1. oddělení (S. Falářová)

- na konci listopadu jsme se rozloučili s pravěkem a skočili rovnou do pohádky,, ZLATOVLÁSKA"

- hrajeme hry k pohádce ve třídě ( poznej, kdo jsem po hlase, po hmatu )

- pomáhali jsme s výrobou andělů, kteří zdobí letošní vánoční strom na Kubánské náměstí

- navštívili jsme Policejní muzeum

- začínáme vyrábět na vánoční trhy


 

1. odděleni (S. Falářová)

Listopad : Ještě zůstáváme v pravěku.

              - využíváme pěkné počasí a hrajeme hry venku

              - navštívili jsme Národní muzeum ( bylo to moc pěkné a nikomu se nechtělo zpět do školy) 

              - užili jsme si Halloween a vyrobili netopýry

               

Říjen : Pokračujeme v projektu. Druhá výprava proti času - za MAMUTY

          - zajímá nás, jak žili pravěcí lidé, čteme z Knihy o pravěku.

          - malujeme, soutěžíme a vyzkoušeli jsme stezku bosou nohou

          - užili jsme si solnou jeskyni a dostali jsme pochvalu za vzorné chování 

        

Září : PRAVĚK - dinosauři a mamuti

- vzpomínáme na prázdniny, vyprávíme si zážitky a malujeme obrázky

- využíváme počasí k venkovním hrám

- soutěžíme v družinové olympiádě a ti nejlepší získali medaile

- podnikli jsme náš první letošní výlet do medárny Lesů hl. m. Prahy 

- začínáme s projektem MOBI - TERK

- vyrábíme zkameněliny

- čteme si a povídáme o pravěku

- soutěžíme v hodu vlaštovek

- zapojili jsme se do projektu,, Ukliďme Česko"

Vážení rodiče,

vítám Vás na stránkách 1. oddělení školní družiny.

Pro letošní školní rok jsem si ve spolupráci s paní učitelkou třídní připravila projekt,, MOBI - TREK" - výpravy,, proti času". Každé dva měsíce podnikneme výpravu do jednoho časového období. Na výpravy proti času použijeme nalezený,, chytrý" telefon. Podíváme se do pravěku, do pohádky, za ,,koumáky" (objeviteli a vynálezci), do středověku a za indiány. Kromě tohoto projektu, budeme pracovat podle našeho školního vzdělávacího programu,, DUHOVÁ DRUŽINA". 

Těším se na spolupráci s Vámi.

S. Falářová