4.C (Mgr. Vlasta Štěpánová)


Krmítko živě

https://www.youtube.com/watch?v=OsH_Z88b1UU


1. března

ČJ: Slova s i/Y po F, pracovní list, vysvětlení významu slov (fiakr, filiálka, figura, filc, fikce, fígl...), slovní druhy

PŘ: Lesní zvířata a jejich stopy | Ani-Muk

VL D: Pavel Koutský: 13 Svatý Václav Dějiny udatného českého národa (2013) (youtube.com)

Utajené příběhy českých dějin III (1) - Svatý Václav – nezpochybnitelný patron českého národa (youtube.com) 

U nás 2: Knížectví Přemyslovců | Videovýpisky z dějepisu (youtube.com)


28. února

ČJ: Podstatná jména - shrnutí, učebnice str. 66/ cv. 1, přepiš věty, urči slovní druhy (piš číslice nad slova), vypiš pod sebou podtržená slova a urči mluvnické kategorie: pád, číslo a rod (př. král- 1. p., č. j., r. m. ž.), ostatní zkratky: č. mn., r. m. n., r. ž., r. s.

M: Pamětné násobení čísly 10 a 100, učebnice str. 20/ cv. 1, 4, 5,  společná kontrola, cv. 7 samostatná práce,

pamětné dělení čísly 10 a 100, učebnice str. 21/ cv. 1, 4 společná práce

Opakujeme převody jednotek délky, objemu, hmotnosti a času.

PŘ: Pokusy a měření, učebnice str. 43, horní polovina strany, zápis

V pátek písemný test Zima, učebnice str. 39-40

 PŘÍRODA V ZIMĚ (youtube.com) 

ČJL: Čítanka str. 40- 43

Semafor - Suchý & Šlitr, Zuzana Vrbová, Darek Vostřel - Sluníčko (oficiální video) (youtube.com) 

Semafor - Jiří Suchý & Jiří Šlitr - Malé kotě (oficiální video) (youtube.com) 

Jiří Suchý, Jiří Šlitr : akordy a texty písní, zpěvník (pisnicky-akordy.cz)

Minulost Semaforu | Divadlo Semafor

AJ: Unit 4 The Carnival of the Animals by Camille Saints Saens

učebnice str. 28, poslech, čtení, překlad

Vyber si jedno ze zvířat, opiš text a nakresli obrázek

Saint-Saëns - Karneval zvířat (youtube.com) 

 El Carnaval de los animales - Camille Saint-Saëns (youtube.com) 

Saint-Saëns - Labuť / Le cygne 4K (youtube.com) 

Le carnaval des animaux - Le lion (youtube.com)

AQUARIUM BY SAINT-SAËNS - ANIMATION BY TOM SCOTT - PIANO DUET, SCOTT BROTHERS DUO (youtube.com) 

Saint-Saëns: Carnival of the Animals - Aquarium - YouTube

The Swan by Camille Saint-Saens' Carnival of the Animals (youtube.com)

 Carnival of the Animals, Camille Saint-Saëns: Hens and Roosters (youtube.com) 

 

27. února

M: Násobení čísly 10 a 100, učebnice str. 20/ cv. 1, 4 dokončit doma, 

Procvičujeme již probrané učivo, str. 17/ cv. 13, samostatná práce, opravit do sešitu M-školní

D. ú. slovní úloha str. 17/ cv. 16

AJ: Unit 4, učebnice str. 27, čteme a překládáme...

next to, between, opposite

D. ú. naučit se 1. sloku písně I´m a very big animal... plus zapsat do English Grammar 2. sloku písně,

kdo dnes nesplnil a nezapsal 1. sloku písně, doplní na zítřek

Zapisujeme slovíčka ze 4. lekce, ta která neznáme/neumíme napsat...


26. února

ČJ: Shrnutí podstatná jména, učebnice do str. 66, oranžový rámeček

str. 65/ cv. 3a, b písemně do sešitu, umíme zpaměti pádové otázky (str. 64)

M: Písemné odčítání, učebnice str. 16/ cv. 1, 2, str. 17/ cv. 8, 10, 11, 12

VL Z: Řeky v ČR, práce s příruční mapou a s učebnicí ve dvojicích, učebnice str. 23, odpovědi na otázky v oranžových rámečcích písemně do sešitu

Společná kontrola v pondělí

https://www.youtube.com/watch?v=r8-rC0sbJig

https://www.youtube.com/watch?v=sDm4nUi2JVk

https://www.youtube.com/watch?v=8aAAlgzvXoQ

https://www.youtube.com/watch?v=nps2hG_0R8A

23. února

ČJ: Podstatná jména, učebnice str. 62, 63, žluté rámečky, písemně str. 63/cv. 5a

M: Rýsujeme do čtvercové sítě, čtverec, obdélník, učebnice str. 12

https://www.youtube.com/watch?v=F2mK-YAPDa4

https://www.youtube.com/watch?v=OxaiS2RAvRo

Obrázek dle vlastní fantazie do čtvercové sítě

AJ: UNIT 4 bigger, older..., učebnice do str. 26, PS str. 32, 33, zapisujeme slovíčka ze 4. lekce

https://www.youtube.com/watch?v=3JZi2oDvPs4

https://www.youtube.com/watch?v=HKev6QbYTVM

https://www.youtube.com/watch?v=a1NIWCr0R-k

https://www.youtube.com/watch?v=HGeuA4iJ8vI

VL D: Přemyslovci (knížata), učebnice str. 22, zápis do sešitu

https://www.youtube.com/watch?v=OU9QjZ6cJ-c

https://www.youtube.com/watch?v=EwkI_uyVQPY&t=7s

 02 Svatá Ludmila 2021 - Jan Royt - Levý Hradec - místo pobytu sv. Ludmily - YouTube 

 U nás 2: Knížectví Přemyslovců | Videovýpisky z dějepisu - YouTube 

PŘ: Teplokrevní živočichové v zimě, učebnice str. 40, zápis do sešitu

https://www.youtube.com/watch?v=hsXg8LehIgg

https://www.youtube.com/watch?v=uwg44r6i6gI

https://www.youtube.com/watch?v=Tsak59wNf4A


22. února

ČJ: Pádové otázky, učebnice str. 64/ cv. 1, 2, žlutý rámeček

M: Obdélník, čtverec, učebnice str. 12/ cv. 1, 2, 4 (dokonči doma, co jsi nestačil/a)

https://www.youtube.com/watch?v=FYZjUHWTL5Q

https://www.youtube.com/watch?v=boSfy9uizWM


21. února

ČJ: Mluvnické kategorie podstatných jmen, učebnice do str. 66, str. 59/ cv. 1 písemně

M: Převody jednotek délky, učebnice str. 17/ cv. 10, 11

PŘ: Živočichové a rostliny v zimě, učebnice str. 39, 40, zápis do sešitu

https://www.youtube.com/watch?v=nOf6fjk9hs4

AJ: Unit 4 Animals, poslech, PS str. 30, Quizzy and Ziggy, draw the route, zapisujeme slovíčka ze 4. lekce


20. února

M: Písemné odčítání, učebnice str. 16/ cv. 1, 2, 6

AJ: Unit 4 Which animals can you hear? učebnice str. 25/ otázky (čteme, píšeme, překládáme, odpovídáme)

PČ: Květiny z krepáku


19. února

ČJ: Slovní druhy, učebnice do str. 60, procvičujeme-kartičky

M: Písemné sčítání, učebnice str. 15/ cv. 1, 2, zaokrouhlujeme na statisíce cv. 5

VL Z: Práce s mapou, hraniční pohoří a sousední státy ČR

https://www.youtube.com/watch?v=98RSpaa89mA


V týdnu od 12. 2. do 16. 2. 2024 máme jarní prázdniny :-)


VL Z: V pondělí 19. 2. písemný test, nauč se hraniční pohoří ČR a zakresli do slepé mapy. Označ názvy sousedních států ČR.


9. února

ČJ: Slovní druhy, učebnice do strany 60, předpony x předložky, str. 56/ cv. 3 písemně

M: Pravý úhel a pravoúhlý trojúhelník, 1. díl učebnice, str. 50/ cv. 1, 3, 4, 5, 6

 Opakování (typy úhlů), Geometrie pro 5.roč., str. 8, cv. 1 (youtube.com) 

 Úhel, pravý úhel, Geometrie 3. ročník, strana 25, úvod 2 (youtube.com) 

AJ:Unit 4 Animals učebnice do str. 25

VL D + PŘ: 

ZDENĚK BURIAN | Cesta do pravěku (burianzdenek.cz)

 Karel Zeman – Wikipedie (wikipedia.org) 

 Zdeněk Burian – Wikipedie (wikipedia.org)


8. února

ČJL: Diktát učebnice str. 58/ cv. 4,

slovní druhy, spojky, učebnice str. 57/ cv. 2, žlutý rámeček,

zopakovali jsme slabičnou a hláskovou stavbu slova, slabikotvorné l, r, m, předložky slabičné a neslabičné,

zítra píšeme str. 56/ cv. 3

M: Procvičujeme příklady na písemné dělení, násobení, sčítání a odčítání,

početní výrazy, matematické pojmy, přednosti na tabulkách Logico piccolo,

zaokrouhlování učebnice str. 15/ cv. 5

HV:  Hudební perličky Pavla Šporcla: Bedřich Smetana - ČT edu - Česká televize (ceskatelevize.cz) 

 Hudební perličky Pavla Šporcla: Antonín Dvořák - ČT edu - Česká televize (ceskatelevize.cz) 

 Mary Had a Little Lamb | CoComelon Nursery Rhymes & Kids Songs - YouTube 

 EXPERT Movement Body, Hands & Brain Break "Mary Had A Little Lamb" from your seat (youtube.com) 

 Clap clap sound -  percusión corporal (youtube.com) 

 Body percussion | Телесная перкуссия | Развитие чувства ритма | Ритм-игра (youtube.com) 

ČJL: Čítanka str. 35-37, hlasité čtení s porozuměním


7. února

Třídnická hodina

O nás :: Thea a táta (theaatata.cz) 

Zdravověda (teorie)

PRVNÍ POMOC, Záchranný kruh (zachranny-kruh.cz) 

PŘ: Živočichové v lese, učebnice str. 38, stručný zápis do sešitu

Srnec obecný (youtube.com)

Srnec obecný (Capreolus capreolus), lesní soused - Tvorové.cz (tvorove.cz) 

Jelen evropský (youtube.com) 

 Prase divoké (youtube.com) 

 Liška obecná (youtube.com) 

AJ: Unit 4 Are they monkeys? učebnice str. 24, poslech, čtení, překlad, diktát krátkých vět

 Let's Make a Calendar (starfall.com) 

