadový den jsme ve škole společně vyráběli dekorace na tradiční vánoční trhy. 


Říjen : Pokračujeme v projektu ,, 2. Je nepořádek v pořádku? " Učíme se písničku ,, Dupy, dupy, dup, draka bolí zub." Naučili jsme se pravidla pro třídění odpadu. Hrajeme týmové hry, plníme zábavné úkoly. Představujeme si oblíbenou hračku.

   

Září : Tento měsíc jsme se zaměřili na seznamovací hry, hojně jsme využívali venkovní hřiště s průlezkami a pískovištěm. Otevřeli jsme první téma našeho projektu ,, 1. Dobrý den, prosím, děkuji " a naučili se používat kouzelná slovíčka. Zvolili jsme si našeho maskota draka. Zapojili jsme se do projektu ,, Ukliďme Česko." 

Vážení rodiče,

vítám Vás na stránkách 1. oddělení školní družiny. Pro tento školní rok jsem si pro děti připravila ve spolupráci s paní učitelkou třídní projekt,, Draka je lepší pozdravit aneb o etiketě". Každý měsíc otevřeme s dětmi jedno téma a formou pohádek vstoupíme do světa etikety.

Kromě toho budeme také plnit náš školní vzdělávací program,, Duhová družina".