27/08/2021

4.C (Mgr. Jiří Ulrych)

1.12

Dobrý den, dětičky, dnes nás na TEAMS bude šest. ostatní jsou ve škole.

Učivo:


 • ČJ: Částice
 • Str. 58,cv. 1. v učebnici vymýšlet podobné věty s částicemi z poučky. Poučku si nejdříve napsat do sešitu. Podobně cv. 2 a 3 (společně). Cv. 4 napíšeme jako diktát, pokud zbude čas, můžete 4b,c.
 • M: Počítáme nad 10 000.
 • Pokračujeme str. 5, sl. Úlohy 13,15,17 společně (jak budeme postupovat?), cv. 14,16, 18 sami do učebnice, poté společná kontrola. Pokud zbyde chvilka, zopakovat geometrii (rovnoběžky, kolmice, trojúhelník, kružnice)
 • Př: Rostliny bylinného a keřového patra
 • V učebnici společně pročíst a prohlédnout obrázky na str. 32, 32, klást důraz, co jsou byliny a co rostliny. Společně si popovídat, kteří živočichové se jednotlivými plody živí. Poté zopakovat jaké známe listnaté a jehličnaté stromy (nakreslete jak vypadá jehličí všech čtyř našich jehličnanů) a na závěr zkuste vyjmenovat 10 lesních savců, 6 lesních ptáků a 3 lesní brouky.
 • Vl: Zemský povrch
 • Na velké mapě ČR i zemských polokoulí si zopakujeme, jaké barvy co znamenají, jaký je poměr oceánů a souše?, máme bílý světadíl?, vyjmenujte světadíly, cestujte po ČR z města do města na různé světové strany, vyjmenuj sousední státy a urči jejich světové strany, co je to měřítko mapy?

Přeji hezký den. J.U.

30.11.

Dobrý den, od středy se budeme připojovat všichni "coviďáčci" v 8:00 na TEAMS, pro ostatní platí standartní výuka ve škole. Ty dva týdny to zvládneme !

Dnešní učivo:

 • ČJ: Na začátku hodiny vyzkoušet děti , co jsou slovní druhy 1 – 10 (svými slovy), poté děti v pracovním sešitě ve cv. 1 na str. 39 společně vyhledají nejen předložky, ale i spojky a samostatně doplní cv. 2. Pokud zbyde chvilka, můžete začít v učebnici částice na str. 58.


 • M: Počítáme s čísly nad 10 000
 • Zkontrolovat DÚ, učebnice str. 4, cv. 9 do učebnice sami, slovní úlohu 10 také, poté zkontrolovat. Cv. 11 vyvolávat děti po jednom, ať čtou čísla od jednotek.
 • Samostatně cv. 13 do sešitu a společně zkontrolovat , DÚ: doplnit do učebnice tabulku na str. 5.


Hezké odpoledne. J.U.

29.11. 

Dobrý den, budu zde zadávat učivo z vyučování za každý den, než se opět sejdeme v lavicích :-(

 • ČJ: v učebnici str. 57 Spojky cv. 1a,b společně, poté zapsat do sešitů žlutou poučku, cv. 2 každý samostatně do sešitu (zdůraznit dětem, aby si pozorně přečetli zadání!!!) poté zkontrolovat, cv. 3 a 4 společně.Pokud zbyde čas: určujte slovní druhy ve větách:
 • Martin chce žít zdravě.
  Často se zapovídám.
  Až dojedeš na křižovatku, jeď rovně.
  Včera sněžilo.
  Dlouze se zamyslel.
  Cyklista zahnul doleva.
 • M: Všichni mají mít 2. díl učebnice. Str. 3 cv. 1 společně, cv. 4 a 5 sami do učebnice, poté společná kontrola. Slovní úlohy 6 a 7 za DÚ a str. 4, cv. 9 postupně společně.

Přeji všem pevné zdraví i nervičky, ať máme jasné hlavičky :-)

25.11.

Info NÁHRADNÍ FOCENÍ: 

Milé kolegyně, milí kolegové,

v úterý 30. 11. proběhne náhradní vánoční focení pro děti, které byly nemocné či v karanténě. Prosím o seznam dětí (emailem či do budníku), které se tohoto náhradního focení zúčastní. Děti půjdou ráno před vyučováním rovnou na pavilón H, kde se vyfotografují a poté je pověřená osoba přivede zpět do třídy. Předem děkuji za seznam dětí a za spolupráci.