 Animals from Steve and Maggie for Kids | Free Speaking Wow English TV - YouTube 


6. února

M: Slovní úloha, učebnice str. 11/ cv. 13, společná práce na tabuli

Procvičuj si:

Slovní úlohy (výpočet jednoho a více dílů), Mat. mat. pro 4.roč., 1. díl, str. 17, cv. 1 (youtube.com)  

Písemné dělení, učebnice str. 11/ cv. 14

AJ: Unit 4, Animals

Animal Stories for Kids | Wild Animals from Steve and Maggie | English Stories by Wow English TV - YouTube 

The Animal Song (youtube.com) 

Zac the Rat (starfall.com)

PČ: Mozaika z papíru, stříháme, nebo trháme kousky barevného papíru

 "Stained Glass" Paper Mosaic (youtube.com) 

 [Arts] Easy paper mosaic (youtube.com) 

1. února

ČJ SLOH: Pracujeme do velkého sešitu, narýsuj okraje 1 cm, vpravo napiš datum, na další řádek:

Návštěva Národního zemědělského muzea v Praze

(vyprávění)

další řádek vynecháme, nezapomeň na odstavce

M: Pětiminutovka, učebnice str. 14/ cv. 20, písemné sčítání, 

skupina A- 1. a 4. sloupec, skupina B- 2. a 5. sloupec (+ zkouška sčítáním a záměnou sčítanců)

(děti s SPU pouze 2 příklady sčítání + ZK. a 2 příklady odčítání + ZK.)

společná práce učebnice str. 13/ cv. 1, 2, 5, 6 pouze ústně, 

str. 14/ cv. 14 písemně, cv. 15 jen ústně

ČJL: Hlasité čtení s porozuměním, Neználek v Kamenném městě


31. ledna

ČJ: Příslovce, učebnice str. 55/ žlutý rámeček, cv. 1, přečti a urči všechna slova, o který slovní druh se jedná

https://www.youtube.com/watch?v=ZKWnZbJs2Yk

M: Převody jednotek: kg, g, t, m, mm, učebnice str. 11/ cv. 6 do učebnice, cv. 13 písemně do sešitu M-školní

PŘ: Živočichové v lese, učebnice str. 37/ ptáci a savci, společné čtení a povídání, ukázky zvířat na interaktivní tabuli, zápis do sešitu

https://www.youtube.com/watch?v=DduLW32BRpY

https://www.youtube.com/watch?v=N0PWS0dqWd8

https://www.youtube.com/watch?v=cN02HBC1qls

https://www.youtube.com/watch?v=ydXinPD7NCQ

https://www.youtube.com/watch?v=EdmEZ8D1yE8

https://www.youtube.com/watch?v=d0U0rbr3MNo

https://www.youtube.com/watch?v=FcV-MWm3tBw

https://www.youtube.com/watch?v=ZXdZZAf0AU0

https://www.youtube.com/watch?v=hlGR2Ted2bg

https://www.youtube.com/watch?v=1F-wqkLBZxw


V úterý 30. ledna jedeme MHD do Národního zemědělského muzea v Praze. 

S sebou teplé oblečení, čepici, rukavice, batůžek, svačinu, pití, kapesné dle zvážení. 

Vybíráme 80 Kč na vzdělávací pořad Pole pod lupou.

Odchod ze školy 8:00, návrat 11:40. Učíme se 5. vyučovací hodinu (PČ).

 Pole pod lupou - Národní zemědělské muzeum, s. p. o. (nzm.cz) 


29. ledna

ČJ: Opakujeme slovní druhy, žluté rámečky str. 49, 50, 51, 52 a 53 společně přečíst nahlas

Slovesa, učebnice str. 53/ cv. 2, a cv. 3 a, d ústně, cv. 3 b, c společně na tabuli

Ve zbytku času práce s kartičkami (slovní druhy)

M: Kontrola d. ú. učebnice str. 11/ cv. 4, 

Zaokrouhlování čísel, učebnice str. 11/ cv. 5 + cv. 7 písemně do sešitu M-školní, samostatná práce, prosím sešity vybrat

cv. 8, 9, 10 společná práce v hodině (ústně), cv. 11 (samostatná práce v učebnici), cv. 12 (společně ústně)

VL Z: Vodní toky, učebnice str. 22, kontrola d. ú., přečteme si společně učivo, zápis do sešitu

https://www.youtube.com/watch?v=jHMk4Xd_Oy8

https://www.youtube.com/watch?v=U2I6ugYC9AU

https://www.youtube.com/watch?v=PjHMbgbbd34

https://www.youtube.com/watch?v=EiaMnqEobLQ


V pondělí 29. 1. budeme vybírat čtenářské deníky. 

Ve středu 31. 1. děti dostanou výpis z vysvědčení a vyhodnotíme čtenářskou soutěž!

24. ledna

ČJ: Zájmena, učebnice str. 51/ cv. 1 ústně, zopakovali jsme druhy slov (podstatná jména, přídavná jména, slovesa)

Zopakovali jsme řady vyjmenovaných slov

M: Společná kontrola učebnice str. 9/ cv. 10, 11, 16, kontrola a společná oprava d. ú, str. 4/ cv. 10 (slovní úloha) Kdo nesplnil, přinese zítra!

Samostatná práce, početní výrazy, učebnice str. 10/ cv. 3, doplnit a přinést zítra ke kontrole.

PŘ: Napsali jsme test, d. ú. zápis Živočichové v lese-úvod + bezobratlí, učebnice str. 36

ČJL: Společný přednes básně, čítanka str. 27, příprava na zítřek, psaní do písanky, píšeme úhledně a správně :-)

AJ: Unit 3 Test


23. ledna

M: Čísla větší než 10 000, učebnice do str. 9, zítra společná kontrola cv. 10. 11, 16, 17 (ze str. 9)

D. ú. do M- domácí, slovní úloha ze str. 4/ cv.10 (stručný zápis pod sebou, výpočet, zkouška a odpověď).

Několik dětí neudělalo opravu minulé slovní úlohy, společně jsme si vysvětlili a děti měly opravit doma. 

Doplnit do zítřka.

ČJL: Na čtvrtek se učíme báseň Vzpomínka na pravěké doby, čítanka str. 27, děti se SPU jen 3 sloky

AJ: Unit 3, kontrola zapsaných slovíček (PS str. 95), kdo nesplnil, doplní do pátku.

Zítra píšeme kontrolní test z 3. lekce, 

dnes příprava v PS, str. 89. 

PŘ: Zítra píšeme písemný test (doplňovačku) Byliny, keře a stromy v lese, učebnice str. 30-34


22. ledna

ČJ: Zopakování slovních druhů, připomenutí: podstatná jména, přídavná jména, žlutý rámeček,str. 49, 50

Zájmena, učebnice str. 51/ cv. 1 ústně, cv. 2a společně na tabuli, cv. 3 písemně do sešitu ČJ školní

M: Porovnávání čísel, učebnice str. 8, společná kontrola cv. 2, 3, dbáme na správné čtení čísel, 

cv. 5, 6 ústně, cv. 9 písemně do M školní, samostatná práce, 

kdo splní, pracuje samostatně na str. 9/ cv. 10, 11, 12, 13, 16, 17 do učebnice

VL Z:  Voda v ČR, učebnice str. 21, opakování ústně Voda na Zemi, podle učebnice,

společně přečteme Voda v ČR z učebnice, průběžně si zapisujeme zápisky do sešitů,

https://www.youtube.com/watch?v=0gSYBOy95B8

D. ú.: učebnice str. 21/ Je v blízkosti vašeho bydliště přehrada? Na které řece je postavena?

Jak zní voda?

https://www.youtube.com/watch?v=iJKKSIpM2Lk

NEZkreslená věda - VODA:

https://www.youtube.com/watch?v=Molg9Qhr6LQ

Koloběh vody:

https://www.youtube.com/watch?v=Zm_lqw4ui2M

VV: Dokončujeme obrázek do výtvarné soutěže Příroda kolem nás


Naše práce v kroužku keramiky

19. ledna

ČJ: Přídavná jména, učebnice str. 50/ cv. 1 (najdi podstatná jména, urči jejich rod, zeptej se a najdi jména přídavná)

Poznáváme slovní druhy. Opakujeme řady vyjmenovaných slov. V pondělí je zkoušíme na známku.

M: Porovnávání čísel, učebnice str. 8/ cv. 1, 2, 3, 4. Kdo chyběl, doplní cvičení, která nesplnil.

Oprava d. ú., kdo měl chybně vypracovanou slovní úlohu

PŘ: Poznáváme stromy v lese, jehličnaté a listnaté...videa najdete na webu středa 17. 1. a pátek 12. 1.

Kdo nesplnil d. ú., doplní do středy. Vybrala jsem si ke kontrole sešity.

AJ: Unit 3 Opakujeme si slovíčka ze 3. lekce, PS str. 95, kdo nezapsal všechna, doplní do úterý, příprava na písemný test PS str. 89, učebnice do str. 23.

V úterý kontrola slovníčku. Dnes jsem si vybrala sešity English Grammar

VL D: Křesťanství-nové náboženství, učebnice str. 19


https://www.youtube.com/watch?v=9NPkwutR5H4

https://www.youtube.com/watch?v=0cdXvHtKYas

https://www.youtube.com/watch?v=JBRT57xwMe4

https://www.youtube.com/watch?v=iHH5CKabnak

https://www.youtube.com/watch?v=TGKV84pzdco

https://www.youtube.com/watch?v=pPYbwRKy-ng

https://www.youtube.com/watch?v=mBW-P75Z73k

https://www.youtube.com/watch?v=7PSxN9vuCYU


18. ledna

M: Žlutá učebnice str. 46/ cv. 16 do sešitu (na papír), str. 52/ cv. 1, 4, 6 do učebnice, cv. 8 do sešitu se zkouškou (na papír)

Modrá učebnice (děti mají ve škole) str. 6/ cv. 21, str. 8/ cv. 1, 2, 3

ČJ: Slovní druhy, učebnice str. 49/ cv. 4 písemně, příprava na 11. diktát, str. 46/ cv. 28 přepis, 30a písemně do sešitu (na papír) 

ČJL: Hlasité čtení s porozuměním, čítanka str. 27- 31, V pravěku, 

do čtvrtka se děti naučí báseň str. 27 

Vzpomínka na pravěké doby (děti se SPU poze 3 sloky)


17. ledna

ČJ: Slovní druhy, učebnice do str.60, VS str. 45/ cv. 27 písemně

M: Geometrie, učebnice žlutá, str. 47, rýsujeme kolmé a rovnoběžné přímky, cv. 1, 4, 6 do sešitu na známku

AJ: Unit 3 Our world, učebnice str. 23, přepiš do sešitu 2 věty This fish... You can...

