Uvod

4.C (Mgr. Jiří Ulrych)

Dobrý den, tak jsem již obeznámen s ukládáním textů i obrázků na náš web.

V září jsme si zopakovali a prohloubili učivo z loňského roku:
Matika: písemné sčítání a odčítání, slovní úlohy, dělení se zbytkem, zaokrouhlování na 10 a 100, dále jsme si připomněli pojmy z geometrie: bod, úsečka, přímka, polopřímka, kružnice.

A jsme u násobilky - základu matematiky, nemůžeme se již zdržovat učením násobilky, děti ji musí ovládat z loňska, pár dětí ji neumí, musí doma cvičit !!!

Čeština: nauka o slově, slova jednoznačná a mnohoznačná, synonyma, antonyma, homonyma, slova spisovná a nespisovná, slova citově zabarvená. opakujeme slovní druhy a nutně musíme umět vyjmenovaná slova, (některé děti bohužel neumí !!! , mají napsáno v žákovské, prosím doma procvičovat)

v říjnu jsme začali : ČJ stavba slova, předpona, kořen, příponová část
                            M pamětné sčítání a odčítání, G různoběžky, rovnoběžky, vzájemná poloha přímek
                            Př živá a neživá příroda,houby a rostliny
                            D české země v pravěku, doba kamenná, bronzová, železná, příchod Slovanů
                            Z naše vlast, obyvatelstvo, poloha, členění, Praha a Středočeský kraj

Ještě jednou, prosím, doma cvičit násobilku a vyjmenovaná slova. u těch, kterých se to týká.
Děkuji, J.U.


Vážení rodiče, přeji Vám hezký den a dovoluji si Vás informovat o zahájení prezentace naší třídy 4.C zde, na školním webu. Budu se snažit Vás zásobovat aktuálním průběhem vzdělávání Vašich ratolestí.
O prázdninách se nám děti příliš neopotřebovaly a neunavily, což mi dal za pravdu první oťukávací týden, takže se můžete těšit na mé pravidelné komentáře.
Pozitivní je určitě zjištění, že se všichni, děti i já, do školy těšili !!!
Tento týden budeme víceméně opakovat učivo z loňského roku, hlavně z matematiky a češtiny a lehce naťukneme něco nového, neboť se nám prvouka rozšířila na vlastivědu a přírodovědu. 
Vždy začátkem a koncem týdne budete mít info o probraném učivu i o tom, co naše hlavičky v nejbližší době čeká.
Od nového školního roku máme tři nové spolužáky, kteří se do kolektivu v pohodě začlenili, takže je tímto ještě jednou vítám.
 
Zdraví Vás Ulrych Jiří

NEVOLNO PO STÁTNÍM SVÁTKU

Dobrý den, v pátek 29.9. probíhá výuka dle řádného rozvrhu, máme několik omluvenek dětí, které budou "nachlazené", tak přejeme brzké uzdravení a plné košíky hříbků :-) Nejvíc rostou na Vysočině a Šumavě.
V pondělí se těšíme na shledanou.
Rychlý kontakt

Základní škola, Praha 10,
Břečťanová 6/2919
106 00 Praha 10

IČO: 47611871
č.ú.: 2000742329/0800

tel.: +420 272 651 133
e-mail: skola@zsbrectanova.cz

Zobrazit na mapě

 

Základní informace

                  
Kalendář akcí

2. 7. - 31. 8. Letní prázdniny

3. 9. 17.00 - třídní schůzky př.tř., pav. H
3. 9. 18.00 - třídní schůzky 1. tříd, pav. E

11. 9. 18.00 - třídní schůzky I. a II. st.
Školní jídelna

Kontakt
Placení, odhlášení stravného
Jídelníček

--------------------------------------------------------

Webmail (přihlášení)

O škole
Charakteristika
Školská rada
Prezentace tříd
Archiv
Školní rok
2018/2019

Organizace roku
Rozvrhy
Výuka
Zvonění
Kroužky
Knihovna
Rodiče
Konzultační hodiny
Třídní schůzky
Pravidla pro omlouvání absence
Poradenství
Zápis do 1. třídy
Přijímací zkoušky na SŠ
Zajímavosti
Dokumenty
Formuláře, žádosti
Školní řád
ŠVP
Plán výchovného poradce
Program prevence
Úmluva o právech dítěte
Výroční zprávy
Rozpočet
Informace o zpracování osobních údajů
Fotogalerie
Škola
Školní družina
Výtvarná galerie
Školní družina
Denní režim
Vnitřní řád ŠD
Platba
Zápisní lístek
Prezentace oddělení
Prezentace kroužků
Kontakty
Škola
Vedení
Učitelé 1. stupeň
Učitelé 2. stupeň
Školní družina
Provoz
Školní jídelna
Pedagogicko - psychologická poradna
Škola v přírodě
ZŠ Břečťanová | skola@zsbrectanova.cz (c) 2018 Jan Slabý - IT Market  All right reserved