S přáním hezkého dne


Mgr. Jana Kůstka zástupkyně ředitele školyDobrý den,

dnes info o výuce pro nepřítomné žactvo:

 Zdravím děti nemocné i karanténou izolované a zdravím i děti, kterým se do školy nechce ráno vstávat. Zameškané učivo není složité, tak věřím, že se setkáme za čas všichni v lavicích se stejnými vědomostmi. V matice jsme dokončili 1. díl učebnice, včetně opakování. Příští týden začínáme ve 2. díle počítání nad 10 000. V ČJ opakujeme slovesa, příslovce, předložky a spojky na str. 53-57. Probereme ještě částice a citoslovce. V přírodopisu les, lesní patra, houby, rostliny a živočichové lesa do str. 40. V zeměpisu vodstvo a začínáme počasí a podnebí a v dějepisu opakujeme Slovany a Velkou Moravu.

Speciální DÚ: najdi dvě neobvyklá příslovce.  Hezký den, J.U.24.11.


Dobrý den,

zjisti doma od rodičů nebo z internetu, co znamenají následující výrazy: "zvoní mi v uších",  "je to v čudu", "vyjádři se",  "dám na modlení" a odpověz na otázku: Proč se zvoní v kostelích ?


Hezké odpoledne, J.U.


23.11.

Přeji dobrý den,

příprava na doma, pro ty, kteří nestihli ve škole: Napiš 10 přídavných jmen, které charakterizují třídu 4.C a k nim slova protikladná.  Do matematiky si připrav jeden kuriózní, vtipný, zábavný nebo zapeklitý příklad, který zadáš třídě jako učitel matematiky :-)

Hezké odpoledne, J.U.


22.11.

Dobrý den, 

dnešní info hlavně pro rodiče:

děti obdržely letáček s nabídkou kolekce volnočasového oblečení s potiskem naší školy. Prosím o nahlédnutí s dětmi a případný výběr. Materiál je kvalitní a ceny, myslím, v pohodě. Kdo letáček "ztratil", má možnost kouknout na https://www.kraloveskoly.cz/zsbrectanova/

Přeji hezký den. J,U.


19.11.

Dobrý den, přeji všem odpočinkový a pohodový víkend a připomínám, že v pondělí nás čeká čtvrtletní shrnutí z ČJ a v úterý pak z matematiky se zaměřením především na geometrii.

Nezapomeň si doplnit do sešitu poučku o příslovcích.  

Na shledání se všemi uzdravenými se těším v pondělí :-)


18.11.

Milé dětičky, i přes mé upozornění, že tentokrát domácí přípravu na web nedám, pro zapomětlivé hlavičky tak činím alespoň heslovitě rébusem.  ( KOŘENÍ, PÁČ, ŘÝ )  To první je až do úterý.

Užijte si dnes ještě trochu sluníčka, jako v tělocviku, za který vás všechny chválím. (kromě Petra)  :-)  :-) :-(


15.11.

Dobrý den, zde je listopadové učivo z ČJ: 

1. Stavba slova

2. Vyjmenovaná slova

3. Předložky od, nad, pod, před; předpony od-, nad-, pod-, před

4. Předložka bez, předpony roz-, bez-, vz. 

5. Předpony ob-, v-,skupiny bě/bje, vě/vje

6. Předpona vy-, vý- 

Shrnutí – Stavba slova 

a z matematiky:

Sčítání a odčítání v oboru do 10 000 zpaměti
Zaokrouhlování čísel
Písemné sčítání a odčítání
Násobení a dělení zpaměti, písemné násobení a dělení, procvičování
G - rýsování rovnoběžek, přímky kolmé a rovnoběžné


Dnešní domácí příprava pro ty, kteří nedokončili str. 38 v PS z češtiny a str. 49 z matiky

Vzkaz pro tento týden: "Vzdělávej se raději ve škole nežli doma"  zítra se vás zeptám, proč?  

Přeji vám hezké odpoledne. J.U.10.11.

Úkoly domů ze školičky pro všechny šikovné dětičky:  ČJ v pracovním sešitě doplň cv. 3 a 4 na str. 36.      Toť vše, ať se vám daří !!!!


9.11.

Dobrý den,

aby nebyla odpoledne nuda, pár příkladů z matiky: na str. 52, cv. 4,6,8 a 10 a do ČJ si připomeňte, co už víš o slovesech.

Info pro rodiče:  kdo si nepamatuje přihlašovací údaje na TEAMS, napište sms,  pošlu obratem.

Hezké odpoledne, J.U.8.11.

Dobrý den, připomínám info pro rodiče:

během dnešního a zítřejšího odpoledne jsem na telefonu pro případné individuální konzultace o výuce, hodnocení a ratolestech, v úterý v 18:00 se pokusíme se zájemci spojit přes TEAMS. 