PS Rhyme Time, napiš, poslechni, odříkej a přelož 

PŘ: Listnaté stromy v lese, učebnice str. 33

D. ú. Vyhledej informace : kluci o javoru (javor mléč), holky o bříze (bříza bělokorá) podle osnovy v učebnici str. 33 dole.

https://www.youtube.com/watch?v=p0NNKr64ftI

https://www.youtube.com/watch?v=O-IVm2wq_d0

Ostatní rostliny v lese, učebnice str. 34

Les udržovaný (kulturní) a přirozený, učebnice str. 35


https://www.youtube.com/watch?v=pFyAV3Z2-cQ

https://www.youtube.com/watch?v=41P23auqA5o


https://www.youtube.com/watch?v=Bem_DoIeAZc

https://www.youtube.com/watch?v=HsSMggVVL7g

https://www.youtube.com/watch?v=FoB9yyPvpZI

https://www.youtube.com/watch?v=b-6y4ABRLPw

https://www.youtube.com/watch?v=Cz4NlJ0XknA


16. ledna

M: Dnes jsem dětem vrátila zkontrolovanou učebnici z M, 1. díl. Cvičení, která děti nesplnily, doplní a odevzdají nejdéle do 31. 1. 2024.

AJ: Unit 3 Our word, učebnice str. 23, d. ú.: přepsat 2 věty do English Grammar, a to: This man... He has...

Příště kontrola d. ú. z minulé hodiny: Napiš o sobě několik vět podle strany 21.

Připravujeme se na test z 3. lekce, dopisujeme slovíčka z 3. lekce. V pátek kontrola slovníčků a PS.

What´s the Weather Like + MORE English Magic Stories for Kids | Steve and Maggie from Wow English TV (youtube.com) 

Chocolate for Kids + MORE Stories for Children from Steve and Maggie | Christmas Chocolate (youtube.com)

Count By Tens Song (youtube.com) 


15. ledna

ČJ: Opakování vyjmenovaných slov, říkáme řady VS zpaměti, učebnice do str. 47, zkoušíme na známku (bez chyby)

M: Písemné dělení se zkouškou, učebnice str. 6/ cv. 22

VL Z: Vodstvo,  Voda na Zemi, udělej zápis z tohoto odstavce, učebnice str. 21, vybrala jsem si sešity ke kontrole

VV: Kreslíme a malujeme do výtvarné soutěže Příroda kolem nás 2024

Pracovní činnosti Město v zimě (kresba tuší, malba vodovými/ anilinovými barvami, práce s temperou a vatou)


Ve čtvrtek 11. 1. píšeme pololetní písemnou práci z ČJ:

vyjmenovaná slova, předložky/ předpony, slova souznačná a protikladná, druhy vět, abeceda, -ě/-je, párové souhlásky, slovní druhy.

V pátek 12. 1. píšeme pololetní písemnou práci z M: 

porovnávání čísel, sčítání a odčítání zpaměti, slovní úloha, písemné sčítání a odčítání + zkoušky, převody jednotek délky, hmotnosti, objemu a času, písemné násobení, písemné dělení se zkouškou.


12. ledna

ČJ: Vyjmenovaná slova a slovní druhy, procvičujeme řady vyjmenovaných slov zpaměti, učebnice do str. 47, slovní druhy, učebnice do str. 60

M: Pololetní písemná práce

VL D: O Velké Moravě, učebnice str. 18, zápis do sešitu, vybrala jsem si sešity ke kontrole

Velka Morava (youtube.com) 

Velká Morava - Kolébka našich dějin (dokument ČT ve FullHD) - YouTube 

PŘ: Jehličnaté stromy v lese, učebnice str. 32- 33, zápis do sešitu

 Jehličnaté stromy (youtube.com) 

 Jehličnaté stromy - učíme se poznat jehličnaté stromy v lese (youtube.com) 

 Poznávání jehličnatých stromů - Trochu Dendrologie :-) (youtube.com) 

https://www.youtube.com/watch?v=aigt79BRgl0

https://www.youtube.com/watch?v=qDDFt52VuCs

AJ: Unit 3 What do people have for breakfast? učebnice do str. 22, PS do str. 25. Vybrala jsem si PS ke kontrole. Žáci doplní úkoly, které nesplnili. Dopisujeme slova z 3. lekce. V pátek písemný test Unit 3

 12 (youtube.com) 

 Healthy Food Funny Shopping Story for Kids from Steve and Maggie | Wow English TV - YouTube 


11. ledna

ČJ: Písemná pololetní práce

M: Opakování učiva a příprava na písemnou pololetní práci

ČJL: Hlasité čtení s porozuměním, Neználek v Kamenném městě


10. ledna

ČJ: Vyjmenovaná slova, zábavný pracovní list, děti si dnes domů nesou ČJ- školní, podívejte se, kde děti chybují :-), ještě před zítřejší písemnou prací

 Vyjmenovaná slova – Procvičování online – Umíme česky (umimecesky.cz) 

 Výjimky ve vyjmenovaných slovech po B, L, M, P, S, V, Z « (jak-se-pise.cz) 

 Vyjmenovaná slova - Moje čeština - Čeština na internetu zdarma (mojecestina.cz) 

 Vyjmenovaná slova - ČT edu - Česká televize (ceskatelevize.cz) 

M: Opakování probraného učiva z geometrie, učebnice str. 29/ cv. 4, 5, str. 35/ cv. 2, 3, 4, 5, str. 39/ cv. 2, 3, 4 (rýsujeme do velkého sešitu)

 Přímka, polopřímka, úsečka, Geometrie pro 4.ročník, str. 2, úvod (youtube.com) 

AJ: January

Let's Make a Calendar (starfall.com)

WOW ENGLISH - YouTube 

PŘ: Byliny a keře v lese, učebnice str. 30-31

 UčíTelka (1.–2. tř.): Podzim v lese (stromy a keře) - ČT edu - Česká televize (ceskatelevize.cz) 

Lesní byliny - poznávačka s kontrolou (youtube.com) 

Poznávačka bylin, stromů a keřů - YouTube 

Poznávačka 1 rostliny a houby (youtube.com) 

 

9. ledna

M: Geometrie: učebnice str. 17/ cv. 5, rýsujeme do velkého sešitu, náčrt, zápis, konstrukce

AJ: Unit 3, Colin in Computerland, part 2, učebnice str. 22, PS str. 25


8. ledna

ČJ: 10. diktát (vyjmenovaná slova), příprava na písemnou pololetní práci

M: Příprava na písemnou pololetní práci, žlutá učebnice, 1. díl, d. ú. str. 48/ cv. 5

VL Z: Hraniční pohoří, příští pondělí píšeme opakovací test, v pondělí si vyberu sešity ke kontrole


5. ledna

ČJ: Sloh Psaní dopisu na téma Vánoční prázdniny, učebnice str. 41, cv. 3

M: Čísla větší než 10 000, učebnice str. 3/ cv. 1, 2, 3, str. 4/ cv. 8, d. ú. na pondělí do sešitu M-domácí, str. 3/ cv. 6

AJ: Unit 3 PS str. 23 Healthy eating, Colin in Computerland, učebnice str. 22, PS str. 25

VL D: První sjednocení Slovanů, učebnice str. 17

Pavel Koutský: 09 Sámova říše Dějiny udatného českého národa (2013) (youtube.com)

Slované a Sámova říše | Stručné Dějiny Evropy [ 535 - 830 ] Pár Minut HiSToRiE (youtube.com)

PŘ: Houby nejedlé a jedovaté, symbióza, učebnice do str. 29

 Mykorhiza: co spojuje houby a rostliny (youtube.com) 

 Houby a les - jak moc jsou houby důležité (youtube.com) 

VL Z: Zemský povrch, učebnice do str. 18

Prvouka: Povrch České republiky (youtube.com) 

VOV E437/6 – POVRCH ČESKÉ REPUBLIKY (youtube.com) 


4. ledna

ČJ: Diktát vyjmenovaná slova, učebnice str. 46/ cv. 34

 Učivo 2. - 4. třídy :: PROCVIČOVÁNÍ PRO 1. STUPEŇ ZŠ (webnode.cz) 

M: Počítáme zpaměti, modrá učebnice 2. díl, str. 3/ cv. 5, str. 4/ cv. 9

Příklady pro čtvrtý ročník (čtvrťáky) (hackmath.net) 

3. třída (3. ročník) – Umíme matiku – Zábavné procvičování matematiky online (umimematiku.cz) 

4. třída :: PROCVIČOVÁNÍ PRO 1. STUPEŇ ZŠ (webnode.cz)

ČJ: Sloh Psaní dopisu na téma Vánoční prázdniny, učebnice str. 41, cv. 1, cv. 3


3. ledna 

AJ: Healthy eating, učebnice str. 20

Healthy Food for Kids from Steve and Maggie | Speaking with NEW Stories for Children Wow English TV (youtube.com) 

Healthy Food for Steve and Maggie | Magic English Stories for Kids | Cartoon Story Wow English TV (youtube.com) 

Healthy Food Funny Shopping Story for Kids from Steve and Maggie | Wow English TV (youtube.com)

ČJ: Vyjmenovaná slova, učebnice str. 37 - 48

M: Písemné násobení a dělení, učebnice do str. 49/ cv. 13

PŘ: Druhy lesa a lesní patra, učebnice str. 27, Houby v lese, jedlé, učebnice str. 28, učíme se poznávačku, učebnice str. 26

 Věda v přírodě - Lesní Patra (youtube.com) 

 Lesní patra 1 - YouTube 

 JAK TO CHODÍ V LESE - 5/10 - Každý les je jiný (youtube.com) 

 EKOSYSTÉM LES (youtube.com) 

 Houby a lišejníky (youtube.com) 

22. prosince

Vánoční besídka a nadělování dárků pod stromečkem


ᐉ Nejkrásnější obrázková vánočních přání pro rok 2023


21. prosince

ČJ: Vyjmenovaná slova po S, učebnice str. 44/ cv. 22 písemně

M: Rýsování rovnoběžek procházejících daným bodem, učebnice str. 44/ cv. 1, 2

 Rýsování rovnoběžek pomocí trojúhelníku a pravítka, Geometrie pro 4.ročník, str. 13, úvod A (youtube.com) 

ČJ: Vyjmenovaná slova po V, žlutý rámeček, učebnice str. 45/ cv. 27 písemně


20. prosince

Vánoční pořad Vánoce, Vánoce přicházejí

ČJ: Vyjmenovaná slova  po P, učebnice str. 42- 43, žlutý rámeček, cv. 13 písemně

M: Rýsování kolmic, učebnice str. 22/ cv. 1- 5, str. 29/ cv. 1- 5

Konstrukce kolmice pomocí trojúhelníku s ryskou, Geometrie pro 4.ročník, str. 12, úvod A (youtube.com)

