Šifra Mistra Brailla, 4.A (J. Kůstka)

24.01.2023

V úterý navštívily naší třídu 4. A lektorky s programem Šifra Mistra Brailla, který děti seznamuje s životem nevidomých a slabozrakých lidí. Děti se seznámily s dovednostmi a prací vodícího pejska, i s tím jak se k vodícímu pejskovi správně chovat na ulici. Vyzkoušely si speciální simulační brýle různých zrakových vad, chůzi s bílou holí a čtení v Braillově písmu. Díky tomuto programu se nám trochu odtajnil život nevidomých lidí a moc za to děkujeme.

Fotogalerie