Děti dnes mají odpoledne bez DÚ, leč připomenutí si učiva o zájmenech každému jen prospěje :-) :-) :-)


4.11.

Milé i nemilé dětičky,

dnes si zaslouží pochvalu z TV všichni, kteří poctivě cvičili a společnými silami téměř porazili áčko ve štafetě. Ale i dnešní remíza je prvním krůčkem k tomu, abychom se stali jejich rovnocenným soupeřem ve vybíjené.  A na dnešní "ulejváky" čeká v příští hodině TV speciální rozcvička :-)

Domácí příprava: do ČJ: připomeň si poučku o zájmenech na str. 51 v učebnici

                            do M: dokonči všechna cv. na str. 45, která se ti nepodařilo vyřešit v hodině (cv. 2 - 8, včetně tabulky)

Mějte krásné odpoledne. J.U.2.11.

Pěkné odpoledne všem vysportovaným dětem,

kdo se neunavil v tělocviku, může si dát doma ještě třicet dřepů a pro unavené čtvrťáky máme cv. 13, 14, 15 na str. 32 v pracovním sešitě do ČJ. Do matiky si zopakujte písemné sčítání, zítra si dáme pětiminutovku. Do vlastivědy si připrav, jak může člověk využívat vodu v přírodě (prameny, potoky, řeky, bazény, koupaliště, rybníky, jezera, nádrže, moře, oceány, ledovce...) 


PS: Těším se na další hodinu TV :-)))  Máte to tak také...?


1.11.

Milé dětičky,

za vaše již tradiční pondělní zlobení, mám pro vás domácí učení :-)


Matika: str 40, cv. 2,3,4,5 a 6


Počítejte, počítejte:-)

25.10.

Dobrý den,

v matice si opakujte počítání do 10 000, v pracovním sešitě ČJ doplňte cv. 1 a 2 na str. 29.

Přeji hezké odpoledne. J.U.


21.10.

Dobrý den,

níže uvádím probrané učivo v přírodopisu a vlastivědě za září a říjen

Opakování učiva 3. ročníku
Živá příroda; Houby; Rostliny (Vlastnosti rostlin)
Rostliny (Dělení rostlin; Stavba rostlin)
Živočichové

Voda; Vzduch
Minerály (nerosty) a horniny
Půda; Světlo a teplo ze Slunce
Ekosystém

V - dějepis:

 • Jak se měří čas
 • Kalendář
 • Letopočet
 • Století, tisíciletí

 • Naše země v pravěku
 • Jak se žilo ve starší době kamenné
 • Jak se žilo ve starší době kamenné
 • Jak se žilo ve starší době kamenné

V - zeměpis:

 • Naše vlast ČR, poloha ČR
 • Státní symboly
 • Státní svátky
 • ČR demokratický stát

 • Státní členění ČR
 • Kraje ČR
 • Obyvatelstvo naší vlasti
 • Opakování Naše vlast


Přeji hezké odpoledne, pozor na vichřici a nechoďte pod stromy :-)     J.U.

20.10.

Dobrý den,

v ČJ jsme dokončili v pracovním sešitě předložky a předpony, v matice počítáme s desetitisíci na str. 30 - 32. Z vlastivědy máme za úkol do pátku popsat výlet z Prahy do dalších tří měst v ČR, kterým směrem (S,J,V,Z) půjdeme (pojedeme) a co zajímavého cestou i v daných městech uvidíme nebo můžeme zažít.  

Hezký den, J.U.   :-)


18.10.

Zdravím všechny, ale zejména naše malé marody,

v matice jsme dopočítali příklady na str. 28 a začali počty s desetitisíci, v češtině jsme dnes procvičovali určování slovních druhů v textu, zopakovali jsme si, co vše už umíme určit u podstatných jmen (pády, čísla a rody).

Koncem týdne budeme psát a rýsovat prověrku z geometrie  (úsečky, přímky, obrazce...)


Užijte si pěkné odpoledne s podzimním sluníčkem. J.U.


14.10.

Na zítra dopočítáme cv. 43, 44, 45 na str. 28 do učebnice a v ČJ doplníme pracovní sešit do str. 24.  

Ať vám to za deštivého odpoledne více myslí a rychle ubíhá, dětičky!!! Vše už mohlo být hotové ve škole :-(


12.10.

Dobrý den,

do vlastivědy seřaď státní svátky od nejstaršího po nejmladší.

 Do ČJ si zopakuj učivo o stavbě slova na str. 26 a 27. 

A do matiky vypočítej tabulku 29 na str. 26.

PS: nezapomeň si zítra na první pomoc donést obvaz nebo obinadlo!

