Fyzika 8. C


(Tematický plán zde  )

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Plánované prověrkyúterý 21. 5. Parní stroj, zážehový motor 4dobý

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30. 4., 7., 14. 5. 2024 právě probírané učivo: Zážehový motor čtyřdobý

   - základní pojmy: historie, Lenoire, Otto, Benz, válec, píst, ojnice, klikový hřídel,
sací a výfukový kanál, sací a výfukový ventil, zážehová svíčka, 4 doby,
sání, stlačení, rozpínání, výfuk

   - k procvičení:
Ve kterém století byl zkonstruován první zážehový motor?
Jmenuj jednoho z konstruktérů.
Kolik roků (století) to bylo po konstrukci parního stroje?
Jaké jsou hlavní části zážehového motoru čtyřdobého?
Jakou funkci májí: ojnice, kanály, ventily, zážehová svíčka?
Co je palivem u zážehového motoru?
Co vyjadřuje přívlastek zážehový v názvu motoru?
Jmenuj 4 doby zážehového 4dobého motoru a blíže je popiš (pohyb pístu, ventily, ...).
Kde má zážehový čtyřdobý motor využití?

https://www.youtube.com/watch?v=xXmyUXChuWQ
https://www.youtube.com/watch?v=Po7rnUFsU80

https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?s=mf_ctyrtakt&l=cz

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23. 4. 2024 právě probírané učivo: Parní stroj. Parní turbína

   - základní pojmy: tepelný stroj, parní stroj, J. Watt, střídavý rozvod páry, parovůz, paroloď, J. Božek; parní turbína

   - k procvičení:
Co je to tepelný stroj?
Jaké hlavní části (5) má parní stroj?
Jaká je jejich funkce?
Jaké jsou výhody, resp. nevýhody parního stroje?
Čím zdokonalil J. Watt parní stroj?
Kde všude se "pára" využívala?
Čím se proslavil J. Božek?
Popiš parní turbínu.
Kde má v současné době parní turbína využití? Blíže vysvětli.

http://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?s=mf_parnistroj&l=cz
(zdroj: RNDr. Vladimír Vaščák - www.vascak.cz)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16. 4. 2024 právě probírané učivo: Tepelné stroje

   - základní pojmy: jednoduché stroje, tepelné stroje, "století páry"

   - k procvičení:
Jaké znáš jednoduché stroje?
Proč je člověk začal využívat?
Proč říkáme 18. století "století páry" ?
Co je to tepelný stroj?
Kde všude se "pára" využívala?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. 4. 2024 právě probírané učivo:  Sublimace, desublimace. Souhrnné opakování - změny skupenství

   - základní pojmy: sublimace, desublimace; viz níže

- k procvičení:
Charakterizuj sublimaci / desublimaci.
Uveď příklady z praxe.

viz níže

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. 4. 2024 právě probírané učivo:  Var

   - základní pojmy: var, teplota varu

- k procvičení:
Charakterizuj var.
Jak se nazývá teplota, při které nastává var kapaliny? Uveď příklad.
Na které fyzikální veličině závisí teplota varu?
Jak se mění teplota varu s tlakem? Uveď příklady z praxe.
Při jaké teplotě se bude vařit voda ve vysokých horách, při vyšší či nižší než 100 st. C? Zdůvodni.

http://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/templateimg.php?s=mf_teplota_varu&l=cz
http://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/templateimg.php?s=mf_teplota_varu_vyska&l=cz
(zdroj: RNDr. Vladimír Vaščák - www.vascak.cz)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26. 3. 2024 právě probírané učivo: Vypařování, kapalnění

   - základní pojmy: vypařování, kapalnění

- k procvičení:
Charakterizuj vypařování / kapalnění.
Kdy (za jakých podmínek) dochází k vypařování?
Na jakých 4 parametrech závisí intenzita vypařování? Uveď příklady z praxe.
Doplň větu: "Čím je vyšší teplota, tím je vypařování ... ."
Doplň větu: "Čím je větší plocha, tím je vypařování ... ."
Doplň větu: "Pokud při vypařování vzniklou páru odvětráváme, je vypařování ... ."
Doplň větu: "Vypařování závisí dále na ... ... ."
Co je to kondenzace?
Kdy dochází ke kapalnění (vodní páry)?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19. 3. 2024 právě probírané učivo: Tání, tuhnutí - zajímavosti