AJ: Christmas cards

Christmas Tree Song for Children + MORE Stories for Kids from Steve and Maggie | Wow English TV (youtube.com) 

 Snowman for Kids from Steve and Maggie + MORE Stories for Children | Speaking with Wow English TV (youtube.com) 


19. prosince

AJ: Christmas songs

Christmas Carols Compilation 🎄 - Jingle Bells + Frosty the Snowman and More Kids Songs (youtube.com) 

PČ: Vánoční ozdoba s fotografií na vánoční besídku


18. prosince

ČJ: Vyjmenovaná slova po M, učebnice str. 40/ cv. 11 písemně, žlutý rámeček ústně

M: Písemné násobení a dělení, učebnice str. 48/ cv. 1, 2 do učebnice, cv. 8 do sešitu

14. prosince

ČJ: Vyjmenovaná slova po L, učebnice str. 39/ cv. 8a písemně, žlutý rámeček, opakujeme řasy vyjmenovaných slov ústně, zpaměti a bez chyb

M: Násobení a dělení zpaměti, učebnice str. 45/ cv. 1, 2, 4, str. 46/ cv. 9, 10, 11, 15 písemně

ČJ: Připravujeme se na vánoční besídku, učíme se básničky s vánoční tematikou a koledy:

 Půjdem spolu do Betléma (youtube.com) 

Vánoční koleda- Tichá noc (Silent night) (youtube.com)

 Koleda-pásli ovce valaši✨ (youtube.com) 

 My 3 králové jdeme k vám.. (youtube.com) 

 Vánoční koleda - Štědrej večer nastal (Text, Lyrics) (youtube.com) 

 Zima, zima, zima, zima (youtube.com) 


13. prosince

ČJ: Vyjmenovaná slova po B, učebnice str. 38/ cv. 4 písemně, žlutý rámeček, opakujeme řasy vyjmenovaných slov ústně, zpaměti a bez chyb

M: Písemné odčítání čtyřciferných čísel, učebnice do str. 42/ cv. 2, 8 písemně

PŘ: Živočichové na podzim, učebnice do str. 23

https://edu.ceskatelevize.cz/video/9979-ucitelka-1-2-tr-podzim-v-lese-zivocichove

AJ: Unit 3, Sam´s Sandwich Bar Menu, učebnice do str. 19, PS do str. 23

Happy Street new edition | Oxford University Press (oup.com) 


12. prosince

Betlémská kaple

https://www.vanocnivystava.cz/aktualne/


11. prosince

ČJ: Vyjmenovaná slova po B, učebnice str. 37, opakujeme řady vyjmenovaných slov

M: Písemné sčítání čtyřciferných čísel, učebnice str. 41/ cv. 1, 2, 5

AJ: A Christmas Card

https://www.youtube.com/watch?v=g-OF7KGyDis

https://www.youtube.com/watch?v=hNkvV4PR-q0

24. listopadu

M: Zaokrouhlování čísel na tisíce, učebnice str. 40/ cv. 1, 2, d. ú. cv. 1 zaokrouhli čísla na desítky, stovky a tisíce do sešitu M školní

 Zaokrouhlování na desítky, stovky a tisíce - YouTube 

ČJ: Slovní druhy, učebnice str. 31/ cv. 7, příště písemně + urči slovní druhy

Slovní druhy prakticky - určování - vysvětlení - YouTube 

 3.A - hudební rozezpívání na slovní druhy - YouTube 

Slovní druhy - YouTube

AJ: Unit 3 Shopping for Mum, učebnice str. 16, PS str. 18, slovíčka str. 95, zapiš 10 slovíček z 3. lekce

Happy Street new edition | Oxford University Press (oup.com)

VL D: Keltové, učebnice str. 12

Dějiny udatného českého národa - Keltové - YouTube 

Dějiny udatného českého národa - Keltská kouzla - YouTubeKeltové 1 - YouTube 

Keltové - Kosti mluví - YouTube 

Brněnský pravěk, 7. díl - Keltové - YouTube 

NÁŠ VENKOV -KELTOVÉ - YouTube 

Bójové - Příběh starověkých Čechů - YouTube 

Dějiny udatného českého národa - Doba kovů - YouTube 

PŘ: Vzduch, Nerosty a horniny, učebnice str. 18

  ✨ Největší zlato, co jsme našli při rýžování zlata! - YouTube

Vzduch - základní informace, které by měl znát každý - YouTube 

Vzduch (složení, vlastnosti, zpracování, využití) - YouTube 

Vzduch (Živly kolem nás) - YouTube 

Venda a Fráňa: Atmosféra - YouTube 

KLIMATICKÁ ZMĚNA – NEZkreslená věda VI - YouTube


23. listopadu

M: učebnice str. 38/ cv. 29 do sešitu, str. 40/ cv. 6

ČJ: Předložka bez, předpony bez-, vz-, roz-, učebnice do str. 31, cv. 3, písemně, cv. 4 ústně, procvičujeme i slovní druhy a mluvnické kategorie u podstatných jmen

ČJ sloh: Vyprávění podle obrázkové osnovy, učebnice str. 25/ cv. 1, do sešitu ČJ sloh


22. listopadu

ČJ: Předpony roz-, bez-, vz a předložka bez, slovní druhy, podstatná jména, slovesa, učebnice str. 30, žlutý rámeček, cv. 1 ústně, str. 29/ cv. 2a písemně, procvičujeme podstatná jména, rody, pády

M: Sčítání a odčítání do 10 000 zpaměti, učebnice str. 37/ cv.14, 17, 18, str. 38/ cv. 20, 24, 26, str. 32/ cv. 19, zítra pětiminutovka převody jednotek, dokončit školní práci cv. 23, 28 do učebnice

PŘ: Neživá příroda, koloběh vody, učebnice str. 17, nákres a zápis do sešitu, v pátek test

Koloběh vody 1 - YouTube 

Koloběh vody 2 - YouTube 

Paxi - Koloběh vody - YouTube 

VODA – NEZkreslená věda V - YouTube 

AJ: Test Unit 2

 Unit 2: Lesson 1 Učebnice: The Presents - YouTube 


20. listopadu

ČJ: Předpony a předložky od, nad, pod, před, od-, nad-, pod-, před-, učebnice str. 29, žluté rámečky, cv. 2, 3 ústně, procvičujeme podstatná jména, rody, pády

M: Sčítání a odčítání do 10 000 zpaměti, učebnice str. 36/ cv. 5, 6, 9, abakulab pavouk

VL Z: Národopisné oblasti, učebnice str. 10-11, stručný zápis ve škole

 Hýjtu hu nás na Chodsku - YouTube 

 Slovácko - jižní Morava - YouTube 

 Jízda králů ve Vlčnově - YouTube 

 Slovácko - folklor a tradice - YouTube 

 Litovelsko - Hanácké ráj - YouTube 

 TVS: Špetka Valašska - Kyselica (1. díl) - YouTube 

 TVS: Špetka Valašska - Pagáče (2. díl) - YouTube 

 Valašské muzeum v přírodě - YouTube 

 TVS: Špetka Slovácka - Chleba (24. díl) - YouTube 

16. listopadu jedeme na dopravní výchovu do DDM Dům UM, ZŠ Jahodová

 Jízda na kole a bruslích - YouTube 

 Záchranný kruh (zachranny-kruh.cz) 

ČJ: Diktát (VS), kontrola čtenářských deníků, do pondělí zapsat přečtenou knihu/část knihy za říjen

15. listopadu

M: Správný zápis čísel a jednotek délky, učebnice str. 34/ cv. 9 písemně do sešitu

Sčítání a odčítání do 10 000 zpaměti, učebnice str. 36/ cv. 1

PŘ: Neživá příroda-voda, učebnice str. 17/ zápis do sešitu, koloběh vody v přírodě NE

VODA – NEZkreslená věda V - YouTube

 Příběh kapky vody: Jak zní voda - YouTube

AJ: Unit 2 Příprava na test, PS str. 88

14. listopadu jedeme do HZS Modřany 

HZS HS 11 Praha-Modřany | Hasičárny.cz (hasicarny.cz) 

13. listopadu

ČJ: Předložky a předpony, učebnice str. 28/ cv. 1 ústně, 4 písemně, žluté rámečky

M: Porovnávání čísel do 10 000, učebnice str. 33/ cv. 6, str. 34/ cv. 12, 13, 14

VL Z: Obyvatelstvo naší vlasti, učebnice str. 10/ nahoře, zápis do sešitu

10. listopadu

ČJ: Vyjmenovaná slova, slovní druhy, podstatná jména-mluvnické kategorie, učebnice do str. 27

M: Porovnávání čísel, učebnice str. 33/ cv. 3, 4, str. 31/ cv. 11, 14

AJ: Unit 2 Quizzy´s Questions, PS str. 17, opakování písní a slovíček

VL: Doba železná, učebnice str. 12, udělat zápis do sešitu

Archeos | Pravěk | Doba železná 1. část #archeology #history - YouTube 

007 Doba bronzová a doba železná - YouTube

PŘ: Dělení živočichů podle příjmu potravy, učebnice str. 16, zápis do sešitu

 POTRAVA ŽIVOČICHŮ - třídění živočichů podle druhu přijímané potravy - YouTube 

9. listopadu

ČJ: Slovní druhy, přípony, učebnice do str. 27

slovní druhy - YouTube 

M: Porovnávání čísel, učebnice str. 33/ cv. 1, 2

ČJ SLOH: Bohatost vyjadřování, učebnice str. 20/ cv. 1, 2 (+ slovní druhy, synonyma, antonyma)

8. listopadu

ČJ: Přípony, učebnice str. 27, žlutý rámeček, cv. 9 písemně

M: Zápis jednotky, desítky, stovky, tisíce, učebnice str. 30/ cv. 4, 5, 6, str. 31/ cv. 7, 8, 9, 11, 13

PŘ: Obratlovci, učebnice str. 15-16, zápis do sešitu

AJ: Unit 2, Relatives, učebnice str. 15, PS str. 15

Happy Street new edition | Oxford University Press (oup.com)

(32) Happy Street New Edition Unit 1 to 9 Class Book 2 - YouTube

7. listopadu

M: Písemný test

AJ: Unit 2, Colin in Computerland, učebnice str. 14, PS str. 14, ve středu kontrola PS!

6. listopadu

ČJ: Písemný test

M: Čísla do 10 000, učebnice str. 30, cv. 1, 2, 3, pětiminutovka na písemné dělení jednociferným dělitelem

VL Z: Kraje ČR, učebnice str. 9, v pondělí písemný test, slepá mapa (kraje ČR)

 Obyvatelé a kraje České republiky - YouTube 

V hodinách matematiky si se žáky 4.C rádi hrajeme. 