Užijte si pěkné odpoledne a Kačka oslavu s kamarády. Všechno nejlepší!!!11.10.

Dobrý den, dětičky, rodičové i prarodičové,

ve čtvrtek jsme si náramně užily vycházku na Staroměstské náměstí, kde jsme hledali pražský poledník, podle něhož se v minulosti měřil čas, společně se podívali, jak pracuje orloj, zašli si na Karlův most a po vydatné svačince u Donaldů jsme zamířili na bezvadnou prohlídku Národního muzea. Zúčastněné děti mohu pochválit za chování během vycházky i cestu MHD, ale za chování v muzeu rozhodně nezaslouží pochvalu všichni :-(   Pro nemocné mám dobrou zprávu: v zimě by měli otevřít expozici meteoritů a vltavínů a expozici hmyzu, navštívíme tedy muzeum znovu:-)  

Domácí příprava: v ČJ jsme psali vyprávění podle osnovy (obrázky v učebnici Jak pejsek z kočičkou pekli dort) a v matice dokončete slovní úlohy 17 - 20 na str. 25 (pouze výpočty) a spočítejte cv. 21 na str. 25.

Mějte hezké odpoledne, J.U.


6.10.

Dobrý den,

v matice  dokončit cv. 16 na str. 25, v češtině si zopakujte, co jsou slova nadřazená, podřazená, souřadná, mnohoznačná, jednoznačná, lichotivá a hanlivá. Vše stačí až na pondělí, neboť zítra jdeme do muzea :-)

Přeji všem pěkné odpoledne. J.U.


5.10.

Dobrý den,

do ČJ v pracovním sešitě dokončit cvičení 1 a 2 na str.18, do matiky si zopakuj učivo o bodu, úsečce, přímce a polopřímce. Budeme psát písemku z geometrie.

Hezké odpoledne.


4.10.


Dobrý den,  

Domácí příprava:   Vymysli pro třídu čtyři slovní úlohy zaměřené na násobení s vícecifernými čísly. (exponáty v muzeu v různých odděleních, počet pytlů odpadků na naši třídu a na všechny třídy, zvířata v zoo...) 

Ve čtvrtek jedeme do Národního muzea, sraz před pavilonem C v 8:00, odchod na autobus a metro, návrat cca 12:45 - 13:00.  Sebou kapesné na suvenýry, svačinu, pití a slušné chování. Vstupné je pro chytré děti zdarma:-)

Hezké odpoledne, J.U.


1.10.

Dětičky, dětičky, 

nerad zadávám úkoly na víkend, ale nemám jinou volbu :-(

ČJ  - opis článku Magikovy čáry v učebnici na str. 20 a podtrhnout všechny slovesné tvary. Dokončit v PS cvičení na str. 16.

Užijte si krásný podzimní víkend. Už toho sluníčka moc nebude.     J.U.


30.9.

Milé i nemilé dětičky,

dnes jste si zasloužily následující zadání: v pracovním sešitě z ČJ dokončit cvičení na str. 14 a v matice slovní úlohy 15 - 19 na str. 19 (výpočty do učebnice).

Kuba P. za nesplnění cv. 5a navíc cv. 3a,b a 4a,b,c - vše do sešitu :-(

Do příští Přírodovědy zopakujte dělení rostlin, stavbu rostlin a opylování rostlin. Dobrovolně si můžete nakreslit les a jeho patra. 

Přeji hezké odpoledne, J.U.


29.9.

Dobrý den,

DÚ z ČJ mají Terka, Barča, Viky a Štěpán z uč. na str. 17, cv. 3 a,b a 4 a,b,c a Kuba P. cv 5a.

Z matiky, kdo nestihl, dokončit slovní úlohy 103 - 105 na str. 16 (pouze výpočet do učebnice)

Hezké odpoledne a buďte hodné aspoň doma, dětičky! 

PS: doobjednal jsem pracovní sešity z vlastivědy - Z - 53Kč a D - 58Kč. Do příštího týdne, prosím 150Kč (111 na sešity a zbytek dáme do třídního fondu.)


27.9.

Dobrý den,

v matice začneme tento týden písemné násobení na str. 18, v geometrii zopakujeme úsečky a přímky, v ČJ vyjmenovaná slova a mluvnické kategorie podstatných jmen, PS doplnit po str. 13, v dějepisu si budeme vzhledem k výročí povídat o Václavu II. a ostatních českých králích, v zeměpisu začneme učivo o krajích krajem Středočeským a v přírodopisu zopakujeme vodní živočichy.