   - základní pojmy: tání, tuhnutí, teplota tání (tuhnutí), regelace ledu, anomálie vody

   - k procvičení:
Charakterizuj tání / tuhnutí.
Která fyzikální veličina ovlivňuje teplotu tání?
Vysvětli na příkladu u železa x ledu.
Čemu říkáme regelace ledu? Popiš.
Jak se změní objem roztaveného železa po jeho ztuhnutí?
Jak se změní objem vody při její přeměně na led?
Uveď příklady z praxe.
Vysvětli význam slova anomálie.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12. 3. 2024 právě probírané učivo: Změny skupenství. Tání, tuhnutí

   - základní pojmy: skupenství látek, pevná látka, kapalná l., plynná l.; tání, tuhnutí, teplota tání

   - k procvičení:
Jmenuj 3 různá skupenství látky.
Charakterizuj pevné, kapalné, plynné látky z pohledu uspořádání, vzdálenosti částic.
Jmenuj jednu z podmínek, kdy dojde ke změně skupenství, např. u vody.
Jmenuj některé z názvů označující změny skupenství (např. led - voda, voda - led, ...).
Charakterizuj tání / tuhnutí.
Kdy (za jakých podmínek) dochází k tání / tuhnutí látky?
K čemu dochází během této změny "uvnitř" látky?
Jak se nazývá teplota, při které nastává tání / tuhnutí látky?
Uveď hodnoty teploty tání u 3 látek.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. 3. 2024 právě probírané učivo: Souhrnné opakování - teplo, výpočet tepla

    - základní pojmy: viz níže

    - k procvičení: viz níže

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27. 2. 2024 právě probírané učivo: Výpočet tepla - příklady

   - základní pojmy: teplo, měrná tepelná kapacita

   - k procvičení:
Co je to teplo?
Co udává měrná tepelná kapacita?
Jak vypočítáme teplo potřebné pro ohřátí (ochlazení) tělesa?
Kolik tepla musíme dodat 800 g vody o teplotě 15 OC, aby se ohřála na 100 OC?
Kolik tepla musíme odebrat železnému závaží o hmotnosti 1 kg, aby se jeho teplota snížila o 20 OC?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20. 2. 2024 právě probírané učivo: Teplo

   - základní pojmy: teplo, měrná tepelná kapacita

   - k procvičení:
Co je to teplo? (Co udává teplota?)
Jakou značku a jednotku má teplo? (Jakou značku a jednotku má teplota?)
Na jakých parametrech tělesa závisí množství tepla, které těleso odevzdá x přijme při t.v.?
Co udává měrná tepelná kapacita?
Uveď hodnotu měrné tepelné kapacity vody.
Kolik tepla musíme dodat 1 kg vody, aby se ohřál o 10 OC?
Kde najdeme hodnoty c dalších látek?
Jak vypočítáme teplo potřebné pro ohřátí (ochlazení) tělesa?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. 2. 2024 právě probírané učivo: Shrnutí - vnitřní energie, tepelná výměna

   - základní pojmy: viz níže

   - k procvičení: viz níže

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23., 30. 1. 2024 právě probírané učivo: Tepelná výměna

   - základní pojmy: tepelná výměna, t. v. vedením, tepelný vodič, tepelný izolant,
                                  t. v. prouděním, t. v. zářením

   - k procvičení:
Co je to tepelná výměna?
Kdy probíhá tepelná výměna?
Jakými 3 způsoby může tepelná výměna probíhat?
Charakterizuj tepelnou výměnu vedením. Uveď 3 příklady.
Charakterizuj tepelný vodič, uveď příklad.
Charakterizuj tepelný izolant, uveď příklad.
Charakterizuj tepelnou výměnu prouděním. Uveď příklad.
Charakterizuj tepelnou výměnu zářením. Uveď příklad.
Na kterých 3 parametrech závisí intenzita t. v. zářením?
Popiš na konkrétních příkladech.