S obyčejnými čísly tak, jako kdybychom si hráli s písmeny. Hrajeme Abaku. Vytváříme příklady na sčítání, odčítání, násobení a dělení. Později se naučíme používat příklady na druhou a třetí mocninu a odmocninu. Nejdříve jsme si vysvětlili abakové číslo. Začali jsme luštit abakové řady čísel společně u tabule. A pak samostatně tvořit abakového pavouka. Žáci musí během třech minut vytvořit pavouka z kostiček, a poté zapsat příklady do sešitu a spočítat si získané body. Minulou hodinu jsme se naučili hrát abakový čtverec s kostičkami. A v některé z dalších vyučovacích hodin se seznámíme s abakovým hroznem. Abaku se hraje i na počítači v on-line aplikaci LAB, a to buď individuálně, nebo kolektivně. Hrát můžete početní hry, kvízy, úlohy, ale i proti robotům různých úrovní (úrovni 1, 2, 3 a nejtěžší proti robotovi R.U.R.).

Jsem moc ráda, že děti jsou z Abaku nadšené a hodiny matematiky se pro nás staly zábavou.

https://abaku.cz/videa

https://abaku.cz/metodika


3. listopadu

ČJ: Třídnická hodina

M: Příprava na čtvrtletní test 

PŘ: Dělení živočichů podle vnitřní stavby těla, učebnice str. 15, zápis do sešitu (dělení + bezobratlí), ve středu písemný test Vlastnosti živočichů a dělení živočichů podle vnitřní stavby těla+ bezobratlí

VL D: Doba bronzová, učebnice str. 11, zápis do sešitu, v pátek písemný test (doba bronzová)

AJ: Unit 2 A sound Machine, PS str. 16, poslech + práce do sešitu, říkanka, učíme se zpaměti

2. listopadu

ČJ: Opakujeme abecedu, rozdělení hlásek, vyjmenovaná slova a mluvnické kategorie podstatných jmen

M: Písemné dělení jednociferným dělitelem, učebnice str. 27/ cv. 31, 37, 40

HV:  Zima, zima, zima, zima - YouTube 

ČJ: Hlasité čtení s porozuměním, Neználek v Kamenném městě do str. 36

 Dušičky 2023: Kdy a proč se slaví? (novinky.cz) 

1. listopadu

ČJ: Slovní druhy, pádové otázky podstatných jmen, psali jsme diktát slov (vyjmenovaná slova)

 O babicce ve vsech padech - YouTube 

 BALADA O DRAKOVI - Pády | ZPÍVANÁ ČEŠTINA - YouTube 

Hurvínek skloňuje kočku - mluvená pohádka - YouTube

M: Písemné dělení jednociferným dělitelem, pětiminutovka, 2 příklady se zkouškou + procvičování v pracovním listu

PŘ: Živočichové, učebnice str. 14-15, zápis do sešitu Společné vlastnosti (stručně, pouze vypsat 1.- 8. bod), psali jsme test ze str. 12, v pátek píšeme test ze str. 13

 Znaky živočichů - YouTube 

AJ: Unit 2, kontrola zapsaných slovíček, kdo nesplnil, kontrola v úterý 7. 11., Rhyme Time, říkanka His bike, her bike, PS str. 16 , kontrola zapsané říkanky a ústně zpěv/ odříkání podle PS, někteří zpaměti na známku

You Can Ride a Bike | CoComelon Nursery Rhymes & Kids Songs - YouTube

Ve školním roce 2022/2023 jsme se zapojili do třetího kola výtvarné soutěže Děti malují pro Konto Bariéry na téma Architektura. Konto Bariéry je nadace, která pomáhá zdravotně postiženým dětem i dospělým.

Hodnocení soutěže proběhlo o prázdninách v červenci 2023. V pondělí jsme měli velkou radost, protože dvě žákyně letošní 4.C byly vybrány do Celostátní přehlídky výtvarných prací, a to s obrázkem V zajetí architektury a s obrázkem Červánky nad Pražským hradem. Děvčata byla oceněna pamětním listem, milým dopisem, stolním kalendářem Konto Bariéry 2024 a nominací svých obrázků do stolního kalendáře. Našim žákyním držíme pěsti, aby se jejich obrázky staly součástí kalendáře Konto Bariéry 2025. 

 http://www.detimaluji.cz/index.php/vysledky/architektura

Architektura 22/23 (detimaluji.cz)

 


Ve středu píšeme další diktát z ČJ. 

Zítra děti přinesou splněné opravy.

Zápis, jak psát opravy, mají v sešitu ČJ diktáty.

31. října

M: Písemné dělení jednociferným dělitelem, pracovní list, procvičujte doma, zítra pětiminutovka

AJ: Unit 2, dokončit zápis nových slovíček z 2. lekce, PS str. 16/ přepiš říkanku do sešitu AJ English Grammar, učíme se zpaměti na známku, dnes kontrola PS, vše do str. 13, některé děti nesplnily, učebnice do str. 12, vše umět přečíst a přeložit

 (32) Happy Street New Edition Unit 1 to 9 Class Book 2 - YouTube 

30. října

ČJ: Stavba slova, kořen, předpona, příponová část, učebnice str. 26, žlutý rámeček

M: Abaku, abaku řada, abakový pavouk, abakový čtverec, zápis do sešitu

https://abaku.cz/videa

Zajímavé odkazy:

https://abaku.cz/metodika

VL Z: Státní členění české republiky, učebnice str. 8/ obecní samospráva, zápis do sešitu

https://www.mapa-prahy.com/mestske-casti-prahy

https://praha10.cz/volene-organy/starosta-a-mistostarostove/starosta

https://praha10.cz/volene-organy/rada-mc/seznam-clenu

https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/Primator/index.html

V pondělí písemný test ze str. 8.

25. října

ČJ: Slova citově zabarvená, přečíst žlutý rámeček,  učebnice str. 23/ cv. 1, 2 ústně, cv. 3 písemně

M: Abakulab

Abaku 

ČJL: Paní Láryfáry, čítanka, str. 15- 17, hlasité čtení s porozuměním na známku

AJ: Unit 2, učebnice str. 12 Comparing ages, PS str. 12- 13

PŘ: Dělení rostlin podle místa růstu a užitku, učebnice str. 13, psali jsme písemný test ze stran 10- 11, ve středu budeme psát písemný test ze stran 12 a 13, doplnit si stručný zápis učiva ze str. 13

24. října

M: Speedmat, návštěva počítačové učebny, soutěž

Speedmath

AJ: Unit 2, opakujeme příběh str. , píseň, do sešitu English grammar doplnit 4. sloku písně My brother lives...

 

Děti si nezapomenou přinést v pondělí (nejdéle v úterý) vylisované barevné podzimní listy na pracovní činnosti!

23. října

ČJ: Slova spisovná a nespisovná, učebnice str. 22, cv. 1, 2 ústně, procvičujeme vyjmenovaná slova a rozdělení hlásek

M: Písemné dělení jednociferným dělitelem, učebnice str. 26/ cv. 22, ústně, 23 písemně do učebnice a cv. 24 písemně do M školní, sešity jsem si vybrala ke kontrole, poslední dva příklady ať si děti procvičí doma, zítra budou počítat samy ve škole

VL Z: Obec, město/vesnice

https://www.youtube.com/watch?v=CN7Oib0QrNA

https://www.youtube.com/watch?v=s5POhTDlGUY


Návštěva Planetária Praha

Ve čtvrtek 19. října 2023 jsme se společně s třídou 3. A vydali do Planetária Praha na vzdělávací pořad „Jak se dělá kometa“. Planetárium právě prochází rozsáhlou rekonstrukcí a na podzim roku 2024 se stane nejmodernějším planetáriem na světě. Přesto nás kinosál planetária potěšil pohádkou o vesmírné sondě jménem Rosetta, která cestovala Sluneční soustavou spolu s modulem Philae. Po pohádce následoval pokus a děti mohly na vlastní oči sledovat „Jak se dělá kometa“. Pořadem nás provázel sympatický a vtipný odborný pracovník planetária, který nás svým poutavým vyprávěním přenesl přímo na povrch komety. Dozvěděli jsme se, z jakých speciálních surovin vyrobíme kometu. A dokonce jsme si mohli pohladit „suchý led“.


20. října

Čj: Nauka o slově, učebnice Slova jednoznačná a mnohoznačná, str. 21/ cv. 1, 2 ústně, cv. 3 písemně, podtrhni slova mnohoznačná

Stále procvičujeme vyjmenovaná slova, slovní druhy a pádové otázky u podstatných jmen!

https://www.pravopisne.cz/pravopisna-cviceni/vyjmenovana-slova/

https://www.umimecesky.cz/cviceni-parove-hlasky 

M: Procvičování písemné dělení jednociferným dělitelem, str. 25/ cv. 15, 16 písemně do sešitu M školní + zkouška písemným násobením,  str. 24/ cv. 14 písemně, d. ú. str. 26/ cv.30

Aj: Unit 2, příběh The presents,učebnice str. 8, píseň My brother lives..., čteme samostatně na známku příběh + překládáme, učíme se nová slovíčka z 2. lekce, zpíváme písničky z odkazů

PS do strany 12/ cv. 2

Count By Tens Song - YouTube

Count 10-100 | Count by 10 Song | The Singing Walrus - YouTube 

Counting by Tens: 10, 20, 30, 40, 50 to 100! - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=gVIFEVLzP4o

Počítáme po deseti do sta

VL D: Napsali jsme test Starší doba kamenná, probrali jsme Mladší dobu kamennou, učebnice str. 10-11, 

v pátek 3. 11.  písemný test, naučte se odpovídat na otázky str. 11/ 1, 2, 3, kdo chyběl, doplní zápis

https://www.youtube.com/watch?v=WQE9NIOj-O4

https://www.youtube.com/watch?v=XyAMxILEdUw

https://www.youtube.com/watch?v=WWrG0HvnHsY

https://www.youtube.com/watch?v=08Mqq9M8lqI

https://www.youtube.com/watch?v=2btlze9qW3o

https://www.youtube.com/watch?v=RMCX_XSTOqg

PŘ: Plod se semeny, probrali jsme učivo Stavba těla semenných rostlin, ve středu písemný test na stavbu těla + plod se semeny, + doplnit d. ú. popiš a nakresli klíčení semene

Odkazy pro starší ročníky:

https://www.youtube.com/watch?v=e_-13vJOEgs

https://www.youtube.com/watch?v=BEKrZxyu9XE

12. října

Ve čtvrtek 19. října 2023 jedeme MHD do Planetária na představení

Jak se dělá kometa. Vybíráme 75 Kč. S sebou lítačku/ISIC, pití, svačinu.