Velké poděkování patří dětem, které se v pátek zúčastnily akce "Uklidíme svět" a ve srovnání s osmáky sbíraly pohozené harampádí a uklízely nepořádek v okolí Malinovky s obrovským nadšením! :-) DĚKUJEME !!!

Hezký den, J.U.


23.9.

Dobrý den, 

zítra se zúčastníme 3. - 4. hodinu společného úklidu okolí školy. Máme na starosti úsek v okolí Malinovky, děti nafasují rukavice a pytle a budeme sbírat pouze plasty a papíry, nikoli nebezpečný odpad. Ať si děti vezmou nějaké starší nepotřebné oblečení.  Po úklidu na školní zahradě odměna - opékání špekáčků, mňam!!! 

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

Př: na středu!!! Vyber si jednoho živočicha a napiš, co všechno o něm víš.
ČJ: cv. 3,4 na str. 13 v pracovním sešitě.Procvičovat vyjmenovaná slova a slova příbuzná v uč. na str 14, 15.
Hezké odpoledne. J.U.


22.9.

Dobrý den, 

po dnešních "erupcích na Slunci" mají dětičky počítání z matiky: slovní úlohy 86,87,88 se zápisem , výpočty a odpověďmi do sešitu a cv. 89 také do sešitu. Případně dopočítat nedokončená cvičení z dneška. Nemocným přejeme brzké uzdravení a těšíme se na shledání, Naty zapomněla ve třídě mobil, snad to bez něj přežije  :-)

Hezké odpolední počítání přeje J.U.  :-)


20.9.

Dobrý den,

v ČJ tento týden pokračujeme v opakování vyjmenovaných slov, probereme párové souhlásky, napíšeme si diktátky a samozřejmě trénujeme čtení nahlas.

V matice procvičujeme násobení, dělení, slovní úlohy a dělení se zbytkem.  Geometrie - obrazce a tělesa. Přírodopis - rostliny, houby. Vlastivěda Z - kraje ČR a obyvatelstvo. Vlastivěda D - pravěk, středověk, Keltové a Germáni.

Domácí úkoly zde budu zapisovat pravidelně jako loni, dnes nás více chybělo, dětičky tím pádem méně zlobily a jsou bez DÚ :-)


Mějte fajn odpoledne. J.U.9.9.

Dobrý den, 

opis povinností žáků zbývá pěti nepořádníkům (zítra zkontroluji), postupně si nosíme vybavení kufříků do Vv a do příštího pátku zbývají tři platby 458,- za pracovní sešity. 

V matice opakujeme v učebnici první stránky -  zatím všichni šikulové !!!  V rodném jazyce opakujeme slovní druhy a začneme si opět připomínat a osvojovat vyjmenovaná slova. Společně budeme procvičovat hlasité čtení. 

A stále si povídáme o slušném chování, které se k nám do třídního kolektivu pomaloučku polehoučku snad začne navracet :-)

Víkend bude bez úkolů, zadávat budeme až příští týden.    J.U.


6.9.

Dobrý den, vážení rodiče,

děti mají v notýskách info o doplnění pomůcek do Vv.  Zítra se konají v 18:00 třídní schůzky,  nezúčastněným jsem k dispozici na telefonu od 13:00 do 18:00. Konzultační hodiny k individuální problematice mám vždy v pátek  8:55 - 9:40. ( prosím o telefonickou dohodu předem ).

Platby za pracovní sešity dořešíme zítra, zatím to vychází na 458 Kč. Do třídního fondu budeme vybírat později, o plánovaných výletech "do zapadání sněhem" pohovoříme na schůzkách. 

Zatím přeji hezké odpoledne a těším se na setkání.  Ulrych J.


27.8. 2021

Vážení rodiče a ještě váženější školáci,

to nám to léto ale uteklo !!!  Přesto doufám, že už se někteří nemohou dočkat 1. září, aby opět mohli "řádit" ve své milované školičce. Mějte ale stále na paměti, že školu navštěvujeme kromě zábavy hlavně kvůli vzdělávání. Já sám se už velmi těším, až se naše partička sejde dohromady, abychom se společně mohli zdokonalovat v našem rodném jazyce, popasovat  se s nástrahami matematiky a geometrie, žasnout nad krásami naší vlasti, planety i vesmíru, pobavit se při výpravách do našich dějin a samozřejmě si zadovádět na hřišti a v tělocvičně. A samozřejmě i letos vás nemine předmět nejoblíbenější :  PŘESTÁVKY :-) Každý den na vás budu dohlížet i o přestávkách, tak pamatujte na zásady slušného chování.  Ve středu se budu těšit na shledání s povyrostlými čtvrťáky a čtvrťačkami.   Jiří Ulrych