Čsp - Pracovní vyučování (M. Buchar)


                                                                           9. ročník - vyučovací hodiny


Polytechnická hnízda SŠES Jesenická - pracoviště Dubečská, 9.B, 9.A

termíny 9.B: 4. 10. 2022, 18. 10. 2022, 1. 11. 2022, 15. 11. 2022, 13. 12. 2022,
                       10. 1. 2023, 24. 1. 2023, 21. 2. 2023, 7. 3. 2023, 21. 3. 2023

termíny 9.A: 13. 10. 2022, 10. 11. 2022, 24. 11. 2022, 8. 12. 2022,
                       5. 1. 2023, 19. 1. 2023, 16. 2. 2023, 2. 3. 2023,16. 3. 2023, 30. 3. 2023


Mechanika - zpracování kovu

Poslední lekce v kovodílně, 9.B

Poslední lekce v kovodílně, 9.A

Robotika (stavebnice VEX IQ)

Soustružíme dřevo, 9.B