Odchod na bus v 8:00 hodin. Návrat do 12:35 hodin. Neučíme se.

Teplé oblečení a obuv (šálu, čepici, rukavice). Předpověď počasí hlásí déšť!

Jak se dělá kometa – planetum


18. října

ČJ: Slova jednoznačná a mnohoznačná, cv. 1 ústně, opakujeme VS po B, L, odříkat řady slov + práce v PL (pracovním listu) str. 7/ cv. 1, str. 10/ cv. 2

M: Procvičování str. 23/ cv. 6, str. 24/ cv. 10, 11 písemně, písemné dělení jednociferným dělitelem, str. 24/ cv. 9 písemně do sešitu M školní + zkouška písemným násobením

PŘ: List a květ, učebnice str. 11, doma zapiš proces opylení a nakresli semeník rostliny-proces oplození, ve škole zápis

ČJ: Čítanka str. 8, 10-13 hlasité čtení s porozuměním na známku

AJ: Unit 2, učebnice str. 11, She´s got one sister. She hasn´t got any brothers, poslech a hra

 (32) Happy Street New Edition Unit 1 to 9 Class Book 2 - YouTube 

Go Getter 1 Grammar Lesson 4.3 Have you got a brother or a sister? - YouTube 

Have got - Has got for kids | Grammar | Have and has - YouTube 

Have got/ Has got |Grammar For Kids| Choose the correct answer - YouTube 

17. října

M: Opakování dělení se zbytkem, učebnice str. 20/ cv. 32, společná práce, cv. 30, samostatná práce, 

písemné dělení jednociferným dělitelem, učebnice str. 23/ cv. 1 do učebnice, cv. 2 písemně do sešitu M-školní, 

d. ú.: 3 příklady samostatně dokončit doma + zkoušku násobením

 Písemné dělení jednociferným dělitelem (beze zbytku), Mat. mat. pro 4.roč., 1. díl, str. 38, úvod - YouTube 

AJ: Unit 2, členové rodiny, Polly´s family, učebnice str. 9, přečti otázky a odpověz, píseň str. 10, zpívej, uč se zpaměti, dnes zapiš 3. sloku do sešitu English grammar, 

opakujeme  pozdravy, abecedu a počítáme po deseti do 100

The Greetings Song - YouTube 

The ABC Song - YouTube 

Count 10-100 | Count by 10 Song | The Singing Walrus - YouTube 

Counting by Tens: 10, 20, 30, 40, 50 to 100! - YouTube 

Count By Tens Song - YouTube 

PČ: Přesazování rostlin

 Zkuste pěstovat listy anturia ve vodě | rostlina anthurium - YouTube 

 #91 Top 6 Common Indoor Plants That Can Grow In Water | Grow Houseplants Without Soil - YouTube 

 36 Indoor Plants You can grow in Water |Best Indoor plants no need soil to grow |Plant and Planting - YouTube 

 Je skvělé proměnit starou plastovou láhev v pěknou rostlinu v květináči abyste zahnali stres a únavu - YouTube 

16. října

ČJ: Slova souznačná a protikladná, učebnice str. 19/ cv. 1, 2, 3 ústně, potom písemně cv. 3 do ČJ školní, procvičujeme zpaměti pádové otázky

M: Písemné násobení, učebnice str. 19/ kontrola d. ú. cv. 14, procvičování (společně): cv. 17, 18, 19, 20, 13, procvičování doma: str. 20/ cv. 24, 25 vše písemně do učebnice

VL: ČR- demokratický stát, učebnice str. 7, zápis do sešitu, vše tučně napsané

Členové vlády | Vláda ČR (vlada.cz) 

 Prezident ČR - Pražský hrad 

Motýlek origami (pracovní činnosti)


13. října

Čj: Psali jsme 5. opakovací diktát (učivo 2. a 3. ročníku) 

Vyjmenovaná slova, odříkat řady nahlas, slovní druhy, odříkat, Nauka o slově, učebnice do str. 18

https://www.pravopisne.cz/pravopisna-cviceni/vyjmenovana-slova/

https://www.umimecesky.cz/cviceni-parove-hlasky

Ma: Opakování a procvičování, písemné násobení, učebnice str. 18/ cv. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 písemně do učebnice, u slovních úloh pouze výpočet

Aj: Unit 2, příběh The presents,učebnice str. 8, píseň My brother lives... učebnice str. 10, znovu jsme zazpívali, 

druhou sloku přepsat do sešitu English grammar, vybrala jsem si pracovní sešity ke kontrole, kdo chyběl, PS odevzdá v úterý

Count By Tens Song - YouTube

Count 10-100 | Count by 10 Song | The Singing Walrus - YouTube 

Counting by Tens: 10, 20, 30, 40, 50 to 100! - YouTube

Počítáme po deseti do sta

VL D: Napsali jsme test Pravěk, jak se dělí na období podle materiálu, dokončili jsme starší dobu kamennou, učebnice str. 6- 9, 

příští pátek písemný test, naučte se odpovídat na otázky str. 9/ 1- 7,

vybrala jsem si sešity ke kontrole, kdo chyběl, doplní zápis

https://www.youtube.com/watch?v=NMrWj3wG344

https://www.youtube.com/watch?v=s4P12GnNCb4

https://www.youtube.com/watch?v=nUPqpLojH-8

PŘ: Dělení rostlin podle stavby stonku, učebnice do str. 10, vybrala jsem si sešity ke kontrole, kdo chyběl, sešit odevzdá ve středu s doplněným zápisem

12. října

Čj: Vyjmenovaná slova, odříkat řady nahlas, slovní druhy,odříkat

Nauka o slově, učebnice str. 18, žlutý rámeček, cv. 2 písemně do sešitu

Ma: Opakování a procvičování, učebnice str. 15/ cv. 93 (plus písemně do sešitu a-e) str. 14/ cv. 79, str. 16/ cv. 102

11. října

PŘ: Dělení rostlin podle stavby stonku, uč. str. 10

ČJL: Čtení Neználek do str. 23

Aj: Unit 2, příběh The presents, čteme a hrajeme jako divadlo, PS str. 7/ cv. 1(vybarvi), učebnice str. 8

Ma: Kontrola d.ú. geometrie, učebnice str. 9/ cv. 6, potom písemné násobení str. 18/ cv. 1,2, písemné sčítání a odčítání cv. 6

Čj: Vyjmenovaná slova, odříkat řady nahlas, slovní druhy, učebnice str. 16, odříkat, str. 17/ cv. 6 a, b, c, písemně do ČJ školní

10. října

M: Vzájemná poloha přímek v rovině, různoběžky, učebnice str. 9/ cv. 1, 2, 3, 4, 5 ve škole do velkého sešitu, d. ú. cv. 6 do sešitu i do učebnice

Rovnoběžky, různoběžky, Geometrie pro 4.ročník, str. 11, úvod A - YouTube 

Aj: Unit 2, příběh The presents,učebnice str. 8, píseň My brother lives... učebnice str. 10, přečetli, přeložili a zazpívali jsme, první sloku přepsat do sešitu English grammar

Count By Tens Song - YouTube 

Count 10-100 | Count by 10 Song | The Singing Walrus - YouTube 

Counting by Tens: 10, 20, 30, 40, 50 to 100! - YouTube

9. října

ČJ: Slovní druhy, učebnice str. 16/ žlutý rámeček, cv. 1, str. 17/ cv. 6 písemně do sešitu

M: Opakování a procvičování učiva, učebnice str. 16/ cv. 106, 107, 108, doplnit v sešitu M-školní slovní úlohu str. 8/ cv. 43, zápis, výpočet, zkouška, odpověď

VL Z: Státní svátky, učebnice str. 6, za týden písemný test, vybrala jsem si sešity ke kontrole

Hra s temperovými a vodovými barvami (výtvarná výchova)


6. října

ČJ: Opakovací diktát, slovní druhy, učebnice str. 16

M:Dělení se zbytkem, učebnice str. 15/ cv. 95, 100, str. 16/ cv. 101

AJ: UNIT 2, The presents, učebnice str. 8, příběh, poslech, čtení, překlad, slovníčky-zápis nových slovíček

VL-D: Jak se žilo ve starší době kamenné, učebnice str. 7- 9

Vlastivěda - Pravěk - Starší doba kamenná - YouTube 

Vývoj člověka během starší doby kamenné - YouTube 

Starší doba kamenná - YouTube 

Nové expozice // Okna do pravěku - YouTube

LOVCI MAMUTŮ, VĚSTONICKÁ VENUŠE - PRAVĚK / animovaný dokument / Vlastivěda / Dějepis / Zeměpis - YouTube

PŘ: Rostliny, stavba těla semenných rostlin, učebnice str. 10, zápis a obrázek do sešitu

 DĚLENÍ ROSTLIN - YouTube 

5. října

1. vyučovací hodina = třídnická hodina

M: Polovina, třetina, desetina, učebnice str. 10/ cv. 54, str. 12/ cv. 66, str. 13/ cv. 76

ČJL: pokračujeme ve čtení Neználka (hlasité čtení s porozuměním) Všechny děti by měly denně číst hlasitě 10-15 minut :-)

Procvičujeme dělení se zbytkem, některé děti nezvládly pětiminutovku.