https://vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?f=mf_vedeni_energie&l=cz
https://vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?f=mf_proudeni_energie&l=cz
https://vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?f=mf_zareni_energie&l=cz
(zdroj: RNDr. Vladimír Vaščák - www.vascak.cz)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9., 16. 1. 2024 právě probírané učivo: Vnitřní energie

   - základní pojmy: atomy, molekuly, Brownův pohyb, difúze, vnitřní energie;
                                  změna vnitřní energie

   - k procvičení:
Co tvoří každou látku?
Charakterizuj dvěma přívlastky pohyb atomů.
Na čem závisí rychlost pohybu atomů, molekul?
Které 2 jevy potvrzují neustálý neuspořádaný pohyb atomů?
Charakterizuj Brownův pohyb.
Charakterizuj difúzi.
Uveď příklad difúze.
Charakterizuj vnitřní energii.
Co tvoří celkovou vnitřní energii tělesa?
Jaký je důvod pohybové / polohové energie částic?
Jak závisí vnitřní energie tělesa na jeho teplotě?
Jakými 2 způsoby lze změnit vnitřní energii tělesa?
Uveď 3 příklady změny vnitřní energie deformací tělesa.
Uveď 3 příklady změny vnitřní energie tepelnou výměnou.
Čemu říkáme tepelná výměna?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12., 19. 12. 2023 právě probírané učivo: Shrnutí - mechanická energie

   - základní pojmy: viz níže

   - k procvičení: viz níže


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. 12. 2023 právě probírané učivo: Mechanická energie - polohová energie. 
                                                              Vzájemná přeměna Ek na Ep

   - základní pojmy: pohybová energie, polohová energie, vzájemná přeměna Ek a E

   - k procvičení:
Jakou značku / jednotku má mechanická energie?
Jmenuj 2 druhy mechanické energie.
Kdy má těleso polohou energii? Uveď příklady.
Uveď značku / jednotku polohové energie.
Na kterých dvou fyzikálních veličinách závisí polohová energie tíhová?
Jak se vypočítá polohová energie tíhová?
Jakou polohovou energii má letadlo o hmotnosti 0,5 t ve výšce 1 km nad zemí?
Jmenuj další druhy polohové energie, uveď příklady.
Popiš na příkladu vzájemnou přeměnu Ena Ea naopak.

https://vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?f=mech_zze&l=cz

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28. 11. 2023 právě probírané učivo: Mechanická energie

   - základní pojmy: pohybová energie, polohová energie

   - k procvičení:
Jakou značku / jednotku má mechanická energie?
Jmenuj 2 druhy mechanické energie.
Jaká tělesa mají pohybovou energii? Uveď příklady.
Uveď značku / jednotku pohybové energie.
Na kterých dvou fyzikálních veličinách závisí pohybová energie?
Pokud těleso zvětší svoji rychlost, jak se změní pohybová energie?
Těleso s větší hmotností má větší nebo menší pohybovou energii?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21. 11. 2023 právě probírané učivo: Shrnutí - práce, výkon, účinnost

   - základní pojmy: viz níže

   - k procvičení: viz níže

https://edu.ceskatelevize.cz/predmet/fyzika?tema=prace-vykon-energie

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14. 11. 2023 právě probírané učivo: Účinnost

   - základní pojmy: účinnost, perpetuum mobile

   - k procvičení:
Uveď synonymum ke slovu účinnost.
Co charakterizuje účinnost?
Vysvětli účinnost stroje - zařízení na žárovce.
Vysvětli účinnost stroje - zařízení na parním stroji.
Jakou účinnost má parní stroj, spalovací motor v autě, elektromotor.
Čemu říkáme perpetuum mobile?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31. 10., 7. 11. 2023 právě probírané učivo: Výkon