4. října

M: Jednotky času, učebnice str. 13/ cv. 68, 69, str. 14/ cv. 80, 81, písemně sčítáme a odčítáme, str. 14/ cv. 89, slovní úloha str. 8/ cv. 43, písemně do M-školní

AJ: Opakování Unit 1, písemný test, kontrola slovíček 1. lekce ve slovníčku

 (32) Happy Street New Edition Unit 1 to 9 Class Book 2 - YouTube 

ČJ: Vyjmenovaná slova, opakování řad vyjmenovaných slov, říkáme zpaměti bez vynechávání slov :-) PL (pracovní list, VS po B)

PŘ: Rostliny, Vlastnosti rostlin, písemný test, dělení rostlin podle způsobu rozmnožování, učebnice str. 9, doplnit zápis do sešitu

ČJL: Nikolaj Nosov a Igor Nosov, začali jsme číst Neználka v Kamenném městě3. října

M: Dělení se zbytkem, pětiminutovka, učebnice str. 15/ cv. 95

 Malá násobilka (střední) – online Psaná odpověď (umimematiku.cz) 

 Násobení a dělení – Procvičování online – Umíme matiku (umimematiku.cz) 

Jednotky objemu, hektolitr, litr, učebnice str. 8/ cv. 45, 46, 47 (kdo nedokončil cv. 47 do M-školní, dokončí doma)

 Jednotky objemu (přehled), Matýskova matematika 7. díl, strana 57, cvičení 1 - YouTube 

 Základní převody jednotek objemu (dl, l, hl; vyvození) , Matýskova mat. 8. díl, str. 52, úvod B - YouTube 

AJ: Unit 1, Příprava napísemný test, PS str. 87, kontrola zapsaných slov z lekce 1, PS str. 95, píšeme do 3 sloupců (některé děti nesplnily)

2. října

ČJ: Rozdělení hlásek, písemný test, opakování učiva 2. ročníku, vyjmenovaná slova, opakujeme řady vyjmenovaných slov, učebnice str. 14/ cv. 2

 Samohlásky, souhlásky (pravopisne.cz) 

 Vyjmenovaná slova - procvičování (pravopisne.cz) 

 Psaní i/y – Procvičování online – Umíme česky (umimecesky.cz) 

M: Matematické pojmy, násobení, učebnice str. 11/ cv. 60, pětiminutovka, podle vzoru:

14 . 2= 10 . 2 + 4 . 2 = 20 + 8 = 28 (některé děti nezvládly, prosím, procvičujte doma)

str. 13/ cv. 72, 75, 76 

 Abaku | Užitečné odkazy 

VL - Z: Státní svátkyučebnice str. 6, dokončit zápis doma (datum+název svátku), písemný test ze stran 4-5

 Státní svátky 2023 - kompletní přehled svátků - iDNES.cz 

 Víte to? - Státní svátky a dny pracovního klidu - proč je slavíme - YouTube 

Česká republika státní svátky 2023 - PublicHolidays.cz 

 STÁTNÍ SVÁTKY V ČESKÉ REPUBLICE - YouTube 

Přesazujeme pokojové rostliny a dokončujeme obrázek Podzimní nálada (pracovní činnosti)


29. září

ČJ: Řady vyjmenovaných slov, učebnice str. 47, opakovací 3. diktát

M: Matematické pojmy, násobení, dělenec, dělitel, podíl, učebnice str. 12/ cv. 61, 62,  dělení se zbytkem d. ú. str. 13/ cv. 78

Abaku | Užitečné odkazy

AJ: Unit 1, časopis Smile, učebnice a PS, zapsat slovíčka z 1. lekce z PS str. 95, příprava na test str. 87

VL-D: Pravěk, učebnice str. 6, přečti, zapíšeme příští pátek, psali jsme test ze stran 4- 5, kdo chyběl, může si test napsat v konzultačních hodinách ve středu 13.30-14:00 nebo v hodině třídnické

PŘ: Rostliny, učebnice str. 8 a 9, vlastnosti rostlin, zápis, ve středu písemný test

28. září

Den české státnosti

Svatý Václav - ČT edu - Česká televize (ceskatelevize.cz) 

Den české státnosti: Kdo byl svatý Václav a proč ho oslavujeme? - ČT edu - Česká televize (ceskatelevize.cz) 

Pověst O svatém Václavovi - ČT edu - Česká televize (ceskatelevize.cz)

27. září

M: násobíme, učebnice str. 10/ cv. 48, str. 11/ cv. 55, 59, dělení se zbytkem, str. 12/ cv. 67

AJ: Opakování Unit 1, píseň, příběh, How do you spell...? abeceda, pozdravy, zápis slovíček 1. lekce do slovníčku

Píseň The Greetings, zpaměti

 (32) Happy Street New Edition Unit 1 to 9 Class Book 2 - YouTube 

ČJ: Párové souhlásky, učebnice str. 13/ cv. 8a písemně,opakování vyjmenovaných slov na známku

PŘ: Rostliny, Vlastnosti rostlin, 1. fotosyntéza, učebnice str. 8

ČJL: Svatý Václav, Den české státnosti

Svatý Václav - nové pracovní listy pro děti - Víra pro děti (vira.cz) 

Pověst O svatém Václavovi - ČT edu - Česká televize (ceskatelevize.cz) 

 (32) Svatováclavský chorál - Bohemia Voice - YouTube 

26. září

M: Násobilka a matematické pojmy, učebnice do str. 11

AJ: Unit 1, Pozdravy, rozhovory, poslech How do you spell...?

PČ: Motýl origami

 (32) ORIGAMI BUTTERFLY BOOKMARK. - YouTube 

(32) Origami Butterfly Bookmark / origami bookmark / bookmark ideas - YouTube 

(32) Easy Origami Butterfly Bookmark - How to Fold - YouTube

25. září

ČJ: Spodoba znělosti, učebnice str. 13/ cv. 5, 7 ústně, cv. 8a písemně, zítra děti přinesou opravený diktát

M: Matematické pojmy, násobení, učebnice str. 10/ cv. 48, 51, 52, d. ú. str. 11/ cv. 60, přepsat dva sloupečky do sešitu (děti s nápravami pouze jeden), podle vzoru:

14 . 2= 10 . 2 + 4 . 2 = 20 + 8 = 28 (děti si nerozdaly sešit M-domácí, napíší tedy na papír a nalepíme do sešitu ve škole)

 Abaku | Užitečné odkazy 

VL - Z: Státní symboly ČR, kontrola d. ú., několik dětí nesplnilo, příští pondělí písemný test ze stran 4-5


Návštěva Divadla S+H

22. září

M:Geometrie, opakování učiva 3. ročníku: přímá, křivá, lomená čára, přímka, úsečka, polopřímka, délka úsečky, rovnoběžky, kolmice, kružnice, střed, průměr, poloměr

 Přímá čára, křivá čára, lomená čára, Geometrie 3.ročník, strana 2 , úvod - YouTube 

Některé děti stále nezvládají malou násobilku! Procvičujte s nimi ústně doma.

AJ: UNIT 1, PS str. 5/ cv. 2, abeceda, hláskování

The ABC Song - YouTube 

 The Alphabet Is So Much Fun | Kids Songs | Super Simple Songs - YouTube 

Učebnice str. 6/ cv. How do you spell...Blacky?

Učíme se napsat: I know, it´s easy! (napiš do sešitu English Grammar)

Happy Street New Edition Unit 1 to 9 Class Book 2 - YouTube

ČJL: Opakovací diktát-vyjmenovaná slova po B, vlastní jména, ú/ů, spodoba znělosti

PŘ: Živá příroda, houby, učebnice str. 7, pracovní list-opakování živá a neživá příroda, písemný opakovací test ze strany 7

Houby 1.část - přírodověda 4.třída - YouTube 

Houby 2.část - přírodověda 4.třída - YouTube 

Houby 3.část - přírodověda 4.třída - YouTube

VLD: Jak se měří čas, učebnice str. 4, 5, zápis do sešitu, příští pátek písemný test ze stran 4 a 5

 Určování století, Matýskova matematika pro 4.ročník, 1. díl, str. 21, cv. 1 - YouTube 

 Určování století (procvičování), Matýskova matematika pro 4.ročník, 1. díl, str. 21, cv. 2 - YouTube 

Byl jednou jeden... Vynálezce 🤔 Měření času ⏱️ - YouTube

Existuje čas a stručná historie měření času - P² - YouTube 

Čas a jeho měření - Fyzika 6 - YouTube

Poznáváme hodiny - učíme se poznat čas na ručičkových hodinách - pro děti - YouTube

19. září

Ve čtvrtek 21. 9. jedeme MHD do Divadla S+H 

na představení Hurvínek a král Blecha.

Učíme se jen od 8:00 do 8:30 hodin ČJ.

Návrat do 12:35 hodin. S sebou batůžek, 

pití, svačinu, kapesné, lítačku nebo ISIC. 

Oblékneme se svátečně. Vybíráme 140 Kč.

20. září

M: Písemné odčítání trojciferných čísel, učebnice str. 7/ cv. 34, str. 10/ cv. 53 (školní práce), v pátek společná kontrola

Pětiminutovka str. 7/ cv. 30 slovní úloha (zápis, výpočet, zkouška a odpověď)

Některé děti stále nezvládají malou násobilku! Procvičujte s nimi ústně doma.

AJ: UNIT 1, PS str. 4/ cv. 3

Učebnice str. 6/ cv. How do you spell...Blacky?

Happy Street New Edition Unit 1 to 9 Class Book 2 - YouTube

ČJL: Tvrdé a měkké slabiky, učebnice str. 9/ cv. 4a

Spodoba znělosti, učebnice str. 12/ žlutá poučka, cv. 2 písemně, cv. 3, 4 ústně 

PŘ: Živá příroda, houby, učebnice str. 7, pracovní list-opakování živá a neživá příroda, v pátek písemný opakovací test ze strany 7

Houby 1.část - přírodověda 4.třída - YouTube 

Houby 2.část - přírodověda 4.třída - YouTube 

Houby 3.část - přírodověda 4.třída - YouTube


19. září

M: Malá násobilka, učebnice str. 10/ cv. 48, 54, str. 11/ cv. 63, 64, 65, 66 (školní práce, doma dokončit jen cv. 48 a 54, pokud ve škole nesplnili), zítra společná kontrola

d. ú. do M domácí str. 4/ cv. 7 slovní úloha (zápis, výpočet, zkouška a odpověď)

Některé děti stále nezvládají malou násobilku! Procvičujte s nimi ústně doma.

AJ: UNIT 1, PS str. 2/ cv. 2, přečti nahlas a vybarvi (společná práce), cv. 1 poslech 3x, poslouchej a očísluj obrázky (ne všichni splnili), procvičujte na CD.

Učebnice str. 6/ cv. How do you spell...Blacky?

Happy Street New Edition Unit 1 to 9 Class Book 2 - YouTube


Připomínám na zítra: naučit se báseň Září, čítanka str. 4 :-)

dokončit PS AJ do str. 3, nezapomenou učebnici a sešit z přírodovědy,

přinést sešity ČJ školní a ČJ diktáty (kdo má ještě u sebe) :-)18. září 

Jen malé upozornění, některé děti často nepřinesou správné učebnice a sešity na VL Z a VL D. Prosím o kontrolu.


ČJL: Řazení slov podle abecedy, vlastní jména, učebnice str. 10/ cv. 3 písemně do sešitu

M: Zaokrouhlování na desítky a na stovky, učebnice str. 7/ cv. 28

Písemné sčítání učebnice str. 7/ cv. 29, str. 8/ cv. 39

VL-Z: Státní symboly ČR, učebnice str. 5, d. ú. vypsat 7 státních symbolů do sešitu

ČR - státní symboly - YouTube 

Státní symboly ČR - YouTube 

Státní symboly ČR - Historický vývoj - YouTube

Státní symboly ČR - Pečeti - YouTube

Státní symboly ČR - Prapory a vlajky - YouTube  

Prvouka - Česká republika - YouTube


Květiny z ubrousku (pracovní činnosti)

 Rozkvetlá louka, temperové barvy (pracovní činnosti)V pondělí máme výtvarnou výchovu a některé děti stále nemají čtvrtky A3 a A4.