   - základní pojmy: mechanická práce, výkon, J. Watt

   - k procvičení:
Co určuje (popisuje) fyzikální veličina výkon?
Jak se výkon značí, jakou má jednotku?
Jak vypočítáme výkon?
Převeď: 50 kW = W, 3 MW = W .
Uveď výkon některých zářízení (motocykl, osobní auto, ...).
Jaký je výkon elektromotoru domácího spotřebiče, který za 5 minut vykoná práci 90 kJ ?
Jaký výkon má osobní auto, které má při rychlosti 72 km/h tažnou sílu motoru 3 kN ?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10., 17., 24. 10. 2023 právě probírané učivo: Kladky

   - základní pojmy: jednoduché stroje, pevná x volná kladka, kladkostroj

   - k procvičení:
Jmenuj některé jednoduché stroje.
Proč je pro člověka výhodné používat jednoduché stroje?
Jak je to s velikostí práce při použití jednoduchého stroje?
Nakresli pevnou kladku (v činnosti).
V čem spočívá výhoda využití pevné kladky?
Nakresli volnou kladku (v činnosti).
V čem spočívá výhoda využití volné kladky?
Nakresli jednoduchý kladkostroj (v činnosti).
Vysvětli jeho využití.
Kde všude najdeme (využívají se) kladky a kladkostroje?

https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/templateimg.php?s=mech_kladky&l=cz
https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?s=mech_kladkostroj&l=cz

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. 10. 2023 právě probírané učivo: Mechanická práce

   - základní pojmy: práce, síla, dráha, mechanická práce, J. P. Joule

   - k procvičení:
Co si představuješ pod pojmem práce?
S jakými fyzikálními veličinami je spojena?
Jak vypočítáme mechanickou práci?
Jakou jednotku má práce?
Převeď: 30 kJ = J, 700 J = kJ, 2,5 MJ = J .
Jakou práci vykonáme, táhneme-li vozík silou 120 N po dráze 5 m ?
Jakou práci vykonáme, zvedneme-li tašku o hmotnosti 3 kg do výšky 120 cm ?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19., 26. 9. 2023 právě probírané učivo: Opakování - fyzikální veličiny, převody jednotek 

   - základní pojmy: fyzikální veličina, značka, jednotka
                                  délka - metr, hmotnost - kilogram, čas - sekunda

   - k procvičení:
K čemu nám slouží fyzikální veličiny?
Co má každá fyzikální veličina?
Jakými dvěma způsoby můžeme určit hodnotu fyzikální veličiny?
Jmenuj fyzikální veličiny, s kterými jsme se dosud setkali. Uveď u každé značku a jednotku.
Jakou značku má fyzikální veličina: délka, obsah plochy, objem, hmotnost, čas?
Uveď některé z jednotek: délky, obsahu plochy, objemu, hmotnosti, času.

Převeď: 120 mm = cm, 0,3 km = m, 5,6 dm = cm, 60 cm = m, 3 dm = mm .
Převeď: 200 000 cm2 = m2, 0,5 dm2 = cm2, 7,2 m2 = dm2, 300 000 m2 = km2 .
Převeď: 200 000 cm3 = m3, 0,5 dm3 = cm3, 800 ml = l, 0,7 dm3 = l, 400 cm3 = ml .
Převeď: 20 000 kg = t, 0,5 kg = g, 800 mg = g, 0,7 q = kg, 400 g = kg .
Převeď: 1,5 h = min, 120 s = min, 0,2 h = min, 1,4 min = s, 72 s = min .

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12. 9. 2023 právě probírané učivo: Úvodní hodina

    - základní pojmy: fyzika, práce, energie, teplo, změny skupenství, akustika
                                   bezpečnost práce v pracovně fyziky

    - k procvičení:
Čím se zabývá fyzika?
Jaké její obory jste doposud v hodinách fyziky prošli?
Jmenuj 5 základních pravidel chování v pracovně fyziky.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------