Budeme kontrolovat obalené učebnice a zda mají všechny děti ručník a tašku na přezůvky.


15. září

ČJL: Opakujeme vyjmenovaná slova, kontrola pracovního listu a d. ú.

Vyjmenovaná slova – Procvičování online – Umíme česky (umimecesky.cz) 

Vyjmenovaná slova - procvičování (pravopisne.cz) 

 Procvičování všech vyjmenovaných slov - Moje čeština - Čeština na internetu zdarma (mojecestina.cz) 

M: Pamětné sčítání a odčítání, uč. str. 6/ cv. 25, opakujeme malou násobilku Počítáme zpaměti 3 a 4, test

Malá násobilka – Procvičování online – Umíme matiku (umimematiku.cz) 

Matematika - Procvičování násobilky (hrou.cz) 

Malá násobilka - interaktivní tabulka a tabulka k vytištění (dostudujte.cz) 

AJ: Unit 1 Abeceda, učebnice str. 5, d. ú.: přepiš do sešitu AJ-Grammar věty z bublin nahoře, čteme na známku str. 4, opakujeme pozdravy, pracovní listy přídavná jména + doplňovačky (práce v hodině navíc)

Happy Street New Ed ition Unit 1 to 9 Class Book 2 - YouTube  

The Greetings Song - YouTube 

VLD: Jak se měří čas, učebnice str. 4, zápis do sešitu

Byl jednou jeden... Vynálezce 🤔 Měření času ⏱️ - YouTube

Existuje čas a stručná historie měření času - P² - YouTube 

Čas a jeho měření - Fyzika 6 - YouTube

Poznáváme hodiny - učíme se poznat čas na ručičkových hodinách - pro děti - YouTube 

PŘ: Houby, učebnice str. 7/ zápis do sešitu, d. ú.: zapiš Dělení hub podle učebnice (do středy)

Houby 1.část - přírodověda 4.třída - YouTube 

Houby 2.část - přírodověda 4.třída - YouTube 

Houby 3.část - přírodověda 4.třída - YouTube 


14. září

ČJL: Psaní vlastních jmen, učebnice str. 10/ cv. 1a, zopakovat poučky, d. ú.: cv. 2a, b

M: str. 6/ cv. 26, 27 (výhodné počítání), doplnit cv. 33/ str. 7 a cv. 44/ str. 8

ČJL: Čítanka str. 7, báseň a vtipy, dopisujeme písanku z loškého roku


Do pátku 15. 9. budou mít děti obalené všechny učebnice.

Kdo nemá ručník, přinese si zítra, budeme kontrolovat.

Některé děti často zapomínají sešity a učebnice.

Nezapomeňte na cvičební úbor, zítra TV!

Brzy začneme číst knihu Neználek v Kamenném městě. Prosím vypůjčte si v knihovně. Knihu je možno si i koupit.

Neználek v Kamenném městě / Nejlevnější knihy (nejlevnejsi-knihy.cz) 

Neználek v Kamenném městě | MALL.CZ 

Neználek v Kamenném městě - Igor Nosov | Booktook.cz

13. září

ČJL: Tvrdé a měkké souhlásky, učebnice str. 9/ cv. 2, 3 ústně, d. ú. cv. 3 písemně, napiš 6 slov

Dnes jsme psali opakovací diktát, učebnice str. 8/ cv. 4a.

Opakovali jsme řady vyjmenovaných slov, některé děti úplně zapomněly...budeme zkoušet na známku.

M: Kontrola d. ú.

Převody jednotek délky, d. ú. str. 6/cv. 23.

Procvičovali jsme pamětné sčítání a odčítání, str. 6/ cv. 25, pomalejší počtáři mohou vypočítat doma.

Do pátku děti doplní str. 4/ cv. 12, str. 5/ cv. 18. Budeme společně kontrolovat v pátek.

PŘ: Živá příroda, učebnice str. 6, v pátek písemný opakovací test ze stran 4 - 6.

PRVOUKA SE ZMRZLÍKEM | zvířata, rostliny a houby - živá příroda | IDS - YouTube 

Živá a neživá příroda - YouTube 

ŽIVÁ A NEŽIVÁ PŘÍRODA - Prvouka / Přírodověda / Výtvarka / Pracovní činnosti / 3., 4., 5.třída ZŠ - YouTube 

ČJL: Čítanka str. 5-7, hlasité čtení s porozuměním, do středy 20. 9. se děti naučí zpaměti báseň Září, str. 4.

Dětem doporučuji číst hlasitě každý den 10-15 minut.

AJ: Unit 1 Where´s Flossy? Učebnice str. 4, čteme hlasitě s porozuměním, zkoušíme na známku, kdo zvládne. PS str. 2/ cv. 1, 2 (školní práce), kdo nestačil, dokončí doma do pátku 15. 9. 

Texty k poslechu:

Happy Street New Edition Unit 1 to 9 Class Book 2 - YouTube 

Učíme se zpaměti vyslovit i napsat pozdravy a zdvořilostní fráze! Máme v sešitu English Grammar. 

Kdo nestačil, doplní si z písničky:

 The Greetings Song - YouTube 

12. září

M: Matematické pojmy, kontrola d. ú. str. 4/ cv. 9, str. 4/ cv. 15 písemně, násobení a dělení 10, 100, str. 5/ cv. 20, d. ú.: str. 5/ cv. 19

(rychlejší žáci str. 4/ cv. 12, str. 5/ cv. 18, str. 57/  Tři oříšky, jen pro žáky v hodině, ne doma)

AJ: Opakování slov a frází, abeceda, pozdravy

 Let's Make a Calendar (starfall.com) 

Alphabet Song - The Kiboomers Preschool Songs For Circle Time - ABC Phonics - YouTube 

The Greetings Song - YouTube 

11. září

ČJL: Slova s dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, učebnice str. 8/ cv. 1, 2 ústně, cv. 3, 4 písemně

M: Porovnávání čísel, str. 3/ cv. 3, pamětné sčítání a odčítání str. 3/ cv. 6, malá násobilka str. 5/ cv. 16, d. ú.: str. 4/ cv. 9 do PS bez zkoušky

VL: Seznámení s učivem, učebnice str. 4, Naše vlast Česká republika, d. ú.: modré otázky, písemně otázka 3/ str. 4

 Geografie Česka – Wikipedie (wikipedia.org)

 I Morava měla moře. Naposled v třetihorách - Brněnský deník (denik.cz) 

 Česká republika a sousední státy - YouTube 

 1. Hravá škola - ČR a sousední země - YouTube 


Autoportrét, kresba suchým pastelem (výtvarná výchova)

Dipo násobilka (matematika)


8. září

ČJL: Slovo, slabika a hláska, učebnice str. 3/ cv. 3 a, b písemně

M: Stovky, desítky a jednotky, učebnice str. 3/ cv. 2, písemně do sešitu

VL D: Seznámení s obsahem učiva, nadepsali jsme si sešity na VL

AJ: Místo AJ byla ukázková hodina házené na TJ Astra

PŘ: Seznámení s obsahem učiva


7. září

ČJL: Seznámení s obsahem učiva, opakování učiva 2. - 3. ročníku,

Slovo, slabika a hláska, učebnice str. 7/ cv. 1 a, b písemně

M: Seznámení se s obsahem učiva, opakování učiva 3. ročníku, učebnice str. 3/ cv. 1

ČJL: Báseň, čítanka str. 4, otázky 1- 5 ústně, zápis do sešitu čtení, přepsat nadpis, autora a 1. sloku básně Září


6. září

1. - 3. vyučovací hodina: třídnické práce,

4. - 5. vyučovací hodina: začínáme podle rozvrhu hodin


5. září
1. - 4. vyučovací hodina: třídnické práce, končíme v 11:40 hodin   


4. září

Slavnostní zahájení školního roku 2023/24


Milé děti,


vítáme Vás ve IV. C a moc se na Vás těšíme!


Mgr. Vlasta Štěpánová, třídní učitelka a Veronika Hlízová, asistentka pedagoga


Vážení a milí rodiče,

prázdniny pomalu končí, a tak Vám zasílám seznam sešitů a školních pomůcek, které budou děti ve 4. ročníku potřebovat.

Sešity kupte opravdu podle seznamu, nechci, aby děti měly těžké školní batohy. Budeme používat sešity, které mají pouze 20 listů. 

Sešity dětem doma nepodepisujte, ani je nerazítkujte. Sešity si budeme společně nadepisovat ve škole.

Do školy jdeme v pondělí 4. září 2023. 

Sraz bude na hřišti před pavilonem H.

Pouze v případě silného deště bychom byli ve třídě.

Slavnostní zahájení školního roku je od 8:00 hodin. Přezůvky a batohy si děti přinesou až v úterý.

Seznam sešitů a školních potřeb:

1x sešit 624 – A6 linkovaný 20 listů (úkolníček)

10x sešit 523 - A5 linkovaný 20 listů (malý)

5x sešit 524 - A5 linkovaný 20 listů (malý)

4x sešit 424 - A4 linkovaný 20 listů (velký)

1x sešit 420 - A4 čistý 20 listů (velký)

1x sešit 525 - A5 čtverečkovaný 20 listů (malý)

1x linkovaná podložka A4 (lenoch)

1x blok nebo jakýkoliv sešit na poznámky a dobrovolné úkoly

1x rychlovazač A4 standart (cca 7 Kč) (měkký – plastový)

1x euroobaly A4, 25 kusů

Vybavení kufříku na výtvarné potřeby

zkontrolujte, prosím, stav pomůcek i kufříku, případně dokupte: tempery, vodovky (plus anilinové barvy), kelímek, podložku na lavici, alespoň 3 štětce (kulaté a ploché, tenké a tlusté), tuhé lepidlo v tyčince, voskovky (pokud jste nekupovali loni), suché pastely (ne křídy na tabuli), modelínu, barevné papíry, špejle, tuš černou, nůžky, černý fix (tlustý a tenký), příp. převlečení na VV, 1x skicák čtvrtek A4 a 1x skicák čtvrtek A3, hadr

Věci na tělocvik v sáčku: trenky/legíny, tričko, boty do tělocvičny se světlou podrážkou


Co budeme ještě potřebovat? 

přezůvky + látkovou tašku, papírové kapesníky pro vlastní potřebu, trojúhelník s ryskou,

dlouhé pravítko 30 cm, kružítko, obaly pouze na učebnice a na žákovskou knížku

penál: pero (ne gumovací!), 2 x tužka č. 2 = HB, na rýsování 2 x tužka č. 3 = H, guma, pastelky, nůžky, tyčinkové lepidlo, krátké pravítko


Užijte si zbytek prázdnin!


Ukázková hodina házené TJ ASTRA